Örebro: Forskningsassistent i sociologi

Hitta ansökningsinfo om jobbet Forskningsassistent i sociologi i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-16 // Varaktighet: Deltid

Vi söker en forskningsassistent i sociologi för en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsassistent för att göra forskningssammanställningar och ta fram projektbeskrivningar i relation till EU Taxonomin. Arbetsuppgifterna innefattar också att sammanställa och ha kontakt med branschaktörer som tillämpar taxonomin.

Viss undervisning i ämnet sociologi ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen i sociologi och med dokumenterad erfarenhet av de angivna arbetsuppgifterna. Du måste också ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du behöver ha grundläggande kunskaper i svenska.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt, att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visad god samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Information
Anställningen är på 50-75% i 6 månader och anställningen förväntas påbörjas från 1 januari. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Linda Soneryd 0705 791507, linda.soneryd@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till projektet
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-11-30. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Forskarassistent

Nedan visas andra jobb i Örebro som Forskarassistent.

Postdoctoral researcher in Chemistry

Läs mer Dec 5
Nytt
We are looking for a postdoctoral researcher in Chemistry for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry, with a specialisation in metabolomics.

Background
We seek a postdoctoral researcher within the field of metabolomics and environmental analyses. Research is linked to the new and ongoing research projects funded by the EU Horizon. The main overarching theme of these projects is investigations of the links between exposure to environmental chemicals and the pathogenesis of certain metabolic and immune-mediated disease.  

Duties and responsibilities
The position as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop primarily their research skills. The postdoctoral researcher will be primarily in charge of metabolomics and environmental analyses. Thus, the researcher shall spend his or her working hours mainly on research but will be also responsible for the technical and administrative day-to-day management. The appointment may also include teaching, when there is a need within the organization, to facilitate the researcher to acquire qualifications for a teaching appointment at the University. The share of teaching may not exceed 20 percent of a full-time position.

Qualifications
Those qualified for appointment as a postdoctoral researcher are applicants who at the time of appointment hold a doctoral degree in Chemistry or in related subject areas or have a degree from abroad deemed to correspond to a doctoral degree. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The applicant may not previously have held a position as a postdoctoral researcher for more than one year in the same subject and at the same higher education institution. The position is for a term of at least 2 years initially but may be extended for a further 1 year. If the person during the period of employment has been on parental leave, the period of employment is to be extended by the corresponding number of days. The period of employment may also be extended in the event of absence due to illness.

Assessment criteria
The researcher should have a strong background in the field of analytical chemistry and in  metabolomics and/or exposomics. The successful candidate should have experience in on LC-MS and GC-MS techniques with experience of both targeted and non-targeted analyses. Ideally, the candidate would have knowledge of lipidomics/metabolomics/biochemistry/environmental analyses as well as practical experience in advanced MS techniques using high resolution MS. Experience of data analysis and statistical methods is of advantage. Good oral and written communication skills in English are mandatory. General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate in an interdisciplinary environment and be able to work in a team. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

A basis for the assessment is the applicant’s ability to disseminate information and communicate; collaborate and engage with the wider community; and facilitate utilisation of the university’s research. In addition, the applicant’s suitability for the position will be assessed. Suitability refers to the applicant demonstrating the personal qualities required to successfully perform the duties and responsibilities at hand, and the ability to contribute to the development of the operations.

Information
This is a full-time position for two (or three) years. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact Tuulia Hyötyläinen, +46-70 788 2165 email: tuulia.hyotylainen@oru.se, or Head of Natural science unit, Ingrid Ericson Jogsten, +46 19 30 12 09,  email: Ingrid.ericson@oru.se

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Account of research qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site:  https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Postdoktor i systemmedicin och metabolomik

Läs mer Nov 20
Vi söker en postdoktor i systemmedicin och metabolomik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Medicin, med specialisering inom systemmedicin och metabolomik.

Bakgrund
Tjänsten är inom kliniska metabolomstudier inom traumatisk hjärnskada (TBI), med primärt fokus på analys av longitudinella, multimodala och multivariata data för att definiera metabola förändringar vid TBI, utveckla diagnostiska modeller för att bestämma svårighetsgraden av TBI och för att förutsäga patientutfall. EU-projektet CENTER-TBI har samlat in kliniska data inklusive patientjournaler, filer med bildbehandling samt blodprover från patienter som drabbats av TBI av olika svårighetsgrad från 60 platser i 20 EU-länder. Detaljerad analys av patienter inklusive en databank med kliniska och biologiska parametrar från 5400 patienter finns tillgänglig.

I ett nyligen finansierat VR-projekt strävar vi efter att tillämpa longitudinell metabolisk profilering av serum i CENTER-TBI potentiella kohort av TBI-patienter för att studera användbarheten av både befintliga såväl som att identifiera nya biomarkörer för TBI som kan användas i prognostiska syften. Dessa studier kommer att kompletteras med en ny klinisk studie vid Örebros Universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Den postdoktorala forskaren kommer att vara en nyckelperson i det projekt som finansieras av Vetenskapsrådet (VR), med titeln 'Metabolom vid traumatisk hjärnskada – från biomarkörer och signalvägar till klinisk användning (pathTBI)'. I nära samarbete med CENTER-TBI-projektet, metabolomik-laboratorium vid Örebro universitet, och neurokirurgiska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus, kommer forskaren att ansvara för analys och tolkning av longitudinella klinisk metabolomikdata från TBI-patienter, övervaka datainsamlingsprocessen, integrera data med andra modaliteter såsom neuroradiologisk data samt neurokognitiv data, och att utveckla och validera statistiska modeller för att bestämma svårighetsgraden av TBI och för att förutsäga patientutfall.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Anställningen är 3 år. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.  

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom biokemi, biostatistik och maskininlärning med fokus på statistisk. Erfarenhet av analys av biologiska multimodala och multivariata data är ett krav. Erfarenhet av medicinska tillämpningar av metabolomik, särskilt inom områdena traumatisk hjärnskada och degenerativa hjärnsjukdomar, och metabolisk forskning i allmänhet är meriterande. Den sökande måste vara behärskad i det statistiska språket R.

Den framgångsrike kandidaten ska vara kreativ, ha förmåga att både samarbeta och självständigt arbeta med forskningsfrågor. Kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Information
Anställningen är 100%, i tre år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Matej Oreši? (projektledare), +46 19 302137, e-post: matej.oresic@oru.se, eller Dr. Daniel Eklund (enhetschef), +46 19 301460, e-post: daniel.eklund@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 15 december, 2023. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Laboratory assistant in Chemistry

Läs mer Dec 1
We are looking for a laboratory assistant in Chemistry for a fixed-term position at the Man-Technology-Environment research centre.

Background
The Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University is a strong research environment focusing on applied research on chemical compounds of different origin in the environment and their relations to sustainable development. This includes identification of hazardous chemicals enabling actions for their removal from the environment. One project focuses on known and unknown per and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in human blood in a Norwegian cohort. PFAS are man-made chemicals and have been found in the environment. Some studies have shown some health effects upon exposure to these substances. In this project, concentrations of PFAS and extractable organofluorine (EOF) will be measured in human sera collected from Norway to assess human exposure.

Duties and responsibilities
The laboratory assistant will support the analysis of PFAS in for sample preparation including extraction of human sera samples as well as analysis of samples using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS) and combustion ion chromatography (CIC). The work includes sample extraction, separation, identification and quantification of the target compounds including necessary QA/QC steps and documentation of the results.

Qualifications
The candidate shall have a Bachelor of Science in Chemistry or equivalent degree and be very familiar with the steps of chemical analysis of food samples at trace levels using LC/MS-MS method. Fluency in English is required.

Great importance will be attached to your personal qualities; the ability to work independently and engage with other people in a way that instils confidence; and a good track-record when it comes to cooperation.

We expect you to be flexible and open to change and that you take a quality-driven and responsible approach to your duties.

Information
This is a fixed-term full-time position for 2 months. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Leo Yeung +46 19 30 14 21, email: Leo.Yeung@oru.se, or Head of department Ingrid Jogsten Ericson, +46 19 30 12 09, email: ingrid.ericson@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying your knowledge and skills

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2023-12-15. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Forskare i medicin

Läs mer Dec 1
Vi söker en forskare i medicin för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Medicin

Bakgrund
Responsive Nutrition (Rosetta@oru) är ett interdisciplinärt forskningsområde som fokuserar forskningen runt en internationellt ledande uppsättning validerade metoder och modeller för att kunna bedöma fördelar för tarm-, metabol- och mental hälsa av mat och kosttillskott, och för att avgöra vem som drar nytta av specifika kostförändringar under livsloppet. Forskningsområdet integrerar utveckling och validering av denna unika verktygslåda med applikationer inom områdena veterelaterad tarmskada, inflammatoriska åkommor och metabola störningar, neurodegenerativa sjukdomar samt affektiva- och beteendestörningar med hjälp av nya design för experimentella och interventionsstudier. Visionen är att hållbart producerad mat med hälsofördelar ska bli konsumenternas förstahandsval.

Forskartjänsten är förlagd till Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro universitet; ett modernt, expansivt universitet med omkring 1500 anställda och 17 000 studenter. MV är även hemvist för universitetets läkarutbildning och innehåller därtill ett antal starka forskningscenter vars huvudsakliga fokus är inflammation, metabolism och nutrition. Responsive nutrition utgör dessutom en central del av Örebro Universitets Profilområde Mat & Hälsa.

Arbetsuppgifter
Anställningen är baserad på externa medel och forskaren förväntas inom ramen för anställningen själv söka nya medel framgent (i den mån det är möjligt).

Inom anställningen förväntas forskare designa och genomföra högkvalitativa kostinterventionsstudier samt utveckla universitets infrastruktur inom området. 

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Sökande skall kunna uppvisa kompetens och erfarenhet av att designa och bedriva kostinterventionsstudier där nutritionella, immunologiska och inflammatoriska biomarkörer kring tarm-, metabol- och mental hälsa är viktiga utvärderingskriterier. Meriterande är att sökande kan uppvisa erfarenhet med att mobilisera specifika målgrupper, framför allt äldre. Meriterande är också att sökande har självständigt erhållit externa forskningsanslag.

Information
Anställningen är 100 % under 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen är baserad på externfinansierade medel (från 2024-01-01) och forskningsprojektet beräknas pågå längst till och med 2024-12-31.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Robert Brummer 019-30 37 31, e-post: robert.brummer@oru.se eller Isak Demirel, 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-12-15. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskare i biomedicin

Läs mer Nov 24
Vi söker en forskare i biomedicin för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Biomedicin

Bakgrund
Vi söker en disputerad forskare till Cardiovascular Research Centre (CVRC), vilket är en aktiv forskningsgrupp som bedriver translationell forskning inom det kardiovaskulära området. Gruppen är en plattform som samlar forskning kring molekylär kärlbiologi, systemisk inflammation vid kardiovaskulära sjukdomar och trombosforskning i nära samarbete med lokala, nationella och internationella akademiska aktörer och privata företag inom området.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat arbete med molekylärbiologiska studier av regleringsvägar som påverkar NLRP3 inflammasomen och immunrespons i vaskulära celler och trombocytaggregation i samarbete med akademiska partners och företag. Forskaren förväntas kunna självständigt sammanfatta och presentera vetenskapliga data i publikationer och andra typer av vetenskapliga presentationer samt koordinera företagssamarbeten. Utöver forskning kan även viss undervisning omfattande maximalt 20 % inom ramen för institutionens utbildningar genomföras, varför meriter från undervisning också anses meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Sökanden skall ha doktorsexamen i medicin med inriktning mot biomedicin och flerårig erfarenhet av molekylärbiologiskt och molekylärgenetiskt laborativt arbete med vaskulära modeller och modeller för hemostas, med fokus på IL-1 och IL-6 signaleringsvägarna samt studier av bile-salt stimulated lipase (BSSL). Sökanden skall även ha betydande erfarenhet av hantering av stora datamängder, cellodling av endotel- och glattmuskelceller som inflammationsmodeller, trombocytisolering, flödescytometri, ELISA, realtids-PCR, western blot, statistisk bearbetning av data och vetenskapligt skrivande. Sökanden skall kunna uttrycka sig väl i svenska och engelska i både tal och skrift. 

Information
Anställningen är 100 %, under perioden 2024-01-01 - 2024-08-31. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Isak Demirel 019-303474, e-post: isak.demirel@oru.se samt Karin H Franzén 019-30 14 08, e-post: karin.h.franzen@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-12-08. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Professor i matematikdidaktik

Professor
Läs mer Nov 20
Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Matematik

Bakgrund
Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen.

Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt.

Arbetsuppgifter
Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten.

De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb. 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: malin.hagstrom@oru.se, enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: henrik.olsson@oru.se eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: mattias.backstrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor of AI and Robotics

Professor
Läs mer Nov 23
We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/. 

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers.

For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: mattias.backstrom@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass).
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria.
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Universitetslektorer i psykologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 6
Vi söker två universitetslektorer i psykologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund
Enheten för psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Inom enheten för psykologi bedrivs utbildning pa? grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Pa? grundnivå och avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser upp till kandidatnivå i psykologi samt ett femårigt psykologprogram. Våra vetenskapliga fördjupningsområden finns i huvudsak inom hälsopsykologi, utvecklingspsykologi och miljö/hållbarhet. Nu vill vi utöka vår arbetsgrupp med två universitetslektorer i psykologi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid a?t ba?de undervisning pa? samtliga niva?er och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid a?t undervisning, medan 20 % är vikt åt forskning och kompetensutveckling och 10 % åt administrativa arbetsuppgifter. Under första året av anställningen avsetts extra tid för forskning och kompetensutveckling vilket innebär att arbetstiden är 60 % undervisning, 30 % forskning och kompetensutveckling och 10 % administrativa arbetsuppgifter. Det är utöver detta möjligt att finansiera delar av tjänsten med egna forskningsmedel.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sammyh Khan 019 30 14 38, e-post: sammyh.khan@oru.se eller ämnesansvarig professor Hugo Hesser, 019 30 35 48, e-post: hugo.hesser@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna pa? svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på? vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektorer/universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 15
Vi söker två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap för anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningarna är: Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Vi söker nu två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter som är legitimerade sjuksköterskor. Vi välkomnar nya medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil inom såväl undervisning som inom forskning utifrån dina tidigare erfarenheter, kompetens och framtida mål.

Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning inom området omvårdnadsvetenskap.

Dessa anställningar är utlysta som universitetslektorer/universitetsadjunkter. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som universitetslektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder som disputerad universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor/universitetsadjunkt ingår undervisning på såväl grundnivå i sjuksköterskeprogrammet som på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.  

Information
Anställningarna är på 100 % och tillsvidare, med tillträde efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: christina.hedenskog@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (gäller för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista 
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in Chemistry

Forskarassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
We are looking for a postdoctoral researcher in Chemistry for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry, with a specialisation in metabolomics.

Background
We seek a postdoctoral researcher within the field of metabolomics and environmental analyses. Research is linked to the new and ongoing research projects funded by the EU Horizon. The main overarching theme of these projects is investigations of the links between exposure to environmental chemicals and the pathogenesis of certain metabolic and immune-mediated disease.  

Duties and responsibilities
The position as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop primarily their research skills. The postdoctoral researcher will be primarily in charge of metabolomics and environmental analyses. Thus, the researcher shall spend his or her working hours mainly on research but will be also responsible for the technical and administrative day-to-day management. The appointment may also include teaching, when there is a need within the organization, to facilitate the researcher to acquire qualifications for a teaching appointment at the University. The share of teaching may not exceed 20 percent of a full-time position.

Qualifications
Those qualified for appointment as a postdoctoral researcher are applicants who at the time of appointment hold a doctoral degree in Chemistry or in related subject areas or have a degree from abroad deemed to correspond to a doctoral degree. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The applicant may not previously have held a position as a postdoctoral researcher for more than one year in the same subject and at the same higher education institution. The position is for a term of at least 2 years initially but may be extended for a further 1 year. If the person during the period of employment has been on parental leave, the period of employment is to be extended by the corresponding number of days. The period of employment may also be extended in the event of absence due to illness.

Assessment criteria
The researcher should have a strong background in the field of analytical chemistry and in  metabolomics and/or exposomics. The successful candidate should have experience in on LC-MS and GC-MS techniques with experience of both targeted and non-targeted analyses. Ideally, the candidate would have knowledge of lipidomics/metabolomics/biochemistry/environmental analyses as well as practical experience in advanced MS techniques using high resolution MS. Experience of data analysis and statistical methods is of advantage. Good oral and written communication skills in English are mandatory. General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate in an interdisciplinary environment and be able to work in a team. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

A basis for the assessment is the applicant’s ability to disseminate information and communicate; collaborate and engage with the wider community; and facilitate utilisation of the university’s research. In addition, the applicant’s suitability for the position will be assessed. Suitability refers to the applicant demonstrating the personal qualities required to successfully perform the duties and responsibilities at hand, and the ability to contribute to the development of the operations.

Information
This is a full-time position for two (or three) years. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact Tuulia Hyötyläinen, +46-70 788 2165 email: tuulia.hyotylainen@oru.se, or Head of Natural science unit, Ingrid Ericson Jogsten, +46 19 30 12 09,  email: Ingrid.ericson@oru.se

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Account of research qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site:  https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Bakgrund
På Restaurang- och hotellhögskolan som är belägen i vackra Bergslagen vid eget campus i Grythyttan möts professionsinriktade kandidatprogram, kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning och forskning i ämnet måltidskunskap. Vi söker nu en utbildnings- och forsknings administratör med studievägledaruppgifter på grund av en pensionsavgång med placering på campus Grythyttan.

Arbetsuppgifter
Arbetet är serviceinriktat, varierat och självständigt och sker i nära samarbetet med övriga administrativa medarbetare på institutionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara inom utbildningsadministration och studievägledning.

Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär arbete som utbildnings- och forskningsadministratör. Arbetaruppgifterna består av att ge ett administrativt stöd till våra studenter, lärare och chefer på grund- och avancerad nivå. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är att administrera inrättande och avveckling av kurser, beredning av kursplaner, lokal och tentamensbokning, registrering av studenter, resultatrapportering, och kursarkivering. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att bereda prefekt- och enhetschefsbeslut, föra minnesanteckningar i olika forum samt att ge ett administrativt och genomförande stöd vid olika arrangemang som sker på campus.

Inom studievägledning kommer du att arbeta med vägledning av befintliga och presumtiva studenter samt presentera vårt campus och våra utbildningar i olika sammanhang. Exempel på administrativa arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är statistiksammanställningar, systematisk uppföljning av studenters studieresultat, handläggning av tillgodoräknade och studieuppehåll, vägleda studenter i deras studier och framtida arbetsmarknad, vara samtalspart i studiesociala ärenden. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att planera och utarbeta studierelaterad information och kommunikation, planera och genomföra introduktion för nya studenter samt vara stöd till institutionen vid studentrekrytering, kursutveckling och marknadsföring.

Du blir en del i det administrativa teamet och förväntas engagera dig i att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt bidra till planering och utveckling av verksamheten.

De administrativa arbetsuppgifterna i tjänsten förändras och utvecklas kontinuerligt och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå alternativt att du har en examen i institutionens ämne eller att du har kompetens som bedöms liknande. Vidare krävs att du har god förmåga att formulera dig i väl både i tal och skrift på så väl svenska som engelska. Det är meriterande för tjänsten om du har kännedom om universitetets organisation, erfarenhet av arbete med universitetadministrativa systemstöd, likaså ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med studievägledande arbetsuppgifter.

Du ges frihet i ditt arbete och bör därför ha förmågan att ta ansvar för din egna arbetsinsats, dess kvalitet och resultat. Du behöver kunna hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt och arbeta lösningsfokuserat med problem du ställs inför. Du behöver också vara serviceinriktad och på ett förtroendeingivande sätt kunna kommunicera och samarbeta med olika grupper – studenter, lärare, kollegor – i ofta tidspressade situationer. För att trivas och prestera i tjänsten tror vi att du på ett aktivt och närvarande sätt samverkar för att bidra till utveckling.

 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är kvalitetsmedveten, ansvarstagande, har god förmåga att arbeta självständigt men även har god samarbetsförmåga, vilket du visar genom att du är noggrann, pålitlig och du att drivs av nyfikenhet, lust att utvecklas och lära. Du är öppen och sympatisk, vilket du visar genom att du är serviceinriktad och bra på att samarbeta samt öppen för nya idéer.

Då vi arbetar inom en statlig myndighet med myndighetsutövning är det viktigt att du har förståelse för och förmåga att arbeta utifrån de riktlinjer som finns.

Information

Anställningen är 100% tillsvidareanställning med placering på Campus Grythyttan. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Helene Gustafsson 019-30 20 09, e-post: helene.gustafsson@oru.se eller prefekt Ute Walter, 019-30 2036, e-post: ute.walter@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utbildnings- och forskningsadministratör
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-01-02. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu