QRIOS Minds AB jobb i Örebro

Hitta lediga jobb hos QRIOS Minds AB i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Örebro.

Projektledare Ledningsnät till Vätternvatten

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jul 5
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 16 medarbetare i trevliga och nyrenoverade lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvatten-försörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
I kommande fas övergår projektet i genomförande med upphandling av entreprenörer och ledning och styrning av upphandlade entreprenader.
Vätternvatten söker nu en Projektledare för det delprojektet som omfattar överföringsledningar för dricksvatten mellan vårt nya vattenverk och våra delägare. Ledningsstråkets längd uppgår till ca 30 km.  I delprojektet ingår även leveransstationer för dricksvatten vid anslutningspunkt för delägarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll kommer du att följa projektet i alla dess skeden, såsom utredning, projektering, byggnation och driftsättning. Du ansvarar för teknik, planering, budget, tidplaner mm inom ditt ansvarsområde. Du projektleder specialister, konsulter och entreprenörer och samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med markförhandlare, projektstaben och samverka med övriga delprojektledare.
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ett gott ledarskap är viktigt för att du ska kunna driva ditt delprojekt framåt. Du är proaktiv och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
 Kvalifikationer:

universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig


minst fem års erfarenhet i rollen som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, platschef eller liknande ledande roll


erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning


kunskaper kring ABK09 och entreprenadjuridik


goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt körkort för personbil


Det är meriterande om du har erfarenhet av projekt inom VA-ledningsteknik, upphandling, erfarenhet av entreprenader samt kunskaper inom hydraulik, geoteknik och hydrogeologi. 
Övrigt:
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering. I Fas 2 byggs planerad anläggning, för att därefter övergå i driftfas 2035.
Läs mer på www.vvatten.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Markförhandlare till Vätternvatten

Markförhandlare
Läs mer Jun 26
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 16 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
Försörjningssystemet omfattar intag av råvatten i Vättern, en ca 4 mil lång bergtunnel till Hallsbergs kommun, anläggande av ett nytt gemensamt vattenverk samt ett ca 3 mil långt dricksvattenledningsnät ut till ägar-kommunerna. Vätternvatten söker nu en markförhandlare till vårt trevliga gäng.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som markförhandlare har du ett övergripande ansvar att leda, samordna och säkerställa markåtkomst samt hantering av fastighetsfrågor för projektet.Du hanterar värderingsfrågor, förhandlar och förmedlar ersättning för köp av, och intrång i, fastigheter, upprättar fastighetsrättsliga avtal och handhar skadereglering/tvister. Till din hjälp har du upphandlat beställarstöd i form av experter och resurser vid behov. Du deltar i projektet från tidig utredning och projektering fram tills dess att samtliga fastighetsärenden är avslutade. Du kommer i ditt arbete att jobba nära bolagets projektchef, projektledare och kommunikationsansvarige.
Du är ett av våra ansikten utåt och en viktig länk mellan Vätternvatten AB och kommersiella och privata fastighetsägare, kommuner, myndigheter och övriga intressenter som berörs av vårt projekt. Du möter många människor i olika situationer och du har en varierande arbetsdag där du den ena dagen kan sitta på kontor och nästa dag vara ute i fastighetsägares hemmiljöer.
Kvalifikationer
Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom lantmäteri/juridik/fastighetsekonomi/samhällsbyggnad eller likvärdigt med inriktning mot fastighetsrätt alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att upprätta avtal och genomföra fastighetsrättsliga förhandlingar. Du har en god kommunikationsförmåga och kan skapa förtroende samt goda relationer.
En god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är också viktigt i denna roll. B-körkort är ett krav.
 Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten AB är ett kommunalt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se

Ansök nu

Projektchef till Vätternvatten

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Läs mer Mar 28
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 15 medarbetare i trevliga och nyrenoverade lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvatten-försörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
I kommande fas övergår projektet i genomförande med upphandling av entreprenörer och ledning och styrning av upphandlade entreprenader. Vätternvatten söker nu en projektchef med övergripande ansvar för projektet och dess genomförande. Vi behöver nu stärka upp den övergripande ledningen och styrningen av projektet och projektorganisationen inför kommande steg.
Här finns nu en möjlighet för dig som vill vara med och forma och leda vårt arbete vidare med ett av landets viktigaste och intressantaste projekt – dricksvatten för framtida generationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektchef har du ett övergripande ansvar för projektet och dess genomförande, enligt fastställd tidplan, budget, projektdirektiv och årliga verksamhetsplaner.
Till din hjälp finns en projektledningsorganisation bestående av biträdande projektchef och delprojektledare för projektets olika delprojekt. Utöver detta finns stödfunktioner och administrativa resurser samt upphandlat beställarstöd med specialister/resurser som nyttjas vid behov.
Aktuella delprojekt just nu är intag/sjöledningar, bergtunnel, vattenverk och vattenledningsnät med leveransstationer.
I rollen ingår personalansvar och arbetsledande ansvar för medarbetare som huvudsakligen arbetar i projektet. Nuvarande projektchef kommer övergå i en biträdande roll, under ledning av ny projektchef, med operativt ansvar för att säkerställa framdrift enligt plan genom ledning och samordning av delprojekten. Fördelning av uppgifter och ansvar mellan projektchef och biträdande projektchef sker i samråd.
Projektchefen rapporterar direkt till vd och ingår i bolagets ledningsgrupp. Utöver detta ingår att rapportera om projektet till styrelse och delägarkommunernas tjänstemannaråd samt externa intressenter.
För att bli framgångsrik i rollen som projektchef hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ett gott kommunikativt ledarskap är viktigt för att du ska lyckas i rollen. Du är proaktiv och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god strategisk och analytisk förmåga.
Kvalifikationer

universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig


 flerårig erfarenhet i rollen som projektchef, projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande ledande roller.


erfarenhet som personalansvarig 


flerårig erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning


har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift


har körkort för personbil


 Det är meriterande om du har:

 erfarenhet av stora infrastrukturprojekt och eller industriprojekt


 erfarenhet av upphandling


kunskap inom konsult- och entreprenadrätt (ABT/AB, ABK och AMA)


 god kontrakts- och förhandlingsvana


Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsbergs, Kumla, Lekebergs och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering. I Fas 2 byggs planerad anläggning, för att därefter övergå i driftfas 2035. Läs mer på www.vvatten.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare bergtunnel

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Läs mer Nov 8
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 14 medarbetare i trevliga och nyrenoverade lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvatten-försörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
I kommande fas övergår projektet i genomförande med upphandling av entreprenörer och ledning och styrning av upphandlade entreprenader.
Vätternvatten söker nu en Projektledare med ansvar för delprojekt Bergtunnel. Delprojektet står inför detaljprojektering och framtagande av bygghandling. Vi behöver nu stärka upp vår organisation inom delprojektet inför kommande steg. Här finns nu en möjlighet för dig som vill vara med och forma och leda vårt vidare arbete med bergtunneln.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare för delprojekt Bergtunnel ansvarar du för att leda och styra delprojektets planering och projektering framåt. Inom ramen för delprojektet ryms både intagslösning i berg, arbetstunnlar med tillhörande anläggningar samt en 36 km lång tunnel och dess anslutning till framtida vattenverk. Arbetet genomförs i tätt samarbete med kollegor i projektgruppen, kontrakterade konsulter och tekniska specialister.
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ett gott ledarskap är viktigt för att du ska kunna driva ditt delprojekt framåt. Du är proaktiv och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
 Kvalifikationer:

universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig


flera års erfarenhet i rollen som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, platschef eller liknande ledande roll


erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning


har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift


har körkort för personbil


 Det är meriterande om du har:

erfarenhet av berg- och tunnelprojekt


erfarenhet från stora infrastrukturprojekt


 erfarenhet av upphandling


 aktuell kunskap inom AB/ABT, ABK och AMA


god kontrakts- och förhandlingsvana


Övrigt:
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering. I Fas 2 byggs planerad anläggning, för att därefter övergå i driftfas 2035.
Läs mer på www.vvatten.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Produktionsplanerare till Epiroc i Örebro

Produktionsplanerare, tillverkningsindustri
Läs mer Sep 5
Vill du ha ett jobb där ditt engagemang och driv faktiskt gör skillnad, och där du dagligen får möjlighet att påverka produktionsverksamhetens mål – då kan detta konsultuppdrag vara rätt utmaning för dig!
Vi söker nu efter en produktionsplanerare till Epiroc i Örebro för ett konsultuppdrag på 24 månader med möjlighet till förlängning.

Ansök redan idag då urval sker löpande!

Om tjänsten
Vi söker för Epirocs räkning en produktionsplanerare till deras Underground-divisionen i Örebro. Som produktionsplanerare ansvarar du för hela tillverkningscykeln genom en väl genomarbetad produktionsplan. Du kommer att samarbeta med andra produktionsavdelningar och underleverantörer för att utnyttja monteringskapaciteten och skapa en stabil materialförsörjning, vilket i slutändan bidrar till hög leveransprecision från vår fabrik.

Ditt dagliga arbete kommer att innebära att aktivt arbeta med marknadsprognoser, omvandla dem till maskinorder i affärssystemet/en och se till att tillgänglig kapacitet och materialtillgänglighet matchar produktionsplanen. Du kommer också att uppmärksamma avvikelser och bidra till att skapa en god informationsflöde mellan avdelningar.

Vem är du?
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du ha:
- En eftergymnasial utbildning inom teknikområdet eller likvärdig erfarenhet, samt några års erfarenhet av planering eller ledarskap.
- Goda planerings- och analytiska färdigheter
- Erfarenhet av prioritering och beslutsfattande.
- Du bör vara proaktiv, organiserad och anpassningsbar till förändringar,.
- Ha utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
- Flytande kunskaper i både svenska och engelska, både talad och skriftlig.

- Kunskap om M3 och tidigare produkt- och verksamhetskännedom anses också vara en stor merit.

Om verksamheten
QRIOS kan erbjuda flera möjligheter till dig som är ingenjör eller har en teknisk bakgrund. Våra uppdragsgivare finns inom miljö-, energi-, skogs-, fordons-, läkemedels-, livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Oavsett om du vill arbeta på ett stort eller litet företag, inom privat eller offentlig sektor, så har vi en tjänst för dig. Vi förenar människor och teknik!

Att vara konsult hos oss ger dig många möjligheter att prova på olika branscher, företag och roller. Läs gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss: https://www.qrios.se/om-oss. Det passar dig som vill få mycket erfarenhet under en kortare period. Om du letar efter en värld fylld av spännande möjligheter och nya kontakter kommer du gilla att vara konsult hos oss.

Ansök nu

Senior geologist at Zinkgruvan Mining

Gruvgeolog
Läs mer Maj 4
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is looking for a senior mine geologist. We are looking for someone to be one of the specialists in our company working with mining operation together with the colleagues on the mine technical services team. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
You will be a part of the geology team, a team of senior and junior geologist and technicians. Among the group’s main responsibilities are infill- and conversion drilling, modelling, logging and sample prep. As a senior mine geologist you will be a key player in the contact between geology, planning and production. You will, among other tasks, work with planning and evaluation of diamond drilling, estimation and validation of short-term models and support to the junior geologist on the team.

The role includes
• Planning and evaluation of diamond drilling (infill and conversion)
• Modelling in Leapfrog
• Daily contact with planning engineers to optimize planning and production
• Estimation and validation of short-term models
• Core logging
• Support and mentoring

Zinkgruvan offers the opportunity to work closely with the production operation with highly skilled colleagues in an international company. We are a profitable and growing company in a high-tech industry where there is plenty of opportunity to develop. The position offers an important role on the mine technical team.


Your profile
We are looking for a candidate with an MSc in geology and 10 years of experience from the mining industry. Experience using Leapfrog and Deswik is an advantage.

The work requires that you to take responsibility, have good collaborative skills and a willingness to lead and develop others. You have the ability for and aim to have a holistic approach.

You speak and write Swedish and English fluently.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.

#LI-HG1

Ansök nu

Datasamordnare till Vätternvatten AB

Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Läs mer Maj 9
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvattenförsörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
Vätternvatten söker nu en Datasamordnare med ansvar för att bygga upp den digitala projekthanteringen för Vätternvatten.  Här finns en unik chans att vara med och bygga upp ett system från grunden!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som datasamordnare kommer du att ansvara för att bygga upp, implementera och utveckla den digitala projekthanteringen för Vätternvatten. Inför kommande detaljprojektering behöver dokumenthanteringssystem komma på plats och rutiner för arbetssätt fastställas.
När system och rutiner är på plats kommer du att arbeta med att utbilda och stötta projektmedlemmar och leverantörer i dessa frågor. Du kommer också stötta projektet i arbetet med att följa upp att ställda krav efterlevs inom pågående kontrakt.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du vara van vid att ta initiativ och kunna arbeta självständigt. Du har ett strukturerat arbetssätt och god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Kvalifikationer

        universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi sammantaget bedömer likvärdigt


        flerårig aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationshantering


        erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem som tex SharePoint, ProjectWise, eller Chaos


        goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.


 Det är meriterande om du har

        erfarenhet av industri-, bygg- eller anläggningsbranschen


        erfarenhet av att arbeta med regelverk för informationshantering


        kunskaper i CAD/GIS/BIM


Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se
Eftersom intervjuer sker löpande ber vi dig att ansöka omgående. Sista ansökningsdag är den 8/5

Ansök nu

Projektledare Intag/Sjöledningar till Vätternvatten AB

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Läs mer Apr 18
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvattenförsörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
Vätternvatten söker nu en Projektledare med ansvar för delprojektet intag/sjöledningar i Vättern.  
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare för intag/sjöledningar ansvarar du för att leda och styra delprojektets utredning och projektering framåt. Delprojektet omfattar frågor kring intagsanordning och sjöledningar i Vättern, råvattenkvalité, utredning kring lämplig intagspunkt, anslutning av sjöledningar in till den planerade intagsstationen i berg samt utformning och installationer i intagsstationen.
Arbetet genomförs i tätt samarbete med kollegor i projektgruppen, kontrakterade konsulter och tekniska specialister.
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ledarskap är viktigt för att du ska kunna driva ditt projekt framåt. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och ett gott ledarskap.
Kvalifikationer

        universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig


        flera års erfarenhet i rollen som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, platschef eller liknande ledande roll


        erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning


        har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift


        har körkort för personbil


Det är meriterande om du har

        erfarenhet av upphandling


        aktuell kunskap inom ABK09 och AMA


        god kontrakts- och förhandlingsvana


Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se
Eftersom intervjuer sker löpande ber vi dig att ansöka omgående. Sista ansökningsdag är den 8/5

Ansök nu

Datasamordnare till Vätternvatten AB

Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Läs mer Apr 18
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvattenförsörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
Vätternvatten söker nu en Datasamordnare med ansvar för att bygga upp den digitala projekthanteringen för Vätternvatten.  Här finns en unik chans att vara med och bygga upp ett system från grunden!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som datasamordnare kommer du att ansvara för att bygga upp, implementera och utveckla den digitala projekthanteringen för Vätternvatten. Inför kommande detaljprojektering behöver dokumenthanteringssystem komma på plats och rutiner för arbetssätt fastställas.
När system och rutiner är på plats kommer du att arbeta med att utbilda och stötta projektmedlemmar och leverantörer i dessa frågor. Du kommer också stötta projektet i arbetet med att följa upp att ställda krav efterlevs inom pågående kontrakt.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du vara van vid att ta initiativ och kunna arbeta självständigt. Du har ett strukturerat arbetssätt och god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Kvalifikationer

        universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi sammantaget bedömer likvärdigt


        flerårig aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationshantering


        erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem som tex SharePoint, ProjectWise, eller Chaos


        goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.


 Det är meriterande om du har

        erfarenhet av industri-, bygg- eller anläggningsbranschen


        erfarenhet av att arbeta med regelverk för informationshantering


        kunskaper i CAD/GIS/BIM


Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se
Eftersom intervjuer sker löpande ber vi dig att ansöka omgående. Sista ansökningsdag är den 8/5

Ansök nu

Projektledare Vattenverk till Vätternvatten AB

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 18
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvattenförsörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
Vätternvatten söker nu en Projektledare med ansvar för delprojektet Vattenverk. Delprojektet är i ett tidigt skede och nu finns möjligheten att få vara med att utforma en helt ny anläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare för vattenverket ansvarar du för att leda och styra delprojektets utredning och projektering framåt. Inom ramen för vattenverksprojektet ryms inte bara frågor kring dricksvattenprocess men även discipliner såsom grundläggning, konstruktion, el, styr, säkerhet och ventilation. Arbetet genomförs i tätt samarbete med kollegor i projektgruppen, kontrakterade konsulter och tekniska specialister.
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ledarskap är viktigt för att du ska kunna driva ditt projekt framåt. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och ett gott ledarskap.
Kvalifikationer

        universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig


        flera års erfarenhet i rollen som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, platschef eller liknande ledande roll


        erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning


        har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift


        har körkort för personbil


Det är meriterande om du har

        erfarenhet av upphandling


        aktuell kunskap inom ABK09 och AMA


        god kontrakts- och förhandlingsvana


Övrigt
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om Vätternvatten
Vätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se
Eftersom intervjuer sker löpande ber vi dig att ansöka omgående. Sista ansökningsdag är den 8/5

Ansök nu

Projektledare Intag/Sjöledningar till Vätternvatten AB

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Läs mer Mar 29
Vill du följa med på unik resa där målet är att trygga det framtida dricksvattenbehovet?Redan om 10 år räknar vi med att ha utvecklat och driftsatt en lösning som kommer att förse stora delar av Örebroregionen med dricksvatten.
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén.
Vätternvatten söker nu en Projektledare med ansvar för att bygga sjöledningar från Vättern till i installationer i berget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterSom projektledare för Sjöledningar kommer du att leda projektets alla faser med planering, utredning, upphandling, verifiering och i ett senare skede även leda byggnationen av ledningen. Arbetet genomförs i tätt samarbete med kollegor i projektgruppen samt konsulter och entreprenörer. Du har fullt ansvar för hela projektet med stöttning av projektchef, datasamordnare, upphandlare och controller. Projektet varierar i komplexitet, omfattning och resurser över tid, med målet; att uppnå tidplan, inom budget och med hög kvalitet. Rollen innebär också att du följer den tekniska utvecklingen inom området och bidrar med din kompetens och erfarenhet till vår gemensamma kunskap. Du hanterar frågor om exempelvis dimensionering, geoteknik och utredningar av vattenkvalitet. Du leder en grupp och hanterar kontrakt.
KvalifikationerVi söker dig med en relevant utbildning inom anläggnings eller marinteknik, alternativt VA-teknik. Du har gedigen erfarenhet av att leda anläggningsprojekt med avancerad installationsteknik. För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi värdesätter ett gott samarbete då du kommer ha många kontakter både i verksamheten och andra aktörer. Vi ser att du är strukturerad och kan sätta upp tidsramar för ditt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter och har god förmåga att självständigt driva dina projekt framåt.
Om VätternvattenVätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att från år 2031 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Datasamordnare till Vätternvatten AB

Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Läs mer Mar 29
Vill du följa med på unik resa där målet är att trygga det framtida dricksvattenbehovet? Redan om 10 år räknar vi med att ha utvecklat och driftsatt en lösning som kommer att förse stora delar av Örebroregionen med dricksvatten.
Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén.
Vätternvatten söker nu en Datasamordnare med ansvar för att bygga den digital projekthanteringen samt utveckla arbetsmetodik och arbetssätt. Du säkerhetsställer att metodik och arbetssätt förankras.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterBygga Vätternvattens digitala projekthanteringen samt utveckla arbetsmetodik och arbetssätt för digital projektsamordning
Leda och samordna digitala processer i våra spännande projekt
Följa upp ställda krav och granskning av dokumentation i samband med leveranser.
Utbilda och stötta i frågor som rör digital projektsamordning
KvalifikationerRelevant utbildning inom datahantering eller liknande område
Gedigen erfarenhet av att arbeta med databaser och program för datahantering
Mycket goda kunskaper i relevanta databasprogram
Erfarenhet av att analysera och tolka data för att dra slutsatser och fatta beslut
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med kollegor från olika avdelningar
Om VätternvattenVätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att från år 2031 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare Vattenverk till Vätternvatten AB

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 29
Vill du följa med på en unik resa där målet är att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen?Hos oss på Vätternvatten får du vara med i ett för Sverige unikt infrastrukturprojekt. Samtidigt bidrar du till att bygga upp något så samhällsviktigt som en tryggad dricksvattenförsörjning. I dag är vi 11 medarbetare i trevliga lokaler i den gamla Skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro.
På Vätternvatten arbetar vi nu med att utreda och projektera ett helt nytt dricksvattenförsörjningssystem för stora delar av Örebroregionen. Projektet omfattar bl.a. intag i Vättern, bergtunnel, vattenverk, överföringsledningar och leveransstationer.
Vätternvatten söker nu en Projektledare med ansvar för delprojektet Vattenverk. Delprojektet är i ett tidigt skede och nu finns möjligheten att få vara med att utforma en helt ny anläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterSom projektledare för vattenverket ansvarar du för att leda och styra delprojektets utredning och projektering framåt. Inom ramen för vattenverksprojektet ryms inte bara frågor kring dricksvattenprocess men även discipliner såsom grundläggning, konstruktion, el, styr, säkerhet och ventilation. Arbetet genomförs i tätt samarbete med kollegor i projektgruppen, kontrakterade konsulter och tekniska specialister.
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare hos oss behöver du trivas med att ta egna initiativ och ha en förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. God samarbetsförmåga och ledarskap är viktigt för att du ska kunna driva ditt projekt framåt. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och ett gott ledarskap.
Kvalifikationer        universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
        flera års erfarenhet i rollen som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, platschef eller liknande ledande roll
        erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
        har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
        har körkort för personbil
Det är meriterande om du har        erfarenhet av upphandling
        aktuell kunskap inom ABK09 och AMA
        god kontrakts- och förhandlingsvana
ÖvrigtÖnskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att, i samråd med verksamheten, arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Då denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklassad befattning föregås anställning av säkerhetsprövning och samtycke måste ges till en eventuell registerkontroll. Säkerhetsprövningen består för närvarande av en bakgrundskontroll och en säkerhetsprövningsintervju.
Om VätternvattenVätternvatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. Målet är att år 2035 kunna leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna. Bolaget befinner sig nu i Fas 1 vilket omfattar tillståndsprövning och projektering.
Läs mer på www.vvatten.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Senior geologist at Zinkgruvan Mining

Gruvgeolog
Läs mer Feb 9
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is looking for a senior mine geologist. We are looking for someone to be one of the specialists in our company working with mining operation together with the colleagues on the mine technical services team. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
You will be a part of the geology team, a team of senior and junior geologist and technicians. Among the group’s main responsibilities are infill- and conversion drilling, modelling, logging and sample prep. As a senior mine geologist you will be a key player in the contact between geology, planning and production. You will, among other tasks, work with planning and evaluation of diamond drilling, estimation and validation of short-term models and support to the junior geologist on the team.

The role includes
• Planning and evaluation of diamond drilling (infill and conversion)
• Modelling in Leapfrog
• Daily contact with planning engineers to optimize planning and production
• Estimation and validation of short-term models
• Core logging
• Support and mentoring

Zinkgruvan offers the opportunity to work closely with the production operation with highly skilled colleagues in an international company. We are a profitable and growing company in a high-tech industry where there is plenty of opportunity to develop. The position offers an important role on the mine technical team.


Your profile
We are looking for a candidate with an MSc in geology and 10 years of experience from the mining industry. Experience using Leapfrog and Deswik is an advantage.

The work requires that you to take responsibility, have good collaborative skills and a willingness to lead and develop others. You have the ability for and aim to have a holistic approach.

You speak and write Swedish and English fluently.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.

#LI-HG1

Ansök nu

Rock mechanical engineer at Zinkgruvan Mining

Produktionsingenjör, gruv
Läs mer Feb 9
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is seeking an experienced Rock mechanical engineer. We are looking for someone to be one of the specialists in our company working with mining operation together with the colleagues on the mine technical services team. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
In the role as operational rock mechanical engineer, you will be responsible for rock mechanical technical support to planning, the production operation and other stakeholders.

The role also includes;
• Design and communication of rock enforcement requirements for development, production and capital projects including cable bolting
• Monitoring and providing input on the mining sequence in the short term and long term extraction designs
• Ensure that mining methods and extraction sequencing is optimised regarding rock mechanical criteria
• Rock mechanical measurements and enhancing the geotechnical database
• Responsibility for our seismic monitoring system, including analysis of data, communication with stakeholders and expansion of the system
• Stress analysis using MAP3D and Rocscience software products
• Participation in the back fill quality control program, implementation of new practices and analysis for its stability
• Participation in the rock mechanical core logging and mapping process

Zinkgruvan offers the opportunity to work closely with the production operation with highly skilled colleagues in an international company. We are a profitable and growing company in a high-tech industry where there is plenty of opportunity to develop your experience and skills. The position offers an important role on the mine technical team to design support systems, model design and scheduling options and directly interact with the production operation.


Your profile
We are looking for candidates who have a postgraduate degree in engineering with a focus on geomechanical and civil engineering or equivalent experience in the field with five years of experience in similar tasks. Knowledge in rock mechanics stability criteria, modelling, management of seismic system and paste fill systems are an advantage.

The work requires that you can take responsibility, have good collaborative skills and a willingness to lead and develop others.
As a person, you are analytical, communicative and enjoy working in teams. Furthermore, you are reliable and want to develop in your area of expertise. You speak and write Swedish and English fluently.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.

#LI-HG1

Ansök nu

Mining Planning Engineer at Zinkgruvan

Projekteringsingenjör, gruv och metallurgi
Läs mer Sep 22
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is seeking an experienced Mining Planning Engineer. Welcome to an important position in an international group that is constantly evolving. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
Your results are integral to the overall performance of Zinkgruvan Mining and you play an important role in driving the strategic goals and future success of our company. The position reports to Section Manager, Mine Planning.
Your main responsibilities include:
• Preparation of long-term mine plans: Life-of-Mine, 5-year plan, and production budget for the coming financial year.
• Create mine designs for new production areas and establish mining strategies involving various disciplines including geology, rock mechanics, ventilation, and drill and blast.
• Technical support for the operations departments.
• Project work and project management within the department.


Your profile
The ideal candidate will have five years’ experience in mine planning or project planning, and knowledge of mine planning software, preferably Deswik. We are looking for candidates with a bachelor’s degree or higher in mining or mining-related fields. To succeed in this role, it is important to have the analytical skills required to drive improvements, good teamwork ability, and strong communication skills. Good command of the English language is also an asset.

To thrive in this role, you need to be professional, and act with integrity and take responsibility for your work. We believe you have a pragmatic, creative and solution-oriented approach to how you perform work within the areas of your responsibility.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.


#LI-HG1

Ansök nu

Mining Planning Engineer at Zinkgruvan

Projekteringsingenjör, gruv och metallurgi
Läs mer Jul 20
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is seeking an experienced Mining Planning Engineer. Welcome to an important position in an international group that is constantly evolving. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
Your results are integral to the overall performance of Zinkgruvan Mining and you play an important role in driving the strategic goals and future success of our company. The position reports to Section Manager, Mine Planning.
Your main responsibilities include:
• Preparation of long-term mine plans: Life-of-Mine, 5-year plan, and production budget for the coming financial year.
• Create mine designs for new production areas and establish mining strategies involving various disciplines including geology, rock mechanics, ventilation, and drill and blast.
• Technical support for the operations departments.
• Project work and project management within the department.


Your profile
The ideal candidate will have five years’ experience in mine planning or project planning, and knowledge of mine planning software, preferably Deswik. We are looking for candidates with a bachelor’s degree or higher in mining or mining-related fields. To succeed in this role, it is important to have the analytical skills required to drive improvements, good teamwork ability, and strong communication skills. Good command of the English language is also an asset.

To thrive in this role, you need to be professional, and act with integrity and take responsibility for your work. We believe you have a pragmatic, creative and solution-oriented approach to how you perform work within the areas of your responsibility.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.


#LI-HG1

Ansök nu

Mining Planning Engineer at Zinkgruvan

Projekteringsingenjör, gruv och metallurgi
Läs mer Jun 19
Zinkgruvan Mining, located in a beautiful environment close to nature, is seeking an experienced Mining Planning Engineer. Welcome to an important position in an international group that is constantly evolving. If Security, Respect, Integrity and Excellence are important to you, you will thrive in this role and workplace.

About the position
Your results are integral to the overall performance of Zinkgruvan Mining and you play an important role in driving the strategic goals and future success of our company. The position reports to Section Manager, Mine Planning.
Your main responsibilities include:
• Preparation of long-term mine plans: Life-of-Mine, 5-year plan, and production budget for the coming financial year.
• Create mine designs for new production areas and establish mining strategies involving various disciplines including geology, rock mechanics, ventilation, and drill and blast.
• Technical support for the operations departments.
• Project work and project management within the department.


Your profile
The ideal candidate will have five years’ experience in mine planning or project planning, and knowledge of mine planning software, preferably Deswik. We are looking for candidates with a bachelor’s degree or higher in mining or mining-related fields. To succeed in this role, it is important to have the analytical skills required to drive improvements, good teamwork ability, and strong communication skills. Good command of the English language is also an asset.

To thrive in this role, you need to be professional, and act with integrity and take responsibility for your work. We believe you have a pragmatic, creative and solution-oriented approach to how you perform work within the areas of your responsibility.


About the organisation
Zinkgruvan is an underground mine with a long production history since 1857. The operation is comprised of the underground mine, a processing plant, and other associated infrastructure. Zinkgruvan produces concentrates with zinc, lead and copper, metals of crucial importance to a modern society. This makes us an important player in climate change. At Zinkgruvan Mining, we combine long-term sustainability with digital development and proud tradition.

Zinkgruvan Mining is located just outside Askersund, close to both nature and the city. We are Sweden's oldest and southernmost operating mine and employ 450 workers in a wide range of professional roles. We offer a good working environment with varied tasks and great development opportunities, including internationally.

Zinkgruvan Mining is part of the Lundin Mining Corporation with headquarters in Toronto, Canada and operations worldwide.

Selection is ongoing, so apply now.

#LI-HG1

Ansök nu

Utesäljare med teknisk förståelse

Account manager
Läs mer Feb 21
Vi vill att du som vet hur man bygger ett kontaktnät söker dig till oss. Har du dessutom erfarenhet från tillverknings- och/eller processindustri? Ännu bättre!
Välkommen till det medelstora familjeföretaget sedan tre generationer med flera kundsamarbeten längre än 50 år. Vi söker för anställning till Axel Larsson Maskinaffär AB en motiverad säljare till området Värmland/Närke. Tjänsten går ut på att utveckla försäljningen genom att personligen besöka små och medelstora befintliga och nya kunder.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i tex Örebro eller Karlstad. För den här tjänsten lägger vi vikt vid personliga egenskaper. Urvalet sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag.

Sökord: Account Manager, automation, flöden, processindustri, ventiler, mätinstrument


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I den här rollen arbetar du aktivt med att skapa och underhålla ditt kundnätverk. Du har ansvaret för, och möjligheterna att utveckla ditt säljdistrikt. Tjänsten går ut på att med hjälp av genomtänkta aktiviteter hitta affärsmöjligheter som leder till ökad försäljning och lönsamhet. Vi vill att du träffar kunderna och presenterar de bästa lösningarna helt enkelt. Axel Larsson kommer se till att du kommer in i rollen på bästa sätt och till din hjälp finns teknisk support och innesäljare på huvudkontoret. För rätt person kommer framtida utvecklingsmöjligheter att erbjudas.
Exempel på arbetsuppgifter är:
- Kontakta potentiella kunder med anpassade erbjudanden och hålla presentationer
- Genomföra affärer från förfrågan till offert
- Planera och utföra försäljningsarbetet kortsiktigt och långsiktigt
- Delta på mässor och utställningar.Vem är du?

Du som söker är som person med genuint intresse av att träffa människor och som trivs i en roll som bygger på upptäckarglädje och en vilja att lyckas. Vi söker dig som som är ute på vägarna och som förstår att affärer gör man när man träffar människor i verkliga livet. Du har en positiv grundsyn och hittar lösningar och ser möjligheter. Du vill vara med på den tillväxtresa som Axel Larsson Maskinaffär AB redan har startat.

Vi tror att du förstår flöden, har kunskap om automation samt gärna mätinstrument. Du har relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning maskinteknik eller liknande. Erfarenheter från processindustri och/eller tillverkningsindustri räknas meriterande. Erfarenhet från säljande roller är givetvis meriterande men ej ett krav.

I din kommunikation med kunder och också med leverantörer i Europa samt Nordamerika kommer rollen att kräva att du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift. Körkort är ett krav. Du har också utmärkta kunskaper i Word, PP och Excel samt goda erfarenheter av något större affärssystem.


Om verksamheten
Axel Larsson Maskinaffär AB är en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett lite mer personligt alternativ till de många börsnoterade bolagen i vår bransch. Som ett fristående familjeföretag grundat 1949 fokuserar vi på långsiktiga relationer, närhet till våra kunder och ständiga förbättringar inom alla områden av vår verksamhet. Vi representerar ett femtiotal väletablerade tillverkare från främst Europa, Asien och USA och är auktoriserad partner för Siemens, Parker och Rotork. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och har högsta kreditrating AAA. Huvudkontoret är placerat i Upplands Väsby norr om Stockholm.

Ansök nu