AT-läkare jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som AT-läkare i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

ST-läkare vid sektionen för Njurmedicin VO medicin USÖ

AT-läkare
Läs mer Apr 2
Vi behöver förstärka vår sektion med 2 nya ST-läkare inom njurmedicin.


Sektionen för njurmedicin kommer vid full bemanning ha 6 specialistläkare och 4 ST-läkare. Njursektionen har specialistkunskap för att utreda och behandla patienter med akut eller kronisk njursvikt. En bred internmedicinsk kunskap finns för att även behandla patienter med systemsjukdomar som ger njurpåverkan, till exempel diabetes, kärlsjukdomar och immunologiska sjukdomar. Sektionen innehåller en dialysavdelning och i arbetet ingår att identifiera patienter vars mående gynnas av dialys, liksom att behandla och följa upp de patienter som redan har dialys. En viktig uppgift är också att identifiera patienter som gynnas av transplantation. Sektionen har ansvar för ungefär 1400 enskilda patienter/år, fördelat på vårdavdelning, dagvård inklusive dialys samt specialistmottagning.


ST-läkare vid sektionen för Njurmedicin VO medicin USÖ

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodogöra sig kunskaper för att kunna erhålla ett specialistbevis. ST-läkaren får själv avgöra om man strävar efter specialistkompetens inom njurmedicin eller efter en dubbelspecialitet inom både njurmedicin och internmedicin då båda alternativen är möjliga inom tjänsten. Kompetensen uppnås genom arbete under handledning på specialistmottagning, dialys-avdelning och vårdavdelning. Tjänstgöring som primärjour på akutmottagningen ingår som viktig del i syfte att erhålla en bred kompetens inom akuta sjukdomar. Under tiden som ST-läkare kommer arbete som mellanjour att introduceras för att även skapa kunskaper och erfarenhet i att leda andra läkare.
Aktivt arbete med verksamhetsområdets utvecklingsarbeten ingår också i tjänsten. Deltagande i relevanta kurser, där vissa äger rum externt är likaså nödvändigt för att uppnå kunskapsmålen.
Möjligheterna till forskning är goda på sektionen som har flera pågående forskningsprojekt

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är antingen:
1. Redan färdig specialistläkare inom internmedicin eller angränsande område
2. Legitimerad läkare med eller utan erfarenhet av tidigare ST-tjänst
3. Legitimerad läkare som skall genomgå BT-tjänst som en del i tjänstgöringen
4. AT-läkare där i så fall tjänsten startar efter avklarat AT-tjänstgöring.
I samtliga fall är det nödvändigt med ett stort intresse för njurmedicin. Erfarenhet av forskning alternativt intresse av att börja forskning är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper. Beroende på tidigare erfarenhet kommer tjänstens innehåll att anpassas för att säkerställa att målet om specialistkompetens nås så snart som möjligt.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Jan 29
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
I Region Örebro län finns ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Under primärvårds- samt medicin- och kirurgblocket kommer du i huvudsak att tjänstgöra i den länsdel eller vid det sjukhus där du är anställd men du kommer även att få placeringar i övriga delar av länet. Psykiatriblocket genomförs främst i Örebro.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkare egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader. Allmänmedicinplaceringen ligger antingen sammanhängande i slutet eller uppdelad, med en del av vårdcentralsplaceringen i början av AT.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar totalt 24 månader. De kliniska placeringarna är som för traditionell AT med tillägg av 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar totalt 21 månader. De kliniska placeringarna är som för traditionell AT med tillägg av 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. En bred erfarenhet av svensk sjukvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län. De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader enligt ovan. Heltid. Startdatum är 26 augusti 2024.
Utbildningen under Din AT är i huvudsak länsgemensam. AT-tiden inleds med en introduktionsvecka med föreläsningar och praktisk träning kring akut omhändertagande. Under medicin-, kirurgi- och primärvården arrangeras en utbildningsvecka under respektive block. Inom psykiatrin är utbildningen förlagd till en eftermiddag i veckan. Utöver detta erbjuds heldagsseminarier formade utifrån AT-målen i palliativ medicin, etik, ledarskap och genus samt en tvådagars försäkringsmedicinsk utbildning.

Ansökan

I ansökan ska följande ingå:
Examensbevis (eller LADOK-utdrag för dig som inte tagit examen ännu) alternativt beslut från Socialstyrelsen för dig som har en utbildning utanför Sverige
Personligt brev (max en A4-sida) med kontaktuppgifter
CV med meritförteckning med bl.a. datum (år, månad, dag) för tjänstgöringar
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (telefon, mailadress)
Intyg som styrker dina angivna meriter, som t.ex. tjänstgöringsintyg (observera att meriter som åberopas men inte kan styrkas med intyg inte kommer att kunna beaktas i samband med din ansökan)

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning skall, i tillägg till ovan, även en projektplan bifogas, var god se följande länk: information om AT med inriktning mot forskning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning skall även bifogas tankar/idéer om varför pedagogisk inriktning intresserar dig och vilken typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra. Var god se följande länk: Information om AT med pedagogisk inriktning
Om intervjuer:
Hålls fysiskt på respektive sjukhus under vecka 11, enstaka intervjuer även i vecka 12.

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Sep 1
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Under primärvårds- samt medicin- och kirurgblocket kommer du i huvudsak att tjänstgöra i den länsdel eller vid det sjukhus där du är anställd. Psykiatriblocket genomförs främst i Örebro.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkare egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. En bred erfarenhet av svensk sjukvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län. De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader enligt ovan. Heltid. Startdatum är 26 februari 2024.
Din AT inleds med en introduktionsvecka. Du erbjuds även regelbunden undervisning och seminarier formade utifrån AT-målen samt har tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige.

Ansökan

I ansökan ska följande ingå:
Examensbevis (eller LADOK-utdrag för dig som inte tagit examen ännu) alternativt beslut från Socialstyrelsen för dig som har en utbildning utanför Sverige
Personligt brev med kontaktuppgifter
CV med meritförteckning med bl.a. datum (år, månad, dag) för tjänstgöringar
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (telefon, mailadress)
Intyg som styrker dina angivna meriter, som t.ex. tjänstgöringsintyg (observera att meriter som åberopas men inte kan styrkas med intyg inte kommer att kunna beaktas i samband med din ansökan)

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning skall, i tillägg till ovan, även en projektplan bifogas, var god se följande länk: information om AT med inriktning mot forskning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning skall även bifogas tankar/idéer om varför pedagogisk inriktning intresserar dig och vilken typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra. Var god se följande länk: Information om AT med pedagogisk inriktning

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Aug 28
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Under primärvårds- samt medicin- och kirurgblocket kommer du i huvudsak att tjänstgöra i den länsdel eller vid det sjukhus där du är anställd. Psykiatriblocket genomförs främst i Örebro.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkare egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. En bred erfarenhet av svensk sjukvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län. De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader enligt ovan. Heltid. Startdatum är 26 februari 2024.
Din AT inleds med en introduktionsvecka. Du erbjuds även regelbunden undervisning och seminarier formade utifrån AT-målen samt har tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige.

Ansökan

I ansökan ska följande ingå:
Examensbevis (eller LADOK-utdrag för dig som inte tagit examen ännu) alternativt beslut från Socialstyrelsen för dig som har en utbildning utanför Sverige
Personligt brev med kontaktuppgifter
CV med meritförteckning med bl.a. datum (år, månad, dag) för tjänstgöringar
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (telefon, mailadress)
Intyg som styrker dina angivna meriter, som t.ex. tjänstgöringsintyg (observera att meriter som åberopas men inte kan styrkas med intyg inte kommer att kunna beaktas i samband med din ansökan)

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning skall, i tillägg till ovan, även en projektplan bifogas, var god se följande länk: information om AT med inriktning mot forskning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning skall även bifogas tankar/idéer om varför pedagogisk inriktning intresserar dig och vilken typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra. Var god se följande länk: Information om AT med pedagogisk inriktning

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

Vikarierande underläkare Hjärt-, lung-fysiologiska kliniken, Örebro

AT-läkare
Läs mer Maj 4
Vi söker nu en vikarierande underläkare som vill arbeta för en god samverkan hos oss på Hjärt-, lung-fysiologiska kliniken!
Vill du bli en del av vårt team och tillsammans med våra erfarna kollegor bidra med engagemang och nytänkande i vår verksamhet, då är du varmt välkommen till oss.

Hjärt- lung- fysiologiska kliniken är en av regionens stora klinker med nära 300 anställda. Från att varit tre separata kliniker har vi nu gått samman till en gemensam klinik. Vi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vikarierande underläkare Hjärt-, lung-fysiologiska kliniken, Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar att under handledning undersöka, bedöma, utreda och behandla akut sjuka patienter. Handledning av studenter och yngre kollegor ingår som en naturlig del i arbetet.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad läkare samt språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har ett positivt och professionellt förhållningssätt där patienten sätts i fokus. Du har ett uttalat intresse för att delta i verksamhetetens utvecklings- och förändringsprojekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Jan 30
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.
Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.
De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader enligt ovan. Heltid. Tillträde hösten 2023. Mer information om startdatum i samband med intervju.
Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.
Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Ansökan

Intervjuer genomförs under vecka 11-12 2023.
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas men inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.
Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso under rubriken AT med forskningsinriktning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning läs under rubriken AT med pedagogisk inriktning vad ansökan ska innehålla förutom ovanstående: https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso
Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Sep 1
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.
Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.
De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader. Heltid. Tillträde våren 2023. Mer information om startdatum i samband med intervju.
Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.
Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Ansökan

Intervjuer genomförs under vecka 40-41 2022.
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas men inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.
Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso under rubriken AT med forskningsinriktning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning läs under rubriken AT med pedagogisk inriktning vad ansökan ska innehålla förutom ovanstående: https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso
Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Sep 1
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.
På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.
Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


AT-läkare till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.
AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.
AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.
De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.
Anställningsinformation:
Tidsbegränsad anställning 18, 21 eller 24 månader. Heltid. Tillträde våren 2023. Mer information om startdatum i samband med intervju.
Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.
Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Ansökan

Intervjuer genomförs under vecka 40-41 2022.
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas men inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.
Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso under rubriken AT med forskningsinriktning.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning läs under rubriken AT med pedagogisk inriktning vad ansökan ska innehålla förutom ovanstående: https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso
Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Läs mer här

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:

https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Jan 28
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

AT-upplägg
Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:

AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter samt en valfri del som tillsammans utgör 12 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.

AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.

AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde
5 september 2022.

Kvalifikationer
För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso under rubriken AT med forskningsinriktning.

Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning läs under rubriken AT med pedagogisk inriktning vad ansökan ska innehålla förutom ovanstående: https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso

Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Övrigt
- Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

- Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för AT med inriktning mot forskning eller pedagogisk inriktning) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

- Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

- Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Upplysningar
Intervjuer genomförs under vecka 11-12 2022.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Kontakt administrativ samordning AT:
E-post: atledningsgrupp@regionorebrolan.se

Fackliga företrädare Region Örebro län:
Anna Winberg
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Sista ansökningsdag:
2022-03-02

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Ärendenummer:
HoS:2022:116

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Aug 30
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

AT-upplägg
Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:

AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter samt en valfri del som tillsammans utgör 12 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.

AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.

AT med pedagogisk inriktning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 3 månader avsatt tid för pedagogiskt arbete.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde
7 mars 2022.

Kvalifikationer
För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso under rubriken AT med forskningsinriktning.

Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Övrigt
- Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

- Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för AT med inriktning mot forskning eller pedagogisk inriktning) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

- Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

- Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Upplysningar
Intervjuer genomförs under vecka 40 och 41 2021.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Carolina Gustafsson, AT-samordnare
E-post: carolina.gustafsson@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Madelene Dahlin, AT-samordnare
E-post: madelene.dahlin@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Anna Wadefjord, AT-samordnare
E-post: anna.wadefjord@regionorebrolan.se

Fackliga företrädare Region Örebro län:
Sofia Warne
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Sista ansökningsdag:
2021-09-26

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.
Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Vi söker AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Feb 1
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.

AT-upplägg:
När du söker en AT-plats hos oss finns det två olika inriktningar att välja mellan:

AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter samt en valfri del som tillsammans utgör 12 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.

AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om denna tjänst ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde:
31 augusti 2020.

Kvalifikationer:
För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan:
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på www.atst.se under rubrik AT med forskningsinriktning.

Referenser:
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Övrigt:
- Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

- Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för forskar-AT) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

- Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

- Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Upplysningar:
Intervjuer genomförs under vecka 11 och 12 2020.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Ebba Elfstrand, AT-samordnare
E-post: ebba.elfstrand@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Madelene Dahlin, AT-samordnare
E-post: madelene.dahlin@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Anna Wadefjord, AT-samordnare
E-post: anna.wadefjord@regionorebrolan.se

Facklig företrädare Region Örebro län:
Emma Dahlberg
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
https://vardgivare.regionorebrolan.se/at

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2020-03-03

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Vi söker AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Jan 27
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus samt inom psykiatrin och primärvården.

AT-upplägg:
När du söker en AT-plats hos oss finns det två olika inriktningar att välja mellan:

AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter samt en valfri del som tillsammans utgör 12 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader.

AT med inriktning mot forskning (erbjuds endast på Universitetssjukhuset i Örebro) omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, allmänmedicin 6 månader samt upp till 6 månader avsatt tid för forskning fördelat över AT-tiden. Vid ansökan om denna tjänst ska en projektplan för din forskning bifogas, se nedan.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde:
31 augusti 2020.

Kvalifikationer:
För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan:
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska förutom ovanstående även bifogas en projektplan, gärna utformad enligt den mall som finns på www.atst.se under rubrik AT med forskningsinriktning.

Referenser:
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har jobbat med.

Övrigt:
- Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

- Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för forskar-AT) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

- Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

- Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Upplysningar:
Intervjuer genomförs under vecka 11 och 12 2020.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Ebba Elfstrand, AT-samordnare
E-post: ebba.elfstrand@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Madelene Dahlin, AT-samordnare
E-post: madelene.dahlin@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Anna Wadefjord, AT-samordnare
E-post: anna.wadefjord@regionorebrolan.se

Facklig företrädare Region Örebro län:
Emma Dahlberg
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
www.ATST.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2020-03-01

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Vi söker AT-läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Aug 26
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus.

AT-upplägg
När du söker en AT-plats hos oss finns det tre olika inriktningar att välja mellan:

AT med traditionell inriktning som omfattar totalt 21 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter samt en valfri del som tillsammans utgör 12 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader. Psykiatriplaceringen görs huvudsakligen i Örebro. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel där det sjukhus du gör din AT på är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

AT med inriktning mot forskning eller pedagogisk AT som omfattar 24 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter på totalt 9 månader, psykiatri 3 månader, forskning eller pedagogiskt arbete 6 månader och allmänmedicin 6 månader.

Forskar-AT och Pedagogisk-AT erbjuds endast på Universitetssjukhuset Örebro.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde
2 mars 2020

Kvalifikationer
För att påbörja anställning krävs läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från Socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas i ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Referenser
Gärna en chef och minst en läkarkollega/handledare som du har arbetat med.

Övrigt
. Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

. Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för forskar-AT och pedagogiskt AT) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

. Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Upplysningar
Intervjuer genomförs under vecka 40 och 41 2019.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Ebba Elfstrand, AT-samordnare
E-post: ebba.elfstrand@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Pernilla Olofsson, AT-samordnare
E-post: pernilla.olofsson@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Anna Wadefjord, AT-samordnare
E-post: anna.wadefjord@regionorebrolan.se

Fackliga företrädare Region Örebro län:
Carl Bring
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
www.ATST.se

Sista ansökningsdag:
2019-09-25

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Vi söker AT - läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Feb 1
HoS:2019:108

Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du att tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus.

AT-upplägg
När du söker en AT-plats hos oss finns det flera olika inriktningar att välja mellan:

AT med traditionell inriktning omfattar 21 månader där du som AT-läkare kommer att vara placerad cirka ett år på medicinska respektive kirurgiska kliniken inklusive en månads valfri placering. Du kommer även att vara placerad tre månader inom psykiatrin och din tjänstgöring avslutas med sex månader inom primärvården. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel, där sjukhuset du gör din AT på, är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

AT med inriktning mot forskning omfattar totalt 24 månader varav 18 månader är kliniska placeringar enligt följande: nio månader på medicinska respektive kirurgiska kliniken, tre månader inom psykiatrin och sex månader inom primärvården. Utöver detta är sex månader avsatta för forskning fördelade över AT-tiden. Inriktningen erbjuds endast på Universitetssjukhuset Örebro.

AT med pedagogisk inriktning omfattar 24 månader. Du har samma längd på de kliniska placeringarna som vid AT med inriktning mot forskning plus sex månader avsatta för pedagogiskt arbete. Inriktningen erbjuds endast på Universitetssjukhuset Örebro.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde
2 september 2019.

Kvalifikationer
Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen är ett krav. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Övrigt
. Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

. Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för forskar-AT och pedagogiskt AT) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

. Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Våra framgångsfaktorer
Vi som arbetar inom Region Örebro län är stolta över våra sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. Som AT-läkare hos oss kommer du att få arbeta i en familjär kultur med god stämning, gott samarbetsklimat och korta kommunikationsvägar. Du kan räkna med att redan från början hamna i ett gott socialt klimat, där du får växa in i din yrkesroll tillsammans med erfarna och stödjande kollegor. Här lär du dig mycket i en utvecklande miljö i kombination med effektivitet och stort kunnande.

Våra tre sjukhus präglas av viljan att vara de personliga sjukhusen där alla anställda ska känna sig som en del av verksamheten. Våra sjukhus är kunskapsintensiva verksamheter och månar om att utveckla, både i stort och smått. Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientfokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög vårdkvalitet. Vi tror på gott samarbete, nya ansvarsområden och tydlig satsning på forskning, utbildning, kvalitet- och verksamhetsutveckling. Dessa aspekter anser vi är de stora framgångsfaktorerna för en bättre sjukvård. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi en modern akademi med kreativa miljöer för forskning och utbildning.
Upplysningar
Intervjuer genomförs under vecka 11 och 12 2019.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Ebba Elfstrand, AT-samordnare
E-post: ebba.elfstrand@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Pernilla Olofsson, AT-samordnare
E-post: pernilla.olofsson@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Maria Kanervisto, AT-samordnare
E-post: maria.kanervisto@regionorebrolan.se

Facklig företrädare Region Örebro län:
Sigrid Möller
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
www.ATST.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2019-02-28

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu

Vi söker AT - läkare till Region Örebro län

AT-läkare
Läs mer Aug 30
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare till Region Örebro län. Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.

Region Örebro län består av ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Som AT-läkare inom Region Örebro län kommer du att tjänstgöra på ett av våra tre sjukhus.

AT-upplägg
När du söker en AT-plats hos oss finns det flera olika inriktningar att välja mellan:

AT med traditionell inriktning omfattar 21 månader där du som AT-läkare kommer att vara placerad cirka ett år på medicinska respektive kirurgiska kliniken inklusive en månads valfri placering. Du kommer även att vara placerad tre månader inom psykiatrin och din tjänstgöring avslutas med sex månader inom primärvården. Din primärvårdsplacering kommer att vara förlagd i den länsdel, där sjukhuset du gör din AT på, är beläget. För AT-läkare på USÖ kan primärvårdsplaceringen även förläggas i södra länsdelen.

AT med inriktning mot forskning omfattar totalt 24 månader varav 18 månader är kliniska placeringar enligt följande: nio månader på medicinska respektive kirurgiska kliniken, tre månader inom psykiatrin och sex månader inom primärvården. Utöver detta är sex månader avsatta för forskning fördelade över AT-tiden. Inriktningen erbjuds endast på Universitetssjukhuset Örebro.

AT med pedagogisk inriktning omfattar 24 månader. Du har samma längd på de kliniska placeringarna som vid AT med inriktning mot forskning plus sex månader avsatta för pedagogiskt arbete. Inriktningen erbjuds endast på Universitetssjukhuset Örebro.

På samtliga tre sjukhus går AT-läkarna egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet samt mellanjour/operationsjour tillgänglig.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 21 alternativt 24 månader. Heltid.

Tillträde
4 mars 2019.

Kvalifikationer
Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen är ett krav. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav. Meriterande är erfarenhet av svensk sjukvård.

De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I ansökan ska fullständigt CV med meritförteckning och personligt brev med adressuppgifter bifogas. Tjänstgöringsintyg, betyg, examensbevis, beslut från socialstyrelsen samt övriga intyg som åberopas ska bifogas ansökan och visas upp i original vid eventuell intervju. Meriter som åberopas och inte kan stärkas med intyg kommer inte att beaktas i samband med din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare yrkeserfarenhet och söker framtida specialister till Region Örebro län.

Övrigt
. Din AT-placering inleds med en regiongemensam introduktionsvecka. Denna följs av en lokal introduktion på det sjukhus där din allmäntjänstgöring är förlagd. När du sedan kommer ut på respektive huvudplacering blir du tilldelad en handledare.

. Du erbjuds fyra veckors valfri placering inom Region Örebro län (gäller inte för forskar-AT och pedagogiskt AT) för att tillgodose dina individuella önskemål för placering.

. Vi har regelbundna AT-undervisningar och AT-seminarier som bland annat innefattar en ledarskapsutbildning.

. Som AT-läkare hos oss har du tillgång till en individuell studiepott som är avsedd för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarie program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Våra framgångsfaktorer
Vi som arbetar inom Region Örebro län är stolta över våra sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. Som AT-läkare hos oss kommer du att få arbeta i en familjär kultur med god stämning, gott samarbetsklimat och korta kommunikationsvägar. Du kan räkna med att redan från början hamna i ett gott socialt klimat, där du får växa in i din yrkesroll tillsammans med erfarna och stödjande kollegor. Här lär du dig mycket i en utvecklande miljö i kombination med effektivitet och stort kunnande.
Våra tre sjukhus präglas av viljan att vara de personliga sjukhusen där alla anställda ska känna sig som en del av verksamheten. Våra sjukhus är kunskapsintensiva verksamheter och månar om att utveckla, både i stort och smått. Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientfokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög vårdkvalitet. Vi tror på gott samarbete, nya ansvarsområden och tydlig satsning på forskning, utbildning, kvalitet- och verksamhetsutveckling. Dessa aspekter anser vi är de stora framgångsfaktorerna för en bättre sjukvård. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi en modern akademi med kreativa miljöer för forskning och utbildning.

Upplysningar
Intervjuer genomförs under vecka 40 och 41 2018.

Karlskoga lasarett:
Kirsten Åkesson, AT-chef
E-post: kirsten.akesson@regionorebrolan.se

Ebba Elfstrand, AT-samordnare
E-post: ebba.elfstrand@regionorebrolan.se

Lindesbergs lasarett:
Synnöve Bergentz, AT-chef
E-post: synnove.bergentz@regionorebrolan.se

Pernilla Olofsson, AT-samordnare
E-post: pernilla.olofsson@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset:
Rebecca Borg, AT-chef
E-post: rebecca.borg@regionorebrolan.se

Maria Kanervisto, AT-samordnare
E-post: maria.kanervisto@regionorebrolan.se

Facklig företrädare Region Örebro län:
Sigrid Möller
E-post: sylforebro@gmail.com

För mer specifik information om AT på våra tre sjukhus, besök vår hemsida:
www.ATST.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2018-09-27

För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu