Biträdande rektor jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Biträdande rektor i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Biträdande rektor till Änglandaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Dec 4
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Änglandaskolan!

Om tjänsten

Från och med ht 2024 kommer Änglandaskolan att växa genom att elever och personal från Kryddgårdsskolan går samman med Änglandaskolan. 

Som biträdande rektor på Änglandaskolan F-6 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektorer, ledningsgrupp och pedagoger. Tillsammans med rektorerna leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för fritidsverksamheten. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Vi värdesätter förmåga att kunna skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare för att bidra till engagemang och delaktighet.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.

Exempel på arbetsuppgifter:

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• ansvara för fritidsverksamheten
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Om arbetsplatsen
Änglandaskolan är en relativt nybyggd F-6 skola som startade upp verksamheten i augusti 2018. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, och inte med traditionella klassrum. På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion.

Läs mer om Änglandaskolan; https://skolor.orebro.se/anglandaskolan.html

Kvalifikationer
Som biträdande rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av arbete i fritidshem och grundskola

Meriterande:

• erfarenhet av skoladministrativt arbete
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - tom 31 december 2024

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den; 20 och 21 december på förmiddagarna  

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor Hovstaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Aug 18
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Hovstaskolan!

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Hovstaskolan F-6 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor, ledningsgrupp och pedagoger. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Vi värdesätter förmåga att kunna skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare för att bidra till engagemang och delaktighet.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.

Exempel på arbetsuppgifter:

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Om arbetsplatsen
Hovstaskolan är en F-6 skola i norra delarna av Örebro kommun cirka 9 km norr om centrum. Skolan har 440 elever och cirka 300 barn inskrivna i fritidshem. På skolan arbetar 62 personal. Skolan ligger i utkanten av ett villasamhälle med närhet till vackra skogsområden.

Läs mer om Hovstaskolan här; https://skolor.orebro.se/hovstaskolan.html 

Kvalifikationer
Som biträdande rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation 
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• erfarenhet att arbeta med elevhälsofrågor

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den; 6 och 7 september 

Om erforderliga beslut fattas 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Välkommen med din ansökan!

 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Mellringeskolan 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Jun 8
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Mellringeskolans högstadium.

Om tjänsten
I rollen som biträdande rektor på Mellringeskolan 7-9 delar du skolledaruppdraget med rektor. Du är del av ett team besående av rektor, ledningsgrupp och pedagoger med goda möjligheter till skolutvecklingsarbete. Du får vara med i att forma verksamhetens unika delar, men också dra samordningsvinster som är till gagn för medarbetare och personal.

Som biträdande rektor leder och utvecklar du verksamheten för ökad måluppfyllelse på ett sådant sätt att medarbetare, elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare upplever att en bra verksamhet erbjuds. Du driver ett målinriktat ledarskap som bygger på dialog och ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med eleverna i fokus.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Exempel på arbetsuppgifter:

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är en F-9 skola med ungefär 700 elever belägen i ett vackert parkområde med närhet till skogen på Väster i Örebro. Eleverna kommer framförallt från Örebros västra stadsdelar och närmsta landsbygden. Mellringeskolan 7-9 har drygt 330 elever och ca.50 personal. Personalen är indelad i arbetsenheter som är organiserade runt gemensamma klasser. Arbetsenheten är navet för både arbete med måluppfyllelse och elevhälsa. Som stöd till lärararbetslagen finns förutom skolledning och administration ett elevhälsoteam. På skolan finns elevkoordinatorer, kurator, skolsköterska, fritidsledare och elevassistenter.

För att skapa riktigt bra förutsättningar för elevernas lärande och en likvärdig skolgång är de tre läsåren indelade i 12 studieperioder. Varje period har inom respektive ämne gemensamma mål som eleverna arbetar mot och pedagogerna följer upp. Utifrån resultatet finns möjlighet att justera undervisningen inför nästkommande period för att på bästa sätt möta elevernas behov. Respektive ämnesgrupp träffas regelbundet för att tillsammans stämma av undervisningen.

Våra skolklubbar ger eleverna möjlighet att fördjupa sig utifrån egna intressen i dans, fotboll, musik och bild o form. Vi har inom skolår 7-9 en kommungemensam grupp för elever med en diagnos inom autismspektrat. Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/mellringeskolan

Kvalifikationer
Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du lugn och trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av biträdande rektor- eller rektorsuppdrag med ekonomi- personal- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation 
• påbörjad eller avslutad rektorsutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidare 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den; 14/8 och 15/8

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2 juli 2023.  

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Latorps förskola

Biträdande rektor
Läs mer Mar 24
Vill du vara en del av framtiden ska du läsa vidare! Är du en kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Brinner du för pedagogisk utveckling? Vill du tillsammans med rektorer leda Vintrosa, Latorp, Garphyttan, Närkes Kil och Lundby förskolor för att främja våra barns utveckling och lärande? Då kan du vara den biträdande rektorn vi söker!

Om tjänsten
Som biträdande rektor arbetar du för fyra rektorer Vintrosa, Latorp, Garphyttan, Närkes Kil och Lundby förskolor. Tjänsten kommer vara delad mellan samtliga förskolor och innebär att arbetsplatsen är på olika platser. Du ska kunna ge ett kvalificerat chefsstöd samt vara tillförordnad rektor vid behov. Tillsammans med rektorerna leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du kommer att samarbeta och ingå i ledningsgrupp med övriga rektorer.

Exempel på arbetsuppgifter:

• samordna och driva utvecklingsgrupper inom förskolorna gällande; språk, trygghetsarbete, ICDP och IKT.
• samordna och utveckla kollegialt lärande
• samordna och uppdatera handlingsplaner för förskolorna
• samordna och vara delaktig i utvecklingsledargruppen
• utveckla det pedagogiska arbetet på förskolorna
• utbilda och utveckla inom IKT
• vara delaktig i arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet
• inköpssamordning
• omvärldsspaning
• säkerställa att gällande lagar, policys och rutiner efterföljs

Om arbetsplatsen
Läs mer om Vintrosa förskola här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-24-vintrosa-forskola.html

Läs mer om Latorps förskola här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-13-latorps-forskola.html

Läs mer om Garphyttan förskola här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-12-garphyttans-forskola.html

Läs mer om Närkes Kil förskola här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-21-sorgarden.html

Läs mer om förskolorna i Lundby här; Ädelstenen; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-24-adelstenen.html

Änglagård; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-24-anglagard.html

Nybacken; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola--pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2022-03-04-nybacken.html

Kvalifikationer
Som biträdande rektor ska du kunna arbeta såväl självständigt som i team. Det viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter. Du är trygg i din roll och skapar god kontakt och förtroende med både kollegor, barn och föräldrar. I ditt vardagliga arbete är du bra på att lyssna, kommunicera och driva kollegor framåt. Du ska ha förmåga att planera, utveckla samt följa upp processer utifrån verksamheternas behov. Du behärskar svenska språket väl så att du kan kommunicera med personal, barn och vårdnadshavare samt kan dokumentera i de system verksamheten kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad förskollärare
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att driva utveckling inom digitalisering
• diplomerad vägledare inom ICDP
• du har erfarenhet inom förskolan
• körkort samt tillgång till egen bil

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse tom 30 juni 2025

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hålls; 17/4 och 18/4

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 april.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Rostaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Feb 22
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Rostaskolan!

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Rostaskolan F-6 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor, ledningsgrupp och pedagoger. Tillsammans med rektorn leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Vi värdesätter förmåga att kunna skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare för att bidra till engagemang och delaktighet.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• på börjad eller avslutad rektorsutbildning 
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• goda kunskaper inom IKT
• erfarenhet av att jobba i en mångkulturell skola/ område

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den; 13,14,16 mars 

Om erforderliga beslut fattas

Om arbetsplatsen
Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen, med goda bussförbindelser och ca 15 minuters promenadväg in till centrala Örebro.

Skolan är en F–6-skola med ca 530 elever och 83 personal, fördelade på 20 klasser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på skolan.

Hos oss har vi regelbunden planeringstid, både enskilt och gemensamt i arbetslagen, enligt riktlinjerna inom Örebro kommun. Utöver detta har vi även utvecklingsgrupper där vi träffas för att samordna och utveckla verksamheten tillsammans. Rostaskolan har ett fokus på trygghet, trivsel och arbetsro och du får möjlighet att vara med att driva detta arbete framåt. Skolans arbetslag präglas av både ett gott teamwork och kollegialt lärande.

Läs mer om Rostaskolan här; https://skolor.orebro.se/rostaskolan.html

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 mars.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande Rektor till Mellringeskolan F-6/Närkes Kils skola F-6

Biträdande rektor
Läs mer Dec 23
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Mellringeskolan och Närkes Kils skola!

Om tjänsten
I rollen som biträdande rektor på Mellringeskolan F-6/Närkes Kils Skola är du del av ett team av rektor, ledningsgrupp och pedagoger på två skolor med goda möjligheter till skolutvecklingsarbete. Du får vara med i att forma verksamhetens unika delar, men också dra samordningsvinster som är till gagn för medarbetare och personal.

Som biträdande rektor leder och utvecklar du verksamheten för ökad måluppfyllelse på ett sådant sätt att medarbetare, elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare upplever att en bra verksamhet erbjuds. Du driver ett målinriktat ledarskap som bygger på dialog och ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med eleverna i fokus.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du lugn och trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidare 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den;

Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är en stolt skola belägen i ett vackert parkområde med närhet till skogen på Väster i Örebro. F-6 drivs som en intraprenad där ungefär 320 elever och cirka 50 personal har sin arbetsplats. Arbetet leds av rektor Johan Walter och biträdande rektor Christer Davidsson.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/mellringeskolan

Närkes Kils Skola är belägen på landsbygden ca. 10 min nordväst om Örebro. Skolan har i dagsläget omkring 120 elever och är ca. 15 personer som arbetar dagligen på skolan. Till det tillkommer även personal inom elevhälsan samt ett antal ämneslärare vi delar med andra närliggande skolor.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/narkeskilsskola

Övrig information
 

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 januari 2023.  

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Svealundsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Nov 10
Vill du vara en del av framtiden ska du läsa vidare! Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektorn vi söker till Svealundskolan!

Om tjänsten
I rollen som biträdande rektor på Svealundskolan är du del av ett team av rektor, biträdande rektorer och pedagoger på en stor skola med stora möjligheter till skolutvecklingsarbete över skolformsgränserna. Du får möjlighet att forma verksamhetens unika delar, men också dra samordningsvinster som är till gagn för medarbetare och personal.

Som biträdande rektor leder och utvecklar du verksamheten för ökad måluppfyllelse på ett sådant sätt att medarbetare, elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare upplever att en bra verksamhet erbjuds. Du driver ett målinriktat ledarskap som bygger på dialog och ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med eleverna i fokus. 

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180hp
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan/grundsärskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du lugn och trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation  
• chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

Om erfoderligare beslut fattas 

Intervjuer beräknas hållas den; 29/11 1/12 och 2/12 

Om arbetsplatsen
Svealundsskolan är en nystartad skola med drygt 500 elever i årskurs F–6. På skolan finns även grundsärskola årskurs 1–6 inom ämnen och ämnesområden. Du hittar oss i nybyggda lokaler vid Eklundaparken där tidigare Eklundaskolan låg. Hösten 2021 flyttade Eklundaskolan och Sveaskolan sina verksamheter till Svealundsskolan. Skolorna bytte i samband med flytten namn till Svealundsskolan.

Läs mer om Svealundskolan här; https://skolor.orebro.se/svealundsskolan.html

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 november.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande Enhetschef till Birgittaskolan och Åsbackaskolan, Örebro

Biträdande rektor
Läs mer Sep 29
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Du kommer att ingå i den gemensamma ledningsgruppen för Birgittaskolan och Åsbackaskolan samt i ditt uppdrag ha personal, arbetsmiljöansvar och budgetansvar för vissa årskurser på Birgittaskolan. Du blir en del av ett engagerat skolledningsteam som leds av en erfaren rektor tillsammans med tre biträdande enhetschefskollegor. I dina arbetsuppgifter ingår att möta representanter från elevernas hemkommuner och även andra nätverk kring eleverna. På skolan finns även elevboende för vissa elever. Uppdraget ställer krav på god samarbetsförmåga där du har förmåga att samverka med såväl interna som externa yrkesgrupper, med elevens bästa som utgångspunkt. För att bli aktuell som biträdande enhetschef hos oss behöver du antingen ha fullgjort den statliga rektorsutbildningen, alternativt genomföra den inom snar framtid samtidigt som du arbetar som biträdande enhetschef.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för rollen hos oss behöver du:
• Lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning där pedagogik och didaktik ingår.
• Vara väl förtrogen med tillämpning av skolans styrdokument.
• Vara van att självständigt ta beslut och verkställa dessa inom givna ramar.
• Ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i skrift.

Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet.
• Har erfarenhet av att leda fritidshemsverksamhet.
• Har arbetat med elever i behov av särskilt stöd.
• Har erfarenhet av att ha undervisat eller arbetat med grundsärskolans kursplaner.
• Har utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller hörselskadade.
• Kan svenskt teckenspråk, och om du inte kan svenskt teckenspråk så ska du ha ett starkt intresse av att vilja lära dig, och vi tar ansvar för att du får lära dig språket.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att passa i den här roll tror vi att du är en person som har förmåga att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för att driva dina processer framåt, i såväl medgång som motgång och är mån om att avsluta projekt i tid med goda resultat. Du är lyhörd och har mod att agera för att främja konstruktiv konflikthantering. Vidare är det fördelaktigt om du ser dig själv som en relationsskapare, som trivs i och får energi av ett aktivt socialt arbetsrelaterat sammanhang. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet i kommunikationen och ett gott omdöme som du använder vid uttalanden, agerande och beslut.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Bitr. rektor till Tegnérskolan F-3

Biträdande rektor
Läs mer Jun 3
Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Brinner du för pedagogisk utveckling? Vill du tillsammans med rektor leda Tégnerskolan för att främja våra elevers utveckling och lärande?

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Tégnerskolan har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor. Tillsammans med rektorn leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.
 
Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• leda trygghetsteamet
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet 
• lärarlegitimation
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan
• erfarenhet av arbete med systematiskt kvalitetsarbete

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du är en god administratör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning 
• erfarenhet av schemaläggning
• erfarenhet av arbete i systemet skola24

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har över 150 000 invånare med 165 olika nationaliteter. Tegnérskolan är en F-3 skola med ca 200 elever och ca 30 personal.

 Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/tegnerskolan

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Lillåns Södra skola

Biträdande rektor
Läs mer Maj 13
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Lillåns Södra skola F-6 söker nu en biträdande rektor. Du ska tillsammans med rektor driva och utveckla verksamheten och dess personal. Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Då är kanske du vår nya biträdande rektor till Lillåns Södra skola!

Om tjänsten
Som biträdande rektor leder och utvecklar du tillsammans med rektor den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du kommer att ha verksamhets- arbetsmiljö- och personalansvar. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans koncept och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Uppföljning, utveckling och trygghetsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik, trygghet, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete. I biträdande rektorstjänsten ingår även undervisning i idrott. 

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
• idrottsundervisning i år 4-6 med planering, bedömning och betygsättning

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• legitimerad idrottslärare
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• du har erfarenhet inom grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning 
• erfarenhet av arbete med trygghetsfrågor
• van att arbeta med digitala verktyg som stöd i lärandet
• Örebro kommuns ledarskapsutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Lillåns Södra skola är en F-6 skola med ca 260 elever och drygt 30 personal. Skolan ingår i Lillåns intraprenad tillsammans med Lillån F-6 och Lillån 7-9.

Lillåns Södra skola är en skola med goda förutsättningar och höga resultat och vårt fokus ligger på kunskap, trygghet och samverkan, men viktigt för oss är också glädje, nyfikenhet och en lust att lära. Vi tänker gärna utanför boxen och prövar ofta nya vägar då vi tror att det är ett av sätten att bli Örebros bästa skola.

Som ledare på Lillåns Södra skola arbetar du aktivt med elevernas delaktighet, inflytande och trygghet. Vi vill att eleverna som lämnar vår skola ska vara sociala, ansvarsfulla, kommunikativa och fulla av kunskap. 

Lillåns Södra skolan är en skola i ett naturskönt område i norra delen Örebro. Läs gärna mer om oss på: orebro.se/lillans-sodraskola

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 maj.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor på Tybblelundsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jan 24
Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Brinner du för pedagogisk utveckling? Vill du tillsammans med rektor leda Tybblelundsskolan för att främja våra elevers utveckling och lärande?

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Tybblelundsskolan har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor. Tillsammans med rektorn leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• leda trygghetsteamet
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av arbete som biträdande rektor där personal- och verksamhetsansvar ingått
• lärarlegitimation
• erfarenhet av att jobba inom grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du är en god administratör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: 8 augusti

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen 
Tybblelundsskolan är i nuläget en F-4 skola som växer underifrån. I dagsläget har vi ca 350 elever och ca 40 personal. Skolan är nybyggd och vi flyttade in hösten 2018. När den är fullt utbyggd kommer det vara en grundskola för årskurs F–6 och ha plats för drygt 520 elever.

Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 februari.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor på Olaus Petriskolan F-6

Biträdande rektor
Läs mer Jan 20
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Olaus Petriskolan söker nu en biträdande rektor mot åk F-6, som tillsammans med rektor ska leda enhetens verksamheter och personal. Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Då är kanske du vår nya biträdande rektor till Olaus Petriskolan!

Om tjänsten 
I din roll som biträdande rektor arbetar du tätt tillsammans med rektor och elevhälsa och har verksamhetsansvar och personalansvar för skolans resursarbetslag. Du driver utveckling av skolans hälsofrämjande arbete med fokus på undervisning, lärmiljö och skolans stödorganisation.

Vi utökar ledningsfunktionen på skolan med en biträdande rektor med ansvar för fortsatt utveckling av skolans stödorganisation och hälsofrämjande arbete. Biträdande rektor kommer till att börja med ha personalansvar för skolans resursteam och för lokalvård, vaktmästeri och administration. Olaus Petriskolan är en hälsofrämjande skola och biträdande rektor kommer ha ett särskilt ansvar för att utveckla undervisningen och skolans lärmiljö för att möta våra elevers behov tillsammans med övrig elevhälsa.

Inom tjänsten ansvarar du tillsammans med skolans specialpedagog och övrig elevhälsa för skolans verksamhet för elever i behov av olika former av stöd inom undervisningen. Du kommer inom tjänsten arbeta direkt med elever i behov av stöd i skolans "Studioverksamhet" 

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• du har erfarenhet inom grundskolan
• lärarlegitimation

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• intresse för att driva specialpedagogik inom grundskolan med fokus på lärmiljö
• erfarenhet av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
• erfarenhet och intresse av att arbeta med elever inom NPF

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Olaus Petriskolan F-6 är en skola som ligger på norr i Örebro med åk F-6 och fritidshem och sedan fortsätter Olaus Petriskolans verksamhet för åk 7-9 centralt i Örebro. Skolan har fullt utbyggd plats för ca. 450 elever på F-6 fördelade på 4 arbetslag. Arbetslagen har ansvaret för en tydligt avgränsad elevgrupp. Grundlärare har ansvaret för undervisningen under skoldagen.

Fritidspedagoger ansvarar för rastaktiviteter, fritidshemmets verksamhet, skolövergripande hälsofrämjande arbete, elevråd i åk F-3 och 4-6 och finns representerade i skolans ledningsgrupp och trygghetsteam. Skolan arbetar med aktivt elevinflytande med nära relationer, stöd av lärplattformen It´s Learning, olika elevråd och med alternativa verktyg. Eleverna i åk 1-3 har tillgång till IPad 1:2 och i åk 4-6 har eleverna datorer 1:1. Elever har valt att fördjupa sig i skolans profiler, under läsåret har skolan musik-, idrott och hälsa- och teknikprofil från åk 4. Skolan satsar på tidigt stöd med högre lärartäthet på lågstadiet.

Olaus Petriskolan är sedan läsåret 2015/2016 Övningsskola, ett samarbete med lärarutbildningen på Örebro Universitet. Skolans utvecklingssatsningar läsåret 21/22 är att utveckla skolans undervisning för högre måluppfyllelse, utveckling av skolans stödorganisation och implementering av begreppet "Hälsofrämjande skola".

Lär med om skolan här; https://skolor.orebro.se/olaus-petriskolan.html

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 februari.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Intraprenaden Almby skola F-9

Biträdande rektor
Läs mer Jan 14
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Almby skolan söker nu en biträdande rektor mot åk 7–9, som tillsammans med rektor F-9 och biträdande rektorer för grundsärskolan, F-3 samt 4–6 ska leda enhetens verksamheter och personal. Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Då är kanske du vår nya biträdande rektor till Almby skolan!

Om tjänsten 
Tillsammans med rektorn leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• du har erfarenhet inom grundskolan
• lärarlegitimation

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning
• erfarenhet av administration, organisation och schemaläggning
• van att arbeta med digitala verktyg som stöd i lärandet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 maj eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Tjänsten är en semesteranställning. Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester. 

Om arbetsplatsen
Intraprenaden Almby skola är en F-9 skola med ca 1000 elever och 120 personal. På skolan kan du läsa utifrån skolans alla läroplaner. Intraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med stort fokus på vårt huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Hos oss får eleverna 10 år på sig att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Vi vill att våra elever lämnar oss med god självkänsla och väl förberedda för livet.

Läs mer om vår skola här; https://skolor.orebro.se/almby-skola.html

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 januari.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor & lärare i naturvetenskapliga ämnen, Realgymnasiet Örebro

Biträdande rektor
Läs mer Dec 7
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.Om Realgymnasiet
Realgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet.

Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!

Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.

Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Örebro
Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/orebro.

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Biträdande rektor
Som biträdande rektor hos oss kommer du tillsammans med rektor leda Realgymnasiet Örebro utifrån skolans uppdrag att främja lärande och stimulera eleverna att utveckla kunskaper och värden samt utifrån Lärandekoncernens koncept. Ni ansvarar tillsammans för det pedagogiska ledarskapet, där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du ingår i Regionchefens ledningsgrupp för region Mitt tillsammans med rektorer och biträdande rektorer för de andra skolorna i regionen.

En stor del av uppdraget som biträdande rektor består av att tillsammans med rektor ansvara för skolans måluppfyllelse och utveckling och arbeta strategiskt med dessa frågor i ett systematiskt kvalitetsarbete.  Du kommer också samarbeta med skolans kommunikatör gällande marknadsföringsarbete. Under hösten 2022 kommer arbetsmiljöarbete och personalansvar ingå i tjänsten. I övrigt kommer utformning av rollen diskuteras fram i samråd med rektor.

Tjänsten som biträdande rektor kommer under våren 2022 ha en sysselsättningsgrad på 20-30% men kommer till höstterminen utökas till 50%. Resterande 50-80% kommer du få undervisa inom biologi, djurens biologi, naturkunskap och kemi på skolan. Realgymnasiet i Örebro har två program, Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård och Hästhållning samt Fordon- och transportprogrammet inriktning Personbil. Till hösten utökas skolan med en tredje årskurs samt  inriktningen Naturturism på Naturbruksprogrammet. Du kommer att undervisa på bägge program.

Tillsammans med rektor, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet och fortsatta studier.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i biologi, djurens biologi, naturkunskap och/eller kemi på gymnasiet. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ledande roll inom gymnasieverksamhet som exempelvis förstelärare, arbetslagsledare eller liknande och att du har tidigare erfarenhet av skolutveckling. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att vara biträdande rektor och om du färdigställt rektorsutbildningen.

Vi ser att du tar ansvar, planerar, prioriterar och strukturerar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och handlar i enighet med fattade beslut och riktlinjer. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar.

Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och  människors olika förutsättningar som gör att du arbetar bra med andra människor. Du har förmågan att leda och samordna gruppers arbete väl. Ser till helheten av verksamheten och tar hänsyn till det perspektivet vid agerande och beslutsfattande.

Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument och värnar om elevernas rätt till en god utbildning. Har ett stort intresse för skolutveckling och vill arbeta gemensamt inom skolledningen för att bidra till att skapa goda förutsättningar för våra elever och personal att lyckas. 

Vi ser att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då det förekommer intern och extern kommunikation i rollen. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen och du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande rektor till Brickebackens skola

Biträdande rektor
Läs mer Nov 1
Vi söker dig som tillsammans med rektor vill leda Brickebackens skola för att främja våra elevers utveckling och lärande. 

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Brickebackens skola driver du skolan framåt tillsammans med rektor och personal. Du är delaktig i stort och smått och har ett delat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi tillsammans med rektor. Du är delaktig i elevhälsoarbetet och tillsammans med rektor och teamledare är du en viktig del i skolans ledningsgrupp. Du är trygg med att agera självständigt men tror samtidigt på ett delat ledarskap.

Brickebackens skola är två parallellig med ca 250 elever och ett 50-tal medarbetare. Vi är en skola med högt ställda mål gällande elevernas inlärning och har möjligheter som gör att vi vågar prova nya grepp och tänka utanför de traditionella ramarna när så behövs. Skolan har ett väl fungerande arbete kring trygghet och studiero för eleverna samt en trygg personalgrupp med god gemenskap. 

Brickebackens skola är tillsammans med Brickebackens särskola en intraprenad.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följsKompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180hp
• erfarenhet av att arbeta inom F-6
• lärarlegitimation
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet alternativt genomförd utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig

För att lyckas på det här uppdraget ser vi att du behöver vara intresserad av att leda skolutveckling tillsammans med andra. Du är tydlig och har förmågan att organisera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter situation. Vi ser också att du bör ha en god samarbetsförmåga och att du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar.

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera.  Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning 
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Om arbetsplatsen
Brickebackens skola är en F-6 skola med fritids. I skolans lokaler finns också Särskolan 1-9 placerad. Från 1 januari 2020 är vi en skola i en intraprenad som tillsammans driver båda skolformerna framåt. I skolan finns även bibliotek och idrottshall med bad. Brickebackens skola ligger ca 5 km från centrala Örebro och det finns goda bussförbindelser.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 15 november. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Vivallaskolan F-6

Biträdande rektor
Läs mer Okt 11
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en trygg, kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Brinner du för pedagogisk utveckling? Då är kanske du vår nya biträdande rektor till Vivallaskolan!

Om tjänsten

Tillsammans med rektorn leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.

Vi vill skapa en trygg och stabil organisation där vi har transparanta processer och där vi litar till varandras kompetenser. Här är förtroendeskapande relationer och en tydlig organisationsstruktur viktiga ingredienser.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• i rollen som rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav


• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av arbete som biträdande rektor där verksamhets- och personalansvar ingått
• du har erfarenhet inom grundskolan
• du har erfarenhet inom fritidshem
• rektorsutbildning
• erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du skapar framgångsrika relationer med vårdnadshavare, elever och medarbetare. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och Office-paketet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen

Vivallaskolan har en verksamhet som vi är stolta över både inom skola och skolbarnomsorg. Nu söker vi dig som har höga ambitioner och som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vivallaskolans verksamhet i enlighet med våra högt ställda målsättningar och förväntningar, forskning och beprövad erfarenhet.

Vår Vision är att varje enskild elev ska kunna växa i sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar där goda kunskaper ger förutsättningar till ett livslångt lärande som lägger grunden till en bra framtid.

Läs mer om vår skola här: orebro.se/vivallaskolan

Övrig information

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 18 oktober. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Navet skola 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Apr 27
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att uppmuntra och inspirera? Vi söker nu en biträdande rektor som tillsammans med rektor ska leda Navet skolas verksamhet och personal.

Om tjänsten
Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

I arbetet som biträdande rektor har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som en helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. Du ansvarar för personal-, ekonomi- och verksamhet. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare i yrkesrollerna lärare, lärare i fritidshem och elevassistenter. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• i rollen som rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik minst 180hp
• erfarenhet av arbete som biträdande rektor
• lärarlegitimation
• du har erfarenhet inom grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: ht 2021

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Navet är en 7–9-skola på Ladugårdsängen i södra delen av Örebro.

Läs mer om skolan här; https://skolor.orebro.se/navets-skola.html

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 maj. 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande rektor, Intraprenaden Almby skola F-9

Biträdande rektor
Läs mer Apr 1
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? 

Vi söker nu två biträdande rektorer till intraprenaden Almby skola som ska leda F-3 respektive 4-6 enhetens verksamhet och personal. Här får du möjligheten att komma till en F-9 skola där du leder din enhet och samtidigt är med och leder skolan som en helhet tillsammans med rektor för F-9 samt biträdande rektor för grundsärskolan. Som chef i vår verksamhet får du möjlighet att medverka i utvecklingen av skolan med eleverna i fokus.

Om tjänsten 
Som biträdande rektor på Almby skola kommer du till en väl fungerande verksamhet där du, på delegation av rektor för F-9, ansvarar för antingen F-3 eller 4-6 enheten. Tillsammans med rektor för F-9 samt biträdande rektor för grundsärskolan blir du en viktig del i det fortsatta arbetet med att vara en skola i framkant med goda resultat. 

Skolan har arbetat mycket med utveckling av fritidshemmet och har kommit långt i det arbetet, som biträdande rektor för F-3 förväntas du fortsätta att utveckla den verksamheten. 

Som biträdande rektor för 4-6 blir ditt uppdrag att genom nära ledarskap driva och tillsammans med personalen fortsätta att utveckla den goda verksamhet som finns idag.

I ledningsstaben för intraprenaden Almbyskolan finns också en administrativ chef som leder administrationen, vaktmästeri och lokalvård. 

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.
Tjänsten är en semesteranställning. Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål på delegation av rektor
• leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare med olika yrkesroller.
• ledningsgruppsarbete
• arbetsmiljöansvar för aktuell enhet och bidra till att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats
• arbeta utifrån en helhetssyn och fatta självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen om minst 180hp inom pedagogik
• lärarlegitimation
• erfarenhet av arbete i grundskolan

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse samt har förmåga att samarbeta och tror på ett delat ledarskap. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av fritidshem
• erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
• organisatorisk och administrativ erfarenhet
• erfarenhet av arbete med elever med NPF
• utbildning i ICDP
• digital kompetens 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Tillträde: 1 augusti

Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen 
Intraprenaden Almby skola är en F-9 skola med ca 1000 elever och 120 personal. På skolan kan du läsa utifrån skolans alla läroplaner. 
Intraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med stort fokus på vårt huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Hos oss får eleverna 10 år på sig att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Vi vill att vår elever lämnar oss med god självkänsla och väl förberedda för livet.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 april.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande gymnasiechef till FUFA, Gymnasiet

Biträdande rektor
Läs mer Mar 1
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill utveckla Örebro kommuns gymnasieskolor.
Med 150 000 invånare med mer än 165 nationaliteter i vår kommun är både utmaningarna och möjligheterna stora. I rollen som biträdande gymnasiechef förväntas du vara med och utveckla gymnasieskolan och att skapa möjligheter för eleverna. 

Som chef hos oss får du möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt!

Om tjänsten
I ditt uppdrag som biträdande gymnasiechef kommer du tillsammans med gymnasiechefen att ansvara för alla våra kommunala gymnasieskolor med ca 30 rektorer och chefer. Du arbetar direkt under gymnasiechefen och ingår i ledningsgruppen inom FUFA som leds av förvaltningschefen. 

Du kommer även att representera förvaltningen och gymnasiechefen i olika sammanhang och forum eftersom den kommunala gymnasieskolan även är en viktig del i den regionala samverkan.Gymnasieskolan i Örebro kommun är i en fas av förändring och utveckling. Förvaltningen och nämnden jobbar intensivt med att stärka kunskapsresultaten, planera gymnasiets organisation och modernisera gymnasieprogram och då särskilt yrkesprogrammen.

Som arbetsgivare erbjuder Örebro kommun dig ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. I vårt ledarskap utgår vi från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erbjuder vi dig kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att medverka i utvecklingen av kommunens verksamhet med medborgaren i fokus.
Du får även tillgång till kvalificerat och nära chefsstöd via kommunens interna ekonomi- HR- kommunikations- och IT-funktioner.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• leda, stödja och utveckla rektorer i deras pedagogiska ledningsuppdrag
• ansvara för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor inom ditt område
• driva och följa upp verksamhet mot uppsatta mål
• ansvara för omvärldsbevakning
• samverka med fackliga organisationer
• samverka med interna och externa parter
• vara delaktig och bidra i det strategiska utvecklingsarbetet inom förvaltningen
• bidra med goda beslutsunderlag till politiken
• omsätta de politiska besluten ut i verksamheten

Kompetenskrav

• pedagogisk examen om minst 180hp från högskola eller universitet
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• skolledarerfarenhet inklusive pedagogiskt ledarskap
• god förtrogenhet med gymnasiet
• erfarenhet av att driva skolutvecklingsarbete
• rektorsutbildning

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• dokumenterad erfarenhet av att leda ledare

Omfattning och tillträde
Anställningsform: uppdraget är ett förordnande på fyra år. I grunden finns en

tillsvidareanställning i Örebro Kommun utefter utbildning.

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Alla kommer att lyckas! Det är vår målbild på Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA). FUFA ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, riksgymnasiet för döva och hörselskadade, den kommunala vuxenutbildningen, kommunens arbetsmarknadsinsatser (inklusive det kommunala aktivitetsansvaret) samt försörjningsstöd. Vi känner stark tilltro till människors förmåga att göra sig själva rättvisa och växa av egen kraft. Vårt arbete och våra samarbeten med omvärlden bidrar till att de vi är till för når sina mål, ökar sin kompetens, rustas för arbetsmarknaden eller vidare studier, och försörjer sig själva.

Information om Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete hittar du här!

Tjänsten är placerad på Ringgatan i Örebro.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Vill du veta mer om vår verksamhet och våra andra gymnasieskolor i Örebro, besök gärna vår hemsida!

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår karriärsida för chefer!

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 mars. 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande rektor till Brickebackens skola

Biträdande rektor
Läs mer Feb 9
Vi söker dig som tillsammans med rektor vill leda Brickebackens skola. Vi är en skola med högt ställda mål gällande elevernas inlärning och möjligheter som gör att vi vågar prova nya grepp och tänka utanför de traditionella ramarna när så behövs. Detta kombinerat med trygghet och gemenskap för både elever och personal, en lika viktig pusselbit. Tillsammans med Brickebackens särskola är vi en intraprenad.

Om tjänsten
Som biträdande rektor driver du skolan framåt tillsammans med rektor och personal. Du är delaktig i stort och smått och förväntas ta eget ansvar och även ta uppgifter som rektor delegerar till dig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ha verksamhets- och personalansvar för enheten
• leda enheten så att uppsatta mål och resultat uppnås inom ramen för tilldelade resurser
• skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett arbete med önskad kvalitet för dem som verksamheten är till för
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats

Verksamhetsansvar innebär att:

• ansvara för planering och genomförande av enhetens uppdrag utifrån gällande styrning (lagstiftning, nämndreglemente, kommunala och statliga mål och styrdokument)
• skapa förståelse för enhetens mål och uppdrag och på vilket sätt varje medarbetare ska bidra
• skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom enheten
• samverka med relevanta aktörer internt och externt

Personalansvar innebär att:

• leda, fördela och organisera arbetet inom enheten
• ansvara för rekrytering, introduktion och bemanning
• förankra beslut och skapa delaktighet bland medarbetarna genom att genomföra arbetsplatsträffar mm
• tydliggöra förväntningar och ge återkoppling på utfört arbete genom att genomföra grupp-, utvecklings-, avstämnings- och lönesamtal
• ansvara för att medarbetarna har rätt kompetens och förutsättningar
• leda, planera och följa upp enhetens arbetsmiljöarbete genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med medarbetarna.

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen med pedagogisk inriktning och lärarlegitimation
• erfarenhet av att leda lärare, tex som teamledare, förstelärare eller liknande

Som biträdande rektor är du intresserad av att leda skolutveckling tillsammans med andra. Du är kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Du ska kunna ta fullt rektorsansvar om så behövs samt kunna organisera och tänka långsiktigt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett bra arbetsklimat. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse samt ha en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete som biträdande rektor

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning med möjlighet till tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: from 1 mars tom 28 juni

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Brickebackens skola är en F-6 skola med fritids. I skolans lokaler finns också grundsärskolan 1-9 placerad. Från 1 januari 2020 är vi en skola i en intraprenad som tillsammans driver båda skolformerna framåt. I skolan finns även bibliotek och idrottshall med bad. Brickebackens skola ligger ca 5 km från centrala Örebro och det finns goda bussförbindelser.

Du kan läsa mer om vår skola här: orebro.se/brickebackensskola

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår karriärsida för chefer!

Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb/larare.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 februari.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande enhetschef till Åsbackaskolan och Birgittaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Aug 12
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning och som följer grundsärskolans kursplaner och Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Birgittaskolan tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. De båda skolorna ligger dock på samma adress i Örebro och har mycket samarbete. För elever som inte kan dagpendla till skolan har skolorna tillgång till elevboende med personal dygnet runt under skoldagar.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

Vi är cirka 110 medarbetare som arbetar på de båda skolorna alternativt på våra elevboenden.

Vi söker nu en biträdande enhetschef som ska arbeta dels med den dagliga driften av Åsbackaskolan och även ansvara för delar av Birgittaskolans verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Åsbackaskolan och Birgittaskolan och ha både personalansvar och budgetansvar. Du kommer att ta ett självständigt ansvar för den dagliga driften på Åsbackaskolan och för ett team på Birgittaskolan och samråda med rektor och ytterligare två biträdande enhetschefer. I uppdraget ingår också ett arbetsmiljöansvar. I dina arbetsuppgifter ingår att möta representanter från elevernas hemkommuner och även andra nätverk kring eleverna.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.


KVALIFIKATIONER
Ska krav:
• Du har lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning där pedagogik och didaktik ingår
• Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kunna tillämpa dem
• Du har god kännedom om utbildningsväsendets organisation och styrning
• Du är van att självständigt ta beslut och verkställa dessa inom givna ramar
• Du har erfarenhet och intresse för skolutveckling
• Du är van att arbeta i olika nätverk
• Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i skrift.

Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet
• Har erfarenhet av att leda fritidshemsverksamhet
• Har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Om du inte har gått den förväntas du göra det.
• Har arbetat med elever i behov av särskilt stöd
• Har erfarenhet av att ha undervisat eller arbetat med grundsärskolans kursplaner.
• Har utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller hörselskadade
• Kan svenskt teckenspråk, och om du inte kan svenskt teckenspråk så ska du ha ett starkt intresse av att vilja lära dig, och vi tar ansvar för att du får lära dig språket.
• Har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete.


Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor som:
• God dialog och samarbete med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare
• Helhetsperspektiv på skolans verksamhet
• Initiativförmåga
• Flexibilitet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Biträdande Rektor till Hagaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Maj 16
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Vi söker nu biträdande rektor för delat ledarskap på Hagaskolan F-6.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av Hagaskolan.     

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Hagaskolan F-6 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. En lagspelare som gillar att leda.

I rollen som biträdande rektor har du personal- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• personalansvar för elevhälsan och fritidshem
• leda trygghetsteamet 
• leda förstelärargruppen
• ansvara för partnerskapet Mötesplats VOX
• driva och utveckla nya samverkansformer med kommunala och civila aktörer

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat ?
• erfarenhet av undervisning inom f-6  

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du är en god administratör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Övrigt meriterande

• rektorsutbildning
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, och verksamhetsansvar inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att jobba i en mångkulturell skola/ område
• erfarenhet av att samverka med kommunala och civila aktörer
• erfarenhet av att ha nära samarbete och driva utvecklingsarbete inom elevhälsan 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 60%

Tillträde: 10 augusti

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har cirka 140 000 invånare med 150 olika nationaliteter. Örebro kommun är utsedd till Sveriges Kvalitetskommun.

Hagaskolan är en F-6 skola med ca. 300 elever. Skolan tillhör Björk-Hagaområdet, som är en del av de västra stadsdelarna i Örebro. Kunskap och demokrati står i centrum för skolans verksamhet. Vårt mål är att på bästa sätt möta varje elev individuellt och skapa ett lärande. Trygghet, ansvar och arbetsglädje är ledord för Hagaskolan. Hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med fritidspedagoger och lärare. Vi har nära samarbete med hela dagen-perspektiv, för att skapa en kreativ och utvecklande verksamhet med hög måluppfyllelse och trygga elever.

Övrig information
Intervjuer kommer att hållas den 28, 29 maj samt 1 juni.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 22 maj.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande Rektor till Mellringeskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jan 23
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Vi söker nu biträdande rektor för delat ledarskap på Mellringeskolan 7-9.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av Mellringeskolans med eleverna i fokus.

Om tjänsten
Som biträdande rektor på Mellringeskolan 7-9 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektor. Därför söker vi en person som både är trygg med att agera självständigt och samtidigt tror på delat ledarskap. En lagspelare som gillar att leda.

Som chef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus. 

Kompetenskrav

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av att driva pedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat
• organisatorisk och administrativ erfarenhet

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du är en god administratör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• rektorsutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas till 14 februari

Om skolan
Mellringeskolan 7-9 leds av rektor och biträdande rektor. Verksamheten är uppdelad i fyra arbetslag med ca 350 elever och 50 personal. Skolan drivs sedan 2015 som en intraprenadskola med hela Mellringeskolan F-9.
Till hösten kommer skolan att starta en hälsoinriktning med ett pulsprojekt, vilket passar bra med skolans fina möjligheter till idrottsaktiviteter och unika närhet till natur.

Mellringeskolan 7-9 var först i Örebro kommun med att lansera tvålärarmodell i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO. Det innebär i korthet att två ämneslärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samtliga klasser inom ovan nämnda ämnen. Båda lärarna är gemensamt ansvariga för den verksamhet som bedrivs och även för den bedömning som görs. Detta säkerställer en god kvalitet på verksamheten,en bra arbetsro, större trygghet för eleverna samt en samsyn på bedömning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Läs mer om Mellringskolan här här!

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 februari 2020

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande rektor till Norrbyskolan Intraprenad

Biträdande rektor
Läs mer Nov 18
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av Norrbyskolan Intraprenad medborgaren i fokus.

Om tjänsten
Som chef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare/underställda chefer. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus. Tjänsten kommer att vara uppdelad på 50% biträdande rektor och 50 % chef för flexgruppen.

Kompetenskrav
- högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
- dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
- rektorsutbildning
- erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet

Omfattning och tillträde
Tidsbegränsad anställning, 100 % 
Tillträde: from 7 januari 2020 tom 30 juni 2021

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Om skolan
Norrbyskolan är en F-6-skola som drivs som intraprenad tillsammans med Norrby förskolor. Det innebär att vi inom kommunens ram kan arbeta med större frihet. Skolan har just nu cirka 610 elever och ca 80 personal, men expanderar i samband med vår nybyggda skoldel. Vi arbetar kontinuerligt med Livskunskap och har Hälsa som ett kännetecken för skolan.

Läs mer om vår verksamhet här: www.orebro.se/norrbyskolan

Ansökan
Sista ansökningsdag är 29 november 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Biträdande rektor till Norrbyskolan Intraprenad

Biträdande rektor
Läs mer Okt 23
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av Norrbyskolan Intraprenad medborgaren i fokus.

Om tjänsten
Som chef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare/underställda chefer. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus. Tjänsten kommer att vara uppdelad på 50% biträdande rektor och 50 % chef för flexgruppen.

Kompetenskrav
- högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
- dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
- rektorsutbildning
- erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet

Omfattning och tillträde
Tidsbegränsad anställning, 100 % 
Tillträde: from 7 januari 2020 tom 30 juni 2021

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Om skolan
Norrbyskolan är en F-6-skola som drivs som intraprenad tillsammans med Norrby förskolor. Det innebär att vi inom kommunens ram kan arbeta med större frihet. Skolan har just nu cirka 610 elever och ca 80 personal, men expanderar i samband med vår nybyggda skoldel. Vi arbetar kontinuerligt med Livskunskap och har Hälsa som ett kännetecken för skolan.

Läs mer om vår verksamhet här: www.orebro.se/norrbyskolan

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 november 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Biträdande rektorer till Sveaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Okt 11
Vill du vara med på vår resa mot nya Svealundskolan? Sveaskolan skall hösten 2021 gå samman med Eklundaskolan och bilda Svealundsskolan. Vi söker därför nu drivna pedagoger, gärna med erfarenhet av ledningsfunktion som vill vara med och driva skolutveckling och vara med och skapa en ny skola i Örebro kommun, Svealundsskolan!

Om tjänsten
Biträdande rektor särskolan;
- att i nära samarbete arbeta med rektor och ledningsgrupp med huvudansvar för särskolan
- huvudansvar för skolutveckling och personal som jobbar särskolan
- att driva skolutveckling i samråd med rektor och ledningsgrupp på skolan.

Biträdande rektor grundskola och fritidshem;
- att i nära samarbete arbeta med rektor och ledningsgrupp med huvudansvar för grundskola och fritids
- huvudansvar för skolutveckling och personal inom grundskola och fritidshem på Sveaskolan
- att driva skolutveckling i samråd med rektor och ledningsgrupp på skolan.

Kompetenskrav
- Högskole-/universitetsexamen inom pedagogik

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Du har en vilja att driva skolans utveckling. Som ledare är du tydlig och kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du arbetar väl i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
- Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet

Omfattning och tillträde
1 tillsvidaretjänst, 60-100 % Särkolan
1 tillsvidaretjänst, 80-100 % Skola och fritidshem
Tillträde: 1 december

2021 när Sveaskolan går samman med Eklundaskolan och bildar Svealundskolan kommer tjänsterna bli 100%.

Tjänsterna tillsätts om erfoderliga beslut fattas.

Om skolan
Sveaskolan ligger i centrala Örebro och är en f-6 skola samt särskola. Vi jobbar mycket utifrån språkutvecklande arbetssätt och integrerande varande mellan våra skolformer. Sveaskolan skall hösten 2021 gå samman med Eklundaskolan och bilda Svealundsskolan. Då kommer tjänsten bli 100% med huvudansvar för särskolan. Läs mer om Sveaskolan https://www.orebro.se/2.10f1ec7f110cf0d553e800021587.html

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 oktober 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Vi söker biträdande rektor till Brickebackens särskola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 11
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Örebro? Som biträdande rektor på Bickebackens särskola kommer du tillsammans med pedagoger, elevhälsa och rektor arbeta med att få elever att uppnå sina mål i skolan. Vill du vara med i det arbetet är du välkommen att söka tjänsten!

Om tjänsten
Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som bitträdande rektor tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som biträdande rektor i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av Brickebackens särskola med medborgaren i fokus. Som biträdande rektor har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare/underställda chefer. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- du har lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar
- du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
- du ska vara drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever
- du bidrar till att verksamheten bedrivs och genomförs i enlighet med statliga och kommunala styrdokument och mål
- arbete i verksamhetens ledningsgrupp
- vara med och leda, stödja och kompetensutveckla personalen

Kompetenskrav
- Högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
- Dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
- Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat

Som biträdande rektor är det viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som biträdande rektor är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
- rektorsutbildning

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100 % 
Tillträde: Enligt överenskommelse

Om arbetsplatsen
Information om skolans placering, inriktning, storlek osv.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 oktober 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Lundbyskolan i Örebro söker Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Apr 12
Lundbyskolan är en grundskola år F-6 med cirka 300 elever och 45 personal som har skolan som sin arbetsplats. Skolan finns i Lundby centrum med närhet till vackar grönområden där barnen kan känna trygghet och stolthet. Rektor ansvarar för skolan tillsammans med biträdande rektor.

Är du vår nya Biträdande rektor?
Vi söker dig som gillar utmaningar och vill arbeta på en skola i utveckling. Det finns tillgång till kvalificerat och nära chefssdtöd via våra interna ekonomi, HR, kommunikations och IT stöd. Vi erbjuder även kvalificerat chefsstöd i form av administrativ samordnare och assistent med ansvar för arbetsuppgifter kopplade till lokalfrågor, ekonomiuppföljningar och budgetarbete, skydds- och säkerhetsfrågor.

Kompetenskrav
- högskole-/universitetsexamen inom pedagogik

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Facklig information
Kommunal: 010-442 92 50
Lärarförbundet: 019-14 10 14
Lärarnas Riksförbund: 019-18 31 99
Skolledarna: 019-21 33 33

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 april 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Lundbyskolan i Örebro söker Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Apr 15
Lundbyskolan är en grundskola år F-6 med cirka 300 elever och 45 personal som har skolan som sin arbetsplats. Skolan finns i Lundby centrum med närhet till vackar grönområden där barnen kan känna trygghet och stolthet. Rektor ansvarar för skolan tillsammans med biträdande rektor.

Är du vår nya Biträdande rektor?
Vi söker dig som gillar utmaningar och vill arbeta på en skola i utveckling. Det finns tillgång till kvalificerat och nära chefsstöd via våra interna ekonomi, HR, kommunikations och IT stöd. Vi erbjuder även kvalificerat chefsstöd i form av administrativ samordnare och assistent med ansvar för arbetsuppgifter kopplade till lokalfrågor, ekonomiuppföljningar och budgetarbete, skydds- och säkerhetsfrågor.

Kompetenskrav
- högskole-/universitetsexamen inom pedagogik

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Facklig information
Kommunal: 010-442 92 50
Lärarförbundet: 019-14 10 14
Lärarnas Riksförbund: 019-18 31 99
Skolledarna: 019-21 33 33

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 april 2019.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Biträdande rektor till Odenskolan , Hampetorp och Kilsmo Skola

Biträdande rektor
Läs mer Mar 19
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Östernärke? Som biträdande rektor på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola så kommer du tillsammans med pedagoger, elevhälsa och rektor arbeta med att få elever att lyckas i skolan.

Om tjänsten
Som biträdande rektor har du verksamhetsansvar med fokus på elevhälsa, trygghetsarbete och den operativa verksamheten på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola.
Du har ett nära samarbete med rektorn på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola. Du leder och utvecklar verksamheten inom dina ansvarsområden för ökad måluppfyllelse på ett sådant sätt att elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare upplever att en bra verksamhet erbjuds. Du driver ett målinriktat ledarskap som bygger på dialog och ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom dina ansvarsområden. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med eleverna i fokus.

Kompetenskrav
- du har en pedagogisk högskoleexamen/universitetsexamen
- erfarenhet av att arbeta som ledare inom förskola/skola 
- erfarenhet av arbete med elevhälsa och trygghetsfrågor
 
Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är lyhörd och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Du är även strukturerad och systematisk i ditt arbete. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du är tydlig och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100% 
Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Om skolan
Odenskolan är en F-9 skola som ligger i Odensbacken. Hampetorp som är en F-6 skola och Kilsmo skola är en F-3 skola. Båda enheterna ligger cirka 10 minuters bilväg från Odenskolan.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2 april 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Biträdande rektor till Odenskolan , Hampetorp och Kilsmo Skola

Biträdande rektor
Läs mer Mar 29
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Östernärke? Som biträdande rektor på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola så kommer du tillsammans med pedagoger, elevhälsa och rektor arbeta med att få elever att lyckas i skolan.

Om tjänsten
Som biträdande rektor har du verksamhetsansvar med fokus på elevhälsa, trygghetsarbete och den operativa verksamheten på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola.
Du har ett nära samarbete med rektorn på Odenskolan, Hampetorp och Kilsmo skola. Du leder och utvecklar verksamheten inom dina ansvarsområden för ökad måluppfyllelse på ett sådant sätt att elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare upplever att en bra verksamhet erbjuds. Du driver ett målinriktat ledarskap som bygger på dialog och ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom dina ansvarsområden. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med eleverna i fokus.

Kompetenskrav
- du har en pedagogisk högskoleexamen/universitetsexamen
- erfarenhet av att arbeta som ledare inom förskola/skola 
- erfarenhet av arbete med elevhälsa och trygghetsfrågor
 
Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är lyhörd och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Du är även strukturerad och systematisk i ditt arbete. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du är tydlig och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100% 
Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Om skolan
Odenskolan är en F-9 skola som ligger i Odensbacken. Hampetorp som är en F-6 skola och Kilsmo skola är en F-3 skola. Båda enheterna ligger cirka 10 minuters bilväg från Odenskolan.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2 april 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Vi söker Biträdande rektorer till Adolfsbergsskolan F - 9

Biträdande rektor
Läs mer Nov 1
Vi ser över ledningsstrukturen på Adolfsbergsskolan F-9 och söker därför förstärkning. Är du den vi söker? Adolfsbergsskolan F-9 är en grund- och grundsärskola med ca 900 elever och 160 personal. På skolan finns förutom ordinare grundskole- och grundsärskoleverksamhet även kommungemensamma undervisningsgrupper för elever inom autismspektrumtillstånd och för elever med rörelsehinder, RH-grupp. Skolans ledningsteam består av tre rektorer, utvecklingsledare och förstelärare. Nu söker vi er som tillsammans med rektorerna vill arbeta med att utveckla och leda vår skola.

Mer information om Adolfsbergsskolan hittar du på vår hemsida http://www.orebro.se/adolfsbergsskolan

Om tjänsterna
Tjänsterna är förlagda enligt följande: 1 tjänst till ordinarie verksamhet på Adolfsbergsskolan F-6, 1 tjänst till ordinarie verksamhet på Adolfsbergsskolan 7-9 samt 1 tjänst till grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper autism och RH. 

Vi söker dig, engagerad och driven pedaogisk ledare som tycker om att leda andra och tar ansvar för den pedagogiska utvecklingen i läroplanen och skollagen. Du ska vara skicklig i att möta skolans tre huvudgrupper: Elever, Personal och Föräldrar. Du arbetar i team tillsammans med rektor och ledningsgrupp och förmågan att samarbeta är grundläggande. 

Som biträdande rektor är du chef över en personalgrupp och ansvarar för av rektor delegerade områden. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar sjävständiga beslut inom verksamhetsområdet. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som biträdande rektor samarbetar du nära rektorn. Tillsammans har ni ett helhetsperspektiv. Du ingår i ledningsgruppen.

- Du har kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande 
  styrdokument
- Du arbetar förebyggande och främjande och verkar för en god lärandemiljö för både personal
  och elever
- Du är närmaste chef för medarbetare på skolan och arbetar med uppgifter kopplat till detta
- Du förebygger, utreder och åtgärdar kränkande behandling tillsammans med skolans
  trygghetsteam
- Du följer upp och utvärderar verksamheten och ekonomin
- Du kan självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta
  behoven hos alla elever
- Du är delaktig i arbetet inför stadieövergångar och klassammansättningar/klassplaceringar
- Du är en viktig del i skolans övergripande styrning i ett F-9 perspektiv
- Vid behov samordnar du insatser för elever med externa aktörer samt har kontat med
   vårdnadshavare.

Kompetenskrav
- Högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
- Erfarenhet av arbete i grundskola/grundsärskola
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Goda IT-kunskaper .

Övrigt meriterande
- Erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrumtillstånd och/eller grundsärskola.
- Erfarenhet av att leda pedagoger
- Genomförd rektorsutbildning eller annan chefsutbildning
- Erfarenhet av schemaläggning. 

Vi söker dig som kan arbeta självständig och strukturerat. Du skapar och upprätthåller förtroendefulla och professionella relationer. Du är kommunikativ och har god förmåga att se varje individs utvecklingspotential. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
100% 2 tjänster, 80-100% 1 tjänst. Tillträde enligt överenskommelse

Facklig information
Lärarförbundet: 019-14 10 14
Lärarnas Riksförbund: 019-18 31 99
Skolledarförbundet: 0703-22 77 70
Kommunal Skola och Teknik: 010-442 92 50

Ansökan
Örebro kommun använder sig av ett elektroniskt rekryteringssystem och vi önskar att du lämnar din ansökan via systemet.
Sista ansökningsdag 2018-11-15.

Välkommen med din ansökan!

Örebro kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Lundbyskolan söker Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Okt 17
Lundbyskolan är en grundskola år F-6 med cirka 300 elever och 45 personal som har skolan som sin arbetsplats. Skolan finns i Lundby centrum med närhet till vackar grönområden där barnen kan känna trygghet och stolthet. Rektor ansvarar för skolan tillsammans med biträdande rektor.

Är du vår nya Biträdande rektor?
Vi söker dig som gillar utmaningar och vill arbeta på en skola i utveckling. Det finns tillgång till kvalificerat och nära chefssdtöd via våra interna ekonomi, HR, kommunikations och IT stöd. Vi erbjuder även kvalificerat chefsstöd i form av administrativ samordnare och assistent med ansvar för arbetsuppgifter kopplade till lokalfrågor, ekonomiuppföljningar och budgetarbete, skydds- och säkerhetsfrågor.

Kompetenskrav
- högskole-/universitetsexamen inom pedagogik

Det är viktigt att du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html

Omfattning och tillträde
Tillsvidare, 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 oktober 2018.

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Biträdande enhetschef på Birgittaskolan , Örebro

Biträdande rektor
Läs mer Maj 7
Hos oss arbetar du för en utvecklande och tillgänglig lärmiljö för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd och rådgivning till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Vi har cirka 1 100 anställda. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Mellersta regionen
Mellersta regionen omfattar Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Östergötlands län. Regionen har regionkontor i Örebro och lokalkontor finns i Örebro, Linköping och Västerås. Inom regionen är vi cirka 300 anställda inom olika verksamheter. Tillsammans blir vi en helhet som skapar mervärde både för våra uppdragsgivare i regionen och verksamhet för våra skolor med nationellt upptagningsområde.
Myndighetens kärnvärden är respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet.

Birgittaskolan
Birgittaskolan är Mellersta regionens skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För elever som inte kan dagpendla till skolan har Birgittaskolan elevboende.
Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.
Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Du kommer att ingå i Birgittaskolans ledningsgrupp och ha både personalansvar och arbetsmiljöansvar inom ditt ansvarsområde. Du kommer att ta ett självständigt ansvar för flera arbetslag och samråda med rektor och ytterligare en biträdande enhetschef. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för Birgittaskolans fritidshem.KVALIFIKATIONER
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i skrift.
• Du ska ha lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning där pedagogik och didaktik ingår
• Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och kunna tillämpa dem
• Du ska ha god kännedom om utbildningsväsendets organisation och styrning
• Du är van att självständigt ta beslut och verkställa dessa inom givna ramar
• Du har erfarenhet och intresse för skolutveckling
• Du är van att arbeta i olika nätverk

Det är meriterande om du:
• Kan svenskt teckenspråk, och om du inte kan svenskt teckenspråk så ska du ha ett starkt intresse av att vilja lära dig.
• Har erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet
• Har erfarenhet av att leda fritidshemsverksamhet
• Har arbetat med elever i behov av särskilt stöd
• Har utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller hörselskadade

Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor som:
• God dialog och samarbete med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare
• Helhetsperspektiv på skolans verksamhet
• Initiativförmåga
• Flexibilitet

Chefserfarenhet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Biträdande rektorer till F - 3 och 4 - 6 , Vivallaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Mar 21
Vill du vara med och leda arbetet i att forma dagens unga i lärande och för framtidstro i Vivalla! Då är du välkommen att söka tjänsten som biträdande rektor hos oss.

Om tjänsten
Vi skapar from ht -18 en ny ledningsorganisation på Vivallaskolan. Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor och du verkar inom ramen för den delegation du får. Du har lednings-, utvecklings- uppföljnings-, personalansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ska vara drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Du ansvarar också för att verksamheten bedrivs och genomförs i enlighet med statliga och kommunala styrdokument och mål.
- Pedagogiskt ledarskap F-6 utifrån tydligt systematiskt kvalitetsarbete
- Personalansvar
- Arbete i verksamhetens ledningsgrupp
- Elevhälsoarbete

Kompetenskrav
Vi söker dig som har akademisk examen med pedagogisk inriktning
Grundläggande digital kompetens.

I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Goda ledaregenskaper utifrån ditt uppdrag som pedagogisk ledare.
God kommunikativ förmåga där du som ledare behöver vara både lyhörd men också kunna skapa intresse, delaktighet, förståelse och engagemang hos medarbetare.
Mål- och resultatorienterad.
God lagspelare som ser till hela verksamhetens bästa.

Övrigt meriterande
- Erfarenhet av chefs-/ledaruppdrag inom förskola/skola/fritidshem
- Erfarenhet av skolutveckling
- Rektorsutbildning
- Arbete i mångkulturellt område

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning 100%.
Tillträde: 2018-08-01 eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 2.

Om arbetsplatsen
Vivallaskolan är en av Örebros största grundskolor med ca 650 elever, F-9. I höst lämnar åk 7-9 och kvar blir ca 550 barn i skolår F-6. Skolan ligger mitt i Vivalla. Området och skolan präglas av kulturell och språklig mångfald. På skolan talas ett 30-tal olika språk. Skolan har en positiv utveckling och ligger långt fram i de pedagogiska tankarna. Under dryga två år kommer vi delta i ett forskningsprojekt om nyanländas lärande kopplat till Mälardalens högskola. Vi samverkar också med Karlstad Universitet och Skolverket för att fortsätta utveckla det som redan fungerar väldigt bra utifrån organisation och pedagogisk praktik. Skolans ledord är; Kunskap, Trygghet och Framtid. Visionen är att varje enskild elev ska ha maximal kunskapsutveckling utifrån sina egna förutsättningar. 

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2018-04-05

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu