Örebro: Professor of AI and Robotics

Hitta ansökningsinfo om jobbet Professor of AI and Robotics i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-23 // Varaktighet: Heltid

We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/. 

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers.

For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: mattias.backstrom@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass).
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria.
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Professor

Nedan visas andra jobb i Örebro som Professor.

Professor i matematikdidaktik

Läs mer Nov 20
Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Matematik

Bakgrund
Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen.

Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt.

Arbetsuppgifter
Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten.

De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb. 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: malin.hagstrom@oru.se, enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: henrik.olsson@oru.se eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: mattias.backstrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor of Chemistry

Läs mer Jun 27
We are looking for a professor of Chemistry for a permanent position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 15,000 students. Specifically, the current position is placed at the MTM (Man-Technology-Environment) Research Centre at School of Science and Technology. The major ambition of MTM is to create fundamental understanding of the behavior of organic and inorganic pollutants in the environment. MTM is using state-of-the-art technology to analyze speciation, fate, behavior, and health effects of persistent organic pollutants, trace elements and new and emerging pollutants, including per- and polyfluorinated chemicals, endocrine disruptors, and plastics including plastic additives in all parts of the biosphere and technosphere. It has state-of-the-art facilities and methodologies for extraction, separation and detection of elements and organic compounds including several mass spectrometric instruments coupled to chromatographic systems (GC-HRMS, GC-OrbitrapMS, multiple GC-MS, UHPLC-QqQMS and UHPLC-QTOFMS instruments, GC-QqQMS, GC-QTOFMS, UPLC2-MS, quad ICP-MS, high res ICP-MS). Örebro university has undergraduate programs in chemistry, biology and environmental science and graduate programs in chemistry with focus on environmental forensics.

Duties and responsibilities
As a rule, a professor at Örebro University spends the bulk of their working hours on research. They are also expected to work actively to bring in external research grants to the subject, take overall responsibility for its research activities, and monitor developments within the subject field internationally. A professor is expected to be involved at all three levels of higher education and to communicate and collaborate around their own and the department’s research activities.

A professor is moreover expected, within the scope of their employment, to make themselves available for executive and administrative assignments at the university. A professor is also expected to lead and develop research and education.

The candidate should complement the expertise already present in chemistry at Örebro university. The aim of this position is to strengthen fundamental and experimental research in environmental chemistry by contributing to one or several of the following broad fields of research (1) contaminant transport, transformation and redistribution processes in the environment, (2) source apportionment (environmental forensics), (3) effects of use of secondary resources and sustainable and innovative recycling strategies, and (4) development of innovative reclamation processes for trace elements and/or organic contaminants.

Qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/  

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Head of School Mattias Bäckström, +46 19 30 39 65, email: mattias.backstrom@oru.se, or Head of Subject in Chemistry Tuulia Hyötyläinen, +46 19 30 34 87, email: tuulia.hyotylainen@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

More information for applicants will be found at out career site: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2023-10-16. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Professor i statskunskap (statsvetenskap)

Läs mer Jun 2
Vi söker en professor i statskunskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Bakgrund
Den statsvetenskapliga ämnesmiljön ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). Institutionen erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning inom olika ämnesinriktningar. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet erbjuder statsvetenskapliga utbildningar på samtliga nivåer. Utöver fristående kurser har ämnet ansvar för programmet Offentlig förvaltning och ledning (180 hp) och ett program på mastersnivå i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap. Ämnet har också ansvar för kurser inom Samhällsplanerarprogrammet och två magisterprogram i samhällsanalys respektive hållbar utveckling. Därtill har ämnet utbildning på forskarnivå och deltar i forskarskolor.

Inom ämnet bedrivs forskning utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom två tematiska inriktningar: politiskt deltagande, demokrati och samhällsengagemang respektive styrning, policy och offentliga institutioner. Det pågår ett långsiktigt och strategiskt arbete att vidareutveckla ämnets forskning och forskarutbildning. Syftet med den aktuella rekryteringen är att stärka detta arbete.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt att medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Du förväntas även bidra till utveckling och kvalitetssäkring av ämnets verksamhet genom att delta i kollegiala processer. Hög närvaro på arbetsplatsen är av stor vikt.

Behörighet och bedömingsgrunder
Se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Ytterligare information anställningen ges av professor Jan Olsson (jan.olsson@oru.se, 0708 – 556522 81) eller biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen (ann-catrin.kristianssen@oru.se, 019 – 30 34 09).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och den egna arbetsinsatsen, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö skapräglasavöppenhet,tillitoch respekt. Vivärdesätterdekvalitetermångfaldtillförverksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka eftersom andelen manliga professorer och docenter är hög i ämnet.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande

Läs mer Apr 13
Vi söker en professor i företagsekonomi för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande.

Bakgrund
Inom företagsekonomiämnet vid Örebro universitet har det bedrivits forskning med fokus på hållbart företagande i mer än 20 år. Utgångspunkten har varit att hållbarhet ska tolkas i vid mening och omfattar såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan dessa aspekter. Förutom att planetära gränser i form av klimat, naturtillgångar och biologisk mångfald måste beaktas, innebär alltså hållbart företagande att moraliska/etiska överväganden görs löpande och att organisationer arbetar strategiskt med hållbarhet som en del av sin affärsmodell i syfte att skapa långsiktig nytta för såväl företag som samhälle.

Forskning inom hållbarhetsområdet bedrivs vid samtliga av våra tre centrumbildningar, Center for Empirical Research on Organizational Control, Center for Sustainable Business, och INTERORG Marketing Research Center. Frågor om hållbart företagande integreras också på vårt kandidat- och civilekonomprogram. Som ett av få svenska lärosäten erbjuder vi också en tvåårig masterprofil med en sådan inriktning. Vid behov erbjuder ämnet även uppdragsutbildning inom hållbart företagande riktad mot näringsliv och offentlig förvaltning samt kurser inom vårt forskarutbildningsprogram.

Ämnet är också en aktiv part i Örebro universitets mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid (PSF@ORU) vars överordnade syfte är att utveckla och förmedla kunskap om hur hållbar omställning kan åstadkommas och genom samverkan med samhället utanför universitetet bidra till att nödvändiga förändringar genomförs.

I syfte att ytterligare förstärka vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle inom området söker vi därför dig som har djup kunskap om, och intresse för, hållbart företagande.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning, men också åt utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom området hållbart företagande samt att medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Denna professur ska komplettera befintlig verksamhet. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: oru.se/ledigajobb.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare Frans Prenkert, 019-30 24 44, e-post: frans.prenkert@oru.se eller Per Carlborg, 019- 30 39 16, e-post: per.carlborg@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö skapräglasavöppenhet,tillitoch respekt. Vivärdesätterdekvalitetermångfaldtillförverksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-05-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda,  instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammet i morfologi (anatomi, histologi, embryologi). Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier på helfart.

Vi söker amanuenserna till följande delar av amanuensverksamheten:

Morfologi:


• 6 st till Tre dimensionell undervisning via visualiseringsbord
• 11 st till Två dimensionell undervisning via powerpoint

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 1 och 2 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 3.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 7,5 %, under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av samordnande amanuenser Niusha Feizikhakiani, niusha.feizikhakiani@oru.se (tre dimensionell undervisning), Hjalmar Fransson, hjalmar.fransson@oru.se (två dimensionell undervisning), enhetschef Isak Demirel, e-post: isak.demirel@oru.se eller Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-04-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral student in Chemistry

Doktorand
Läs mer Feb 19
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry, concluding with a licentiate degree.
Start date: Spring 2024.

Project description
The PhD candidate will participate in a project with a focus on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organic fluorine (EOF) to develop novel porous carbon materials for reducing total PFAS emission including cost-benefit analysis and bioavailability of immobilized PFAS to terrestrial organisms. In this project, we want to develop new porous carbons (NPCs) from rice husks to reduce the leakage of PFAS from known point sources by either removing them from wastewater or immobilizing them in contaminated soil. This is to avoid PFAS reaching, for example, our drinking water. The removal efficiency of the NPCs will be evaluated by measuring total PFAS rather than measuring a few PFAS. The availability of PFAS in soil will be investigated by measuring total PFAS in earthworms and vegetables growing in soil treated with NPC. A cost-benefit analysis will be conducted to understand the problem-to-solution cost. Parts of the research project work may need to be conducted in Japan. The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and multivariate statistics. Experience with sample preparation, relevant oxidation process, LC-MS/MS, Q-TOF, and combustion ion chromatography analyses, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Leo Yeung (principal supervisor) and Anna Kärrman (assistant supervisor).

The programme, doctoral studentship, entry requirements and selection
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Head of Natural Science unit Dr. Ingrid Ericson Jogsten (Ingrid.Ericson@oru.se), or Dr. Leo Yeung (Leo.Yeung@oru.se) for questions about the scientific content of the project.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Copies of the original certificate and official transcript for Bachelor's degree
• Copies of the original certificate and official transcript for Master's degree
• Independent project (degree project)
• Other relevant documents, course and degree certificates verifying eligibility

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-04-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker två samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter med fokus på statusträning för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Vi söker två samordnade amanuens i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammets Medicinsk temakurs 3 och Medicinsk temakurs 4 i kliniska färdigheter. Som samordnande amanuens har man ett övergripande ansvar att samordna kliniska aktiviteter och leda amanuensledd undervisning tillsammans med läkarprogrammets övriga organisation och delta i relevanta möten. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas den samordnande amanuensen att bedriva egna studier.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 4 och 5 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 6. För att vara behörig att söka tjänsten som samordnande amanuens ska du också ha varit tidigare anställd som amanuens vid institutionen under minst en termin.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 10 % under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning men den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se, Simon Golowin, e-post: simon.golowin@regionorebrolan.se eller enhetschef, Isak Demirel 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se   

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Samordnande amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker nu fyra samordnande amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Som samordnande amanuens har man ett övergripande ansvar att samordna och leda amanuensledd undervisning tillsammans med läkarprogrammets övriga organisation och delta i relevanta möten. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier. Vi söker samordnande amanuenser i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammet.

Vi söker samordnande amanuenser till följande delar av amanuensverksamheten:

Morfologi:


• 2 st till Tre dimensionell undervisning via visualiseringsbord
• 2 st till Två dimensionell undervisning via powerpoint

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§) och att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet. För att vara behörig att söka tjänsten som samordnande amanuens ska du också ha varit tidigare anställd som amanuens vid institutionen under minst en termin. För att bli aktuell som samordnande amanuens måste också följande kvalifikationer vara uppfyllda:

Inom morfologi krävs att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 1 och 2 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 3.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 10 % under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning men den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Isak Demirel 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se eller Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegard@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att där klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskare i genusvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Feb 7
Vi söker 1–3 forskare i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.

Ämnesområde 
Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund 
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet genusvetenskap tillhör HumUS och vid Örebro universitet är genusvetenskap inriktat mot samhällsvetenskapliga studier och utgör en dynamisk forskningsmiljö med stark internationell prägel. Ämnet leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS). I dagsläget bedrivs inom ämnet forskning med utgångspunkt i feministisk och intersektionell teori, bland annat inom områdena män och maskuliniteter, sexualitet, kunskapsproduktion, arbete, policy och politik, sociala rörelser samt social förändring.

Arbetsuppgifter 
Forskaren ska under sin anställning författa ansökning(ar) om externa forskningsmedel, som anknyter till CFS forskningsområden. Forskaren kan utöver detta använda sin tid till att författa forskningsartiklar inom områden som knyter an till CFS forskningsprofil. Forskaren förväntas bidra till forskningsmiljön genom sin forskning samt genom kontinuerlig närvaro och engagerat deltagande i forskningsseminarier och andra kollegiala sammanhang i ämnet och CFS. Vissa andra forskningsrelaterade uppgifter kan förekomma.

Behörighet 
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller i ett närliggande ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Forskaren ska ha bedrivit forskning inom ämnet genusvetenskap eller med ett tydligt genusteoretiskt perspektiv inom närliggande ämne. En forskningsprofil som knyter an till befintlig forskning i Genusvetenskap vid Örebro universitet och/eller till CFS forskningsområden (se här) är meriterande.

Information 
Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 2–6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lena Gunnarsson, ämnesansvarig för genusvetenskap, 0762-313679, e-post: lena.gunnarsson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.  

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. 

Ansökan 
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: 


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets och ämnet genusvetenskaps fortsatta utveckling 
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. 
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2024-03-15. Välkommen med din ansökan! 

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Associate senior lecturer in computer science, cyber security

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Jan 11
We are looking for an associate senior lecturer in computer science specialising in cyber security for a fixed-term position of 4-?6 years at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Sweden’s largest individual research program ever. WASP provides a platform for academic research and education, fostering interaction with Sweden’s leading technology companies. WASP has the ambition to strengthen and develop Sweden’s knowledge and competence in the areas of AI, Autonomous Systems, Software and Cybersecurity through an international recruitment program.

As part of this initiative, Örebro University is now looking for an associate senior lecturer in cyber security.

Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 15,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two-hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

The position comes with an attractive starting package that includes funding for two doctoral student positions.

Duties and responsibilities                   
During your period of employment as an associate senior lecturer, you are to develop your autonomy as a researcher and acquire further qualifications in terms of both research and teaching skills to meet the criteria for a position as a senior lecturer.

To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Qualifications, assessment criteria and promotion to senior lecturer
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Information
This is a fixed-term full-time position for a period of 4-6 years (the exact length will be decided in connection with appointment). The appointment may be extended, but for no longer than two years, if because of the associate senior lecturer’s illness, parental leave or other special grounds additional time is needed to fulfill the purpose of the appointment. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Professor Amy Loutfi, email: amy.loutfi@oru.se, or Professor Lars Karlsson, email: lars.karlsson@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-03-08. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu