Kurator jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Kurator i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Kurator till Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Mar 16
Då en av våra två kuratorer kommer att gå på föräldraledighet finns det en möjlighet att arbeta som vikarierande kurator hos oss. Vi erbjuder dig en spännande kuratorstjänst som passar dig som vill ha en utvecklande roll där du får kombinera teamarbete med självständigt arbete.
Vi är för närvarande 37 medarbetare på kliniken; femton läkare, åtta sjuksköterskor, tre arbetsterapeuter, två kuratorer och sex medicinska vårdadministratörer. Många av våra medarbetare är erfarna och har arbetat på kliniken under lång tid. Kliniken kännetecknas av engagerade medarbetare där alla hjälps åt att driva verksamheten framåt för våra patienters bästa. Verksamheten bygger på teamsamverkan mellan samtliga personalkategorier. Vi har återkommande så kallade utvecklingsdagar då vi avsätter tid för förbättringsarbete och utbildning. Arbetet inom reumatologi är spännande och varierande på många sätt, inte minst utifrån att det finns en mängd olika reumatiska diagnoser och att vi arbetar med alla ålderskategorier från 18 år och uppåt. Vi har flera specialiserade team för dessa olika diagnoser, där samarbetar kurator med fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare. Utöver teamens omhändertagande av patienten kan vi erbjuda rehabilitering i grupp, patienten deltar då i schemalagda aktiviteter under en period på 4 veckor.

Reumatologisektionen bedriver verksamhet på egen mottagning och har platser för utredning och rehabilitering i dagvård. Vi har också slutenvårdsplatser för utredningar på avdelning 93 tillsammans med njurmedicin och på vår behandlingsenhet har sjuksköterskorna egen mottagning. Inom rehabiliteringsverksamheten i öppenvård samverkar vi med fysioterapin.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetet som kurator hos oss är omväxlande med insatser för patienter både tidigt i sjukdomsförlopp och senare. Krishantering, behandling för lätt till måttlig depression, behandling för oro och ångest, stöd vid ny- och omorientering i samband med insjuknande och vid skov, stöd och behandling vid spruträdsla och obehag vid läkemedelsanvändning är vanligt förekommande. Arbetet innebär även att ge stöd till patienter vid myndighetskontakter samt erbjuda stöd till anhöriga och barn.
Kuratorn deltar i våra rehabiliteringsperioder, ansvarar för gruppdiskussioner med olika teman som är aktuella för våra patienter samt erbjuder enskilda samtal för att jobba med delar av patientens mål under rehabiliteringsperioden. Arbete med patienter i slutenvård samt i vårt nydiagnosomhändertagande och med egen poliklinik är andra viktiga delar. Vi arbetar genomgående i team och stämmer av med varandra utifrån patientens behov. Arbetet är självständigt och du gör egna bedömningar inom din profession. Detta ställer krav på förmåga att organisera arbetstiden, men ger också möjlighet att påverka arbetsdagen.
Du får givetvis introduktion och handledning av erfaren kollega.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Intervjuer sker fortlöpande.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Vidareutbildning till legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är meriterande, likaså psykoterapeutisk vidareutbildning. Har du erfarenhet av hälso- och sjukvård är det en fördel men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till BUP öppenvård

Kurator
Läs mer Mar 20
Vi söker kuratorer med placering på Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård 1.
BUP öppenvård har uppdrag att diagnostisera och behandla psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar upp till 18 år i länets samtliga kommuner. På mottagning 1 finns ett 30-tal medarbetare med olika kompetenser - kurator, psykolog, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, specialpedagog och medicinsk vårdadministratör.
Det dagliga arbetet bedrivs i tätt samarbete med vår systermottagning, Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård 2. Båda enheterna är belägna i gemensamma, fina lokaler i Örebro centrum och har ett gott arbetsklimat med högt i tak!

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av den specialiserade psykiatriska vården. I verksamheten finns öppenvårdsmottagningar, förstärkt öppenvård samt en vårdavdelning med akutverksamhet. Ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa hör också till verksamheten med uppdrag att ge rådgivning, göra bedömningar och triagera/sortera till rätt vårdnivå.
Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Vi erbjuder också psykopedagogiska behandlingsinsatser till patienter och anhöriga. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling samt närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.Kurator till BUP öppenvård

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar framför allt stödjande kontakter för patienter, att ge föräldrastöd, samt att samverka med vårdgrannar. Insatserna ges både individuellt och i grupp, i både fysiska möten och digitalt.
Vi samverkar med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Önskvärt med erfarenhet av arbete med barn och familjer och kunskap om psykiatri. Som ny hos oss erbjuds du en mentor och möjlighet till handledning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR

Ansök nu

Kurator till BUP öppenvård

Kurator
Läs mer Mar 19
Vi söker kuratorer med placering på Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård 1.
BUP öppenvård har uppdrag att diagnostisera och behandla psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar upp till 18 år i länets samtliga kommuner. På mottagning 1 finns ett 30-tal medarbetare med olika kompetenser - kurator, psykolog, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, specialpedagog och medicinsk vårdadministratör.
Det dagliga arbetet bedrivs i tätt samarbete med vår systermottagning, Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård 2. Båda enheterna är belägna i gemensamma, fina lokaler i Örebro centrum och har ett gott arbetsklimat med högt i tak!

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av den specialiserade psykiatriska vården. I verksamheten finns öppenvårdsmottagningar, förstärkt öppenvård samt en vårdavdelning med akutverksamhet. Ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa hör också till verksamheten med uppdrag att ge rådgivning, göra bedömningar och triagera/sortera till rätt vårdnivå.
Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Vi erbjuder också psykopedagogiska behandlingsinsatser till patienter och anhöriga. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling samt närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.Kurator till BUP öppenvård

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar framför allt stödjande kontakter för patienter, att ge föräldrastöd, samt att samverka med vårdgrannar. Insatserna ges både individuellt och i grupp, i både fysiska möten och digitalt.
Vi samverkar med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Önskvärt med erfarenhet av arbete med barn och familjer och kunskap om psykiatri. Som ny hos oss erbjuds du en mentor och möjlighet till handledning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig företrädare:
Akademikerförbundet SSR

Ansök nu

Kurator/Psykolog till Vuxenhabiliteringens TUB team, Örebro

Kurator
Läs mer Mar 9
Tjänsten är i vuxenhabiliteringens TUB team som arbetar med konsultation till kommunal personal i boenden, dagliga verksamheter och assistansgrupper. Målgruppen är personer över 16 år med problemskapande beteende och/eller svår psykisk tilläggsproblematik i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Teamet består idag av två personer, en socionom/psykoterapeut och en arbetsterapeut/psykoterapeut. Det är inget krav men önskvärt med fördjupade kunskaper i ärende handledning.

Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator/Psykolog till Vuxenhabiliteringens TUB team, Örebro

Arbetsuppgifter

När TUB ger konsultation gör man det tillsammans och det utgör i dagsläget ca 40% av tjänstgöringstiden. Konsultationerna kan handla om gemensamt arbetssätt och ett professionellt etiskt bemötande, att utveckla olika typer av handlingsplaner, struktur, rutiner, relationskapande förhållningssätt samt att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete i personens vardag. Uppdragen kommer från alla kommuner i Örebro län så en hel del resande ingår i tjänsten. Förutom handledningsuppdrag har medarbetarna i TUB individuella behandlingskontakter med personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd och i några fall även intellektuell funktionsnedsättning i form av stödsamtal och psykoterapi med KBT inriktning.
På vuxenhabiliteringen har vi också team som jobbar med intellektuell funktionsnedsättning, autism med normalbegåvning, förvärvad hjärnskada och neurologiska sjukdomar. Habiliteringen har sin utgångspunkt i de individuella planer som vi upprättar för våra aktualiserade personer.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad psykolog, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller ha socionomexamen, eller ha annan relevant högskoleutbildning, gärna legitimerad psykoterapeut. Erfarenhet av målgruppen är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Tjänsten är förenad med resor varför körkort är ett krav. Då arbetet innefattar både teamarbete och samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är god samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper. Vidare är det av stor vikt att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi vill att du ser möjligheter istället för svårigheter.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator

Kurator
Läs mer Feb 28
Capio Vårdcentral Haga är en välfungerande vårdcentral med ett sammansvetsat team på ca 40 medarbetare, där alla fyller en viktig roll. Vårdcentralen ligger på väster i Örebro och har ca 13 400 listade patienter. Verksamheten består av distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi, psykolog, laboratorium och sekretariat. Här finns kompetenta och erfarna medarbetare och ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi har bra rutiner, ordning och reda, högt i tak samt god stämning på arbetsplatsen. Vi arbetar ständigt för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter.Arbetsbeskrivning
Vi söker nu dig som är kurator för arbete på vår mottagning.

Du kommer arbeta självständigt men tillhöra vårt psykosociala team som består av 2 st psykologer samt denna tjänst. Tjänsten innebär bland annat rådgivning, diagnostik och behandling. Vi erbjuder handledning för bästa resultat för patienten och en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.

Kvalifikationer
Du som söker är kurator och trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Tidigare erfarenhet från arbete i primärvård är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.

Övrig information
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.

Rekrytering sker fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag.

Capio – Nordens största privata vårdgivare
Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget!


Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i fem länder. För mer information, besök https://capio.se/.


Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Östernärkes Familjecentral

Kurator
Läs mer Mar 10
Vill du arbeta förebyggande, stärka och främja hälsa hos föräldrar i deras föräldraroll? Sök då till oss på Östernärkes familjecentral. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Örebro kommuns familjecentraler fungerar som en mötesplats för föräldrar och familjer med barn i åldern 0-6 år. Familjecentralerna utgör en betydande resurs i Socialnämndens förebyggande verksamheter och förutsätter en nära samverkan med Barn och Utbildning och Region Örebro. Östernärke familjecentral är en av sju familjecentraler i Örebro kommun och uppdraget som kurator innebär att stödja barn, föräldrar och anhöriga till personer med olika typer av problematik. Du förväntas hantera komplexa samtal, vara föredragande inför grupper och ansvara för olika mötesformer.

Exempel på arbetsuppgifter:

• delta i gruppverksamhet
• ha enskilda stödsamtal och föräldrastödjande kontakter
• delta i öppen verksamhet
• utåtriktade arbetsuppgifter

Om arbetsplatsen
Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete bygger på tre områden. Budget-och skuldrådgivningen, Familjecentralsenheten och Förebyggande enheten. Östernärke familjecentral är en av sju familjecentraler i Örebro kommun för familjer med barn i åldern 0?6 år. Här finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Du är en person som klarar av att självständigt driva arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du är engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt. Du kan även beskrivas som en lugn och stabil person med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• socionomexamen om 210 högskolepoäng
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda

Meriterande:

• erfarenhet av eller kunskap om MI eller annan samtalsmetodik
• erfarenhet av ICDP eller annan föräldrautbildning i grupp
• dokumenterad erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och föräldrar

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 26 mars.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator, Tybble vårdcentral

Kurator
Läs mer Mar 2
Är du intresserad av att arbeta som kurator på en vårdcentral i Örebro? Vi söker nu en driven och engagerad kollega.
Tybble vårdcentral är i ständig utökning med ca 19 500 listade patienter och ett 60-tal kompetenta medarbetare. Vi jobbar ständigt med vår tillgänglighet. Vårdcentralen präglas av låg personalrörlighet med en stark arbetsglädje och trevlig stämning där vi hjälper varandra och har stark tillit till våra kompetenser. Vårdcentralen ligger på öster i Örebro och har nära till universitetet. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl universitet som villaområde och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete med sökande från 18 års ålder. Tybble vårdcentral är delad i två enheter; en på Forskarvägen där vi har vår BVC- och MVC-verksamhet och psykosociala teamet. Den andra enheten är det vi kallar Vårdcentralen och ligger på Sörbyängsvägen. Båda dessa enheter har nyrustade trevliga lokaler.
Trivs du i ett flexibelt arbete där det är högt i takt? Då tror vi att du kommer trivas hos oss! Vi erbjuder dig stora möjligheter att påverka dina arbetstider - allt under stort ansvarstagande. För oss är det självklart att erbjuda dig möjligheter till utbildning och utveckling i ditt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för våra patienter. Det innebär i sin tur att vi värnar och ger goda möjligheter till en personlig utveckling för våra medarbetare.
Vi arbetar sedan ett par år tillbaka med nytt arbetssätt kring patienter med psykisk ohälsa. Det innebär bland annat en tidig bedömning av patienter med upplevelse av psykisk ohälsa samt utökning av vår gruppverksamhet avseende dessa patienter.

Tybble vårdcentral ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator, Tybble vårdcentral

Arbetsuppgifter

Du arbetar i nära teamarbete med våra tre kuratorer och psykolog och du samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. Du gör bedömningar och behandlingar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Du har ett samarbete med kollegor och andra yrkeskategorier. Patientkontakt kan ske enskilt, i grupp eller digitalt.
Arbetet med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå spänner över ett mycket brett arbetsfält och åtagandet inbegriper både ungdomar och vuxna. Samverkan sker även med externa partners kring patienter med sammansatt psykisk/psykiatrisk- och social problematik liksom vid missbruk och beroende. Preventiva och pedagogiska insatser i grupp inom relevanta områden är viktigt för oss och där vill vi att du deltar med din kompetens. Det psykosociala teamet erbjuds fortlöpande handledning i grupp.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet. Vi ser gärna att du har steg 1 med kognitiv beteendeterapi inriktning.

Ansökan

Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig kontakt:
SACO, 019-602 03 35

Ansök nu

Kurator Geriatriska teamet, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Mar 1
Vi söker dig som har ett genuint intresse för den äldre patienten och dennes specifika behov, som vill vara med och påverka och göra skillnad för vår patientgrupp.
Som kurator är du en självklar del i teamet där din bedömning har betydelse för patientens fortsatta vård. Geriatriska teamet är ett tvärprofessionellt team som med ledordet - tillsammans - söker skapa en optimal livssituation för den äldre multisjuka människan, utifrån CGA-modellen. Vår arbetsplats präglas av en unik sammanhållning med inställningen - tillsammans för patienten. I vårt team ingår kuratorer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi arbetar på geriatriska klinikens olika sektioner:
- Palliativa sektionen - med en vårdavdelning och ASIH
- Kognitiva sektionen - med en vårdavdelning och en specialistmottagning
- Allmängeriatrik/rehabilitering - med en vårdavdelning som har både akutgeriatriska patienter och patienter med rehabiliteringsbehov samt ett öppenvårdsteam
- Tullhuset - ett samarbete mellan slutenvård/primärvård och kommun där patienter vårdas på rehab- eller kortisbeslut.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Geriatriska teamet, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Du träffar patienten på avdelningen, för enskilt samtal och i patientens bostad. Anhörigstöd i svåra situationer är också en del av arbetet. I arbetet ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du är en ansvarstagande och strukturerad person som arbetar målinriktat. Körkort är ett krav, då hembesök kan bli aktuella.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Örebro

Kurator
Läs mer Feb 24
Vi söker nu medarbetare till Första kontakten. Vi är ett kontaktcenter som tar emot barn och unga upp till 18 år med psykisk ohälsa. Vi erbjuder råd och stöd, bedömning och triagering till lämplig vårdnivå. Vi ska säkerställa en jämlik vård med god patientsäkerhet och hög tillgänglighet.
På vår enhet har vi som målsättningen att du varje dag ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och bli stimulerad av dina arbetsuppgifter. Gruppen arbetar och utvecklas tillsammans och skapar struktur gällande arbetssätt kopplat till rådgivningar och bedömningar.
Vi söker dig som är en positiv person som gillar ett högt arbetstempo, är flexibel och gillar att samverka med andra aktörer. Stämmer detta på dig så sök!

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av den specialiserade psykiatriska vården. I verksamheten finns öppenvårdsmottagningar, förstärkt öppenvård samt en vårdavdelning med akutverksamhet. Ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa hör också till verksamheten med uppdrag att ge rådgivning, göra bedömningar och triagera/sortera till rätt vårdnivå.
Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Vi erbjuder också psykopedagogiska behandlingsinsatser till patienter och anhöriga. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling samt närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna sker i huvudsak via telefon/digitala verktyg. Det sker en ständig utveckling och vi arbetar för att på bästa sätt möta upp barn och unga med psykisk ohälsa.
Vi samverkar med familj, barnomsorg, skola, socialtjänst och med andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Arbetet kräver därför förmåga till självständigt arbete samt god förmåga till att kunna samarbeta och samverka med vårdgrannar.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen.
- Kunskap om barn och ungas normala utveckling
- Kompetens och/eller erfarenhet av att göra bedömningar och ta ställning till vårdnivå
- Kunskap om BUP och primärvårdens organisation och uppdrag
- God kommunikations- och samverkansförmåga med såväl patienter, vårdnadshavare, kollegor och samverkanspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet. Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en mentor och deltar i gemensam obligatorisk handledning.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kuratorer semestervikariat 2023, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Dec 19
Nu har du som är socionom möjlighet att få stifta bekantskap med hälso- och sjukvården som arbetsplats! Under sommaren 2023 har du chansen att få arbeta som vikarierande kurator på någon av Universitetssjukhusets kliniker.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kuratorer semestervikariat 2023, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Som kurator hos oss möter du patienter och närstående, som utifrån förändrad livssituation har behov av social information och vägledning avseende samhällets resurser, samtalsstöd, krisstöd och bearbetning. Arbetet sker både i slutenvård och i öppenvård.
Kuratorerna på sjukhuset är anställda vid de kliniker där de är verksamma. Det finns en kuratorsorganisation som är en stödorganisation och som tillvaratar kuratorernas yrkesspecifika intressen.
Du får givetvis introduktion och handledning av erfarna kollegor.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Du har ett intresse för socialt arbete inom sjukvården. Har du erfarenhet av hälso- och sjukvård är det en fördel men inget krav.

Ansökan

Tillsättning kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator Allmänpsykiatrisk öppenvård, Mobil resurs suicidprevention

Kurator
Läs mer Jan 13
Brinner du för suicidprevention?
Uppdraget Mobil resurs suicidprevention påbörjades 2018 efter ett politiskt beslut om förbättrade insatser gällande suicidprevention och omhändertagandet av suicidnära patienter i Örebro län. Sedan 2021 tillhör Mobil resurs suicidprevention den Allmänpsykiatriska öppenvården i Örebro. De centrala arbetsuppgifterna är dels patientomhändertagande samt stöd till närstående och efterlevande, och dels utbildning, handledning och konsultation inom suicidprevention och suicidologi. MRS uppdrag är att fungera som Region Örebro läns resurs inom dessa områden. Mobil resurs suicidprevention består i dagsläget av två kuratorer och en psykiatrisjuksköterska och är anställda av Allmänpsykiatrisk öppenvård, Örebro. Den regionala samordnaren för suicidprevention är resursens uppdragsgivare.

Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser samt patient- och anhörigutbildningar.
Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Allmänpsykiatrisk öppenvård, Mobil resurs suicidprevention

Arbetsuppgifter

Som medarbetare i Mobil resurs följer du upp patienter från hela Örebro län som genomfört ett suicidförsök och håller suicidpreventiva samtal tills dess att patienten tas emot av nästa vårdenhet. Du erbjuder även stöd till närstående. Som medarbetare i Mobil resurs planerar och genomför du utbildningar i suicidologi, suicidprevention och strukturerade suicidbedömningar, både inom regionen och mot andra samverkanspartners som t e x socialtjänst och Räddningstjänst. Mobil resurs erbjuder även ett akut samordnande efterlevandestöd efter suicid.
En central del i arbetet är kontakt och samverkan med Område psykiatri, andra delar av regionen, kommuner och övriga vårdgivare i länet. Du kommer att spela en viktig roll i det dagliga arbetet men också som aktör och resurs för verksamhetens utveckling. Hos oss erbjuds du ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar i en verksamhet med öppen stämning och bra sammanhållning.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten är en erfaren kurator, sjuksköterska eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av svåra samtal, samverkan och utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Arbetet är komplext och ställer höga krav på flexibilitet, personlig mognad och trygghet då vi stödjer människor i svår kris. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till Ätstörningsmottagningen, Örebro

Kurator
Läs mer Jan 30
Är du intresserad av att arbeta med ätstörningsproblematik i ett team med hög kompetens? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Ätstörningsmottagningen är en ålders- och länsövergripande verksamhet inom Specialistpsykiatrin. Enhetens uppdrag är att erbjuda behandling av personer med ätstörningsproblematik. Behandlingsformer som kan erbjudas är individuell öppenvårdsbehandling, familjebehandling och gruppbehandling. I enhetens arbete ingår också konsultativa insatser i samarbete med andra vårdgrannar t ex annan psykiatrisk verksamhet, primärvård, skolhälsovård samt sociala myndigheter. Teamet på enheten är ett mångprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, psykologer, kuratorer, dietist och medicinsk vårdadministratör.

Verksamheterna inom specialistpsykiatrin finns samlade i Örebro. Här finns verksamheter med inriktningar som till exempel psykosvård, traumavård, dialektisk beteendeterapi, psykiatrisk rehabilitering, fysioterapi, beroendevård, internetbehandling samt en ätstörningsmottagning. Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser samt patient- och anhörigutbildningar.
Tillsammans är vi runt 250 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Ätstörningsmottagningen, Örebro

Arbetsuppgifter

Du kommer att utifrån din speciella kompetens delta i utrednings- och behandlingsarbete på mottagningen. I patientarbetet arbetar du både självständigt och i samverkan med andra teammedlemmar. I utredningsarbetet ingår både att utreda/diagnostisera ätstörningsproblematik och annan psykiatrisk problematik. Behandlingsarbete med ätstörningsproblematiken i fokus bedrivs såväl individuellt som i familj och grupp. Denna tjänst är riktad mot vårt ungdomsteam, och innebär främst att jobba med strukturerad familjebehandling. I arbetsuppgifterna ingår även en del utåtriktat arbete såsom konsultationer och samverkan med vårdgrannar.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Grundläggande psykoterapiutbildning inom systemisk familjebehandling och/eller kognitiv beteendeterapi är meriterande. Tidigare erfarenhet av ätstörningsbehandling är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till Behandlingsgruppen

Kurator
Läs mer Feb 2
Drivs du av förändringsarbete och att jobba med ungdomar? Då kan det här vara tjänsten för dig! Som kurator på behandlingsenheten erbjuds du ett meningsfullt arbete med intressanta och varierande arbetsuppgifter. Vill du också bli en del av en arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, prestigelöshet och höga ambitioner? Ta då chansen och sök tjänsten som kurator hos oss! Vi ser fram emot din ansökan.  

Om tjänsten
Välkommen till oss på Behandlingsgruppen!

Öppenvård Ungdom består av Behandlingsgruppen ungdom och Förstärkt behandling ungdom. Du som vår nya kurator kommer att tillhöra Behandlingsgruppen ungdom, men du kommer också att arbeta tillsammans med Förstärkt behandling ungdom. Denna tjänst är riktad mot de ungdomar som av någon anledning placeras på hem för vård eller boende, akutplats eller i jourhem under en period. Utöver socialtjänstlagen förekommer även vissa fall där ungdomar har vård i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU). Som kurator hos oss kommer du att ha stödjande och samordnande roll för att möjliggöra tidig hemgång för placerade ungdomar. Arbetet innebär ett omfattande och nära arbete med ungdomen vilket även innebär en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Vidare kommer du att jobba självständigt och i team tillsammans med socialsekreterare och även andra kuratorer på öppenvården eller på akutplats. Vi har ett öppet klimat där vi hjälps åt och gemensamt arbetar mot uppsatta mål. 

Arbetstiden kan komma att variera utifrån målgruppens behov och därmed ibland innefatta en del kvällstjänstgöring. Detta innebär att du kommer att ha en flexibel arbetstid som du till viss del styr själv.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• anpassa aktiviteter och insatser så att arbetet med ungdomen och familjen följer de behov som finns
• ge individuellt stöd och behandling till ungdomen och dennes familj
• samordna nätverket kring ungdomen
• som medarbetare förväntas du utveckla verksamheten och dess metoder fortlöpande tillsammans med dina kollegor
• erbjuda trovärdiga relationer till ungdomarna och deras familjer för att ge möjlighet till utveckling
• samverka tillsammans med andra aktörer så som skolor, socialkontor, psykiatrin etc

Kompetenskrav

• socionomexamen 210 hp 
• B-körkort för manuellt växlad bil 

I rollen som kurator är du lugn och trygg i dig själv. Du är flexibel på så sätt att du har lätt för att ställa om till ändrade omständigheter. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Vidare har du god förmåga att se helheten i arbetet i du utför samt tar hänsyn till det större perspektivet i dina beslut och ditt agerande. För att trivas bör du vara en person som föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande, men även ha förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Det är även viktigt att du är uthållig och motiverad i din uppgift att stötta andra. Vidare ställer arbetet krav på god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du på ett tydligt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift samt att du kan dokumentera det verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
• dokumenterad erfarenhet av arbete med missbruk och kriminalitet
• dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
• kunskap och erfarenhet av nätverks- och systemteori
• kunskap om Kognitiv Beteende Terapi (KBT) 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstid: dagtid med viss kvällstjänstgöring vid behov 

Om arbetsplatsen
Behandlingsgruppen ungdom och familj är en öppenvårdsenhet som består av en öppenvårdsgrupp och en förstärkt öppenvårdsgrupp. Öppenvårdsgruppen består av kuratorer och en gruppledare. Förstärkt öppenvårdsgruppen består av kuratorer, SiG samordnare och en gruppledare. Till enheten hör också Maria Ungdom samt två stödboenden. Kuratorernas arbete med ungdomar och familj utformas utifrån den aktuella ungdomens specifika problematik. Teamet arbetar flexibelt vilket innebär att aktiviteterna och insatserna med och hos ungdomen och familjen följer behovet. 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Vid eventuellt erbjudande om anställning begärs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 16 februari.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator/Psykolog till Vuxenhabiliteringens TUB team, Örebro

Kurator
Läs mer Jan 25
Tjänsten är i vuxenhabiliteringens TUB team som arbetar med konsultation till kommunal personal i boenden, dagliga verksamheter och assistansgrupper. Målgruppen är personer över 16 år med problemskapande beteende och/eller svår psykisk tilläggsproblematik i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Teamet består idag av två personer, en socionom/psykoterapeut och en arbetsterapeut/psykoterapeut. Det är inget krav men önskvärt med fördjupade kunskaper i ärende handledning.

Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator/Psykolog till Vuxenhabiliteringens TUB team, Örebro

Arbetsuppgifter

När TUB ger konsultation gör man det tillsammans och det utgör i dagsläget ca 40% av tjänstgöringstiden. Konsultationerna kan handla om gemensamt arbetssätt och ett professionellt etiskt bemötande, att utveckla olika typer av handlingsplaner, struktur, rutiner, relationskapande förhållningssätt samt att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete i personens vardag. Uppdragen kommer från alla kommuner i Örebro län så en hel del resande ingår i tjänsten. Förutom handledningsuppdrag har medarbetarna i TUB individuella behandlingskontakter med personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd och i några fall även intellektuell funktionsnedsättning i form av stödsamtal och psykoterapi med KBT inriktning.
På vuxenhabiliteringen har vi också team som jobbar med intellektuell funktionsnedsättning, autism med normalbegåvning, förvärvad hjärnskada och neurologiska sjukdomar. Habiliteringen har sin utgångspunkt i de individuella planer som vi upprättar för våra aktualiserade personer.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad psykolog, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller ha socionomexamen, eller ha annan relevant högskoleutbildning, gärna legitimerad psykoterapeut. Erfarenhet av målgruppen är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Tjänsten är förenad med resor varför körkort är ett krav. Då arbetet innefattar både teamarbete och samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är god samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper. Vidare är det av stor vikt att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi vill att du ser möjligheter istället för svårigheter.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator Hjärt-Lung- och Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Jan 11
Vi söker nu dig som vill arbeta som kurator på universitetssjukhuset. Vi söker dig som är intresserad av socialt arbete inom sjukvården. Kuratorerna på USÖ är organiserade på så sätt att de är anställda vid de kliniker där de är verksamma. Det finns en kuratorsorganisation som är en stödorganisation som skall tillvarata kuratorernas yrkesspecifika intressen.

Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Hjärt-Lung- och Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Att utifrån förändrad livssituation möta patient och närståendes behov av social information och vägledning avseende samhällets resurser, samtalsstöd, krisstöd och bearbetning. Arbetet sker i slutenvård och öppenvård.
Tjänsten är i huvudsak delad på 60% hjärtsektionen och 40% på f n Neuro- och rehabmedicinska kliniken.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård är det en fördel.
Du ska vara positiv, driven, flexibel och ha bra samarbetsförmåga. Vi värderar personlig lämplighet högt.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator Neuropsykiatriska teamet, Barn- och ungdomshabiliteringen

Kurator
Läs mer Jan 16
Vi söker kurator till Neuropsykiatriska teamet som vänder sig till barn och ungdomar med autism med normalbegåvning från 7 år och tills de slutar gymnasiet. Vi arbetar även med föräldrar och syskon. Arbetet är stimulerande och utvecklande och du möter barn och föräldrar i många olika situationer. Vi söker dig som gärna arbetat några år som kurator med barn/ungdomar/familjer och dess nätverk. Har du dessutom kompetens inom autism i kombination med normalbegåvning är det ett plus.
Hos oss kommer du att vara en del av en stöttande och positiv arbetsmiljö där vi arbetar i två geografiskt indelade tvärprofessionella team som består av arbetsterapeut, barnpsykiater, kurator, logoped, psykolog, specialpedagog samt medicinsk vårdadministratör och enhetschef. Teamen har sammanlagt 28 medarbetare varav 6 är kuratorer. Vi erbjuder strukturerad introduktion med mentor, handledning av extern handledare och många kompetenta kollegor.
Inom barn och ungdomshabiliteringens hela verksamhet finns 13 kuratorer. Ni har yrkesgruppsträffar och metodträffar några gånger per termin.

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Neuropsykiatriska teamet, Barn- och ungdomshabiliteringen

Arbetsuppgifter

Arbetet består av föräldrastöd kring diagnos, förhållningssätt och bemötande av barn med autism. Kuratorn ger också diagnosinformation till barn som nyligen fått sin diagnos. Du arbetar även med utbildning, planering av habiliteringsinsatser, konsultation och information om samhällets stödinstanser. Arbetet innebär insatser riktade till föräldrar, enskilt och i grupp, och barn och ungdomar, enskilt och i grupp.
Arbetet innebär också samverkan med andra samverkanspartners så som skola, Barn- och ungdomspsykiatrin, Socialtjänsten m.fl. Arbetet är både självständigt och teambaserat. Utbildning, fortbildning och handledning ingår i tjänsten. Du arbetar också med teamets utvecklingsarbete. Vi tar emot studenter regelbundet varför handledning är en arbetsuppgift.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller hälso- och sjukvårdskurator. Erfarenhet av arbete med barn/ ungdom med autism är önskvärt. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta. Resor i tjänsten ingår varför körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du tar eget ansvar för att driva och planera patientarbetet och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Engagemang, initiativtagande och god samarbetsförmåga är egenskaper som kommer att få dig att trivas i vårt team. Mottagningen ligger i Adolfsberg.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator/behandlare till Föräldrastöd, Förebyggande enheten

Kurator
Läs mer Jan 18
Drivs du av socialt förebyggande arbete och vill vara med i vårt föräldraskapsstöd? Ta chansen att bli en del av vår enhet och få en roll där du gör skillnad!

Om tjänsten

 Som kurator på föräldrastöd har du ett varierande och utvecklande arbete. Ditt uppdrag är att stödja föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år med generella och riktade socialt förebyggande insatser. Stödet kan ske i grupp, familj eller individuellt. Vi erbjuder bland annat strukturerade föräldrakurser, utbildningar, föreläsningar och temakvällar om föräldraskap. Vi har även en föräldratelefon dit föräldrar kan ringa med sina funderingar i sitt föräldraskap.

I din roll som kurator ingår bland annat ett nära samarbete med övriga verksamheter i Förebyggande enheten men även familjecentraler, fritidsgårdar och skolor. En nära samverkan med andra aktörer är en självklarhet för att lyckas i arbetet.

Du välkomnas till en trygg arbetsgrupp med mycket kompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta utifrån beprövad kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• ansvara för att upprätta, genomföra och följa upp handlingsplaner
• genomföra individuella stöd, - motivations-, - kris och konfliktsamtal
• initiera och delta i olika samverkansformer
• leda föräldrakurser

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig motsvarande 210 hp
• B-körkort för manuell växellåda

Vi ser att du är trygg i dig själv och i mötet med andra. I arbetet krävs en god kommunikativ förmåga samt att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. I ditt arbete har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team och samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. En god struktur och förmåga att ta initiativ och själv driva ditt arbete framåt är en självklarhet för dig. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av att leda föräldrakurser
• erfarenhet av samtalsstöd

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse, t.o.m. 31 december 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Förebyggande enheten består av Fältgruppen, Föräldrastöd, Stödcentrum för unga brottsutsatta, Medlingsverksamheten samt Sputnik. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 31 januari.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till Mottagning psykisk ohälsa barn och unga, Örebro

Kurator
Läs mer Jan 16
Är du en engagerad och ansvarstagande person som vill arbeta i primärvården med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser för barn och unga med psykisk ohälsa - då ska du söka dig till oss!
Sedan 1 mars 2022 finns en helt ny verksamhet för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa inom Region Örebro läns primärvård. Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga-MPO och finns på orterna Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg samt Örebro. Nu utökar vi och söker ytterligare kuratorer till vår mottagning i Örebro med ett länsdelsuppdrag för kunskapsbaserade insatser till målgruppen.

Enheten ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Mottagning psykisk ohälsa barn och unga, Örebro

Arbetsuppgifter

Målsättningen med den nya verksamheten är att säkerställa effektiv, tillgänglig, likvärdig och kvalitativ vård för länets barn och unga med psykisk ohälsa. Vi vill ge våra patienter snabb kontakt, bra bedömningar och rätt insatser utan väntetid. Vi kommer att följa upp kvaliteten på vårt arbete och patienternas nöjdhet med de insatser vi ger. Som arbetsplats vill vi erbjuda en trygg och rolig miljö där vi känner stolthet över det arbete vi gemensamt utför.
Du arbetar i ett multiprofessionellt team på en av vår mottagning i Örebro, men även i samverkan med övriga mottagningar i Lindesberg, Hallsberg och Karlskoga. I arbetet möter du barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt deras närstående. Du ger kunskapsbaserade, stegvisa insatser i form av bedömning, psykoedukation samt psykologisk behandling i hälsofrämjande, förebyggande och behandlande syfte. Insatserna ges individuellt och i grupp, i fysisk och i digital form. Internetbehandling kommer vara en del av verksamhetens behandlingsutbud.
Du samverkar med vårdgrannar och kommunala verksamheter såväl i enskilda ärenden som för att skapa och tillgängliggöra hälsofrämjande insatser på övergripande nivå för länets barn och unga. I tjänsten ingår att ansvar för handledning av VFU studenter bla från Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Örebro Universitet.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerade hälso- och sjukvårdskurator eller har socionomexamen, föredragsvis med KBT-inriktning, som vill utveckla och tillgängliggöra primärvårdens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Du har erfarenhet av bedömning och behandling av barn och unga med psykisk ohälsa. Arbete med målgruppen i primärvård är särskilt meriterande. Intresse för arbete med livsstilsfrågor är en fördel. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, kreativ och lätt att samarbeta med. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator/behandlare till Fältgruppen, Förebyggande enheten

Kurator
Läs mer Jan 16
Vill du ha ett flexibelt och viktigt arbete där du kan göra skillnad för unga? Brinner du för ungdomar och vill jobba långsiktigt med förebyggande arbete? Här finns många möjligheter, och nu får du chansen att få ett intressant och utvecklande jobb hos oss!?


Om tjänsten

På Fältgruppen jobbar vi för att se till att ungdomar som utsätter sig för risker uppmärksammas och får stöd till en positiv förändring. I Fältgruppen arbetar du förebyggande med ungdomar i åldrarna 13-18 år. Du vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, kvällar och helger för att identifiera de som riskerar att fara illa. Du är ett stöd för dem som vill och behöver. Du erbjuder ungdomar och deras föräldrar stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling. I det dagliga arbetet utgår du från fältgruppen och jobbar mycket ute i de olika områden i Örebro kommun där det uppsökande arbetet sker. Du arbetar självständigt och samarbetar med de andra fältassistenterna i teamet. 

Vi jobbar mycket med samverkan och föreläser för att sprida kunskap om olika ungdomsrelaterade ämnen. Du har därför god förmåga att kommunicera på individnivå och gruppnivå men också i forum där samverkan är aktuellt. Som fältassistent är skolor, fritidsgårdar och polisen några av de samverkanspartners du jobbar nära med.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• uppsökande arbete
• bekymrings- och stödsamtal
• samarbete med olika myndigheter, skola och föreningar
• utåtriktat arbete med information- och utbildningsinsatser

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort för manuell växellåda

Vi ser att du är trygg i dig själv och i mötet med ungdomar. Du har god förmåga att hantera de flesta uppkomna situationer med ett lugn och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga samt att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är flexibel och van att driva ditt arbete framåt och trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av MI (Motivational Interviewing)
• erfarenhet av liknande arbete med barn och unga som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten

Omfattning och tillträde
Anställningsform:  1 tillsvidare samt 2 SÄVA

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse, SÄVA t.o.m. 31 december 2023

Antal tjänster: 3

Tjänster tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Om arbetsplatsen
Förebyggande enheten består av Fältgruppen, Föräldrastöd, stödcentrum för unga brottsutsatta/Medling samt Sputnik. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 29 januari.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Vikarierande kurator till vår nya Studenthälsa

Kurator
Läs mer Jan 5
Är du en lagspelare som är flexibel och ser förbättringsmöjligheter? Då ska du läsa den här annonsen! Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete står i fokus, god gemenskap och där vi tillsammans gör skillnad. Vi söker nu en vikarierande kurator till vår nya Studenthälsa på Örebro universitet.

Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!

Om oss
På Studentavdelningen arbetar vi med stöd till studenter och till universitetets övriga funktioner bland annat inom områdena antagning, studentintroduktion, tentamensadministration, student- och lärarutbyte, stöd till studenter med funktionsvariation, utfärdande av examensbevis samt med systemadministration av flera av universitetets IT-system.

Under första delen av 2023 kommer Örebro universitet att starta upp och driva vår studenthälsa i egen regi och till den söker vi nu en kurator på vikariat, då en av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet. Studenthälsan kommer att ha sitt fokus på att proaktivt främja studenternas mående.

På Örebro universitet har vi över 16 000 studenter på tre olika campus. Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan. Din placering kommer att vara på Campus Almby, men du kommer så klart att få arbeta tillsammans med alla tre.

Uppdraget
I arbetet som kurator kommer du i huvudsak ge stöd till studenter, både individuellt och i grupp.

Du kommer bland annat att;


• identifiera och uppmärksamma situationer som skapar studierelaterad ohälsa
• arbeta för att stärka studenternas förutsättningar i att må bättre och klara av sina studier
• att delta i informations- och dialoginsatser kring studieliv och hälsa
• samverka med verksamheter både inom universitetet och i det omgivande samhället
• delta i gemensamma aktiviteter inom Studentavdelningen.

Eftersom vår studenthälsa kommer att vara i uppstarten när du kommer hit, kommer du få möjlighet att till viss del utforma verksamheten.  

Erfarenheter och kompetens
För att du ska vara aktuell för rollen som kurator ser vi att du nyligen tagit socionomexamen och har intresse av att utvecklas som kurator

Med tanke på att vi kommer vara i uppstarten av vår studenthälsa ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från arbete med studentfrämjande verksamhet. För att trivas i rollen ser vi att du är självgående och har förmågan att kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva samtalsstödet och gruppverksamheten framåt.

Vi ser vi även att du är duktig på att skapa goda relationer och en drivkraft att vilja utveckla en modern studenthälsa.

Du formulerar dig även väl i både tal och skrift på så väl svenska och engelska. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Information
Anställningen är ett föräldravikariat på 100 %, i cirka 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning med tillträde snarast Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Avdelningschef Jessica Waleryd, e-post: jessica.waleryd@oru.se eller HR-konsult Viktor Andersson, e-post: viktor.andersson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som kurator
• Komplett CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 19 januari 2023. Tveka inte att söka redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Kurator, Psykosvårdens öppenvård

Kurator
Läs mer Dec 20
Nu söker vi på Psykosvårdens öppenvårdsmottagning 1, dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller har socionomexamen, till en tjänst som kurator hos oss. Arbetsplatsen finns på Karlahuset på väster i Örebro. Där finns också psykosvårdens avdelning. Tillsammans arbetar vi inom olika yrkeskategorier med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.

Psykosvården är en del av verksamhetsområde specialistpsykiatrin. Psykosvårdens vårdavdelning och mottagningar finns samlade på Karlahuset på väster i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser samt patient- och anhörigutbildningar.
Tillsammans är vi runt 100 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator, Psykosvårdens öppenvård

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett multiprofessionellt team tillsammans med sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeuter och läkare.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat självständigt behandlingsarbete i form av motivations- och stödsamtal samt närståendekontakt. Arbetet innebär att stötta, informera och vägleda patienten och närstående i sociala frågor. Du kommer också genomföra sociala utredningar, ge information, rådgivning och stöd till patienten i kontakt med myndigheter och övriga vårdgrannar.
Arbetet innehåller samverkan och kontakt med övriga instanser i samhället med syfte att hjälpa och bistå patienten i dennes situation. Exempel på vanliga samverkanspartners är kommunens LSS-enheter och socialpsykiatri. Vi har ett välfungerande samarbete med övrig psykiatrisk vård och inte minst psykosvårdens avdelning här på Karlahuset.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller har socionomexamen, och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatrin och/eller inom andra områden som exempelvis socialtjänsten. Vi önskar även att du har god kunskap om socialrättsliga frågor samt att företräda patienter i sociala frågor. Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) är meriterande samt tidigare erfarenhet av teamarbete.
Du behöver vara flexibel och kunna arbeta självständigt samtidigt som du innehar god förmåga att samarbeta med övriga professioner. Vi söker dig som är lugn och strukturerad samt ser möjligheter i förändringar. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. Då hembesök förekommer i tjänsten är B-körkort önskvärt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till Behandlingsgruppen, Öppenvård ungdom

Kurator
Läs mer Dec 14
Brinner du för socialt arbete och vill ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Ta chansen att söka en av Sveriges viktigaste jobb som kurator på Behandlingsgruppen, Öppenvård ungdom. Du blir en del av en erfaren arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, generositet och höga ambitioner. Vi vill ta vara och utveckla din kunskap.  

Om tjänsten

Vi söker en kurator till Behandlingsgruppen inom Öppenvård ungdom. Som kurator på behandlingsgruppen på Öppenvård ungdom kommer du att ingå i en nyfiken och erfaren arbetsgrupp som består av kuratorer, en gruppledare och en enhetschef för hela enheten. Vi erbjuder öppenvårdsinsatser till ungdomar i åldern 13 – 20 år och deras familjer. Ibland har ungdomar en livssituation som medför att den unge och familjen behöver stöd och insatser. Som kurator kommer du möta ungdomar som kan ha bekymmer inom ett eller flera områden ex. relationer, psykisk ohälsa, kriminalitet och skolproblematik. Uppdragen till öppenvårdsgruppen kommer dels som uppdrag efter biståndsbedömning från socialtjänstens utredningskontor och dels från förfrågningar i en öppen ingång från föräldrar och ungdomar om rådgivning. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• att utforma och genomföra insatsen utifrån uppdrag och ungdomens specifika problematik
• att dokumentera och följa upp insatsen
• att samverka med andra vårdgivare i insatserna
• att verkställa domar, ungdomsvård och ungdomstjänst
• att erbjuda rådgivning
• att medverka till att bevara och utveckla arbetet i öppenvårdsgruppen

Kompetenskrav

• socionomexamen 210 hp
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda 

Till rollen som kurator söker vi dig som är lugn och trygg i dig själv. Du är flexibel på så sätt att du har lätt för att ställa om till ändrade omständigheter. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Vidare har du god förmåga att se helheten i arbetet i du utför samt tar hänsyn till det större perspektivet i dina beslut och ditt agerande. För att trivas bör du vara en person som föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande, men även ha förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Då arbetet ofta innebär långa processer är det viktigt att du är uthållig och motiverad i din uppgift att hjälpa andra. Vidare ställer arbetet krav på god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du på ett tydligt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift samt att du kan dokumentera det verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete för målgruppen
• kunskap och erfarenhet att arbeta utifrån systemteori, anknytningsteori, KBT och andra relevanta teorier
• erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
• erfarenhet av MI

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Verksamheten har sin lokal på Slottsgatan 10. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning där du kommer i kontakt med barn och ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 1 januari 2023.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator Neuro- och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Dec 15
Vi söker en kurator till ett vikariat under tiden som ordinarie kurator är tjänstledig för att prova annan tjänst på sjukhuset. Du kommer att arbeta med patienter med olika neurologiska sjukdomar, både de som blir akut sjuka och de som har en långvarig vårdkontakt. Arbetet är förlagt både på avdelning och mottagning. Arbetsfördelning sker med kuratorskollega på Neuro. Arbetet är teambaserat där du jobbar nära övriga teammedlemmar. På Kliniken arbetar även kuratorer i Öppenvårdsteam samt rehabiliteringsmedicin.

Verksamhetsområde neuro- och rehabmedicin har en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt två slutenvårdsavdelningar. Vi arbetar med utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser, både internt och externt i regionen. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Neuro- och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Psykosocial utredning och bedömning. Samtalsbehandling, krissamtal och stöd att leva med långvarig sjukdom. Information, råd och åtgärder för att få del av samhällsstöd. Medverkan i rehabilitering och andra samordnade insatser. Anhörigstöd och nätverksarbete. Kuratorerna deltar i patient- och anhörigutbildningar.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Vi söker dig som har intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med våra patientgrupper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetet innebär framförallt krav på självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Verksamhetsområde neuro och rehabiliteringsmedicin

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kontakt-for-vardgivare/uso-kliniker-enheter/neuro-och-rehabmedicinska-kliniken-uso/

Ansök nu

Kurator Neuro- och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Dec 15
Vi söker en kurator till ett vikariat under tiden som ordinarie kurator är tjänstledig för att prova annan tjänst på sjukhuset. Du kommer att arbeta med patienter med olika neurologiska sjukdomar, både de som blir akut sjuka och de som har en långvarig vårdkontakt. Arbetet är förlagt både på avdelning och mottagning. Arbetsfördelning sker med kuratorskollega på Neuro. Arbetet är teambaserat där du jobbar nära övriga teammedlemmar. På Kliniken arbetar även kuratorer i Öppenvårdsteam samt rehabiliteringsmedicin.

Verksamhetsområde neuro- och rehabmedicin har en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt två slutenvårdsavdelningar. Vi arbetar med utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser, både internt och externt i regionen. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Neuro- och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Psykosocial utredning och bedömning. Samtalsbehandling, krissamtal och stöd att leva med långvarig sjukdom. Information, råd och åtgärder för att få del av samhällsstöd. Medverkan i rehabilitering och andra samordnade insatser. Anhörigstöd och nätverksarbete. Kuratorerna deltar i patient- och anhörigutbildningar.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Vi söker dig som har intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med våra patientgrupper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetet innebär framförallt krav på självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Verksamhetsområde neuro och rehabiliteringsmedicin

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kontakt-for-vardgivare/uso-kliniker-enheter/neuro-och-rehabmedicinska-kliniken-uso/

Ansök nu

Kurator till Vuxenhabiliteringen, Neuro- och Hjärnskadeteamet

Kurator
Läs mer Nov 30
Vi söker efter en nyfiken och engagerad kurator som vill arbeta i ett härligt och kompetent team. Din placering kommer i första hand att vara i Neuro- och hjärnskadeteamet med arbetsplats i Örebro.
Teamet träffar patienter med neurologiska sjukdomar, förvärvade hjärnskador samt omfattande rörelsehinder. Inom Vuxenhabiliteringen finns också team riktade mot patienter med Intellektuell funktionsnedsättning och Autism. I de olika teamen finns kurator, logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut, specialpedagog, psykolog och administratör. Läkarresurs finns som konsult till samtliga team. Kuratorsgruppen på Vuxenhabiliteringen har yrkesträff en gång per månad och där arbetar du tillsammans med andra kuratorer för att utveckla arbetet samt för att på bästa sätt svara upp mot patienternas behov. 

Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Vuxenhabiliteringen, Neuro- och Hjärnskadeteamet

Arbetsuppgifter

Som kurator i teamet står du för den psykosociala kompetensen samt stöttar dina kollegor inom detta område. Du har ett brett och omväxlande arbetsfält lokaliserat till hela Örebro län. Teamet arbetar med patienten i fokus. Du planerar självständigt ditt arbete i nära samverkan med teamet. Du utför insatser ensam, tillsammans med annan profession ur teamet eller i gruppverksamhet. Habiliteringen har sin utgångspunkt i de individuella planer som vi upprättar för våra aktualiserade patienter. Dina arbetsuppgifter som kurator består av stödjande och bearbetande samtal, krissamtal, råd och stöd i samhällsfrågor samt stöd i myndighetskontakter. Kuratorn ger också samtalsstöd till närstående och samverkar för personens bästa med andra myndigheter.
Inom Vuxenhabiliteringen arbetar vi med att främja människors utveckling och finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från habiliteringsverksamhet eller andra erfarenheter av möten med människor med olika komplexa funktionsnedsättningar är meriterande samt också någon from av vidareutbildning gällande samtalsstöd såsom MI, Steg 1 eller annan relevant utbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vilket för oss innebär intresse och fallenhet för samverkan i team inom Vuxenhabiliteringen och med externa samverkanspartners. Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt och se helheten runt personen samt att vara intresserad av att bidra på ett mångsidigt sätt i verksamheten.

Ansökan

Intervjuer sker fortlöpande. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig företrädare:
Jenny Rodèn Nilsson SACO, 0587-842 07

Ansök nu

Kurator till vår studenthälsa

Kurator
Läs mer Nov 21
Vi söker nu en kurator till vår nya studenthälsa på Örebro universitet

Kort introduktion
Vill du fortsätta vidareutvecklas i din roll som kurator? Är du en lagspelare som är flexibel och ser förbättringsmöjligheter? Då ska du läsa den här annonsen! Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete står i fokus, god gemenskap och där vi tillsammans gör skillnad.

Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!

Om oss
På Studentavdelningen arbetar vi med stöd till studenter och till universitetets övriga funktioner bland annat inom områdena antagning, studentintroduktion, tentamensadministration, student- och lärarutbyte, stöd till studenter med funktionsvariation, utfärdande av examensbevis samt med systemadministration av flera av universitetets IT-system.

Under första delen av 2023 kommer Örebro universitet att starta upp och driva vår studenthälsa i egen regi och till den söker vi nu en erfaren kurator som kan hjälpa oss att utveckla verksamheten. Studenthälsan kommer att ha sitt fokus på att proaktivt främja studenternas mående.

På Örebro universitet har vi över 16 000 studenter på tre olika campus. Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan. Din placering kommer att vara på Campus Almby, men du kommer så klart att få arbeta tillsammans med alla tre.

Uppdraget
I arbetet som kurator kommer du i huvudsak ge stöd till studenter, både individuellt och i grupp.

Du kommer bland annat att;


• identifiera och uppmärksamma situationer som skapar studierelaterad ohälsa
• arbeta för att stärka studenternas förutsättningar i att må bättre och klara av sina studier
• att delta i informations- och dialoginsatser kring studieliv och hälsa
• samverka med verksamheter både inom universitetet och i det omgivande samhället
• delta i gemensamma aktiviteter inom Studentavdelningen.

Eftersom vår studenthälsa kommer att vara i uppstarten när du kommer hit, kommer du få möjlighet att till viss del utforma ditt uppdrag.

Erfarenheter och kompetens
För att du ska vara aktuell för rollen som kurator ser vi att du är utbildad socionom eller innehar motsvarande utbildning inom det beteendevetenskapliga området och har flerårig erfarenhet som kurator. Har du även en vidareutbildning inom området ser vi det som meriterande.

Med tanke på att vi kommer vara i uppstarten av vår studenthälsa ser vi det som meriterande om du har arbetat strategiskt i kurativ verksamhet. För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är självgående och har förmågan att kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva samtalsstödet och gruppverksamheten framåt.

Vi ser vi även att du är duktig på att skapa goda relationer och en drivkraft att vilja utveckla en modern studenthälsa.

Du formulerar dig även väl i både tal och skrift på så väl svenska och engelska. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare där provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Avdelningschef Jessica Waleryd, e-post: jessica.waleryd@oru.se eller HR-konsult Viktor Andersson, e-post: viktor.andersson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som kurator
• Komplett CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 12 december 2022. Tveka inte att söka redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Kuratorer till Multigruppen

Kurator
Läs mer Nov 25
Vi på Multigruppen söker nu dig som tillsammans med ett team vill arbeta för att möta ungdomars behov på ett så bra sätt som möjligt. 

Om tjänsten

Multigruppen är ett HVB-hem för flickor och pojkar i åldern 15–19 år med olika former av psykosocial problematik. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer och utgår från kognitiva beteendeterapeutiska arbetsmetoder. Våra manualbaserade metoder är framförallt inriktade mot missbruk, kriminalitet, socialfärdighetsträning, känslokontroll samt moral och etik. Vi lutar oss mot beprövade metoder som bygger på forskning om ungdomsvård. Idag finns det 8 behandlingsplatser och 4 akut/utredningsplatser. Vi arbetar även med eftervård. Du kommer också ingå i ett team med gemensamt ansvar för att säkra behandlingsintegriteten för ett mindre antal ungdomar och deras familjer. Vi har schemalagd arbetstid och helgarbete och jour ingår i tjänsten.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• terapeutiska arbetsuppgifter, så som individuella samtal och föräldrasamtal
• jobba nära ungdomarna i verksamheten och delta i vardagliga sysslor
• tillsammans med övrig personal upprätthålla strukturer
• erbjuda positiva arbetsallianser till ungdomarna och deras familjer för att ge möjlighet till utveckling
• samverka tillsammans med andra aktörer så som skolor, socialkontor, psykiatrin etc  

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap om behandlingsarbete grundat i KBT
• B- körkort för manuell växellåda 

I denna roll så ställs krav på att du självständigt kan planera, organisera och prioritera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du kan se helheten och ser till verksamhetens bästa i ditt agerande. Du kommer hålla många samtal med ungdomarna och därför krävs det att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram. Vi ser också att du arbetar bra med andra människor och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vidare har du även ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du har även en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete med ungdomar på HVB
• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete grundat i KBT
• utbildning/erfarenhet av ART
• utbildning/erfarenhet av MI

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde tillsvidaretjänsten: enligt överenskommelse

Tillträde vikariatet: fr.o.m. enligt överenskommelse - t.o.m. 30 september 2023

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Multigruppen är en del av Förvaltningen för sociala insatser (FSI), och tillhör området hem för vård eller boende. Prioriterat i verksamheten är att säkerställa rättssäkerheten, att ha en god service och tillgänglighet gentemot våra servicemottagare samt att de metoder vi använder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till vuxenhabiliteringens autismteam, Örebro

Kurator
Läs mer Nov 9
Vi behöver förstärka vårt autismteam med ytterligare en kurator och söker efter en nyfiken och engagerad person som vill arbeta i ett härligt och kompetent team. Tjänsten är i Autismteamet med placering i Örebro. Teamet träffar patienter med autismspektrumtillstånd med normalbegåvning och består av kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer och en specialpedagog.
Kuratorsgruppen på Vuxenhabiliteringen har yrkesträff en gång per månad. Där arbetar ni tillsammans för yrkesgruppens frågor och intressen inom ramen för verksamheten och vid behov hjälper man varandra över teamgränserna. Som nyanställd har du en mentor under den första tiden samt regelbunden extern handledning.

Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till vuxenhabiliteringens autismteam, Örebro

Arbetsuppgifter

Som kurator i Autismteamet har du ett brett och omväxlande arbetsfält. Du arbetar med personer med Autismspektrumtillstånd och normalbegåvning.
Du kommer att arbeta med behandling både i grupp och individuellt. Du kommer att vara med och utforma samt leda samtalsgrupper och kurser, men även ha individuella kontakter, tex stöd i myndighetskontakter, stödsamtal och motiverande samtal. Vi har också digital vård med behandlande samtal och kurser via nätet.
Arbetet kan även innebära att ge information och stöd till anhöriga samt konsultation till personalgrupper och övrigt nätverk.
Du planerar självständigt ditt arbete i nära samverkan med teamet. Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Meriterande är arbete med målgruppen och erfarenhet från habilitering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i team med andra professioner och även andra aktörer i samhället. Viktigt är också förmågan att se helheten runt patienten och att vara intresserad av att bidra på ett mångsidigt sätt i habiliteringen. Vi vill gärna att du har ett driv och ser möjligheter istället för svårigheter.
Vi har verksamhet över hela länet så körkort är ett krav.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator/behandlare till Förebyggande enheten, Fältgruppen

Kurator
Läs mer Nov 17
Vill du ha ett flexibelt och viktigt arbete där du kan göra skillnad för unga? Brinner du för ungdomar och vill jobba långsiktigt med förebyggande arbete? Just nu söker vi kurator/behandlare till Fältgruppen med målgruppen ungdomar i åldrarna 13-18 år.

Om tjänsten

 På Fältgruppen jobbar vi för att se till att ungdomar som utsätter sig för risker uppmärksammas och får stöd till en positiv förändring. I Fältgruppen arbetar du förebyggande med ungdomar i åldrarna 13-18 år. Du vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, kvällar och helger för att identifiera de som riskerar att fara illa. Du är ett stöd för dem som vill och behöver. Du erbjuder ungdomar och deras föräldrar stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling. I det dagliga arbetet utgår du från fältgruppen och jobbar mycket ute i de olika områden i Örebro kommun där det uppsökande arbetet sker. Du arbetar självständigt och samarbetar med de andra fältassistenterna i teamet. 

Vi jobbar mycket med samverkan och föreläser för att sprida kunskap om olika ungdomsrelaterade ämnen. Du har därför god förmåga att kommunicera på individnivå och gruppnivå men också i forum där samverkan är aktuellt. Som fältassistent är skolor, fritidsgårdar och polisen några av de samverkanspartners du jobbar nära med.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• uppsökande arbete
• bekymrings- och stödsamtal
• samarbete med olika myndigheter, skola och föreningar
• utåtriktat arbete med information- och utbildningsinsatser

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort för manuell växellåda

Vi söker dig som är trygg i dig själv och i mötet med ungdomar. Du är flexibel och van att ta egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vi söker dig som tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Du trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av MI (Motivational Interviewing)
• erfarenhet av liknande arbete med barn och unga som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten

Omfattning och tillträde
Anställningsform: 2 tillsvidare samt 1 vikariat 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse. Vikariat t.o.m 31/3- 2024

Antal tjänster: 3

Tjänster tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Om arbetsplatsen
Förebyggande enheten består av Fältgruppen, Föräldrastöd, stödcentrum för unga brottsutsatta/Medling samt Sputnik. 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

En första intervju kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 1 december.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till Stödgruppen, Öppenvård vuxna

Kurator
Läs mer Nov 17
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv? Har du intresse för att utföra ett professionellt socialt arbete? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Eget utförande IFO.

Vi är till för kommunens alla medborgare och därför måste vi kunna ge vägledning, vara tillgängliga, serviceinriktade och vara tydliga i vår information. Vi har en viktig uppgift i att förebygga, att stödja och att motivera människor i sin strävan att finna sociala sammanhang och se sina olika handlingsalternativ. För att möjliggöra detta behöver vi också samverka med andra aktörer både internt och externt.

Om tjänsten
Som kurator i Stödgruppen arbetar man med psykosocialt stöd till vuxna personer med komplex social problematik. Främst personer med missbruksproblematik, många med psykiska funktionsnedsättningar, och ofta i kombination med psykisk ohälsa, kriminalitet, våldsutsatthet. Det mesta av arbetet är ensamarbete och sker utanför kontoret.

I arbetet ingår att stötta människor till att ta steg mot en ökad livskvalité. I Stödgruppen arbetar man med samtalet i fokus, men med flexibilitet i hur, när och var samtalet sker. Som kurator i Stödgruppen förväntas du också arbeta med samordning i komplexa ärenden för att människor ska få rätt insatser som uppfyller deras behov.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner
• enskilda, stödjande samtal
• dokumentation i verksamhetssystemet ProCapita
• samverkan med socialkontoret och övriga interna samt externa aktörer

Kompetenskrav

• socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, 210 hp
• B-körkort, manuell växellåda
• dokumenterad erfarenhet av arbete med vuxna personer med missbruksproblematik

Du är en person som klarar av att självständigt driva arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du har en god förmåga i att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Vidare är du engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt. Du kan även beskrivas som en lugn och stabil person med god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• god omvärldskunskap om samhällsinsatser och funktioner som berör målgruppen
• erfarenhet av dokumentation i procapita

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Öppenvård vuxna är en del av socialnämnden i Örebro kommuns egna utförande. Arbetsplatsen arbetar med psykosocialt stöd för människor med missbruksproblematik och beroendeproblematik såsom alkohol, läkemedel och droger, men även områden som kriminalitet, våld, psykisk sjukdom samt psykisk ohälsa. Öppenvård vuxna består av verksamheterna Stödgruppen, Behandlingsgruppen och CMV (Centrum mot våld i nära relationer).

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 30 november.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till Lungsektionen, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Okt 24
USÖ är det personliga universitetssjukhuset med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientens fokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög kvalitet. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Vi söker nu dig som vill arbeta som kurator på universitetssjukhuset. Vi söker dig som är intresserad av socialt arbete inom sjukvården. Kuratorerna på USÖ är organiserade på så sätt att de är anställda vid de kliniker där de är verksamma. Det finns en kuratorsorganisation som är en stödorganisation som skall tillvarata kuratorernas yrkesspecifika intressen.

Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Lungsektionen, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Att utifrån förändrad livssituation möta patient och närståendes behov av social information och vägledning avseende samhällets resurser, samtalsstöd, krisstöd och bearbetning. Arbetet sker i slutenvård och öppenvård.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård är det en fördel. Erfarenhet av arbete inom lungmedicin och cancervård är meriterande.
Du ska vara positiv, driven, flexibel och ha bra samarbetsförmåga. Vi värderar personlig lämplighet högt.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till Praktiska Gymnasiet i Örebro

Kurator
Läs mer Okt 5
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?

Läs mer om oss på www.praktiska.se.

Välkommen till gemenskapen!

Praktiska Gymnasiet i Örebro fortsätter att växa då vi är en attraktiv skola med flera starka program. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig

Är du vår nästa stjärna som brinner för skolutveckling?

Då vi växer och utökar vår organisation söker vi en kurator.

Vi söker nu just dig! Det här erbjuder vi dig:

Som kurator hos oss kommer du att arbeta med elever från samtliga program hos oss. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla ditt eget arbete och genom arbetet i elevhälsan bidra till hela skolans utveckling.

Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.

Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar.

Det här söker vi:

Vi söker dig som är utbildad socionom. För att lyckas i ditt arbete behöver du trivas med att vara en närvarande och synlig vuxen i såväl klassrum, korridorer som i övrig skolmiljö. Du är en trygg vuxen som snabbt skapar förtroendefulla relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla ditt arbete och delta i det kollegiala lärandet. Goda IT kunskaper är ett krav och stor vikt lägges på personlig lämplighet.

Övrigt

Tillträdesdag: Enligt överenskommelse dock senast 221205

Tjänstens/tjänsternas omfattning: 50-60% (eller enligt överenskommelse)
Placeringsort: Örebro
Anställningsform: Tillsvidare
Sista ansökningsdag: 221105
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Fredrik Sjövall rektor Praktiska Gymnasiet, telefon:072-4008130

Övrig information

Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Kurator till Dylta skolor

Kurator
Läs mer Okt 18
Vill du arbeta med en förebyggande elevhälsa och ingå i skolans elevhälsoteam? Vi söker nu en engagerad kurator till Dylta skolor.

Om tjänsten
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Du kommer att strukturera och samordnar sociala insatser runt elever med olika skolsvårigheter. I tjänsten handleder du som kurator också lärare i psykosociala frågor, arbetar med elever på individ- och gruppnivå samt har stödsamtal med elever. Utifrån eleven samarbetar du med lärare, vårdnadshavare och övriga inom elevhälsoteamet men också med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera. Tjänsten är en delad tjänst där du kommer att arbeta både på Ölmbrotorps- och Ervalla skola.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer 
• initiera och delta i nätverksarbete kring elever 
• kartlägga och bedöma den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever 
• arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte 
• arbeta utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner 
• ge professionell handledning och konsultation till skolpersonal 
• bidra med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten 

Kompetenskrav

•  socionomexamen

Som kurator är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du är bra på att samarbeta med andra, då yrket kräver många olika kontakter med skolsköterska, specialpedagoger, lärare etc. Du har ett starkt driv och kan själv strukturera upp dina processer, där du gör en tydlig plan och prioritering. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och är tydlig. Det är också av stor vikt att du besitter en god empatisk förmåga och att du kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete som kurator eller med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av att arbeta inom skola
• erfarenhet av att handleda lärare
• kunskap/erfarenhet av ICDP (vägledande samtal) 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 40%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Cirka 20 km utanför centrala Örebro med ett naturnära läge finns Ervalla skola som tillsammans med Ölmbrotorp skola bildar Dylta skolor. På Ervalla skola går ca 100 elever och på Ölmbrotorp ca 90 elever uppdelade från förskoleklass till skolår 6. Skolorna har en gemensam rektor och ett nära samarbete på flera områden. 

Läs mer om Ölmbrotorps skola här: orebro.se/olmbrotorps-skola

Läs mer om Ervalla skola här: orebro.se/ervalla-skola

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 1 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till Odensbacken vårdcentral

Kurator
Läs mer Okt 7
Vi söker dig som vill arbeta som kurator på Odensbackens vc, som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du erbjuds ett givande och meningsfullt arbete. Ditt arbete som kurator värdesätts högt och din insats är betydelsefull för oss.
Odensbackens Vårdcentral är en relativt liten, välfungerande vårdcentral med ett sammansvetsat team på ca 25 medarbetare, där alla fyller en viktig roll. Vårdcentralen ligger ca 3 mil öster om Örebro och har ca 6100 listade patienter. Verksamheten består av distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi, rehabilitering koordinator, konsultpsykolog, laboratorium och sekretariat. Här finns kompetenta och erfarna medarbetare och ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi har bra rutiner och god stämning på arbetsplatsen. Vi arbetar ständigt för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter.
Nu söker vi dig som är kurator och som vill vara en del i vår arbetsgrupp och bidra med din kompetens. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, självständighet, flexibilitet, och ett serviceinriktat arbetssätt. På vårdcentralen samarbetar vi oavsett profession, med patienten i centrum. Vi utgår från ett gemensamt arbetssätt där vi eftersträvar god tillgänglighet genom att inledningsvis erbjuda kartläggande samtal som ligger till grund för bedömning och fortsatt planering av lämpliga insatser.

Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Odensbacken vårdcentral

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår det att erbjuda patienter primärvårdsanpassad behandling för lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, vilket innefattar individuella bedömningar, intern samverkan på vårdcentralen samt extern samverkan med andra aktörer utifrån patientens behov. Som kurator arbetar du både såväl självständigt med bedömning och behandlingsarbete, och kollegialt med andra professioner för att tillsammans erbjuda patienten bästa möjliga vård.
Du får även möjlighet att delta på nätverksträffar med andra kuratorer inom primärvården som en del i ditt arbete, och får fortbildning utifrån en kompetensutvecklingsplan. Handledning erbjuds kontinuerligt.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Psykoterapeutisk grundutbildning, steg 1, är meriterande. Stor vikt läggs kommer läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Vi kommer kalla till intervju fortlöpande under rekryteringen.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Kurator Anna Jonsson 019-602 84 34
Facklig företrädare:
SACO - SACO, 019-602 03 37

Ansök nu

Kurator till Athena-gruppen

Kurator
Läs mer Okt 17
Är du kurator och är ute efter ett brett och omväxlande jobb? Vill du arbeta stödjande och motivera ungdomar i deras vardag? Just nu söker vi en kurator till Athena-gruppen! 

Om tjänsten

Grunden är basarbetet på HVB, där alla medarbetare med olika grunduppdrag ska samarbeta som ett lag för att erbjuda möjlighet till utveckling för placerade ungdomar och deras familjer. Som kurator har du dessutom riktade behandlingsuppdrag och din anställning har sin grund i Socialnämnden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ge rådgivning, stöd och/eller behandling
• ansvara för att upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner
• genomföra individuella stöd, motivations, kris och konfliktsamtal
• initiera och delta i nätverksarbete
• arbeta utifrån beprövad kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• känna till och följa gällande lagar, policys och rutiner för verksamheten
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Som kurator kommer du även att delta och vara delaktig i ungdomarnas vardag.

Kompetenskrav

• socionomexamen, 210 hp
• dokumenterad erfarenhet inom området behandling
• B-körkort för manuellt växlad bil

I denna roll ställs krav på att du såväl självständigt som tillsammans med andra kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du kan se helheten och ser till verksamhetens bästa i ditt agerande. Du kommer hålla många samtal med ungdomarna och därför krävs det att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram. Vi ser också att du arbetar bra med andra människor och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har även en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-verksamhet med ungdomar och deras familjer
• erfarenhet från arbete med personer med kognitiva funktionsvariationer inom LSS-verksamhet
• kunskap om socialstyrelsens rekommenderade metoder för behandlingsarbete för ungdomar med psykosocial problematik

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - t.o.m. juni 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Athena-gruppen är ett behandlingshem för flickor och pojkar i åldrarna 13-18 år vid inskrivning, som är i behov av socialt stöd och psykologisk behandling. En del av ungdomarna har konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska strukturer och vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och använder vid behov olika former av skrift- och bildstöd.

Verksamheten ligger på Mellringevägen och består av 8 behandlingsplatser i verksamheten. Athenagruppen är ett av tre HVB för ungdomar inom Hem för vård eller boende i Förvaltningen för sociala insatser. Arbetsgruppen består av föreståndare, biträdande föreståndare, kuratorer, boendestödjare och boendepedagoger. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 oktober.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kuratorer till Multigruppen

Kurator
Läs mer Okt 17
Vi på Multigruppen söker nu dig som tillsammans med ett team vill arbeta för att möta ungdomars behov på ett så bra sätt som möjligt. 

Om tjänsten 
Multigruppen är ett HVB-hem för flickor och pojkar i åldern 15–19 år med olika former av psykosocial problematik. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer och utgår från kognitiva beteendeterapeutiska arbetsmetoder. Våra manualbaserade metoder är framförallt inriktade mot missbruk, kriminalitet, socialfärdighetsträning, känslokontroll samt moral och etik. Vi lutar oss mot beprövade metoder som bygger på forskning om ungdomsvård. Idag finns det 8 behandlingsplatser och 4 akut/utredningsplatser. Vi arbetar även med eftervård. Du kommer också ingå i ett team med gemensamt ansvar för att säkra behandlingsintegriteten för ett mindre antal ungdomar och deras familjer. Vi har schemalagd arbetstid och helgarbete och jour ingår i tjänsten.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• terapeutiska arbetsuppgifter, så som individuella samtal och föräldrasamtal
• jobba nära ungdomarna i verksamheten och delta i vardagliga sysslor
• tillsammans med övrig personal upprätthålla strukturer
• erbjuda positiva arbetsallianser till ungdomarna och deras familjer för att ge möjlighet till utveckling
• samverka tillsammans med andra aktörer så som skolor, socialkontor, psykiatrin etc  

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap om behandlingsarbete grundat i KBT
• B- körkort för manuell växellåda 

I denna roll så ställs krav på att du självständigt kan planera, organisera och prioritera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du kan se helheten och ser till verksamhetens bästa i ditt agerande. Du kommer hålla många samtal med ungdomarna och därför krävs det att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram. Vi ser också att du arbetar bra med andra människor och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vidare har du även ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du har även en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete med ungdomar på HVB
• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete grundat i KBT
• utbildning/erfarenhet av ART
• utbildning/erfarenhet av MI

Omfattning och tillträde
Anställningsform:  vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - t.o.m. 31 augusti 2023

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Multigruppen är en del av Förvaltningen för sociala insatser (FSI), och tillhör området hem för vård eller boende. Prioriterat i verksamheten är att säkerställa rättssäkerheten, att ha en god service och tillgänglighet gentemot våra servicemottagare samt att de metoder vi använder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Övrig information
Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 oktober.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kurator Barn- och ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro

Kurator
Läs mer Sep 27
BUP öppenvård har uppdrag att diagnostisera och behandla psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar upp till 18 år i länets samtliga kommuner. Verksamheten består av två enheter, BUP 1 och BUP 2 med sammanlagt ett 70-tal medarbetare med olika kompetenser - psykolog, kurator, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, specialpedagog och medicinsk vårdadministratör. Det dagliga arbetet bedrivs i tätt samarbete mellan enheterna och vi samrekryterar våra kuratorer. 
Enheterna är belägna i gemensamma, fina lokaler i Örebro centrum och har ett gott arbetsklimat med högt i tak!

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av den specialiserade psykiatriska vården. I verksamheten finns öppenvårdsmottagningar, förstärkt öppenvård samt en vårdavdelning med akutverksamhet. Ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa hör också till verksamheten med uppdrag att ge rådgivning, göra bedömningar och triagera/sortera till rätt vårdnivå.
Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Vi erbjuder också psykopedagogiska behandlingsinsatser till patienter och anhöriga. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling samt närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.Kurator Barn- och ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar framför allt stödjande kontakter för patienter och vårdnadshavare och samverkan med vårdgrannar. Insatserna ges både individuellt och i grupp och vi träffar patienterna i fysiska möten och digitalt. 
Du kommer att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team. Du kommer att delta i gemensamma konferenser och även i egna behandlingsspår. Vi arbetar aktivt med att förkorta kötiderna och bedriver utvecklingsarbete. Vi värdesätter kompetenshöjande insatser inom teamet och erbjuder regelbunden handledning. Viss flexibilitet i att arbeta hemifrån finns när verksamheten så tillåter.
Vi samarbetar mycket med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom steg 1/grundläggande psykoterapeututbildning. Det är önskvärt med erfarenhet av arbete med barn och familjer och att du har kunskap om psykiatri. Viss grundutbildning ingår när du kommer som ny till oss och du erbjuds en mentor och möjlighet till handledning.

Ansökan

Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till VO infektion USÖ

Kurator
Läs mer Sep 19
Vi söker Dig som gillar att jobba i lag och som uppskattar att hantera patienter med olika bakgrund och problematik.
Infektionskliniken befinner sig i en fas av utveckling och uppbyggnad. Vi har behov av medarbetare med drivkraft och engagemang för förbättringar i våra arbetssätt. Vi söker Dig som är trygg i din roll som kurator och ser gärna att du har några års erfarenhet av liknande arbete. Det är bra att kunna arbeta strukturerat, men också att vara flexibel och kunna hantera både sorg och ilska. Tjänsten är inte ny, men behöver ny struktur och utveckling. Som kurator på infektionskliniken finns det därmed stora möjligheter för Dig att utforma dina arbetsuppgifter och ditt arbetssätt.
Om arbetsplatsen:
Vi har idag 7 vårdplatser på avdelning 40 för patienter som vårdas för infektionssjukdomar. Vi arbetar i team bestående av ett flertal professioner: läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Avdelningen är utrustad med isoleringsrum vilket möjliggör vård av patienter med smittsamma och luftburna sjukdomar.
Infektionskliniken har även en mottagning där vi möter och behandlar akuta och kroniska infektioner såsom hepatit, HIV och tuberkulos, samt ett sprututbyte för intravenösa missbrukare. Vi jobbar förebyggande både på mottagning och avdelning och vi vill att du som kurator ska jobba uppsökande vilket kräver både mod och påhittighet!

Inom verksamhetsområde infektion behandlar vi patienter med många olika typer av infektionssjukdomar. Det handlar ofta om relativt vanliga tillstånd som lunginflammation och allvarlig urinvägsinfektion men också om mindre vanliga sjukdomar, till exempel HIV-infektion, hjärnhinneinflammation och hepatit (gulsot). Under pandemin har covid-patienter till stor del vårdats hos oss. Då och då får vi patienter med tropiska infektioner, vi har även eget tropiskt laboratorium. Slutenvården består av två vårdavdelningar.
Vi finns på USÖ i A-husets bottenvåning med egen entré samt egna slussingångar till undersökningsrum och vårdsalar. Vi har en stor konsultverksamhet ut mot hela regionen och vi bedriver vaccinationsmottagning i samarbete med Capio Läkargruppen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till VO infektion USÖ

Arbetsuppgifter

Uppdraget är varierat och utbrett över alla våra verksamheter. Ditt arbete kommer att innefatta avdelningsarbete med närvaro och informationsstöd till patienter, anhöriga och ibland personal. Du kommer också att tjänstgöra på infektionsmottagningen och vara en del i vårt lagarbete kring polikliniska patienter. En stor del av arbetet där är samtalsbehandling, till exempel motivations- och stödsamtal till patienter vid sjukdomsdiagnos och behandling.
I arbetsuppgifterna ingår även smittspårning, socialrättsliga frågor, att vara stöd i information, rådgivning och hänvisning i kontakter med myndigheter. I ditt uppdrag som kurator på infektionskliniken ingår också tillgänglighet för arbete på sprutbytet, framförallt att fånga upp patienter med särskild utsatthet. Här jobbar man i ett mindre team och arbetet innefattar etablering och upprätthålla kontakter med Beroendevården, Socialtjänsten och frivilligorganisationer. VO infektion har också ett forskningsuppdrag. Här ingår även att ta hand om studenter och undervisa. Vi uppmuntrar också eget forskningsintresse!
Arbetet avser heltid, men deltid kan diskuteras. Arbetet sker främst dagtid, vardagar klockan 8-16.30 men helg- och jourarbete kan förekomma efter överenskommelse.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomutbildning är ett krav.
Meriterande är:
-Minst 2 års erfarenhet av arbete som kurator, socionom eller liknande.
-Tidigare erfarenhet inom sjukvård, hantering av svårt sjuka patienter.
-God pedagogisk förmåga.
-God kommunikativ förmåga.
-Flerspråkighet.
Om tjänsten:
Tillsvidareanställning med heltidstjänstgöring, eller deltid efter överenskommelse, inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Enhetschef, Lovisa Olsson Tedsjö, 019-602 28 52
Verksamhetschef, Hillevi Nilsson, 019-602 56 54
Facklig företrädare:
Vårdförbundet, Emmelina Viklund, vxl 019-602 10 00 
SACO, Sandra Caris, 019-602 14 80

Ansök nu

Kurator till Adolfsbergsskolan F-6

Kurator
Läs mer Okt 4
Nu utökar vi elevhälsan på Adolfsbergsskolan. Vi söker en kurator till årskurs F-6 samt till vår enhet för elever inom grundsärskolan och de elever med rörelsehinder. Vi söker dig som vill vara en viktig del i vårt elevhälsoarbete!

Om tjänsten
Som kurator hos oss kommer du att arbeta nära vårt specialpedagogiska team, skolledning och övrig elevhälsa. Du kommer att vara en del av två elevhälsoteam, Adolfsbergsskolan F-6 och Adolfsbergsskolans grundsärskola/RH. Det främjande och förebyggande arbetet är centralt i uppdraget. Du kommer även att arbeta nära trygghetsteamet och samordna utredningar vid trygghetsärenden. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer 
• initiera och delta i nätverksarbete kring elever 
• kartlägga och bedöma den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever 
• arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte 
• arbeta utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner 
• ge professionell handledning och konsultation till skolpersonal 
• bidra med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten 
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• använda och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

•  socionomexamen

För att lyckas i ditt arbete behöver du trivas med att vara en närvarande och synlig vuxen i såväl klassrum, korridorer som i övrig skolmiljö. Självklart är du en trygg vuxen som snabbt skapar förtroendefulla relationer med personal, elever och vårdnadshavare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete som kurator eller med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsehinder
• erfarenhet av att arbeta inom skola
• erfarenhet av att handleda lärare
• kunskap/erfarenhet av ICDP (vägledande samtal) 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 9 januari 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Adolfsberg i de södra delarna av Örebro. På skolan finns även grundsärskola årskurs 1–9.

Gå gärna in och läs mer om vår skola här: www.orebro.se/adolfsbergsskolan


Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 oktober. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator/utskrivningssamordnare Allmänpsykiatrisk avdelning 2, USÖ

Kurator
Läs mer Sep 15
Vi söker nu dig som är positiv, driven, engagerad och har ett genuint intresse för människor. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete, där du tillsammans med kollegor är med och utvecklar vår verksamhet, där patienten alltid står i fokus. Vill du bli en del av vårt team och tillsammans med oss bidra med din kunskap och nytänkande i vår verksamhet - då kan du vara rätt person för oss!
Tjänsten innebär att du arbetar både som kurator och utskrivningssamordnare på avdelningen. Din målgrupp är patienter samt anhöriga där du samordnar insatser med samhällets olika aktörer, bevakar och tillgodoser patientens behov och rättigheter.

Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. På våra vårdavdelningar har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar.
Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator/utskrivningssamordnare Allmänpsykiatrisk avdelning 2, USÖ

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat patientsamtal, att ge social rådgivning samt att genomföra sociala åtgärder och utredningar. Du samordnar, stöttar och hjälper patienten i frågor som ekonomi, sysselsättning och boende, och ger stöd till anhöriga och närstående vid behov. 
Samtalsstöd ges till exempel i form av motivationssamtal och suicidpreventiva samtal, utifrån behov och fram tills kontakt etableras någon annanstans. Du ska också kunna utföra akuta bedömningar och suicidriskbedömningar vid behov. Tillsammans med barnombud uppmärksammar du anhöriga och närståendes barns behov av råd, stöd och information, och du ska även kunna upprätta orosanmälan om barn far illa.
Vid utskrivning från slutenvården säkerställs att patienten kan lämna vårdavdelningen med en trygg och säker hemgång med god kvalitet och där patienten görs delaktig under denna process. Det ställs höga krav på flexibilitet för att patienten ska få en individuell och anpassad utskrivningsprocess.
Du kommer ha ett övergripande ansvar för utskrivningsprocessen där du arbetar enligt ett standardiserat arbetssätt i enlighet med ViSam-modellen, som är en samverkans modell för planering och informationsöverföring. Det är därför viktigt att du kan samla in relevant information för att kunna fortsätta planering av patientens vård och behandling. Det innebär också att du har kontakt med vårdgrannar och samverkans partners.
I din roll deltar du på ronder och har dagliga avstämningar med vårdlaget där du tillsammans med vårdlaget ansvarar för genomförandet av vårdplaneringar. Efter vårdtiden skriver du och säkerställer att patienten har en vårdsammanfattning. Inför patientens hemgång ansvarar du för att rätt dokumentation, hjälpmedel och läkemedel medföljer till nästa vårdgivare.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Du tycker om att arbeta nära patienterna och har alltid patientens bästa för ögonen. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att kommunicera och samverka med andra, samt uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid förmåga att arbeta självständigt, ha ett öppet sinne, se möjligheter och ta initiativ. Ditt engagemang och din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa behandlingskvalitet för våra patienter. Du är nyfiken och öppen för att testa nya tankesätt och metoder och gillar att arbeta i team. Det är meriterande om du har erfarenhet som kurator inom Hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator/behandlare till Förebyggande enheten, Fältgruppen

Kurator
Läs mer Sep 23
Vill du ha ett flexibelt och viktigt arbete där du kan göra skillnad för unga? Brinner du för ungdomar och vill jobba långsiktigt med förebyggande arbete? Just nu söker vi på Socialnämndens Förebyggande en ny kurator/behandlare till Fältgruppen med målgruppen ungdomar i åldrarna 13-18 år.

Om tjänsten
På Fältgruppen jobbar vi för att se till att ungdomar som utsätter sig för risker uppmärksammas och får stöd till en positiv förändring. I Fältgruppen arbetar du förebyggande med ungdomar i åldrarna 13-18 år. Du vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, kvällar och helger för att identifiera de som riskerar att fara illa. Du är ett stöd för dem som vill och behöver. Du erbjuder ungdomar och deras föräldrar stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling. I det dagliga arbetet utgår du från fältgruppen och jobbar mycket ute i de olika områden i Örebro kommun där det uppsökande arbetet sker. Du arbetar självständigt och samarbetar med de andra fältassistenterna i teamet. 

Vi jobbar mycket med samverkan och föreläser för att sprida kunskap om olika ungdomsrelaterade ämnen. Du har därför god förmåga att kommunicera på individnivå och gruppnivå men också i forum där samverkan är aktuellt. Som fältassistent är skolor, fritidsgårdar och polisen några av de samverkanspartners du jobbar nära med.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• uppsökande arbete
• bekymrings- och stödsamtal
• samarbete med olika myndigheter, skola och föreningar
• utåtriktat arbete med information- och utbildningsinsatser

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort för manuell växellåda

Vi söker dig som är trygg i dig själv och i mötet med ungdomar. Du är flexibel och van att ta egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vi söker dig som tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Du trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av MI (Motivational Interviewing)
• erfarenhet av liknande arbete med barn och unga som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten

Omfattning och tillträde
Anställningsform: 1 Tidsbegränsad anställning, 2 vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: Tidsbegränsad anställning 1/1- 2023 - t.o.m. 31/12 2023

Vikariat fr.o.m. enligt övenskommelse - t.o.m. 31 augusti 2023

Vikariat fr.o.m. enligt överenskommelse t.o.m. 31/3-2024

Antal tjänster: 3

Om arbetsplatsen
Förebyggande enheten består av Fältgruppen, Föräldrastöd, stödcentrum för unga brottsutsatta/Medling samt Sputnik.

 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

En första intervju kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 oktober.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator Neuro- och Hjärnskadeteamet, Vuxenhabiliteringen

Kurator
Läs mer Sep 12
Vi söker efter en nyfiken och engagerad kurator som vill arbeta i ett härligt och kompetent team.
Din placering kommer att vara i Neuro- och hjärnskadeteamet med arbetsplats i Örebro. Teamet träffar patienter med neurologiska sjukdomar, förvärvade hjärnskador samt omfattande rörelsehinder. I teamet ingår kurator, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog.
Kuratorsgruppen på Vuxenhabiliteringen har yrkesträff en gång per månad. Du arbetar tillsammans för yrkesgruppens frågor och intressen inom ramen för verksamheten och vid behov hjälper man varandra över teamgränserna.

Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Neuro- och Hjärnskadeteamet, Vuxenhabiliteringen

Arbetsuppgifter

Som kurator i teamet står du för den psykosociala kompetensen samt stöttar dina kollegor inom detta område. Du har ett brett och omväxlande arbetsfält lokaliserat till hela Örebro län. Teamet arbetar med patienten i fokus. Du planerar självständigt ditt arbete i nära samverkan med teamet. Du utför insatser ensam, tillsammans med annan profession ur teamet eller i gruppverksamhet. Habiliteringen har sin utgångspunkt i de individuella planer som vi upprättar för våra aktualiserade patienter.
Dina arbetsuppgifter som kurator består av stödjande och bearbetande samtal, krissamtal, råd och stöd i samhällsfrågor samt stöd i myndighetskontakter. Kuratorn ger också samtalsstöd till närstående och samverkar för personens bästa med andra myndigheter.
Habilitering och hjälpmedels verksamheter ska främja människors utveckling och finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår.
Meriterande är erfarenhet från habiliteringsverksamhet eller andra erfarenheter av möten med människor med funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vilket för oss innebär intresse och fallenhet för samverkan i team inom Vuxenhabiliteringen och med externa samverkanspartners.
Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt och se helheten runt personen samt att vara intresserad av att bidra på ett mångsidigt sätt i verksamheten.

Ansökan

Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Kurator till Baronbackens familjecentral

Kurator
Läs mer Sep 14
Vill du arbeta förebyggande, stärka och främja hälsa hos föräldrar i deras föräldraroll? Vi söker en kurator till vårt team på Baronbackens Familjecentral.

Om tjänsten
Örebro kommuns familjecentraler fungerar som en mötesplats för föräldrar och barn. Baronbackens familjecentral är en av sju familjecentraler i Örebro kommun och är tillgänglig för familjer med barn i åldern 0?6 år. På Baronbackens familjecentral finns också verksamheten och stödfunktionen Unga mammor och pappor. Familjecentralerna utgör en betydande resurs i Socialnämndens förebyggande verksamheter och förutsätter en nära samverkan med Barn och Utbildning och Region Örebro. Uppdraget som kurator innebär att stödja barn, föräldrar och anhöriga till personer med olika typer av problematik. Du förväntas hantera komplexa samtal, vara föredragande inför grupper och ansvara för olika mötesformer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• delta i gruppverksamhet
• ha enskilda stödsamtal och föräldrastödjande kontakter
• öppen verksamhet
• utåtriktade arbetsuppgifter

Kompetenskrav

• socionomexamen (210hp)
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda

Meriterande

• erfarenhet av kuratorsarbete
• erfarenhet av eller kunskap om MI eller annan samtalsmetodik
• erfarenhet av ICDP eller annan familjeutbildning i grupp
• dokumenterad erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och föräldrar

Du är en person som klarar av att självständigt driva arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du är engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt. Du kan även beskrivas som en lugn och stabil person med god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast, enligt överenskommelse t.o.m 31 mars 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete bygger på tre områden. Budget-och skuldrådgivningen, Familjecentralsenheten och Förebyggande enheten. Baronbackens familjecentral är en av sju familjecentraler i Örebro kommun är tillgänglig för familjer med barn i åldern 0?6 år. Här finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor. På Baronbackens familjecentral finns också verksamheten och stödfunktionen Unga mammor och pappor.
Läs mer om hur det är att arbeta inom verksamheten på vår karriärsida för socionomer!

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Innan du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 september. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kurator till Maria Ungdom

Kurator
Läs mer Sep 12
Vill du ha ett flexibelt och viktigt arbete där du kan göra skillnad för unga? Vi på Maria Ungdom söker nu dig som tillsammans med oss vill arbeta för att möta ungdomars behov på ett så bra sätt som möjligt.

Om tjänsten
Maria Ungdom Örebro är en verksamhet som erbjuder stöd och behandling till unga från 13 år upp till 25 år med alkohol- och/eller drogmissbruk samt för deras vårdnadshavare, familjer och nätverk. Maria Ungdom är en samverkan mellan Örebro kommun och Region Örebro län och arbetsgruppen består av kuratorer från båda arbetsgivare. Arbetsgruppen består även av läkare, medicinskvårdadministratör, psykiatrisjuksköterska och psykolog. Som kurator ger du ungdomen, samt dennes anhöriga, rådgivning och behandling utifrån behov, enskilt eller i grupp.

Du kommer vara anställd som kurator inom Örebro Kommun.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ge individuellt stöd och behandling till ungdomen och dennes familj
• samordna nätverket kring ungdomen
• dokumentera i Procapita
• som medarbetare förväntas du utveckla verksamheten och dess metoder fortlöpande tillsammans med dina kollegor

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda

Vi söker dig som är trygg och stabil samt är engagerad och vill delta aktivt i att utveckla arbetet till nytta för dem som vi är till för. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och intresse att hjälpa andra. Du föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständigt och strukturerat driver arbetet framåt. Du är en serviceinriktad och kreativ person med en god förmåga att uppmuntra och inspirera andra och kommer med idéer och nya angreppssätt i det vardagliga arbetet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bl.a. innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av att arbeta med missbruksbehandling
• erfarenhet av familjebehandling
• KBT steg 1
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse tom 30 september 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Maria Ungdom Örebro är en verksamhet som erbjuder stöd och behandling till unga från 13 år upp till 25 år med alkohol- och/eller drogmissbruk samt för deras vårdnadshavare, familjer och nätverk. Det är en integrerad öppen specialiserad verksamhet som arbetar på primärvårdsnivå med god tillgänglighet, och har medarbetare från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 26 september.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Nu söker vi en kurator till Riksgymnasiesärskolan på Tullängsgymnasiet

Kurator
Läs mer Aug 31
Just nu söker vi dig som vill bli en del av ett engagerat och drivet elevhälsoteam på Tullängsgymnasiet! Tillsammans gör vi skillnad och för oss är samarbete en förutsättning för både framgång och trivsel. 

Om tjänsten 
Som kurator arbetar du i elevhälsoteam med främjande, förebyggande och stödjande insatser, i grupp och individuellt och finns som ett stöd till skolans personal, elever och vårdnadshavare. Du arbetar med förekommande skolkurativa arbetsuppgifter som t.ex. rådgivning, stödsamtal, information och utredningar. Du kommer tillsammans med andra yrkesprofessioner i elevhälsoteamen att driva utveckling av elevhälsoarbetet på skolan. Vi söker nu en kurator på 40-50% där upplägget av arbetsdagar är flexibelt, men med närvaro på elevhälsans träffar en gång i veckan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• du genomför stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer
• du initierar och deltar i nätverksarbete kring elever
• du kartlägger och bedömer den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever
• du arbetar med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte
• du arbetar utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• du medverkar i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner
• du ger professionell handledning och konsultation till skolpersonal 

Kompetenskrav

• socionomexamen (210 hp)

Du är en person som klarar att självständigt och tillsammans med andra driva arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du är engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt. Du kan även beskrivas som en lugn och stabil person med god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete inom särskolan
• teckenspråk

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 40-50%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder yrkesutbildningar inom Bygg och anläggning, Datorkommunikation, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och VVS. Hos oss finns även det högskoleförberedande Teknikprogrammet. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.

Vi erbjuder en individanpassad utbildning i teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling i syfte att vidareutveckla elevens kommunikativa och sociala förmågor. Vår målsättning är att eleven ska få stöd i sitt lärande genom olika individuelle anpassningar som ger bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt som socialt. Riksgymnasiesärskolan har både nationella och individuella program. Vi arbetar i en kreativ miljö och där Riksgymnasiesärskolan är en integrerad och högst naturlig del. Hos oss får eleverna en fyraårig individanpassad utbildning. För de elever som inte bor i Örebrokommun erbjuder vi elevhemsboende.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 september.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator Onkologen, Universitetssjukhuset Örebro

Kurator
Läs mer Aug 18
Verksamhetsområde onkologi består av mottagning, operations- och brachyenhet, slutenvårdsavdelning, medicinsk behandlingsenhet, strålbehandlingsavdelning samt paramedicinskenhet. Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med olika cancerdiagnoser.

Verksamhetsområde onkologi är länsövergripande med verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro. Här tar vi hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder dem adjuvanta, kurativa och palliativa behandlingar. Vården i verksamhetsområdet bygger på en helhetssyn av våra patienter, vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter.
Verksamhetsområde onkologi består av mottagning, operations- och brachyenhet, slutenvårdsavdelning, medicinsk behandlingsenhet, strålbehandlingsavdelning samt paramedicinsk enhet. Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med olika cancerdiagnoser.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator Onkologen, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Psykosocialt arbete, framförallt i form av samtalsstöd men även socialjuridiskt arbete. Syftet är att stärka individens möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar och möjliggöra en gynnsam utveckling av livssituationen. Patientarbetet sker oftast individuellt men också i grupp, ibland tillsammans med anhöriga eller andra yrkesgrupper i teamsamverkan. Samverkan med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer är en del av arbetet. I arbetet ingår att medverka i pågående utvecklingsarbete.
Arbetet utförs i nära samarbete med övriga i teamet så som fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, dietist, logoped samt övrig vårdpersonal.
Du kommer att samverkan med alla enheter på kliniken både slutenvård och öppen vård.

Övrig information

Följ oss gärna på Linkedin, Facebook och Instagram.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionomexamen. Tidigare erfarenhet av kuratorsarbete inom somatisk vård är meriterande. Du bör ha god samarbets- och initiativförmåga och vara intresserad av såväl individuellt arbete som arbete i och med grupper. Personliga egenskaper, så som god empatisk förmåga och flexibilitet, är viktiga och tas särskilt i beaktan.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Vi söker två kuratorer till vår nya studenthälsa på Örebro universitet

Kurator
Läs mer Aug 17
Vill du fortsätta vidareutvecklas i din roll som kurator? Är du en lagspelare som är flexibel och ser förbättringsmöjligheter? Då ska du läsa den här annonsen! Vi kan erbjuda en arbetsplats med många olika typer av samarbeten där alla delar i helheten är lika viktiga.

Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!

Om oss
På Studentavdelningen arbetar vi med stöd till studenter och till universitetets övriga funktioner bland annat inom områdena antagning, studentintroduktion, tentamensadministration, student- och lärarutbyte, stöd till studenter med funktionshinder, utfärdande av examensbevis samt med systemadministration av flera av universitetets IT-system.

Från januari 2023 kommer Örebro universitet att driva vår studenthälsa i egen regi och till den söker vi två erfarna kuratorer som kan hjälpa oss att starta upp verksamheten. Studenthälsan kommer att ha sitt fokus på att proaktivt främja studenternas mående.

På Örebro universitet har vi över 16 000 studenter på tre olika campus. Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan. Din placering kommer att vara på Campus Almby, men du kommer så klart att få arbeta på alla tre.

Uppdraget
I arbetet som kurator kommer du i huvudsak ge stöd till studenter, både individuellt och i grupp.

I din roll som kurator på vår studenthälsa kommer du bland annat att;


• identifiera och uppmärksamma situationer som skapar studierelaterad ohälsa
• utveckla och genomföra förebyggande aktiviteter för att stärka studenternas förutsättningar i att må bättre och vara förberedda för ett arbetsliv på ett framgångsrikt sätt
• att delta i informations- och dialoginsatser kring studieliv och hälsa
• samverka med verksamheter både inom universitetet och i det omgivande samhället
• delta i gemensamma aktiviteter inom Studentavdelningen.

Eftersom vi inte har en studenthälsa i egen regi idag, kommer du att vara drivande i uppstarten av verksamheten. Tack vare detta kommer du att få möjlighet att till viss del utforma uppdraget.

Erfarenheter och kompetens
För att du ska trivas i rollen som kurator ser vi att du är utbildad socionom eller motsvarande utbildning inom det beteendevetenskapliga området med flerårig erfarenhet av likvärdiga tjänster. Har du även en vidareutbildning inom området ser vi det som meriterande.

Med tanke på att du ska vara drivande i att starta upp vår studenthälsa ser vi att du både har arbetat strategiskt och operativt i kurativ verksamhet. Arbetet kräver att du är självgående genom att kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva samtalsstödet och gruppverksamheten framåt.

Då du kommer vara en viktig del i uppbyggandet av vår verksamhet ser vi att du är duktig på att skapa goda relationer och att vilja utveckla en modern studenthälsa. Därför ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i projekt.

Du formulerar dig även väl i både tal och skrift på så väl svenska och engelska. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare, med provanställning i sex månader. Önskat tillträde är du har möjlighet att starta under november 2022. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Avdelningschef Jessica Waleryd, e-post: jessica.waleryd@oru.se eller HR-konsult Viktor Andersson, e-post: viktor.andersson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som kurator
• Komplett CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

I samband med att du skickar in dina ansökningshandlingar kommer du att få svara på kompletterande frågor kopplade till din ansökan. 
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 11 september 2022. Tveka inte att söka redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Kurator till Individ- och Familjeomsorgen (Öppenvård barn)

Kurator
Läs mer Aug 23
Vill du vara med och arbeta för att ge barn och deras familjer goda förutsättningar att utvecklas tillsammans? Då har du chansen att söka ett stimulerande, utvecklande och roligt jobb hos oss inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) på Stöd och Behandling barn. 

Om tjänsten 
Stöd och behandling barn är en öppenvårdsverksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänstens utredande enheter. Målgruppen är barnfamiljer med barn i åldern 0-15 år. Vi möter i första hand föräldrar för att hjälpa dem att utveckla sitt föräldraskap, men vi träffar även barn i samtal och aktiviteter. Du kommer att ingå och arbeta i ett team bestående av kuratorer och behandlare. Du bistår med kunskap och kompetens för att vidareutveckla arbetet i verksamheten. Verksamheten har en systemisk utgångspunkt och arbetet sker i våra lokaler, i familjernas hem eller på andra arenor som kan vara viktiga utifrån de individuella uppdragen.

I verksamheten erbjuds utöver olika typer av samtal även viss gruppverksamhet riktade till föräldrar eller barn. Verksamheten erbjuder även samspelsobservationer som en del av utredning till våra kollegor på myndighetskontoren.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att vara väldigt varierande. Det kan handla om att sitta i samtal i våra samtalsrum till att vara rollmodell för föräldraskap i familjers hem. Arbetsuppgifterna anpassas efter familjernas och verksamhetens behov. Som kurator ansvarar du för att upprätta behandlingsplaner och dokumentationen av de insatser som familjerna erbjuds.

Kompetenskrav

• socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig motsvarande 210 hp
• B-körkort för manuell växellåda

Vi söker dig som är trygg och stabil samt har lätt för att komma in i arbetsgrupper och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och du har lätt att skapa förtroendebärande allianser. Som person är du lyhörd, tar ansvar för din uppgift och utgår ifrån verksamhetens behov. Du är starkt engagerad i ditt arbete och är flexibel i ditt arbetssätt samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team. Du har ett välkomnande, vänligt och respektfullt bemötande mot kollegor och de människor som du möter. Vidare har du god förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• utbildning riktad mot våld i nära relation (ex Trappan, Project support, ATV o.d.)
• erfarenhet av att leda föräldrastödsgrupper
• vidareutbildning i systemteori/familjeterapi
• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete riktad till målgruppen barnfamiljer med barn i ålder 0-15 år
• teckenspråkskunnig

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Denna tjänsten kommer ingå i den del av Stöd och behandling barn som har sina lokaler i Rosta centrum som ligger i de västra stadsdelarna av Örebro. Vårt upptagningsområde är hela Örebro kommun. Öppenvården inom IFO är organiserat i tre delar, barn, ungdomar samt vuxna. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 september

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator till Rättspsykiatrin

Kurator
Läs mer Aug 9
Vi söker dig som vill arbeta med längre processer med varierande komplexitet inom det socialjuridiska fältet för och tillsammans med våra patienter dömda till rättspsykiatrisk vård.
Vi erbjuder en arbetsplats med god stämning och utmanande arbetsuppgifter.
Verksamhetsområde Rättspsykiatri tillhör Område Psykiatri i Region Örebro län och finns i Mellringe samt på Karlahuset i Örebro och består av totalt fyra slutenvårdsavdelningar samt enheten Gemensam personal. I verksamheten arbetar skötare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor, öppenvårdssjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, medicinska vårdadministratörer och läkare i team tillsammans med patienten. Vårt huvuduppdrag är att vårda patienter dömda till rättspsykiatrisk vård där vi arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med patienten utifrån en helhetssyn på människan.

Inom den rättspsykiatriska verksamheten utreder, behandlar och rehabiliterar vi personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam.
Tillsammans är vi runt 90 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Rättspsykiatrin

Arbetsuppgifter

I arbetet som kurator kartlägger du patientens tidigare sociala behov och insatser samt driver, bevakar och samordnar du socialrättsliga processer kring bostad, ekonomi och sysselsättning. Du behöver vara flexibel samt ha förmåga att uppmärksamma och formulera de specifika behov inom ditt område som finns kring varje enskild patient.
Stort fokus ligger på en god samverkan med andra yrkesprofessioner och vårdgrannar. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion för att du ska få de bästa förutsättningar och trivas i ditt arbete.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Följ oss gärna på Linkedin, Facebook och Instagram.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Erfarenhet av tidigare arbete inom psykiatri, myndighetsutövning (SoL/LSS) eller socialrättsligt område värderas högt. Du har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver ha en god förmåga att både muntligt och skriftligt företräda, sammanfatta och journalföra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Jimmy Björkman, Verksamhetschef, 070-962 86 86
Maria-Therése Vestlund, Kurator, 079-062 26 18
Facklig företrädare:
SACO, 019-602 03 37

Ansök nu

Kurator till Neuropsykiatriska teamet, Barn- och ungdomshabiliteringen

Kurator
Läs mer Aug 15
Vi söker kurator till Neuropsykiatriska teamet som vänder sig till barn och ungdomar med autism med normalbegåvning från 7 år och tills de slutar gymnasiet. Vi arbetar även med föräldrar och syskon. Arbetet är stimulerande och utvecklande och du möter barn och föräldrar i många olika situationer.
Vi söker dig som gärna arbetat några år som kurator med barn/ungdomar/familjer och dess nätverk. Har du dessutom kompetens inom autism i kombination med normalbegåvning är det ett plus.
Hos oss kommer du att vara en del av en stöttande och positiv arbetsmiljö där vi arbetar i två geografiskt indelade tvärprofessionella team som består av arbetsterapeut, barnpsykiater, kurator, logoped, psykolog, specialpedagog samt medicinsk vårdadministratör och enhetschef. Teamen har sammanlagt 28 medarbetare varav 6 är kuratorer. Vi erbjuder strukturerad introduktion med mentor, handledning av extern handledare och många kompetenta kollegor.
Inom barn och ungdomshabiliteringens hela verksamhet finns 13 kuratorer. Ni har yrkesgruppsträffar och metodträffar några gånger per termin.

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator till Neuropsykiatriska teamet, Barn- och ungdomshabiliteringen

Arbetsuppgifter

Arbetet består av föräldrastöd kring diagnos, förhållningssätt och bemötande av barn med autism. Kuratorn ger också diagnosinformation till barn som nyligen fått sin diagnos. Du arbetar även med utbildning, planering av habiliteringsinsatser, konsultation och information om samhällets stödinstanser. Arbetet innebär insatser riktade till föräldrar, enskilt och i grupp, och barn och ungdomar, enskilt och i grupp.
Arbetet innebär också samverkan med andra samverkanspartners så som skola, Barn- och ungdomspsykiatrin, Socialtjänsten m.fl. Arbetet är både självständigt och teambaserat. Utbildning, fortbildning och handledning ingår i tjänsten. Du arbetar också med teamets utvecklingsarbete. Vi tar emot studenter regelbundet varför handledning är en arbetsuppgift.
Mottagningen ligger i Adolfsberg.

Övrig information

Följ oss gärna på Linkedin, Facebook och Instagram.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är meriterande. Erfarenhet av arbete med barn/ ungdom med autism är önskvärt. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta. Resor i tjänsten ingår varför körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du tar eget ansvar för att driva och planera patientarbetet och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Engagemang, initiativtagande och god samarbetsförmåga är egenskaper som kommer att få dig att trivas i vårt team.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu