Örebro: Enhetschef för Drift, infrastruktur och systemutveckling (IT)

Hitta ansökningsinfo om jobbet Enhetschef för Drift, infrastruktur och systemutveckling (IT) i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-09 // Varaktighet: Heltid

Är du en person som drivs av att leverera verksamhetsnytta och en erfaren ledare med förmåga att motivera och skapa engagemang? Har du erfarenhet av infrastruktur, systemutveckling och förändringsledning? Då kan tjänsten som enhetschef för Drift, infrastruktur och systemutveckling vid avdelningen för Digitalisering och IT vara något för dig!

Om oss
Avdelningen för Digitalisering och IT är Örebro universitets stöd i digitaliserings- och IT-frågor och arbetar för att universitetet ska ha en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Avdelningen består i dagsläget av drygt 40 medarbetare fördelade inom enheterna IT-service; Drift, infrastruktur och systemutveckling samt Digital styrning och utveckling. Avdelningen ansvarar för både operativ, strategisk och administrativ IT och är inne i en spännande förändringsfas för att bättre kunna möta morgondagens behov. Nu söker vi en ny enhetschef för Drift, infrastruktur och systemutveckling som ska leda och samordna vår driftorganisation samt förvaltnings- och utvecklingsarbeten.

Örebro universitet är ett framstående universitet som bidrar till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Här är vi med och skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. En nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan är utgångspunkten för hela verksamheten. Här finns cirka 1 650 anställda, 470 doktorander och 16 000 studenter. Idag rankas Örebro universitet bland de 500 främsta i världen.

Uppdraget
Som enhetschef för Drift, infrastruktur och systemutveckling kommer du att leda och utveckla en dynamisk enhet som ansvarar för att säkerställa en stabil och effektiv IT-miljö vid universitetet. Din roll blir avgörande för att stödja vår forskning och utbildning genom att leverera robusta och moderna IT-lösningar.

Som enhetschef har du personalansvar för ca 20 medarbetare. Du har det operativa ledningsansvaret för enheten och i uppgift att planera, leda och samordna arbetet med fokus på de uppgifter, uppdrag och utvecklingsarbeten som sker inom enhetens område. Enhetschefen ansvarar för att arbetet i gruppen sker enligt gemensamma rutiner och att alla bidrar till vidareutveckling och ständiga förbättringar.

Som enhetschef arbetar du nära IT-chefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och medverkar till den långsiktiga utvecklingen av universitetets digitala tjänster och miljöer. I samarbete med andra inom IT-ledningen bidrar du till en god förvaltning samt planering av utvecklingsarbeten. I ledningsgruppen formuleras visioner och mål, långsiktigheten säkerställs och vi skapar förutsättningar för en effektiv IT-miljö samt att medarbetarna utvecklas och tar ansvar. I uppdraget för du dialog med externa leverantörer och även ägarskap för olika projekt kan förekomma.

Ansvarsområden

• Leda och utveckla enheten med fokus på att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet.
• Planera, prioritera och genomföra strategiska IT-projekt i samarbete med övriga avdelningar.
• Ansvara för budget, resursplanering och uppföljning av enhetens arbete.
• Säkerställa att universitetets IT-infrastruktur kontinuerligt utvecklas i linje med verksamhetens behov och teknologiska framsteg.
• Bygga och bibehålla relationer med interna och externa intressenter för att förstå och möta deras IT-behov.

Kvalifikationer
För att se annonsen i dess helhet besök: oru.se/ledigajobb.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av IT-chef Emil Lundberg, 019-30 10 08, e-post: emil.lundberg@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av tjänsten
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-08-05. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Driftchef, data

Nedan visas andra jobb i Örebro som Driftchef, data.

Enhetschef IT-drift

Läs mer Jun 5
Om tjänsten
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för enheten. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla underställda medarbetare. Du kommer att vara en del av avdelningen ledningsgrupp och förväntas delta aktivt i och bidra till avdelningens utveckling.

Avdelningen är under uppbyggnad och du förväntas arbeta aktivt i det fortsatta förändringsarbetet för att säkerställa en kostnadseffektiv och välfungerande organisation. Det krävs ett nära samarbete med dina chefskollegor inom hela förvaltningen för att bibehålla och utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt och leverera enligt avdelningens och hela förvaltningens uppdrag och mål.

Enheten för IT-drift har till uppdrag att ansvara för driften av kommunens IT-plattform, både i egna datacenter samt i eventuella molnplattformar. Enhetens medarbetare arbetar i nära samarbete med utvecklingsenheten i Agila team (DevOps) för att skapa snabba resultat både inom förvaltande och utvecklande uppdrag. Som enhetschef för denna enhet är du objektägare IT för samtliga objekt inom infrastrukturfamiljen.

Om arbetsplatsen
Informationsförsörjning- och digitaliseringsavdelningen finns placerad inom Kommunledningsförvaltningen och har till uppdrag att med innovation och nytänkande förse samtliga kommunala verksamheter med ett centralt stöd i det gemensamma arbetet att säkerställa kraftfulla digitala verktyg och lösningar.

Avdelningen har det övergripande ansvaret att leda och samordna kommunens digitaliseringsutveckling och digitala transformation med utgångspunkt i ökat värdeskapande. I detta ingår också att utveckla och främja kommunens innovationsförmåga. Utöver detta ansvarar avdelningen också för att säkra en effektiv, tillförlitlig och säker informationsförsörjning samt en hållbar arkitektur för kommunens informationshantering.

Inom Informationsförsörjning- och digitaliseringsavdelningen finns enheterna Strategi, arkitektur och transformation, Uppdragsledning, Service och support, Utveckling samt IT-drift och vi söker nu en enhetschef till IT-driftenheten.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som person är du initiativtagande, driver ditt arbete framåt på ett transparant, strukturerat och organiserat sätt. Du har en helhetssyn och förstår din roll i helheten. Du är tydlig och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du månar om att utveckla din verksamhet samt personal.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:


• du har en relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av att leda teknisk personal inom IT-infrastrukturområdet
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat
• kunskap om nätverk, server och datahallsdrift
• kunskap om applikationsdrift
• kunskap om digitala arbetsplatser av alla olika slag 

Meriterande:


• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att ha arbetat i en förvaltningsstyrd organisation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 31 augusti eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer göras innan anställning kan slutföras.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 16 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Sektionschef för Servicedesk - It

Läs mer Apr 22
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.

Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
It-avdelningen inom Transportstyrelsen växer!

Just nu pågår ett arbete att hämta hem myndighetens it-drift från en extern leverantör. Det är omfattande utvecklings- och förändringsarbete som innebär att bygga en driftsorganisation som har förmåga att långsiktigt, med effektivitet, kvalitet och stabilitet, säkra myndighetens kärnverksamhet.

Servicedesk är en sektion inom enheten för Infrastruktur och Drift på It-avdelningen som ansvarar för vara att vara en primär och central kontaktpunkt för myndighetens it-användare gällande support och hantering av it-ärenden. Ansvaret innebär också att förvalta och utveckla de verktyg som behövs för att vara en professionell Servicedesk.

Vi söker nu en sektionschef med erfarenhet av Servicedesk, support och ITIL-processer med en stark vilja och driv att utveckla en modern och effektiv it-drift!

Som sektionschef jobbar du i tätt samarbete med dina sektionschefskollegor och enhetschefen. Du kommer att ha personalansvar för dina medarbetare i teamet och vid behov även ansvara för konsulter.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att
-  ansvara för ledning och utveckling av medarbetare
- arbeta med kompetensförsörjning inklusive rekrytering
- ansvara för verksamhetsplanering, kort och långsiktig
- arbeta med lednings- och styrgruppsarbete
- driva egna uppdrag/projekt. 

Du måste ha
- relevant akademisk utbildning inom t ex it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av ITIL-processerna incident, problem och change
- erfarenhet av arbetsledning av en Servicedesk i en stor och komplex it-driftsorganisation
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. 

Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att leda organisationer i komplexa it-miljöer
- erfarenhet att leda team som ansvarar för ITSM-system.

Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
- är drivande och har en helhetssyn 
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
- är initiativrik och entusiasmerande 
- har god förmåga att fatta beslut 
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Pia Boström, 0703-14 68 66, pia.bostrom@se.experis.com eller Ann-Catrine Snis, 0703-77 59 69, ann-catrine.snis@se.experis.com. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss. 

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2024-1894. Vi behöver din ansökan senast den 10 maj 2024. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas. 

Välkommen att bli vår nya kollega!

Ansök nu

Sektionschef för Identitet och behörighet - It

Läs mer Apr 15
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.

Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
It-avdelningen inom Transportstyrelsen växer!

Just nu pågår ett arbete att hämta hem myndighetens it-drift från en extern leverantör. Det är omfattande utvecklings- och förändringsarbete som innebär att bygga en driftsorganisation som har förmåga att långsiktigt, med effektivitet, kvalitet och stabilitet, säkra myndighetens kärnverksamhet.

Identitet och behörighet är en sektion inom enheten för Infrastruktur och Drift på It-avdelningen. Sektionen ansvarar för tekniskt systemadministrativt gällande IAM. Ansvaret innebär förvaltnings- och utvecklingsarbete huvudsakligen inom Microsoft AD, Identity Management, PKI samt webb-baserade federerings- och autentiseringstjänster.

Vi söker nu en sektionschef med en stark vilja och driv att utveckla en modern och effektiv it-drift!

Som sektionschef jobbar du i tätt samarbete med dina sektionschefskollegor och enhetschefen. Du kommer att ha personalansvar för dina medarbetare i teamet och vid behov även ansvara för konsulter.

En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans utvecklar vi en professionell It-verksamhet för att möta omvärldens krav digitalisering!

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att
- ansvara för ledning och utveckling av medarbetare
- arbeta med kompetensförsörjning inklusive rekrytering
- ansvara för verksamhetsplanering, kort och långsiktig
- arbeta med lednings- och styrgruppsarbete
- driva egna uppdrag/projekt. 

Du måste ha
- relevant akademisk utbildning inom t ex it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef inom it med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- aktuell erfarenhet att leda organisationer med komplex it-infrastruktur
- aktuell kunskap om behörighetshantering och katalogtjänster
- aktuell erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. 

Det är meriterande om du också har
- erfarenhet att leda team som ansvarar för katalogtjänster som exempelvis Active Directory i en stor och komplex it-driftsorganisation
- erfarenhet att leda team som ansvarar för behörighetshantering i en stor och komplex it-driftsorganisation
- erfarenhet av ramverk för att hantera digitala och elektroniska identiteter
- erfarenhet av system och andra källor som exempelvis script för automatisk identitets- och gruppetablering
- erfarenhet av integrering av innehållet i kataloger med HR-system och andra auktoritetskällor
- arbetat i verksamhet som kräver särskilda krav på informations-/it-säkerhet. 

Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
- är drivande och har en helhetssyn 
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
- är initiativrik och entusiasmerande 
- har god förmåga att fatta beslut 
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Pia Boström, 0703-14 68 66, pia.bostrom@se.experis.com eller Anki Snis, 0703-77 59 69, anki.snis@se.experis.com. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss. 

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2024-1895. Vi behöver din ansökan senast den 3 maj 2024. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas. 

Välkommen att bli vår nya kollega!

Ansök nu

Enhetschef för Infrastruktur och drift - It

Läs mer Apr 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.

Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
It-avdelningen inom Transportstyrelsen växer!

Just nu pågår ett arbete att hämta hem myndighetens it-drift från extern leverantör. Det är ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete som innebär att utveckla en driftsorganisation som har förmåga att långsiktigt, med effektivitet, kvalitet och stabilitet, säkra myndighetens kärnverksamhet.

Enhetens ansvar är bl a att vara en primär och central kontaktpunkt för myndighetens it-användare gällande support och hantering av it-ärenden, säkerställa en grundläggande it-infrastruktur i form av datacenter, virtualiseringsplattform, lagringslösningar, backup, kommunikation och nätverk, disaster recovery och arkiveringslagring. Att tillhandahålla tjänster för den digitala arbetsplatsen ligger också inom enhetens uppdrag.

I dagsläget består enheten av 7 sektioner, uppdelade i Applikationsdrift, Infrastrukturdrift, Serverdrift, Servicedesk, Process och verksamhetsstöd, Identitet och behörighet och Digital arbetsplats. Det innebär att du kommer att leda 7 sektionschefer.

I uppdraget ingår förutom att fortsätta etableringen av drift- och infrastrukturleveransen, att tillsammans med avdelningens ledningsgrupp och sektionschefer, sätta en långsiktig strategi för den fortsatta utvecklingen av en effektiv och modern it-drift som möter verksamhetens behov. Utvecklingen av infrastruktur är i fokus då den utgör en viktig förutsättning för myndigheten att säkra grunduppdraget. Ett uttryckt mål för avdelningen är att säkerställa en sammanhållen it-leverans till kärnverksamheten.

En viktig del i arbetet är också att driva utvecklingsarbetet inom enheten i syfte att hela tiden säkra en effektiv, stabil drift med hög kvalitet.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med 4 enhetschefer där det strategiska och taktiska ansvaret ligger i att leda och styra It-avdelningen mot Transportstyrelsen uppsatta mål. Du rapporterar till it-direktören.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din enhet och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att
- ansvara för planering, ledning och styrning av enhetens verksamhet
- leda och utveckla sektionschefer och medarbetare
- ansvara för strategisk utveckling av it-verksamheten inom Transportstyrelsen
- driva och leda verksamhetsutvecklingen av infrastruktur och drift samt den fortsatta etableringen av it-driftsleveransen
- ansvara för kompetens- och resursförsörjning för enheten såväl för sektionscheferna samt för enheten i stort
- ansvara för budgetarbete (budget, prognos och uppföljning) samt investeringskalkyler.

Du måste ha
- relevant akademisk utbildning inom it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell flerårig erfarenhet av att leda andra chefer
- aktuell flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- aktuell erfarenhet av att leda en drifts- och/eller infrastrukturverksamhet
- aktuell erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete med fokus på infrastruktur och drift
- kunskap om ITIL, IaaS och Paas koncept.

Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av etablerade metoder/tekniker för en effektiv drift (container-teknik, scriptade miljöer dvs. ”infrastructure as code”, automatisering, virtualisering)
- erfarenhet av DevOps, DevSecOps
- erfarenhet av it-säkerhet och informationssäkerhet
- erfarenhet av arbete inom myndighet och/eller statlig förvaltning, t.ex. upphandlingserfarenhet enligt LoU.

Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn 
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
- är initiativrik och entusiasmerande 
- har god förmåga att fatta beslut 
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Pia Boström, 0703-14 68 66, pia.bostrom@se.experis.com eller Anki Snis, 0703-77 59 69, anki.snis@se.experis.com. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss. 

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2024-1896. Vi behöver din ansökan senast den 30 april 2024. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas. 

Välkommen att bli vår nya kollega!

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Biträdande universitetslektor i statistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 27
Vi söker en biträdande universitetslektor i statistik för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Handelshögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Statistik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor – något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och forskarnivå. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom bland annat civilekonomprogrammet. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik med inriktningar mot ekonometri och data science. Masterprogrammet har tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot Bayesiansk statistik med tillämpningar mot ekonometri och tidsserieanalys, samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.

Vi söker nu en biträdande universitetslektor som kompletterar vår forskning, med en kompetens inom enhetens huvudsakliga forskningsinriktningar. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (70 % av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

För denna meriteringsanställning kommer din huvudsakliga arbetstid att ägnas åt forskning och där tillhörande samverkan (internt och externt). Undervisningen är till största delen på grund och avancerad nivå inom ramen för kandidat och mastersprogrammen i statistik. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder och befordran till universitetslektor
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tamás Kiss (enhetschef), e-post: tamas.kiss@oru.se. Vänligen observera att svar kan dröja mellan vecka 27 och vecka 31 på grund av semester.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-09-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 3
Vi söker en universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro Universitet.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Informatik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor, något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Informatikämnet, med 24 medarbetare, söker en universitetslektor som kan undervisa på båda våra program samt bidra till vår forskning. Ämnet bedriver idag utbildning inom Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i informatik – "Ledning och styrning av informationssäkerhet”. Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas därför i ett flertal olika verksamhets- och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att ge dem en bred kunskap inom systemutveckling. Det internationella masterprogrammet har som mål att utbilda personer för ledande positioner inom informationssäkerhet. Studenterna utbildas i att styra informationssäkerhet med administrativa, sociala och tekniska åtgärder. Båda programmen erbjuder möjlighet till praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Informatik bedriver forskning i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). CERIS bedriver forskning om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, informationssäkerhet, IT och lärande samt Systemutvecklingsmetoder.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din huvudsakliga arbetstid åt undervisning på Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i Informatik med inriktning mot ledning och styrning av informationssäkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, samverkan, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen innefattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I anställningen kan arbete inom forskarutbildningen också komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår arbete med att ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det ämnesområdet genom kompetensutveckling och egen forskning.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Anställningen är placerad i Örebro.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, Erik Löfmarck, 019-30 10 29, e-post: erik.lofmarck@oru.se, enhetschef, Kai Wistrand, 019-30 31 15, e-post: kai.wistrand@oru.se eller ämnesansvarig, Annika Andersson, 019-30 33 82, e-post: annika.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral student in Computer Science

Doktorand
Läs mer Jun 25
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral program in computer science, concluding with a doctoral degree (PhD. in Computer Science).
Start date: no later than January 2025.

Project description
The research topic for this position is robotic lab automation for handling powdered and granular materials. Robotic lab automation is a major research focus in robotics that is often wrongly thought of as exclusively consisting of grasping, manipulating, and transporting test tubes and beakers which are placed in fixtures and lab machines. An overlooked but equally important task in a lab environment is the handling of powdered and granular chemical substances, which are essential for analytic and production processes. These substances are delivered in containers and processed in chemical reactors from which they must be scooped out for re-packaging, precise dosing, or when cleaning the lab. They can also form clumps, making them heterogeneous, and stick to surfaces, requiring precise scooping actions in constant contact with surfaces that are hidden under the volume of material itself. Handling powdered and granular materials must deal with arbitrarily shaped volumes of material in contact with hidden surfaces that can have complex geometry. To plan and execute efficient scooping actions, we need to perceive and understand the shape and dynamics of the volume of material as well as the hidden surface below it.

The purpose of this project is to enable robotic lab automation for handling powdered and granular materials for material transfer, precise dosing, and cleaning. To accomplish this, we will focus on: (1) Perceiving and modeling powdered and granular material on a hidden surface for scooping from interaction data using, e.g., force-torque and vibratory sensing. (2) Planning and executing scooping actions for efficient material transfer using the models from (1) and generating scooping actions along the hidden surface. (3) Planning and executing scooping actions for precise material dosing using online sensor feedback.

The position will be funded by the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), which is Sweden’s largest individual research program ever, a major national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment. The program addresses research on artificial intelligence and autonomous systems acting in collaboration with humans, adapting to their environment through sensors, information and knowledge, and forming intelligent systems-of-systems.

The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence autonomous systems and software for the benefit of Swedish society and industry.

Read more: https://wasp-sweden.org/

Supervision: The doctoral student will be supervised by J. A. Stork (principal supervisor).

The program, doctoral studentship, entry requirements and selection
To see the job advertisement in its entirety visit: https://www.oru.se/english/career/available-positions/

Information
For more information about the program and the doctoral studentship, contact J. A. Stork (Johannes.stork@oru.se) or Head of School, Henrik Olsson (henrik.olsson@oru.se).

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University is internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics and is involved in a number of high-profile initiatives related to AI (see https://www.oru.se/english/our-profile/ai/).  Örebro University is highly active in the relevant European forums and platforms, and several EU-funded research projects. We are a modern, broad-based, and growing university. We endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,600 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University.

Application to the program and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Copies of the original certificate and official transcript for Bachelor's degree
• Copies of the original certificate and official transcript for Master's degree
• Independent project (degree project)
• Other relevant documents, course and degree certificates verifying eligibility
• Description of research interests – describing your research interests and how your background fits the position (1 page).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorized translator to Swedish or English. A list of authorized translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-08-30. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Senior lecturer in Mechanical Engineering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 26
We are looking for a senior lecturer in Mechanical Engineering for a permanent position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Mechanical Engineering.

Background
The unit for Mechanical Engineering is looking to hire a senior lecturer with expertise in mechanical engineering, with a focus on numerical or logical modelling in a production development context.

The unit for Mechanical Engineering at Örebro University has been developing in recent years and is under continued expansion. The unit is responsible for four engineering programmes (three bachelor’s programmes and one master’s programme). Research is conducted by two research groups: “Mechanics and materials” and "Digitalized development and operation of sustainable products and production systems".  The applicant is expected to conduct research within the latter.

Duties and responsibilities
At Örebro University, a senior lecturer is expected to spend their working hours on teaching at all levels, research, and any associated public engagement activities. In addition to teaching, research and collaboration, duties and responsibilities include development work, administration and continuing professional development. Moreover, teaching encompasses supervision, examination, course development, planning and evaluation. 

The candidate is expected to carry out teaching and research in the areas of system risk and reliability modelling and digital twin simulation modelling which seek to answer global sustainability challenges and deliver real-world impact. The successful candidate will contribute to the design and delivery of teaching materials related to analysis of the availability and maintenance of complex engineering systems. Research duties involve collaborating with industrial and academic partners to develop state-of-the-art digital twin models and related concepts, ideally from a system-of-systems perspective.

The candidate should have a mechanical engineering or computer engineering background and have experience in for example discrete event simulation (DES) modeling and numerical/logical modelling in general, including in the broad sense AI. The candidate should be knowledgeable in techniques that are used in the analysis of system reliability, maintainability and availability, from either a numerical or logical perspective.  Experience from collaborating with computer science research groups or other alike experiences is a positive.

Research duties will include contributing to the development of research funding applications, writing project reports and supporting on-going digital twin research. This includes capability lead, coordinate and develop software systems to access and analyze data in engineering databases, CAD models, and from sensors on mechanical engineering equipment. Experience in computer science and engineering relating to data structures, data warehouses, CAD data bases, and/or data analysis is considered highly desirable for this post.

Qualifications and assessment criteria
To see the full advertisement, go to our website: https://www.oru.se/english/career/available-positions/

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience, and positions announced are, where appropriate, subject to a trial period.

For more information about the position, please contact Professor Magnus Löfstrand +46 19 30 32 83, email: magnus.lofstrand@oru.se, or Dr. Jens Ekengren, head of unit of Mechanical Engineering, +46 19 30 33 25, email: jens.ekengren@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; and to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as per Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2024-08-29. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Associate senior lecturer in Mechanical Engineering

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Jun 26
We are looking to recruit an associate senior lecturer in Mechanical Engineering, (Swedish: Biträdande universitetslektor) specialised in digitalized product and production development, for a fixed-term position of 4?6 years at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Mechanical Engineering, with specialization in digitalized production development.

Background
Mechanical Engineering is one of six research units within the School of Science and Technology at Örebro University. The division is very much developing and expanding, and this post offers an exciting opportunity, for the right candidate, to be part of this. Currently, the division has two research teams: “Mechanics and materials” (M&M) and "Digitalized development and operation of sustainable products and production systems" (DPPD) and is responsible for four engineering programmes (three at bachelor and one at master’s level). We are looking to recruit a highly motivated associate senior lecturer to join our DPPD team and help further strengthen and develop high-quality education and research within the area of digitalized product and production development. The successful applicant will conduct research within the DPPD team as well as contribute more generally to strengthening efforts to support industrial digitalization, as provided by cooperation within the research group in Mechanical Engineering.

Duties and responsibilities
Duties and responsibilities include research, education, and collaborative work. The appointment as an associate senior lecturer at Örebro University is largely focused on the acquisition of research qualifications, with a smaller proportion of time being geared towards acquiring teaching qualifications. The successful applicant is expected to spend 70% of full time on research and 30% on teaching.

During the period of employment, an associate senior lecturer should develop their autonomy as a researcher and acquire further qualifications in terms of both research and teaching skills, in order to reach the necessary criteria for a position as senior lecturer. An associate senior lecturer is also expected to contribute to the university’s development. Such contributions include (and is not necessarily limited to) the development and management of new courses and programs, particularly concerning computer science as needed in the context of mechanical engineering.

Teaching duties may include specialized areas within industrial digitalization, like programming, database management in engineering applications, System-of-Systems development, and production process modelling.

Research duties include the development of models of production processes or system risk and reliability models. This will include coordination of software systems development and data management with analysis of data in engineering applications. Furthermore, knowledge of CAD modelling and associated data base structures, as well as sensor technology as used in mechanical engineering equipment is meritorious.

Qualifications, assessment criteria and promotion to senior lecturer
To see the full advertisement, visit our website: Available positions - Örebro University (oru.se)

Information
This is a fixed-term, full-time position for a period of 4-6 years (the exact length will be decided in connection with appointment). The appointment may be extended, but for no longer than two years, if additional time is needed to fulfill the purpose of the appointment. This may be due to illness, parental leave or other special grounds. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact the head of unit, Dr. Jens Ekengren (+46 19 30 33 25, email: jens.ekengren@oru) or Professor Magnus Löfstrand (+46 19 30 32 83, email: magnus.lofstrand@oru.se).

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust, and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-08-29. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, documents can no longer be submitted electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how these publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in Learning and Perception for Autonomous Systems

Forskarassistent
Läs mer Apr 15
The School of Science and Technology is seeking a postdoctoral researcher in Computer Science for a fixed-term appointment.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
The post-doc will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision, and computer science.

The project looks at how investigates how robots and autonomous systems can learn adaptively to successfully operate in changing environments. Real-world environments are constantly changing, and for a robot or autonomous system to operate successfully without human intervention or catastrophic failure, it must have both the capacity to recognise change and the flexibility to adapt its beliefs and behaviours. The goal of this project is to develop robust systems by which a robot can evaluate both its own models of the world, and the current environmental conditions, to provide confident predictive models.

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

Örebro University is a modern and prominent broad-based university with the courage to review and the ability to evolve. Our professional degree programmes are among the best in the country and we endeavour to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at Örebro University.

Duties and responsibilities
The candidate shall be engaged in research on learning and reasoning in AI and applications in autonomous sensor systems. The candidate is expected to have a proven track record in AI and Computer Science, in particular in topics relevant to the research projects stated above. We seek a postdoctoral researcher with a solid theoretical background and an interest in applying learning and reasoning in the context of autonomous sensor systems.

The position provides the opportunity to work on exciting and practically relevant problems in the context of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program.

Qualifications
Eligible for the appointment as postdoctoral researcher are applicants holding a doctoral degree in Computer Science or in related subject areas. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The position is for a term of 2 years initially but may be extended for a further 1 year.

Assessment criteria
General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate as well as the ability and suitability otherwise required to perform the duties well. Particular importance shall be attached to the qualities enabling the candidate to contribute to the future development of research. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

The assessment of the candidates is based on previous research and publication records and the suitability to the topics outlined above.

Good communication skills in English, both written and spoken, is a requirement.

Information
This is a full-time position for a fixed-term of two (or three) years. The salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information, please contact Assistant Professor Stephanie Lowry (stephanie.lowry@oru.se) or Professor Lars Karlsson, +46 19 303355, (lars.Karlsson@oru.se).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• A covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• An account of research qualifications
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Scientific publications for consideration (maximum of 10 and in full-text format, not only publication list)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian or Danish can be reviewed.

The application deadline is 2024-08-23. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), Örebro University is required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu