Örebro: Amanuens i rättsvetenskap

Hitta ansökningsinfo om jobbet Amanuens i rättsvetenskap i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-16 // Varaktighet: Deltid

Vi söker en amanuens för tidsbegränsad anställning vid Juridicum, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Bakgrund
Vid Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap (BSR) finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över ämnesgränserna, möten och utbyte av kompetens samt goda möjligheter för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. På enheten för rättsvetenskap och juridik finns juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet med internationell och digital inriktning. Rättsvetenskapen vid Örebro universitet utmärker sig genom en möjlighet till fritt val bland en rad juridikkurser och en viss specialisering som inte finns någon annanstans.

Arbetsuppgifter
Amanuensen ska ge riktat administrativt stöd till utbildnings- och studentfrågor. I arbetet kan det ingå att ta minnesanteckningar vid möten, bistå vid kurs- och programrevidering och bistå vid andra vid enheten.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier omfattande minst 180 högskolepoäng.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är upp till 50 %, under 6 månader med beräknad start i januari 2024 eller enligt överenskommelse. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Laura Ervo, 019-30 21 35 eller laura.ervo@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-11-30. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Lärarassistent

Nedan visas andra jobb i Örebro som Lärarassistent.

Amanuens i socialt arbete

Läs mer Dec 4
Vi söker en amanuens i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Bakgrund
Vid Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid BSR bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Enheten för socialt arbete erbjuder socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter
Som amanuens ska du regelbundet finnas tillgänglig på enheten för att vara ett administrativt stöd för enhetsledning, undervisande samt forskande personal inom kärnområdena utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du kan komma att bedriva viss egen undervisning på grundnivå.

I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att ge administrativt stöd till såväl kursansvariga lärare inom de program och fristående kurser som finns i ämnet, som till forskande personal i forskningsprojekt. Vidare samordnar du som amanuens undervisningstillfällen med externa lärare, organiserar studentgrupper, planerar för handledning och seminariebehandling av examensarbeten, har kontakter, och organiserar träffar, med olika samverkanspartners, samt är ett stöd vid olika pedagogiska och examinerande moment. Till arbetsuppgifterna hör också att föra minnesanteckningar vid möten inom ämnet samt att genomföra programutvärderingar.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du bedriver studier i socialt arbete, exempelvis mot socionomexamen.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings-, forsknings-, samverkans- och studentfrågor under socionomprogrammet.

Att ha arbetat inom det sociala arbetets praktik är meriterande.

Arbetsuppgifterna sker på svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta både självständigt och i team med andra amanuenser, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad samt kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningens omfattning är 30 % under 6 månader. Tillträde sker i januari eller enligt överenskommelse. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal. 

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef John Brauer, 019-30 21 47, e-post: john.brauer@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-12-18. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuens vid Handelshögskolan

Läs mer Nov 28
Vi söker en amanuens för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där undervisning och forskning i världsklass möts i fyra ämnen: företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Vid Handelshögskolan arbetar ca 130 personer.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra den administrativa enheten vid Handelshögskolan. Ditt arbetsområde kommer framförallt vara kopplat till den ackreditering, AACSB, som Handelshögskolan har erhållit och som vi nu står inför en återackreditering av. Arbetsuppgifter kan exempelvis handla om att stötta lärare och forskare i ackrediteringssystemet och/eller i Diva. Det kan även innebära arbete i Excel, granskning av dokument, ta fram underlag samt hjälpa till med rapportskrivning och marknadsföring av Handelshögskolans utbildningsprogram. Arbetet innebär kommunikation på svenska och engelska med personer inom och utanför institutionen och universitetet.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier inom Företagsekonomi, Informatik, Nationalekonomi eller Statistik.

Det är nödvändigt att du har god stilistisk förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, resultatorienterad, har god organisationsförmåga, är flexibel och har lätt att samarbeta.

Vi förutsätter att du är van att arbeta i olika programvaror och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Information
Anställningen är tidsbegränsad på 30 % under ca 7 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av administrativ enhetschef Veronica Carlsson, 019 302126, veronica.carlsson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med en kort motivering till ditt intresse av anställning som amanuens
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-12-18. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuenser i maskinteknik

Läs mer Dec 1
Vi söker 3-5 amanuenser i maskinteknik för tidsbegränsad anställning under vårterminen 2024 vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Bakgrund
Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik ges bland annat kurser inom tekniskt basår samt högskole- och civilingenjörsprogrammen, inom områdena mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, solidmodellering med flera. Dessa kurser innehåller laborativa moment och övningar.

Arbetsuppgifter
Under vårterminen kommer arbetsuppgifterna att vara handledning till studenter under laborationer och övningar inom CAD/solidmodellering (Tekniskt basår), beräkning/mekanik (Högskoleingenjörsprogrammen i Maskinteknik, Industriell ekonomi och Industriell design och produktutveckling) samt beräkning/maskinelement (Civilingenjör åk 2). Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuenser bedriva egna studier vid Örebro universitet.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier inom området maskinteknik. Mer specifikt så bör du som amanuens inom beräkningsområdet behärska tekniska beräkningar väl (mekanik, hållfasthetslära, FEM). Som amanuens inom CAD-området bör du ha läst grundläggande solidmodellering. Vi ser gärna att du har kompetens inom bägge dessa områden.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Erfarenhet av liknande verksamhet är starkt meriterande liksom goda studieresultat inom de aktuella områdena. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Ange i din ansökan inom vilka kursmoment du anser dig kvalificerad och lämplig att handleda.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till hela eller delar av vårterminen 2024 med starttid och omfattning (deltid) beroende på de uppdrag som blir aktuella och vad som överenskommes med hänsyn till dina egna studier och kompetensområde. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Jens Ekengren, jens.ekengren@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med beskrivning av vilka kursmoment du anser dig kvalificerad och lämplig att handleda
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens och behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-12-18. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuenser i nationalekonomi

Läs mer Nov 22
Vi söker två amanuenser i nationalekonomi för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning i ekonomi, statistik och informatik. Utbildningen i nationalekonomi bedrivs huvudsakligen inom fleråriga program med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen samt doktorsexamen. På grundnivån finns Ekonomiprogrammet samt Civilekonomprogrammet, och på avancerad nivå finns de två masterprogrammen Finansiell ekonomi samt Nationalekonomi och ekonometri.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan komma att variera, men innefattar till exempel att ge studiehandledning till studenter, genomföra grupplektioner, kursutveckling, framtagande och bearbetning av kursmaterial, samt metodstöd för studenter. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuenserna bedriva egna studier.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Du bör ha bedrivit studier på minst kandidatnivån i nationalekonomi.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningarna är på 30% under vårterminen 2024, dvs 2024-01-15 till och med 2024-06-15. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Anders Edfeldt, 019-30 30 09, e-post: anders.edfeldt@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-12-15. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuenser för datateknik-kurser

Läs mer Nov 21
Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik under vårterminen 2024.

Bakgrund
Vi söker amanuenser som kan handleda laborationer inom följande kurser under läsperiod 3:


• Datastrukturer och Algoritmer
• Elkretsteori
• Datorteknik
• Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörer
• Elektronik för civilingenjörer
• Inbyggda system för civilingenjörer
• Programvaruutveckling för civilingenjörer (även LP4; särskilt om Qt)

Samt följande kurser under läsperiod 4:


• Objektorienterad programmering
• Realtidsprogrammering
• Databasteknik för civilingenjörer

Dessa kurser ges inom högskole- och civilingenjörsprogrammen i datateknik vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter
Amanuenserna ska handleda schemalagda laborationer inom dessa kurser, vilket omfattar att ge studenterna hjälp att hantera relevanta verktyg och metoder, ge dem vägledning vid lösandet av laborationsuppgifterna, samt rätta inlämnade laborationer och rapportera till kursansvarig.

Schema för kurserna finns på kronox.oru.se.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier i datateknik, och att du är godkänd på någon av ovanstående kurser eller motsvarande kurs inom ett annat program.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 12-35 % beroende på antalet grupper, under läsperiod 3 (januari-mars) eller läsperiod 4 (mars-maj). Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lars Karlsson 0703663298, e-post: lars.karlsson@oru.se eller Anna Wärn, 019-301478, e-post: anna.warn@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen, och vilka av kurserna som du är intresserad av samt hur många grupper du kan tänka dig ta. (Varje grupp motsvarar ungefär 12% (LP3) respektive 18% (LP4) arbetstakt).
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-12-11. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Professor i matematikdidaktik

Professor
Läs mer Nov 20
Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Matematik

Bakgrund
Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen.

Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt.

Arbetsuppgifter
Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten.

De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb. 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: malin.hagstrom@oru.se, enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: henrik.olsson@oru.se eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: mattias.backstrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor of AI and Robotics

Professor
Läs mer Nov 23
We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/. 

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers.

For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: mattias.backstrom@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass).
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria.
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Universitetslektorer i psykologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 6
Vi söker två universitetslektorer i psykologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund
Enheten för psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Inom enheten för psykologi bedrivs utbildning pa? grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Pa? grundnivå och avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser upp till kandidatnivå i psykologi samt ett femårigt psykologprogram. Våra vetenskapliga fördjupningsområden finns i huvudsak inom hälsopsykologi, utvecklingspsykologi och miljö/hållbarhet. Nu vill vi utöka vår arbetsgrupp med två universitetslektorer i psykologi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid a?t ba?de undervisning pa? samtliga niva?er och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid a?t undervisning, medan 20 % är vikt åt forskning och kompetensutveckling och 10 % åt administrativa arbetsuppgifter. Under första året av anställningen avsetts extra tid för forskning och kompetensutveckling vilket innebär att arbetstiden är 60 % undervisning, 30 % forskning och kompetensutveckling och 10 % administrativa arbetsuppgifter. Det är utöver detta möjligt att finansiera delar av tjänsten med egna forskningsmedel.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sammyh Khan 019 30 14 38, e-post: sammyh.khan@oru.se eller ämnesansvarig professor Hugo Hesser, 019 30 35 48, e-post: hugo.hesser@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna pa? svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på? vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektorer/universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 15
Vi söker två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap för anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningarna är: Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Vi söker nu två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter som är legitimerade sjuksköterskor. Vi välkomnar nya medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil inom såväl undervisning som inom forskning utifrån dina tidigare erfarenheter, kompetens och framtida mål.

Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning inom området omvårdnadsvetenskap.

Dessa anställningar är utlysta som universitetslektorer/universitetsadjunkter. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som universitetslektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder som disputerad universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor/universitetsadjunkt ingår undervisning på såväl grundnivå i sjuksköterskeprogrammet som på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.  

Information
Anställningarna är på 100 % och tillsvidare, med tillträde efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: christina.hedenskog@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (gäller för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista 
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in Chemistry

Forskarassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
We are looking for a postdoctoral researcher in Chemistry for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry, with a specialisation in metabolomics.

Background
We seek a postdoctoral researcher within the field of metabolomics and environmental analyses. Research is linked to the new and ongoing research projects funded by the EU Horizon. The main overarching theme of these projects is investigations of the links between exposure to environmental chemicals and the pathogenesis of certain metabolic and immune-mediated disease.  

Duties and responsibilities
The position as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop primarily their research skills. The postdoctoral researcher will be primarily in charge of metabolomics and environmental analyses. Thus, the researcher shall spend his or her working hours mainly on research but will be also responsible for the technical and administrative day-to-day management. The appointment may also include teaching, when there is a need within the organization, to facilitate the researcher to acquire qualifications for a teaching appointment at the University. The share of teaching may not exceed 20 percent of a full-time position.

Qualifications
Those qualified for appointment as a postdoctoral researcher are applicants who at the time of appointment hold a doctoral degree in Chemistry or in related subject areas or have a degree from abroad deemed to correspond to a doctoral degree. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The applicant may not previously have held a position as a postdoctoral researcher for more than one year in the same subject and at the same higher education institution. The position is for a term of at least 2 years initially but may be extended for a further 1 year. If the person during the period of employment has been on parental leave, the period of employment is to be extended by the corresponding number of days. The period of employment may also be extended in the event of absence due to illness.

Assessment criteria
The researcher should have a strong background in the field of analytical chemistry and in  metabolomics and/or exposomics. The successful candidate should have experience in on LC-MS and GC-MS techniques with experience of both targeted and non-targeted analyses. Ideally, the candidate would have knowledge of lipidomics/metabolomics/biochemistry/environmental analyses as well as practical experience in advanced MS techniques using high resolution MS. Experience of data analysis and statistical methods is of advantage. Good oral and written communication skills in English are mandatory. General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate in an interdisciplinary environment and be able to work in a team. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

A basis for the assessment is the applicant’s ability to disseminate information and communicate; collaborate and engage with the wider community; and facilitate utilisation of the university’s research. In addition, the applicant’s suitability for the position will be assessed. Suitability refers to the applicant demonstrating the personal qualities required to successfully perform the duties and responsibilities at hand, and the ability to contribute to the development of the operations.

Information
This is a full-time position for two (or three) years. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact Tuulia Hyötyläinen, +46-70 788 2165 email: tuulia.hyotylainen@oru.se, or Head of Natural science unit, Ingrid Ericson Jogsten, +46 19 30 12 09,  email: Ingrid.ericson@oru.se

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Account of research qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site:  https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Bakgrund
På Restaurang- och hotellhögskolan som är belägen i vackra Bergslagen vid eget campus i Grythyttan möts professionsinriktade kandidatprogram, kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning och forskning i ämnet måltidskunskap. Vi söker nu en utbildnings- och forsknings administratör med studievägledaruppgifter på grund av en pensionsavgång med placering på campus Grythyttan.

Arbetsuppgifter
Arbetet är serviceinriktat, varierat och självständigt och sker i nära samarbetet med övriga administrativa medarbetare på institutionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara inom utbildningsadministration och studievägledning.

Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär arbete som utbildnings- och forskningsadministratör. Arbetaruppgifterna består av att ge ett administrativt stöd till våra studenter, lärare och chefer på grund- och avancerad nivå. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är att administrera inrättande och avveckling av kurser, beredning av kursplaner, lokal och tentamensbokning, registrering av studenter, resultatrapportering, och kursarkivering. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att bereda prefekt- och enhetschefsbeslut, föra minnesanteckningar i olika forum samt att ge ett administrativt och genomförande stöd vid olika arrangemang som sker på campus.

Inom studievägledning kommer du att arbeta med vägledning av befintliga och presumtiva studenter samt presentera vårt campus och våra utbildningar i olika sammanhang. Exempel på administrativa arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är statistiksammanställningar, systematisk uppföljning av studenters studieresultat, handläggning av tillgodoräknade och studieuppehåll, vägleda studenter i deras studier och framtida arbetsmarknad, vara samtalspart i studiesociala ärenden. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att planera och utarbeta studierelaterad information och kommunikation, planera och genomföra introduktion för nya studenter samt vara stöd till institutionen vid studentrekrytering, kursutveckling och marknadsföring.

Du blir en del i det administrativa teamet och förväntas engagera dig i att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt bidra till planering och utveckling av verksamheten.

De administrativa arbetsuppgifterna i tjänsten förändras och utvecklas kontinuerligt och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå alternativt att du har en examen i institutionens ämne eller att du har kompetens som bedöms liknande. Vidare krävs att du har god förmåga att formulera dig i väl både i tal och skrift på så väl svenska som engelska. Det är meriterande för tjänsten om du har kännedom om universitetets organisation, erfarenhet av arbete med universitetadministrativa systemstöd, likaså ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med studievägledande arbetsuppgifter.

Du ges frihet i ditt arbete och bör därför ha förmågan att ta ansvar för din egna arbetsinsats, dess kvalitet och resultat. Du behöver kunna hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt och arbeta lösningsfokuserat med problem du ställs inför. Du behöver också vara serviceinriktad och på ett förtroendeingivande sätt kunna kommunicera och samarbeta med olika grupper – studenter, lärare, kollegor – i ofta tidspressade situationer. För att trivas och prestera i tjänsten tror vi att du på ett aktivt och närvarande sätt samverkar för att bidra till utveckling.

 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är kvalitetsmedveten, ansvarstagande, har god förmåga att arbeta självständigt men även har god samarbetsförmåga, vilket du visar genom att du är noggrann, pålitlig och du att drivs av nyfikenhet, lust att utvecklas och lära. Du är öppen och sympatisk, vilket du visar genom att du är serviceinriktad och bra på att samarbeta samt öppen för nya idéer.

Då vi arbetar inom en statlig myndighet med myndighetsutövning är det viktigt att du har förståelse för och förmåga att arbeta utifrån de riktlinjer som finns.

Information

Anställningen är 100% tillsvidareanställning med placering på Campus Grythyttan. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Helene Gustafsson 019-30 20 09, e-post: helene.gustafsson@oru.se eller prefekt Ute Walter, 019-30 2036, e-post: ute.walter@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utbildnings- och forskningsadministratör
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-01-02. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu