Örebro: Universitetslektorer i psykologi

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektorer i psykologi i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-10-06 // Varaktighet: Heltid

Vi söker två universitetslektorer i psykologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund
Enheten för psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Inom enheten för psykologi bedrivs utbildning pa? grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Pa? grundnivå och avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser upp till kandidatnivå i psykologi samt ett femårigt psykologprogram. Våra vetenskapliga fördjupningsområden finns i huvudsak inom hälsopsykologi, utvecklingspsykologi och miljö/hållbarhet. Nu vill vi utöka vår arbetsgrupp med två universitetslektorer i psykologi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid a?t ba?de undervisning pa? samtliga niva?er och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid a?t undervisning, medan 20 % är vikt åt forskning och kompetensutveckling och 10 % åt administrativa arbetsuppgifter. Under första året av anställningen avsetts extra tid för forskning och kompetensutveckling vilket innebär att arbetstiden är 60 % undervisning, 30 % forskning och kompetensutveckling och 10 % administrativa arbetsuppgifter. Det är utöver detta möjligt att finansiera delar av tjänsten med egna forskningsmedel.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sammyh Khan 019 30 14 38, e-post: sammyh.khan@oru.se eller ämnesansvarig professor Hugo Hesser, 019 30 35 48, e-post: hugo.hesser@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna pa? svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på? vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Örebro som Universitets- och högskolelektor.

Universitetslektor i musikpedagogik

Läs mer Feb 7
Vi söker en universitetslektor i musikpedagogik för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund
I ämnet musikpedagogik vid Örebro universitet ges utbildning inom ämneslärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs musikpedagogisk forskning inom ramen för forskarutbildningsämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning och berör unga och vuxna, professionella och amatörer och behandlar alla former av musik. Inom ramen för vårt forskningsprogram Music, Power and Inequity (MPI) undersöks frågor om makt och ojämlikhet inom musiklivet ur olika perspektiv.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning i kurser i musikpedagogik med inriktning mot didaktik, vetenskaplig metod och kritiskt tänkande inom Ämneslärarprogrammet och Teaterpedagogprogrammet. Undervisning på närliggande program, som exempelvis Förskollärarprogrammet, kan också förekomma. Pedagogiska ledningsuppdrag som kurs- och programansvar ingår i anställningen. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också forskning och samordningsansvar inom ämnesmiljöns forskningsprogram MPI.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare med tillträde i böjan av höstterminen 2024. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson 019-30 12 92, e- post: annika.danielsson@oru.se eller prefekt Ester Lebedinski, 019-30 23 30, e-post: ester.lebedinski@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och dess kvalitet, visar engagemang genom att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-03-04. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor/adjunkt i naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Läs mer Dec 20
Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för en tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Bakgrund
Anställningen syftar till att förstärka bemanningen och bredda kompetensen inom naturvetenskapens didaktik vid institutionen. Vi söker därför dig som är beredd att med engagemang medverka i och utveckla våra lärarutbildningskurser inom naturvetenskap och teknik. Vi ser gärna sökande med bred ämnesmässig och didaktisk kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi men även kompetens inom teknik och miljövetenskap.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor/universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning och forskning, samt därtill hörande samverkan. Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. I tjänsten ingår även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Till undervisningen räknas salsundervisning, handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. Som anställd förväntas du även bidra till universitetets utveckling.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom tjänsten är undervisning inom lärarprogrammens naturvetenskapliga och tekniska kurser, främst mot grundskolans tidigare år. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier, laborationer och exkursioner. Undervisningen är huvudsakligen upplagd kring teman och frågeställningar kring vardagliga företeelser och integreras ofta med bild- och formskapande.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på företrädesvis grundnivå. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.

Information
Anställningen är 100% och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse eller annat önskemål. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Mattias Bäckström, 019–30 39 65 e-post: mattias.backstrom@oru.se eller enhetschef Ingrid Ericson Jogsten, 019-30 12 09, e-post: ingrid.ericson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-31. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i sociologi

Läs mer Dec 22
Vi söker en universitetslektor i sociologi för tidsbegränsad anställning om 6 månader vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är sociologi.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys. Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Arbete, Familj och nära relationer samt Miljösociologi.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Undervisningen kan ske både inom Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys samt inom Personalvetarprogrammets ram där kurser inom organisation och arbetsliv ingår. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Kompetensutvecklingstid om 20% ingår i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.

Erfarenhet inom kvantitativ metodundervisning är särskilt meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt på svenska.

Information
Anställningen är 100%, under 6 månader med möjlighet till förlängning. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Magnus Boström 019-30 12 47, magnus.bostrom@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens · Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-15. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektorer/universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap

Läs mer Nov 15
Vi söker två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap för anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningarna är: Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Vi söker nu två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter som är legitimerade sjuksköterskor. Vi välkomnar nya medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil inom såväl undervisning som inom forskning utifrån dina tidigare erfarenheter, kompetens och framtida mål.

Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning inom området omvårdnadsvetenskap.

Dessa anställningar är utlysta som universitetslektorer/universitetsadjunkter. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som universitetslektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder som disputerad universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor/universitetsadjunkt ingår undervisning på såväl grundnivå i sjuksköterskeprogrammet som på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.  

Information
Anställningarna är på 100 % och tillsvidare, med tillträde efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: christina.hedenskog@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (gäller för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista 
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammet i morfologi (anatomi, histologi, embryologi). Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier på helfart.

Vi söker amanuenserna till följande delar av amanuensverksamheten:

Morfologi:


• 6 st till Tre dimensionell undervisning via visualiseringsbord
• 11 st till Två dimensionell undervisning via powerpoint

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 1 och 2 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 3.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 7,5 %, under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av samordnande amanuenser Niusha Feizikhakiani, niusha.feizikhakiani@oru.se (tre dimensionell undervisning), Hjalmar Fransson, hjalmar.fransson@oru.se (två dimensionell undervisning), enhetschef Isak Demirel, e-post: isak.demirel@oru.se eller Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-04-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral student in Chemistry

Doktorand
Läs mer Feb 19
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry, concluding with a licentiate degree.
Start date: Spring 2024.

Project description
The PhD candidate will participate in a project with a focus on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organic fluorine (EOF) to develop novel porous carbon materials for reducing total PFAS emission including cost-benefit analysis and bioavailability of immobilized PFAS to terrestrial organisms. In this project, we want to develop new porous carbons (NPCs) from rice husks to reduce the leakage of PFAS from known point sources by either removing them from wastewater or immobilizing them in contaminated soil. This is to avoid PFAS reaching, for example, our drinking water. The removal efficiency of the NPCs will be evaluated by measuring total PFAS rather than measuring a few PFAS. The availability of PFAS in soil will be investigated by measuring total PFAS in earthworms and vegetables growing in soil treated with NPC. A cost-benefit analysis will be conducted to understand the problem-to-solution cost. Parts of the research project work may need to be conducted in Japan. The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and multivariate statistics. Experience with sample preparation, relevant oxidation process, LC-MS/MS, Q-TOF, and combustion ion chromatography analyses, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Leo Yeung (principal supervisor) and Anna Kärrman (assistant supervisor).

The programme, doctoral studentship, entry requirements and selection
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Head of Natural Science unit Dr. Ingrid Ericson Jogsten (Ingrid.Ericson@oru.se), or Dr. Leo Yeung (Leo.Yeung@oru.se) for questions about the scientific content of the project.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Copies of the original certificate and official transcript for Bachelor's degree
• Copies of the original certificate and official transcript for Master's degree
• Independent project (degree project)
• Other relevant documents, course and degree certificates verifying eligibility

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-04-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker två samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter med fokus på statusträning för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Vi söker två samordnade amanuens i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammets Medicinsk temakurs 3 och Medicinsk temakurs 4 i kliniska färdigheter. Som samordnande amanuens har man ett övergripande ansvar att samordna kliniska aktiviteter och leda amanuensledd undervisning tillsammans med läkarprogrammets övriga organisation och delta i relevanta möten. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas den samordnande amanuensen att bedriva egna studier.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 4 och 5 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 6. För att vara behörig att söka tjänsten som samordnande amanuens ska du också ha varit tidigare anställd som amanuens vid institutionen under minst en termin.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 10 % under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning men den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se, Simon Golowin, e-post: simon.golowin@regionorebrolan.se eller enhetschef, Isak Demirel 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se   

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Samordnande amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi

Lärarassistent
Läs mer Jan 25
Vi söker nu fyra samordnande amanuenser i medicin med inriktning mot morfologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund
Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter
Som samordnande amanuens har man ett övergripande ansvar att samordna och leda amanuensledd undervisning tillsammans med läkarprogrammets övriga organisation och delta i relevanta möten. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier. Vi söker samordnande amanuenser i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammet.

Vi söker samordnande amanuenser till följande delar av amanuensverksamheten:

Morfologi:


• 2 st till Tre dimensionell undervisning via visualiseringsbord
• 2 st till Två dimensionell undervisning via powerpoint

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§) och att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet. För att vara behörig att söka tjänsten som samordnande amanuens ska du också ha varit tidigare anställd som amanuens vid institutionen under minst en termin. För att bli aktuell som samordnande amanuens måste också följande kvalifikationer vara uppfyllda:

Inom morfologi krävs att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 1 och 2 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 3.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 10 % under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning men den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Isak Demirel 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se eller Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegard@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att där klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskare i genusvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Feb 7
Vi söker 1–3 forskare i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.

Ämnesområde 
Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund 
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet genusvetenskap tillhör HumUS och vid Örebro universitet är genusvetenskap inriktat mot samhällsvetenskapliga studier och utgör en dynamisk forskningsmiljö med stark internationell prägel. Ämnet leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS). I dagsläget bedrivs inom ämnet forskning med utgångspunkt i feministisk och intersektionell teori, bland annat inom områdena män och maskuliniteter, sexualitet, kunskapsproduktion, arbete, policy och politik, sociala rörelser samt social förändring.

Arbetsuppgifter 
Forskaren ska under sin anställning författa ansökning(ar) om externa forskningsmedel, som anknyter till CFS forskningsområden. Forskaren kan utöver detta använda sin tid till att författa forskningsartiklar inom områden som knyter an till CFS forskningsprofil. Forskaren förväntas bidra till forskningsmiljön genom sin forskning samt genom kontinuerlig närvaro och engagerat deltagande i forskningsseminarier och andra kollegiala sammanhang i ämnet och CFS. Vissa andra forskningsrelaterade uppgifter kan förekomma.

Behörighet 
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller i ett närliggande ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Forskaren ska ha bedrivit forskning inom ämnet genusvetenskap eller med ett tydligt genusteoretiskt perspektiv inom närliggande ämne. En forskningsprofil som knyter an till befintlig forskning i Genusvetenskap vid Örebro universitet och/eller till CFS forskningsområden (se här) är meriterande.

Information 
Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 2–6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lena Gunnarsson, ämnesansvarig för genusvetenskap, 0762-313679, e-post: lena.gunnarsson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.  

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. 

Ansökan 
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: 


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets och ämnet genusvetenskaps fortsatta utveckling 
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. 
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2024-03-15. Välkommen med din ansökan! 

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Associate senior lecturer in computer science, cyber security

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Jan 11
We are looking for an associate senior lecturer in computer science specialising in cyber security for a fixed-term position of 4-?6 years at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Sweden’s largest individual research program ever. WASP provides a platform for academic research and education, fostering interaction with Sweden’s leading technology companies. WASP has the ambition to strengthen and develop Sweden’s knowledge and competence in the areas of AI, Autonomous Systems, Software and Cybersecurity through an international recruitment program.

As part of this initiative, Örebro University is now looking for an associate senior lecturer in cyber security.

Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 15,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two-hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

The position comes with an attractive starting package that includes funding for two doctoral student positions.

Duties and responsibilities                   
During your period of employment as an associate senior lecturer, you are to develop your autonomy as a researcher and acquire further qualifications in terms of both research and teaching skills to meet the criteria for a position as a senior lecturer.

To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Qualifications, assessment criteria and promotion to senior lecturer
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.

Information
This is a fixed-term full-time position for a period of 4-6 years (the exact length will be decided in connection with appointment). The appointment may be extended, but for no longer than two years, if because of the associate senior lecturer’s illness, parental leave or other special grounds additional time is needed to fulfill the purpose of the appointment. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Professor Amy Loutfi, email: amy.loutfi@oru.se, or Professor Lars Karlsson, email: lars.karlsson@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-03-08. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu