Säkerhetschef jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Säkerhetschef i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Biträdande säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Apr 28
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Generaldirektören har ett ledningskansli som ansvarar för ledning samt samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. I dagsläget arbetar 20 personer med säkerhetsfrågor på kansliet. Vi söker fler medarbetare som vill bidra till att samhället fungerar i vardagen, vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

De senaste åren har Transportstyrelsen särskilt prioriterat utveckling av myndighetens säkerhet och robusthet. Detta arbete fortsätter inom ramen för myndighetens viktigaste prioriteringar - att överta myndighetens IT-drift i egen regi, att utveckla ett nytt vägtrafikregister och att fortsätta utveckla myndighetens IT-säkerhet. Det, tillsammans med utvecklingen av totalförsvaret i ljuset av det säkerhetspolitiska läget, innebär att vi behöver stärka ledningen av vår säkerhetsorganisation. Därför söker vi en biträdande säkerhetschef.

Ditt ledarskap
Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare samt näringsliv i fokus.

Du kommer att  

• ha verksamhets-, budget-arbetsmiljö och personalansvar(16 medarbetare) för funktionsområdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, säkerhetsskydd och signalskydd 
• leda eller delta i myndighetsövergripande arbete med analyser, planering och uppföljning
• leda eller delta i myndighetsövergripande program, projekt och uppdrag
• leda eller delta i internt och externt remissarbete
• leda eller delta i internt och externt nätverksarbete
• leda eller delta i operativt arbete och utredningar kopplat till incidenter samt avvikelser
• arbeta med kunskapsspridning inom myndigheten
• ersätta säkerhetschefen vid dennes frånvaro
• vid behov delta i operativt arbete i myndighetens krisledningsstab
• tjänstgöra som myndighetens tjänsteman i beredskap.

Tjänsten är placerad vid Generaldirektörens ledningskansli och huvuddelen av arbetet bedrivs i myndighetens lokaler i Örebro och Norrköping. Det kan förekomma resor i tjänsten, främst inom landet.

Du måste ha

• minst 2 års högskole- eller universitetsutbildning gärna inom säkerhetsområdet alternativt förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt
• erfarenhet av arbete som chef med verksamhets-, budget-arbetsmiljö och personalansvar
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
• formell kompetens och arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av följande säkerhetsområden (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd, kontinuitet och beredskap)
• kunskap om relevanta författningar inom säkerhetsområdet
• erfarenhet av att arbeta med uppgifter och handlingar som omfattas av sekretess och som är säkerhetsskyddsklassificerade
• god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
• svenskt medborgarskap då anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete med att utveckla en god säkerhetskultur
• erfarenhet av projektledning och/eller förändringsledning
• erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera kontroller samt uppföljningar
• erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar
• formell kompetens och arbetslivserfarenhet inom området IT-säkerhet
• erfarenhet av offentlig verksamhet och transportsektorn.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro eller Norrköping. Vi vill att du börjar snarast möjligt. Vi tillämpar normalt provanställning.  Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta säkerhetschef Peter Gustavsson, 010 - 495 37 26 peter.gustavsson@transportstyrelsen.se. Saco, Johan Stenborg och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-3657.  Vi behöver din ansökan senast den 19 maj. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområde:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping

Ansök nu

Signalskyddschef

Säkerhetschef
Läs mer Nov 29
Försvarsmaktens Telekommunikations och informationssystemförband (FMTIS) söker en signalskyddschef, med placering vid staben i Örebro. 

Om Verksamheten

FMTIS är ett ständigt insatt insatsförband och nyttjas i hela beredskapstrappan både nationellt och internationellt. FMTIS ansvarar för FM tekniska ledningssystemstruktur och har uppdraget att ansvara och leda/-genomföra drift samt underhåll av FM Ledningssystem.  Staben är Chefen FMTIS stöd i ledning och styrning av förbandet och finns grupperad i Örebro och Enköping. FMTIS stab är indelad enligt NATO-Joint Forces modell med funktionerna J0-J9. Den utlysta tjänsten som signalskyddschef är placerad på FMTIS J2, Underrättelse- och säkerhetsavdelningen.

Signalskyddstjänst är en del i säkerhetstjänsten och en viktig del i att skydda Försvarsmaktens ledningssystem och informationstillgångar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du stödjer C FMTIS, avdelningen och avdelningsschefen samt leder signalskyddstjänsten inom förbandet. Vidare samarbetar du med delar av övriga Försvarsmakten och i förekommande fall andra myndigheter avseende signalskyddstjänst.

Du ingår i ett arbetslag som har till uppgift att säkerställa att förbandet handlägger ärenden inom säkerhetsskyddet inkluderade signalskyddet där myndigheten är skyldig att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordningen samt föreskrifter. Arbetet kan innebära tjänsteresor nationellt som internationellt.

Signalskyddschefens roll består främst i att leda och samordna signalskyddstjänsten vid FMTIS enheter och andra organisationsenheter. Ytterligare innehas ett särskilt ansvar vid Örebro och Arboga garnision, där C FMTIS är garnisionchef.


• Leder FMTIS signalskyddstjänst genom att:
- Samordna, följa upp och kontrollera signalskyddet samt delta i beredningar, planeringar, projekt, övningar etc.
• Utöva FMTIS ansvar som NyckelanvarigVerksamhetsutövare, NaV.
• Stödjande till FMTIS signalskyddsorganisation som med t.ex. signalskyddsutbildningar

Kvalifikationer


• Utbildad signalskyddschef vid Totalförsvarets signalskyddsskola, TSS
• Goda kunskaper från TSA-rutin
• Mycket goda kunskaper om KaP Light nyckelhantering
• Lokal systemoperatör på MGEI
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• Kännedom om Försvarsmaktens ledningssystem
• Goda administrativa IT-kunskaper
• Körkort B

Meriterande


• Utbildad signalskyddslärare
• Erfarenhet som signalskyddchef inom Totalförsvaret
• Erfarenhet som Kortadministartör A och B
• Utbildad systemoperatör på flertalet av Försvarsmaktens signalskyddssystem
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem
• Erfarenhet från internationellt samarbete
• Erfarenhet av utländska signalskyddssystem
• Bred allmän kompetens inom IT-system

Personliga egenskaper


Vi söker dig som har ett utpräglat sinne för struktur och som gillar ordning och reda, samt är serviceinriktad och har hög integritet. Du kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter, du har pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt kritiskt och initiativrikt sätt. Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund där föredöme, stöd och delaktighet är ledstjärnor.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Placeringsort: Örebro

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som civilt anställd och inleds med sex månaders provanställning för dig som f n inte är anställd inom FM.

Önskvärt tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta avdelningschefen Rigmor Beck-Friis och signalskyddschef Johan Nevelius. För upplysningar gällande anställningsvilkor, kontakta HR- generalist Dzenana Gustafsson. Samtliga nås via växeln 019-393500.

Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS
SACO Pär-Erik Lohman
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Johan Nestvall Boo
Samtliga nås via växeln på 019-393500.

Sista ansökningsdag är 2021-12-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef till SCB

Säkerhetschef
Läs mer Okt 15
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1300 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Arbetsbeskrivning
Säkerhetsarbetet på SCB bedrivs systematiskt och riskbaserat som en del av myndighetens ledningssystem i stort. Från sommaren 2018 organiseras säkerhetsarbetet i en säkerhetsstab bemannad med en säkerhetschef och en säkerhetsexpert. Säkerhetschefen ansvarar för den strategiska styrningen av säkerhetsarbetet i samverkan med IT-avdelningen och övriga organisationen. Säkerhetsstaben är direkt underställd generaldirektören och finns i Örebro.

Säkerhetschefen ansvarar för att leda och samordna alla aspekter av säkerhet, inkl. informationssäkerhet och innehar rollen som säkerhetsskyddschef. Säkerhetschefen leder och fördelar arbetet inom säkerhetsstaben samt är en resurs i det operativa arbetet.

Arbetsuppgifter
Säkerhetschefen har till uppgift att styra, leda och koordinera säkerhetsarbetet i syfte att upprätthålla en betryggande säkerhetsnivå på SCB. Det innebär bl.a. att


• övervaka säkerhetsnivån och efterlevnaden av säkerhetsskyddslagstiftningen och andra relevanta författningar och standards inom säkerhetsområdet,
• genomföra risk- och säkerhetsanalyser och att ansvara för att en riskbaserad planering av säkerhetsarbetet genomförs.

Planering och uppföljning sker i samverkan med IT-avdelningen, där signalskyddschefen och IT-säkerhetsansvarig är placerad, samt övriga verksamheter och med stöd av en samrådsgrupp och säkerhetskoordinatorer. Säkerhetschefen ansvarar för ledning och samordning av arbetet inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet samt arbetet med kontinuitetsplanering, incidenthantering och krisledning.

Kvalifikationer
Du har


• akademisk utbildning eller eftergymnasial utbildning som SCB bedömer vara relevant eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig,
• företrädesvis utbildning inom säkerhetsskyddsområdet,
• erfarenhet av motsvarande arbete som säkerhetschef eller annan roll som ex. IT-säkerhetsansvarig eller säkerhetsexpert,
• god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen, andra tillämpliga författningar och standarder inom området,
• mycket god kunskap om informationssäkerhetsfrågor samt övergripande kunskap om relevant teknik,
• förmåga att arbeta såväl strategiskt, taktiskt som operativt,
• förmåga att omsätta strategier och riktlinjer inom säkerhetsområdet så att de implementeras i verksamheten och ger resultat,
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för den här tjänsten behöver du ha lätt för att samarbeta och att arbeta enskilt. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och kunna representera ditt verksamhetsområde både internt och externt. Du ska ha analytisk förmåga och kunna göra bedömningar utifrån komplexa frågeställningar. Vidare ska du ha hög grad av integritet och vara lyhörd.

Givetvis hoppas vi att du delar våra förhållningssätt: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande.

Om anställningen
Tjänsten är tillsvidare men inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Ansökan
Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka din ansökan senast 2018-11-05, märkt med dnr A2018/0084, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. Varmt välkommen med din ansökan.

Mer information om tjänsten
Vill du veta mer om tjänsten kontakta generaldirektör Joakim Stymne, 070-296 94 85 eller bitr. generaldirektör Helen Stoye, 070-173 94 30

Fackliga företrädare
Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00

Kristina Strandberg, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00

Övrigt
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Dec 18
Vi arbetar för att möjliggöra morgondagens resor och transporter. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

För att du ska trivas hos oss har du förmågan att lyfta blicken, se helheten och tänka långsiktigt. Du är ansvarstagande, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för våra olikheter. Vi är den myndighet vi själva vill möta. Som medarbetare hos oss bidrar du till en hållbar framtid.

Transportstyrelsens verksamhet ska utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets område. Vi söker nu en Säkerhetschef.

Ditt framtida arbete

Som säkerhetschef på Transportstyrelsen kommer du få arbeta med ett intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Transportstyrelsen är en komplex och omväxlande organisation där du i rollen som säkerhetschef utifrån generaldirektörens mål och prioriteringar ansvarar för att formulera och driva den långsiktiga inriktningen inom säkerhetsområdet.

I ditt uppdrag som säkerhetschef förväntas du på ett strategiskt plan vidareutveckla, samordna och följa upp myndighetens arbete inom säkerhetsområdet. Du fokuserar på att verksamheten ska fungera optimalt och detta görs genom att utveckla och driva verksamheten framåt vad gäller prioriteringar, arbetsmetoder och processer.

Som säkerhetschef har du verksamhets-, budget och personalansvar för de personer inom generaldirektörens ledningskansli som arbetar med säkerhetsskydds- och beredskapsfrågor. Uppdraget innebär nära samverkan och samarbete med Transportstyrelsens alla avdelningar.

Som säkerhetschef företräder du Transportstyrelsen i säkerhetsfrågor på uppdrag av generaldirektören. Du kommer även få möjlighet att samverka över ett stort antal kontaktytor och uppdraget innefattar resor i tjänsten både inrikes och utrikes.

Du måste ha


• akademisk utbildning vilken Transportstyrelsen finner relevant för uppdraget eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av säkerhetsarbete där du är van att tillföra dina sakkunskaper ur ett helhetsperspektiv
• samt flerårig erfarenhet som chef och ledare i en komplex verksamhet

Dina viktiga egenskaper

Då Transportstyrelsen är inne i ett omfattande förändringsarbete som ställer krav på förändrade förhållningssätt, arbetssätt, metoder och processer, är det viktigt att du är en person som sporras av att uppnå goda resultat och har arbetat med strategiska utvecklingsfrågor samt långsiktigt förändringsarbete. Har du dessutom förmåga att tillföra nya perspektiv och sammanhang in i vår verksamhet samt har förmåga att identifiera problem och utvecklingsområden för att uppnå resultat är det kunskaper vi sätter stort värde till. Vi vill att du med goda resultat har arbetat med att utveckla och skapa både intern och extern samverkan och samarbete, för att nå verksamhetens mål.

Då verksamheten består av självständiga och kompetenta medarbetare ställs stora krav på din förmåga att leda och styra mot gemensamma mål. Att samordna och prioritera så att medarbetarna och arbetssätt integreras och vidareutvecklas är en självklarhet för dig.

I rollen krävs en mycket god kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig väl såväl skriftligt som muntligt på både svenska och engelska. Du tycker om att skapa ordning och struktur men samtidigt ha ett pragmatiskt förhållningssätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare, heltid och tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort kan diskuteras mellan någon av myndighetens huvudorter som är Norrköping, Örebro eller Borlänge.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill

därför behöver vi din ansökan senast den 21 januari 2018. I denna rekrytering samarbetar Transportstyrelsen med SOURCE Executive Recruitment. Har du frågor är du välkommen att kontakta Erik Asp, 073-352 34 81.

Din intresseanmälan skickar du in via Source hemsida, www.source-executive.se

Ansök nu