Miljö- och klimatstrateg jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Stadsbyggnad söker strategisk hållbarhetsplanerare med inriktning vatten

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 17
Bli en del av Sveriges vassaste stadsbyggnadskontor!

Örebro är en kommun med stark tillväxt och på Stadsbyggnad planerar vi för utvecklingen av vårt framtida Örebro. Politiken är våra uppdragsgivare som vi har ett tätt samarbete med, samtidigt har vi alltid medborgarna i fokus. Fler ska få möjlighet att bo, arbeta, uppleva och trivas här. Vi har höga ambitioner att Örebro ska vara en hållbar, attraktiv och trygg kommun och det är nära mellan stadsmiljö och stadsnära naturområden. Vi arbetar enligt den omtalade Örebromodellen där god planberedskap och långsiktighet kombinerat med flexibilitet och proaktiva arbetssätt är nycklarna till framgång. Vi är modiga och testar ofta nya sätt att hantera de utmaningar vi ställs inför. Genom nyfikenhet, kreativitet och engagemang vill vi tillsammans planera för den bästa versionen av Örebro!

Om tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Örebro och samordna kommunens strategiska vattenförvaltning. Inom tjänsten deltar du, med vattenfrågor i fokus, i arbetet med strategier för hur Örebro ska utvecklas och i framtagandet av kommunens översiktsplan, planprogram och utvecklingsförslag, lokaliseringsutredningar, strategiska planer, remisser mm. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• samordna och utveckla kommunens strategiska vattenförvaltning, vilket inkluderar frågor kopplade till dagvatten, översvämning, VA och vattnets ekologiska status
• ta fram och följa upp strategier och handlingsplaner kopplade till vattenfrågor med Översiktsplan och Program för hållbar utveckling som utgångspunkt
• samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser
• initiera och genomföra pilotprojekt för vidare implementering i organisationen
• vara kommunens representant i samverkansgrupper med bla Länsstyrelsen och Hjälmarens vattenvårdsförbund
• svara på interna och externa remisser inom ämnesområdet
• formulera beslutshandlingar, föredra ärenden i nämnd och andra forum

Kompetenskrav


• akademisk examen inom hydrologi, limnologi, miljövetenskap eller annan naturvetenskaplig eller teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• flera års arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet

Som hållbarhetsplanerare har en god kommunikationsförmåga och är flexibel då förutsättningarna förändras och kan snabbt anpassa dig till nya krav. Du arbetar bra såväl i grupp som självständigt utan att tappa leveransfokus. För att trivas i tjänsten bör du vara resultat- och målinriktad, arbeta strukturerat och har förmågan att prioritera ditt arbete och ta egna initiativ. Du har en förmåga att tänka analytiskt på en högre strategisk nivå och kan enkelt sätta dig in i nya områden. Arbetet kräver att du har lätt för att förankra idéer och kan samarbeta i olika sammanhang, och löser problem. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet 

Meriterande

• arbetslivserfarenhet inom processledning, projektledning, miljölagstiftning och erfarenhet av miljötillståndsprocesser
• kunskap om lagen om allmänna vattentjänster (LAV), EU:s vattendirektiv samt översvämningsdirektivet (SFS 2009:956)
• kunskap om planprocessen, Plan- och bygglagen, Miljöbalken och annan relevant lagstiftning
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att arbeta med GIS

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Stadsbyggnad ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadsmiljöinvesteringar, mark och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, GIS och kartframställning. På förvaltningen arbetar cirka 150 medarbetare som har olika specialistkunskaper. Vi är en sammansvetsad förvaltning, vi lär oss av varandra och vi strävar ständigt mot en än högre tillitskultur. Vårt nybyggda kontor i Citypassagen är modernt och aktivitetsbaserat och ligger i direkt anslutning till Resecentrum och nära city. Det finns också möjligheter att delvis jobba på distans.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31 maj.

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Planerare till Miljökontoret i Örebro kommun

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 22
Vill du göra skillnad och arbeta för en bättre miljö i Örebro kommun? Gillar du att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv? Då är tjänsten som planerare hos oss på Miljökontoret tjänsten för dig!

Om tjänsten 
Just nu söker vi en initiativrik planerare till oss på Miljökontoret. Som planerare hos oss kommer du ingå i vårt verksamhetsstöd som både är styrande och stödjande i verksamheten. Du förväntas bidra med både strategiskt och operativt stöd till Miljökontorets förvaltningsledning och enheter. Som planerare kommer du ansvara för flera processer där du förväntas driva arbetet framåt. Ett exempel på ett sådant arbete är vår årsprocess där du förväntas initiera och samordna utveckling samt förbättring inom förvaltningen. Du kommer även ansvara för vårt kvalités- och uppföljningsarbete.

Vi har en hög ambitionsnivå inom förvaltningen när det gäller digitala lösningar och ser gärna att du har en vilja till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Uppdraget innebär mycket självständigt arbete vilket innebär att du förväntas ta egna initiativ samt har en god förmåga att se till verksamhetens behov och vidareutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• självständigt som årsprocessledare ansvara för att samordna och utveckla årsprocessen för Miljönämndens verksamhet. Detta genom att initiera, samordna och slutföra arbetet med verksamhetsplanering, delårsrapporter, nulägesöversikter och årsberättelser för Miljönämnden.
• som kvalitetsledare ansvara för kvalités- och uppföljningsarbetet genom att identifiera och analysera utvecklingsområden samt resultat
• ansvara för nämndens internkontroll
• leda och driva uppdrag samt projekt
• utreda, analysera och utarbeta underlag för beslut och genomföra föredragningar i nämnd
• ta fram underlag för svar på remisser etc.
• ansvara och genomföra workshops samt processkartläggningar
• aktivt delta som sekreterare i förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp 

Kompetenskrav

• universitetsexamen inom statsvetenskap eller offentlig förvaltning, alternativt annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig (minst 180hp)

Du är initiativrik, är bra på att samarbeta och har en förmåga att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du vågar ligga i framkant och använda smarta arbetssätt. Du är analytisk och noggrann. Du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och har mottagaren i fokus i din kommunikation.

Övrigt meriterande

• erfarenhet från offentligt styrd verksamhet
• erfarenhet av att driva verksamhets- och kvalitetsutveckling
• erfarenhet/kunskap om projekt- och processledning
• kunskap inom miljöområdet
• erfarenhet av ärende- och diariesystem

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 mars 

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
På Miljökontoret i Örebro är vi cirka 50 medarbetare som jobbar på Miljönämndens uppdrag. Vi arbetar för att skapa bra förutsättningar för våra företag som är verksamma i kommunen. Vi hjälper de som vill göra rätt med service, god tillgänglighet och utmärkt bemötande. Vårt fokus är att tillsynen ska ge effekt och göra nytta. Sedan två år tillbaka arbetar vi helt digitalt i ett av Örebros modernaste kontor - Citypassagen. Då Citypassagen ligger precis vid resecentrum möjliggör det goda pendlingsmöjligheter och modern digital infrastruktur.

Låter detta som ett lockande arbete som du vill dela med oss? Vill du veta mer om vilka vi är, se vår film: http://www.youtube.com/watch?v=S391MnPVvWo

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 januari.

Löpande urval och intervjuer kan förekomma.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu