Örebro: Bilplåtslagare till BilskadeCenter i Örebro

Hitta ansökningsinfo om jobbet Bilplåtslagare till BilskadeCenter i Örebro i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och har tidigare erfarenhet som plåtslagare? Då ska du söka rollen som plåtslagare hos Ryds Bilglas dotterbolag BilskadeCenter i Örebro.

Om tjänsten

Hos oss kommer du att arbeta med att skadereparera/montera krockskadade bilar. På jobbet hos oss kommer ingen dag att vara den andra lik. Vi gillar utmaningar, och vi gillar att testa nya idéer för att hitta dom mest effektiva och bästa lösningarna. Vi tycker det är viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs.

Det här är vi

Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas, men har även utökat vår verksamhet med flera skadeverkstäder som dotterbolag. BilskadeCenter Bilverkstad Örebro AB etablerades 1993 och är en fullserviceanläggning, vi servar och reparerar alla märken, samt lagar och lackerar försäkringsskador. Idag är vi ett sammansvetsat gäng på 11 personer som hjälper och stöttar varandra. Vi gick med i Cary Group koncernen och som dotterbolag till Ryds bilglas 2024.

Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss.

Arbetsplats: BilskadeCenter i Örebro

Arbetstid: Måndag-fredag
Vem är du?

Vi so?ker dig som tycker om att ge riktigt bra service och a?r beredd att go?ra det lilla extra fo?r att go?ra va?ra kunder no?jda. Vi la?gger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser ga?rna att du har ett stort engagemang i det du go?r samt att du a?r nyfiken pa? och vill la?ra dig nya saker. Hos oss a?r ingen dag den andra lik, vilket inneba?r att ett flexibelt fo?rha?llningssa?tt a?r att fo?redra da?r vi ser att du va?gar ge fo?rslag pa? och testa nya ide?er. Vi ser ocksa? att du har la?tt fo?r att samarbeta med dina kollegor och att ni hja?lper varandra fo?r att arbetet ska fungera sa? bra som mo?jligt.

Krav

- B-körkort
- God svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete som bilplåtslagare

Observera att vi på grund av semestertider inte kommer att hantera din ansökan förrän i augusti.Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!

BilskadeCenter i Örebro startades 1989. Idag är vi en del av Ryds bilglas och Cary Group och är en fullserviceanläggning som servar och reparerar alla bilmärken.

Vi samarbetar med alla försäkringsbolag och även etablerade bilhandlare för att kunna erbjuda bästa service vid en bilskada. Vårt arbetslag har över 50 års sammanlagd erfarenhet av att reglera bilskador.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Bilplåtslagare/Bilskade- och karosserireparatör

Nedan visas andra jobb i Örebro som Bilplåtslagare/Bilskade- och karosserireparatör.

Technical Trainer till JOSAM!

Läs mer Apr 11
Hos JOSAM väntar en utvecklande och social roll för dig som har erfarenhet av reparation, underhåll och service av tyngre fordon. Här blir du en del av både ett litet lokalt kontor med hög sammanhållning och en global koncern med över 40.000 anställda!

OM TJÄNSTEN

JOSAM är ett världsledande varumärke som numera ingår i den amerikanska Snap-on-koncernen. På plats i Örebro finns ca 25 kollegor i olika roller inom produktutveckling, sälj, order, utbildning, verkstad, service & support. Här kommer du till en familjär arbetsplats med hög teknisk kunskap och låg personalomsättning.

I rollen som Technical Trainer kommer du, tillsammans med din kollega Henrik, driva och utveckla produktutbildningar för koncernens produkter inom tung fordonsindustri. Det innefattar allt ifrån planering och skapande av kursmaterial till praktisk genomförande av utbildningar. Du arbetar mot en global marknad och kommer hålla utbildningar för distributörer och slutanvändare som använder produkterna ute i verkstadsmiljöer. De produkter du kommer att instruera och utbilda inom är främst produkter och lösningar för ramrikt, hjulinställning, induktionsvärmare samt skadehantering, för att säkerställa att fordonen är korrekt justerade och i gott skick. Du kommer att arbeta mot flera kunder, där dem största är Scania, Mercedes och Volvo. Läs gärna mer om utbildningarna i denna länk.

Du erbjuds
- En roll med stor frihet under ansvar
- Tjänsteresor globalt
- En anställning i en internationell koncern med många utvecklingsmöjligheter
- Möjligheten att bli en del av ett härligt team med god stämning

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Planering och genomförande av utbildning för produktanvändning
* Delta i utvecklings- och lanseringsprojekt
* Vara behjälplig vid monteringen av produkterna ute hos kund
* Interna samarbeten med kollegor, så som säljare och tekniker


VI SÖKER DIG SOM
- Har tidigare erfarenhet av reparation, underhåll och service av tyngre fordon
- Har goda kunskaper i engelska, detta då utbildningarna globalt sker på detta språk
- Är social och trivs i en roll med mycket kontakt med människor
- Har goda kunskaper i Office paketet
- Har körkort B

Det är meriterande om du har
- Tidigare erfarenhet av användning av koncernens produkter
- Tidigare erfarenhet av undervisning
- Goda kunskaper i svenska, eller andra globala språk
- Körkort C samt D

Tjänsten innefattar resor globalt vilket kräver en personlig situation som tillåter resor, resorna inkluderar ofta övernattningar.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Samarbetsinriktad
- Självgående
- Problemlösande
- Anpassningsbar

Övrig information
- Start: Enligt överenskommelse
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Omfattning: Heltid, kontorstid
- Placering: Maskingatan 5 i Örebro, resor i tjänsten kommer att uppgå till ungefär 50%

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
JOSAM®
JOSAM, en del av Snap-on Incorporated, är baserade i Örebro och har framgångsrikt utvecklat riktsystem sedan 1972 och hjulinställningssystem sedan 1974, med fokus på hastighet, precision och användarvänlighet. Deras hjulinställningssystem används globalt och bidrar till minskad bränsleförbrukning och däckslitage, vilket förbättrar fordonets säkerhet och komfort. Med inriktning på OEM-verkstäder, oberoende verkstäder, fordonsflottägare och däckverkstäder strävar JOSAM® efter att förbättra verkstädernas lönsamhet och kundnöjdhet.

JOSAM®riktningsutrustning möjliggör effektiv och högkvalitativ reparation av fordonets ram och chassi, vilket ger en betydande ekonomisk fördel jämfört med komponentutbyte. Utbildning är en central fokus, där användare erbjuds de senaste metoderna inom hjulinställning och riktning. Utbildningen erbjuds även till servicepersonal och skadevärderingsmän. Strävande efter att vara den globala ledaren inom verkstadslösningar för tunga fordon, hjulinställning, reparation och underhåll, använder JOSAM® sin omfattande kunskap inom koncept, teknik och informationsteknologi.

Ansök nu

Technical Trainer for JOSAM!

Läs mer Apr 15
Do you have experience in repair, maintenance, and servicing of heavy vehicles? Then this role could be your next career step. In this role, you'll be part of a familiar local office while also joining a global corporation with over 40,000 employees!

OM TJÄNSTEN
JOSAM is a world-leading brand and a part of the American Snap-on group. Located in Örebro, approximately 25 colleagues work in various roles within product development, sales, orders, training, workshops, service, and support. Here, you'll find yourself in a familiar workplace with high technical expertise and low staff turnover.

As a Technical Trainer, you will, together with your colleague Henrik, lead and develop product training for the group's products within the heavy vehicle industry. This includes everything from planning and creating course materials to practical training implementation. You will work towards a global market and conduct training for distributors and end-users who are using the products in workshop environments. The products you will instruct and educate on primarily include products and solutions for frame alignment, wheel alignment, induction heaters, and damage management, to ensure that vehicles are correctly adjusted and in good condition. You will work with several clients, with the largest being Scania, Mercedes, and Volvo. Please read more about the training in this link.

You are offered:
- A role with significant freedom within responsibility
- Global business trips
- Employment in an international group with many development opportunities
- The opportunity to be part of a great team with a good atmosphere

ARBETSUPPGIFTER

Work tasks


* Planning and conducting product usage training
* Participation in development and launch projects
* Assisting in the installation of products at customer sites
* Internal collaborations with colleagues, such as sales representatives and technicians


VI SÖKER DIG SOM
- Has previous experience in the repair, maintenance, and servicing of heavy vehicles
- Has good English skills, as training globally is conducted in this language
- Is social and enjoys a role with a lot of contact with people
- Has good knowledge of the Office package
- Has a driver's license B

It is meritorious if you have
- Previous experience in using the group's products
- Previous experience in teaching
- Good knowledge of Swedish and other global languages
- Driver's license C and D

The position involves global travel, which requires a personal situation that allows for travel, with trips often including overnight stays.

To succeed in the role, your personal skills are:
- Cooperative
- Self-sufficient
- Problem solver
- Adaptable

Additional information:
- Start: According to agreement
- Employment type: Permanent employment
- Scope: Full time, office hours
- Location: Maskingatan 5 in Örebro, with approximately 50% of work involving travel

Our recruitment process

This recruitment process is handled by Academic Work and it is our client’s wish that all questions regarding the position is directed to Academic Work.

Our selection process is continuous and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the next phase. The process includes two tests: one personality test and one cognitive test. The tests are tools to find the right talent for the right position, to enable equality, diversity, and a fair process.

INFORMATION OM FÖRETAGET
JOSAM®, a part of Snap-on Incorporated, is based in Örebro and has successfully developed alignment systems since 1972 and wheel alignment systems since 1974, with a focus on speed, precision, and user-friendliness. Their wheel alignment systems are used globally, contributing to reduced fuel consumption and tire wear, thus improving vehicle safety and comfort. Focusing on OEM workshops, independent workshops, vehicle fleet owners, and tire workshops, JOSAM® strives to improve workshop profitability and customer satisfaction.

JOSAM® alignment equipment enables efficient and high-quality repair of vehicle frames and chassis, providing a significant economic advantage compared to component replacement. Training is a central focus, offering users the latest methods in wheel alignment and alignment. Training is also offered to service personnel and damage assessors. Striving to be the global leader in workshop solutions for heavy vehicles, wheel alignment, repair, and maintenance, JOSAM® utilizes its extensive knowledge in concepts, technology, and information technology.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Ryds Bilglas AB

Nedan visas andra jobb i Örebro från Ryds Bilglas AB .

Sommarjobbare till Ryds Bilglas ÖREBRO

Bilglasmontör
Läs mer Mar 15
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och kundkontakt? Då ska du söka sommarjobb hos Ryds Bilglas i ÖREBRO.

Ditt jobb hos oss

Hos oss kommer du att få hjälpa ordinarie personal med reparation och byte av bilglas. Det kan även förekomma administrativt arbete i vår kundmottagning, som till exempel att registrera skadeärenden hos försäkringsbolag.

På jobbet hos oss kommer ingen dag att vara den andra lik. Vi gillar utmaningar, och vi gillar att testa nya idéer för att hitta dom mest effektiva och bästa lösningarna. Vi tycker det är viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs. Vi söker någon som kan arbeta hela jun-aug.

Det här är vi

Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Vi grundades som ett familjeföretag och den känslan sitter inte bara kvar i väggarna på Ryds. Det är så det är. Vi hjälps åt när det behövs och ställer upp för varandra – inom teamet, med andra verkstäder och andra delar av organisationen. Vi peppar, inspirerar och lär av varandra. Hela tiden. För vi blir starkare och bättre tillsammans. Våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling.

Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss. Vi omfattas självklart av kollektivavtal och erbjuder bra förmåner till våra anställda.

Arbetsplats: ÖREBRO

Arbetstid: Måndag-fredag, 7-16 eller 8-17
För oss är dina personliga egenskaper viktigare än din tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att du är intresserad, serviceinriktad, driven och vill arbeta och utvecklas tillsammans med oss. Du vill alltid kundens bästa och du lägger ett stort fokus på att leverera bra service och kvalitet. Därför är det viktigt att du utöver att tycka om att arbeta praktiskt, även tycker om kundkontakt och kan hantera visst administrativt arbete.

Vi ser också att du har förmågan att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra genom att dela erfarenheter. Det är viktigt att du är en flexibel lagspelare som inte räds att ta initiativ men samtidigt är du även bra på att lyssna in dina kollegor. Du behöver självklart även trivas med ett fysiskt och rörligt arbete.

Krav

- B-körkort (manuell växellåda)
- God svenska i tal och skrift

Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!

Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Företaget grundades 1947 i Sundsvall av familjen Ryd och är idag verksamt över hela Sverige, med fler än 150 verkstäder och ca 450 anställda. Ryds Bilglas är en del av koncernen Cary Group AB. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper Cary Group kunden att göra enkla och hållbara val. Cary Groups resa startade med Ryds Bilglas och idag tjänar vi kunder genom Europa, med flera kända och framgångsrika varumärken.

Ansök nu

Serviceinriktad bilglastekniker eller lärling till Ryds Bilglas i ÖREBRO -

Bilglasmontör
Läs mer Apr 12
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och mycket kundkontakt? Då ska du söka jobbet som bilglastekniker hos Ryds Bilglas i ÖREBRO - BETTORP.

Ditt jobb hos oss

Hos oss kommer du att främst reparera och byta bilrutor. Du kommer även att ta emot kunder i kundmottagningen vilket innebär att du hjälper kunderna med olika frågor när det kommer till bilglas och bilar. Att jobba med kundmottagning betyder också att det blir visst administrativt arbete, som till exempel att registrera skadeärenden hos försäkringsbolag.

På jobbet hos oss kommer ingen dag att vara den andra lik. Vi gillar utmaningar, och vi gillar att testa nya idéer för att hitta dom mest effektiva och bästa lösningarna. Vi tycker det är viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs.

Det här är vi

Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi erbjuder en familjär och trevlig arbetsplats med härliga kollegor, som ställer upp för varandra och gillar att hitta på grejer utanför jobbet. Våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling. Vi har funnits länge i branschen, ända sedan 1947, och våra anställda omfattas av kollektivavtal. Hos oss får man frihet under ansvar och alla medarbetare får en personlig utvecklingsplan för att växa i yrket med oss.

Arbetsplats: ÖREBRO - BETTORP

Arbetstid: Måndag-fredag, 7:00-16:00

Anställningsform: Vikariat med möjlighet till förlängning

Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
För att jobba hos oss är det viktigt att du gillar att leverera bra service och kvalitet, att du alltid vill kundens bästa. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad och driven. Vi ser också att du har förmågan att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra genom att dela erfarenheter. Du behöver trivas med ett fysiskt och rörligt arbete. Eftersom det kommer vara en del jobb i kundmottagningen så är det bra om gillar kundkontakt och inte har något emot visst administrativt jobb. Du behöver vara en flexibel lagspelare som gillar att hugga i där det behövs.

Har du inte tidigare erfarenhet av bilglasyrket? Då lär vi upp dig! Du blir en del av vårt lärlingsprogram och får utbildning, handledning och stöd på din resa till färdigutbildad bilglastekniker. Så tveka inte att söka om du är intresserad!

Krav

- B-körkort (manuell växellåda)
- God svenska i tal och skrift


Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Företaget grundades 1947 i Sundsvall av familjen Ryd och är idag verksamt över hela Sverige, med fler än 150 verkstäder och ca 450 anställda. Ryds Bilglas är en del av koncernen Cary Group AB. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper Cary Group kunden att göra enkla och hållbara val. Cary Groups resa startade med Ryds Bilglas och idag tjänar vi kunder genom Europa, med flera kända och framgångsrika varumärken.

Ansök nu

Serviceinriktad bilglastekniker till Ryds Bilglas i Örebro

Bilglasmontör
Läs mer Jan 11
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och mycket kundkontakt? Då ska du söka jobbet som bilglastekniker eller lärling hos Ryds Bilglas i Örebro.
Om tjänsten
Hos oss kommer du att främst reparera och byta bilrutor. Du kommer även att ta emot kunder i kundmottagningen vilket innebär att du hjälper kunderna med olika frågor när det kommer till bilglas och bilar. Att jobba med kundmottagning betyder också att det blir visst administrativt arbete, som till exempel att registrera skadeärenden hos försäkringsbolag.
På jobbet hos oss kommer ingen dag att vara den andra lik. Vi gillar utmaningar, och vi gillar att testa nya idéer för att hitta dom mest effektiva och bästa lösningarna. Vi tycker det är viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad och driven. Vi ser också att du har förmågan att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra genom att dela erfarenheter. Du behöver trivas med ett fysiskt och rörligt arbete.
Eftersom det kommer vara en del jobb i kundmottagningen så är det bra om gillar kundkontakt och inte har något emot visst administrativt jobb. Du behöver vara en flexibel lagspelare som gillar att hugga i där det behövs. För att jobba hos oss är det är viktigt att du gillar att leverera bra service och kvalitet, att du alltid vill kundens bästa.
Har du inte tidigare erfarenhet av bilglasyrket? Då lär vi upp dig! Du blir en del av vårt lärlingsprogram och får utbildning, handledning och stöd på din resa till färdigutbildad bilglastekniker. Så tveka inte att söka om du är intresserad!
Krav
• B-körkort (manuell växellåda)
•God svenska i tal och skrift
För att få arbeta i verkstadsmiljö behöver du bli godkänd på en lagstadgad härdplastundersökning. Du kommer bli kallad på en sådan undersökning om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Det här är vi
Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi erbjuder en familjär arbetsplats med lättsamma och härliga kollegor. Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling. Vi har funnits länge i branschen, ända sedan 1947, och våra anställda omfattas av kollektivavtal.
Start: februari eller enligt överenskommelse
Placering: Örebro Bettorp
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning som start
Lön: Fast lön efter överenskommelse

Ansök nu