Verksamhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Verksamhetschef till Specialistpsykiatrin

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 29
Psykiatrin är nu i en spännande förändringsresa och arbetar intensivt med att utveckla vår verksamhet, för att vi på bästa sätt ska vara rustade att möta framtiden, med patientens behov i fokus. Vi söker nu dig som vill vara med att driva verksamheten framåt, vara med och påverka och forma verksamheten inom verksamhetsområdet Specialistspsykiatri. Verksamhetsområdet innefattar specialiserade mottagningar med tillhörande heldygnsvård.

Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i 4 verksamhetsområden. Vi har stort fokus på etik och samverkan samt har en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Verksamhetschef till Specialistpsykiatrin

Arbetsuppgifter

Centralt för uppdraget är att fortsatt utveckla vården enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsplan och psykiatrins tillhörande färdplan och andra utvecklingsarbeten. Psykiatrin arbetar utifrån faktabaserad styrning mot målet med en personcentrerad, jämlik, tillgänglig vård med hög kvalitet. Fokus behöver också vara att vidmakthålla, etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser. Vidare kommer verksamhetschefen medverka i att utveckla digitala lösningar och stärka forskningen inom området.
En naturlig del i ditt ledarskap är att skapa gemensam riktning och sammanhang, samt att fortlöpande entusiasmera och motivera underställda chefer och medarbetare att utvecklas. Tillsammans tar ni ansvar för att verksamhetsområdet uppfyller sitt uppdrag för kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Utmaningar och möjligheter för verksamhetschef specialistpsykiatrin blir:
förändringskraft krävs för att säkerställa/etablera framtidens vård
kunna leda i komplexitet både inom samt utom organisationen
demografiska samt strukturella utmaningar

Vi lägger vikt på att fortsätta utveckla kulturen där medarbetarna är delaktiga och vill skapa ytterligare samverkan och samarbete samt att ledare hos oss är synliga ute i verksamheten. Som chef i Region Örebro län arbetar du utifrån regionens vision och värdegrund. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdens frågor inom området såväl internt som externt. Viktiga fokusområden för oss är kvalitetsutveckling, säker vård, etik, vårdprocesser och uppföljning. Vi tillhandahåller stöd och resurser som möjliggör ditt arbete som ledare. Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Till din hjälp för detta arbete har du kunniga och engagerade medarbetare. Du har stabspersonal, enhetschefer och medarbetare i olika vårdprofessioner.
Tjänsten är placerad i Örebro men du har verksamhet i hela länet. Du rapporterar direkt till områdeschefen för psykiatrin och ingår i psykiatrins ledningsgrupp. För att leda på ett tryggt och kompetent sätt, är en god verksamhetskunskap, chefs- och ledarfärdigheter samt en förståelse för hur det kliniska arbetet fungerar och utvecklas en förutsättning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser därför chefers delaktighet i den kliniska verksamheten som en tillgång i ledarskapet.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, dokumenterad ledarskapsutbildning och ett vitsordat gott ledarskap som kan utveckla verksamheten. Utbildning inom hälso- och sjukvård är meriterande. Vi ser att du har erfarenhet verksamhets- och resultatansvar. Vidare har du dokumenterad god erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsprocesser i en komplex organisation, liksom erfarenhet av arbete på kvalificerad nivå i en politiskt styrd organisation. Har du lett genom andra chefer är det meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Som ledare hos oss är du engagerad i jobba i team och vad vi når tillsammans är det viktiga. Du är kommunikativ och lyhörd med en förmåga att tydligt visa riktning samt skapa engagemang och delaktighet genom god samarbetsförmåga och visad tillit. Du är skicklig på att strukturera och följa upp för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att uppnå resultat genom att prioritera, lösa utmaningar och fatta beslut, är hög. Vi ser att du är en trygg ledare med en god självinsikt och utvecklat självledarskap.

Ansökan

Urval kan komma att ske löpande i takt med inkomna ansökningar, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Verksamhetschef till verksamhetsområde akutsjukvård USÖ

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 24
Vid verksamhetsområde akutsjukvård USÖ pågår ett förändringsarbete både avseende organisation och arbetssätt. Arbetet har letts av tillförordnad verksamhetschef som nu går tillbaka till sitt ordinarie uppdrag. Med anledning av det söker vi nu dig som vill ta en ledande roll i det påbörjade förändringsarbetet, men också utveckla akutmottagningen till ett nav för utbildning av alla sjukvårdsprofessioner i samarbete med Örebro Universitet och Region Örebro Län.
Målet med förändringsarbetet som inleddes hösten 2023 är att göra akutsjukvårdens verksamhet till en integrerad och långsiktigt hållbar del av hela regionens sjukvård, och vi ser redan nu att det påbörjade arbetet gett resultat på mätbara parametrar avseende kvalitet, tillgänglighet och arbetsmiljö.
Med sina närmare 250 medarbetare och omkring 65 000 patientbesök per år är verksamhetsområde akutsjukvård en av universitetssjukhuset Örebros största verksamheter. Akutmottagningen samarbetar idag väl med prehospital vård och specialistsjukvårdens kliniker. En beslutad omorganisation i regionen kommer också att skapa förutsättningar för utökad samverkan över hela linjen. Vi ser dig som en sammanhållande kraft för att hela regionens sjukvård fortsatt kan tillhandahålla den bästa tänkbara akutsjukvården.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.


Verksamhetschef till verksamhetsområde akutsjukvård USÖ

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef inom verksamhetsområde akutsjukvård vid USÖ har du en central roll med övergripande ansvar för verksamhetens drift, personal och ekonomi. Du kommer att ha en nyckelroll i att leda och utveckla akutsjukvården mot de övergripande målen: personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård av hög kvalitet.
Till din hjälp i det strategiska arbetet har du din ledningsgrupp bestående av biträdande verksamhetschef och fem enhetschefer. Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård och genom ditt deltagande i område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete.
Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt. Ditt uppdrag är att säkerställa en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en akademisk examen inom vårdprofessionen och har chefs- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Tidigare erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är ett krav för tjänsten.
Du behöver ha en god förmåga till samarbete och samverkan både inom verksamheten, sjukhuset och med andra aktörer för att skapa den bästa vården för patienten. Då rollen innebär stort ansvar behöver du även ha en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du har en förmåga att samla och få folk med dig.
Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet, dra relevanta slutsatser och omsätta dessa till verksamhetsnytta.

Ansökan

Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer är preliminärt planerade till vecka 20 och början av vecka 21.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

En chans att utveckla och utvecklas!

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 19
Vill du leda den i Sverige mest centralt belägna kirurgklinik med akutuppdrag och akutmottagningar på tre sjukhus? Vill du vara med och påverka utvecklingen hos ett ungt universitetssjukhus med en stor och bred utbildnings- och forskningsverksamhet?

Det här är inte bara en tjänst – det är en möjlighet att vara med och forma framtiden för sjukvården i Region Örebro län. Med ett starkt stabstöd och en öppen, samarbetsinriktad kultur kommer du att få de verktyg du behöver för att lyckas. Dessutom erbjuds du möjligheten att delta i ledningsarbete på både regional och nationell nivå, vilket gör detta till en unik och stimulerande arbetsplats för den rätta kandidaten.

Om tjänsten
Som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för klinikens verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen: en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. Genom att optimera resurser och etablera effektiva vårdprocesser spelar du en nyckelroll i att säkerställa bästa möjliga vård för patienterna.

På kliniken finns ett starkt stabsstöd och du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av biträdande verksamhetschef, läkarsektionschefer, omvårdnadschef, enhetschef, verksamhetscontroller, verksamhetsutvecklare, chefssekreterare samt administratör. Verksamhetsområdet består av cirka 400 engagerade medarbetare och du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård.

Genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.
Du som ledare kommer bland annat ha fokus på att driva och utveckla en samverkansinriktad ledningsgrupp och klinik med en öppen kultur som gynnar samarbetet både internt och externt. Ytterligare fokus är på att utveckla en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Tyngdpunkten på uppdraget är att få alla delar av länsverksamheten att utvecklas och fungera som en verksamhet, med subspecialiserade uppdrag på de olika orterna men med gemensamma övergripande mål gällande tillgänglighet, utbildning, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Uppdraget kräver emellanåt rörlighet i länet för att synas, finnas på plats och delta i möten samt fatta beslut.

Vem är du?
Vi söker en passionerad och visionär ledare som vill vara med och forma framtidens vård. Du har förmåga och förståelse för samarbete och samverkan både inom kliniken och sjukhuset men även med andra aktörer för att skapa den bästa vården för patienten.

Du har akademisk examen inom vårdprofessionen och har chefs- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Meriterande är erfarenhet av att leda ledningsgrupper och specialistkompetens inom relevanta områden. Din förmåga att kommunicera och samarbeta är avgörande, liksom din förmåga att skapa och tydliggöra struktur i en komplex organisation. Det är meriterande om du är disputerad.

I rollen som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken är det en fördel om du har en god självkännedom och personlig mognad. Du har ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap med förmåga att samla och få folk med dig. Du tar ansvar för helheten och kan skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet. Du kan dra relevanta slutsatser för att sen omsätta dessa till verksamhetsnytta.

Om verksamheten
Kirurgkliniken är en läns- och universitetsklinik med engagerade, dedikerade och kunniga medarbetare inom alla yrkeskategorier. Läkarkollegiet består av en kärna med erfarna kirurger samt flera unga specialister med framåtanda och stor utvecklingspotential. Det finns några professorer, ett antal docenter samt ett flertal doktorander på kliniken. Med ett helhetsgrepp om länets samlade resurser samt det fördelaktiga geografiska läget finns stora möjligheter till att skapa framgång och att bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården inom svensk hälso- och sjukvård.

Kliniken har en operationsverksamhet med övergripande dygnet runt-verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro. På länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg har kliniken operationsutrymme. På samtliga tre sjukhus finns även vårdavdelning och mottagning. En samordnad och välutvecklad omvårdnadssektion möjliggör en bättre prioritering inom verksamhetschefsuppdraget.

Det finns ett övergripande beslut att fortsätta utveckla och etablera traumavården inom regionen. Utvecklingen för att sätta traumapatienten i fokus både gällande det primära omhändertagandet, den akuta vården men även rehabiliteringen finns planerna på ett traumacentrum som jobbar verksamhetsövergripande.

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform:
Tillsvidare, heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.

Fackliga företrädare:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Sandra Caris, SACO sandra.caris@regionorebrolan.se

Ansök nu

Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 20
Verksamhetschef Hemtjänst – Vård och omsorg med placering i Örebro
Vårt företag - Lycka omsorg AB - är ett samhällsengagerat privatägt företag med flerårig erfarenhet av att utföra vård- omsorg- och servicetjänster i Örebro, Nyköping och Katrineholms kommuner.
Vi är f n ca 65 anställda. Vi har kollektivavtal och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Huvudkontoret är placerat i Örebro
Vår Verksamhetschef har aviserat att gå i pension och vi behöver rekrytera en ersättare. Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tas och du blivit godkänd av berörda kommuner.
Arbetsuppgifter
Arbetet som Verksamhetschef innebär att du har det övergripande ansvaret för företagets verksamhet avseende vård, omsorg och service, personal, ekonomi, administration m m. Till ditt förfogande finns enhetschefer på de orter vi är verksamma. Dessa är också din ställföreträdare vid semester eller annan frånvaro efter delegation från styrelsen.
Dina arbetsuppgifter finns beskrivna i verksamhetsbeskrivning. Den kan ändras utifrån förändringar i verksamheten.
Du representerar företaget ut mot marknaden avseende marknadsföring, kundkontakter både till våra uppdragsgivare – kommunerna, och till dem som är i behov av våra tjänster.
Du är föredragande i ledningsgruppen och i bolagets styrelse.
Kvalifikationer
Du har adekvat universitets- eller högskoleutbildning inom socialt arbete eller med inriktning mot hälso- och sjukvård såsom sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du har innehaft en arbetsledande ställning med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi motsvarande minst 12 månader under de senaste 10 åren.
Du har ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
Följande bilagor ska medfölja din ansökan:
CV som utvisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet. Där ska framgå arbetsgivare, anställningstid, tjänstgöringsgrad, benämning på tjänsten samt arbetsuppgifter
Bevis på genomgången universitets- eller högskoleutbildning.
Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner.
Anställningsbevis, intyg, betyg etc som styrker erfarenheten ska på begäran visas upp.
Datakrav
Officepaketet samt kunna arbeta i olika system som krävs från kommunerna.


Språkkrav
Du har kunskaper i svenska språket motsvarande minst gymnasienivå och talar och skriver svenska flytande.
Övrigt
Vi kan erbjuda ett fritt arbete under ansvar. Du har hög social kompetens och har lätt för att samarbeta med andra oavsett etniskt ursprung. Vi begär in uppgifter om dig ur belastningsregistret före anställning. Du har körkort klass B.
Anställningsform: Deltid / Heltid
Placeringsort: Örebro
Tillträdesdag: 2024-05-01 eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Ytterligare upplysningar: Vår Verksamhetschef tel 019-10 91 10 eller Verksamhetsutvecklare 070-6811340. Besök gärna vår hemsida www.lyckaomsorg.se
Senaste ansökningsdag
Vi vill ha din ansökan via mail till goran.samuelsson@lyckaomsorg.se
Senast 2024-01-15
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till VO barn- och ungdomsmedicin - Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 31
Vill du ta dig an uppdraget att vara med och bygga en högkvalitativ, patientcentrerad och jämlik vård i hela Region Örebro län? Vill du leda arbetet för en sammanhållen pediatrisk vård inom Region Örebro län?

Barn- och ungdomsmedicin har en bred verksamhet och utför en fullvärdig pediatrisk universitetssjukhusvård. Verksamheten har en neonatalavdelning, en pediatrisk vårdavdelning för barn och ungdomar med både medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, ett mobilt barnteam, en barn- och ungdomsmottagning på USÖ, en dagavdelning och två öppenvårdspediatriska mottagningar.

Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicin hos Region Örebro län.

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för barn- och ungdomsmedicins verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår att optimera resurser samt att etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser.

Det är cirka 250 anställda i verksamhetsområdet, bland dem är det många disputerade och det råder en hög forskningsaktivitet. Verksamheten har även en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Du som verksamhetschef leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av biträdande verksamhetschef, fyra avdelningschefer, enhetschef och tre medicinskt ansvariga läkare.

Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård och genom ditt deltagande i område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

Som verksamhetschef arbetar du tillsammans med verksamhetens medarbetare för att fortsätta utvecklingen och skapandet av framtidens pediatriska universitetssjukhusvård. Ditt uppdrag är att säkerställa en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård. Med målsättningen att ha en sammanhållen pediatrisk vård finns stora möjligheter att bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården inom svensk hälso- och sjukvård.

Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan både inom verksamheten, sjukhuset och med andra aktörer för att skapa den bästa vården för patienten.

Du har akademisk examen inom vårdprofessionen och har chefs- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är meriterande att vara specialistläkare inom nämnd specialitet eller närliggande specialitet. Det är dessutom meriterande att vara disputerad.

Du har en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du har en förmåga att samla och få folk med dig. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet, dra relevanta slutsatser och omsätta dessa till verksamhetsnytta.

Om verksamheten
Barn- och ungdomsmedicin har en bred verksamhet och utför en fullvärdig pediatrisk universitetssjukhusvård. Verksamheten har en neonatalavdelning, en pediatrisk vårdavdelning för barn och ungdomar med både medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, ett mobilt barnteam, en barn- och ungdomsmottagning på Universitetssjukhuset i Örebro, en dagavdelning och två öppenvårdspediatriska mottagningar.

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.


Anställningsform:
Tillsvidare, heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.

Fackliga företrädare:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Sandra Caris, SACO sandra.caris@regionorebrolan.se

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 12
Vi söker dig som vill leda arbetet med att utveckla en neurokirurgi som är på stark frammarsch och vara med och utforma vårt nybildade verksamhetsområde!
Om verksamheten:
Vid universitetssjukhuset i Örebro bedrivs en bred neurokirurgisk verksamhet inom både akut och elektiv vård. Verksamheten har utvecklats mycket de senaste åren i nära samverkan med andra discipliner vid universitetssjukhuset. Målsättningen är att kunna erbjuda ett väsentligen komplett utbud av neurokirurgi med undantag för pediatrisk neurokirurgi och viss funktionell neurokirurgi.
Verksamhetsområde neurokirurgi omfattar en egen intermediärvårdsavdelning (NIMA) och har egna vårdplatser för såväl akut som elektiv verksamhet. Intensivvårdskrävande, dvs ventilatorberoende patienter, vårdas på universitetssjukhusets centralintensivvårdsavdelning i nära samarbete mellan neurokirurger och intensivister. Under det senaste året har en neuroendovaskulär enhet etablerats vid universitetssjukhuset, med kompetens för såväl trombektomier som mer avancerade endovaskulära ingrepp såsom coiling av aneurysm och klistring av arteriovenösa missbildningar.
Vid röntgenavdelningen har förmågan till funktionella MR undersökningar byggts ut och vi står inför snar uppstart av en cyklotron, som ökar möjligheten att genomföra PET undersökningar. Till Operationsavdelningen, som är fullt utrustad för avancerad neurokirurgi, skall ett nytt mikroskop och en ny navigationsutrustning införskaffas.
Knutet till verksamheten finns såväl professor som docent i neurokirurgi vid Örebro universitet. Forskningen som bedrivs har hög internationell standard och särskilda satsningar finns bl a inom traumatologi. För den som önskar att påbörja eller fortsätta en forskningsverksamhet är förutsättningarna goda till stödjande infrastruktur från Region Örebro län och Örebro universitet.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som chef i Region Örebro län arbetar du utifrån regionens vision och värdegrund. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdens frågor inom området såväl internt som externt. Viktiga fokusområden för oss är kvalitetsutveckling, säker vård, etik, vårdprocesser och uppföljning. Vi tillhandahåller stöd och resurser som möjliggör ditt arbete som ledare.
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Till din hjälp för detta arbete har du kunniga och engagerade medarbetare. Du rapporterar direkt till områdeschefen för område specialiserad vård och ingår i område specialiserad vårds ledningsgrupp.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Specialist i neurokirurgi med bakjourskompetens är ett formellt krav. Tidigare chef- eller ledarskapserfarenhet är meriterande liksom akademisk kompetens. Det är en fördel om den sökande har fördjupat sig inom något neurokirurgiskt specialområde. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du har starkt engagemang, stor förmåga till personligt ansvarstagande och lyhördhet i samverkan med andra.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Verksamhetschef till Hemtjänstföretag

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 14
Om tjänsten
Till vår kund i Örebro söker vi nu en Verksamhetschef. Vår kund är ett omsorgsbolag som arbetar med att förbättra livet för individen. Här söker vi en person som kommer bli chef inom hemvården med inriktning mot äldreomsorg. Hos vår kund kan du förvänta dig en företagskultur som genomsyras av fokus på kvalitet, engagemang och utveckling.

Som Verksamhetschef har du en nyckelroll för att verksamhetens dagliga drift, dess höga kvalitet och att arbetet såväl som enheten utvecklas i rätt takt och riktning. Vi arbetar alltid utifrån individens behov och önskemål.


Du erbjuds
• En organisation som präglas av en familjär kultur. Alla är välkomna och du blir en del av att bygga kulturen!
• Möjlighet att få bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra varje individs vardag
• Arbeta med engagerade kollegor som vill göra ett riktigt bra jobb!


Arbetsuppgifter
I rollen som Verksamhetschef planerar, leder och samordnar du arbetet på enheten och jobbar även aktivt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidare utveckling av arbetet. Enheten och verksamheten som du ansvarar för fungerar som ett fristående bolag i bolaget. I detta ansvar ingår arbete som rör såväl personal och rekrytering som ekonomisk budgetering och övergripande utvecklingsplaner. Då du arbetar med olika personer och har övergripande ansvar ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och ansvarstagande.

Din profil
• Har en universitets- eller högskoleutbildning inom socialt arbete eller med inriktning mot hälso- och sjukvård så som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
• Du har besuttit enn arbetsledande ställning med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom vård- och äldreomsorg. Erfarenheten av arbetsledande ställning ska motsvara minst 12 månader under de senaste 10 åren.
• Mycket goda kunskaper i svenska och en stark kommunikativ förmåga i tal och skrift. Det är meriterande om du är flerspråkig.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office samt god datorvana.


Som person är du utåtriktad med en god social förmåga. Då du arbetar med andra människor ser vi detta som en av dina starkaste egenskaper. Vidare tror vi du är en person med en stark värdegrund som genomsyrar ditt arbete.


Övrigt
Start: Enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt
Ort: Örebro

Rekryteringen kommer inledas med ett mejl där vi ber dig hålla utkik både i inkorg och skräpkorg så du inte missar vår första kommunikation. Frågor hänvisar vi till rekrytering@cleverex.se.

Ansök nu

Chef till Falck i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 22
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Drivs du av att hjälpa människor och företag att nå sin fulla potential? Låter det spännande att få driva den dagliga verksamheten, träffa kunder och jobba med ett nära och coachande ledarskap i en operativ verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik?

Nu har du chansen att få vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher på Sveriges bästa Företagshälsa och Nordens största hälsobolag! I din roll kommer du att leda ett kunnigt och professionellt team på 12 personer som utgörs av företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, fysioterapeuter och rehabsamordnare.

Som konsultchef hos Falck har du personal, budget- och resultatansvar för enheten och ansvar för att säkerställa en god och kvalitativ leverans mot kund. Du sitter med i den lokala ledningsgruppen. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Dynamiken är entrepreneuriell med en bredd och variation av arbetsuppgifter samtidigt som du hela tiden jobbar strategiskt mot uppsatta mål. Det dagliga arbetet präglas av det nära ledarskapet och att coacha och utveckla dina medarbetare.

Vi söker dig som har:

• Relevant utbildning och erfarenhet av att ha jobbat både operativt och strategiskt i en arbetsledande roll, gärna i en personalintensiv tjänsteorganisation med struktur i form av processer och rutiner
• Erfarenhet av att coacha och leda specialister
• Erfarenhet av arbete med budget och leveranser i kommersiell verksamhet som chef
• Erfarenhet av sälj- och kundarbete
• Goda IT kunskaper (Word, ppt, excel), gärna med erfarenhet från olika system.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Meriterande erfarenhet från företagshälsobranschen

För att lyckas i rollen tror vi att du:

• är skicklig på att bygga långsiktiga relationer och skapa ett arbetsklimat som bygger på samarbete. Utvecklar affären och skapar därmed värde för kunden och enheten.
• är en lyhörd och flexibel person med driv och förmåga att motivera och engagera andra
• är van vid att växla perspektiv mellan det strategiska och det operativa och tycker om att ha många bollar i luften
• är pragmatiskt lagd och trygg vid att fatta egna beslut, samtidigt som du förstår att du är en del av en organisation med riktlinjer och processer.
• Delar våra värderingar:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde

Vi erbjuder dig:

• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
• Självständigt arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
• Ledarskapsutbildning enligt Falcks ledarskapsprinciper
• Kollektivavtal med bra förmåner

Övrigt

• Du rapporterar till Regionschef Mitt Kristina Damgård Hansen.
• Placering: nya centrala lokaler vid Södra Station. Tjänsten innebär resor i närområdet vilket innebär att du måste ha körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten.
• Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse.

Är du intresserad?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Regionchef Mitt Kristina Damgård Hansen på telefon 08-627 43 16 eller på mail kristina.damgard.hansen@falcksverige.se

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-29.

Ansök nu

Region Örebro söker en ny verksamhetschef till Habilitering och hjälpmedel

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 10
Lockas du av ett chefsuppdrag som innebär att utveckla en samverkande verksamhet? Vill du arbeta i en region med höga ambitioner avseende den hälso- och sjukvård som bedrivs? Rollen som verksamhetschef för Habilitering och hjälpmedel i Region Örebro län är ett betydelsefullt ledaruppdrag i en verksamhet som symboliserar viktiga värden för medborgarna. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Inom Område nära vård arbetar ca 2600 anställda varav 456 personer i olika yrkeskategorier inom verksamhetsområde Habilitering och hjälpmedel. Habilitering betyder att bevara och utveckla en förmåga. I verksamhetsområdet ingår Audiologiska kliniken, Syncentralen, Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Centrum för hjälpmedel, Ortopedteknik och Tolkcentralen.

Habilitering och hjälpmedel ger hälsofrämjande insatser och utgår från varje individs unika behov och förutsättningar. Medarbetarna har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Inom verksamhetsområdet bedrivs även högspecialiserad vård och forskning.

Genom samverkan och utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar medarbetarna till ökad delaktighet för individen. Habilitering och hjälpmedel erbjuder en arbetsplats som präglas av hög ambition och kompetens.

Som verksamhetschef är din uppgift att samordna, omvärldsbevaka, leda och utveckla verksamheten i överensstämmelse med verksamhetsplan och andra styrdokument. Du har det samlade ansvaret för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som verksamhetschef i Region Örebro län tar du initiativ, är drivande, ser helheten och har patientens bästa i fokus.

Du rapporterar till områdeschef nära vård, ingår i områdets ledningsgrupp där din roll är att se till helheten och bidra till förvaltningens förändrings- och utvecklingsarbete.

Vem är du?
Du har gedigen chefserfarenhet och har lett verksamhetsutveckling i en organisation i förändring. Du kan fatta beslut och har förmåga att stimulera och driva utveckling av verksamheten.

Du är trygg i din roll som chef och i ditt ledarskap har du förmåga att engagera, motivera och involvera dina medarbetare för att driva verksamheten framåt. Genom delaktighet och planering skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen.

För att lyckas i tjänsten är du prestigelös, tror på samarbete, kan lyssna in och har en god kommunikativ förmåga som genom dialog och tydlighet kan formulera gemensamma mål och visioner. Du är van vid att uttrycka dig samlat och strategiskt. Det är också viktigt att du har förmåga att driva igenom och följa upp beslutade förändringar.

Du har relevant akademisk examen.

Det är meriterande om du har erfarenhet från något område inom verksamhetsområdet, erfarenhet från ledning i en politisk styrd organisation och varit chef över chefer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper såsom förmåga att kombinera nytänkande med tillvaratagande av kompetens och erfarenhet. Har du tidigare erfarenhet från affärsverksamhet är det meriterande.

Om verksamheten
Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Basen i hälso- och sjukvården finns i primärvården och i den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus. Inom närsjukvården finns vård för behov som är vanligt förekommande, ofta är återkommande eller kronisk och därför behöver finnas nära invånarna.

Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra.

Habilitering och hjälpmedel ska erbjuda re-/habiliterande insatser och hjälpmedel till barn, unga och vuxna samt deras närstående med syfte att främja bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande och en god livskvalitet.


Anställningsform:
Tillsvidare, heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Tillträde:
1 september eller enligt överenskommelse

Upplysningar:
Frågor om tjänsten: Catharina Nordlander, catharina.nordlander@poolia.se, 0707-29 96 44
Frågor om ansöknings- och rekryteringsförfarandet: Ing-Mari Sjöblom, ing-mari.sjoblom@regionorebrolan.se, 0581-85124

Fackliga företrädare:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Tove Axelsson Landberg, SACO tove.axelsson-landberg@regionorebrolan.se

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
23-05-28 Vi kommer löpande att gå igenom urval och kalla till intervju, så vänta inte med din ansökan. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Chef till Falck i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 4
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Drivs du av att hjälpa människor och företag att nå sin fulla potential? Låter det spännande att få driva den dagliga verksamheten, träffa kunder och jobba med ett nära och coachande ledarskap i en operativ verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik?

Nu har du chansen att få vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher på Sveriges bästa Företagshälsa och Nordens största hälsobolag! I din roll kommer du att leda ett kunnigt och professionellt team på 12 personer som utgörs av företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, fysioterapeuter och rehabsamordnare.

Som konsultchef hos Falck har du personal, budget- och resultatansvar för enheten och ansvar för att säkerställa en god och kvalitativ leverans mot kund. Du sitter med i den lokala ledningsgruppen. Du skapar en effektiv verksamhetsplanering och hanterar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Dynamiken är entrepreneuriell med en bredd och variation av arbetsuppgifter samtidigt som du hela tiden jobbar strategiskt mot uppsatta mål. Det dagliga arbetet präglas av det nära ledarskapet och att coacha och utveckla dina medarbetare.

Vi söker dig som har:

• Relevant utbildning och erfarenhet av att ha jobbat både operativt och strategiskt i en arbetsledande roll, gärna i en personalintensiv tjänsteorganisation med struktur i form av processer och rutiner
• Erfarenhet av att coacha och leda specialister
• Erfarenhet av arbete med budget och leveranser i kommersiell verksamhet som chef
• Erfarenhet av sälj- och kundarbete
• Goda IT kunskaper (Word, ppt, excel), gärna med erfarenhet från olika system.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Meriterande erfarenhet från företagshälsobranschen

För att lyckas i rollen tror vi att du:

• är skicklig på att bygga långsiktiga relationer och skapa ett arbetsklimat som bygger på samarbete. Utvecklar affären och skapar därmed värde för kunden och enheten.
• är en lyhörd och flexibel person med driv och förmåga att motivera och engagera andra
• är van vid att växla perspektiv mellan det strategiska och det operativa och tycker om att ha många bollar i luften
• är pragmatiskt lagd och trygg vid att fatta egna beslut, samtidigt som du förstår att du är en del av en organisation med riktlinjer och processer.
• Delar våra värderingar:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde

Vi erbjuder dig:

• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
• Självständigt arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
• Ledarskapsutbildning enligt Falcks ledarskapsprinciper
• Kollektivavtal med bra förmåner

Övrigt

• Du rapporterar till Regionschef Mitt Kristina Damgård Hansen.
• Placering: nya centrala lokaler vid Södra Station. Tjänsten innebär resor i närområdet vilket innebär att du måste ha körkort för bil och tillgång till egen bil i tjänsten.
• Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse.

Är du intresserad?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Regionchef Mitt Kristina Damgård Hansen på telefon 08-627 43 16 eller på mail kristina.damgard.hansen@falcksverige.se

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-21.

Ansök nu

Verksamhetschef till Kirurgiska kliniken - Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 14
Vill du leda den i Sverige mest centralt belägna kirurgklinik med akutuppdrag och akutmottagningar på tre sjukhus? Vill du vara med och påverka utvecklingen hos ett ungt universitetssjukhus med en stor och bred utbildnings- och forskningsverksamhet? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken hos Region Örebro Län - en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs!

Om tjänsten
Som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för klinikens verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen: en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår även att optimera resurser samt att etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser.

På kliniken finns ett starkt stabsstöd och du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av biträdande verksamhetschef, läkarchefer, omvårdnadschef, avdelningschefer, enhetschef, verksamhetscontroller, verksamhetsutvecklare, chefssekreterare samt administratör. Verksamhetsområdet består av cirka 400 medarbetare och du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård.

Genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

Du som ledare kommer bland annat ha fokus på att driva och utveckla en samverkansinriktad ledningsgrupp och klinik med en öppen kultur som gynnar samarbetet både internt och externt. Ytterligare fokus är på att utveckla en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Tyngdpunkten för verksamhetschefsuppdraget ligger på Universitetssjukhuset Örebro men även på länsdelssjukhusen. Uppdraget kräver emellanåt rörlighet i länet för att synas, finnas på plats och delta i möten samt fatta beslut.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.

Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan både inom kliniken och sjukhuset men även med andra aktörer för att skapa den bästa vården för patienten.

Du har en akademisk examen inom vårdprofessionen och har chefs- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är meriterande att vara specialistläkare inom nämnd specialitet eller närliggande specialitet. Det är dessutom meriterande om du är disputerad.

I rollen som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken är det en fördel om du har en god självkännedom, personlig mognad samt kommunikativ förmåga. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du har en förmåga att samla och få folk med dig. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet. Du har även en förmåga att dra relevanta slutsatser för att sen omsätta dessa till verksamhetsnytta.


Om verksamheten
Kirurgkliniken är en läns- och universitetsklinik med engagerade, dedikerade och kunniga medarbetare inom alla yrkeskategorier. Läkarkollegiet består av en kärna med erfarna kirurger samt flera unga specialister med framåtanda och stor utvecklingspotential. Det finns några professorer, ett antal docenter samt ett flertal doktorander på kliniken. Med ett helhetsgrepp om länets samlade resurser samt det fördelaktiga geografiska läget finns stora möjligheter till att skapa framgång och att bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården inom svensk hälso- och sjukvård.

Kliniken har en operationsverksamhet med övergripande dygnet runt-verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro. På länsdelssjukhusen har kliniken operationsutrymme. På samtliga tre sjukhus finns även vårdavdelning och mottagning. En samordnad och välutvecklad omvårdnadssektion möjliggör en bättre prioritering inom verksamhetschefsuppdraget.

Ett traumacentrum har bildats på Universitetssjukhuset Örebro som ett samarbete mellan flera olika kliniker med kirurgklinikens traumakirurger som bas i de läkarteam som omhändertar traumapatienterna.

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Fackliga företrädare Region Örebro län:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Sandra Caris, SACO sandra.caris@regionorebrolan.se


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till LSS-boenden

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 29
Vi på Kungsängen i Nora AB söker nu en verksamhetschef till våra LSS verksamheter i Örebro med omnejd. Hos oss blir du en del av ett ledande omsorgsföretag, med en decentraliserad affärsmodell och entreprenörsanda. Vill du bli en del av oss?

Kungsängen bedriver idag verksamhet från Rörbäcksnäs (Sälen) till Porla (Laxå). Huvuddelen av vår verksamhet är förlagd runt Nora med omnejd. Vi har idag 17 gruppbostäder, två dagliga verksamheter och vi erbjuder också enskilda assistanslösningar. Vi har placeringar från 32 olika kommuner och vi befinner oss i en expansionsfas. Tillsammans med andra samarbetsbolag i regionen omsätter vi ca 200 Mkr, och i nuläget är vi 200 medarbetare.

Vi strävar efter att alltid vara en Trygghet för våra brukare, vi är stolta över den Laganda vi har och att vi med hjälp av vår Flexibilitet alltid strävar efter att hitta individanpassade lösningar. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål, att uppnå den bästa kundnyttan.

 

Om rollen

I rollen kommer du att vara föreståndare för två LSS enheter och stå på bolagets tillstånd från IVO att bedriva verksamheterna. Som ledare hjälper du medarbetarna att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du tillämpar ett närvarande och coachande ledarskap, med förmåga att leda verksamheten och följa upp gemensamma mål. I din roll skapar du en god relation till både brukare, medarbetare och anhöriga.

Varje gruppbostad hos oss har 6 platser och målgruppen är vuxna personer tillhörande personkrets 1, personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Du ingår i ett team med andra verksamhetschefer, kvalitetskoordinator, regionchef och hälso-och sjukvårdsteam.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Leda arbetet på våra boenden med ansvar för verksamhet, personal och budget
Löpande coachning, stöttning och uppföljning av medarbetarna
Bedriva kontakt med kund, beställare och anhöriga
Ansvara för kvalitets- och verksamhetsutveckling på enheterna
Säkerställa att avtal och uppdrag efterföljs samt ansvara för att verksamheterna följer gällande regelverk


Vem är du?

Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har en stark drivkraft i att leda verksamheter i förändring. Utifrån ett tydligt och målinriktat ledarskap skapar du förutsättningar för att verksamheten utvecklas.

Du är prestigelös, flexibel och gillar att jobba verksamhetsnära. I ditt arbete tillämpar du ett coachande ledarskap och skapar engagemang och delaktighet hos medarbetare. Vidare är du strukturerad med förmåga att ta beslut och hantera uppföljning av medarbetare och team. Du även affärsorienterad med god förmåga att bidra till hållbara beslut med fokus på kvalitet och lönsamhet.

Kvalifikationer

Akademisk högskoleutbildning som socionomexamen, beteendevetare eller likvärdig utbildning enligt krav från inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Tidigare chefserfarenhet från LSS-boenden enligt LSS 9:9
Grundläggande kompetens inom arbetsrätt och arbetsmiljö
God systemvana
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift
B-körkort


Meriterande är:

Utbildningar inom ledarskap och/eller metoder inom socialt arbete, tex. lågaffektivt bemötande
Tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling och att leda i förändring


Placering

Största delen av din arbetstid är fördelad på verksamheterna i Örebro/Nora med omnejd för att möjliggöra det nära ledarskapet. Du utgår från huvudkontoret i Nora. 

Vi erbjuder

Hos oss får du ett spännande uppdrag där du får vara med att forma och utveckla vår enhet till en högkvalitativ verksamhet, tillsammans med kunniga kollegor. Samtidigt får du möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Vi satsar på vår personal genom friskvård, kompetensutveckling, möjligheter att påverka sin arbetssituation och våra chefer bedriver ett nära ledarskap.

För att vi gemensamt ska kunna utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Som stöd i vårt arbete och ledarskap använder vi vår modell Ledarskapskompassen. Den består av fyra viktiga egenskaper; teamorientering, samarbetsorientering, affärsorientering och förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Om rekryteringsprocessen

Välkommen med din ansökan senast 24 april, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekryterare Marie Bubach, marie@selectexecutivesearch.se 0707-607243

Vi ser fram emot din ansökan!

Om oss

Kungsängen i Nora AB är ett etablerat växande omsorgsbolag som erbjuder boendelösningar, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård inom LSS personkrets 1-3. Kungsängen i Nora ingår i Team Olivia koncernen.

Vi erbjuder dig som vill jobba med människor en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till variation och utveckling. Våra ledord Trygghet, Laganda och Flexibilitet vägleder oss i det dagliga arbetet. För mer information se vår hemsida https://www.kungsangensgruppboende.se och www.teamolivia.se

Ansök nu

Verksamhetschef till verksamhetsområde Onkologi - Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Var med och bygg nytt med patienten i fokus!

Vill du leda en bred och välfungerande onkologisk verksamhet med spetskompetens? Vill du bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården inom svensk hälso- och sjukvård? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för verksamhetsområde onkologi hos Region Örebro län - en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs!

Verksamhetsområde onkologi erbjuder högspecialiserad sjukvård inom allmän och gynekologisk onkologi. Kliniken har även ett utökat uppdrag för huvud-hals cancer samt cervixcancer. Vi ger sedvanlig medicinskonkologisk behandling. Vi erbjuder extern strålbehandling samt brachyterapi med HDR och PDR, där huvudparten av patienterna har prostata-, cervix eller hudcancer.

Kliniken består av en vårdavdelning, mottagning, behandlingsenhet för cytostatika och annan medicinsk tumörbehandling, en strålbehandlingsavdelning med tre linjäracceleratorer, samt en operationsavdelning där brachybehandling ges.

Kliniken har en egen forskningsenhet som i dagsläget bedriver cirka 40 studier.


Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för den onkologiska verksamheten, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår att optimera resurser samt att etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser.

Du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av tre enhetschefer samt läkarchef. Verksamhetsområdet består av cirka 200 medarbetare.

Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård och genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

Ditt uppdrag är att fortsätta utveckla den onkologiska vården och säkerställa en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.


Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan både inom kliniken, sjukhuset och med andra aktörer för att skapa den bästa vården för patienten.

Du har akademisk examen inom vårdprofession och har chefs- samt ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är meriterande att vara specialistläkare inom nämnd specialitet eller närliggande specialitet. Det är dessutom meriterande att vara disputerad.

Du har en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du har en förmåga att samla och få folk med dig. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet, dra relevanta slutsatser och omsätta dessa till verksamhetsnytta.

Om verksamheten
Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!


Anställningsform:
Tillsvidare, heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.

Facklig företrädare:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Sandra Caris, SACO sandra.caris@regionorebrolan.se

Ansök nu

Verksamhetschef till VO Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 22
Var med och stödja vården med patienten i fokus!

Vill du vara i navet av hälso-och sjukvården och utveckla en verksamhet med ett helhetsperspektiv? Vill du vara med och påverka utvecklingen hos ett nytt ungt universitetssjukhus och etablera nya nära forskningssamarbeten och nationella nätverk? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för VO laboratoriemedicin hos Region Örebro län – en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs!

Om tjänsten
VO laboratoriemedicin är en välfungerande klinik som verkar över hela regionen med ansvar för den laboratoriemedicinska diagnostiken. Kliniken tillhandahåller medicinsk service till hälso- och sjukvårdens hela bredd från hälsokontroller till högspecialiserad verksamhet. Kliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi och klinisk genetik.

Den medicinska utvecklingen är idag stor där en utmaning ligger i att klara av och prioritera inom de diagnostiska möjligheterna som kommer från den fortsatta metodutvecklingen. Att utifrån de möjligheter som finns inom medicinsk utveckling också utveckla verksamheten i en riktning som skapar samklang med hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen i regionen!

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som verksamhetschef har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för VO laboratoriemedicins verksamhet, personal och ekonomi, liksom arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår att följa och vara lyhörd för utvecklingen inom hälso- och sjukvården och dess behov. Dessutom företräder du vad som är möjligt att göra diagnostiskt.

Du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av enhetschefer samt en klinikstab om 5 personer som består av biträdande verksamhetschef, kvalitetsledare, QA/QC-ledare, verksamhetscontroller och chefssekreterare.

Genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

En viktig del i uppdraget som verksamhetschef är att genom ett tydligt ledarskap fortsatt främja en öppen och samverkansinriktad kultur som ger rätt förutsättningar för internt och externt samarbete.

Med nya metoder och snabb utveckling inom det medicinsktekniska området ställs höga krav på att fortlöpande kompetensutveckla medarbetarna. Det är av vikt att kunna både möjliggöra och begränsa insatser, att blicka runt hörnet vad som kan komma inom hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Samverkan inom och mellan klinikens sektioner samt gentemot sjukhusets övriga kliniker är av yttersta vikt för att nå framgång i uppdraget. Du arbetar för en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområdet består av cirka 320 medarbetare. Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård.

Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan, både inom kliniken, sjukhuset och med andra aktörer inom både regionala och nationella nätverk och sammanhang för att skapa den bästa vården för patienten. Det är meriterande om du har för vana att samverka och samarbete över organisatoriska gränser samt i processer. Det är dessutom meriterande om du ingår i relevanta nationella/internationella nätverk.

Du har god erfarenhet av kvalitetssäkring och regelverk för ackreditering/certifiering och har kunskap om biobanking, regulatoriska krav runt blod och vävnad samt medicintekniska krav enligt IVDR och MDR.

Vi ser gärna att du är läkare med specialistkompetens inom området eller annan närliggande eller relevant kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård och laboratoriemedicinsk verksamhet med budgetansvar. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är dessutom meriterande att vara disputerad.

Du har en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga att förmedla information tydligt och enkelt. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du strävar efter att etablera trovärdighet. Du har en förmåga att samla och få folk med dig och skapar samarbete med personer på olika nivåer i en organisation. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att analysera situationer och förutse problem samt att utveckla effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problemen.

Om verksamheten
Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till Hemtjänstföretag

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 14
Om tjänsten
Till vår kund i Örebro söker vi nu en Verksamhetschef. Vår kund är ett omsorgsbolag som arbetar med att förbättra livet för individen. Här söker vi en person som kommer bli chef inom hemvården med inriktning mot äldreomsorg. Hos vår kund kan du förvänta dig en företagskultur som genomsyras av fokus på kvalitet, engagemang och utveckling.

Som Verksamhetschef har du en nyckelroll för att verksamhetens dagliga drift, dess höga kvalitet och att arbetet såväl som enheten utvecklas i rätt takt och riktning. Vi arbetar alltid utifrån individens behov och önskemål.


Du erbjuds
• En organisation som präglas av en familjär kultur. Alla är välkomna och du blir en del av att bygga kulturen!
• Möjlighet att få bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra varje individs vardag
• Arbeta med engagerade kollegor som vill göra ett riktigt bra jobb!


Arbetsuppgifter
I rollen som Verksamhetschef planerar, leder och samordnar du arbetet på enheten och jobbar även aktivt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidare utveckling av arbetet. Enheten och verksamheten som du ansvarar för fungerar som ett fristående bolag i bolaget. I detta ansvar ingår arbete som rör såväl personal och rekrytering som ekonomisk budgetering och övergripande utvecklingsplaner. Då du arbetar med olika personer och har övergripande ansvar ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och ansvarstagande.

Din profil
• Har en universitets- eller högskoleutbildning inom socialt arbete eller med inriktning mot hälso- och sjukvård så som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
• Du har besuttit enn arbetsledande ställning med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom vård- och äldreomsorg. Erfarenheten av arbetsledande ställning ska motsvara minst 12 månader under de senaste 10 åren.
• Mycket goda kunskaper i svenska och en stark kommunikativ förmåga i tal och skrift. Det är meriterande om du är flerspråkig.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office samt god datorvana.


Som person är du utåtriktad med en god social förmåga. Då du arbetar med andra människor ser vi detta som en av dina starkaste egenskaper. Vidare tror vi du är en person med en stark värdegrund som genomsyrar ditt arbete.


Övrigt
Start: Enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt
Ort: Örebro

Rekryteringen kommer inledas med ett mejl där vi ber dig hålla utkik både i inkorg och skräpkorg så du inte missar vår första kommunikation. Frågor hänvisar vi till rekrytering@cleverex.se.

Ansök nu

Verksamhetschef till universitetssjukvårdens forskningscentrum

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 6
Vi söker dig som, genom att leda och utveckla forskningsverksamhet och forskningsstöd vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, vill ha en nyckelroll för utvecklingen av den kliniska forskningen inom Region Örebro län.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Verksamhetschef till universitetssjukvårdens forskningscentrum

Arbetsuppgifter

Du ska som verksamhetschef leda Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) i dess uppdrag som forskande och forskningsstödjande funktion för Region Örebro läns verksamheter inom hela det medicinska vetenskapsområdet. Den kliniska forskningen inom Region Örebro län utgår från regionorganisationens forskningsstrategi och sker i nära samverkan med Örebro universitet. UFC ingår som en del i regionens samlade Forskning och Utbildnings (FoU) organisation tillsammans med övriga utbildnings- och forskningsstödjande enheter.
Som verksamhetschef vid UFC har du ansvar för hela verksamheten vid enheten vilket bl.a. innefattar ekonomi- och personalansvar. Du kommer att rapportera till FoU-chef samt ingå i ledningsgrupp FoU tillsammans med övriga verksamhetschefer. Du kommer också ingå i områdets samverkansgrupp för arbete tillsammans med företrädare för de fackliga organisationerna. Även ledningsuppdrag inom universitetssjukvårdssamverkan kan ingå i uppdraget, liksom ledningsuppdrag i samverkan med Örebro Universitet.
Vad är universitetssjukvårdens forskningscentrum?
UFC är en resurs inom regionorganisationen. Vår kliniska forskning och forskningsstödjande insats syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. Vi arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att stimulera, initiera, bedriva och stödja klinisk forskning och vetenskaplig utveckling inom hela det medicinska vetenskapsområdets bredd.
UFC:s akademiska anknytning är huvudsakligen Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.
UFC samlar flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och har en bred kompetensprofil inom klinisk forskning. De flesta på enheten kombinerar klinisk verksamhet och forskning. Att olika professioner, t ex sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, hälsoekonomer och folkhälsovetare, från olika områden möts på UFC skapar goda förutsättningar för samarbeten över professions- och organisationsgränser.
Vid UFC arbetar ett 60-tal forskare och sju administratörer med forskning, handledning och forskningsstöd. Ca 30 doktorander bereds arbetsplats, utrustning och vägledning inom UFC. Förutom forskning, handledning och forskningsstöd bidrar vi med utbildningsinsatser lokalt, regionalt och nationellt inom våra kompetensområden. Under senare år har strategiska tillsättningar gjorts inom forskningsområden såsom Hälsoekonomi, Nära Vård, Äldres hälsa samt Folkhälsa. Vi har metodologisk spetskompetens inom flera områden. UFC är också värd för Laboratoriet för rörelseanalys som invigdes 2022.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är minst docent inom adekvat område. Du ska ha gedigen erfarenhet av att bedriva forskning samt bör ha erfarenhet av ledarskap inom forskning och forskningsstödjande verksamhet. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från ett legitimationsgrundande yrke inom vårdområdet.
Du bör också ha vana av högskolepedagogiska uppdrag samt kännedom om universitetsorganisation och uppdrag då samverkan med universitet ingår i tjänsten. Likaså är det värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och kännedom om organisation av regional och kommunal hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Egen forskning kan rymmas inom uppdraget.
Om uppdraget:
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, kopplat till en tillsvidareanställning i grundprofessionen inom Region Örebro län.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig företrädare:
SACO, Anders Bäckman, 072 142 75 27
Läkarföreningen, Håkan Löfstedt, 019-602 24 76
Vårdförbundet, Anna Segerås, 019-602 62 42

Ansök nu

Verksamhetschef till Örebro väster i Område nära vård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Lockas du av ett chefsuppdrag som innebär att utveckla en samverkande verksamhet för god och nära vård? Vill du arbeta i en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs? Rollen som verksamhetschef för Örebro väster i Område nära vård är ett betydelsefullt ledaruppdrag i en verksamhet som symboliserar viktiga värden för samhället. Varmt välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
Verksamhetschef Örebro väster är ansvarig för fem vårdcentraler i Örebro. Verksamhetschefen har ett samlat chef- och ledningsansvar för verksamheterna där varje vårdcentral har en enhetschef/vårdcentralschef. Enhetscheferna kommer att ingå i ledningsgruppen, där även MLA ingår, under ledning av verksamhetschefen. I rollen ingår ansvar för personal samt ekonomi. Idag har området ca 240 medarbetare och en budget om 240 Mkr.
Centralt för uppdraget är att förflytta verksamheten mot Nära vård med de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik, tillgänglig vård med hög kvalitet. Fokus behöver också vara att vidmakthålla, etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser. Vidare kommer verksamhetschefen medverka i att utveckla digitala lösningar och stärka forskningen inom området.
En naturlig del i ditt ledarskap är att skapa gemensam riktning och sammanhang, samt att fortlöpande entusiasmera och motivera underställda chefer och medarbetare att utvecklas. Tillsammans tar ni ansvar för att verksamhetsområdet uppfyller sitt uppdrag för kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
Utmaningar och möjligheter för verksamhetschef Örebro väster blir:
-förändringskraft krävs för att säkerställa/etablera framtidens vård
-kunna leda i komplexitet både inom samt utom organisationen
-demografiska samt strukturella utmaningar ex åldrande befolkning
-Örebro väster har kommit förhållandevis långt och når flera av de nyckeltal som skall uppnås
-behålla och vidare utveckla det goda arbete som redan bedrivs samt fortsätta utveckla processer och medarbetare för lagets bästa
-fortsätta utveckla kulturen där medarbetarna bistår och vill skapa ytterligare samverkan och samarbete
-vara synlig ute i verksamheten
-stora påverkansmöjligheter samt frihetsgrader för att fortsätta omställningen till en Nära vård.
Verksamhetschefen Örebro väster ingår i Område nära vårds ledningsgrupp för primärvården och rapporterar till Områdeschef. Verksamhetsuppföljning genomförs med områdeschef samt bitr. områdeschef. Även rapportering sker till Hälsovalsenheten.

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är "Tillsammans skapar vi ett bättre liv". Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.
Basen i hälso- och sjukvården finns i primärvården och i den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus. Inom närsjukvården finns vård för behov som är vanligt förekommande, ofta är återkommande eller kronisk och därför behöver finnas nära invånarna.
Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta kroniskt sjuka och äldre multisjuka patienters behov på ett bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.


Verksamhetschef till Örebro väster i Område nära vård

Arbetsuppgifter

På 1-3 år ska du ha:
-Skapat förbättrad tillgänglighet och ökad kontinuitet
-Skapat stabilitet, arbetsglädje och trygghet i medarbetargruppen
-Vara en närvarande ledare
-Skapat väl utvecklade samverkansprocesser såväl internt som externt.
-Förbättrat det ekonomiska resultatet

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du är en person med en relevant akademisk examen för hälso- och sjukvård samt kan svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser att du har chefs- och ledarerfarenhet med vana att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du har en förmåga att samverka och samarbeta internt och externt. Du har även förmågan att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet.
Det är meriterande om du har lett genom andra chefer, har erfarenhet av budgetansvar samt av Nära vård/primärvård. Det är även meriterande om du har en god samarbetsförmåga, kreativitet och helhetstänkande.

Ansökan

Vi kommer löpande att gå igenom urval och kalla till intervju, så vänta inte med din ansökan.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser och ansökningar hänvisas i första hand till https://www.poolia.se/lediga-jobb/alla/verksamhetschef-till-orebro-vaster-i-omrade-nara-vard/66994/.

Läs mer här

Ansökan hos Poolia

https://www.poolia.se/lediga-jobb/alla/verksamhetschef-till-orebro-vaster-i-omrade-nara-vard/66994/

Ansök nu

Regionchef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 17
Kura Omsorg expanderar och söker nu en Regionchef, med placering i Örebro.

Vi är ett assistansbolag och verkar i hela landet med lokalkontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Kura Omsorg är en del av Team Olivia som är en av de större vård- och omsorgskoncernerna i Norden. Välkommen till oss!

Om tjänsten

Som Regionchef på Kura Omsorg har du ett helhetsansvar för den operativa verksamheten i din region. Det innebär att du förvaltar och säkrar den dagliga driften i verksamheten samtidigt som du är drivande i företagets kvalitetssäkring och utveckling. Regionchefen har ett personalansvar över regionens Kundansvariga och ett resultats- och uppföljningsansvar över deras enheter. Väsentligt är att säkerställa en god kundnöjdhet. Som Regionchef ingår du i företagets ledningsgrupp.

I vardagen fungerar Regionchefen som ett smörjmedel för enheten och bidrar till att medarbetare känner sig sedda, till enhetens resultat och till företagets utveckling såväl kvalitativt som ekonomiskt. Tätt samarbete med din Regionchefskollega är avgörande för helheten. Regionchefen rapporterar direkt till VD.

I rollen ingår bland annat:

- Budgetansvar
- Personalansvar
- Kvalitetsansvar
- Affärsutveckling


Om dig

Vi söker en modig, tydlig och kommunikativt skicklig ledare. Du vågar fatta egna beslut, vågar lära dig nya saker, vågar ta hjälp när så behövs och vågar prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.

Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att leda, organisera och vidareutveckla arbetsgrupper och arbetsprocesser. Entreprenörsanda och goda kommunikativa färdigheter såväl i tal som i skrift ser vi som meriterande.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet, socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt en annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Dokumenterat goda erfarenheter från en ledande befattning.

God erfarenhet av att leda chefer.

Erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.

Branschvana inom området samt erfarenhet av ledande befattning inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.

Vi erbjuder

Hos oss får du friheten att utforma ditt arbete tillsammans med din kollega och möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Kura Omsorg är en del av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia och har kollektivavtal för alla anställda.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller.

Ansök nu

Regionchef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 30
Kura Omsorg expanderar och söker nu en Regionchef, med placering i Örebro.

Vi är ett assistansbolag och verkar i hela landet med lokalkontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Kura Omsorg är en del av Team Olivia som är en av de större vård- och omsorgskoncernerna i Norden. Välkommen till oss!

Om tjänsten

Som Regionchef på Kura Omsorg har du ett helhetsansvar för den operativa verksamheten i din region. Det innebär att du förvaltar och säkrar den dagliga driften i verksamheten samtidigt som du är drivande i företagets kvalitetssäkring och utveckling. Regionchefen har ett personalansvar över regionens Kundansvariga och ett resultats- och uppföljningsansvar över deras enheter. Väsentligt är att säkerställa en god kundnöjdhet. Som Regionchef ingår du i företagets ledningsgrupp.

I vardagen fungerar Regionchefen som ett smörjmedel för enheten och bidrar till att medarbetare känner sig sedda, till enhetens resultat och till företagets utveckling såväl kvalitativt som ekonomiskt. Tätt samarbete med din Regionchefskollega är avgörande för helheten. Regionchefen rapporterar direkt till VD.

I rollen ingår bland annat:

- Budgetansvar
- Personalansvar
- Kvalitetsansvar
- Affärsutveckling


Om dig

Vi söker en modig, tydlig och kommunikativt skicklig ledare. Du vågar fatta egna beslut, vågar lära dig nya saker, vågar ta hjälp när så behövs och vågar prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.

Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att leda, organisera och vidareutveckla arbetsgrupper och arbetsprocesser. Entreprenörsanda och goda kommunikativa färdigheter såväl i tal som i skrift ser vi som meriterande.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet, socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt en annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Dokumenterat goda erfarenheter från en ledande befattning.

God erfarenhet av att leda chefer.

Erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.

Branschvana inom området samt erfarenhet av ledande befattning inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.

Vi erbjuder

Hos oss får du friheten att utforma ditt arbete tillsammans med din kollega och möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Kura Omsorg är en del av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia och har kollektivavtal för alla anställda.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller.

Ansök nu

Regionchef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 4
Kura Omsorg expanderar och söker nu en Regionchef, med placering i Örebro.

Vi är ett assistansbolag och verkar i hela landet med lokalkontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Kura Omsorg är en del av Team Olivia som är en av de större vård- och omsorgskoncernerna i Norden. Välkommen till oss!

Om tjänsten

Som Regionchef på Kura Omsorg har du ett helhetsansvar för den operativa verksamheten i din region. Det innebär att du förvaltar och säkrar den dagliga driften i verksamheten samtidigt som du är drivande i företagets kvalitetssäkring och utveckling. Regionchefen har ett personalansvar över regionens Kundansvariga och ett resultats- och uppföljningsansvar över deras enheter. Väsentligt är att säkerställa en god kundnöjdhet. Som Regionchef ingår du i företagets ledningsgrupp.

I vardagen fungerar Regionchefen som ett smörjmedel för enheten och bidrar till att medarbetare känner sig sedda, till enhetens resultat och till företagets utveckling såväl kvalitativt som ekonomiskt. Tätt samarbete med din Regionchefskollega är avgörande för helheten. Regionchefen rapporterar direkt till VD.

I rollen ingår bland annat:

- Budgetansvar
- Personalansvar
- Kvalitetsansvar
- Affärsutveckling


Om dig

Vi söker en modig, tydlig och kommunikativt skicklig ledare. Du vågar fatta egna beslut, vågar lära dig nya saker, vågar ta hjälp när så behövs och vågar prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.

Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att leda, organisera och vidareutveckla arbetsgrupper och arbetsprocesser. Entreprenörsanda och goda kommunikativa färdigheter såväl i tal som i skrift ser vi som meriterande.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet, socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt en annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Dokumenterat goda erfarenheter från en ledande befattning.

God erfarenhet av att leda chefer.

Erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.

Branschvana inom området samt erfarenhet av ledande befattning inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.

Vi erbjuder

Hos oss får du friheten att utforma ditt arbete tillsammans med din kollega och möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Kura Omsorg är en del av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia och har kollektivavtal för alla anställda.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller.

Ansök nu

Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 8
Vi söker dig som vill leda arbetet med att utveckla en neurokirurgi som är på stark frammarsch och vara med och utforma vårt nybildade verksamhetsområde!
Om verksamheten:
Vid universitetssjukhuset i Örebro bedrivs en bred neurokirurgisk verksamhet inom både akut och elektiv vård. Verksamheten har utvecklats mycket de senaste åren i nära samverkan med andra discipliner vid universitetssjukhuset. Målsättningen är att kunna erbjuda ett väsentligen komplett utbud av neurokirurgi med undantag för pediatrisk neurokirurgi och viss funktionell neurokirurgi.
Verksamhetsområde neurokirurgi omfattar en egen intermediärvårdsavdelning (NIMA) och har egna vårdplatser för såväl akut som elektiv verksamhet. Intensivvårdskrävande, dvs ventilatorberoende patienter, vårdas på universitetssjukhusets centralintensivvårdsavdelning i nära samarbete mellan neurokirurger och intensivister. Under det senaste året har en neuroendovaskulär enhet etablerats vid universitetssjukhuset, med kompetens för såväl trombektomier som mer avancerade endovaskulära ingrepp såsom coiling av aneurysm och klistring av arteriovenösa missbildningar.
Vid röntgenavdelningen har förmågan till funktionella MR undersökningar byggts ut och vi står inför snar uppstart av en cyklotron, som ökar möjligheten att genomföra PET undersökningar. Till Operationsavdelningen, som är fullt utrustad för avancerad neurokirurgi, skall ett nytt mikroskop och en ny navigationsutrustning införskaffas.
Knutet till verksamheten finns såväl professor som docent i neurokirurgi vid Örebro universitet. Forskningen som bedrivs har hög internationell standard och särskilda satsningar finns bl a inom traumatologi. För den som önskar att påbörja eller fortsätta en forskningsverksamhet är förutsättningarna goda till stödjande infrastruktur från Region Örebro län och Örebro universitet.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som chef i Region Örebro län arbetar du utifrån regionens vision och värdegrund. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdens frågor inom området såväl internt som externt. Viktiga fokusområden för oss är kvalitetsutveckling, säker vård, etik, vårdprocesser och uppföljning. Vi tillhandahåller stöd och resurser som möjliggör ditt arbete som ledare.
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Till din hjälp för detta arbete har du kunniga och engagerade medarbetare. Du rapporterar direkt till områdeschefen för område specialiserad vård och ingår i område specialiserad vårds ledningsgrupp.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Specialist i neurokirurgi med bakjourskompetens är ett formellt krav. Tidigare chef- eller ledarskapserfarenhet är meriterande liksom akademisk kompetens. Det är en fördel om den sökande har fördjupat sig inom något neurokirurgiskt specialområde. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du har starkt engagemang, stor förmåga till personligt ansvarstagande och lyhördhet i samverkan med andra.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 7
Vi söker dig som vill leda arbetet med att utveckla en neurokirurgi som är på stark frammarsch och vara med och utforma vårt nybildade verksamhetsområde!
Om verksamheten:
Vid universitetssjukhuset i Örebro bedrivs en bred neurokirurgisk verksamhet inom både akut och elektiv vård. Verksamheten har utvecklats mycket de senaste åren i nära samverkan med andra discipliner vid universitetssjukhuset. Målsättningen är att kunna erbjuda ett väsentligen komplett utbud av neurokirurgi med undantag för pediatrisk neurokirurgi och viss funktionell neurokirurgi.
Verksamhetsområde neurokirurgi omfattar en egen intermediärvårdsavdelning (NIMA) och har egna vårdplatser för såväl akut som elektiv verksamhet. Intensivvårdskrävande, dvs ventilatorberoende patienter, vårdas på universitetssjukhusets centralintensivvårdsavdelning i nära samarbete mellan neurokirurger och intensivister. Under det senaste året har en neuroendovaskulär enhet etablerats vid universitetssjukhuset, med kompetens för såväl trombektomier som mer avancerade endovaskulära ingrepp såsom coiling av aneurysm och klistring av arteriovenösa missbildningar.
Vid röntgenavdelningen har förmågan till funktionella MR undersökningar byggts ut och vi står inför snar uppstart av en cyklotron, som ökar möjligheten att genomföra PET undersökningar. Till Operationsavdelningen, som är fullt utrustad för avancerad neurokirurgi, skall ett nytt mikroskop och en ny navigationsutrustning införskaffas.
Knutet till verksamheten finns såväl professor som docent i neurokirurgi vid Örebro universitet. Forskningen som bedrivs har hög internationell standard och särskilda satsningar finns bl a inom traumatologi. För den som önskar att påbörja eller fortsätta en forskningsverksamhet är förutsättningarna goda till stödjande infrastruktur från Region Örebro län och Örebro universitet.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Verksamhetschef till VO neurokirurgi USÖ, Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som chef i Region Örebro län arbetar du utifrån regionens vision och värdegrund. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdens frågor inom området såväl internt som externt. Viktiga fokusområden för oss är kvalitetsutveckling, säker vård, etik, vårdprocesser och uppföljning. Vi tillhandahåller stöd och resurser som möjliggör ditt arbete som ledare.
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Till din hjälp för detta arbete har du kunniga och engagerade medarbetare. Du rapporterar direkt till områdeschefen för område specialiserad vård och ingår i område specialiserad vårds ledningsgrupp.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Specialist i neurokirurgi med bakjourskompetens är ett formellt krav. Tidigare chef- eller ledarskapserfarenhet är meriterande liksom akademisk kompetens. Det är en fördel om den sökande har fördjupat sig inom något neurokirurgiskt specialområde. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du har starkt engagemang, stor förmåga till personligt ansvarstagande och lyhördhet i samverkan med andra.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Forsknings- och utbildningschef till Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 24
Stimuleras du av att leda och samordna forsknings- och utbildningsarbete? Här får du möjlighet att sätta Region Örebro läns forskning och utbildning på den nationella kartan! En nyckelroll i att leda utvecklingen i en region med ungt universitetssjukhus och stora möjligheter!

Forsknings- och utbildningsorganisationen tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetens mål och uppdrag utgår från politiskt fastställda strategier för klinisk forskning och innovation, life science samt utbildning.
Verksamheten arbetar långsiktigt med att stärka regionen som en aktör med en bredd på den klinisk forskning som säkerställer universitetssjukvård och kompetens i ett multiprofessionellt utbildningsuppdrag samtidigt som spetsområden stöds och stimuleras till att nå internationell höjd.
Från och med årsskiftet 2022/2023 bereds frågor som berör klinisk forskning och utbildning inom hälso- och sjukvårdens område under hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för forskning och utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Forsknings- och utbildningschef till Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Uppdraget är att leda, samordna, utveckla och följa upp det övergripande arbetet inom forsknings- och utbildningsområdet i syfte att skapa goda förutsättningar för i första hand hälso- och sjukvården inom Region Örebro län. I rollen som forsknings- och utbildningschef är du med och formar en mycket viktig del av forskning och utbildning i en spännande fas och tar steg mot ytterligare större plats på den nationella arenan.
Du har ett direkt linjeansvar för förvaltningens verksamheter inom klinisk forskning, utbildning, forskningsnära innovation och HTA-enhet. Detta arbete sker i nära samverkan med främst Örebro Universitet.
Uppdraget innefattar att i hög grad representera regionen i sjukvårdsregionala och nationella forum inom verksamhetsområdet, till exempel regionalt forskningsråd och regional nod av kliniska studier i Sverige. En nära samverkan med länets kommuner avseende i första hand verksamhetsnära forskning inom kommunal hälso- och sjukvård är under uppbyggnad. Regionens deltagande i den nationella ALF samverkan mellan övriga universitetssjukvårdsregioner, fakulteter och berörda myndigheter är en central del av kärnuppdraget.
Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören, ingår i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp samt deltar aktivt i det förvaltningsövergripande ledningsarbetet inom flertalet grupperingar på förvaltningsnivå. Du leder egen organisation med idag cirka 200 medarbetare varav fem verksamhetschefer och två enhetschefer.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet inom forskning, hälso- och sjukvård samt en förståelse och kunskap om utbildningsfrågor inom hälso- och sjukvård. Vi ser det som meriterande om du har god kännedom om forskningsfrågor internationellt samt erfarenhet från både regionverksamhet och universitetsverksamhet. För att skapa framgång i rollen har du chefserfarenhet och vi ser det som meriterande om du tidigare lett genom underställda chefer. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet.
Som person är du relationsskapande med en god förmåga att skapa samarbeten, samverkan samt har en hög kommunikationsförmåga. Vidare är du en strategisk och erfaren ledare med hög integritet och med en förmåga att se hur forskningsområdet är en del i regionens helhet. Du är strukturerad och resultatorienterad och har ett engagemang och en drivkraft i att uppnå gemensamma mål och få andra att växa.
Du har akademisk examen inom vårdprofessionen, är disputerad och innehar helst en professur. Egen läkarutbildning är meriterande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Maria Eriksson, 073-944 50 95, maria.eriksson@poolia.se
Catharina Nordlander, 070-729 96 44, catharina.nordlander@poolia.se
Fackliga företrädare:
Vårdförbundet, Helena Nyrén, helena.nyren@vardforbundet.se
Läkarförbundet, Håkan Löfstedt, hakan.lofstedt@regionorebrolan.se
Kommunal, Ann-Kristin Sjöström, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
SACO, Anders Bäckman, anders.backman@regionorebrolan.se
Vision, Isabell Karlsson, isabell.karlsson@regionorebrolan.se

Ansök nu

Verksamhetschef Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 10
Vill du jobba för en av omsorgens ledande aktörer och arbeta för att alla ska få ett bra och meningsfullt liv? Sök redan idag och bli en av Humanas hjältar!

Om verksamheten
Du kommer att ansvara för 2 stycken LSS gruppbostäder i Örebro.  Målgruppen på våra boenden är personer inom personkrets 1 vilket omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du stort inflytande över verksamheternas innehåll och din egen arbetssituation. Att utforma rätt insatser som passar våra klienters behov ställer krav på initiativförmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga. För att skapa och bibehålla en bra kvalitet krävs ett verksamhetsnära och coachande ledarskap. Du planerar, leder och utvecklar din verksamhet enligt lagar och föreskrifter.
Utöver verksamhetens innehåll ansvarar du även för budget, arbetsmiljö, personalfrågor samt övrigt som är kopplat till den dagliga driften.
Till din hjälp att uppnå verksamhetens mål har du en gruppledare på vardera verksamhet, sjuksköterska och en engagerad personalgrupp. Till din hjälp har du även olika stödfunktioner som t ex HR, kvalitet och metod, ekonomi, lön, fastighet, IT och specialister inom hälso- och sjukvård. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med regionchef och övriga verksamhetschefer. För oss är det viktigt att jobba tillsammans och hjälpa och inspirera varandra.  
Som anställd på Humana är du en ambassadör för vår värdegrund, glädje, engagemang och ansvar, och som Verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för att våra klienter får insatser av god kvalitet och ett respektfullt bemötande.

Vem är du?
Du ska ha ledarerfarenhet, vara van och ha en stor förmåga av att leda och utveckla personal. Vi söker dig som är handlingskraftig, resultatorienterad och med god självkännedom.
Du har en god kommunikativ förmåga där du har lätt för att skapa relationer och vidhålla kontakter. Du är en lyhörd och tydlig ledare som skapar engagemang genom ett närvarande ledarskap.
Du har goda administrativa färdigheter och har erfarenhet av ekonomisk uppföljning. Du har förmåga att leda och utveckla verksamhetens grundidé om att alla har rätt till ett bra liv, samt stå för Humanas värdegrund gällande Ansvar, Engagemang och Glädje.

Om du erbjuder oss din kunskap och ditt engagemang kommer vi att erbjuda en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats. Dina möjligheter att utvecklas hos oss är stora och du har goda chanser att växa utifrån dina intressen och kompetensområden. 

För denna tjänst krävs det att du har: 
- Flera års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom vård, omsorg eller behandling. 
- Relevant högskole- eller universitetsutbildning som t ex socionom,  beteendevetare eller annan likvärdig utbildning.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket
- God systemvana
- God samarbetsförmåga och är bra på att skapa relationer såväl intern och extern.
- Viljan att arbeta på/i verksamheten måndag-fredag dagtid.
- Erfarenhet av arbete i LSS-verksamheter och erfarenhet av att möta individer med funktionsnedsättning.
- B körkort. 
- Erfarenhet av att driva ett förändringsarbete. 
Det är viktigt att du trivs med att arbeta verksamhetsnära och vill bidra till en god gemenskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.

Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att utforma din verksamhet tillsammans med fenomenala kollegor i en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra.
Som chef erbjuds du en mängd utvecklingsmöjligheter och vi vill gärna vara med i din fortsatta karriär.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:Tillsvidareanställning, Heltid / Dagtid, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön:Enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde:Enligt överenskommelse

Vad händer nu?
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Skicka därför gärna din ansökan redan idag!
Under rekryteringsprocessen kan du komma att få genomgå telefonintervjuer, tester, kompetensbaserade intervjuer samt eventuellt arbetsprov.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss, malin.alvin@humana.se

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Verksamhetschef till hemtjänstverksamhet

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 8
Med en helhetssyns och öppenhet formar vi vårt dagliga arbete i förhållande till våra kunder.

Vi arbetar där det finns behov och vill genom vårt arbete göra livet bättre för individen och därigenom bygga ett bättre samhälle. I vårt arbete står människan i fokus, och vårt arbete genomsyras av kvalitet, engagemang och utveckling. 


Vi satsar på att bli Sveriges bästa leverantör inom service och omvårdnadstjänster och har därför beslutat att satsa på utbildning, kvalitet och engagemang.

Som arbetsledare har du en nyckelroll för att verksamhetens dagliga drift, dess höga kvalitet och att arbetet såväl som enheten utvecklas i rätt takt och riktning. Vi arbetar alltid utifrån individens behov och önskemål.

I rollen som arbetsledare planerar, leder och samordnar du arbetet på enheten och jobbar även aktivt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidare utveckling av arbetet. Enheten och verksamheten som du ansvarar för tillsammans med verksamhetschefen fungerar som ett fristående bolag i bolaget. I detta ansvar ingår arbete som rör såväl personal och rekrytering som ekonomisk budgetering och övergripande utvecklingsplaner. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och ansvarstagande.

Kompetenskrav

-Du har minst 12 månaders dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning inom området vård- och omsorg av äldre.

Du ska ha en högskoleutbildning inom vård och omsorg som tex.sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

-Du är utåtriktad med en god social förmåga samt ett värdegrundsbetonat synsätt som genomsyrar allt i ditt arbete.

-Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.

-Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post samt internet. Det är meriterande om du har erfarenhet av Örebro kommuns verksamhetssystemen TES och Treserva.

-Det är meriterande med flerspråkighet.

Övrigt

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetstid/Varaktighet: Tillsvidareanställning.

Ansökan

Då urvalet sker löpande ber vi dig vänligen ansöka så fort som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på Tel 0735189270 eller selma@cleverex.se.

Vi ser fram emot din ansökan.

Ansök nu

Verksamhetschef till VO Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 11
Var med och stödja vården med patienten i fokus!

Vill du vara i navet av hälso-och sjukvården och utveckla en verksamhet med ett helhetsperspektiv? Vill du vara med och påverka utvecklingen hos ett nytt ungt universitetssjukhus och etablera nya nära forskningssamarbeten och nationella nätverk? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för VO laboratoriemedicin hos Region Örebro län – en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs!

Om tjänsten
VO laboratoriemedicin är en välfungerande klinik som verkar över hela regionen med ansvar för den laboratoriemedicinska diagnostiken. Kliniken tillhandahåller medicinsk service till hälso- och sjukvårdens hela bredd från hälsokontroller till högspecialiserad verksamhet. Kliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi och klinisk genetik.

Den medicinska utvecklingen är idag stor där en utmaning ligger i att klara av och prioritera inom de diagnostiska möjligheterna som kommer från den fortsatta metodutvecklingen. Att utifrån de möjligheter som finns inom medicinsk utveckling också utveckla verksamheten i en riktning som skapar samklang med hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen i regionen!

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som verksamhetschef har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för VO laboratoriemedicins verksamhet, personal och ekonomi, liksom arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår att följa och vara lyhörd för utvecklingen inom hälso- och sjukvården och dess behov. Dessutom företräder du vad som är möjligt att göra diagnostiskt.

Du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av enhetschefer samt en klinikstab om 5 personer som består av biträdande verksamhetschef, kvalitetsledare, QA/QC-ledare, verksamhetscontroller och chefssekreterare.

Genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

En viktig del i uppdraget som verksamhetschef är att genom ett tydligt ledarskap fortsatt främja en öppen och samverkansinriktad kultur som ger rätt förutsättningar för internt och externt samarbete.

Med nya metoder och snabb utveckling inom det medicinsktekniska området ställs höga krav på att fortlöpande kompetensutveckla medarbetarna. Det är av vikt att kunna både möjliggöra och begränsa insatser, att blicka runt hörnet vad som kan komma inom hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Samverkan inom och mellan klinikens sektioner samt gentemot sjukhusets övriga kliniker är av yttersta vikt för att nå framgång i uppdraget. Du arbetar för en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområdet består av cirka 320 medarbetare. Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård.

Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan, både inom kliniken, sjukhuset och med andra aktörer inom både regionala och nationella nätverk och sammanhang för att skapa den bästa vården för patienten. Det är meriterande om du har för vana att samverka och samarbete över organisatoriska gränser samt i processer. Det är dessutom meriterande om du ingår i relevanta nationella/internationella nätverk.

Du har god erfarenhet av kvalitetssäkring och regelverk för ackreditering/certifiering och har kunskap om biobanking, regulatoriska krav runt blod och vävnad samt medicintekniska krav enligt IVDR och MDR.

Vi ser gärna att du är läkare med specialistkompetens inom området eller annan närliggande eller relevant kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård och laboratoriemedicinsk verksamhet med budgetansvar. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är dessutom meriterande att vara disputerad.

Du har en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga att förmedla information tydligt och enkelt. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du strävar efter att etablera trovärdighet. Du har en förmåga att samla och få folk med dig och skapar samarbete med personer på olika nivåer i en organisation. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att analysera situationer och förutse problem samt att utveckla effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problemen.

Om verksamheten
Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Föreståndare till Cornelia & Felicia HVB

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 14
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få unika möjligheter för kompetensutveckling samt arbeta med ”frihet under ansvar”? Då har du möjligheten att söka jobbet som föreståndare på Cornelia & Felicia HVB som vi nu planerar att starta upp igen. Du lägger upp ditt arbete med ”frihet under ansvar” och om du har lång resväg till verksamheten finns även möjlighet att jobba hemifrån vissa dagar samt övernattningsmöjlighet i eget boende.
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv samt våra ledord: glädje, engagemang och ansvar. 

Om tjänsten  
Cornelia & Felicia är en liten familjär verksamhet som ligger utanför Hedemoramed 14 st platser fördelat på två enheter. Verksamheten riktar sig till flickor 13 - 20 år med psykosocial problematik och olika destruktiva beteenden som gör det svårt för ungdomen att befinna sig i sin hem- eller behandlingsmiljö och tar emot placeringar enligt SoL samt LVU.Målsättning är att ge varje ungdom bättre förutsättningar till att kunna leva ett bra och självständigt liv genom att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi har ett färdigt koncept som används på andra HVB inom Humana och som även kommer tillämpas på Cornelia & Felicia, men det finns utrymme att själv påverka återuppbyggnaden av verksamheten. Vi kommer arbeta med evidensbaserade metoder och då främst Kognitiv Beteende Terapi (KBT).
En av våra föreståndare beskriver rollen så här:
”Jag har haft många olika arbetsgivare genom åren; statliga, kommunala och privata, men aldrig någonsin har jag varit på en arbetsplats där värdegrund inte bara är några fina ord på en vägg eller dokument i en pärm. För inom Humana genomsyrar visionen och värdegrunden på riktigt vårt arbete. Det känns fint att komma till en organisation som genuint arbetar för att våra barn och ungdomar ska få ett bra liv. Som ny chef är jag också tacksam för allt stöd jag får från min chef och alla olika stödfunktioner. Trots att Humana är en stor organisation med tusentals medarbetare över hela landet, så känns det som om alla viktiga funktioner är nära. Jag är stolt över att få vara verksamhetschef inom Humana.”
Sofie Holm, Föreståndare på Rasmus HVB och stödboende

Dina arbetsuppgifter
Som föreståndare hos oss på Cornelia & Felicia HVB blir du en viktig del i regionens Ledningsgrupp och där kommer du ha stort stöd i att leda och utveckla verksamheten du ansvarar för. I Humanas organisation finns även tillgång till en rad olika utbildningsmöjligheter samt stödfunktioner inom HR-frågor, ekonomi och kvalité.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med:  
Verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar 
Löne- och annan ekonomisk rapportering 
Dokumentation 
Stötta personalen vid externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter  

Vem är du?  
Som föreståndare är du intresserad av att arbeta konkret med behandling och kombinera detta med coaching och tydligt ledarskap. Hos oss förväntas du vara en lösningsfokuserad, stresstålig, trygg och tydlig chef som får verksamheten att genomsyra en god vård. Genom att leda och fördela arbetet utifrån Humanas värdegrund, evidensbaserade metoder för individuell vård och utifrån givna ekonomiska ramar kvalitetssäkrar samt utvecklar du verksamheten. På så sätt bygger du också din ledarskapsutveckling i vår organisation.
Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan adekvat högskoleutbildning enligt föreskrifter på IVO.  Du har flera års yrkeserfarenhet med kvalificerat behandlingsarbete inom HVB-verksamhet samt har tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personalansvar.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av KBT, DBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod.  
Tjänsten kräver att du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datavana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt: 
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.  
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta regionchef Karolin Norlén Järpeskog på karolin.norlen@humana.se
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: 100 %. Arbetstiden är vardagar mellan kl. 8-17, med viss jourtjänstgöring kväll och helg.
Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.  
Tillträde:  Vi tillsätter tjänsterna löpande enligt överenskommelse.  
Sista ansökningsdag är den 30/10 2022. Vänta inte med din ansökan då vi kommer hantera ansökningarna löpande.

Ansök nu

Regionchef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 13
Kura Omsorg expanderar och söker nu en Regionchef, med placering i Örebro.

Vi är ett assistansbolag och verkar i hela landet med lokalkontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Kura Omsorg är en del av Team Olivia som är en av de större vård- och omsorgskoncernerna i Norden. Välkommen till oss!

Om tjänsten

Som Regionchef på Kura Omsorg har du ett helhetsansvar för den operativa verksamheten i din region. Det innebär att du förvaltar och säkrar den dagliga driften i verksamheten samtidigt som du är drivande i företagets kvalitetssäkring och utveckling. Regionchefen har ett personalansvar över regionens Kundansvariga och ett resultats- och uppföljningsansvar över deras enheter. Väsentligt är att säkerställa en god kundnöjdhet. Som Regionchef ingår du i företagets ledningsgrupp.

I vardagen fungerar Regionchefen som ett smörjmedel för enheten och bidrar till att medarbetare känner sig sedda, till enhetens resultat och till företagets utveckling såväl kvalitativt som ekonomiskt. Tätt samarbete med din Regionchefskollega är avgörande för helheten. Regionchefen rapporterar direkt till VD.

I rollen ingår bland annat:

- Budgetansvar
- Personalansvar
- Kvalitetsansvar
- Affärsutveckling


Om dig

Vi söker en modig, tydlig och kommunikativt skicklig ledare. Du vågar fatta egna beslut, vågar lära dig nya saker, vågar ta hjälp när så behövs och vågar prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.

Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att leda, organisera och vidareutveckla arbetsgrupper och arbetsprocesser. Entreprenörsanda och goda kommunikativa färdigheter såväl i tal som i skrift ser vi som meriterande.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet, socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt en annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Dokumenterat goda erfarenheter från en ledande befattning.

God erfarenhet av att leda chefer.

Erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.

Branschvana inom området samt erfarenhet av ledande befattning inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.

Vi erbjuder

Hos oss får du friheten att utforma ditt arbete tillsammans med din kollega och möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Kura Omsorg är en del av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia och har kollektivavtal för alla anställda.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller.

Ansök nu

Regionchef till Kura Omsorg

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 12
Kura Omsorg expanderar och söker nu en Regionchef, med placering i Örebro.

Vi är ett assistansbolag och verkar i hela landet med lokalkontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Kura Omsorg är en del av Team Olivia som är en av de större vård- och omsorgskoncernerna i Norden. Välkommen till oss!

Om tjänsten

Som Regionchef på Kura Omsorg har du ett helhetsansvar för den operativa verksamheten i din region. Det innebär att du förvaltar och säkrar den dagliga driften i verksamheten samtidigt som du är drivande i företagets kvalitetssäkring och utveckling. Regionchefen har ett personalansvar över regionens Kundansvariga och ett resultats- och uppföljningsansvar över deras enheter. Väsentligt är att säkerställa en god kundnöjdhet. Som Regionchef ingår du i företagets ledningsgrupp.

I vardagen fungerar Regionchefen som ett smörjmedel för enheten och bidrar till att medarbetare känner sig sedda, till enhetens resultat och till företagets utveckling såväl kvalitativt som ekonomiskt. Tätt samarbete med din Regionchefskollega är avgörande för helheten. Regionchefen rapporterar direkt till VD.

I rollen ingår bland annat:

- Budgetansvar
- Personalansvar
- Kvalitetsansvar
- Affärsutveckling


Om dig

Vi söker en modig, tydlig och väldigt kommunikativt skicklig ledare. Du vågar fatta egna beslut, vågar lära dig nya saker, vågar ta hjälp när så behövs och vågar prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.

Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att leda, organisera och vidareutveckla arbetsgrupper och arbetsprocesser. Entreprenörsanda och goda kommunikativa färdigheter såväl i tal som i skrift ser vi som meriterande.

Kvalifikationer

- Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet, socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt en annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.
- Dokumenterat goda erfarenheter från en ledande befattning.
- God erfarenhet av att leda chefer.
- Erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.
- Branschvana inom området samt erfarenhet av ledande befattning inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.


Vi erbjuder

Hos oss får du friheten att utforma ditt arbete tillsammans med din kollega och möjlighet att vara med och utveckla ett av branschens ledande företag. Kura Omsorg är en del av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia och har kollektivavtal för alla anställda.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 3
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 1
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 28
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 23
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 22
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 17
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 14
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 11
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 8
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 7
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 2
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef i Örebro

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
Om jobbet

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan, och Vindeln. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd, stödboende, LSS boende samt träningsboende . Vi har idag ca 900 medarbetare inom koncernen och är helt privatägda.

OmsorgsCompagniet söker nu en biträdande verksamhetschef till vår assistansverksamhet i Örebro. I rollen som biträdande verksamhetschef leder du ett team om åtta medarbetare. Arbetet som biträdande verksamhetschef ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål med ett strukturerat arbetssätt, vilket kräver att du:

- Är socionom eller har en likvärdig utbildning
- Har 3-årig dokumenterad erfarenhet att vara chef.
- Har ingående kunskaper om LSS samt erfarenhet av att leda personlig assistans.
- Har erfarenhet av personal- och resultatansvar.
- Har erfarenhet av att arbete i grupp och har kunskap om grupprocesser.
- Har ett trevligt sätt och har en inre mognad.
- Är lösningsorienterad och är bekväm med att arbetssituationer kan förändras snabbt.
- Har ett strukturerat arbetssätt.
- Är ödmjuk och känner stor respekt för uppdraget.
- Är bekväm med att leda en arbetsgrupp, samt kunna vara tydlig när situationen kräver det.


Arbetsuppgifter

Du har det yttersta ansvaret för verksamhetens drift. Du gör detta genom att säkerställa att avtal följs och tar ansvar för verksamhetens administration. Du ansvarar för verksamhetens uppföljning av bemanning och rekrytering genom att säkerställa behovet av ny personal och adekvat kompetens. Du ansvarar för frågor rörande personal och medföljande administration. Du har det yttersta ansvaret för att våra kunder får den mest kvalitativa omsorg som kan ges. Du ansvarar för budget och resultat genom att driva verksamheten kostnadseffektivt. Du har en kontinuerlig rapportering till affärsområdeschef som också är närmsta chef, samt är med i ledningsgruppen för assistansen.

Att arbeta på OC

På vårt kontor i Örebro blir du en del av en härlig grupp, kontoret är centralt beläget med goda kommunikationsmöjligheter. Vi eftersträvar att samtliga kollegor utbildas vid behov för att du ska ha de bästa möjligheterna för att utvecklas. Kompetensutveckling är något vi ser som en självklarhet för våra chefer och vi uppmuntrar varandra att nå nya framgångar.

Ansök nu

Verksamhetschef Göteborg

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 3
A-omsorg är ett företag med huvudkontor i Örebro och erbjuder hemtjänst till kunder som bor i kommuner som tillämpar LOV, samt städning till företag och privatpersoner med RUT-avdrag.
Vi finns idag i Örebro, Motala, Skövde, Upplands Väsby, Jönköping, Göteborg och Mölndal.
ARBETSUPPGIFTER:
Som verksamhetschef har du nyckelrollen på enheten och ansvarar för verkställighet av insatser åt kunder enligt HSL och SoL.
I din roll som verksamhetschef ska du leda och organisera det dagliga och långsiktiga arbetet så att uppdraget utförs utifrån ställda krav från uppdragsgivare, lagar och regler.
Dina närmsta medarbetare kommer bestå av omvårdnadspersonal.
I din roll arbetar du operativt med kunden i fokus. Det gör du genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarna, som i sin tur kan ge en god kvalitativ service till kunderna. Samverkan med legitimerad personal, myndighetsutövare, uppdragsgivare och andra externa intressenter kommer också vara en del av dina arbetsuppgifter. Ansvar utanför kontorstid förekommer.
Befattningsinnehavaren kommer ingå i regionchefens ledningsgrupp.
KVALIFIKATIONER:
Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning.
Med likvärdig utbildning avses högskoleutbildning med vård-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning. Utbildning med vård-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning ska innehålla, alternativt ha kompletterats med, minst 15 högskolepoäng inom social juridik eller social omsorg för att vara likvärdig utbildning.
Kunskaper i svenska motsvarande lägst gymnasiet eller svenska som andraspråk 3 för att behärska det svenska språket i tal och skrift.
DU ska kunna styrka din utbildning i CV och med kopia på ditt examensbevis eller annan likvärdig handling.
Du har chefserfarenhet, minst 2 år från äldreomsorg, eller kommunal hälso- och sjukvård.
Som verksamhetschef behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare. Du förväntas också vara klar och tydlig i din kommunikation samt ha en god samarbetsförmåga. Du behöver också kunna fatta snabba beslut, prioritera och agera för verksamheten och kundernas bästa. Du är intresserad av digitalisering och tekniska lösningar.
Intervjuer sker löpande, skicka därför in CV och personligt brev snarast. Rekryteringen kan avslutas tidigare om vi hittar vår nya chef tidigare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Då några av våra uppdragsgivare kräver ett godtagbart utdrag från polisens belastningsregister ber vi dig beställa ett sådant när vi kallar till intervju för att kunna visa upp inför anställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Verksamhetschef till Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 20
Var med och stödja vården med patienten i fokus!

Vill du vara i navet av hälso-och sjukvården och utveckla en verksamhet med ett helhetsperspektiv?
Vill du vara med och påverka utvecklingen hos ett nytt ungt universitetssjukhus och etablera nya nära forskningssamarbeten och nationella nätverk? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som verksamhetschef för Laboratoriemedicinska kliniken hos Region Örebro län – en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs!

Om tjänsten
Laboratoriemedicinska kliniken är en välfungerande klinik som verkar över hela regionen med ansvar för den laboratoriemedicinska diagnostiken. Kliniken tillhandahåller medicinsk service till hälso- och sjukvårdens hela bredd från hälsokontroller till högspecialiserad verksamhet. Kliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk transformation, klinisk patologi och klinisk genetik.

Den medicinska utvecklingen är idag stor där en utmaning ligger i att klara av och prioritera inom de diagnostiska möjligheterna som kommer från den fortsatta metodutvecklingen. Att utifrån de möjligheter som finns inom medicinsk utveckling också utveckla verksamheten i en riktning som skapar samklang med hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen i regionen!

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som verksamhetschef har du ett stort mandat och det samlade ledningsansvaret för Laboratoriemedicinska klinikens verksamhet, personal och ekonomi, liksom arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att leda verksamheten mot de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård med hög kvalitet. I ditt uppdrag ingår att följa och vara lyhörd för utvecklingen inom hälso- och sjukvården och dess behov, samt företräder du vad som är möjligt att göra diagnostiskt.

Du leder din egen ledningsgrupp som i nuläget består av enhetschefer samt en klinikstab om 5 personer som består av biträdande verksamhetschef, kvalitetsledare, QA/QC-ledare, verksamhets controller och chefssekreterare.

Genom ditt deltagande i Område specialiserad vårds ledningsgrupp medverkar du och tar ansvar i områdets ledningsarbete. Du arbetar för att vidareutveckla den specialiserade vården och stärka universitetssjukvårdens ställning nationellt och internationellt.

En viktig del i uppdraget som verksamhetschef är att genom ett tydligt ledarskap fortsatt främja en öppen och samverkansinriktad kultur som ger rätt förutsättningar för internt och externt samarbete.

Med nya metoder och snabb utveckling inom det medicinsktekniska området ställs höga krav på att fortlöpande kompetensutveckla medarbetarna. Det är av vikt att kunna både möjliggöra och begränsa insatser, att blicka runt hörnet vad som kan komma inom hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Samverkan inom och mellan klinikens sektioner samt gentemot sjukhusets övriga kliniker är av yttersta vikt för att nå framgång i uppdraget. Du arbetar för en välfungerande verksamhet som är en integrerad del i Region Örebro läns hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområdet består av cirka 320 medarbetare. Du rapporterar till områdeschef för specialiserad vård.

Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och förståelse för samarbete och samverkan, både inom kliniken, sjukhuset och med andra aktörer inom både regionala och nationella nätverk och sammanhang för att skapa den bästa vården för patienten. Det är meriterande om du har för vana att samverka och samarbete över organisatoriska gränser samt i processer. Det är dessutom meriterande om du ingår i relevanta nationella/internationella nätverk.

Du har god erfarenhet av kvalitetssäkring och regelverk för ackreditering/certifiering och har kunskap om biobanking, regulatoriska krav runt blod och vävnad samt medicintekniska krav enligt IVDR och MDR.

Du är läkare med specialistkompetens i laboratoriemedicin eller annan närliggande eller relevant kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har chefs- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård och laboratoriemedicinsk verksamhet med budgetansvar. Att ha erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och leda genom andra chefer är meriterande. Det är dessutom meriterande att vara disputerad.

Du har en god självkännedom, personlig mognad och en god kommunikativ förmåga att förmedla information tydligt och enkelt. Dessutom har du ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap där du strävar efter att etablera trovärdighet. Du har en förmåga att samla och få folk med dig och skapar samarbete med personer på olika nivåer i en organisation. Vi ser att du tar ansvar för helheten och har en förmåga att analysera situationer och förutse problem samt att utveckla effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problemen.

Om verksamheten
Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef till Kungsängen i Nora

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 21
Om tjänsten

Kungsängen i Nora söker nu två verksamhetschefer till daglig verksamhet och gruppbostad. Vi erbjuder ett omväxlande, roligt arbete där du får möjlighet att arbeta nära våra brukare. Hos oss ingår du i ett gott samarbete där vi är måna om varandra.

Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla våra verksamheter tillsammans med kollegor och ledning. Vårt team består av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, regionchefer, VD och hälso-och sjukvårdsteam. Vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och brukarfokus.

Vi erbjuder daglig verksamhet och gruppbostad för vuxna personer tillhörande personkrets 1, personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Du som blir vår nya verksamhetschef kommer framförallt att ta hand om två av våra gruppbostäder. Som verksamhetschef är du tillståndsbärare för enheterna och har fullt personal- arbetsmiljö- och budgetansvar. I personalarbetet ingår att coacha medarbetarna och vara ett stöd i det dagliga arbetet. Du bidrar till att dina medarbetare utvecklas i sina roller.

Du kommer till en välfungerande verksamhet, men det kan alltid bli bättre. Vi strävar efter att alltid förbättra vår redan höga kvalitet och erbjuda de bästa lösningarna för våra brukare. Hos oss får du möjligheten att bygga vidare på det som är bra och fortsätta det aktiva arbetet med bland annat kvalitetsutveckling.

Om dig

Vi söker dig som trivs i samarbete och med att arbeta verksamhetsnära. För att du ska lyckas i rollen hos oss ser vi att du är en trygg ledare med erfarenhet av målgruppen. Ingen dag är den andra lik i våra verksamheter och därför söker vi dig som hittar lösningar i de situationer som uppstår. Du ansvarar för dina verksamheter och därför är det viktigt att du är självgående i ditt arbete.Vi vill att du som söker har:

- Högskole-/universitetsexamen inom relevant område, t.ex: beteendevetenskap, socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- Dokumenterad erfarenhet av personal-budget- och arbetsmiljöansvar inom omsorg
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen, LSS
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Körkort, resor i tjänsten förekommer


Vi ser det som meriterande om du därtill har:

- Erfarenhet av arbetsledande befattning inom LSS, gruppbostad/daglig verksamhet
- Utbildning inom LSS


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande, tjänsterna kan tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller och en grundförutsättning för att detta ska kunna förlängas är att IVO beviljar vår ansökan om att Du ska stå på tillståndet för respektive verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Kungsängen i Nora AB är ett etablerat växande omsorgsbolag som erbjuder boendelösningar, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård inom LSS personkrets 1-3. Vi erbjuder dig som vill jobba med människor en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till variation och utveckling. Våra ledord Trygghet, Laganda och Flexibilitet vägleder oss i det dagliga arbetet och lyfter fram det som är unikt med Kungsängen i Nora som omsorgsföretag. Vi strävar efter att alltid vara en Trygghet för våra brukare, vi är stolta över den Laganda vi har och att vi med hjälp av vår Flexibilitet alltid strävar efter att hitta individanpassade lösningar. Vi satsar på vår personal genom friskvård, kompetensutveckling, möjligheter att påverka sin arbetssituation och våra chefer bedriver ett nära ledarskap.

Kungsängen i Nora är en del av Team Olivia som är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Våra cirka 12 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Läs mer om oss på: www.kungsangeninora.se (http://www.kungsangeninora.se), www.teamolivia.se (http://www.teamolivia.se)

Ansök nu

Verksamhetschef till Kungsängen i Nora

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Om tjänsten

Kungsängen i Nora söker nu två verksamhetschefer till daglig verksamhet och gruppbostad. Vi erbjuder ett omväxlande, roligt arbete där du får möjlighet att arbeta nära våra brukare. Hos oss ingår du i ett gott samarbete där vi är måna om varandra.

Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla våra verksamheter tillsammans med kollegor och ledning. Vårt team består av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, regionchefer, VD och hälso-och sjukvårdsteam. Vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och brukarfokus.

Vi erbjuder daglig verksamhet och gruppbostad för vuxna personer tillhörande personkrets 1, personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Du som blir vår nya verksamhetschef kommer framförallt att ta hand om två av våra gruppbostäder. Som verksamhetschef är du tillståndsbärare för enheterna och har fullt personal- arbetsmiljö- och budgetansvar. I personalarbetet ingår att coacha medarbetarna och vara ett stöd i det dagliga arbetet. Du bidrar till att dina medarbetare utvecklas i sina roller.

Du kommer till en välfungerande verksamhet, men det kan alltid bli bättre. Vi strävar efter att alltid förbättra vår redan höga kvalitet och erbjuda de bästa lösningarna för våra brukare. Hos oss får du möjligheten att bygga vidare på det som är bra och fortsätta det aktiva arbetet med bland annat kvalitetsutveckling.

Om dig

Vi söker dig som trivs i samarbete och med att arbeta verksamhetsnära. För att du ska lyckas i rollen hos oss ser vi att du är en trygg ledare med erfarenhet av målgruppen. Ingen dag är den andra lik i våra verksamheter och därför söker vi dig som hittar lösningar i de situationer som uppstår. Du ansvarar för dina verksamheter och därför är det viktigt att du är självgående i ditt arbete.Vi vill att du som söker har:

- Högskole-/universitetsexamen inom relevant område, t.ex: beteendevetenskap, socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- Dokumenterad erfarenhet av personal-budget- och arbetsmiljöansvar inom omsorg
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen, LSS
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Körkort, resor i tjänsten förekommer


Vi ser det som meriterande om du därtill har:

- Erfarenhet av arbetsledande befattning inom LSS, gruppbostad/daglig verksamhet
- Utbildning inom LSS


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande, tjänsterna kan tillsättas under ansökningstiden. Vi tillämpar provanställning och bakgrundskontroller och en grundförutsättning för att detta ska kunna förlängas är att IVO beviljar vår ansökan om att Du ska stå på tillståndet för respektive verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Kungsängen i Nora AB är ett etablerat växande omsorgsbolag som erbjuder boendelösningar, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård inom LSS personkrets 1-3. Vi erbjuder dig som vill jobba med människor en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till variation och utveckling. Våra ledord Trygghet, Laganda och Flexibilitet vägleder oss i det dagliga arbetet och lyfter fram det som är unikt med Kungsängen i Nora som omsorgsföretag. Vi strävar efter att alltid vara en Trygghet för våra brukare, vi är stolta över den Laganda vi har och att vi med hjälp av vår Flexibilitet alltid strävar efter att hitta individanpassade lösningar. Vi satsar på vår personal genom friskvård, kompetensutveckling, möjligheter att påverka sin arbetssituation och våra chefer bedriver ett nära ledarskap.

Kungsängen i Nora är en del av Team Olivia som är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Våra cirka 12 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.

Inom Team Olivia tror vi på att du som ledare vill och kan göra skillnad. För att vi gemensamt ska kunna ta hand om och utveckla vår verksamhet krävs ett enhetligt, samspelande och utvecklande ledarskap. Vi använder vår modell Ledarskapskompassen för att kunna navigera tryggt på vår resa. Ledarskapskompassen omfattar fyra egenskaper; Teamorientering, Samarbetsorientering, Affärsorientering och Förändringsorientering. Det är egenskaper som våra ledare behöver för att bygga ett bolag med teamarbete som ryggrad.

Läs mer om oss på: www.kungsangeninora.se (http://www.kungsangeninora.se), www.teamolivia.se (http://www.teamolivia.se)

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef till Allmänpsykiatrin

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 3
Vi söker dig som är en engagerad och driven ledare och som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av Allmänpsykiatrin.

Psykiatrin är nu i en spännande förändringsresa och vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet, för att vi på bästa sätt ska vara rustade att möta framtiden, med patientens behov i fokus.

Vi söker nu dig som vill vara med och påverka och forma verksamheten inom verksamhetsområdet Allmänpsykiatrin. Verksamhetsområdet innefattar heldygnsvård och öppenvård med bland annat enheten för hjärnstimulering (ECT) samt psykiatrisk akutmottagning. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och med att implementera standardiserade vårdförlopp, systematisk kvalitetsuppföljning och med att förändra arbetssätt för att möta patienternas behov med bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Allmänpsykiatrin har cirka 400 medarbetare. Du blir direkt underställd verksamhetschef och du har en drivande och ledande roll i utvecklingsarbetet.

Hos oss får du frihet i att utveckla och testa nya arbetssätt. Vi söker dig som har en tydlig och visionär strategi för hur verksamhetsområdet kan utvecklas. Du har en ledarskapsstil som utmärks av engagemang och delaktighet. Du är en lagspelare som bygger vårdprocesser tillsammans med vårdgrannar. Du bedriver ett nära ledarskap och är bra på att bygga relationer.

Arbetsuppgifter:
I uppdraget som biträdande verksamhetschef kommer du ha ett nära samarbete med verksamhetschefen och även vid dennes frånvaro fungera som ställföreträdande.

Rollen som biträdande verksamhetschef omfattar:
- Ansvar för specificerade klinikövergripande frågor och projekt
- Ansvar i samarbete med verksamhetschef, för arbetsmiljö, personal-, ekonomi- och organisationsfrågor.
- Befattningen omfattar i övrigt sedvanliga beredningsärenden som verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.

Du företräder arbetsgivaren och ingår i klinikens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga chefer och medarbetare förväntas du att bidra till hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samlade utveckling. Till din hjälp har du ett flertal chefer som har första linjens chefsansvar samt personer som står för verksamhetsstöd inom bl.a. ekonomi, personal, IT och kvalitet.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har hälso- och sjukvårdsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare chefserfarenhet är ett krav. Du är visionär och strategisk och har en tydlig framtidsbild och insikt rörande verksamhetens utveckling. Det är meriterande med erfarenhet av förbättringsarbeten och produktionsplanering.

Som chef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har du en viktig roll som kulturskapare och förebild för organisationens medarbetare. Professionalism, engagemang och laganda präglar ditt arbetssätt. Att motivera och leda medarbetare mot gemensamma mål och att vara delaktig i att leda en organisation i ständig förändring och utveckling ser du som utmanande och inspirerande.

Det krävs att du har en personlig mognad, är tydlig, lyhörd, en aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera och entusiasmera medarbetare. Genom öppenhet och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår därigenom goda resultat. Du har god förmåga att skapa kontakter och underhålla relationer och du arbetar strategiskt mot uppsatta mål och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsform:
Du erbjuds en tillsvidareanställning med heltidstjänstgöring utifrån din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Arbetstiderna är dagtid.

Tillträde:
Enligt överenskommelse, under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Upplysningar:
Åsa Kindahl, verksamhetschef
Telefon: 076-695 63 01
E-postadress: asa.kindahl@regionorebrolan.se

Karin Haster, områdeschef
Telefon: 019-602 70 22, 070-214 99 92
E-postadress: karin.haster@regionorebrolan.se

Facklig företrädare:
Kommunal, Sofia Tynelius
Telefon: 019-602 15 75
E-postadress: sofia.tynelius@regionorebrolan.se

SACO, Beatrice Jardeberg
Telefon: 0586-665 08
E-postadress: beatrice.jardeberg@regionorebrolan.se

Vision, Solveig Kiel Israelsson
Telefon: 019-602 27 58
E-postadress: Solveig.kiel-israelsson@regionorbrolan.se

Vårdförbundet, Merjo Yliluoma
Telefon:070-302 20 70
E-postadress: Merjo.yliluoma@regionorebrolan.se

Örebro läns läkarförening, Teresa Jansen
Telefon: 070-572 56 00
E-postadress: teresa.jansen@regionorebrolan.se

Hemsida: Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län, läs mer på www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Sista ansökningsdag:
2021-12-19

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Om organisationen:
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrigt:
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och brottsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansök nu