Skatteverket jobb i Örebro

Hitta lediga jobb hos Skatteverket i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Örebro.

Skattebrottsutredare Örebro

Skattehandläggare
Läs mer Sep 18
Vill du delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Den ekonomiska brottsligheten ökar och den kriminella ekonomin får allt större fokus.

Hos oss får du möjlighet att jobba i åklagarledda förundersökningar för att skapa samhällsnytta och förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Var med och gör samhället möjligt tillsammans med oss!

Om jobbet
Du arbetar på uppdrag av åklagare och genomför åtgärder i förundersökningar om ekonomisk brottslighet främst avseende skattebrott, penningtvätt och bokföringsbrott. Du inhämtar och analyserar information och utredningsmaterial, genomför förhör med misstänkta och vittnen samt sammanställer förundersökningsprotokoll. Som skattebrottsutredare deltar du även i husrannsakningar och tar beslag tillsammans med Polisen. Även vissa brottsförebyggande uppgifter ingår i arbetet som bedrivs i nära samarbete med åklagare, polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

Skattebrottsenheten samverkar internationellt, bland annat inom Europol, varför det är önskvärt att du är bekväm med att uttrycka dig i tal och skrift även på engelska. Det förekommer resor i tjänsten, främst i Sverige men även internationellt. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du genomgår en gedigen utbildning för att kunna utföra uppdraget rättssäkert och effektivt. En viss anpassning av utbildningen sker med hänsyn till tidigare erfarenhet och kompetens.

Du tillhör en sektion på skattebrottsenheten inom storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På en sektion är vi 17 kollegor med fördelningen 8 i Örebro och 9 i Karlstad.

Skattebrottsenheten genomför brottsutredningar, bedriver spanings- och underrättelseverksamhet samt ansvarar för Skatteverkets it-forensiska verksamhet. Enheten har sin verksamhet på tio orter i Sverige och har totalt ca 250 medarbetare.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- självständigt planera och metodiskt driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara stabil och trygg i dig själv samt ha ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och presentera beslutsunderlag.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flerårig aktuell erfarenhet av arbetsuppgifter som är relevanta för tjänsten
- några års aktuell utredningserfarenhet, exempelvis fördjupad utrednings- eller revisionserfarenhet på Skatteverket eller som utredare exempelvis inom Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten eller Tullverket
- B-körkort.

Det är önskvärt att du har goda kunskaper inom beskattningsområdet och/eller att du har erfarenhet av bokföring, ekonomiska utredningar och/eller har arbetat med brottsutredningar hos annan brottsutredande myndighet. Det är även önskvärt att du har hög IT-kompetens och erfarenhet av att inhämta, bearbeta och analysera information. 

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär begränsad möjlighet att arbeta hemifrån.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef inom skattebrott

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 24
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Du är chef för brottsutredningssektion 5, som omfattar personalansvar för ca 20 medarbetare på orterna Örebro och Karlstad, på brottsutredningsenheten som ingår i Skattebrottsenheten. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Skattebrottsenheten är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket och bedriver brottsutredningar, spanings- och underrättelseverksamhet samt Skatteverkets it-forensiska verksamhet. I uppdraget ingår att samverka med andra myndigheter inom brottsbekämpning, särskilt Ekobrottsmyndigheten vars åklagare är förundersökningsledare i våra brottsutredningar.

Din placeringsort är Örebro eller Karlstad.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

.Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) 
- aktuell erfarenhet av att leda andra
- aktuell erfarenhet från brottsutredning (förundersökning) på Skatteverket eller annan myndighet eller aktuell erfarenhet av arbete inom kvalificerad kontrollverksamhet inom Skatteverket

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom underrättelseverksamhet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef inom punktskatt vikariat

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 29
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Du är chef för en sektion på punktskatteenheten och har personalansvar för ca 17 medarbetare som arbetar med handläggning. 

Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Eftersom flera av enhetens sektioner har medarbetare på fler än en ort kan det bli aktuellt för dig att delvis leda på distans och med regelbundna resor i tjänsten.

Din placeringsort är Örebro eller Ludvika. 

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt inom något annat område som kan vara relevant för jobbet eller flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete från Skatteverket
- aktuell erfarenhet av ledarskap, samordning eller projektledning. 

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet från handläggande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket.

Bra att veta

Det här är ett vikariat. Anställningen och förordnandet som sektionschef är tidsbegränsade så länge ordinarie sektionschef är tjänstledig fr o m 1 september dock längst till och med 28 februari 2024. 

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. 

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare fordonsskatteområdet

Skattehandläggare
Läs mer Maj 22
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, verkar du inom ett område som ständigt utvecklas och förändras, där du både drar nytta av din analytiska förmåga och vilja att stötta andra för att nå gemensamma mål.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Hos oss ingår du i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Du kommer också vara ansiktet utåt för Skatteverket då du cirka 2-4 timmar i veckan kommer besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som samverkande myndigheter.

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och ibland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör en av trafikskattesektionerna på punktskatteenheten inom storföretagsavdelningen, med placering i Örebro eller Ludvika. Inom trafikskatterna är vi c:a 40 kollegor och inom fordonsskatt är vi c:a 10 kollegor.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha ett gott bemötande, vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara ansvarstagande och noggrann 
- ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- vara utvecklingsorienterad, flexibel och vilja bidra i förändringsarbeten
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en högskoleutbildning om minst 180 hp/120p alternativt
- en KY/YH-utbildning om minst 80 KY-poäng/400 YH-poäng tillsammans med minst ett års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter alternativ
- minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter. 

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av handläggning i Vägtrafikregistret.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Vi planerar att hålla intervjuer under vecka 26.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare punktskatter, tidsbegränsad

Skattehandläggare
Läs mer Maj 10
Vill du vara med där det händer? Då är punktskatter något för dig! Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som är intresserad av utredningsarbete och vill ha kundkontakt.

För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring.

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden inom punktskatteområdet. Dina ärenden varierar i omfattning och komplexitet. Jobbet innebär att du granskar olika typer av underlag, utreder och besvarar frågor om punktskatt, via telefon och mejl. Resor i tjänsten kan förekomma.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med företag och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Det finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån.

Du tillhör en skattesektion på punktskatteenheten på Storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På vår enhet är vi 150 kollegor.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html?q=medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha god förmåga självständigt planera och driva dina ärenden framåt
- ha god förmåga att samarbeta och ett gott bemötande
- ha god förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift på svenska
- vara utvecklingsorienterad, flexibel och vilja bidra i förändringsarbeten
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.


Du ska även ha:

- avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ett område som vi finner lämplig, t ex ekonomi eller juridik alternativt ha flerårig aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket.Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattat beslut, exempelvis från bank eller andra myndigheter.

Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad och gäller ca 8  månader från tillträde.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare punktskatter

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Maj 10
Vill du vara med där det händer? Då är punktskatter något för dig! Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som har erfarenhet av utredningsarbete och vill ha kundkontakt.

För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring.

Om jobbet
Du arbetar med kvalificerad handläggning av punktskatter, inom något av områdena energi eller alkohol- och tobaksskatt. Vilket innebär att granska, utreda och besluta inom beskattningen/återbetalning av våra punktskatter. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företags ekonomiska status.  Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och mejl. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar i team, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Området punktskatter är komplext och utmanande, det sker regelbundet lagändringar och passar dig som vill ha en variationsrik roll och stimuleras av att inhämta information. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör en virtuell sektion på punktskatteenheten på storföretagsenheten med placeringsort Örebro. Vi finns både i Ludvika och Örebro. På enheten är vi i dagsläget 150 kollegor fördelade på nio sektioner som finns på orterna Ludvika, Örebro, Göteborg, Sundbyberg och Malmö.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html?q=medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha god förmåga självständigt planera och driva dina ärenden framåt
- ha god förmåga att samarbeta och ett gott bemötande
- ha god förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift på svenska
- vara utvecklingsorienterad, flexibel och vilja bidra i förändringsarbeten
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom ekonomi eller juridik alternativt minst 1 års aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket
- aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom Skatteverket som vi finner lämpliga alternativt minst två års aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattat beslut, exempelvis från bank eller andra myndigheter.

Det är önskvärt att du har läst 15 hp beskattningsrätt.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Utredare inom osund konkurrens

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Apr 20
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Har du förmågan att se bortom det uppenbara och vill bidra till att skapa förutsättningar att bedriva verksamhet på lika villkor? I det här jobbet ingår du i ett utredningsteam och får möjlighet att arbeta med utmanande utredningar.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet


Välkommen att söka en spännande och utvecklande roll som utredare inom Osund konkurrens. Du utreder främst företag där det finns risk för osund konkurrens på grund av olika former av skatteundandragande. Utredningarna avser flera olika skatteslag och du utreder bland annat oredovisade inkomster och löner för att fastställa rätt beskattning. Arbetet innebär att granska deklarationer och att analysera bokförings- och räkenskapsmaterial etc. Utredningarna genomförs som revisioner eller skrivbordsutredningar och bedrivs i samarbete med andra utredare i arbetsgruppen.

Besök hos företag sker i samband med revisioner och kontrollbesök. Kontrollbesök innebär att besöka företag inom vissa branscher för att kontrollera att de följer lagen om kassaregister och personalliggare. I vårt uppdrag ingår även att hantera inkomstdeklarationer samt att ge service till allmänheten inför deklarationsinlämningen.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och leder fram till en både bred och djup kunskap inom skatteområdet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid. På Skatteverket verkar vi för flexibilitet i var vårt arbete utförs och det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans.

Du tillhör skatteenhet 32, inom Skatteområde 3. Enheten har verksamhet på flera orter och din placering blir i Örebro. På vår enhet arbetar vi ortsöverskridande och har till stor del virtuella kontakter.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara prestigelös och kan arbeta självständigt och tillsammans med andra
- vara analytisk och noggrann
- ta ansvar för att driva ditt eget och arbetsgruppens arbete framåt
- vara flexibel
- vara förtroendeingivande och ha ett professionellt bemötande
- tala enkelt och tydligt på engelska
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flerårig aktuell erfarenhet som utredare på Skatteverket
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från ekonomi- eller revisionsarbete alternativt aktuell och relevant erfarenhet från arbete med fördjupad utredning eller revision på Skatteverket
- B-körkort. 

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.

Intervjuer beräknas hållas i mitten av maj.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Apr 6
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa vilket gör att du ständigt utvecklas inom skatteområdet. Frågorna kommer främst via telefon men också via andra kanaler.

I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid, som du till stor del kan påverka själv inom ramen för våra öppettider. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.

Du tillhör en av två sektioner på upplysningsenhet 2 på kundmötesavdelningen i Örebro. På en sektion är vi cirka 20 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt och tydligt
- ha god samarbetsförmåga
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål.

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng före 1/7 2007) eller avsluta en högskoleutbildning inom en nära framtid, alternativt flerårig erfarenhet från Skatteverket
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom service och kommunikation
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.


Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare beskattning av företag och privatpersoner

Skattehandläggare
Läs mer Feb 20
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom beskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Du arbetar även med service mot kund där du i telefon besvarar allmänna skattefrågor. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Du jobbar antingen med moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt eller med flera områden samtidigt.

Vi arbetar teambaserat vilket innebär både individuellt ansvar och samarbete inom teamet. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetets innehåll, bredd och komplexitet avgörs av verksamhetens behov och din kompetens. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Som en del av våra team får du möjlighet att utvecklas och arbeta med fantastiska kollegor.

Du tillhör skatteenhet 22 på Skatteavdelningen, med placering i Örebro. På vår enhet är vi ca 160 kollegor .

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara produktiv och stimuleras av att arbeta i ett högt tempo mot uppställda mål
- ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
- ha ett gott bemötande både internt och externt och en god samarbetsförmåga
- vara nytänkande, flexibel och öppen för förändring.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi eller juridik eller flerårig erfarenhet från Skatteverket

Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från arbete inom moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och internationell beskattning. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare energiskatt, tidsbegränsat

Skattehandläggare
Läs mer Dec 27
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom energiskatter har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden inom energiskatteområdet. Dina ärenden varierar i omfattning och komplexitet. Jobbet innebär att du granskar olika typer av underlag, utreder och med stöd av lagar och regler fattar du beslut. Du är även Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om energiskatter, via telefon och mejl. Resor i tjänsten kan förekomma. 

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med företag och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Det finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån.

Du tillhör en skattesektion på punktskatteenheten på Storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På vår enhet är vi 155 kollegor. 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt
- vara flexibel och förändringsbenägen
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt ha flerårig aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket.

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattat beslut, exempelvis från bank eller andra myndigheter.

Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad med start mars till och med 31 december 2023.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare trafikskatteområdet

Skattehandläggare
Läs mer Nov 30
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, har du ett omväxlande arbete som innebär handläggning och många kundkontakter inom ett område i ständig förändring.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Du trivs i en dynamisk miljö. Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som från samverkande myndigheter. Att tillsammans med sina kollegor bemanna en telefonslinga ingår till viss del i rollen.

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med att arbeta effektivt med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och i bland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter.

Du har flexibel arbetstid med möjlighet till hemarbete i dialog med din chef och det är en självklarhet för oss att du ska ha en god balans mellan arbete och fritid. 

Du tillhör en trafikskattesektion på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. Sektionen har medarbetare både i Örebro och Ludvika och därför kan resor förekomma i tjänsten.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha en god samarbetsförmåga där ni arbetar mot gemensamt formulerade mål
- vara hjälpsam, serviceinriktad och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha lätt för att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter
- kunna uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut

Du ska även ha:

- en KY-utbildning, minst 2-årig, exempelvis inom juridik, ekonomi eller annan relevant inriktning alternativt en avslutad gymnasieutbildning
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet/LIA inom de senaste fem åren från exempelvis kundservice, där du besvarat frågor via telefon och mejl, och/eller erfarenhet av att göra självständiga bedömningar i egna ärenden från t ex myndighet, bank, försäkringsbolag eller annat relevant område.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Nov 28
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid, som du till viss del kan påverka själv. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.

Du tillhör en av sektionerna i Örebro på upplysningsenhet Västra inom Kundmötesavdelningen. På sektionerna är vi ca 40 kollegor.Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt och tydligt
- ha god samarbetsförmåga
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål.

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom för tjänsten relevant område, alternativt avsluta inom en nära framtid eller flera års aktuell erfarenhet från skatteverket
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet. 

Det är önskvärt att du har att du har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Jurist som vill vara ett rättsligt stöd i trafikskattefrågor

Skattehandläggare
Läs mer Nov 24
Är du en pedagogisk jurist och vill vara ett rättsligt stöd i trafikskattefrågor? Vill du använda din förmåga till att skapa samhällsnytta? Då finns det ett ansvarsfullt och utvecklande arbete inom punktskatteenheten.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Du utreder frågor av rättslig karaktär och förklarar dessa på ett pedagogiskt sätt, handlägger överklaganden av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Övriga delar av jobbet är bland annat att identifiera behov av utbildningar och dessutom hålla i dessa, läsa och svara på remisser om ny lagstiftning. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som samverkande myndigheter.

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och ibland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör en sektion på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro/Ludvika.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara analytisk och resultatorienterad 
- vara hjälpsam och bemöta andra med respekt och vänlighet.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp/120p inom juridikDet är önskvärt att ha erfarenhet av handläggande verksamhet eller pedagogisk verksamhet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Strategisk kommunikatör

Kommunikationsstrateg
Läs mer Okt 3
Vill du arbeta med integrerad kommunikation på en stor myndighet med möjligheter till att utvecklas och lära nytt? Är du en erfaren och proaktiv kommunikatör som tycker om att påverka och få saker att hända.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Enheten för verksamhetsnära kommunikationsstöd ansvarar för proaktivt stöd, samordning och genomförande av integrerad kommunikation. Utgångspunkten är verksamhetens behov, extern och intern omvärldsbevakning samt analys av våra målgruppers behov. Vi utvecklar Skatteverket som en kommunikativ organisation genom rådgivning och är en tydlig ingång till kommunikationsavdelningen från andra avdelningar.

Du identifierar kommunikationsbehov, bedömer förutsättningar och utformar lämpliga strategier. Du målsätter, planerar, prioriterar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser i syfte att hjälpa Skatteverket nå sina mål.

Rollen omfattar även strategisk kommunikationsrådgivning till experter, chefer och samordnare, inklusive stöd till ledningsgrupper och samordningsansvar för breda ämnesområden. Vilka avdelningar och ämnen du ger stöd till kan variera.

Du har ett strategiskt perspektiv samtidigt som du också arbetar operativt, både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Du samordnar kommunikationsinsatser med andra inom och utanför kommunikationsavdelningen och leder möten i olika former. Skatteverket lägger stor vikt vid samverkan, både inom myndigheten och med andra aktörer.

På kommunikationsavdelningen jobbar ett 60-tal medarbetare på flera orter i landet. Vi har det övergripande ansvaret för myndighetens externa och interna kommunikation. Rollen som strategisk kommunikatör finns i enheten för verksamhetsnära kommunikationsstöd. Din placeringsort är Örebro. 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I ditt arbete är du fokuserad, stimuleras av ett högt tempo och växlar gärna mellan att arbeta proaktivt och reaktivt. Du är bra på att motivera andra, har en väl utvecklad förmåga till helhetssyn samtidigt som du förstår vilka detaljer som kan vara avgörande för ett gott resultat.

I denna roll behöver du vara en van kommunikationsrådgivare till sakkunniga och chefer. Du behöver kunna leda projekt effektivt genom att hålla ihop processer och leverera på rätt nivå och i rätt tid. Du kan omsätta strategier till aktiviteter som skapar kommunikativa effekter.

I det här jobbet ska du:

- vara proaktiv, initiativtagande och effektiv
- vara serviceinriktad och ha en mycket god samarbetsförmåga
- ha en mycket god språkbehandling och kommunikativ förmåga
- vara strukturerad
- ha ett gott omdöme och snabbt kunna sätta dig in i komplexa frågor och lösa problem.

Du ska även ha

- högskoleutbildning inom kommunikation, marknadsföring eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig
- minst fem års aktuell, relevant erfarenhet som kommunikatör  
- samordnat större kommunikationsprojekt med goda resultat
- god erfarenhet av innehållsproduktion till en bredd av kommunikationskanaler
- erfarenhet av kommunikationsarbete i en större, komplex organisation.

Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av kommunikationsarbete på Skatteverket.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.

På https://skatteverket.se/jobbkan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och vår inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb. I rekryteringsprocessen använder vi oss förutom intervjuer även av tester.

Denna anställning innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Maj 14
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår kundsupport Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid, som du till viss del kan påverka själv. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.

Du tillhör en av sektionerna i Örebro på upplysningsenhet Västra inom Kundmötesavdelningen. På sektionerna är vi ca 40 kollegor.Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt och tydligt
- ha god samarbetsförmåga
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål.

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom för tjänsten relevant område, alternativt avsluta inom en nära framtid
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet. 

Det är önskvärt att du har att du har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare inom punktskatter

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Apr 13
Vill du vara med där det händer? Då är punktskatter något för dig! Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som vill arbeta med utredningar och ha kundkontakter.

För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar med kvalificerad handläggning av energiskatter. Det innebär att granska, utreda och besluta inom beskattning och eller återbetalningar. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företagens ekonomiska status. Du är även Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om energiskatter främst från företag, via telefon och mejl. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar i team, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du får kontinuerligt lära dig nya kunskaper både på bredden och på djupet. Området energiskatter är komplext och utmanande, det sker ofta lagändringar och passar dig som vill ha en variationsrik roll. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör sektion 3 på punktskatteenheten, storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På enheten är vi i dagsläget 150 kollegor fördelat på nio sektioner som finns i Ludvika, Örebro, Göteborg, Sundbyberg och Malmö.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html?q=medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara utvecklingsorienterad, flexibel och vilja bidra i förändringsarbeten
- ha god förmåga att självständigt fatta beslut
- ha ett gott bemötande och vara bra på att samarbeta.

Du ska även ha:

- en högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom ekonomi eller juridik alternativt flerårig aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket
- aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter inom Skatteverket alternativt minst två års aktuell erfarenhet av utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattat beslut, exempelvis från bank, eller andra myndigheter.

Det är önskvärt att du har läst beskattningsrätt 15 hp.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom beskattning av företag och privatpersoner

Skattehandläggare
Läs mer Mar 1
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom beskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Du jobbar antingen med moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt eller med flera områden samtidigt.

Vi arbetar teambaserat vilket innebär både individuellt ansvar och samarbete inom teamet. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetets innehåll, bredd och komplexitet avgörs av verksamhetens behov och din kompetens.

Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Som en del av våra team får du möjlighet att utvecklas och arbeta med fantastiska kollegor.

Du tillhör skatteenhet 22 på Skatteavdelningen som har medarbetare i Örebro och Karlstad. På vår enhet är vi ca 160 medarbetare. Kontorsplacering blir i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: 

- ha förmågan att driva ditt arbete framåt och en god förmåga att arbeta i team
- vara produktiv och stimuleras av att arbeta i ett högt tempo mot uppsatta mål
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
- ha ett gott bemötande internt och externt och en god samarbetsförmåga
- vara nytänkande, modig, flexibel och öppen för förändring.

Du ska även ha: 

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt mångårig erfarenhet från Skatteverket
- aktuell arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller juridik.

Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet från arbete inom moms, arbetsgivaravgifter eller inkomstskatt. 

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Feb 7
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår kundsupport Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid, som du till viss del kan påverka själv. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.

Du tillhör en av sektionerna i Örebro på upplysningsenhet Västra inom Kundmötesavdelningen. På sektionerna är vi ca 40 kollegor.Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt och tydligt
- ha god samarbetsförmåga
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål.

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom för tjänsten relevant område
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet. 

Det är önskvärt att du har att du har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom beskattningsområdet (korttidsstöd m m)

Skattehandläggare
Läs mer Feb 14
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare av korttidsstödet har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.

Om jobbet

Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid.

Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlag, utreder, analyserar och fattar beslut. Du har många kundkontakter via telefon, brev och email.Du jobbar i första hand med ärenden inom korttidsstödet som är det permanenta stödet vid korttidsarbete – en uppgift som Skatteverket från och med 1 april tar över från Tillväxtverket. Vid behov kommer du även jobba med andra prioriterade arbetsuppgifter på avdelningen.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter.

Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör storföretagsavdelningen och på avdelningen är vi totalt cirka 1150 medarbetare. Din placeringsort är Göteborg/Jönköping/Ludvika/Malmö/Sundbyberg/Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- självständigt driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra
- vara bra på att analysera ekonomiska underlag, dra slutsatser och fatta beslut
- vara flexibel och kunna ställa om snabbt mellan ärenden och arbetsuppgifter

Du ska även ha:

en högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap alternativt en KY/YH utbildning inom juridik eller ekonomi omfattande 80KY-poäng/400YH-poängv alternativt en gymnasieutbildning kombinerat med några års självständigt handläggande och arbete från en myndighet 

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av självständigt beslutsfattande från myndighet eller annan offentlig verksamhet eller aktuell erfarenhet av arbete på exempelvis redovisningsbyrå, bank eller försäkringsbolag. 

Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad fr o m april 2022 t o m december 2022.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sommarjobb som skattehandläggare inom inkomstbeskattning

Skattehandläggare
Läs mer Feb 3
Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som skattehandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet från Skatteverket.

Om jobbet

Du arbetar med handläggning inom inkomstbeskattning med utredning av varierande omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, e-post och brev i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du driver sedan självständigt dina ärenden och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör skatteavdelningen och arbetar på Skatteenhet 22, sektion 7. Din placering är i Örebro. På vår sektion är vi 16 personer.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en pågående eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik.

Det är önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från arbete på Skatteverket eller har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller juridik som exempelvis ekonomiassistent eller försäkringshandläggare.

Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kundservice och att bemöta människor med olika bakgrund.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad från och med 19 april till och med 31 augusti. Anställningen är på heltid. Det finns möjlighet att kombinera dina studier med arbetet som skattehandläggare då ledighet kan beviljas för tentamen och seminarium efter avstämning med ansvarig chef. Dock förekommer det gemensamma genomgångar och utbildningar med obligatorisk närvaro under april månad.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom trafikskatteområdet

Skattehandläggare
Läs mer Feb 4
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, verkar du inom ett område som ständigt utvecklas och förändras, där du både drar nytta av din analytiska förmåga och stöttar andra för att nå gemensamma mål.

Om jobbet
Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som samverkande myndigheter. Det kan förekomma resor i tjänsten. 

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och ibland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbetstid och fritid. 

Du tillhör en trafikskattesektion på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

•  ha en god analytisk förmåga för att kunna göra bedömningar och fatta beslut 

•  självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat men samtidigt ha en god samarbetsförmåga och stötta andra för att nå gemensamma mål

•  vara hjälpsam, serviceinriktad och bemöta andra med vänlighet och respekt

•  kunna uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift

Du ska även ha:

•  en högskoleutbildning om minst 180 hp/120p inom en för arbetet relevant inriktning alternativt en avslutad gymnasieutbildning med minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet  inom ett för arbetet relevant område  

Det är önskvärt att du har någon eller några av följande erfarenheter:

- erfarenhet av kundservice där du besvarat frågor via telefon och e-mail
- erfarenhet av att göra självständiga bedömningar i egna ärenden,  exempelvis från myndighet, bank eller försäkringsbolag
- erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter i vägtrafikregistret.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom borgenärsområdet

Inkassohandläggare
Läs mer Jan 10
Är du utbildad inom ekonomi och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa
samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom borgenärsområdet har du ett omväxlande arbete som innebär många kontakter med företagarna.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut som du sedan förmedlar till företagaren. Arbetet innebär många kontakter med företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation. Du kommer bland annat arbeta med att utreda och riskbedöma företag, göra ekonomiska analyser av företags betalningsförmåga på lång och kort sikt, arbeta med förebyggande arbete, handlägga betalningsuppmaningar och obetalda skatter, handlägga anstånd, arbeta med offensiv återkallelse av godkännande för F-skatt samt ansöka om konkurs.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör en sektion inom skatteområde 5 på Skatteavdelningen, med placering i Örebro. 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ta initiativ till åtgärder, vara drivande och handlingskraftig
- kunna värdera fakta, se helheten och fatta beslut
- vara bra på att samarbeta i team och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara öppen för förändringar.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi alternativt flera års arbetslivserfarenhet av kvalificerat handläggningsarbete inom Skatteverket
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från t ex inkasso, myndighet eller bank

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Jurist inom borgenärsområdet

Skattejurist
Läs mer Sep 13
Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som jurist inom borgenärsområdet handlägger du och företräder Skatteverket i både skriftliga och muntliga processer i domstol.

Vi söker dig som gillar att samarbeta och att dela med dig av din kunskap.

Om jobbet
Du handlägger ärenden inom borgenärsområdet och företräder det allmänna i domstol, både skriftligt och muntligt, när det gäller bland annat anstånd, konkurser, företrädaransvar, företagsrekonstruktioner och utsökningsmål. Arbetet innebär att du analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp en rättslig argumentation. Du fungerar även som stöd åt enhetens borgenärshandläggare när olika borgenärsfrågor uppkommer.


Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du utvecklas i din yrkesroll och fördjupar din kunskap. Du har flexibel arbetstid och vi strävar efter att du ska ha en balans mellan arbete och fritid. 

Du tillhör skatteområde 5 på skatteavdelningen, med placering i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha god analys- och beslutsförmåga
- ha integritet i ditt agerande
- vara bra på att samarbeta och dela med dig av din kunskap
- tala och skriva enkelt och tydligt
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat.

Du ska även ha:

- en juristexamen om minst 270 högskolepoäng (180 poäng) alternativt en kandidat- eller magisterexamen med juridik som huvudområde om minst 180 högskolepoäng (120 poäng).
- en notarietjänstgöring (som antingen är avslutad eller kommer att avslutas inom de närmsta tre månaderna) alternativt har dokumenterad erfarenhet av process i domstol, t ex som beredningsjurist eller föredragande jurist alternativt har aktuell flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerade skatterättsliga frågor.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Webbredaktör/UX-skribent med fokus på kundupplevelse

Webbredaktör
Läs mer Sep 2
Vill du vara med och forma Skatteverkets digitala utveckling med fokus på kundupplevelse? Vi söker en webbredaktör/UX-skribent som har förmågan att utveckla digitalt innehåll med hög kvalitet utifrån ett tydligt kundfokus.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet


I rollen som webbredaktör/UX-skribent får du möjlighet att vara med och driva Skatteverkets digitala utveckling framåt med fokus på kundens upplevelse. I arbetet ingår att ta fram, kvalitetsgranska, publicera och underhålla samt optimera webbsidor och innehåll, bland annat utifrån webbanalys, användartester och tjänstedesign. Du kommer jobba med innehållsutveckling, tonalitet och innehållsstruktur. Det kan också innebära att delta i arbete med att utveckla vårt redaktionella arbetssätt samt kravställning för CMS-verktyg. Du arbetar även med verktyg som Matomo, Siteimprove, Jira och Confluence.

Du kommer att arbeta agilt i olika team där du skriver redaktionella texter tillsammans med de som har verksamhetskunskap, förenklar språket i vårt innehåll på webben och skapar innehåll i och för de tjänster vi erbjuder privatpersoner och företagare. Arbetet innebär även många kontakter med experter i organisationen. Som webbredaktör/UX-skribent får du möjlighet att ta ett stort eget ansvar och säkerställa att innehållet håller hög kvalitet avseende kundfokus, användbarhet och tillgänglighet.

Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör sektion 8 på Punktskatteenheten, på Storföretagsavdelningen med placering i Ludvika eller Örebro. På vår sektion är vi 15 kollegor.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha en god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta i team med personer med olika kompetenser
- vara utvecklingsorienterad och nyfiken på nya arbetssätt och nya sätt att kommunicera
- ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga
- Kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut

Du ska även ha:

- en relevant högskoleutbildning om 180 hp/120 poäng inom kommunikation, alternativt flerårig aktuell erfarenhet av arbete där motsvarande kunskaper förvärvats, exempelvis som webbredaktör eller UX-skribent
- minst 2 års aktuell erfarenhet som webbredaktör eller digital kommunikatör.

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av liknande arbete från en myndighet eller offentlig verksamhet och av stora komplexa webbplatser. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete med klarspråk, webb- och sökanalys, och CMS (gärna Sitevision eller headless CMS).

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef punktskatteenheten

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 23
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt.

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Som sektionschef ingår du i punktskatteenhetens ledningsgrupp och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten och ett gemensamt ansvar för arbetet i ledningsgruppen. Ditt uppdrag innebär att du aktivt samverkar över sektionsgränserna och har ett helhetsperspektiv.

På punktskatteenheten arbetar sektionschefer tillsammans med medarbetare för att bereda såväl operativa som strategiska frågor som ska föredras för avdelningschef och verksledning. Hos oss får du som sektionschef tillsammans med medarbetarna ett stort ansvar för att driva utvecklingsfrågor inom trafikskatteområdet tillsammans med Transportstyrelsen.

I samband med att en av enhetens sektionschefer slutar behöver vi rekrytera en ny sektionschef till enheten. Du kommer därför att bli chef för en av enhetens tre trafikskattesektioner med ca 15 medarbetare. Eftersom flera av enhetens sektioner har medarbetare på fler än en ort kan det bli aktuellt för dig att delvis leda på distans och med regelbundna resor i tjänsten.

Din placeringsort är Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete från Skatteverket


- aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar på Skatteverket

Det är önskvärt att du har relevant erfarenhet från handläggande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef inom kundserviceområdet

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 20
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa.  Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Du är chef för upplysningssektion 7 på Skatteupplysningen. Du har personalansvar för cirka 20 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. På sektionen arbetar vi med Skatteverkets telefonservice för allmänna frågor inom områdena privatpersoner och företag. Din placeringsort är Örebro. 

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap alternativt flera års aktuell erfarenhet från Skatteverket
- aktuell erfarenhet av ledarskap. 

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar från myndighet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Jurister inom beskattning

Skattejurist
Läs mer Aug 16
Som jurist inom beskattningsområdet arbetar du med utredningar och processer som i hög grad är kopplade till organiserad ekonomisk brottslighet och gränsöverskridande handel.

Vi söker dig som vill anta denna utmaning tillsammans med kunniga och erfarna kollegor. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet
Du arbetar inom beskattningsområdet med utredningar och processer som i hög grad är kopplade till organiserad verksamhet som syftar till skatteundandragande. Processerna kan ha en komplex och omfattande karaktär och kan ske i samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. Processerna kan även omfatta internationell beskattning och tillämpning av skatteavtal. I nära samarbete med utredare/revisor ansvarar du för den rättsliga kvaliteten i Skatteverkets utredningar. Du kommer att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser, du analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp rättslig argumentation.  I din roll arbetar du för ett starkt förtroende för Skatteverket.

Som jurist inom beskattningsområdet planerar du din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du utvecklas i din yrkesroll och fördjupar din kunskap. Vi strävar efter att du skall ha en balans mellan arbete och fritid. 

På Skatteenhet 53 är vi 140 medarbetare fördelade på sju sektioner. Enheten arbetar med processverksamhet och rättsligt utredningsstöd samt borgenärsverksamhet.

Du kommer att tillhöra en skattesektion som består av jurister inom beskattningsområdet. Skatteenhet 53 har medarbetare i Göteborg, Uddevalla, Skövde, Borås, Halmstad, Mariestad, Örebro och Karlstad. Placeringsort är Örebro. 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha en god analys- och beslutsförmåga
- visa på stabilitet i ditt agerande och har förmågan att skapa förtroende
- ha god förmåga att samarbeta och dela med dig av din kunskap
- ha mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.

Du ska även ha:

- en juristexamen om 270hp/180p alternativt en kandidatexamen med juridik som huvudområde om minst 180hp/120p 

Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med kvalificerade skatterättsliga frågor inom beskattningsområdet. Det är även önskvärt om du har en fullgjord notarietjänstgöring alternativt ska avsluta denna inom 3 månader eller har annan relevant och aktuell erfarenhet av process i domstol gällande skatterättsliga frågor.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef inom beskattning

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 18
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt.

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Du är chef för sektion 10 på enhet 22 på skatteavdelningen. Du har personalansvar för 16 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Sektionens medarbetare ingår i de olika team som nyligen startats på enheten. Din placeringsort är Örebro. 

Som sektionschef har du två team att leda och coacha i arbetet. Det ena teamet har främst olika uppgifter inom området utebliven deklaration. Det andra teamet har främst uppgifter inom skattefelskontroll näringsverksamhet genom revision och verksamhetsutredningar. Teamen har medarbetare både i Karlstad och i Örebro. Som coachande teamchef ska du leda teamen på ett tillitsbaserat sätt, ge förutsättningar och arbeta för att teamet utvecklas mot att självständigt kunna samverka om sina gemensamma uppgifter.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
- vara nytänkande, flexibel och öppen för förändring

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete från Skatteverket


- erfarenhet av ledarskap, samordning eller projektledning
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet från handläggande arbetsuppgifter inom beskattningsområdet på Skatteverket.Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Revisor/utredare

Revisor
Läs mer Maj 12
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Vill du arbeta med utredningar som motverkar osund konkurrens och som bidrar till att företag har förutsättningar att bedriva verksamhet på lika villkor? Då ska du söka till oss på enhet 32 där du som utredare får användning av din analytiska och utredande förmåga i ett omväxlande arbete.

Om jobbet

Du utreder företag där det finns risk för osund konkurrens på grund av skattefusk eller andra former av skatteundandragande. Omfattningen och komplexiteten i utredningarna kan variera. Vi genomför utredningar, revisioner och kontrollbesök.  Våra åtgärder ska skapa förutsättningar för företagen att bedriva verksamhet på lika villkor. I den mån verksamheten kräver kan arbetstiden bli förlagd på vissa kvällar och helger. Det kan också bli aktuellt med resor inom Sverige. Då Skatteverket är en stor arbetsgivare kan det även bli aktuellt med andra typer av arbetsuppgifter.

Du driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och leder fram till en både bred och djup kunskap inom skatteområdet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Som en del av vårt team får du möjlighet att ta ett stort ansvar och samtidigt arbeta med kunniga och engagerade kollegor.

Du tillhör skatteenhet 32, inom Skatteområde 3. Enheten har verksamhet på flera orter och din placering blir i Örebro.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- ha en god samarbetsförmåga och bidra till en god gemenskap och arbetsmiljö
- vara flexibel utifrån verksamhetens behov och förutsättningar
- ha god analytisk förmåga
- ha god beslutsförmåga
- ha ett gott bemötande och vara hjälpsam.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi alternativt flerårig relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
- några års aktuell arbetslivserfarenhet från arbete med beskattningsfrågor på Skatteverket alternativt några års aktuell arbetslivserfarenhet från kvalificerat arbete inom ekonomi eller revision
- B- körkort och körvana.

Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom utredning eller revision/redovisning.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare till underrättelseverksamheten

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Maj 12
Vill du arbeta med operativa och taktiska analyser avseende ekonomisk brottslighet? Vill du vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som underrättelsehandläggare på skattebrottsenheten får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du drar nytta av din analytiska förmåga.

Om jobbet
Underrättelseverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelseprodukter. Som underrättelsehandläggare arbetar du huvudsakligen med operativa och taktiska analyser avseende allvarlig ekonomisk brottslighet inom Skatteverkets ansvarsområde. Du är en del av att skapa förutsättningar för övriga verksamhetsområden inom Skatteverket och andra brottsbekämpande myndigheter att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet. Du behöver vara flexibel i ditt arbetssätt eftersom du kommer att växla mellan rutinartade och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Arbetet kräver ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande.

Du förväntas bidra till ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med interna och externa samarbetspartners. Eftersom vi lever i en snabbt föränderlig omvärld med nya krav innebär det att du behöver trivas i en organisation som hela tiden lever i förändring och utveckling. Under din introduktion får du en grundutbildning fördelat på flera block som varvas med praktik.

Du planerar din arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor i team och ni ger och får stöd av varandra. Det finns även möjlighet att delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina ordinarie arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Underrättelseverksamheten finns i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Solna, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö. Placeringsort är Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha god analytisk förmåga, se orsakssamband och dra slutsatser på ett effektivt sätt
- vara driven och initiativtagande för att nå resultat och uppställda mål
- ha god förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
- ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- ha god förmåga att samarbeta med andra och bidra till arbetsgruppens utveckling
- vara förändringsbenägen och tycka om att vara med och utveckla verksamheten
- ha hög integritet och vara stabil som person.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ett för tjänsten relevant område alternativt flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom ett för tjänsten relevant område
- aktuell arbetslivserfarenhet från underrättelseverksamhet, gärna med inriktning på ekonomisk brottslighet alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket eller andra myndigheter som ingår i samverkan mot organiserad brottslighet

Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av att bearbeta eller analysera i systemmiljö som exempelvis i2 eller Palantir. Det är även önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av insamling och bearbetning av data från internet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare för att bli aktuell för det här jobbet.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sommarjobb som skattehandläggare inom kundserviceområdet

Skattehandläggare
Läs mer Apr 13
Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Brinner du för att ge bra service och trivs i mötet med kund så kommer du trivas bra hos oss.

Som skattehandläggare inom kundserviceområdet får du ett omväxlande och lärorikt arbete samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet från Skatteverket.

Om jobbet

Du arbetar med att ge information till allmänheten genom att svara på frågor om personbeskattning via telefon. Du är ansiktet utåt för Skatteverket och ger god service till våra medborgare. Du har telefonen som främsta verktyg och de ärenden du hanterar ställer krav på snabbhet och effektivitet.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du besvarar sedan självständigt dina ärenden per telefon och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet.

Skatteupplysningen har öppet mellan klockan 08:00 - 18:00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16:00. Dina arbetstider är schemalagda i förhållande till verksamhetens behov. Under sommaren kommer skatteupplysningen ha något kortare öppettider under vecka 26-33.

Du tillhör kundmötesavdelningen och arbetar på skatteupplysningen. Din placering är i Örebro. På vår sektion är vi ca 20 personer.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska

Du ska även ha:

- en pågående eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik. 

Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete på Skatteverket. Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom kundsupport där du besvarat frågor via telefon eller i personliga möten t ex som kundtjänstmedarbetare eller försäkringshandläggare.

Det är också önskvärt om du har godkända högskolepoäng i beskattningsrätt.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad från och med 17 maj till och med 27 augusti, med eventuell möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

 

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Vaktmästare inom kontorsservice

Kontorsvaktmästare
Läs mer Mar 24
Trivs du bäst med mycket eget ansvar i en varierad vardag där ingen dag är den andra lik? Vi söker dig som gör det där lilla extra, är serviceinriktad, har öga för detaljer och dessutom bidrar med en positiv inställning till din omgivning.

Om jobbet
Som servicetjänsteman inom kontorsservice arbetar du tillsammans med dina kollegor med i huvudsak service inom vaktmästeri och tillhörande administration. Du hanterar bland annat arbetsplatsservice, felanmälningar, beställningar, bilar, post, tjänstekort och gods. Tunga lyft kan förekomma. Kontakten med kunden är din vardag och du bidrar till hög kvalitet och service i våra leveranser.

Du arbetar på en sektion tillhörande Kontorsserviceenheten, Administrativa avdelningen med placering i Örebro. Sektionen har verksamhet på fyra orter; Eskilstuna, Skövde, Mariestad och Örebro. Vi jobbar över orts- och sektionsgränserna vilket kan innebära resor till närliggande orter.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och flexibel
- ha ett strukturerat arbetssätt, vara noggrann och ta ansvar
- kunna lyfta blicken och se helheten, ta initiativ och ha driv
- ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.

Du ska även ha:

- en avslutad gymnasial utbildning med godkända betyg
- aktuell och flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete inom vaktmästeri och service
- goda tekniska kunskaper samt god datorvana
- körkort klass B.

Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av systemet Agresso och/eller ärendesystemet Service Now eller liknande.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad till och med 2022-05-31.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt CV. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare inom punktskatter

Skattehandläggare
Läs mer Mar 12
Är du nyfiken på punktskatter och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som har erfarenhet av utredningsarbete och vill ha kundkontakt.

För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring.

Om jobbet
Du arbetar med kvalificerad handläggning av punktskatter inom något av områdena energi eller alkohol- och tobaksskatt. Arbetet innebär att granska, utreda och besluta inom beskattningen/återbetalning av våra punktskatter. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företags ekonomiska status. Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och e-post. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar i team, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Området punktskatter är komplext och utmanande, det sker lagändringar löpande och passar dig som vill ha en variationsrik roll och stimuleras av att inhämta information. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör en virtuell sektion som finns både i Ludvika och Örebro på punktskatteenheten, storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På enheten är vi i dagsläget 150 kollegor fördelat på nio sektioner som finns på orterna Ludvika, Örebro, Göteborg, Solna och Malmö.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara utvecklingsorienterad och öppen för förändringar
- ha god förmåga att självständigt fatta beslut
- ha ett gott bemötande och vara bra på att samarbeta.

Du ska även ha:

- en högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom ekonomi eller juridik


- minst två års aktuell erfarenhet av handläggning och/eller utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattat beslut, exempelvis från bank, Skatteverket eller andra myndigheter alternativt har annan aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi- eller juridikområdet.Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av handläggning inom beskattningsområdet från Skatteverket. Det är även önskvärt att du har läst beskattningsrätt 15 hp.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Utredare allvarligt skatteundandragande och särskild myndighetssamverkan

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 22
Utredare/revisor inom allvarligt skatteundandragande
och särskild myndighetssamverkan

Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Vill du arbeta med utredningar som förebygger och
motverkar skatteundandragande? Är du intresserad av att vara en del av arbetet med polis och andra
myndigheter i det myndighetsgemensamma samarbetet med uppgiften att förhindra utnyttjande av
välfärdssystemet? I det här jobbet får du möjligheten att kombinera många kontakter, både nationella och
internationella, med din analytiska förmåga och detektivkompetens.

Om jobbet

Som utredare/revisor arbetar du med att utreda personer, företag och nätverk som systematiskt och
medvetet minskar eller undviker att betala skatt. Det kan exempelvis vara att använda sig av osanna
fakturor, nyttja oredovisad arbetskraft, bygga företagsstrukturer för att dölja olagliga
penningtransaktioner eller felaktigt utnyttja våra utbetalningssystem. Utredningarna har ibland
internationella inslag och innebär ofta samarbete med andra myndigheter för att motverka organiserad
brottslighet. Du förväntas bidra till ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med interna och
externa samarbetspartners.

Hos oss får du arbeta med kvalificerade utredningar som kräver en god analytisk förmåga, kreativitet och
noggrannhet. Du driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Utredningsformen
växlar mellan revision och skrivbordsutredningar. Vi arbetar oftast teambaserat, du arbetar nära dina
kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Eftersom du ibland kommunicerar med internationella
kontakter är det en fördel om du är bekväm med att uttrycka dig på engelska. Arbetet förutsätter god ITvana
och erfarenhet av digital informationssökning.

Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Vi
eftersträvar ständigt lärande och utveckling både som organisation och för våra medarbetare.
Du tillhör enhet 43 på skatteavdelningen. Enheten arbetar inom programmen Allvarligt
skatteundandragande, Särskild myndighetssamverkan och Skattedrivna företeelser. Placeringsort är
Örebro.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta
ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/
arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.
I det här jobbet ska du:

. vara kreativ samt resultat- och lösningsinriktad
. vara analytisk, noggrann och kunna avgränsa dina utredningar och fatta beslut
. tala och skriva sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå
. ta ansvar för att driva ditt eget och gruppens arbete framåt med uthållighet
. ha god samarbetsförmåga och ett kundanpassat förhållningssätt
. ha gott bemötande och omdöme samt vara stabil som person.

Du ska även ha:

. högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller inom en
för tjänsten relevant inriktning eller flerårig aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom
Skatteverket

. minst två års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis revision, redovisning,
analysarbete inom ekonomiområdet alternativt aktuell erfarenhet av utredningsarbete från
brottsutredande myndighet eller skatterättsligt utredningsarbete från myndighet och/eller domstol.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut
om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.varbi.com/center/tool/position/376713/edit/tab:1/skatteverket.se/jobb kan du
exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det
går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl
fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge
alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för
privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örebro
Län Örebro län
Land Sverige
Ref. nr. 2021/131
Kontakt Monica Wall, Sektionschef Örebro 010-5745275
Andreas Johansson, Sektionschef 010-5743385
Johan Ekström, HR-specialist Johan.ekstrom@skatteverket.se
Facklig företrädare Adriana Castrillon Orrego, SACO 010-5743042
Anna-Lena Jonsson, ST 010-5743512
Publicerat 2021-01-22
Sista ansökningsdag 2021-02-04
Länk till annons http://skatteverket.varbi.com/what:job/jobID:377008/

Ansök nu

Utredare inom osund konkurrens

Skattehandläggare
Läs mer Jan 18
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Vill du arbeta med utredningar som motverkar osund konkurrens?

Om jobbet

Du utreder företag som är verksamma inom en miljö där det finns risk för osund konkurrens på grund av skattefusk eller andra former av skatteundandragande.

Utredningarna är relativt breda vilket innebär att omfattningen och komplexiteten kan variera. Vi genomför kontrollbesök, utredningar och revision. Vi ska alltid välja den mest effektiva utredningsformen. Åtgärder som vi utför ska skapa förutsättningar för företagen att bedriva verksamhet på lika villkor. I den mån verksamheten kräver kan arbetstiden bli förlagd på vissa kvällar och helger. Det kan också bli aktuellt med resor inom Sverige. Då Skatteverket är en stor arbetsgivare kan det även bli aktuellt med andra typer av arbetsuppgifter.

Du driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och leder fram till en både bred och djup kunskap inom skatteområdet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Som en del av vårt team får du möjlighet att ta ett stort ansvar och samtidigt arbeta med engagerade kollegor.

Du tillhör skatteenhet 32, inom Skatteområde 3. Enheten har verksamhet på flera orter och din placering blir i Örebro.

 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- ha en god samarbetsförmåga och bidra till en god gemenskap och arbetsmiljö
- vara flexibel utifrån verksamhetens behov och förutsättningar
- ha god analytisk förmåga
- ha god beslutsförmåga
- ha ett gott bemötande och vara hjälpsam.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad inom Skatteverket.
- några års aktuell arbetslivserfarenhet från arbete med beskattningsfrågor på Skatteverket alternativt några års aktuell arbetslivserfarenhet från kvalificerat arbete inom ekonomi eller revision
- B- körkort och körvana.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom inkomstbeskattning, moms och arbetsgivaravgifter

Skattehandläggare
Läs mer Jan 15
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom beskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.

Om jobbet
Du arbetar med utredning av företag och privatpersoner inom olika skatteslag. Utredningarna kan variera i omfattning och komplexitet. Då Skatteverket är en stor arbetsgivare kan det även bli aktuellt med andra typer av arbetsuppgifter. Enheten arbetar teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet.


Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Som en del av vårt team får du möjlighet att ta ett stort ansvar och samtidigt arbeta med fantastiska kollegor.

Du tillhör skatteenhet 22 som arbetar i programmen driva företag, starta och utveckla företag samt privata händelser. Enheten har verksamhet i Karlstad och Örebro fördelat på tio sektioner. Du kommer vara placerad i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha en god beslutsförmåga
- ha förmåga att organisera och hantera många ärenden parallellt
- bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
- vara analytisk.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik
- minst sex månaders aktuell erfarenhet från ekonomiområdet, gärna inom skatteområdet eller redovisning.

Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet från Skatteverket.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom punktskatter

Skattehandläggare
Läs mer Dec 4
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, verkar du inom ett område som ständigt utvecklas och förändras, där du både drar nytta av din analytiska förmåga och vilja att stötta andra för att nå gemensamma mål.

Om jobbet

Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som samverkande myndigheter.

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och ibland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör en sektion på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara analytisk och resultatorienterad 
- vara hjälpsam och bemöta andra med respekt och vänlighet.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp/120p alternativt ha en avslutad gymnasieutbildning med minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av kundservice där du besvarat frågor via telefon och e-mail. Det är även önskvärt, men inget krav, att du har erfarenhet av handläggning i Vägtrafikregistret.

Bra att veta
Några av anställningarna är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader, och några av anställningarna är tidsbegränsade till och med 2021-10-31. 

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare inom punktskatt

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Nov 23
Vill du arbeta med utmanande rättsliga frågor inom punktskatteområdet? Är du utbildad jurist, har erfarenhet av punktskatter, eller att vara förankrande särskilt kvalificerad beslutsfattare (FSKB) inom Skatteverket? Vi söker dig som har en god kommunikationsförmåga, är en fena på analys och vill fortsätta skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om arbetet
Dina arbetsuppgifter som FSKB innebär att du analyserar, prövar bevisfrågor, bygger upp rättslig argumentation och tar ställning i spetsiga juridiska frågeställningar. Du har ansvar för den rättsliga kvaliteten i våra utredningar och skriver även beslut i Skatteverkets mer komplicerade ärenden t ex revision m.m. Arbetsuppgifterna är omväxlande med många komplexa frågeställningar att ta ställning till. Beroende på din tidigare erfarenhet och beroende på behovet i verksamheten så kan det även bli aktuellt med att lägga en del av din tid på att föra verkets talan i domstolsprocesser.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med utredare och revisorer. Alla bidrar med sin specialistkompetens vilket skapar ett bra arbetsklimat och en god stämning.

Hos oss får du arbeta med kvalificerade utredningar och frågeställningar, ibland inom nya outforskade områden som kan leda till prejudicerande ställningstaganden. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra arbetssätt. Du har stor möjlighet att vara med och påverka. Det är därför viktigt att du har viljan och modet att själv driva på arbetet.

Vi erbjuder dig flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör sektion 8 på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På vår sektion är vi 17 kollegor.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- ha god kommunikationsförmåga och pedagogiskt kunna förmedla kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
- vara analytisk och se både helheten och viktiga detaljer
- ha mod att driva och ta ställning i rättsliga frågor såväl självständigt som i samråd med andra
- vara prestigelös, hjälpsam och bra på att samarbeta.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom beskattningsverksamheten på Skatteverket.

Det är önskvärt att du har erfarenhet som FSKB, skatteombud eller momsfrågor vid Skatteverket. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av punktskatter, processerfarenhet eller som utbildare respektive från uppdrag som lärare.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare inom punktskatter

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Sep 4
Är du nyfiken på energiskatter och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som har erfarenhet av utredningsarbete och vill ha kundkontakt.

För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring.

Om jobbet

Du arbetar med kvalificerad handläggning av punktskatter, främst inom energiområdet, vilket innebär att granska, utreda och besluta inom bl.a. energibeskattningen. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företags ekonomiska status. Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och e-post. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi går mot ett teambaserat arbetssätt, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Området energiskatter är komplext och utmanande, det sker lagändringar löpande och passar dig som vill ha en variationsrik roll och stimuleras av att inhämta information. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör sektion 3 på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På sektionen är vi i dagsläget 20 kollegor som finns i Ludvika och Örebro. 

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara utvecklingsorienterad och öppen för förändringar
- ha god förmåga att självständigt fatta beslut
- ha ett gott bemötande och vara bra på att samarbeta.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom ekonomi eller juridik
- aktuell erfarenhet av handläggning och/eller utredande arbetsuppgifter där du självständigt fattar beslut, exempelvis från bank, Skatteverket eller andra myndigheter, alternativt har annan aktuell erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter inom ekonomi- eller juridikområdet.

Det är önskvärt att du har läst beskattningsrätt, minst 15hp, och har aktuell erfarenhet av ekonomiska och/eller rättsliga utredningar. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av handläggning av punktskatter.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Sep 2
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår kundsupport Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet.

Skatteupplysningen har öppet mellan klockan 08:00 - 18:00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16:00. Dina arbetstider är schemalagda i förhållande till verksamhetens behov.

Du tillhör Skatteupplysningsenhet Västra och din placering är i Örebro. Skatteupplysningen i Örebro har två sektioner med ca 20 personer i varje.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.


Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och ett bra bemötande både internt och externt
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt, tydligt och lätt formulerat
- ha förmåga att stödja och samverka och bidra till en god arbetsmiljö
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
- Stimuleras av att arbeta i ett högt tempo.

Du ska även ha: - en högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område, alternativt ha flerårigarbetslivserfarenhet av beskattningsfrågor på Skatteverket
- god kommunikationsförmåga i svenska och engelska i tal och skrift
- goda kunskaper om informationssökning och digitala medier.

Det är önskvärt om du har studerat ekonomi på högskolenivå samt har läst beskattningsrätt/skatterätt.Det är också önskvärt att du har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader./Anställningen är tidsbegränsad till och med dag, månad, år.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Sep 2
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår kundsupport Skatteupplysningen.

Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet.

Skatteupplysningen har öppet mellan klockan 08:00 - 18:00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16:00. Dina arbetstider är schemalagda i förhållande till verksamhetens behov.

Du tillhör Skatteupplysningsenhet Västra och din placering är i Karlstad. Skatteupplysningen i Örebro har tre sektioner med ca 20 personer i varje.

På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.


Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och ett bra bemötande både internt och externt
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt, tydligt och lätt formulerat
- ha förmåga att stödja och samverka och bidra till en god arbetsmiljö
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
- Stimuleras av att arbeta i ett högt tempo.

Du ska även ha: - en högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område, alternativt ha flerårigarbetslivserfarenhet av beskattningsfrågor på Skatteverket
- god kommunikationsförmåga i svenska och engelska i tal och skrift
- goda kunskaper om informationssökning och digitala medier.

Det är önskvärt om du har studerat ekonomi på högskolenivå samt har läst beskattningsrätt/skatterätt.Det är också önskvärt att du har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader./Anställningen är tidsbegränsad till och med dag, månad, år.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare inom punktskatter

Skattehandläggare
Läs mer Maj 26
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Har du ett intresse för punktskatteområdet? Som handläggare hos oss har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både utredning och många kundkontakter.

Om jobbet
Du arbetar med handläggning av punktskatter, i första hand alkohol-, tobaks- och nikotinskatt, vilket innebär att granska, utreda och besluta i olika ärenden. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företags ekonomiska status. Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och e-post. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör sektion 1 på punktskatteenheten på företagsavdelningen. På vår sektion är vi 17 kollegor och finns på orterna Ludvika och Örebro. Placering blir på någon av orterna.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara utvecklingsorienterad och öppen för förändringar
- ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- vara bra på att samarbeta
- ha god förmåga att kommunicera pedagogiskt och enkelt både i tal och skrift
- ha god förmåga att fatta beslut.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik
- Aktuell arbetslivserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi och/eller juridik

Det är önskvärt att du har läst skatterätt, minst 15 högskolepoäng, att du har aktuell arbetslivserfarenhet av ekonomiska utredningar. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av kundservice/kundkontakt. 

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

För att söka tjänsten vänligen klicka på länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2020/510

https://skatteverket.varbi.com/se/what:job/jobID:334665/type:job/where:4/apply:1

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Revisor inom punktskatt

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Apr 1
Är du revisor och vill lära dig mer om energiskatter? Tycker du om att jobba inom ett område med snabb förändringstakt? I det här jobbet får du möjligheten att skapa samhällsnytta tillsammans med engagerade kollegor.

Om jobbet


Dina arbetsuppgifter som revisor innebär att du genom revision eller fördjupade granskningar utreder skatteärenden rörande punktskatter, främst inom energiområdet.
I samband med att vi på enheten ska förstärka Skatteverkets förmåga inom energiskatteområdet rekryterar vi nu fyra handläggare och en revisor med placering i Örebro. Vi är en virtuell sektion med medarbetare på orterna Örebro, Göteborg, Malmö och Solna och det förekommer resor i tjänsten.  

Hos oss får du arbeta med kvalificerade utredningar och du driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du förväntas bidra till ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med interna och externa samarbetspartners. Utredningsformen växlar mellan revision och utredningar som bedrivs från kontoret. Punktskatter kännetecknas av en snabb förändringstakt där skatter införs, förändras eller avvecklas kontinuerligt och passar dig som vill ha en variationsrik roll. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör sektion 9 på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro. På vår sektion är vi 21 kollegor.  

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha god analytisk förmåga och fallenhet för att se väsentligheter i omfattande material
- har god förmåga att fatta beslut och förmåga att driva dina ärenden framåt
- kommunicerar pedagogiskt och enkelt både i tal och i skrift
- har förmåga att samverka med andra för att nå verksamhetens mål och syfte.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi eller juridik, alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom Skatteverket
- några års aktuell arbetslivserfarenhet av revisionsarbete på Skatteverket eller på revisionsbyrå.

Det är önskvärt att du är eller har varit skatterevisor eller auktoriserad revisor.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. 

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare inom trafikskatt

Skattehandläggare
Läs mer Mar 25
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, verkar du inom ett område som ständigt utvecklas och förändras, där du både drar nytta av din analytiska förmåga och vilja att stötta andra för att nå gemensamma mål.

Om jobbet


Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som samverkande myndigheter. Du bidrar också i arbetet med vår verksamhetsutveckling och vi arbetar i tätt samarbete med Transportstyrelsen för att förbättra för våra kunder.

Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du tycker att utvecklingsprojekt är spännande, vågar driva frågor och ser möjligheter att göra saker annorlunda. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör sektion 5 på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara analytisk och resultatorienterad 
- vara hjälpsam och bemöta andra med respekt och vänlighet.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp/120p alternativt ha en avslutad gymnasieutbildning med flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter
- aktuell arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av handläggning av trafikskatter eller erfarenhet av verksamhetsutveckling avseende trafikskatter. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av kundservice där du besvarat frågor via telefon och e-mail.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skattehandläggare med inriktning mot punktskatter

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Jan 28
Är du ekonom och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Trivs du med kundkontakt samtidigt som du vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare hos oss har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredningar inom punktskatteområdet.

Om jobbet

Du arbetar med handläggning av punktskatter, i första hand alkohol-, tobaks- och nikotinskattskatt, vilket innebär att granska, utreda och besluta i olika ärenden. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företags ekonomiska status. Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och e-post. Det kan förekomma resor i tjänsten.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärende både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.

Du tillhör sektion 1 på punktskatteenheten på storföretagsavdelningen, med placering i Ludvika eller Örebro. På vår sektion är vi 17 kollegor och finns på orterna Ludvika och Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- vara utvecklingsorienterad och öppen för förändringar
- ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
- vara bra på att samarbeta
- ha god förmåga att kommunicera pedagogiskt och enkelt både i tal och skrift
- ha god förmåga att fatta beslut.

Du ska även ha:

- avslutad högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom ekonomi eller juridik
- aktuell arbetslivserfarenhet inom kundsupport eller service där du besvarat inkommande frågor via telefon eller personliga möten, exempelvis från bank eller inom Skatteverket. 

Det är önskvärt att du har läst skatterätt, minst 15hp, på högskolenivå och att du har aktuell arbetslivserfarenhet av ekonomiska utredningar.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

På https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs.4.18e1b10334ebe8bc80004.html kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning

Skattehandläggare
Läs mer Aug 12
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på Skatteupplysningen.

Med ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor.

Om jobbet
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.
I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet.

Skatteupplysningen har öppet mellan klockan 08.00 - 18.00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16.00. Dina arbetstider är schemalagda i förhållande till verksamhetens behov.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

- med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
- som är till nytta för medborgare och företag
- med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
- som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
- med en god balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör Skatteupplysningsenhet Västra och din placering är i Örebro. På vår arbetsplats är vi ca 40 personer.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.
 
I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande både internt och externt
- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt, tydligt och lättformulerat
- ha förmåga att stödja och samverka och bidra till en god arbetsmiljö
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
- stimuleras av och kunna arbeta i ett högt tempo.

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ett för tjänsten relevant område alternativt ha flerårig arbetslivserfarenhet av beskattningsfrågor på Skatteverket
- ha god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
- ha goda kunskaper om informationssökning och digitala medier.

Det är önskvärt om du har studerat ekonomi på högskolenivå och/eller har erfarenhet från arbete inom service, kommunikation och information.


Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. På https://skatteverket.mynetworkglobal.com/center/tool/position/new/edit/skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!


Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Skatteverket söker Jurister , flera placeringsorter möjliga

Skattejurist
Läs mer Feb 22
Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Vår övergripande ambition är att Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Framtiden är inget som ska upptäckas utan något vi gemensamt, tillsammans med andra, är med och skapar. Vi har stora möjligheter att göra skillnad.

Vill du vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med positiva och engagerade kollegor? Som Jurist på Skatteenhet 53 får du arbeta med omväxlande arbetsuppgifter och ta ställning till många komplexa frågeställningar. Samtidigt får du jobba på en enhet med kompetenta kollegor där trivseln är hög!

Om jobbet
Som jurist på Skatteenhet 53 har du möjlighet att arbeta med de flesta områden och skatteslag inom skatterätten. Juristarbetet innebär att du inom beskattningsområdet arbetar med utredningar och processer i nära samarbete med utredare/revisorer.
Du ansvarar för den rättsliga kvaliteten i Skatteverkets utredningar och skriver Skatteverkets beslut. Du kommer att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser, du analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp rättslig argumentation. Skatteprocesserna kan ha en komplex och omfattande karaktär och riktar sig mot såväl privatpersoner som små och medelstora företag. På sikt finns även möjlighet att fördjupa sig inom exempelvis näringsverksamhet, mervärdesskatt och förfarande i rollen som rättslig representant och kontaktperson mot Skatteverkets rättsavdelning.

Skatteenhet 53 arbetar med processföring inom beskattning och borgenär, borgenärsverksamhet samt rättsligt utredningsstöd. På enheten finns också rikskoncentration för hantering av bokförings- och ersättningsfondsdispenser.

Vi finns i Göteborg, Uddevalla, Skövde, Borås, Halmstad, Örebro och Karlstad.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:


• ha en god analys och beslutsförmåga
• ha integritet i ditt agerande
• ha en god förmåga att samarbeta och dela med dig av din kunskap
• på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla kunskaper och erfarenheter i tal och skrift.

Du ska även ha:


• har en juristexamen alternativt en kandidatexamen med juridik som huvudområde om minst 120p/180hp.


Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete med kvalificerade skatterättsliga frågor inom beskattningsområdet. Det är även önskvärt om du har en fullgjord notarietjänstgöring alternativt skall avsluta denna inom 6 månader eller har annan relevant och aktuell erfarenhet av process i domstol gällande skatterättsliga frågor.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Sommarjobb som handläggare inom trafikskatter

Skattehandläggare
Läs mer Feb 9
Sommarjobb som skattehandläggare till Punktskatteenheten inom trafikskatter

Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som skattehandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig en insyn i hur det är att arbeta på Skatteverket.

Om jobbet
Du arbetar med service, registrering, handläggning och utredning av varierande omfattning och komplexititet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du kommer att ha kontakt med privatpersoner och företag via telefon, e-post och brev. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Ärenden som du kommer hantera ställer krav på snabbhet och effektivitet. Som skattehandläggare kommer du i denna tjänst att främst jobba inom området trängselskatt eller fordonskatt.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du kommer sedan självständigt få driva dina ärenden och samverka med andra. Du kommer stöta på olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör Punktskatteenheten. Din placering är i Örebro. På våra sektioner i Örebro är vi ca 60 personer.

 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:


• självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat men samtidigt vara en bra lagspelare
• ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor.
• arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
• ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du ska även ha:


• en pågående eller nyligen avslutad akademisk utbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik.

Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete på Skatteverket och/eller har relevant administrativ arbetslivserfarenhet.

 

Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad från och med 13 maj alternativt 3 juni till och med 30 augusti alternativt 6 september.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

 


Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sommarjobb som skattehandläggare inom beskattningsområdet i Örebro

Skattehandläggare
Läs mer Jan 24
Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som skattehandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig en insyn i hur det är att arbeta på Skatteverket.

Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av varierande omfattning och komplexititet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, e-post och brev i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Ärenden som du kommer hantera ställer krav på snabbhet och effektivitet.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du kommer sedan självständigt få driva dina ärenden och samverka med andra. Du kommer stöta på olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.

Du tillhör en skatteenhet som har verksamhet i Karlstad och Örebro. Din placering är i Örebro.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:


• självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat men samtidigt vara en bra lagspelare
• ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor.
• arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
• ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du ska även ha:


• en pågående eller nyligen avslutad akademisk utbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik.

Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete på Skatteverket och/eller har relevant administrativ arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller juridik. Det är även önskvärt om du har godkända högskolepoäng i beskattnings- eller skatterätt.

Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad från och med 2019-04-23 till och med 2019-09-13, eller enligt överenskommelse.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

 

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Sektionschef inom processverksamhet och utredningsstöd , Karlstad / Örebro

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 14
Vill du leda medarbetare och utveckla verksamheten i ett uppdrag som bidrar till samhällsnytta? Som chef i första linjen för en nybildad sektion har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du är en utvecklingsorienterad och kommunikativ ledare som är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor.

Om jobbet
Du är chef i första linjen och har verksamhets- och personalansvar för din sektion som arbetar med rättsligt utredningsstöd och processföring inom beskattningsområdet till alla områden inom skatteavdelningen. Sektionen bildades i samband med Skatteavdelningens omorganisation den 1 januari 2019 och består av medarbetare på två orter, i Karlstad och Örebro.

Du leder, planerar och följer upp arbetet så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert. Tillsammans med medarbetarna utvecklar du verksamheten i linje med vår strategiska inriktning, bland annat genom att använda digitaliseringens möjligheter. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. En viktig del i ditt uppdrag är inledningsvis att skapa gemenskap och delaktighet och att utveckla ett gemensamt arbetssätt och samarbetsformer mellan orterna. Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Som sektionschef hos oss leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Du har en viktig roll i Skatteverkets förändringsresa och leder medarbetare i en organisation där vi ska visa tillit till varandras förmågor och ge varandra handlingsutrymme. Du utvecklas som ledare och person genom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter.

Du är chef för sektion 6 på enhet 53 på Skatteavdelningen. Sektionen har 15 medarbetare. Du kommer att vara placerad i Karlstad eller Örebro. 

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:


• kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
• visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap
• vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
• kunna leda och fatta beslut
• driva arbetet mot uppställda mål
• visa mod i ledarskapet genom att vara öppen för nytänkande
• leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang
• ha helhetssyn.

Du ska även ha: 


• en högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik eller ekonomi alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom Skatteverket
• aktuell erfarenhet av ledarskap, samordningsuppdrag eller projektledning.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare men uppdraget och förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat. Anställningen kan inledas med provanställning i sex månader. Tester kan komma att användas som ett led i urvalsprocessen.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning. Det innebär att du måste vara svensk medborgare.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!


Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu