Örebro: Socionom sökes till skyddat kvinnoboende

Hitta ansökningsinfo om jobbet Socionom sökes till skyddat kvinnoboende i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-01-24 // Varaktighet: Heltid

På boendet arbetar vi med kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vill du vara med och hjälpa dessa kvinnor till ett liv utan hot och våld? Empowerment metoden använder vi för att öka kvinnans självförtroende och självkänsla för att hon återigen ska kunna ta makten över sitt liv. Att uppmärksamma kvinnans resurser och förmågor är en viktig arbetsuppgift hos oss. Som medarbetare på kvinnoboendet får du möjlighet att hjälpa kvinnor till ett självständigt liv. Vi söker dig som har en god lyssnarförmåga, förmåga att arbeta i team, ansvarstagande, stresstålig samt förmågan att planera och strukturera eget arbete.
Vi som arbetar ansvarar för stödsamtal, krissamtal och förändrings-och motiverande samtal. Samtlig personal stöttar kvinnorna och deras medföljande barn i deras dagliga liv på boendet. Totalt tar vi emot 10 familjer och samtliga placeras utifrån beslut från Socialtjänsten.
Verksamheten begär utdrag ur belastningsregistret inför en nyanställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Riskbedömning enligt FREDA, PATRIARK och SARA
Dokumentation och daglig journalföring
Rapporter till våra uppdragsgivare
Upprättning av genomförandeplan
Praktisk hjälp med kvinnan som exempelvis ansökan om sekretessmarkering, myndighetskontakt och övriga viktiga aktörer kring kvinnan
Stödsamtal, strukturerat samtal
Barnsamtal
Stöd vid rättsprocesser
Kvinnogruppsmöten och husmöten
Samordning vid kvinnans flytt till egen bostad
Städning och underhåll av boendet
Helhetsperspektiv med eget ansvar, struktur och prioritering
Hämtning och körning vid placeringKompetenskrav:
Högskoleexamen som socionom.Meriterande:
Erfaren socionom
Kunskaper om våld i nära relation och hedersrelaterat våld & förtryck
Kulturkompetens
BBIC, MI, FREDA
Erfarenhet, utbildning i barnsamtalÖvriga krav:
B-körkort
Flexibel
Förmåga att kunna följa regler och rutiner i verksamheten
Kvinnlig sökande. På grund av verksamhetens känsliga karaktär och kvinnans utsatthet.Arbetstid & varaktighet:
Heltid.
6 månaders provanställning.
Arbetstid 8.00-17.00, helgarbete och flexibilitet vid akuta ärenden.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Socionom

Nedan visas andra jobb i Örebro som Socionom.

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Läs mer Jan 31
Nytt
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.

Ansök nu

Samordnare på avhopparverksamhet

Läs mer Jan 26
En samordnare sökes till vårt team på avhopparverksamhet i Örebro län.

Vår målgrupp är personer som vill lämna en kriminell livsstil och som kan komma att behöva genomgå KSL, traumaterapi och missbruksbehandling.


ARBETSUPPGIFTER:
Som samordnare är du den som driver klientens ärende framåt och ser till så att klienten följer socialtjänstens vårdplan. Du kommer arbeta i team tillsammans med kontaktperson och behandlare, men ha tät kontakt med övriga arbetsgruppen. Varje samordnare har 3-6 klienter som den arbetar med och 1-2 kontaktpersoner som dagligen träffar klienterna.

DU KOMMER ATT:
- schemalägga en eller flera kontaktpersoner
- utforma genomförandeplaner, månadsrapporter och slutrapporter
- ha kontakt med socialtjänsten och BOPS vid exempelvis uppstart- och uppföljningsmöten
- träffa klienter
- planerar och administrerar kring möten med bank, arbetsförmedling, skolor etc


Du behöver ha goda förutsättningar för att bygga och behålla allians med klient, därför är det mycket viktigt att du är pålitlig och principfast samtidigt som du behöver vara lyhörd för klientens behov, önskemål och svårigheter.
Du behöver ha vana av att arbeta självständigt, vara initiativtagande och vara lösningsfokuserad. Allra viktigast är dock att du ber om hjälp av övrig personalgrupp i de fall du behöver stöttning.


Våra klienter har alla stort skyddsbehov och behöver därmed löpande stöttning i att värna om sin säkerhet.
Samtliga våra placeringar är frivilliga och går under SoL.


KRAV OCH KVALIFIKATIONER:
- B-körkort
- Socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig
- Minst 5 år fri från kriminalitet och droger. Har du tidigare blivit dömd till straff som avtjänats på anstalt behöver det ha gått 3 år från det att du blivit släppt
- Aldrig ha blivit dömd för sexualbrott eller brott mot barn

MERITERANDE:
- Tidigare erfarenhet av liknande tjänst eller kontaktmannaskap
- Erfarenhet av målgruppen, missbruk och/eller kriminalitet
- KSL
- Då dokumentation är ett krav behöver du kunna behärska det svenska språket flytande i tal och skrift.


- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

VAD ERBJUDER VI?
- Arbetstider helgfria vardagar 8-17
- Friskvårdsbidrag och 1 friskvårdstimme per vecka, samt möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid tillsammans med klient
- Förmånsbil
- Intern och extern handledning
- Interna och externa utbildningar vid behov


Vi tillämpar 6 månaders provanställning och är kollektivt anslutna till Almega Vårdföretagarna.

CV och personligt brev skickas till avhopp@hotmail.com

Intervjuer sker löpande.

Vi undanber alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Ungdomsbehandlare till Magelungens heldagsverksamhet Örebro

Läs mer Dec 29
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
Om Magelungens heldagsverksamhet Örebro 
Är du en person som söker utmaningar och är nyfiken på att arbeta i ett dynamiskt sammanhang i en organisation med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete och skola? Brinner du för att stödja barn och unga och i att hitta sina egna resurser och styrkor? Du kan du vara den vi söker. 

Magelungen Heldag i Örebro arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och riktar sig till barn och ungdomar i åldern 10–18 år som är i behov av stöd i sin psykosociala och skolmässiga utveckling. Ett fokus i arbetet är även den unges familjer/nätverk. Vi erbjuder individuell- och gruppbehandling, familjearbete samt skola.

Magelungen Heldag är ett sammanhang som är organiserat utifrån tvärprofessionella team bestående av ungdomsbehandlare, familjebehandlare och mentorer. Ungdomsbehandlare samskapar förändrings- och utvecklingsprocesser där den unge möjliggörs stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling.  

Magelungen Heldag i Örebro har sin grund i systemiska idéer och mentaliserande förhållningssätt och har genom åren byggt vidare sin erfarenhet med teorier och metoder relevanta för arbete med målgruppen. 


Om tjänsten 
Som ungdomsbehandlare har du ett variationsrikt arbete. Genom verksamhetsmiljö, samtals-och mötesforum med den unge och dess närverk och olika former av personalforum samskapas förändring och utveckling utifrån uppsatta behandlings- och skolmål. Arbetet kräver öppenhet och god samarbetsförmåga, stresstålighet, flexibilitet och ett kreativt förhållningssätt. Du kommer att vara delaktig i kvalitetssäkring och kompetensutveckling samt tillsammans med dina kollegor bära verksamhetens utvecklingsarbete framåt. Hos Magelungen finns goda möjligheter att utvecklas, att vara med och utveckla samt att arbeta i en stimulerande miljö. 


Kvalifikationer 
Vi vill att du delar våra tankar om ett systemiskt och salutogent förhållningssätt där ett respektfullt bemötande, stärkande av resurser och kompetens hos dem vi möter är huvudfokus. Utifrån de barn/familjer som vi möter ställer det också krav på att du som person har god självkännedom och har ett öppet, utforskande och nyfiket förhållningssätt. Behandlingsinsatsen sker i samverkan med många olika aktörer varför du också bör ha en god förmåga till samarbete. 

Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt som skriftligt och du är bra på att skapa relation med olika personer, både när det gäller de unga och deras familjer, kollegor och externa aktörer. Du tycker om att känna ansvar och förvalta ditt mandat likväl som du genom dialog tycker om att hitta nya lösningar tillsammans med andra. 

Du har akademisk grundutbildning (socionom/beteendevetare) med tidigare erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Meriterande med vidare terapeutbildning, erfarenhet av traumamedveten omsorg och/eller kunskap om lågaffektivt bemötande. God kännedom om NPF, Trauma och psykisk ohälsa. 

B-körkort krävs för uppdraget. 

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 


Anställningsform 
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i början av året och fram till december 2023.


Ansökan 
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta behandlingschef Carina Wilén. 
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas. 
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster.

Ansök nu

Handledare/Arbetskonsulent/Studievägledning

Läs mer Dec 22
Nu söker vi två handledare/arbetskonsulenter/studievägledare till Fontänhuset i Örebro. Detta är en unik möjlighet att få arbeta inom en arbetsrehabiliterande verksamhet där fokus ligger på individens styrkor och färdigheter.
Stiftelsen Fontänhuset Örebro bedriver en arbetsinriktad och psykosocial rehabilitering enligt Fontänhusmodellens internationella riktlinjer. Vi vänder oss till människor som lever med och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det finns mer än 300 Fontänhus världen över där personer med psykisk ohälsa engagerar sig som medlemmar.
Grunden i Fontänhusmodellen är den arbetsinriktade dagen. Varje medlem bidrar med sina kunskaper och färdigheter och utgör en resurs för Fontänhuset.
Fontänhusmodellen bygger på frivillighet, det krävs inga beslut eller remisser från myndighet eller annan instans för att bli medlem. Alla, medlemmar som handledare, delar på ansvaret för verksamheten och arbetar tillsammans sida vid sida. De gemensamma arbetsuppgifterna omfattar bl.a. administrativt kontorsarbete, redaktionellt arbete, storkök, fastighet, ekonomi, marknadsföring, information, digital kommunikation och mycket mer. Den inkluderande miljön med meningsfulla arbetsuppgifter och ett salutogent förhållningssätt stärker individens återhämtning och ger rehabiliterande effekter.
En viktig del i Fontänhusets verksamhet är att stödja människor ut till arbete, studier eller annan sysselsättning. Vi erbjuder ett strukturerat stöd och support - VägarUt - till de medlemmar som önskar nå arbete. Inom VägarUt används förutom Fontänhusmodellen även SE (Supported Employment), IPS (Individual Placement and Support) metodik. Studieenheten på Fontänhuset erbjuder stöd och struktur i enlighet med SEd (Supported Education) till studenter. Här kan individen söka, genomföra och slutföra sina studier. Det kan handla om att få stöd i att bryta sin isolering, hitta motivation, strukturera studierna, få studiero och en hälsosam prestationsnivå. På Fontänhuset kan studenten varva sina studier med övrig verksamhet inom denarbetsinriktade dagen.
Vid sidan av den arbetsinriktade dagen erbjuds friskvård och sociala aktiviteter utanför arbetstid.
Arbetet som handledare är mångsidigt och varierat, i en arbetsmiljö som karaktäriseras av gemenskap, värme, hopp och mycket varierande aktiviteter. Till handledarnas ansvarsområden hör att engagera och motivera medlemmarna i det dagliga arbetet på Fontänhuset, att stödja medlemmarna i att uppnå sina individuella mål beträffande rehabilitering och återhämtning samt att arbeta med arbetsrehabilitering utifrån medlemmars yrkes- och studierelaterade mål. Arbetet inkluderar kontakt med socialtjänst, psykiatri och övriga myndigheter som medlemmarna är beroende av i det dagliga livet, samt arbetsgivare och utbildningsanordnare för medlemmars räkning.
Utöver erfarenhet av socialt arbete på individ- och/eller övergripande nivå ställer handledarrollen stora krav på lyhördhet, närvaro, flexibilitet, tålamod och respekt, samt förmåga till samarbete. Det professionella förhållningssättet på Fontänhuset förutsätter förmåga att utveckla ömsesidiga och stödjande relationer till Fontänhusets medlemmar.
Vi söker i första hand dig som har utbildning inom det beteendevetenskapliga fältet på högskolenivå (t.ex. socionom) och som kan komplettera vår nuvarande handledargrupp. Vi är i behov av att utöka och stärka VägarUt och studieenheten varför vi gärna ser att du har god kunskap och erfarenhet av företagskontakter, arbetscoachning och studievägledning. Goda IT-kunskaper är önskvärt.
Ordinarie arbetstid är måndag-fredag 8:30-16:00, men kommer även att omfatta vissa kvällar, veckoslut och högtider. Tjänsten är heltid (37,5 h/vecka) inkl. pedagogisk lunch.
Tjänst 1 - vikariat med anledning av föräldraledighet, tillträde tidigast 1 feb till 31 dec 2023 med möjlighet till förlängning.
Tjänst 2 - visstidsanställning med tillträde tidigast 1 feb 2023 till 31 dec 2023 under förutsättning att nödvändiga beslut om finansiering fattas.
Vi finns på sociala medier, Facebook (Stiftelsen Fontänhuset, Örebro), Instagram (Orebrofontanhus). LinkedIn (Stiftelsen Fontänhuset Örebro)
Följ oss även nationellt, www.sverigesfontanhus.se, LinkedIn (Sveriges Fontänhus Riksföbund)

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Vital Empowerment AB

Hittar inga andra jobb i Örebro från Vital Empowerment AB .