Folkhälsoutvecklare jobb i Örebro

Hitta lediga jobb som Folkhälsoutvecklare i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Örebro från den arbetsgivaren.

Samordnare för rörelsesatsningen i skolan

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Dec 27
Som Samordnare för Rörelsesatsningen i skolan
? Bygger du broar mellan skola, barn och föreningsliv
? Bidrar du med inspiration till mer rörelse för elever under skoldagen
? Utbildar och stöttar du skolans personal.
Din profil
? Du har god kännedom om föreningsarbete inom idrotten
? Intresse av att arbeta med utbildning- och folkbildning
? Du känner dig bekväm i att arbeta utåtriktat och i möten med människor i sina ideella och professionella uppdrag samt barn och personal inom skolan
? Du har god kännedom om kopplingen mellan fysisk aktivitet och folkhälsa.
? Du har lämplig utbildning på universitetsnivå eller erfarenhet som bedöms som meriterande.

Ansök nu

Verksamhetschef för Folkhälsa & Samhälle

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Sep 23
Vill du leda och utveckla idrottens arbete med folkhälsofrågor i vårt län? Tror du på föreningsidrott och folkbildning som en resurs för förbättrad folkhälsa och livskvalitet? Värderar du ett involverande ledarskap, förtroende och tillit högt?
RF-SISU Örebro län utgör Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled.
Vår uppgift kan sammanfattas i att företräda, stödja, leda, bilda och utbilda föreningsidrotten samt stärka det hälsofrämjande arbetet inom föreningarna och lyfta idrottsföreningar som en resurs i länets folkhälsoarbete. Inom verksamhetsområdet ”Folkhälsa & Samhälle” arbetar vi med folkhälsoinsatser med sikte på svensk idrottsrörelses mål ”Strategi 2025”, Regionens ”Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län” samt den Regionala utvecklingsstrategin.
Som verksamhetschef för Folkhälsa & Samhälle kommer du att
…ansvara för verksamhetsområden som exempelvis integration, barnkonventionen, hälsosamt åldrande, antidoping samt andra riktade insatser kopplat till levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet med idrottsföreningar som aktör.
…vara vår representant gentemot externa samverkansparter, såsom ex kommuner, regionen, länsstyrelsen och externa projektfinansiärer.
…att ingå i nätverk, styrgrupper och arbetsgrupper är en betydande del inom tjänsten.
...leda 14 medarbetare som i sin tur driver, samordnar och samverkar i lokala folkhälsoinsatser samt ger kunskap och metodstöd i folkhälsofrågor till länets idrottsföreningar.
…arbeta nära dina medarbetare, som du coachar och utvecklar individuellt och som team.
…omvärldsbevaka och sprida kunskap.
...rapportera direkt till distriktsidrottschefen och ingå i ledningsgruppen.
...ha ett delegerat personal-, arbetsmiljö-, och budgetansvar
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du har med dig kompetens inom och erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete, förståelse för idrottsrörelsens och folkbildningens drivkrafter. Du har kraften att leda och företräda en framtidsinriktad och folkrörelsebaserad verksamhet i nära samverkan med Region Örebro län och länets kommuner. Du står för ett involverande ledarskap och värderar förtroende och tillit högt. Vi söker dig med utbildning på universitetsnivå inom folkhälsovetenskap och ser att du har erfarenhet av ledarskap och personalfrågor.
Information och ansökan
Tillträde enligt överenskommelse.
Din arbetsplats finns på Idrottens hus, Karlsgatan 28, Örebro
Vi anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling. Därför förespråkar vi mångfald i vår rekryteringsprocess. Om du erbjuds tjänsten kommer vi att efterfråga ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag är 2021-10-18.

Ansök nu

Folkhälsostrateg till Samhällsutvecklingsavdelningen

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jun 21
Vill du bidra till att göra vardagen enklare och skapa en hållbar och attraktiv stad för örebroarna? Vill du bli en del av Örebro kommuns hållbara utveckling och arbete med Agenda 2030? Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande jobb. Vi söker nu en folkhälsostrateg till uppdrag på kommunövergripande nivå. 

Om tjänsten

Uppdraget innebär att skapa beslutsunderlag, utveckla och leverera ett effektivt stöd till politik, hållbarhetschef, direktörer och förvaltningschefer i deras arbete för en hållbar samhällsutveckling. Du arbetar med Örebro kommuns hållbarhetsarbete i fokus och omvärldsspaning är en del av ditt arbetssätt där innovationer, forskning och lärande är en central del.

Folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter utgör viktiga perspektiv för ett socialt hållbart Örebro. Tillsammans med dina kollegor ger du stöd och förutsättningar i arbetet för att vara en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar kommun bl. a genom att skapa förutsättningar för efterlevnad av Örebro kommuns program för hållbar utveckling som har Agenda 2030 som grund.

Läs gärna mer om Örebro kommuns program för hållbar utveckling här!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera men grunduppdraget kommer vara uppgifter kopplade till frågor inom det sociala hållbarhetsområdet.


• på uppdrag av processägare organisera, driva och följa upp arbetet med kommunövergripande folkhälsoarbete
• ge strategiskt stöd, agera sakkunnig och ge verksamheterna specialiststöd inom områdena social hållbarhet och folkhälsa
• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut i kommunövergripande strategiska frågor
• arbeta med såväl skriftliga som muntliga föredragningar i exempelvis politisk nämnd
• omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad inom hållbarhetsområdet samt samverka med andra aktörer.

Enheten har nyligen fått ett samordningsuppdrag som syftar till att främja psykisk hälsa i alla åldrar och ge effektiva stödinsatser till personer med psykisk problematik, bl. a. genom en modell för Örebro kommuns strategiska arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Kompetenskrav

• akademisk utbildning på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av strategiskt utredning- och utvecklingsarbete inom folkhälsa eller social hållbarhet

För att passa för uppdraget behöver du vara en utåtriktad person som har lätt för att skapa kontakt med olika aktörer såväl internt som externt. Du är initiativrik och har förmåga att driva ett innovativt utvecklings- och förändringsarbete utifrån helhetsperspektiv. Du är analytisk och noggrann och anpassar utredningar så att teoretiska perspektiv och resonemang kan omsättas i praktisk handling.
Du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du vill skapa värde för andra människor och har en förmåga att se ett helhetsperspektiv utifrån de vi är till för. Du är en lagspelare och förstår hur man tillsammans definierar och uppnår gemensamma mål och bidrar till en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


• erfarenhet av arbete för ökad psykisk hälsa och suicidprevention på kommunövergripande nivå
• utbildad MHFA instruktör
• erfarenhet av YAM
• erfarenhet av dans för hälsa
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, gärna kommunal förvaltning
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av processorienterat arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast, enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Urval och kontakt sker from 16 aug. 

Om arbetsplatsen
Kommunstyrelseförvaltningen består av ca 700 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer där du som anställd har ett nära samarbete med kollegor inom andra kompetensområden där ni tillsammans arbetar för bästa samleverans. Samhällsutveckling är en avdelning som består av tre enheter, inom enheterna arbetar olika funktioner som ger stöd till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar. Du kommer in i en  arbetsgrupp med ett 15-tal kollegor som har hållbar utveckling i fokus.
Vi arbetar aktivt för ett Örebro i sin fulla kraft genom ett jämställt och jämlikt samhälle. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande.

Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 juli.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Hälsoutvecklare med hjärta för idrott

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Maj 24
Är du en relationsbyggare som ser utvecklingspotentialen i samverkan? Tycker du att kopplingen mellan idrott och folkhälsa är spännande? Har du erfarenhet och kännedom om idrottsrörelsen? Då kanske du vill ta över Mathias jobb, som hälsoutvecklare och folkhälsosamordnare i norra länsdelen?
Som hälsoutvecklare hos RF-SISU Örebro län:
? Är du idrottens företrädare i det lokala folkhälsoarbetet i Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.
? Har du som uppgift att stödja och lyfta fram idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.
? Utvecklar du strategier och metoder för hälsofrämjande arbete i och tillsammans med föreningarna.
? Ska du initiera, utveckla, genomföra och följa upp lokala insatser i samverkan med idrotts-föreningar, folkhälsoteam, kommunala förvaltningar, vårdcentraler och civila samhället
Din profil
Avslutad folkhälsovetenskaplig utbildning eller närliggande område som
arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Erfarenhet och kännedom om idrottsrörelsen.
Kunskap och erfarenhet från folkhälsoarbete inom idrottsrörelsen och/eller ideell sektor är meriterande.
Om tjänsten
Vi söker en vikarie på 100 % t.o.m. 220731 med möjlighet till förlängning. Kvälls-och helgarbete kan förekomma. Körkort och tillgång till bil erfordras. Tillträde sker efter överenskommelse. Placeringsort: Örebro.
Ansökan skickas senast 210610 till rekrytering.orebrolan@rfsisu.se

Ansök nu

Folkhälsoutvecklare/projektledare till norra Örebro län

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jul 2
RF-SISU Örebro län och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samarbetar i det lokala folkhälsoarbetet. Arbetet utgår från den antagna Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.

Nu söker Nora kommun (som är arbetsgivare för det kommungemensamma Folkhälsoteamet) i samarbete med RF-SISU Örebro län en folkhälsoutvecklare/projektledare på heltid till norra Örebro län. Det innebär att du 50% av tjänsten är anställd som folkhälsoutvecklare placerad hos folkhälsoteamet i Nora. Arbetet innefattar kunskaps- och metodstöd till de fyra kommunernas verksamheter och politik med inriktning att förebygga samt främja äldres hälsa. Resterande 50% av tjänsten arbetar du som projektledare för RF-SISUs uppdrag att skapa förutsättningar för äldre att idrotta i förening. Denna del av tjänsten leds och organiseras via Folkhälsa & Samhälle vid RF-SISU Örebro län.
I uppdraget ingår att:
· Verka som ett metod- och kunskapsstöd generellt inom området folkhälsa med tydlig inriktning att förebygga och främja äldres hälsa, både strategiskt och operativt i alla fyra kommuner.
· Verka för att utveckla samverkan och arbetet mellan och inom respektive kommun samt arbeta för kunskapshöjande insatser.
· Verka för implementering och tillämpning av kunskaps- och evidensbaserde arbetssätt och metoder.
· Att via ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt skapa förutsättningar för samverkan mellan närsjukvård, annan offentlig verksamhet och ideell sektor för förebyggande och främjande av äldres hälsa och goda levnadsvanor.
· Stödja idrottsföreningar i sitt arbete med att utveckla verksamhet för äldre.
· Verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument samt specifika projektdirektiv.
Dina kvalifikationer:
· Akademisk utbildning på minst C-nivå inom folkhälsovetenskap eller annat närliggande kunskapsområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
· Erfarenhet och kännedom om idrottsrörelsen.
· Erfarenhet från folkhälsoarbete inom idrott och/eller ideell sektor är meriterande.
· Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete i politiskt styrda kommunala organistioner.
· Erfarenhet av befolkningsinriktat folkhälsoarbete och tvärprofessionella samverkansprocesser och vana att driva utvecklingsarbete.
· Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och implementera metoder och arbetssätt i samverkan med andra.
· Vara bekväm med att tala inför grupp.
· Ha god förmåga att dokumentera och skriva samt förmedla kunskap både muntligt och skriftligt på ett pedagogiskt sätt.

Vi söker dig som är analytisk, flexibel, målfokuserad, har en helhetssyn och stor initiativkraft samt är självständig med god samarbetsförmåga. Du ska kunna driva flera parallella processer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.
Ansökan: Ska innehålla personligt brev, fullständigt CV samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis samt referenser kan lämnas vid eventuell intervju.
Varaktighet: Visstidsanställning till och med 2021-12-31 med start 2020-08-24 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en samfinansiering mellan RF-SISU Örebro län och Folkhälsoteamet i norra Örebro län.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placering: Anställd av RF-SISU Örebro län med kontorsplats på Idrottens Hus i Örebro samt i Tingshuset i Nora. Geografiskt arbetsområde är alla fyra kommuner i norra Örebro län.

Ansök nu

Forskare i omvårdnadsvetenskap

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 12
Vi söker en forskare i omvårdnadsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper (2.1.1.-02475/2019).

Ämnesområde
Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Örebro universitet bedriver omfattande internationellt erkänd forskning om barn och smärta, avseende olika åldrar och olika typer av smärta. För att ytterligare stärka forskningen om smärta och smärtskattning tidigt i livet och för att handleda forskarstuderande med fokus på smärtskattning söker vi nu en disputerad forskare för en tidsbegränsad anställning på 10 % arbetstid under 1 år. Anställningen knyts till forskningsmiljön FAMN – barnet, familjen, vården och samhället.

Arbetsuppgifter
En forskare ska i huvudsak ägna sig åt forskning. Anställningen kan även innefatta undervisning, när ett behov finns i verksamheten, för meritering till läraranställning vid universitetet. Andelen undervisning får inte överstiga en femtedel av full arbetstid.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Den person vi söker ska ha dokumenterad erfarenhet av pediatrisk smärtskattning och psykometrisk utvärdering av pediatriska bedömningsinstrument.

Information
Anställningen är 10 %, tidsbegränsad under ca 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskargruppsledare Mats Eriksson 019-30 32 66 e-post: mats.h.eriksson@oru.se eller prefekt Elisabeth Ericsson, 019-30 12 03, e-post: elisabeth.ericsson@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 26 april 2019. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Folkhälsostrateg till Samhällsutveckling

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Dec 27
Vill du bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Var med och gör skillnad! Vi söker nu en folkhälsostrateg till ett utmanande uppdrag med inriktning på både läns- och kommunövergripande nivå. Hos oss får du ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb. Välkommen med din ansökan.

Om tjänsten
Som folkhälsostrateg kommer du genom olika utredning- och utvecklingsuppdrag var med och bidra till målet om en god och jämlik folkhälsa. Tillsammans med dina kollegor ger du stöd och förutsättningar i arbetet till att vara en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar kommun.

Folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter utgör viktiga perspektiv för ett socialt hållbart Örebro. En del av folkhälsoarbetet i Örebro kommun bygger på den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län och sker i samverkan med Region Örebro län, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns idrottsförbund.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter
- på uppdrag av hållbarhetschefen, som är processägare organiserar, driver och följer du upp arbetet med kommunövergripande folkhälsoarbetet
- ge strategiskt stöd, agera sakkunnig och ge verksamheterna specialiststöd inom områdena social hållbarhet och folkhälsa
- utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut i kommunövergripande strategiska frågor, exempelvis att ta fram kommunövergripande styrdokument
- arbetet innefattar såväl skriftliga som muntliga föredragningar i exempelvis politisk nämnd
- omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad inom hållbarhetsområdet samt samverka med andra aktörer

Kompetenskrav
- akademisk utbildning på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig
- erfarenhet av strategiskt utredning- och utvecklingsarbete inom folkhälsa eller social hållbarhet

För att passa för uppdraget behöver du vara utåtriktad och ha lätt att skapa kontakt och samarbeta med olika aktörer såväl internt som externt. Du är initiativrik, har en egen drivkraft samt planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver vara analytisk och noggrann och ha en förmåga att se helhetsperspektiv utifrån de vi är till för. Du anpassar dina uppdrag så att teoretiska perspektiv och resonemang kan omsättas i praktisk handling. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
- erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, gärna kommunal förvaltning
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av processorienterat arbete

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning, 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster:  1

Om arbetsplatsen
Vi är en del av Kommunstyrelseförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen består av cirka 700 medarbetare som ska arbeta i gränsöverskridande processer där du som folkhälsostrateg har ett nära samarbete med engagerade medarbetare inom andra kompetensområden där ni tillsammans arbetar för bästa samleverans. Samhällsutveckling är en avdelning med till största delen planerare, strateger och verksamhetsutvecklare. Du kommer in i en kreativ arbetsgrupp med ett 15-tal kollegor som har hållbar utveckling i fokus.

Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 januari 2019.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu