Elevassistent jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Elevassistent i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Elevassistent till Almby grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Jul 1
Intraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med stort fokus på våra två huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Vill du bli en del av Almby skola är du varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vår enhet består av både elever som läser ämnesområde (Träningsskolan) samt elever som läser ämnen, åk 4-6. På träningsskolan är det tre klasser med ca 6 elever i varje grupp. I ämnen åk 4-6 är det en klass med ca 7 elever.  

Ditt arbete kommer ske främst med elever som läser ämnesområden i grundsärskolans åk 1-9 eller grundsärskolans ämne åk 4-6. I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att använda tecken och bildstöd. Det innebär också att du finns med i andra sammanhang, t.ex. skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i rastaktiviteter. Du förväntas även stötta eleverna under mat- och toalettsituationer samt genomföra den omvårdnad som krävs för att möta elevernas behov.  

Du kommer i din yrkesroll att arbeta både med enskilda elever och grupper av elever. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i grundsärskolan. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning, under handledning av lärare i klassen
• samspela med eleven, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• delta i praktiskt arbete utifrån verksamhetens behov
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• tillsammans med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokunement

Kompetenskrav

• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

För att trivas hos oss bör du trivas med att samarbeta med olika interna och externa parter och och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och är trygg och stabil. Vidare är du nyfiken, kreativ och gillar att tänka tillgängliga lärmiljöer och elevens bästa i alla lärandesituationer. Du kan arbetar självständigt utifrån givna ramar och har förmågan att vara flexibel utefter vad situationen kräver. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• påbyggnadsutbildning inom barn med funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• erfarenhet av arbete på skola
• erfarenhet och kunskap inom bildstöd
• erfarenhet och kunskap inom TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• utbildning i vägledande samspel, ICDP
• digital kompetens
• erfarenhet av att arbeta med personer med epilepsi och autism
• undersköterskeutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 10 augusti

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Intraprenaden Almby skola är en F-9 skola med ca 1000 elever och 150 personal, uppdelat i fyra enheter, åk F-3, åk 4-6, åk 7-9 samt Grundsärskolan. Personalen är vår viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar och en riktigt bra arbetsmiljö för både elever och personal. På skolan finns bland annat en servicefunktion med vaktmästeri, administration, IT-stöd, bibliotek och lokalvård. Vi anordnar återkommande konferenser och aktiviteter för att skapa goda samarbeten och öka gemenskapen på skolan. I ett F-9-perspektiv är vi en stor skola och för rätt person finns det goda möjligheter till olika typer av uppdrag.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 juli.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Norrbyskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 16
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och som vill arbeta på en växande skola i Örebros norra del med närhet till naturområden. 

Om tjänsten
Som elevassistent på Norrbyskolan kommer du att ansvara för att stödja elever med särskilda behov så att de kan delta i skolans undervisning utifrån individuellt uppgjorda mål och planer. En viktig del i rollen kommer att vara att anpassa ditt arbetssätt och bemötande efter elevernas förutsättningar för att stötta i uppkomna situationer som uppstår under skoldagen. I din roll kommer du att samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• hjälpa, stödja och stimulera enskilda elever som har ett uttalat behov av stöd
• ansvara för att stödja elever utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elever med särskilda behov så att dem kan delta i skolans undervisning
• samspela med elever, vårdnadshavare, lärare och andra samarbetspartners runt eleverna
• lösa uppkomna situationer, stödja elevernas sociala utveckling och fostran samt arbeta med elevinflytande

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning

För att passa som elevassistent hos oss är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är tydlig i din kommunikation med barn, föräldrar och medarbetare. Vidare är du utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete som elevassistent
• utbildning i ICDP 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: from 11 augusti tom 22 december

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Norrbyskolan är en F-6-skola som drivs som intraprenad. Det innebär att vi inom kommunens ram kan arbeta med större frihet. Skolan har just nu cirka 650 elever. Vi har även egna salar för hemkunskap, bild och NO. Vi arbetar kontinuerligt med Livskunskap och har Hälsa som ett kännetecken för skolan.

Skolan ligger på norr i Örebro och har både nära till centrum och fina naturområden. Våra elever är fördelade på fyra förskoleklasser, tolv klasser i årskurs 1–3 och nio klasser i årskurs 4-6. Vår personal är uppdelade i arbetslag utifrån årskurser med ca. 10 medarbetare i varje.

Läs mer om vår skola på: Norrbyskolan (orebro.se)

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på Lärare i grundskolan - Jobba i Örebro kommun (orebro.se)

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 30 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Vintrosa skola

Elevassistent
Läs mer Jun 3
Vill du vara med och stötta olika barn i deras lärande? Just nu söker vi två elevassistenter till Vintrosa skola.

Om tjänsten
Du kommer arbeta med barn som har behov av nära stöd i undervisningen. Idag finns ingen liten undervisningsgrupp på Vintrosa skola utan vi arbetar för att alla elever ska vara så inkluderade i klassen som möjligt. Här blir DU en viktig del för att det ska fungera. Därför uppskattar vi om du har goda kunskaper i tydliggörande pedagogik och det är meriterande om du har en vana att arbeta med bildstöd. Som elevassistent på Vintrosa skola arbetar du med "hela människan" vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är under ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Arbetstiden är förlades till skoldagen i första hand, men tid kommer också att utföras på fritids. Du kommer ha handledande stöd. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

• avslutad gymnasieutbildning

Du trygg och har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av liknande arbete
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• kunskap och erfarenhet av bildstöd
• IT-kompetens och arbete med digitalisering i undervisningen

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 11 augusti

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Vid randen av de "Blå Bergen" och i ett naturnära läge som inbjuder till spännande lek och äventyr ligger Vintrosa skola. Närheten till naturen är en tillgång som vi utnyttjar på olika sätt i undervisningen.

På skolan går ca 210 elever. Skolan är organiserad i ett låg- och ett mellanstadie samt ett fritidshem. Vi har en god arbetsmiljö och pedagoger och barn trivs bra tillsammans. Vårt värdegrundsarbete sker genom KRAFT (kamratskap, respekt, ansvar, framtid och trygghet). Detta arbete präglar all verksamhet som sker under dagen.

Vintrosa skola har två förstelärare som har till uppgift att leda utvecklingsarbetet på skolan så att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Under de senaste tre åren har vi fördjupat våra kunskaper inom NPF och hur vi bäst arbetar med ledning och stimulans utifrån alla barns olika förutsättningar för lärande.

Vi delar vissa professioner inom elevhälsan med Latorps- och Garphyttans skolor, men elevhälsans arbete på Vintrosa skola är utifrån våra elevers- och organisationens behov. På Vintrosa skola tänker vi "tillsammans" för att få det bästa lärandet och varandet under skoldagarna.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Resurspedagog Tysslinge Friskola

Elevassistent
Läs mer Maj 23
Tysslinge Friskola är en liten skola med ca 100 elever.
Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa skolor!
Skolan ligger mellan Karslund och Garphyttan.
Vi söker en engagerad person med erfarenhet av arbete i skola med minst gymnasieutbildning
Vi söker efter en flexibel, utvecklingsbenägen person som vill vara en del av vår lärande arbetsgemenskap.

Ansök nu

Elevassistent till Navet 7-9

Elevassistent
Läs mer Jun 10
Vi söker Dig som har ett genuint intresse för ungdomar och brinner för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Sök tjänsten som elevassistent hos oss på Navet 7-9!

Om tjänsten
Som elevassistent på Navet kommer du att ansvara för att stödja elever utifrån individuellt uppgjorda mål och planer. En viktig del i rollen kommer vara att anpassa ditt arbetssätt och bemötande efter elevernas förutsättningar för att lösa och stötta i uppkomna situationer som uppstår under skoldagen. Du kommer arbeta tillsammans med lärare och vara med i genomförandet av den undervisning som läraren planerat. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elever utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elever med särskilda behov så att dem kan delta i skolans undervisning
• samspela med elever, vårdnadshavare, lärare och andra samarbetspartners runt eleverna
• lösa uppkomna situationer, stödja elevernas sociala utveckling och fostran samt arbeta med elevinflytande

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten

För att passa som elevassistent hos oss är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Vidare är du utåtriktad, skapar kontakter samt underhåller relationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning, uppehållstjänst

Sysselsättningsgrad: 75-100%

Tillträde: 11 augusti

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Navets skola ligger i Ladugårdsängen i Örebro. Här finns elever från årskurs 7-9. Skolan växer och kommer till hösten ha ca 420 elever fördelat på 5 arbetslag. Skolan har genomgått stora renoveringar vilket innebär att skolan gått igenom ett stort förändringsarbete. 

Läs mer om Navets skola på: orebro.se/navets-skola

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Adolfsbergsskolan 7-9

Elevassistent
Läs mer Jun 1
Vi söker en engagerad medarbetare som vill vara med och stödja våra elever som behöver extra stöd i skolan. Du blir en viktig medarbetare i en liten undervisningsgrupp i anslutning till Adolfsbergsskolan 7-9.

Om tjänsten
Adolfsbergsskolan 7-9 öppnar en liten undervisningsgrupp med anpassad lärmiljö för elever i behov av mindre sammanhang. Som elevassistent kommer du att arbeta tätt tillsammans med de lärare och övriga resurser som finns kring klassen. Du blir en viktig del i elevernas vardag och en viktig kugge i den lilla gruppen. Vi beräknar att ca 10 elever kommer att finnas i gruppen. Vi bygger nu upp en avskalad lärmiljö med färre vuxna i ett mindre sammanhang där vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Vi arbetar för att skapa en bra social gemenskap som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära sig. Som medarbetare hos oss får du kontinuerlig fortbildning inom adekvata områden såsom NPF samt språkstörning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• arbeta med elevens inflytande
• stödja elevers sociala utveckling utifrån deras specifika behov av stöd
• tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan??

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning
• dokumenterad erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med NPF

Vi söker dig som är en stabil och trygg person. Vidare ser vi gärna att du är en positiv person som är engagerad och flexibel utefter vad situationen kräver. Du är tydlig i din kommunikation och möter eleverna på ett lågaffektivt sätt. För att passa i rollen behöver du även ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt kunna samarbeta med andra elevassistenter och lärare. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete inom skola
• grundläggande datakunskaper, gärna erfarenhet av t ex. Symwriter

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 85-100%

Tillträde: 11 augusti

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolan är en grund- och grundsärskola åk F-9 med närmare 1000 elever. Specialenheten är en del av Adolfsbergsskolan och innefattar årskurserna 1-9. Vi har elever inom grundsärskolan samt kommungemensamma undervisningsgrupper inom autism och för elever med rörelsehinder, RH-grupp.

För mer information om Adolfsbergsskolan kan du besöka vår hemsida Adolfsbergsskolan (orebro.se)

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 16 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Vivalla och grundsärskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 1
Är du intresserad av ett viktigt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för elever och vårdnadshavare? Vivallaskolan söker nu en relationskompetent elevassistent riktad mot vår grundsärskoleverksamhet - Linden. Om du har en stark övertygelse om att ett gott kollegialt samarbete är en framgångsfaktor i den pedagogiska utvecklingen är detta tjänsten för dig.

Om tjänsten
Som elevassistent i vår grundsärskoleverksamhet förväntas du vara medforskande och närvarande. Du kommer att stötta elever kunskapsmässigt och socialt både enskilt och i klass under hela skoldagen. Eleverna har behov av stöd så väl under lektionstid som på sina raster.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet
• samspela med eleven, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• delta i praktiskt arbete utifrån verksamhetens behov
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• tillsammans med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot barn och unga
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning

För att trivas hos oss bör du trivas med att samarbeta med olika interna och externa parter och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och är trygg och stabil. Vidare är du nyfiken, kreativ och gillar att tänka tillgängliga lärmiljöer och elevens bästa i alla lärandesituationer. Du kan arbeta självständigt utifrån givna ramar och har förmågan att vara flexibel utefter vad situationen kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Meriterande

• erfarenhet och kunskap inom bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• utbildning i vägledande samspel, ICDP
• digital kompetens
• erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet och kunskap inom bildstöd
• erfarenhet av att arbeta med elever som har epilepsi och/eller autism
• undersköterskeutbildning
• lågaffektivt bemötande

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75-100%

Tillträde: HT-22

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har cirka 140 000 invånare med 165 olika nationaliteter.

Vivallaskolan är en skola i förändring och utveckling och vår undervisning, pedagogik och didaktik utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På vår skola har värdegrunden ett givet utrymme där våra värdeord, Kunskap, Trygghet och Framtid genomsyrar vår vardag. Goda relationer är grundläggande för en bra skola och vi arbetar ständigt med att utveckla det samspel som naturligt finns mellan personal och barn och därigenom skapa en positiv utveckling. Vi vill vara en skola där vi växer med uppgiften, vår nyfikenhet växer, vår kreativitet växer och där vi tillsammans skapar en kvalitativ verksamhet i en inspirerande arbetsmiljö.

Vår Vision utgår från är att varje enskild elev ska kunna växa i sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/vivallaskolan

Vivallaskolan är en F-6 skola med ca 700 elever. Skolan ligger mitt i Vivalla. Området och skolan präglas av kulturell och språklig mångfald. På skolan talas ett 30-tal olika språk. Skolan har en positiv utveckling och ligger långt fram i de pedagogiska tankarna.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent med kunskap inom autism och NPF till Mariebergsskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 7
Vill du vara en viktig del i en helhet där trygghet, utvecklings- och förbättringsarbete är i ständigt fokus? Då är du varmt välkommen till oss på Mariebergsskolan som är en plats där vi delar kunskap och glädje tillsammans!

Om tjänsten
Vi på Mariebergsskolan söker nu elevassistent till årskurs 2 med kunskaper och erfarenhet inom autism och NPF. Som elevassistent på Mariebergsskolan kommer du att arbeta med elever som är i behov av stöd både i skolan och på fritidshemmet. Arbetet innebär bland annat att vara ett stöd för elever i undervisnings- och rastsituationer, samt att vara delaktig i att anpassa och tydliggöra undervisningen utifrån elevernas behov. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare och lärare ingår också i arbetsuppgifterna. I din roll som elevassistent är du tydlig samt har ett genuint intresse för alla elevers lärande och utveckling.

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha erfarenhet av arbete med elever med autism och NPF samt erfarenhet av att arbeta med olika pedagogiska metoder för elever i behov av stöd. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik. För tjänsten är det viktigt att du har lätt för att skapa relationer, har en god arbetsförmåga och är en trygg person som är bra på att vara tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• du arbetar tillsammans med pedagoger och enskilda elever med undervisning av elever i behov av särskilt stöd
• du arbetar förebyggande och stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos elever
• du följer upp och utvärderar insatta åtgärder tillsammans med lärare och specialpedagog
• du känner till och följer verksamhetens lagar, polycys och rutiner

Kompetenskrav


• avslutad gymnaieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med språkstörning, autism och NPF

Vi söker dig som är relationsskapande och har god förmåga att samverka och kommunicera med alla elever samt vårdnadshavare. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I rollen som elevassistent behöver du vara flexibel och se möjligheter i förändring. Eftersom du kommer arbeta i ett nära samarbete med dina kollegor krävs det att du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt personlig lämplighet. 

Meriterande

• erfarenhet av att arbeta med olika pedagogiska metoder för elever i behov av stöd
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik
• erfarenhet från arbete i grundskolan
• kunskap om olika funktionsvariationer
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• utbildning och/eller erfarenhet av IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75-100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Om arbetsplatsen
Mariebergsskolan är en grundskola med elever i årskurs F-6. Fritidshemsverksamheten är uppdelad på tre avdelningar - Solen, Vinden och Vattnet. Det går 290 elever på skolan. Lokalerna erbjuder en god och flexibel arbetsmiljö. I närheten av skolan finns skogsområden som utnyttjas flitigt i vardagen. Inom vårt förbättringsarbete prioriterar vi trygghet, lärandet och rörelse på fritidshemmet och att eleverna når högt ställda kunskapskrav. 

Välkommen till vår hemsida; http://www.orebro.se/mariebergsskolan.se för att läsa mer om oss och vår verksamhet. Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Iris söker pedagogiskt stöd till Karlstad, Örebro och Västerås!

Elevassistent
Läs mer Maj 24
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.

.

Dina arbetsuppgifter 
Brinner du för att hjälpa andra människor i deras studier? Då är detta tjänsten för dig! 
  
Till vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi en kollega för en tjänst som pedagogiskt stöd inom vår verksamhet i Karlstad, Örebro eller Västerås. IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen och syftar till att stötta deltagare att klara sin utbildning, främst arbetsmarknadsutbildning. Deltagarna har på grund av någon funktionsvariation särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen. Du kommer att arbeta som ett pedagogiskt stöd till deltagare för att de själva ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker. I ditt arbete kommer du ha nära kontakt med IPSU-samordnare, specialpedagog, kollegor och utbildningsanordnare. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget ingår i tjänsten. Utbildningarna är förlagda på olika orter inom regionen vilket innebär att du behöver vara positiv till resor i tjänsten. Stödet ges i huvudsak på plats i utbildningsanordnarnas lokaler.
  
Din profil  
Vi söker dig med högre relevant utbildning gärna lärare eller motsvarande, som har kunskap och erfarenhet om hur funktionsvariationer kan påverka inlärning och vilket stöd som behövs i dessa situationer. Du bör även ha erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel, som att använda appar och dator för att exempelvis kompensera läs- och skrivsvårigheter eller få stöd med struktur och planering. Du är van att skriva rapporter och att uttrycka dig i skrift.
Vi lägger även stor vikt vid personlighet. 
  
Som person är du lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter, att hålla uppsatta tidsramar och har datavana. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer och är konstruktiv i din kommunikation. Vidare tycker du det är roligt att motivera och stötta andra människor på ett pedagogiskt sätt. 
Förutom att du bör kunna flytande svenska i både tal och skrift så är det meriterande om du kan prata flytande svenskt teckenspråk och har dövkompetens.
  
Vi erbjuder  
Vi erbjuder en tjänst inom en ledande utbildningskoncern där vi arbetar över bolagsgränserna för att utbyta kunskap och driva utvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi en lärande organisation som ständigt ökar sin totala kompetens, därför satsar vi på din kompetensutveckling. Vi värnar om en hållbar arbetsplats där alla ska känna arbetsglädje. Våra verksamheter har en gemensam värdegrund och pedagogisk plattform. Iris värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. 

Ytterligare information 
Tjänsten är en heltidstjänst med tidsbegränsad anställning i 3 månader med goda möjligheter till förlängning. Du bör kunna jobba hela sommaren. Placeringsort Karlstad, Örebro eller Västerås.  

För frågor kring tjänsten, kontakta platschef Isabella Helldin isabella.helldin@iris.se, 070-874 40 26 eller samordnare Kajsa Spännare kajsa.spannare@iris.se, 076-501 00 35.

Urval sker löpande och tjänsten/tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 juni. Ansökningar tas enbart emot via ansökningsverktyget. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistent till Åsbackaskolan Örebro

Elevassistent
Läs mer Maj 31
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning eller är dövblindfödda och som följer grundsärskolans kursplaner inriktning ämnesområden.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod.

På Åsbackaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Vi är cirka 11 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en elevassistent till Åsbackaskolan

KVALIFIKATIONER
Arbetet som elevassistent ställer stora krav på din förmåga att exempelvis vara lyhörd och flexibel. l. Du ska kunna möta elever i olika situationer och som också kan behöva en hjälpande hand under sin skoldag. Det kan också uppstå komplexa och utmanande situationer där du med ditt lugn som elevassistent ger eleven ett tryggt bemötande.
Du kommer som elevassistent att ingå i ett arbetslag med lärare och tillsammans med dem planerar ni elevernas skoldagar som kan innebära att undervisningen kan förläggas utanför skolområdet.

En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan teckenspråk.
På skolan finns elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha utbildning från barn- och fritidsprogrammet, assistentutbildning eller annan likvärdig kompetens.

Meriterande är att ha arbetat med elever med NPF, IF eller med elever som dövblinda.
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag under kommande läsår 2022-2023


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Elevassistent till Gymnasiesärskolan Örebro

Elevassistent
Läs mer Maj 23
Vill du vara med och stötta elever i deras vardag? Då ska du söka denna tjänst som elevassistent till Gymnasiesärskolan!

Om tjänsten
Gymnasiesärskolan är en skola för elever i åldrarna 16-20 år, som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi är ca 108 elever och 86 personal. Vår verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv kring eleven och omfattar såväl kunskapsmässiga som sociala målsättningar. Vi strävar efter att ge eleven livskunskaper och lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel. Gymnasiesärskolan har både nationella program samt individuella program.

Vi söker nu tre elevassistenter inom gymansiesärskolan på Tullängsgymnasiet för det individuella programmet samt en elevassistent till det nationella programmet, Hotell restaurang och bageri på Virginska gymnasiet. Som elevassistent på Tullängsgymnasiet kommer du att arbeta med elever som har stora omsorgsbehov och på Hotell, restaurang och bageri efterfrågar vi erfarenhet från arbete i kök/restaurang.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• hjälpa, stödja och stimulera elever både enskilt och i grupp som har ett uttalat behov att stöd
• tillsammans med övrig personal arbeta aktivt för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik skolmiljö
• fungera som stöd åt elever som har svårigheter att klara av det sociala samspelet

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning från barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Du har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• arbete med lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete inom särskola

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 85%

Tillträde: 16 augusti

Antal tjänster: 1-4

Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder yrkesutbildningar inom Bygg och anläggning, Datorkommunikation, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och VVS. Hos oss finns även det högskoleförberedande Teknikprogrammet. På skolan finns även Riksgymnasium för döva och hörselskadade elever, särskolan och Yrkesvux. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.

Du kan läsa mer om vår skola här: orebro.se/tullangsgymnasiet

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Karolinska gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Maj 25
Vill du vara vara en elev behjälplig och förenkla dennes skolgång? Då ska du söka denna tjänst redan idag.

Om tjänsten
Vi söker nu en elevassistent med uppdrag att stötta en elev i behov av stöd både praktiskt samt teoretiskt och att tillsammans med mentor och lärare samordna elevens studiesituation. Du stöttar eleven i dennes dagliga skolgång och löser uppkomna situationer. Elevstödjaruppgifter på hela skolan ingår också.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå eleven så att denne kan delta i skolans undervisning och skolsituationen för övrigt
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• stödja elevens sociala utveckling
• arbeta med elevens inflytande
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning
• erfarenhet av arbete som elevassistent och/eller personlig assistent

Som elevassistent ska du vara självständig i dina arbetsuppgifter och lösningsfokuserad. Du ska även vara en lugn och trygg person. För att lyckas i rollen behöver du vara en person med god anpassnings- och samarbetsförmåga. Vidare behärskar du både svenska och engelska på ett sätt så att du kan ge eleven stöttning i skolgången samt att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 9 augusti

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. 

Om arbetsplatsen
Karolinska gymnasiet är en av Örebro kommuns fem gymnasier. Skolan har en anrik historia och ligger mitt i centrala Örebro. Ca 900 elever och 100 anställda har skolan som sin arbetsplats. På skolan finns utbildningar på de högskoleförberedande estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen samt yrkesprogrammet naturbruk.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Birgittaskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 20
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en elevassistent till Birgittaskolan.

KVALIFIKATIONER
I tjänsten som elevassistent ingår att vara ett stöd till grupp elever och ibland med särskilt uppdrag mot en eller ett par elever. Du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera och stödja våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att tillsammans med lärarna skapa en förutsägbar och tydlig skoldag för våra elever.

Vi söker en medveten och utmanande elevassistent som genom öppenhet, nytänkande och helhetssyn tar vara på varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Att förändra arbetssätt och arbetsformer med IT-teknikens hjälp är väldigt viktigt och vanligt förekommande i vår skola. Det är en självklarhet att du har en god samarbetsförmåga och du förväntas tillsammans med dina kollegor främja en positiv arbetsmiljö.
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan teckenspråk.
Som elevassistent kan du få uppdrag riktat mot elever i förskoleklass, låg-, mellan-, högstadiet och i grundsärskolan samt även tjänstgöring på skolans fritidshem. Arbetet på fritidshemmet kan innebära oregelbundna arbetstider.

Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och med elever som är dövblinda.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Elevassistent/resursperson

Elevassistent
Läs mer Maj 16
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigymnasiet.se.

NTI Gymnasiet i Örebro söker dig som tidigare arbetat som elevassistent/resursperson eller arbetat med ungdomar i gymnasieåldern. Uppdraget innebär att vara med eleven och klassen under hela skoldagen och stötta i skolarbetet och sociala interaktioner. Du kommer att arbeta tillsammans med undervisande lärare och god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Din personliga lämplighet för uppdraget är synnerligen viktig. Vi ser det som meriterande om du har vitsordat arbete från tidigare tjänst som elevassistent eller liknande. Även intresse och kunskaper inom dator- och nätverksteknik är meriterande.

Tjänstens omfattning är 100 % under perioden 8 augusti till 8 juni.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till skolans rektor Simon Ekdahl, 019-44 64 61, simon.ekdahl@ntig.se.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Korttidsvikarier till Örebro Kommuns ytterområden

Elevassistent
Läs mer Apr 5
Bemanningen Barn och Utbildning söker korttidsvikarier till förskola och skola som kan åka till Örebro Kommuns ytterområden. Vi söker dig som vill arbeta som barnskötare, elevassistent, fritidspedagog och/eller timlärare.

Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar korttidsvikariat och du har hela kommunens förskolor och skolor som din arbetsplats.

Vi har i nuläget brist på vikarier som kan åka till verksamheter som ligger i kommunens ytterområden som bland annat Latorp, Vintrosa, Odensbacken, Rinkaby och Stora Mellösa.

Grundläggande krav

• fyllt 18 år
• avslutad gymnasieutbildning eller yrkesutbildning genom t.ex. Komvux
• behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift
• god datavana
• att kunna arbeta inom hela Örebro kommun, vilket innebära resor utanför tätorten
• Du ska ha ett gott bemötande och ha lätt för att ta egna initiativ, samt samarbeta med andra.
• Du är en trygg och pålitlig person som kan hantera stressfulla situationer.
• Belastningsregister - För att kunna arbeta inom förskola och skola så är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer själv utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdrag.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att behärska det svenska språket.

Meriterande
B-körkort och tillgång till bil

Övrig information
Vi arbetar i ett enkelt webbaserat schemasystem där du som vikarie själv ansvarar för att lägga in de tider och dagar som du kan arbeta.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 30 april.

Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev och eventuella betyg via annonsen!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Lillåns skola

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Vill du arbeta med oss i vår kommungemensamma undervisningsgrupp (KSU)? Varmt välkommen med din ansökan!

 
Om tjänsten
I din roll som elevassistent hos oss på Lillåns skolas KSU-grupp Eken, arbetar du med en eller flera elever eller grupp av elever. Du arbetar aktivt och närvarande under elevernas skoldag, både på individnivå och även i större grupper. Som elevassistent är du närvarande på lektioner, raster och på fritidshemmet och uppdraget gäller både inom skola och skolbarnomsorgen. Du kommer jobba nära och få stöttning och handledning av skolans lärare och elevhälsoteam. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• stödja elever på både grupp- och individnivå och genom det bidra till att främja deras sociala utveckling
• jobba efter elevernas individuellt uppgjorda mål och planer
• tillsammans med pedagoger planera och strukturera skoldagen utifrån individanpassad pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet
• arbete och dokumentation i våra verksamhetssystem 

Kompetenskrav


• gymnasieexamen från Barn-och fritidsprogrammet alt Vård och omsorgsprogrammet
• erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av arbete med elever inom autismspektraområdet

Vi söker dig som är kreativ, lugn och trygg. Vidare ser vi gärna att du är en positiv person som är lösningsinriktad, flexibel och mycket tydlig och strukturerad, samt möter eleverna på ett lågaffektivt sätt. Du behöver även ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt kunna samarbeta med andra elevassistenter och lärare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Meriterande

• goda kunskaper om och erfarenheter av NPF
• erfarenhet av arbete inom skolmiljö

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 80-100%

Tillträde: 8 augusti

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Lillåns skola F-6 ingår i en intraprenad med Lillåns skola 7–9 och Lillåns Södra skola.
Vår skola är belägen i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro.
Skolan har ca 340 elever.
Lillåns skola är en skola med goda studieresultat och en skola att trivas i. Vi arbetar för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers lärande och utveckling.

Våra ledord är: Lärande • Kunskap • Trygghet

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/lillansskola 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 29 maj.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier till Ekeskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 2
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Ekeskolan är en statlig specialskola som ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet.

För elever som inte kan dagpendla till skolan har Ekeskolan elevboende.

Vi undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass och uppåt. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en synanpassad miljö.

På Ekeskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.


ARBETSUPPGIFTER
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, boendehandledare eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.

Vid Ekeskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och Specialskolan eller grundsärskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov


KVALIFIKATIONER
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Du bör också kunna vara flexibel och ha förmåga att kunna ta initiativ. Det är också meriterande om du har:

- kunskaper om elevers utveckling i kommunikation och alternativa kommunikationssätt.
- grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
- erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
- erfarenhet av att arbeta med elever som är dövblinda.
- kunskap om medicinsk omvårdnad

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste vid beslut om anställning kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Elevassistent Lillåns skola 7-9

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Vill du vara med och göra vardagen enklare för en elev som har stora behov av stöttning? Vi söker nu en elevassistent som vill arbeta i ett nära stöd med en av våra nya elever. Kom och jobba med oss på Lillåns skola!

Om tjänsten
Du arbetar med elev som av medicinska skäl behöver elevassistent under sin skoldag. Du arbetar nära eleven som kräver medicinsk kunskap och viss stomivård. Som elevassistent till en specifik elev så är du ständigt närvarande i dennes skoldag, både på raster och under lektioner, så att denne kan delta i skolans undervisning. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt behov
• samspela med elev, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

• relevant gymnasieutbildning t.ex. vård- och omsorgsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att jobba med ungdomar med medicinska behov

Vi söker dig som är relationsskapande och har god förmåga att samverka och kommunicera med alla elever samt vårdnadshavare. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I rollen som elevassistent behöver du vara flexibel och se möjligheter i förändring. Eftersom du kommer arbeta i ett nära samarbete med dina kollegor krävs det att du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av att arbeta som elevassistent eller personlig assistent
• erfarenhet från arbete i grundskolan
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Omfattning och tillträde
Anställningsform: visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 augusti 2022 - tom 16 juni 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Lillåns skola 7-9 ingår i en intraprenad med Lillåns skola F-6 och Lillåns Södra skola. Vår skola är belägen i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro och har ca 480 elever.
Vi arbetar för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers lärande och utveckling och är en skola att trivas i.

Våra ledord är; • Lärande • Kunskap • Trygghet

Gå gärna in på skolans hemsida för mer information: www.orebro.se/lillansskola.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 22 maj.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent med kunskap inom autism och NPF till Mariebergsskolan

Elevassistent
Läs mer Apr 29
Vill du vara en viktig del i en helhet där trygghet, utvecklings- och förbättringsarbete är i ständigt fokus? Då är du varmt välkommen till oss på Mariebergsskolan som är en plats där vi delar kunskap och glädje tillsammans!

Om tjänsten
Vi på Mariebergsskolan söker nu elevassistent till årskurs 2 med kunskaper och erfarenhet inom autism och NPF. Som elevassistent på Mariebergsskolan kommer du att arbeta med elever som är i behov av stöd både i skolan och på fritidshemmet. Arbetet innebär bland annat att vara ett stöd för elever i undervisnings- och rastsituationer, samt att vara delaktig i att anpassa och tydliggöra undervisningen utifrån elevernas behov. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare och lärare ingår också i arbetsuppgifterna. I din roll som elevassistent är du tydlig samt har ett genuint intresse för alla elevers lärande och utveckling.

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha erfarenhet av arbete med elever med autism och NPF samt erfarenhet av att arbeta med olika pedagogiska metoder för elever i behov av stöd. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik. För tjänsten är det viktigt att du har lätt för att skapa relationer, har en god arbetsförmåga och är en trygg person som är bra på att vara tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• du arbetar tillsammans med pedagoger och enskilda elever med undervisning av elever i behov av särskilt stöd
• du arbetar förebyggande och stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos elever
• du följer upp och utvärderar insatta åtgärder tillsammans med lärare och specialpedagog
• du känner till och följer verksamhetens lagar, polycys och rutiner

Kompetenskrav


• avslutad gymnaieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med språkstörning, autism och NPF

Vi söker dig som är relationsskapande och har god förmåga att samverka och kommunicera med alla elever samt vårdnadshavare. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I rollen som elevassistent behöver du vara flexibel och se möjligheter i förändring. Eftersom du kommer arbeta i ett nära samarbete med dina kollegor krävs det att du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt personlig lämplighet. 

Meriterande

• erfarenhet av att arbeta med olika pedagogiska metoder för elever i behov av stöd
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik
• erfarenhet från arbete i grundskolan
• kunskap om olika funktionsvariationer
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• utbildning och/eller erfarenhet av IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 75-100%

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Om arbetsplatsen
Mariebergsskolan är en grundskola med elever i årskurs F-6. Fritidshemsverksamheten är uppdelad på tre avdelningar - Solen, Vinden och Vattnet. Det går 290 elever på skolan. Lokalerna erbjuder en god och flexibel arbetsmiljö. I närheten av skolan finns skogsområden som utnyttjas flitigt i vardagen. Inom vårt förbättringsarbete prioriterar vi trygghet, lärandet och rörelse på fritidshemmet och att eleverna når högt ställda kunskapskrav. 

Välkommen till vår hemsida; http://www.orebro.se/mariebergsskolan.se för att läsa mer om oss och vår verksamhet. Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 maj.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistenter till Birgittaskolan

Elevassistent
Läs mer Apr 13
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Elevassistent

KVALIFIKATIONER
Vi söker nu tre elevassistenter till Birgittaskolan med 90% tjänstgöringsgrad. I tjänsten som elevassistent ingår att vara ett stöd till grupp elever och ibland med särskilt uppdrag mot en eller ett par elever. Du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera och stödja våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att tillsammans med lärarna skapa en förutsägbar och tydlig skoldag för våra elever.

Vi söker en medveten och utmanande elevassistent som genom öppenhet, nytänkande och helhetssyn tar vara på varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Att förändra arbetssätt och arbetsformer med IT-teknikens hjälp är väldigt viktigt och vanligt förekommande i vår skola. Det är en självklarhet att du har en god samarbetsförmåga och tillsammans med dina kollegor har du ansvar för att främja ett positivt samarbetsklimat på skolan.

En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan teckenspråk.

Som elevassistent kan du få uppdrag riktat mot elever i förskoleklass, låg-, mellan-, högstadiet och i grundsärskolan samt även tjänstgöring på skolans fritidshem. Arbetet på fritidshemmet kan innebära oregelbundna arbetstider.

Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och med elever som är dövblinda.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.

Att tjänsterna är på 90% beror på att vi komprimerar årsarbetstiden till att motsvara en arbetstid på heltid under de veckor vi har elever på skolan. Detta innebär att du som elevassistent med tjänstgöringsgrad på 90% inte har arbetstid under v44 och v8 förutom en dag dessa veckor, du har ingen arbetstid mellan jul och nyår och du är ledig på påsklovet. Sedan tar du ut din semester under sommaren med det antal semesterdagar som du har beroende på din ålder.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Elevassistent till Birgittaskolan

Elevassistent
Läs mer Apr 13
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Elevassistent

KVALIFIKATIONER
Vi söker nu två elevassistenter till Birgittaskolan med 90% tjänstgöringsgrad. I tjänsten som elevassistent ingår att vara ett stöd till grupp elever och ibland med särskilt uppdrag mot en eller ett par elever. Du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera och stödja våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att tillsammans med lärarna skapa en förutsägbar och tydlig skoldag för våra elever.

Vi söker en medveten och utmanande elevassistent som genom öppenhet, nytänkande och helhetssyn tar vara på varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Att förändra arbetssätt och arbetsformer med IT-teknikens hjälp är väldigt viktigt och vanligt förekommande i vår skola. Det är en självklarhet att du har en god samarbetsförmåga och du förväntas tillsammans med dina kollegor främja en positiv arbetsmiljö.
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan teckenspråk.
Som elevassistent kan du få uppdrag riktat mot elever i förskoleklass, låg-, mellan-, högstadiet och i grundsärskolan samt även tjänstgöring på skolans fritidshem. Arbetet på fritidshemmet kan innebära oregelbundna arbetstider.

Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och med elever som är dövblinda.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till Ekeskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 26
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Ekeskolan är en statlig specialskola som ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet.

För elever som inte kan dagpendla till skolan har Ekeskolan elevboende.

Vi undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass och uppåt. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en synanpassad miljö.

På Ekeskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.


ARBETSUPPGIFTER
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, boendehandledare eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.

Vid Ekeskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och Specialskolan eller grundsärskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov


KVALIFIKATIONER
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Du bör också kunna vara flexibel och ha förmåga att kunna ta initiativ. Det är också meriterande om du har:

- kunskaper om elevers utveckling i kommunikation och alternativa kommunikationssätt.
- grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
- erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
- erfarenhet av att arbeta med elever som är dövblinda.
- kunskap om medicinsk omvårdnad

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste vid beslut om anställning kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 16
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende. På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning eller är dövblindfödda och som följer grundsärskolans kursplaner inriktning ämnesområden. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

Vi är cirka 110 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.

KVALIFIKATIONER
Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med elever som är döva eller som har en hörselnedsättning och att du kan svenskt teckenspråk. Du bör också kunna vara flexibel och ha förmåga att kunna ta initiativ.

- erfarenhet av att möta andra kulturer
- erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
- erfarenhet av att arbeta med elever som är dövblinda.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste vid beslut om anställning kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Erfarenhet krävs.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialpedagog - Student Wellbeing Coach år 4-9

Elevassistent
Läs mer Mar 30
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Socialpedagog - Student Wellbeing Coach år 4-9

Internationella Engelska skolan i Örebro söker en utbildad socialpedagog, åk 4-9 som ska jobba i rollen som vi kallar för Student Wellbeing Coach. Du ger specialiststöd och vägledning som förbättrar elevernas välbefinnande. Under ledning av biträdande rektor för elevhälsan arbetar Student Wellbeing Coach både på individ- och gruppnivå, med elever som uppvisar normbrytande beteenden. Du samarbetar väl med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsorienterad. IES Örebro är en internationell arbetsplats med en mycket god stämning bland personalen. Vi har en tydlig värdegrund och verkar för att lärande och välmående sätts i första rummet. Vi följer svensk läroplan och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämne. Arbetsspråket är engelska. Tjänsten är en fast anställning med semestertjänst.

Ansök nu

Elevassistent till elev i åk 2 till Vintrosa skola

Elevassistent
Läs mer Apr 13
Vill du vara med och stötta ett enskilt barn i lärandet på Vintrosa skola fram till sommaren, och ev längre om ni fungerar bra tillsammans.

Om tjänsten
Vi söker en elevassistent till Vintrosa skola. Du har goda kunskaper i tydliggörande pedagogik och en vana att arbeta med bildstöd. Barnet har idag en anpassad studiegång och läser bara tre ämnen. Stor del av undervisningen sker utanför klassrummet men det finns en klasstillhörighet i åk 2. Som elevassistent på Vintrosa skola arbetar du med "hela människan" vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är under ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Arbetstiden är förlagda till skoldagen i första hand, men tid kommer också att utöfras på fritids. Du kommer ha handledande stöd. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning
• erfarenhet av liknande arbete
• erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande

I den här rollen är det viktigt att du är lugn, trygg och inlyssnande. Du är tydlig i din kommunikation och tillmötesgående i ditt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• IT-kompetens och arbete med digitalisering i undervisningen.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 80%

Tillträde: snarast tom 16 juni

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Vid randen av de "Blå Bergen" och i ett naturnära läge som inbjuder till spännande lek och äventyr ligger Vintrosa skola. Närheten till naturen är en tillgång som vi utnyttjar på olika sätt i undervisningen.
På skolan går ca 210 elever. Skolan är organiserad i ett låg- och ett mellanstadie samt ett fritidshem. Vi har en god arbetsmiljö och pedagoger och barn trivs bra tillsammans. Vårt värdegrundsarbete sker genom KRAFT (kamratskap, respekt, ansvar, framtid och trygghet). Detta arbete präglar all verksamhet som sker under dagen.
Vintrosa skola har två förstelärare som har till uppgift att leda utvecklingsarbetet på skolan så att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Under de senaste tre åren har vi fördjupat våra kunskaper inom NPF och hur vi bäst arbetar med ledning och stimulans utifrån alla barns olika förutsättningar för lärande.
Vi delar vissa professioner inom elevhälsan med Latorps- och Garphyttans skolor, men elevhälsans arbete på Vintrosa skola är utifrån våra elevers- och organisationens behov. På Vintrosa skola tänker vi "tillsammans" för att få det bästa lärandet och varandet under skoldagarna.  

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/vintrosaskola 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 april.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Vi söker elevassistent till Fellingsbro Folkhögskola

Elevassistent
Läs mer Mar 23
Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att stödja och utveckla människor att växa och motiveras till att forma sin framtid. Vi kan erbjuda dig ett engagerande och viktigt uppdrag i en livfull och berikande bildningsmiljö.

Blir du nyfiken? Läs vidare om tjänsten här och välkommen med din ansökan.

Arbetsuppgifter:
Som elevassistent skall du finnas som en resurs i de olika studerandegrupperna för att bland annat stötta och motivera kursdeltagarna under skoltid. Du arbetar tillsammans med skolans lärare för att utforma undervisningen och som elevassistent är du mentor till ett antal kursdeltagare. I arbetet ingår även att arbeta aktivt med olika fritidsaktiviteter på eftermiddag och kväll samt finnas tillhands på fritiden för kursdeltagare som bor på skolans internat. I tjänsten kan det ingå sovande natt på plats i Fellingsbro.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som:
. Har arbetat som elevassistent och/eller har erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med olika funktionsnedsättningar, främst inom neuropsykiatriska området.
. Har minst gymnasiekompetens, gärna inom området socialt arbete och/eller pedagogiskt arbete.

Det är meriterande du har erfarenhet från vuxenutbildning, gärna folkhögskola och är flerspråkig. B-körkort krävs för tjänsten.

Hos dig som person söker vi egenskaper som visar att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är flexibel och lyhörd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är en uppehållstjänst, kvälls- och nattarbete ingår och placeringsort är Fellingsbro.

Tillträde: 2022-08-08

Upplysningar:
Biträdande rektor, Brita Nordqvist 070-219 94 81
Biträdande rektor, Mattias Ekström 070-407 19 96
Rektor, Torkel Freed, 076-695 08 09

Fackliga representanter
Kommunal Lena Bergqvist-Friberg lena.b.friberg@fellingsbro.fhsk.se
Hemsida:
www.regionorebrolan.se, www.fellingsbro.fhsk.se

Om organisationen:
Fellingsbro folkhögskola ingår i förvaltningen Regional utveckling och område Utbildning och arbetsmarknad. Verksamheten är förlagd till Fellingsbro och Örebro och består av allmänna kurser, profilkurser, yrkesinriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå och har också distanskurser. Skolans profil riktar sig till personer med funktionsnedsättning och har ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, samt svenskt teckenspråk, bildar grunden. Skolan har också ett internationellt engagemang med bl.a. studieresor och utbyten. Totalt finns cirka 300 studerande på skolan och drygt 90 medarbetare.

Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, energi och klimat och trafik och samhällsplanering. Förvaltningen, som är en av fem inom Region Örebro län, består av ca 330 medarbetare. Vi är en tobaksfri region och vår gemensamma vision är "Tillsammans skapar vi ett bättre liv".

Sista ansökningsdag 2022-04-10

Övrigt
För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare. Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och ärendenummer till sökt tjänst. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Erfaren pedagogisk resurs

Elevassistent
Läs mer Mar 29
Örebro Waldorfskola ligger i Adolfsberg i anslutning till Sommarroparken och drivs av den icke-vinstdrivande Stiftelsen Johannaskolan vilken har som uppgift att främja waldorfpedagogisk verksamhet. Dit hör också Waldorfförskolan Viljan och Fritidshemmet Björken.
Waldorfpedagogiken har fyllt 100 år och Örebro Waldorfskola har funnits på Glomman i Adolfsberg i ca 35 år. På vår hemsida finns mer information om waldorfpedagogiken och om Örebro Waldorfskola, www.orebrowaldorfskola.se.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som pedagogisk resurs. Positivt tänkande, flexibilitet, en vaken och förekommande hållning i det pedagogiska arbetet samt goda kommunikationsförmågor är egenskaper som söks. Pedagogisk utbildning är meriterande liksom intresse för och/eller erfarenhet av waldorfpedagogiken, där tanke, känsla, vilja är centrala begrepp.
Örebro Waldorfskola är en F-9-skola med 220 elever och vi söker en pedagogisk resurs till lågstadiet.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50 % med tillträde så snabbt som möjligt. Personlig lämplighet är av stor vikt vid anställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Ansök nu

Elevassistent till Grillska gymnasiet ORT

Elevassistent
Läs mer Mar 1
Om tjänsten

Vi söker en elevassistent till en synskadad elev.

Vi söker dig som trivs med att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan kollegor är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till rollen som elevassistent, bland annat ledsagning, stöd i klassrum och korridorer, förberedelse av material samt vara en länk mellan lärare och elev. Även andra uppgifter kan vara kopplade till rollen. Exempelvis administrativa uppgifter eller stå i skolans Café.

Våra skolor arbetar med en stark värdegrund
för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.

Kvalifikationer

Gymnasial utbildning med dokumenterat goda studieresultat. Avklarad elevassistentutbildning ses som meriterande.

Utöver din utbildningsbakgrund och erfarenhet värdesätter vi ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan inspirera och engagera eleverna.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.

Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.

Villkor

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning: 50 - 75%

Tillträde: Snarast

Kontakt: Kristoffer Carlring

Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen.


Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.

Stiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.

Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen än vår idé - att utbildning gör skillnad. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.

Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle.

Ansök nu

Elevassistent till Närkes Kils Skola F-6

Elevassistent
Läs mer Feb 11
Vi söker nu en elevassistent för arbete på Närkes Kils Skola. Som elevassistent hos oss följer du en eller flera elever och arbetar stödjande utifrån individuellt uppsatta mål och planer.

Om tjänsten
Tjänsten är på deltid och i huvudsak förlagd till förmiddagarna. Den är just nu en visstidsanställning med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas.

Då bussförbindelser är mycket begränsade är körkort och bil en förutsättning.

Som elevassistent så stödjer du eleven utifrån individuellt uppgjorda mål och planer, samt löser uppkomna situationer som uppstår för eleven.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

• avslutad gymnasieutbildning från t.ex. barn- och fritidsprogrammet

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent eller motsvarande. Som elevassistent behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig efter elevens och verksamhetens behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av arbete i grundsärskola

Omfattning och tillträde
Anställningsform: visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 50-60%

Tillträde: snarast - tom 16 juni 2022

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Närkes Kils Skola är belägen på landsbygden ca. 10 min nordväst om Örebro. Vi har i dagsläget omkring 130 elever och är ca. 14 personer som arbetar dagligen på skolan. Till det tillkommer även personal inom elevhälsan samt ett antal ämneslärare vi delar med andra närliggande skolor.

Mer information finns på vår hemsida: www.orebro.se/narkeskilsskola

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 februari.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Barnskötare

Elevassistent
Läs mer Aug 20
Norlandia förskolor har tre förskolor i Örebro; Basilikan, Pepparn och Forskaren. Just nu söker vi en ny medarbetare på deltid till Forskaren.

Beskrivning av tjänsten
Forskaren är en nybyggd förskola precis vid universitetet, och vi söker nu någon som vill vara med och fortsätta bygga upp tryggheten och utbildningen på förskolan. Vi arbetar i pedagogiska team och barnen är organiserade i små grupper utifrån ålder.

Du är en trygg och ansvarstagande barnskötare som brinner för ditt yrke och har ett förhållningssätt och bemötande som stämmer väl överens med Norlandia förskolors värdegrund CARE. Du har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument samt att du har förmågan att omsätta dem i den dagliga utbildningen. Du är en lösningsinriktad, positiv och driven person med ambitioner och arbetsglädje. Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Du har också god förmåga att skapa trygga vårdnadshavare och kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.Exempel på förekommande arbetsuppgifter

Tillsammans med dina kollegor ska du vara en del i att utveckla utbildningen enligt läroplanen samt Norlandia förskolors koncept. Du arbetar alltid för barnets bästa är i fokus. Kunskap och innovation är ledord i vår utbildning och vi erbjuder barnen "Nya upptäckter - varje dag!" Detta betyder att du är en medforskande pedagog och lyhörd för barnens intressen. Tillsammans med arbetslaget planerar, utvärderar och reflekterar du kring utbildningen på avdelningen. Lärandet synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du arbetar aktivt för att skapa stimulerande och utvecklande lärmiljöer. Du har ett gott förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Du har en god samarbetsförmåga där du har en vilja att delge och lära, samt tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.

I Norlandia Förskolors pedagogiska vision ingår orden "med livslång lust att leka och lära". Vi vill göra varje dag till en bra dag, fylld med glädje, lärandelek och magiska ögonblick från den första dagen barnen kommer och tills de slutar hos oss.

Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!


Övrig information
- Anställningsform: Visstid, som kan övergå till tillsvidare
- Omfattning: Deltid; 50-75%
- Arbetstid: Dagtid efter schema
- Tillträde: 1 september


Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag 10 september

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Anna Israelsson, rektor Norlandia förskolor Örebro; anna.israelsson@norlandia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistent inriktning grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Jan 21
Är du intresserad av ett viktigt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för elever och vårdnadshavare? Vivallaskolan söker nu en relationskompetent elevassistent riktad mot vår grundsärskoleverksamhet - Linden. Om du har en stark övertygelse om att ett gott kollegialt samarbete är en framgångsfaktor i den pedagogiska utvecklingen är detta tjänsten för dig.

Om tjänsten
Som elevassistent i vår grundsärskoleverksamhet förväntas du vara medforskande och närvarande. Du kommer att stötta elever kunskapsmässigt och socialt både enskilt och i klass under hela skoldagen. Eleverna har behov av stöd så väl under lektionstid som på sina raster.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet
• samspela med eleven, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• delta i praktiskt arbete utifrån verksamhetens behov
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• tillsammans med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument.

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot barn och unga
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning

För att trivas hos oss bör du trivas med att samarbeta med olika interna och externa parter och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och är trygg och stabil. Vidare är du nyfiken, kreativ och gillar att tänka tillgängliga lärmiljöer och elevens bästa i alla lärandesituationer. Du kan arbeta självständigt utifrån givna ramar och har förmågan att vara flexibel utefter vad situationen kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet och kunskap inom bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• utbildning i vägledande samspel, ICDP
• digital kompetens
• erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet och kunskap inom bildstöd
• erfarenhet av att arbeta med elever som har epilepsi och/eller autism
• undersköterskeutbildning
• lågaffektivt bemötande

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Vivallaskolan har en verksamhet som vi är stolta över både inom skola och skolbarnomsorg. Nu söker vi dig som har höga ambitioner och som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla undervisning och verksamhet i enlighet med våra högt ställda målsättningar och förväntningar, forskning och beprövad erfarenhet. Våran vision utgår från är att varje enskild elev ska kunna växa i sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. 

Vår vision utgår från är att varje enskild elev ska kunna växa i sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/vivallaskolan

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

 

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 februari.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent och fritidshemsassistent till skola och särskola

Elevassistent
Läs mer Dec 9
Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar vikariat som är kortare än tre månader inom förskola, skola, fritidshem och gymnasium i Örebro kommun.

Vi söker fritidshemsassistenter och elevassistenter från förskoleklass upp till gymnasium till både skola och särskola.

Om tjänsten
Att jobba hos på Bemanningen Barn och Utbildning innebär att du lägger dig tillgänglig i det webbaserade bokningsystmet Medvind när du kan jobba så att vi vet när vi kan boka dig. Du kan bli bokad samma dag eller nästa vecka, det hänger på när du lagt dig tillgänlig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Grunduppdraget innefattar olika delar men om du jobbar som timvikarie har du följande uppdrag:

Fritidshemsassistent


• Du medverkar till att elever involveras i fritidshemmets verksamhet.
• Du utmanar och stimulerar utveckling för enskilda elever och grupper samt skapar förutsättningar för en god social lärmiljö, där lekens betydelse är central.
• Du utmanar och stimulerar elever enskilt och i grupp att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt ta ansvar för sig själva och andra.
• Du samverkar och kommunicerar med varje elev i gruppen samt vårdnadshavare och andra yrkeskategorier.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner.

Elevassistent


• Du ansvarar för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer.
• Du bistår elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning.
• Du samspelar med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• Du löser uppkomna situationer.
• Du stödjer elevens sociala utveckling och fostran.
• Du arbetar med elevens inflytande.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner

KompetenskravDu ska ha fyllt 18 årDu ska ha avslutad gymnasieutbildning eller yrkesutbildning genom t.ex. Komvuxbehärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift samt god datavanaDu ska kunna arbeta inom hela Örebro kommun, vilket kan innebära resor utanför tätortenDu ska ha ett gott bemötande och ha lätt för att ta egna initiativ, samt samarbeta med andra. Du är en trygg och pålitlig person som kan hantera stressfulla situationer.

 Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan behärska det svenska språket.Meriterande

• erfarehet av arbete i skola/fritidshem
• b-körkort och tillgång till bil

Omfattning och tillträde
Anställningsform: timanställd

Sysselsättningsgrad: vid behov

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjänstertillststand/

belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdrag.

 

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 31 december 2022

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Tullängsgymnasiet särskola

Elevassistent
Läs mer Dec 2
Denna annons riktar sig endast till dig som idag är tillsvidareanställd i Örebro kommun. Om tjänsten inte tillsätts av internsökande kommer den att publiceras på orebro.se/jobb.

Om tjänsten
Gymnasiesärskolan är en skola för elever i åldrarna 16-20 år, som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi är ca 108 elever och 86 personal. Vår verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv kring eleven och omfattar såväl kunskapsmässiga som sociala målsättningar. Vi strävar efter att ge eleven livskunskaper och lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel. Gymnasiesärskolan har både nationella program samt individuella program.

Vi söker nu elevassistent/elevassistenter inom gymnasiesärskolan på Tullängsgymnasiet för individuella programmet om erforderliga beslut fattas. Som elevassistent kommer du att arbeta med elever som har stora omsorgsbehov.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• hjälpa, stödja och stimulera elever både enskilt och i grupp som har ett uttalat behov att stöd
• tillsammans med övrig personal arbeta aktivt för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik skolmiljö
• fungera som stöd åt elever som har svårigheter att klara av det sociala samspelet

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning från barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Du har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• arbete med lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete inom särskola

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 85% 

Tillträde: 10 januari 2022 tom 14 juni 2022

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder yrkesutbildningar inom Bygg och anläggning, Datorkommunikation, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och VVS. Hos oss finns även det högskoleförberedande Teknikprogrammet. På skolan finns även Riksgymnasium för döva och hörselskadade elever, särskolan och Yrkesvux. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.

Du kan läsa mer om vår skola här: orebro.se/tullangsgymnasiet

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 16 december.

Urval och intervjuer kommer ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Lillåns skola F-6

Elevassistent
Läs mer Dec 3
Vill du arbeta med oss i vår kommungemensamma undervisningsgrupp (KSU)? Varmt välkommen med din ansökan.

Om tjänsten
I din roll som elevassistent hos oss på Lillåns skolas KSU-grupp Eken, arbetar du med en eller flera elever eller grupp av elever. Du arbetar aktivt och närvarande under elevernas skoldag, både på individnivå men även i större grupper. Som elevassistent är du närvarande på lektioner, raster och på fritidshemmet och uppdraget gäller både inom skola och skolbarnomsorgen. Du kommer jobba nära och få stöttning och handledning av skolans lärare och elevhälsoteam.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• stödja elever på både grupp- och individnivå och genom det bidra till att främja deras sociala utveckling
• jobbar efter elevernas individuellt uppgjorda mål och planer
• tillsammans med pedagoger planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån individanpassad pedagogik som
• ger förutsägbarhet och trygghet
• arbete och dokumentation i våra verksamhetssystem

Kompetenskrav

• adekvat gymnasieutbildning från t.ex. barn- och fritidsprogrammet
• erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av arbete med utåtagerande ungdomar

Vi söker dig som är kreativ, lugn och trygg. Vidare ser vi gärna att du är en positiv person som är lösningsinriktad, flexibel och dessutom mycket tydlig och strukturerad, samt möter eleverna på ett lågaffektivt sätt. Du behöver även ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt att samarbeta med andra elevassistenter och lärare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• goda kunskaper och erfarenheter inom NPF
• erfarenhet av arbete inom skolmiljö

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 80-100%

Tillträde: 1 februari

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Lillåns skola F-6 ingår i en intraprenad med Lillåns skola 7-9 och Lillåns Södra skola.
Vår skola är belägen i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro.
Skolan har ca 340 elever.
Lillåns skola är en skola med goda studieresultat och en skola att trivas i. Vi arbetar för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers lärande och utveckling.

Våra ledord är: Lärande • Kunskap • Trygghet

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/lillansskola

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Tybblelundsskolan

Elevassistent
Läs mer Dec 3
Vill du arbeta på en nybyggd skola? Hos oss på Tybblelundsskolan arbetar vi i årskursvisa arbetslag där samarbetet är viktigt. Vi söker dig som är duktig på att skapa relationer, är flexibel och har ett kreativt tänkande.

Om tjänsten 
Vi söker en elevassistent för F-3. Arbetet sker i årskursvisa arbetslag i ett heldagsperspektiv där samarbete är viktigt. Tjänsten innebär att följa eleverna under hela dagen i skolan och på fritidshemmet. Vi kan lära mycket av varandra och utvecklas tillsammans, därför jobbar vi för ett kollegialt lärande i samtliga arbetslag. Välkommen till oss på Tybblelundsskolan!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• samspela med elever, pedagoger och vårdnadshavare
• stödja elever under olika moment under skoldagen
• arbeta med elevens inflytande
• stödja elevers sociala utveckling och fostran
• dokumentation i de verksamhetssystem som finns 

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten
• erfarenhet av arbete i grundskola och fritidshem F-3
• erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd

Som person ska du vara flexibel och arbeta aktivt för att tillsammans med dina kollegor göra verksamheten trygg, lärorik och spännande för våra elever. Du har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och möter människor med inlevelse och empati i ditt dagliga arbete. Du är engagerad, har ett positivt förhållningssätt och tar vara på elevernas samt dina kollegors tankar och idéer för att skapa en stimulerande och utmanande lärmiljö. Det ska även vara självklart för dig att möta varje barn som den unika individ hen är. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Meriterande

• digital kompetens
• vägledande samspel (ICDP)
• bildstöd och TAKK

Omfattning och tillträde
Anställningsform: allmän visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 80-100%

Tillträde: fr.o.m. 10 januari t.o.m. 24 juni

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan är i nuläget en F-4 skola som växer underifrån. I dagsläget har vi ca 350 elever och ca 40 personal. Skolan är nybyggd och vi flyttade in hösten 2018. När skolan är fullt utbyggd kommer det vara en grundskola för årskurs F–6 och ha plats för drygt 520 elever.

Läs mer på skolans hemsida: orebro.se/tybblelundsskolan 

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistenter – timvikariat till Brickebackens särskola

Elevassistent
Läs mer Nov 2
Som timavlönad elevassistent kommer du arbeta inom grundsärskolan och fritids. I din roll arbetar du tillsammans med ett arbetslag för att skapa en god social gemenskap och tillgänglig lärmiljö vilket ger eleverna trygghet, en vilja och lust att lära sig. Att arbeta i särskolan är givande och utvecklande, det kommer ge dig värdefulla erfarenheter.  

Timvikariat erbjuder stor flexibilitet i arbetstider – du kan arbeta när du har möjlighet, även under lov och på sommaren.  

Om tjänsten 
I din roll som elevassistent kommer du inom grundsärskolan och fritids tillsammans lärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger och andra elevassistenter arbeta med en grupp elever. Du kommer att vara med och möta eleven på morgonen, finnas med under skoldagen för att sedan följa med eleverna till fritids. I stort handlar din roll om att bistå och stötta eleverna i olika situationer för att ge goda förutsättningar för deras utveckling och lärande. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• tillsammans med all personal arbeta för att skapa en god social gemenskap och tillgänglig lärmiljö som ger eleverna trygghet, en vilja och lust att lära
• ansvara för att stötta elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer
• stötta elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande

Kompetenskrav

• adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsutbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

För att passa som elevassistent hos oss är du trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra människor och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.  Samtidigt kan du ta ansvar för din uppgift och själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. Du skapar kontakter, underhåller relationer och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du kan tydligt kommunicera och säkerställa att ditt budskap når fram. Du kommer också ofta med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete i särskola
• erfarenhet av omvårdnadsarbete och medicinska insatser
• kunskap om och erfarenhet av funktionsvariationer såsom intellektuella funktionsvariationer, autism, ADHD, språkstörning m.fl. 
• erfarenhet att arbeta med tecknad svenska och bildstöd
• erfarenhet av ICDP 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: timvikariat

Sysselsättningsgrad: varierad

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: ett antal

Om arbetsplatsen
Brickebackens grundsärskola finns i Brickebackens centrum och delar lokaler med Brickebackens grundskola. I verksamheten finns elever från åk 1 till 9. Skolan har cirka 50 elever samt cirka 50 lärare, elevassistenter och övrig personal. Skolans läge gör att det finns närhet till både grönområden och skog och det är enkelt att ta sig hit oavsett färdmedel.  

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 30 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Vikariat som elevassistent på Fellingsbro Folkhögskola

Elevassistent
Läs mer Nov 10
En av våra medarbetare kommer under en tid att ha andra arbetsuppgifter och vi söker därför en vikarie som engageras av att stödja människor i deras livs- och studiesituation. Vi kan erbjuda dig ett utmanande och viktigt uppdrag i en livfull och berikande bildningsmiljö. Blir du nyfiken? Läs vidare här och välkommen med din ansökan.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en elevassistent som vill och kan bidra till våra deltagares pedagogiska utmaningar och aktiva fritidssituation. Tjänsten innebär arbete som elevassistent på skolans Baskurs som vänder sig till personer med högfungerande autism. Som elevassistent skall du finnas som en resurs i gruppen för att bland annat stötta och motivera kursdeltagarna under skoltid. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt arbeta med olika fritidsaktiviteter på eftermiddagen och kvällen samt finnas tillhands på fritiden för kursdeltagare som bor på skolans internat. I tjänsten ingår att arbeta sovande natt på plats, en natt/vecka.

Kvalifikationer:
Du har erfarenhet att av arbeta som elevassistent med vuxna personer med olika funktionsnedsättningar, främst inom neuropsykiatriska området. Du har minst gymnasiekompetens, gärna inom området omvårdnad och/eller det pedagogiska området. Meriterande är om du har erfarenhet från vuxenutbildning och är om du är flerspråkig. B-körkort krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om organisationen:
Fellingsbro folkhögskola ingår i förvaltningen Regional utveckling och område utbildning och arbetsmarknad. Verksamheten är förlagd till Fellingsbro, Örebro och Lindesberg och består av allmänna kurser, profilkurser, yrkesinriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå och har också distanskurser. Skolans profil riktar sig till personer med funktionsnedsättning och har ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, samt svenskt teckenspråk, bildar grunden. Skolan har också ett stort internationellt engagemang med bl.a. studieresor och utbyten. Totalt finns cirka 300 studerande på skolan och 90 medarbetare.

Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, energi och klimat och trafik och samhällsplanering. Förvaltningen består av ca 300 medarbetare.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Anställningsform:
Vikariat på heltid, from 2022-01-05 till dess ordinarie medarbetare återgår i tjänst, dock längst t.o.m. 2022-09-30. Uppehållstjänst, kvälls- och nattarbete ingår.

Tillträde: 2022-01-05

Upplysningar:
Biträdande rektor, Brita Nordqvist, 070-219 94 81
Rektor, Torkel Freed, 076-695 08 09

Fackliga representanter:
Kommunal Lena Bergqvist-Friberg lena.b.friberg@fellingsbro.fhsk.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se, www.fellingsbro.fhsk.se

Sista ansökningsdag: 2021-11-28

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla till intervju under ansökningsperioden.

Övrigt:
För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare. Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och ärendenummer till sökt tjänst. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Elevassistent till Mellringeskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 17
Vill du stötta lärare i mötet med elever och brinner för det sociala arbetet på en skola? Mellringeskolan 7-9 är i behov av en elevassistent som brinner för utvecklingen av elever.

Om tjänsten
Som elevassistent stöttar du lärarna i deras dagliga arbete utifrån specialpedagogens och de olika arbetslagens behov. Du ansvarar för att stödja eleven utifrån individuellt uppgjorda mål och planer. Tjänsten innebär nära samspel med föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans även arbetar för skolans fortsatta utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• stötta lärarna i deras dagliga arbete i samspelet med skolans elever
• stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• arbeta med elevens inflytande
• lösa uppkomna situationer
• dokumentation i de verksamhetssystem som finns
• samspel med elev, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners

Kompetenskrav

• adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet
• tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent eller annat arbete med ungdomar
• goda kunskaper av arbete med ungdomar inom autismspektrat

Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du är ansvarstagande och har lätt för att skapa/bygga relationer med kollegor och elever. Vi vill även att du har en god förmåga och ett lågaffektivt förhållningssätt mot barn och elever. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete i grundskola och fritidshem
• erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 25 januari 2022

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är en F-9 skola på väster i Örebro med ungefär 700 elever. Eleverna kommer framförallt från Örebros västra stadsdelar och närmsta landsbygden. Mellringeskolan 7-9 har drygt 350 elever och 50 personal. Personalen är indelad i arbetslag som är organiserade runt gemensamma klasser. Arbetslagen är navet för både arbete med måluppfyllelse och elevhälsa. Som stöd till lärararbetslagen finns förutom skolledning och administration en elevhälsogrupp. På skolan finns elevkoordinatorer, kurator, skolsköterska och elevassistenter.

För att skapa riktigt bra förutsättningar för elevernas lärande och en likvärdig skolgång är de tre läsåren indelade i 12 studieperioder. Varje period har inom respektive ämne gemensamma mål som eleverna arbetar mot och pedagogerna följer upp.

Varje morgon har vi ”PULS” vilket innebär att eleverna deltar i roliga pulshöjande aktiviteter under 30min. Vi är övertygade om att elever som rör på sig regelbundet mår bättre och då får bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Skolan drivs från och med 2015 som en intraprenadskola inom Örebro kommun. Det innebär att verksamheten har större befogenheter och ansvar än andra kommunala verksamheter.

Mer information om skolan hittar du på http://www.orebro.se/mellringe eller följ oss på sociala medier!

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 23 november.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent inom Grundsärskola till intraprenaden Almby skola

Elevassistent
Läs mer Nov 12
Intraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med stort fokus på våra två huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Vill du bli en del av Almby skola är du varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Som elevassistent hos oss på Almby skolas grundsärskola kommer du finnas som resurs och stöd för ett antal elever, både gällande inlärning och vid elevens personliga hygienbehov. Enheten för den aktuella tjänsten består av både elever som läser ämnesområde (träningsskolan) samt elever som läser ämnen, åk 4-6. På träningsskolan är det tre klasser med 7 elever i varje grupp. I ämnen åk 4-6 är det en klass med ca 7 elever. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja elever till en allsidig utveckling som en grund för vuxenlivet. Du kommer att finnas med under både skoltid i fritidsverksamheten. Vår strävan är att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag. I ett F-9-perspektiv är vi en stor skola och för rätt person finns det goda möjligheter till olika typer av uppdrag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet
• samspela med eleven, föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• delta i praktiskt arbete utifrån verksamhetens behov
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• tillsammans med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument.

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot barn och unga
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola
• erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning

För att trivas hos oss bör du trivas med att samarbeta med olika interna och externa parter och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och är trygg och stabil. Vidare är du nyfiken, kreativ och gillar att tänka tillgängliga lärmiljöer och elevens bästa i alla lärandesituationer. Du kan arbeta självständigt utifrån givna ramar och har förmågan att vara flexibel utefter vad situationen kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet och kunskap inom bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• erfarenhet av arbete inom grundsärskola, inriktning ämnesområde
• utbildning i vägledande samspel, ICDP
• digital kompetens
• erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet och kunskap inom bildstöd
• erfarenhet av att arbeta med elever som har epilepsi och/eller autism
• undersköterskeutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 7 januari 2022

Antal tjänster: 1 Anställningsform: vikariat med möjlighet till förlängning

Sysselsättningsgrad: 85-100%

Tillträde: fr.o.m. 7 januari t.o.m. 16 juni

Antal tjänster: 1-2

Om arbetsplatsen
Intraprenaden Almby skola är en F-9 skola med ca 1200 elever och 140 personal, uppdelat i fyra enheter, F-3, 4-6, 7-9 samt Grundsärskolan. Intraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med stort fokus på vårt huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Hos oss får eleverna 10 år på sig att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Vi vill att våra elever lämnar oss med god självkänsla och väl förberedda för livet.
Personalen är vår viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar med digitala verktyg och planeringstid för alla samt en riktigt bra arbetsmiljö. På skolan finns bland annat en servicefunktion med vaktmästeri, administration, IT-stöd, bibliotek och lokalvård. Vi anordnar återkommande konferenser och aktiviteter för att skapa goda samarbeten och öka gemenskapen på skolan.

Välkommen att söka till oss på Intraprenaden Almby skola!

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/almbyskola

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 19 november.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent/resursperson

Elevassistent
Läs mer Okt 15
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på ntigymnasiet.se.

NTI Gymnasiet i Örebro söker dig som tidigare arbetat som elevassistent/resursperson eller arbetat med ungdomar i gymnasieåldern. Uppdraget innebär att vara med eleven och klassen på lektioner för att stötta arbetet. Du kommer också att ha kontakt med eleven utanför lektionstid genom att förbereda inför lektioner och följa upp efteråt. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare och god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Din personliga lämplighet för uppdraget är synnerligen viktig. Vi ser det som meriterande om du har vitsordat arbete från tidigare tjänst som elevassistent eller liknande. Även intresse och kunskaper inom dator- och nätverksteknik är meriterande.

Tjänstens omfattning är 50 % fram till 10 juni 2022. Start enligt överenskommelse.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till skolans rektor Simon Ekdahl, 019-44 64 61, simon.ekdahl@ntig.se.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Resurspedagog/elevassistent 50%

Elevassistent
Läs mer Sep 29
Fyren EkAlmen är en F-6 skola i Ekeby-Almby i Örebro, som söker en resurspedagog på 50% med tillträde omgående.
Intervjuer och ev. anställning sker löpande.
Vi söker dig som...
... har elevens bästa för ögonen, har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov.
Du är relationsskapande och samarbetar väl, samt är en lugn, stabil men också alert vuxen, som snabbt kan byta fokus.
Du har goda kunskaper om NPF och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Du har god pedagogisk förmåga och har erfarenhet av att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov, samt av att använda digitala verktyg och bildstöd.
Resurspedagogens uppdrag
Som resurspedagog har du ansvar för enskild elev som behöver extra stöd.
Du kommer att arbeta med att skapa trygghet, rutiner och ha ett nära samarbete med ansvariga ämneslärare,
I din roll som resurspedagog är du en god förebild.
Din erfarenhet:
Relevant utbildning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Här på Fyren EkAlmen kommer du mötas av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje tillsammans med drivkraftiga kollegor.
ÖVRIGT
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Elevassistent till Birgittaskolan,

Elevassistent
Läs mer Okt 13
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Elevassistent till Birgittaskolan

KVALIFIKATIONER
Vi söker nu en elevassistent till Birgittaskolan. I tjänsten som elevassistent ingår att vara ett stöd till grupp elever och ibland med särskilt uppdrag mot en eller ett par elever. Du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera och stödja våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att tillsammans med lärarna skapa en förutsägbar och tydlig skoldag för våra elever.

Vi söker en medveten och utmanande elevassistent som genom öppenhet, nytänkande och helhetssyn tar vara på varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Att förändra arbetssätt och arbetsformer med IT-teknikens hjälp är väldigt viktigt och vanligt förekommande i vår skola. Det är en självklarhet att du har en god samarbetsförmåga.

Vi söker nu en elevassistent till Birgittaskolan med 90% tjänstgöringsgrad.
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan teckenspråk eller att du är villig att lära dig om du idag inte behärskar svenskt teckenspråk. Vi erbjuder utbildning i teckenspråk.

Som elevassistent kan du få uppdrag riktat mot elever i år F-4, år 5-10 eller i grupper som följer grundsärskolans kursplaner samt även tjänstgöring på skolans fritidshem. Arbetet på fritidshemmet kan innebära oregelbundna arbetstider.

Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med NPF, intellektuell funktionsnedsättning och med elever som är dövblinda.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag under återstoden av läsåret 2021-2022


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Elevassistent till Sörbyängsskolan

Elevassistent
Läs mer Okt 6
Vill du vara en del av ett större sammanhang och tillsammans med kompetenta kollegor bidra till en trygg, lärorik och stimulerande lärmiljö? Vi på Sörbyängsskolan söker dig som genom ditt relationella ledarskap och engagemang ger den ledning och stimulans våra elever behöver för att utvecklas så långt som möjligt! 

Om tjänsten 
Vi söker nu en elevassistent för arbete med både den enskilda eleven och elever i grupp. Det finns ett tätt samarbete med övriga pedagoger där vi tar vara på erfarenheter, intressen och kompetenser för att göra det bästa möjliga för våra elever. Vi möter våra elever på ett positivt och engagerat sätt och tror på en tydlig och öppen dialog med vårdnadshavare. I tjänsten ingår arbete både i skola och i fritidshemmet. För att lyckas i rollen som elevassistent på Sörbyängsskolan bör du ha en god helhetssyn i anslutning till undervisningen där lärande, utveckling och omsorg är något som är centralt under hela skoldagen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elever utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elever med särskilda behov så att dem kan delta i skolans undervisning
• samspela med elever, vårdnadshavare, lärare och andra samarbetspartners runt eleverna
• lösa uppkomna situationer, stödja elevernas sociala utveckling och fostran samt arbeta med elevinflytande

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning
• erfarenhet av arbete med elever med diabetes enligt en egenvårdsplan
• dokumenterad erfarenhet av arbete med omvårdnad

Som person ska du vara flexibel och arbeta aktivt för att tillsammans med dina kollegor göra verksamheten trygg, lärorik och spännande för våra elever. Du har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och möter människor med inlevelse och empati i ditt dagliga arbete. Du är engagerad, har ett positivt förhållningssätt och tar vara på elevernas samt dina kollegors tankar och idéer för att skapa en stimulerande och utmanande lärmiljö. Det ska även vara självklart för dig att möta varje barn som den unika individ han eller hon är. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• dokumenterad erfarenhet av att leda elevgrupper på skol- och fritidstid
• erfarenhet från arbete i grundskolan
• kunskap om olika funktionsvariationer
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• utbildning och/eller erfarenhet av IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Sörbyängsskolan är en F-6 skola belägen inom skolområdet Ängen på söder i Örebro. Skolan har ca 230 elever och ligger mitt i en ny stadsdel som håller på att växa fram. Vi har nära till kulturliv i stadskärnan, uteverksamhet i skogen och aktiviteter på idrottsanläggningar. Vi samarbetar med Trainstation. På vår skola arbetar och trivs många ambitiösa elever och personal. Sörbyängsskolans personal är fördelad på tre stora arbetslag, skolår F-3 och skolår 4-6 samt fritids.

Du kan läsa mer om  vår skola här: orebro.se/sorbyangsskolan

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 20 oktober.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Grillska gymnasiet ORT

Elevassistent
Läs mer Sep 30
Om tjänsten

Vi söker en elevassistent till en synskadad elev.

Vi söker dig som trivs med att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan kollegor är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

Våra skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av vår idé, vår vision, vår värdegrund och åtta kännetecken. Modellen vägleder oss i vårt arbete för att bidra till våra elevers kunskaper, personliga utveckling och lärande. Den fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling.

I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till rollen som elevassistent, bland annat ledsagning, stöd i klassrum och korridorer, kopiering av material samt vara en länk mellan lärare och elev.

Våra skolor arbetar med en stark värdegrund
för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.

Kvalifikationer

Gymnasial utbildning med dokumenterat goda studieresultat. Avklarad elevassistentutbildning ses som meriterande.

Utöver din utbildningsbakgrund och erfarenhet värdesätter vi ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan inspirera och engagera eleverna.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.

Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.

Villkor

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning: 60 - 100%

Tillträde: Snarast

Kontakt: Kristoffer Carlring

Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen.


Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.

Stiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.

Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen än vår idé - att utbildning gör skillnad. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.

Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle.

Ansök nu

Elevassistent till Odenskolan F-9

Elevassistent
Läs mer Sep 30
Vill du bli en vardagshjälte? 

Om tjänsten
Vi söker en elevassistent till årskurs 7 som är engagerad, kan stötta och vara tillgänglig i första hand för en specifik elev. Arbetet består av att tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget stödja en eller flera elever under deras skoldag. Detta innebär ett nära samarbete med arbetslag och vårdnadshavare för att utforma relevanta stödinsatser utifrån elevernas behov. Arbetsuppgifterna kan komma att utföras så väl enskilt, i mindre undervisningsgrupp och så väl i klassrumsmiljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• samspela med föräldrar, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• stödja elevens sociala utveckling och fostran samt arbeta med elevens inflytande 
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner

Kompetenskrav


• utbildad barnskötare eller elevassistent
• tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete

För att passa för uppgiften är du självgående men har lätt för att samarbeta och skapa relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil, ha god självinsikt, ha god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och olika förutsättningar för lärande. Vidare anstränger du dig för att hitta lösningar och kan anpassa dig efter situationens behov. Det ska även vara självklart för dig att möta varje barn som den unika individ han eller hon är. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet från arbete i grundskolan
• kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 75-100%

Tillträde: 2021-10-16 tom 2022-06-21

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Odenskolan är en F-9 skola som ligger i Odensbacken. Odensbacken ligger ca 2,5 mil från Örebro med goda bussförbindelser.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/odenskolan

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 oktober.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Närkes Kils Skola F-6

Elevassistent
Läs mer Sep 29
Vi söker nu en elevassistent för arbete på Närkes Kils Skola. Som elevassistent hos oss följer du en eller flera elever och arbetar stödjande utifrån individuellt uppsatta mål och planer.

Om tjänsten 
Tjänsten är på halvtid och förlagd till förmiddagarna. Den är just nu en visstidsanställning med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas. Då bussförbindelser är mkt begränsade är körkort och bil en förutsättning. Som elevassistent så stödjer du eleven utifrån individuellt uppgjorda mål och planer, samt löser uppkomna situationer som uppstår för eleven.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspelar med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumenteraa i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav


• adekvat gymnasieutbildning från t.ex. barn- och fritidsprogrammet

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent eller motsvarande. Som elevassistent behöver du vara flexibel och kunna att anpassa dig efter elevens och verksamhetens behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av arbete i grundsärskola

Omfattning och tillträde
Anställningsform: visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 50-60%

Tillträde: oktober - tom december 2021

Antal tjänster: 1

Tjänsten kan förlängas om erforderliga beslut fattas

Om arbetsplatsen
Närkes Kils Skola är belägen på landsbygden ca. 10 min nordväst om Örebro. Vi har i dagsläget omkring 130 elever och är ca. 14 personer som arbetar dagligen på skolan. Till det tillkommer även personal inom elevhälsan samt ett antal ämneslärare vi delar med andra närliggande skolor.

Mer information finns på vår hemsida: www.orebro.se/narkeskilsskola

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 oktober.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Bemanningen Barn och Utbildning söker elev- och fritidshemsassistenter

Elevassistent
Läs mer Sep 16
Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar vikariat som är kortare än tre månader inom förskola, skola, fritidshem och gymnasium i Örebro kommun.

Vi söker fritidshemsassistenter och elevassistenter från förskoleklass upp till gymnasium.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Grunduppdrag innefattar olika delar men om du jobbar som timvikarie har du följande uppdrag:

Fritidshemsassistent

• Du medverkar till att elever involveras i fritidshemmets verksamhet.
• Du utmanar och stimulerar utveckling för enskilda elever och grupper samt skapar förutsättningar för en god social lärmiljö, där lekens betydelse är central.
• Du utmanar och stimulerar elever enskilt och i grupp att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt ta ansvar för sig själva och andra.
• Du samverkar och kommunicerar med varje elev i gruppen samt vårdnadshavare och andra yrkeskategorier.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner.

Elevassistent

• Du ansvarar för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer.
• Du bistår elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning.
• Du samspelar med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• Du löser uppkomna situationer.
• Du stödjer elevens sociala utveckling och fostran.
• Du arbetar med elevens inflytande.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner

Grundläggande krav

• fyllt 18 år
• avslutad gymnasieutbildning eller yrkesutbildning genom t.ex. Komvux
• behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift
• god datavana
• att kunna arbeta inom hela Örebro kommun, vilket kan innebära resor utanför tätorten

Du ska ha ett gott bemötande och ha lätt för att ta egna initiativ, samt samarbeta med andra. Du är en trygg och pålitlig person som kan hantera stressfulla situationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att behärska det svenska språket.

Meriterande

• B-körkort

Belastningsregister

• För att kunna arbeta inom förskola och skola så är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret
• Du beställer själv utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
• Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdraget.

Övrig information

• Vi arbetar i ett enkelt webbaserat schemasystem där du som vikarie själv ansvarar för att lägga in de tider och dagar som du kan arbeta

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.


Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 23 september.

Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev!

Ansök nu

Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan

Elevassistent
Läs mer Aug 31
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende. På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning eller är dövblindfödda och som följer grundsärskolans kursplaner inriktning ämnesområden. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

Vi är cirka 110 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.


ARBETSUPPGIFTER
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.

KVALIFIKATIONER
Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med elever som är döva eller som har en hörselnedsättning och att du kan svenskt teckenspråk. Du bör också kunna vara flexibel och ha förmåga att kunna ta initiativ.

- erfarenhet av att möta andra kulturer
- erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
- erfarenhet av att arbeta med elever som är dövblinda.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste vid beslut om anställning kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Erfaren pedagogisk resurs

Elevassistent
Läs mer Aug 27
Örebro Waldorfskola ligger i Adolfsberg i anslutning till Sommarroparken och drivs av den icke-vinstdrivande Stiftelsen Johannaskolan vilken har som uppgift att främja waldorfpedagogisk verksamhet. Dit hör också Waldorfförskolan Viljan och Fritidshemmet Björken.


Waldorfpedagogiken fyllde 100 år förförra året och Örebro Waldorfskola har funnits på Glomman i Adolfsberg i ca 35 år. På vår hemsida finns mer information om waldorfpedagogiken och om Örebro Waldorfskola, www.orebrowaldorfskola.se


Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som pedagogisk resurs. Positivt tänkande, flexibilitet, en vaken och förekommande hållning i det pedagogiska arbetet samt goda kommunikationsförmågor är egenskaper som söks. Pedagogisk utbildning är meriterande liksom intresse för och/eller erfarenhet av waldorfpedagogiken, där tanke, känsla, vilja är centrala begrepp.


Örebro Waldorfskola är en F-9-skola med 220 elever och vi söker en pedagogisk resurs till mellanstadiet.


Tjänsten är en visstidsanställning på 65 % med tillträde så snabbt som möjligt. Tjänsten kan utökas om möjlighet att köra en minibuss finns. Personlig lämplighet är av stor vikt vid anställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Ansök nu

Elevassistent till Adolfsbergsskolans specialenhet

Elevassistent
Läs mer Sep 3
Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill vara med och stödja våra elever inom autism. Du blir en viktig medarbetare i ett väl fungerande arbetslag inom Adolfsbergsskolans Specialenhet.  

Om tjänsten
Som elevassistent kommer du att arbeta tätt tillsammans med de lärare och övriga resurser som finns kring klassen. Arbetet i laget leds av en utvecklingsledare och vi arbetar aktivt med kollegialt lärande. Adolfsbergsskolans specialenhet besår totalt av sex klasser i årskurserna 1-9. Vi arbetar för att skapa en bra social gemenskap som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära sig. Som medarbetare hos oss får du kontinuerlig fortbildning inom adekvata områden såsom if, autism, språkstörning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• stödja elevers utvecklig utifrån deras specifika behov av stöd
• tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan.
• arbetslagsarbete?????

Kompetenskrav


• avslutad gymnasieutbildning
• dokumenterad erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med NPF

Som person är du engagerad, stabil och trygg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av tidigare arbete inom grundsärskola/skola
• grundläggande datakunskaper, gärna erfarenhet av t ex. Symwriter.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 85-100%

Tillträde: 4 oktober 2021 - 22 december 2021

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolan är en grund- och  grundsärskola åk F-9 med ca 900 elever. Specialenheten är en del av Adolfsbergsskolan och innefattar årskurserna 1-9. Vi har elever inom grundsärskolan samt kommungemensamma undervisningsgrupper inom autism och för elever med rörelsehinder, RH-grupp.
För mer information om Adolfsbergsskolan kan du besöka vår hemsida på: orebro.se/adolfsbergsskolan.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 september.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu