Transportstyrelsen jobb i Örebro

Hitta lediga jobb hos Transportstyrelsen i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Örebro.

Utredare Civil beredskap

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 24
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen är en beredskapsmyndighet vars verksamhet är viktig för att Sveriges transporter ska fungera i vardag, kris och krig. Transportstyrelsen ingår i beredskapssektor transporter, vilket är en av 10 beredskapssektorer i strukturen för Sveriges civila försvar.

Tjänsten som utredare inom civil beredskap är placerad vid generaldirektörens ledningskansli. Ledningskansliet ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. Som Utredare inom civil beredskap kommer du tillsammans med två erfarna kollegor bland annat att arbeta med att utveckla och förvalta strukturer för krisberedskap och civilt försvar inom myndigheten. Arbetet leds av myndighetens säkerhetschef och huvuddelen av arbetet bedrivs i myndighetens lokaler i Örebro, Norrköping eller Borlänge. Det kommer att förekomma resor inom landet.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen här. 

Du kommer att

• medverka i planering och samverkan med myndigheter och aktörer inom Transportstyrelsens uppdrag, med särskilt fokus på beredskapssektor transporter
• genomföra analyser och utredningar, samt omsätta dessa i beredskapsplanering
• samverka med olika aktörer under fredstida kriser och vid höjd beredskap, samt säkerställa att beredskapsplanering och arbete med lägesbilder sker enligt överenskomna planer
• planera och genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser inom civil beredskap
• tjänstgöra som myndighetens tjänsteman i beredskap (TiB)
• delta i operativt arbete i myndighetens krisledningsstab vid behov.

Du måste ha

• erfarenhet av arbete med krisberedskaps-, kontinuitets- eller totalförsvarsfrågor
• kunskap om relevanta författningar inom området
• erfarenhet av analys- eller utredningsarbete
• erfarenhet av att omsätta analyser och utredningar i praktiskt arbete
• erfarenhet av att samverka med externa aktörer för att kunna lösa egna eller gemensamma uppdrag och mål
• god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
• B-körkort.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle
• erfarenhet av att utveckla arbetssätt och processer
• erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar
• erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser eller motsvarande
• erfarenhet av krislednings- och stabsarbete
• erfarenhet av att arbeta med upprättande av lägesbilder, genomföra analyser eller att sammanställa beslutsunderlag
• erfarenhet att tjänstgöra som TiB.

Vi vill att du

• som person har lätt för att kommunicera, samarbeta och bemöta andra personer på ett professionellt och trevligt sätt
• är drivande och har förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar och ta initiativ till förbättringar också vid oklara ansvarsförhållanden
• är lösningsfokuserad, analytisk och strukturerad
• har förmåga att ställa om till nya förutsättningar och omprioriteringar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Örebro eller Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Gustavsson, 010 – 4953726 peter.gustavsson@transportstyrelsen.se. ST, Anna Malmborg och Saco, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-157.  Vi behöver din ansökan senast den 14 februari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om Ledningskansliet

Generaldirektören har ett ledningskansli. Ledningskansliet består av överdirektören, en säkerhetsfunktion och en kanslifunktion. Vi ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete samt ger assistans och administrativt stöd till generaldirektören och överdirektören. Vi finns i Norrköping och Örebro.

Ansök nu

Sektionschef inom produkt fordonsuppgifter

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 23
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Som sektionschef skall du ansvara för utvecklingen och förvaltningen av ett antal processer, projekt och IT-lösningar som omfattar bland annat informationsförsörjning, mina sidor för avdelningen, fordonsappen, sms-tjänster och EUCARIS tjänster. Vi implementerar produktområden och du kommer vara med att fortsätta bygga upp verksamheten med ett team av duktiga medarbetare.

Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. Uppdraget kommer att erbjuda dig ett kreativt arbete att leda med spännande utmaningar för dig som ledare. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom Fordonsinformationsavdelningen, enhet VTR, sektionen Fordonsuppgfiter och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att


• utveckla ditt verksamhetsområde och dess processer
• ansvara för ett antal projekt som är en del av vårt vägtrafikregister
• ansvara för utveckling och förvaltning av områdets verksamhetsplan och ett antal IT komponenter
• leda ledare från IT och verksamhet för att uppnå Transportstyrelsen och Fordoninformations uppdrag för ditt ansvarsområde
• följa upp verksamhetsområdet
• vara en del av den nya enheten VTR ledningsgrupp och bidra i produktområdesarbetet

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom juridik, systemutveckling eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att leda team som arbetat med utveckling och förvaltning av komplexa systemlösningar. 
• erfarenhet av att agila arbetsmetoder och utvecklingsprocesser
• erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp

Det är meriterande om du också har

• arbetat som chef i statlig förvaltning eller myndighet
• genomfört utbildning inom förändringsledning och arbetat med förändringsledning
• kan påvisa ett kunddrivet ledarskap
• erfarenhet av tvärfunktionellt arbete

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Torbjörn Bülow på 010 - 4956716, torbjorn.bulow@transportstyrelsen.se. Saco, Astrid Edlund och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-12087. Vi behöver din ansökan senast den 13 februari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Enhetschef

CIO, Chief Information Officer/IT-chef
Läs mer Jan 20
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi söker enhetschef med ansvar för utveckling och förvaltning inom flertalet av de produktområden som stödjer myndighetens kärnverksamhet. Arbetet utförs i nära samarbete med respektive kärnverksamhet inom hela myndigheten och du är därmed involverad i flertalet av Transportstyrelsens mest kritiska och omfattande projekt.

Enheten arbetar med förvaltning och utveckling av it-system åt myndighetens olika kärnverksamheter i huvudsak inom fordonsinformation, uppbörd, skatter och avgifter samt väg och järnväg. Du leder arbetet inom enheten där ett drygt 90-tal personer arbetar, där din förmåga att kommunicera och motivera är viktig. Inom enheten finns 6 sektioner med sektionschefer som du också ansvarar för och som bildar enhetens ledningsgrupp – som du också leder.

I ditt uppdrag ingår också att aktivt leda och samordna kompetens- och resurförsörjningen för myndighetens produktområden.Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och är viktig för arbetet med den strategiska utvecklingen av Transportstyrelsen nuvarande och framtida it-verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din enhet och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för underställda chefer och medarbetare i deras arbete och utveckling. Du är en viktig företrädare för arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att


• ansvara för förvaltning och utveckling av it-system åt myndighetens kärnavdelningar i huvudsak via etablerade produktområdena som är myndigheten modell för it-styrning
• ansvara för avrop och styrning av externa konsulter och leveranser
• ansvara för och leda en samlad kompetens- och resurförsörjning inom avdelningen
• ha kontakt med externa leverantörer
• ingå i avdelningens ledningsgrupp 
• driva verksamhetsutveckling inom enheten samt också bidra och ansvara för avdelningens verksamhetsutveckling.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat med strategiska it-frågor
• flerårig erfarenhet av att arbeta som chef över andra chefer
• flerårig erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
• flerårig erfarenhet av att driva kompetens- och resursförsörjningsfrågor i ett operativt, taktiskt och strategiskt perspektiv.
• flerårig erfarenhet av att arbeta med utveckling och förvaltning av IT-stöd
• arbetat som chef i statlig myndighet
• svenskt medborgarskap då anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av säkerhetsarbete och säkerhetskydd som t ex säkerhetsprövningar
• vana att arbeta med externa leverantörer
• erfarenhet av lagen om offentlig upphandling.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör It, Linn Myhrman, 010 –4956077 linn.myhrman@transportstyrelsen.se. ST, Anna Malmborg och Saco Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-254. Vi behöver din ansökan senast den 10 februari. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Lead developer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 20
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Vill du bidra till samhällsnytta på en arbetsplats med engagerade och stöttande kollegor? Då är Transportstyrelsen arbetsplatsen för dig. Vi söker dig som är redo för nästa steg i din karriär som lead developer eller redan är lead developer. På Transportstyrelsen finns stora möjligheter att lära och utvecklas inom området.

Vi står just nu inför ett av våra mest spännande utvecklingsuppdrag och det största i myndighetens historia. Vi ska börja bygga ett nytt, modernt och robust vägtrafikregister – ett samhällsviktigt system som måste vara tillgängligt dygnet runt och året om för att försörja myndigheter, branscher, företag och medborgare med information om fordon, dess ägare och körkortsinnehavare. Därför behöver vi bli fler och förstärka med en rad olika kompetenser främst inom it och verksamhetsutveckling.

Om jobbet
Hos oss har du en viktig funktion och tillsammans med ditt team bidrar du med din kompetens i samband med problemlösning och i olika projekt för att utveckla tekniska lösningar. Du kommer att ingå i ett engagerat och kvalificerat leveransteam med möjlighet att utvecklas utifrån din kompetens och inriktning. På Transportstyrelsen byggs just nu upp ett nytt IT-system med förmågan att förstå hur olika sorters information relaterar med varandra såsom verksamhetsstrukturer, komponenter, applikationer, servrar och brandväggsregler. Det finns starka effektiviserings- och kvalitetsperspektiv som driver arbetet.Det nya IT-systemet kommer vara centralt när vi på bästa sätt ska förstå hur det gamla vägtrafikregistret ska kunna förflyttas till ett nytt och modernt vägtrafikregister. Som lead developer hos oss kommer du få möjlighet att få vara med och bygga upp ett IT-system från grunden som kommer vara mycket viktig för Transportstyrelsen. Du kommer också att coacha ett team i systemutvecklingsprocessen.

Arbetet kommer delvis att handla om forskning och innovation. Vi ser framför oss att vi behöver öka våra kunskaper inom både avancerad analys, AI, Maskininlärning och Visualiseringsteknik inom 2D och 3D.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• vara en del av ett skickligt agilt utvecklingsteam
• arbeta med avancerade system och nyskapande systemutveckling.

Du måste ha

• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Transportstyrelsen bedömer likvärdig 
• minst 4 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med C#
• minst 2 års erfarenhet av databaser och MS
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av att leda team i utvecklingsarbete
• erfarenhet av agil utveckling
• erfarenhet av grafdatabasen Neo4j
• erfarenhet av testdriven utveckling
• erfarenhet av automatiserade tester
• en analytisk förmåga att kunna analysera och prioritera problem samt bestämma i vilken ordning de olika stegen ska tas.

Vi vill att du

• tar stort eget ansvar med en hög initiativförmåga och vill fortsätta utvecklas inom området
• har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar
• hittar snabbt lösningar på uppkomna problem genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
• är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer då att genomföras.

Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret. Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Anis Kovacevic, 010-49 553 82, anis.kovacevic@transportstyrelsen.se. Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Axel Frick via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-1. Vi behöver din ansökan senast den 10 februari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.


Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning.

Ansök nu

It-säkerhetsarkitekt - Örebro

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jan 19
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
På enhet It-säkerhet vill vi vara något extra. Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.

Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av it-säkerheten inom myndigheten. Du kommer vara en viktig del i att myndigheten når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har nyligen påbörjat etablering av egen drift, utveckling av nytt vägtrafikregister samt långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder. Så här finns många och utvecklande utmaningar som väntar på dig!

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta strategiskt med it-säkerhetsarbetet för hela myndigheten
• stödja projekt, produktområden och linjeverksamhet med säkerhetskrav, vägledning, arkitektur och design
• stödja projekt, produktområden och linjeverkasamhet med strategiska vägval, analyser och ramstyrning
• delta i arbete för granskning, uppföljning och revision inom området
• upprätta och revidera styrande dokument för it-säkerhet
• ta fram/revidera och genomföra utbildningar inom området
• granska och handlägga interna och externa remisser inom it-säkerhetsområdet.

Du måste ha

• minst 2 års högskole- eller universitetsutbildning med it-inriktning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• bred och djup teknisk förståelse inom ett eller flera av följande teknikområden: it-infrastruktur, nätverkskommunikation, utveckling och design (främst .NET), integrationsplattformar, samt lagring och backup
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du också har

• minst 2 års erfarenhet av arbete med säkerhetsinriktning
• minst 1 års erfarenhet av arbete som arkitekt inom it-området
• minst 2 års erfarenhet att jobba i en större myndighet eller offentlig verksamhet
• erfarenhet av att jobba som förvaltningsledare eller projektledare
• erfarenhet att jobba med ramverk och standarder så som ISO 2700x, CIS Controls, NIST, NIS
• god kunskap i Offentlighets- och sekretesslagen
• god kunskap i säkerhetsskyddslagen
• god kunskap i MSB´s föreskrifter för informationssäkerhet samt säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter
• certifieringar inom ramen för tjänsten, (ex. lösningsarkitekt, infrastruktur, kommunikation, säkerhets certifieringar).

Vi vill att du

• har förmåga att arbeta strukturerat, är noggrann och analytiskt lagd
• har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga och balanserad dialog med olika intressenter
• är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
• är flexibel, prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter
• är mål- och lösningsorienterad och öppen för förändring.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi vill att du speglar en sund värdegrund bestående av utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Det kan förekomma resor i tjänsten. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Intervjuer kan komma att ske löpande. Videointervju kan bli aktuellt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta It-säkerhetschef Joachim Forsberg 010-495 62 22 joachim.forsberg@transportstyrelsen.se

ST, Anna Malmborg och Saco, Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer 2023-272. Vi behöver din ansökan senast den 9 februari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Handläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Nu söker vi dig som vill arbeta som handläggare på Ärendestödssektionen.
Om du tycker om utmaningar och att arbeta självständigt så kommer detta arbete att passa just dig. Du kommer att ha möjlighet att vara med och forma din egen kompetensutveckling & förbättra befintliga arbetssätt. På enheten arbetar vi gränsöverskridande över sektionsgränserna och det kan komma att bli aktuellt med flexibla arbetsuppgifter.
Arbetet som handläggare innebär att ta del av både nya och gamla ärenden som ska gås igenom, granskas och maskas vid behov.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• vara en del av processen vid hantering av maskning av personuppgifter
• granska dokument.

Du måste ha

• en avslutad akademisk utbildning, gärna med inriktning mot administration
• aktuell erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter
• god datorvana (Officeprogram)
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
• aktuell erfarenhet av att granska och kontrollera inkomna handlingar på en statlig myndighet.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av W3D3
• erfarenhet av Bildfångst
• erfarenhet av VTR.

Vi vill att du

• har ett högt säkerhetsmedvetande
• trivs med att arbeta självständigt men kan också jobba i grupp
• är flexibel och inte främmande för nya arbetssätt och rutiner
• är ansvarsfull och noggrann i ditt arbete samt bidrar med en effektiv arbetsinsats.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är vikariat på 18 månader med placering i Örebro eller enligt överenskommelse. Vi vill att du börjar i maj 2023.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Sanna Lennartsson, 010 – 495 66 76 sanna.lennartsson@transportstyrelsen.se.
ST, Siv Nederman och Saco, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-49. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Operatör till ärendestöd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Nu söker vi dig som vill arbeta som operatör på Ärendestödssektionen.
Om du tycker om utmaningar, ett flexibelt arbete och processförbättringar så kommer detta arbete att passa just dig. Du kommer att ha möjlighet att vara med och forma din egen kompetensutveckling, förbättra befintliga arbetssätt och jobba med områdesansvar. På enheten arbetar vi mot en ökad digitalisering, att minska antal inkomna fysiska handlingar och införa nya smarta e-tjänster för våra medborgare. Du blir en viktig del i processen och förväntas leverera förbättringsförslag. Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling inom produktions- och säkerhetsområdet. På enheten arbetar vi gränsöverskridande över sektionsgränserna och det kan komma att bli aktuellt med flexibla arbetsuppgifter.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• vara en del av processen vid hantering av inkomna fysiska handlingar
• öppna och sortera post
• skanna, datasätta samt arkivera inkomna handlingar.

Du måste ha

• som minst en avslutad gymnasieutbildning
• aktuell erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god datorvana (Officeprogram)
• aktuell erfarenhet av att granska och kontrollera inkomna handlingar inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete med säkerhetsklassad information
• erfarenhet av W3D3
• erfarenhet av digitalisering och arkivering av fysiska handlingar.

Vi vill att du

• flexibel - har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar
• hänsynstagande - har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn
• initiativtagande - tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är vikariat på 18 månader eller överenskommelse med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Sanna Lennartsson, telefon 010-495 66 76,
sanna.lennartsson@transportstyrelsen.se
ST, Siv Nederman och Saco, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-48.  Vi behöver din ansökan senast den 31 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

It-strateg

IT-strateg
Läs mer Jan 2
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
På Strategienheten vill vi vara något extra. Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.

It-avdelningens Strategienhet behöver utökas och vi söker dig som vill vara med på vår resa! Funktionen utgörs av en mindre grupp med seniora medarbetare som fokuserar på avdelningens strategiutveckling, utredning och generell rådgivning i strategiska frågor. I stora drag handlar det om att skapa strukturer i komplex materia och omsätta det i handling.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med systematisk omvärlds- och invärldsbevakning inklusive pedagogisk informationsspridning av resultatet
• leda utredningar inom frågor som är strategiskt viktiga för avdelningen
• vara rådgivare inom ledning och styrning och att vara ett strategiskt bollplank för avdelningsledningen i frågor om mål, målstyrning, verksamhetsplanering, strategiutveckling, organisationsutveckling och etablering av beslutade strategier
• etablera och vidareutveckla avdelningens övergripande verksamhetsarkitektur gällande arbetssätt, processer, ledningssystem, och kvalitetsarbete
• representera avdelningen såväl internt som externt i utredningar, nätverk, forum, styrgrupper, referensgrupper och delta i remissarbete
• företräda det strategiska perspektivet i pågående uppdrag och projekt.

Du måste ha

• akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat på strategisk nivå
• flerårig arbetslivserfarenhet inom it-området i en större organisation
• flerårig erfarenhet som ledare antingen som chef, projektledare eller teamledare.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• att utveckla organisationer
• verksamhetsutveckling
• processorientering
• verksamhetsarkitektur
• ledningssystem för IT-styrning t.ex. ITIL, SaFE
• metodisk omvärldsbevakning.

Vi vill att du

• är en god kommunikatör och kan vara en god ambassadör för verksamheten internt och utanför myndigheten
• är självständig och drivande men också har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga
• är nyfiken med en välutvecklad förmåga att lära dig nya saker
• har en god ledarförmåga
• har erfarenhet av att kunna förklara och förmedla komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt
• har vana att arbeta och leverera i en dynamisk grupp med höga förväntningar på kvalitet och med en tydlig kultur kring stöd och feedback.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lars Degeryd 010-4957701 lars.degeryd@transportstyrelsen.se. ST Anna Malmborg och Saco, Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-12113. Vi behöver din ansökan senast den 30 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Teamleader för integration

Teamledare
Läs mer Jan 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Som teamleader på sektion Integration är din uppgift att operativt leda våra utvecklingsteam i sitt dagliga arbete och agera som teamens talesperson i olika nätverk och sammanhang.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl har tilltagna semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• hålla ihop teamen och ta ansvar för att teamen levererar enligt krav/prioritering ställda av produktägare
• leda och koordinera arbetet i arbetsgrupper såväl inom det egna området som med angränsade områden och kärnverksamheter
• planera, koordinera och följa upp på aktiviteter, uppdrag och leveranser utifrån fastställda planer och prioriteringar från både interna och externa parter
• medverkar till att skapa effektiva team och arbetssätt
• generell administration kring teamen som exempelvis ansvar för Kan-Ban-board på teamnivå
• releasehantering av teamens releaser och säkerställa att processer följs (CM)
• hantering av teamets scrum-möten
• arbeta nära produktägare och sektionschef.

Du måste ha


• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet av att leda i roller som exempelvis: scrum master, teamleader, projektledare, uppdragsledare, förvaltningsledare eller motsvarande roll som vi bedömer likvärdig
• goda kunskaper om scrum, agila värderingar och principer inom området
• erfarenhet av förändringsarbete

• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har


• certifiering som scrum master
• certifiering som kravanalytiker
• erfarenhet av coachande och kommunikativt ledarskap
• arbetat i Azure DevOps Server
• arbetat med change och releaser.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och lösningsfokuserad
• är drivande och har en helhetssyn
• är strukturerad i ditt arbetssätt
• är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussioner för teamens bästa
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer
• har förmåga att kunna se helhet och förklara komplexa förhållanden. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Eriksson, 010 – 495 45 47 hanna.eriksson@transportstyrelsen.se.

ST, Anna Malmborg och Saco, Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-69.  Vi behöver din ansökan senast den 29 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Senior testare inom området för skatter och avgifter

Systemtestare
Läs mer Jan 3
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet

Här finner du gemenskap och nybyggaranda. Vi arbetar inom agila team som ansvarar för förvaltning och nyutveckling av både interna och externa it-lösningar inom skatte- och avgiftsområdet.

Nu söker vi dig som brinner för test och som vill jobba inom en verksamhet där samhällsnytta kommer i första hand. Vi kan erbjuda dig samarbete, gemenskap, kunskap och glädje. Du har tillsammans med dina ambitiösa och trevliga kollegor, stora möjligheter till kompetensutveckling och många interna karriärmöjligheter. Hos oss finner du viljan att tänka framåt.

Som testare är du med i utvecklingen av effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. 

På IT-avdelningen har vi även en väletablerad testfunktion som jobbar på en övergripande plan och ser till att vi jobbar enhetligt inom hela testområdet.

Hos oss är du viktig

Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att


• under eget ansvar ta fram, genomföra och analysera utfall av tester, utvärdera och rapportera testresultat
• vara med i workshopar och ge support kring lösningar
• stötta och utbilda de agila teamen med testkompetens
• stötta och utbilda användare i våra system
• driva förbättringar och automatiseringar.

Du måste ha


• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• flerårig arbetslivserfarenhet av test
• flerårig arbetslivserfarenhet inom it-området
• kunskaper inom testfallsdesign och testmetodik
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.

 Det är meriterande om du också har


• programmeringserfarenhet inom .NET-plattformen
• erfarenhet av agila metoder
• erfarenhet av testledning

Vi vill att du


• har ett engagemang och en vilja att utveckla och utvecklas
• har god analytisk förmåga
• är öppen, har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer
• är kommunikativ och lyhörd.

 Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med placering  i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor, välkommen att kontakta sektionschef Jennie Sandberg, 010-495 52 26, jennie.sandberg@transportstyrelsen.se

Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök

Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-47. Vi behöver din ansökan senast den 29 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen Antal anställda:

Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef Identitet och behörighet

Driftchef, data
Läs mer Jan 10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker sektionschef med erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt arbete gällande identitet och åtkomsthantering i olika it-miljöer. Du ska också ha en önskan att vara med i resan att skapa en modern och effektiv it-drift som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Teamet är även ett stöd till kärnverksamheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. Detta uppdrag kommer att kräva hårt arbete och stundtals utmanande situationer för dig som ledare att hantera. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter.

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Myndighetens ledarskapsfilosofi bygger på ett konstruktivt och stödjande ledarskap. Det ligger även i linje med den förflyttning vi gör mot ett agilt arbetssätt.

Du kommer att ansvara för


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom t ex it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att leda team som ansvarar för katalogtjänster som exempelvis Active Directory i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av att leda team som ansvarar för behörighetshantering i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• att leda organisationer i komplexa it-miljöer
• ramverk för att hantera digitala och elektroniska identiteter
• system och andra källor som exempelvis script för automatisk identitets- och gruppetablering
• integrering av innehållet i kataloger med HR-system och andra auktoritetskällor
• områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet
• chefskap inom offentlig förvaltning.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta TF Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.
Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11941.  Vi behöver din ansökan senast den 22 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!


 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:

Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping. Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef - Applikationsdrift

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och Driftstyrning är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker sektionschef med erfarenhet av it-drift med en önskan att vara med i resan att skapa en modern och effektiv organisation som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Teamet är även ett stöd till kärnverksamheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter. 

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din [avdelning, enhet, sektion] och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att ansvara för


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• relevant akademisk examen inom tex it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av ledarroll inom it-drift i en stor och komplex organisation.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• applikationsdrift i en it-driftsorganisation
• att leda utvecklings- och förändringsarbete
• områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet
• chefskap i offentlig förvaltning.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.

Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer: TSG 2022-11573.  Vi behöver din ansökan senast den 22 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Utredare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 22
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med att leda, driva och samordna olika analys- och utredningsuppdrag på en ofta organisationsövergripande nivå, och som tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

Tjänsten är placerad på avdelning Fordonsinformation, på en av två sektioner på Staben där vi hanterar frågor inom säkerhet, informationssäkerhet, utredning och administration. Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet.  På Staben jobbar vi i team och har ett nära samarbete med våra kollegor på enheten. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar samarbeten och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.  

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• samordna föreskriftsarbeten och remissvar
• leda, samordna och medverka i utredningar och uppdrag; skriva och föredra analyser, rapporter och beslutsunderlag
• samordna och följa upp aktiviteter och uppdrag inom avdelningens verksamhetsområden
• bistå med sakkunskap och arbetsmetoder till verksamheterna
• delta i övriga uppdrag inom enhetens områden.

Du måste ha

• akademisk utbildning inom en för tjänsten relevant inriktning, gärna inom juridik, statskunskap eller samhällskunskap, alternativt motsvarande  erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete som vi bedömer likvärdigt
• erfarenhet av arbete med utredningar och analyser
• erfarenhet av att leda, driva och samordna frågor/uppdrag på organisationsövergripande nivå
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• arbetat i ledningsnära verksamhet, t ex stab eller ledningsstöd
• erfarenhet av arbete med regelutveckling
• erfarenhet av arbete med ekonomi-, skatte-, eller betalfrågor ur ett juridiskt perspektiv
• arbetat med uppgifter i syfte att kvalitetssäkra verksamhet, t ex uppföljningar, förbättringsrevisioner och ledningssystem
• kunskap om dokumenthantering, t ex diarieföring, arkivering och gallring. 

 Vi vill att du

• har god förmåga att växla mellan olika uppgifter och lätt för att anpassa dig efter nya förutsättningar
• har en god analytisk förmåga och kan se logik och samband i komplex information och sammanhang 
• tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att själv strukturera ditt arbetssätt och driva processer mot det uppsatta målet
• tar egna initiativ till utveckling, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

 Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Marie Kensby, 010 – 495 79 36 marie.kensby@transportstyrelsen.se. ST, Jannike Jansson och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11746.  Vi behöver din ansökan senast den 16 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Sektionschef inom integration - It

Driftchef, data
Läs mer Dec 22
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker sektionschef med erfarenhet av integrationer med en önskan att vara med i resan att skapa en modern och effektiv it-drift som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Teamet är även ett stöd till kärnverksamheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med andra  inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter.

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping, Göteborg och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Myndighetens ledarskapsfilosofi bygger på ett konstruktivt och stödjande ledarskap. Det ligger även i linje med den förflyttning vi gör mot ett agilt arbetssätt.

Du kommer att ansvara för

• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha 

• relevant akademisk examen inom tex it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Transportstyrelsen bedömer likvärdig 
• mer än ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• mer än fem års erfarenhet av ledarroll inom integrationer i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.
• erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• samarbete med myndigheter eller andra stora organisationer
• olika integrationsplattformar som samverkar med olika funktionaliteter
• integrationer i samverkan med schemalagda uppdateringar i databaser
• områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.
Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11576. Vi behöver din ansökan senast den 15 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef - Applikationsdrift

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 19
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och Driftstyrning är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker sektionschef med erfarenhet av it-drift med en önskan att vara med i resan att skapa en modern och effektiv organisation som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Teamet är även ett stöd till kärnverksamheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter. 

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din [avdelning, enhet, sektion] och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att ansvara för


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• relevant akademisk examen inom tex it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av ledarroll inom it-drift i en stor och komplex organisation.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• applikationsdrift i en it-driftsorganisation
• att leda utvecklings- och förändringsarbete
• områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet
• chefskap i offentlig förvaltning.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.

Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer: TSG 2022-11573.  Vi behöver din ansökan senast den 15 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef Verksamhetsstöd

Driftchef, data
Läs mer Dec 22
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och Drift är har skapats för att bygga upp en egen drift av myndighetens infrastruktur, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker en sektionschef med stor erfarenhet av leverantörsstyrning. Vi vill att du ska vara med i resan att skapa en modern och effektiv it-drift som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Dina medarbetare är ett stöd till övriga Infrastrukturenheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med andra inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter.

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet. 

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Myndighetens ledarskapsfilosofi bygger på ett konstruktivt och stödjande ledarskap. Det ligger även i linje med den förflyttning vi gör mot ett agilt arbetssätt.

Du kommer att ansvara för


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom t ex it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• flerårig erfarenhet av leverantörsstyrning i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av projektledning på hög nivå
• god erfarenhet av avtal och licenshantering i en stor organisation
• erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• informationssäkerhet och/eller it-säkerhet
• att leda organisationer i komplexa it-miljöer.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta TF Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.
Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11575.  Vi behöver din ansökan senast den 15 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef Identitet och behörighet

Driftchef, data
Läs mer Dec 22
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-säkerhet. Vi söker sektionschef med erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt arbete gällande identitet och åtkomsthantering i olika it-miljöer. Du ska också ha en önskan att vara med i resan att skapa en modern och effektiv it-drift som motsvarar verksamhetens behov.  

Som sektionschef jobbar du i en linjeverksamhet som ett team med dina kollegor och enhetschef. Teamet är även ett stöd till kärnverksamheten. Du kommer ha personalansvar för dina medarbetare och vid behov även ansvar för konsulter. Detta uppdrag kommer att kräva hårt arbete och stundtals utmanande situationer för dig som ledare att hantera. En viktig ledstjärna i uppdraget är att med god sakkunskap kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med övriga funktioner inom enheten, avdelningen och övriga myndigheten. Tillsammans ska vi skapa professionella sektioner för att möta framtidens krav på organisation, teknik och i samverkan med andra myndigheter.

Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Myndighetens ledarskapsfilosofi bygger på ett konstruktivt och stödjande ledarskap. Det ligger även i linje med den förflyttning vi gör mot ett agilt arbetssätt.

Du kommer att ansvara för


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning inklusive rekrytering
• verksamhetsplanering, kort och långsiktig
• lednings- och styrgruppsarbete
• egna uppdrag/projekt
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom t ex it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att leda team som ansvarar för katalogtjänster som exempelvis Active Directory i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av att leda team som ansvarar för behörighetshantering i en stor och komplex it-driftsorganisation
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• att leda organisationer i komplexa it-miljöer
• ramverk för att hantera digitala och elektroniska identiteter
• system och andra källor som exempelvis script för automatisk identitets- och gruppetablering
• integrering av innehållet i kataloger med HR-system och andra auktoritetskällor
• områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet
• chefskap inom offentlig förvaltning.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta TF Enhetschef Henrik Walve, 010-495 51 34, henrik.walve@transportstyrelsen.se.
Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11941.  Vi behöver din ansökan senast den 15 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!


 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:

Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping. Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

IT-arkitekt till PO Körkort

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Dec 14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Vi vill bli fler!
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag cirka 260 anställda samt ett antal konsulter. Vi vill nu bli fler anställda och minska andelen konsulter. Därför vill vi att just du kommer till oss, som anställd, och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag. Här får du chansen att jobba med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. 

I rollen som  it-arkitekt på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden fordon, körkort och yrkestrafik, system som stödjer hundratusentals användare. Du designar nya lösningar och features samt vidareutvecklar hållbarheten av befintliga system. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade och omväxlande vardag.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba med it på Transportstyrelsen

Du kommer att• ansvara och förvalta it-arkitekturen inom ditt verksamhets- eller teknikområde vilket innebär att du ansvarar för att analysera och ta fram lösningar för verksamhetens behov, för en kort- och långsiktigt hållbar it-arkitektur
• ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
• göra avvägningar mellan kort- och långsiktiga lösningar
• designa och utforma it-lösningar så att de uppfyller både verksamhetens krav samt de tekniska regler och riktlinjer som gäller
• stötta och vägleda systemutvecklare och systemförvaltare för att säkerställa en hög kvalitet samt att beslutade strategier följs
• samarbeta med systemdrift för att lösa akuta problem och anpassa lösningar för att få en effektiv och stabil drift
• ha en vision och plan för att kunna möta framtidens behov inom området.

Tekniker och verktyg vi för närvarande arbetar med:


• C#
• Net Core/ ASP.Net
• Angular
• MVC
• Net Web Api /WCF
• Javascript
• Enhetstestning & automatiska tester
• Azure/Azure Stack.
• Enterprise Architect.

Du måste ha


• en akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst 3 års erfarenhet av .Net-utveckling
• minst 1 års aktuell erfarenhet av arbete som it-arkitekt
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har


• certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
• erfarenhet av att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex it-organisation
• erfarenhet av arbete i Windows-miljöer
• erfarenhet av it-drift
• arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
• erfarenhet av agila metoder/team
• erfarenhet av Enterprise Architect
• erfarenhet av nServiceBus.

Vi vill att du


• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika problem samtidigt
• känner dig trygg i att ta välgrundade och motiverade beslut
• tar stort eget ansvar med en hög initiativförmåga
• är lyhörd
• är kommunikativ och kan prata med olika personer på deras språk, oavsett om de är programmerare eller användare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intresserad?
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl vid frågor, via e-post maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se.

Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11763.  Vi behöver din ansökan senast den 8 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 18
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Sektionschef sökes till sektionen som ansvarar för myndighetsgemensamma it-system inom ärendehantering, diarieföring och kommande e-arkiv. Dessa it-system är mycket centrala för myndighetens verksamhet och informationshantering, vilket ställer stora krav på alltifrån funktionalitet till tillgänglighet.

På sektionen arbetar man med flera leveransmodeller där en stor del består av egenutveckling, men också av leverans från externa leverantörer. I dagsläget ingår personalansvar för 12 anställda samt ansvar för 15 konsulter. Du ansvarar även för leverantörskontakter och avtal inom sektionens områden. Merparten av de anställda och konsulterna finns idag i Örebro, några i Norrköping och framöver kan andra orter vara aktuella.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för enheten som består av 6 sektioner med totalt ungefär 80 anställda och drygt 50 konsulter.

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att arbeta med


• ledning och utveckling av medarbetare
• kompetensförsörjning, inkl rekrytering och konsultavrop
• verksamhetsutveckling inom it
• lednings- och styrningsarbete
• egna uppdrag
• budgetarbete
• uppföljning.

Du måste ha

• akademisk utbildning inom it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
• aktuell erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
• erfarenhet av agilt ledarskap. 

Vi vill att du

• är intresserad av människor både som grupp och individer och kan coacha människor till framgång
• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Therese Engdahl på 010 - 495 62 07, therese.engdahl@transportstyrelsen.se]. ST, Anna Malmborg och Saco, Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10886.  Vi behöver din ansökan senast den 11 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Scrum Master

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Dec 14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Hos oss får du chansen att jobba med och skapa unika system som verkligen har betydelse för framtiden. System som gör nytta dagligen för både privatpersoner och företag. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi pratar inte bara om framtiden – vi jobbar för att möjliggöra den. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och vi vill ta tillvara på vår gemensamma kunskap på bästa sätt. Vi arbetar för att du ska hitta en balans mellan jobb och fritid.

Nu söker vi dig, en Scrum Master, till Produktområde Körkort som utvecklar och förvaltar IT-lösningar inom Körkortsområdet. Detta i nära samarbete med medarbetare med många olika förmågor och roller från både Körkortsavdelningen, och från IT-avdelningen.

 

Om jobbet
Som scrum master har du uppgiften att främja samarbete och kommunikation i och utanför utvecklingsteamet med ett agilt förhållningssätt som grund. Du ledsagar teamet i att driva på mot att leverera värde utifrån de gemensamma regler ni har satt upp. Tillsammans strävar ni för att ständigt förbättra arbetet med att nå teamets mål, utveckla med rätt kvalitet och hålla en kontinuerlig och uthållig flödestakt . Du stöttar Produktägaren i att hantera backloggen. Du kan också fungera som teamets talesperson i olika nätverk. Du bistår teamet med att identifiera hinder och undanröja dessa. Utöver rollen som scrum master hjälper du till med mer it-inriktade frågor och arbetsuppgifter, t ex releaseplanera, planera uppgraderingar och beställa förutsättningar för drift samt andra it-koordinerande arbetsuppgifter.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• agera scrum master till ett eller flera utvecklingsteam
• stödja Produktområdet i it-realaterade frågor
• samordna operativa/taktiska frågeställningar med andra Produktområden, it:s linjeverksamhet och driftleverantören
• vid behov stötta leveransteamen med kravhantering eller systemutveckling eller testarbete utifrån ditt kompetensområde.

Du måste ha

• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet av att arbeta som scrum master
• mycket goda kunskaper om Scrum, agila värderingar och principer inom området
• erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i Microsoft.Net eller kravhantering eller test av mjukvara, utifrån ditt kompetensområde
• erfarenhet av förändingsarbete
• svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad i säkerhetsklass 
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• certifiering som Scrum master (t ex PSM, CSM eller motsvarande)
• erfarenhet av coachande och kommunikativt ledarskap
• arbetat i Azure DevOps Server.

Vi vill att du

• anammar vår värdegrund som visar att vi är möjliggörare, vi är modiga och tar ansvar och vi är hjälpsamma 
• är driven av utveckling och förbättringar, tar initiativ och är lösningsfokuserad 
• har förmåga att kunna se helhet och förklara komplexa förhållande. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Mer information
Anställningen är tillsvidare  med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl, via e-post  maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se.

Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11763.  Vi behöver din ansökan senast den 8 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Lösningsarkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 29
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag totalt cirka 450 medarbetare och konsulter. Vi vill nu bli fler och hoppas att just du kommer till oss och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag. Här får du chansen att jobba med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. 

I rollen som it-arkitekt på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden fordon, körkort och yrkestrafik, system som stödjer hundratusentals användare. Du designar nya lösningar och features samt vidareutvecklar hållbarheten av befintliga system. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade och omväxlande vardag.

Du kommer att jobba inom ett produktområde som jobbar med produktion, utskick, certifikat och kort, och som är ett stödobjekt åt verksamheten. Där stödjer man myndigheten inom områdena utskick av digitala och fysiska brev, korttillverkning, certifikatutgivning och färdskrivarkort.

Vi har ett 40-tal arkitekter på myndigheten idag och har även ett väletablerat arkitektforum som jobbar på ett övergripande plan och ser till att vi jobbar enhetligt med vår arkitektur.
Läs mer om att jobba med IT hos oss

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba med it på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ansvara och förvalta it-arkitekturen inom ditt verksamhets- eller teknikområde
• ansvara för att analysera, göra avvägningar och ta fram lösningar för verksamhetens behov, för en kort- och långsiktigt hållbar it-arkitektur
• ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
• designa och utforma it-lösningar så att de uppfyller både verksamhetens krav samt de tekniska regler och riktlinjer som gäller
• stötta och vägleda systemutvecklare och systemförvaltare för att säkerställa en hög kvalitet samt att beslutade strategier följs
• samarbeta med systemdrift för att lösa akuta problem och anpassa lösningar för en effektiv och stabil drift.

Du måste ha

• en akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• erfarenhet av systemutveckling inom .Net
• flerårig erfarenhet av arbete som it-arkitekt
• goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
• erfarenhet av att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex it-organisation
• erfarenhet av arbete i Windows-miljöer
• erfarenhet av it-drift
• arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
• erfarenhet av Enterprise Architect.

Vi vill att du

• är en analytisk och van problemlösare, som ser logik och samband i komplex information eller miljö 
• har god kommunikativ förmåga, är lyhörd, tydlig och kan anpassa din kommunikation efter situation
• arbetar enligt en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl och håller uppsatta deadlines
• är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Azad Kaveh, 010-495 60 63 azad.kaveh@transportstyrelsen.se, Saco, Peter Tang och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11143.  Vi behöver din ansökan senast den 8 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Erfarna testare till stödjande verksamhet

Systemtestare
Läs mer Nov 29
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Som erfaren testare på Transportstyrelsen är du med i utvecklingen av effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system som stödjer hundratusentals användare. I rollen är du med i arbetet att vidareutveckla hållbarheten av befintliga system och skapa testplaner för nya lösningar. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade, omväxlande och utvecklande vardag.

Du blir en värdefull kollega i ett skickligt agilt utvecklingsteam bestående av erfarna kravanalytiker och utvecklare som arbetar brett med alltifrån kravförståelse, design och implementation till testautomatisering och automatiserade driftsättningar.

Du kommer att jobba inom ett produktområde som jobbar med produktion, utskick, certifikat och kort, och som är ett stödobjekt åt verksamheten. Där stödjer man myndigheten inom områdena utskick av digitala och fysiska brev, korttillverkning, certifikatutgivning och färdskrivarkort.

Vi har även en väletablerad testfunktion som jobbar på ett övergripande plan och ser till att vi jobbar enhetligt inom hela testområdet.
Läs mer om att jobba med IT hos oss

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ta fram, genomföra och analysera utfall av tester, utvärdera och rapportera testresultat
• vara med i workshopar och ge support kring lösningar
• stötta och bidra i det agila teamet med testkompetens
• stötta och vid behov utbilda användare i våra system
• driva förbättringar och automatisering.

Du måste ha

• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• arbetslivserfarenhet från it-området
• flerårig arbetslivserfarenhet av test
• kunskaper inom testfallsdesign och testmetodik
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• programmeringserfarenhet inom .NET-plattformen
• erfarenhet av agila metoder.

Vi vill att du

• har god analytisk förmåga
• har en hög initiativförmåga, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
• har ett engagemang, vill fortsätta utvecklas och håller dig uppdaterad inom testområdet
• är självgående, noggrann och tar ansvar för kvaliteten i såväl de egna som teamets leveranser.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Azad Kaveh, 010-495 60 63 azad.kaveh@transportstyrelsen.se, Saco, Peter Tang och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11144.  Vi behöver din ansökan senast den 8 januari 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Kvalificerad utredare med intresse för omvärldsfrågor!

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 13
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Avdelningen för Körkort finns på fem av Transportstyrelsens orter och har ca 400 anställda organiserade i fyra enheter; Stabsenheten, Kundtjänstenheten, Utredningsenheten och Utvecklingsenheten. Staben utgör navet för avdelningen och ska ge stöd till övriga verksamheter med såväl generell som specifik kompetens. Den ska säkerställa att vi har fungerande styr- och ledningsprocesser samt de stödprocesser som detta kräver. Staben ansvarar för avdelningens ekonomi- och verksamhetsplanering, uppföljning, kvalitetsarbete, säkerhetsfrågor, informationssäkerhet, kris- och beredskapsplanering, remisshantering samt kompetensförsörjning.

I ansvaret ingår även att samordna och administrera olika övergripande områden för avdelningen samt utgöra sakexpertis inom körkortsområdet. Staben består av 11 medarbetare med gedigen kompetens inom olika specialistområden och just nu söker vi en kvalificerad utredare med intresse för arbete med internationella frågor, omvärldsbevakning samt uppdragsledning!

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• bidra i det strategiska arbetet som Staben ansvarar för
• medverka i arbetet med internationella frågor inom körkortsområdet
• leda avdelningens omvärldsarbete från bevakning till analys samt ingå i det myndighetsövergripande nätverket för omvärldsarbete
• initiera och driva regelutvecklingsfrågor inom körkortsområdet
• leda, samordna och medverka i utredningar och uppdrag inom avdelningens ansvarsområde 
• medverka i utredningar och uppdrag på andra avdelningar eller på myndighetsövergripande nivå
• samordna och besvara remisser som inkommer till avdelningen
• handlägga vissa ärenden som faller inom Dataskyddsförordningen.

Du måste ha

• relevant akademisk examen, exempelvis inom statskunskap/samhällskunskap/juridik/eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av arbete med komplexa utredningar och analyser
• erfarenhet av att leda, driva och samordna strategiska frågor/uppdrag på organisationsövergripande nivå
• erfarenhet av systematiskt omvärldsarbete  
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete från offentlig förvaltning
• erfarenhet av arbete med regelutvecklingsfrågor
• erfarenhet av att arbeta inom transportområdet/transportsektorn
• kunskaper i vägtrafikdatalagen, körkortslagen eller förvaltningslagen.

Vi vill att du

• är intresserad av omvärldsfrågor, har en drivkraft i att vilja förbättra och utveckla
• har en god analytisk förmåga och kan förstå komplexa sammanhang 
• har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva processer mot det uppsatta målet
• har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och vana av att representera i offentliga sammanhang
• är flexibel och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig efter nya förutsättningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Resor kan förekomma i tjänsten. Tillsättning enligt överenskommelse. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Stabschef Theresa André, 010-495 68 02 Theresa.Andre@transportstyrelsen.se, Saco, Karl-Emil Stenberg och ST, Gunilla Ejeskog nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10957.  Vi behöver din ansökan senast den 3 januari 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Körkort

Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista.

Ansök nu

Incident Manager IT

Processansvarig, ITIL
Läs mer Dec 12
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljöanpassade transporter. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och för att skapa nytta och värde i samhället. Enheten för Infrastruktur och drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-drift. Vi söker nu Incident Manager till sektionen Servicedesk och processtöd, som ingår i enheten för  Infrastruktur och drift. I ett agilt team kommer du som Incident Manager att förvalta och utveckla incident- och avvikelsehantering inom driftområdet. Merparten av medarbetarna inom avdelning It finns idag i Örebro, men på sikt är vår strategi att fortsätta växa på de orter där myndigheten har större verksamhet!

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• leda och utveckla incidentprocessen- och avvikelsehanteringen, samt arbeta med komplexa och högprioriterade incidenter
• sammankalla, samordna och driva arbetet tillsammans med verksamheten och andra inom It
• analysera och sammanställa statistik på inträffade incidenter och avvikelser
• stötta verksamhetsavdelningarna före, under och efter en incident eller avvikelse
• bidra i utvecklingen av våra arbetssätt. 

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• kunskaper i ITIL-processen Incident Management
• teknisk förståelse inom it-området
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av någon eller några av ITIL-processerna som senior eller specialist
• erfarenhet av områden med särskilda krav på informationssäkerhet
• grundläggande kunskap om lagstiftning inom säkerhetsområdet
• erfarenhet av organisationer med stora tekniska miljöer i komplexa systemlandskap. 

Vi vill att du

• håller dig uppdaterad inom ditt expertområde, har ett öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas
• har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan prioritera ditt arbete på kort och lång sikt
• har ett förhållningsätt som präglas av samarbetsförmåga. Anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
•  tar ansvar för din uppgift och har förmågan att skapa en överblick över situationen, samt driver arbetet framåt på ett självständigt sätt. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Mariana Blaxmo, 010-495 66 77, mariana.blaxmo@transportstyrelsen.se. Saco, Peter Tang och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11477. Vi behöver din ansökan senast den 2 januari. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Change Manager IT

IT-samordnare
Läs mer Dec 12
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Avdelning It har en central roll inom Transportstyrelsen, där samtliga 350 medarbetare utgör ett viktigt strategiskt- och operativt stöd för verksamheten. Hos oss får du chansen att jobba med och skapa unika system som verkligen har betydelse för framtiden. System som gör nytta dagligen för både privatpersoner och företag. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och vi vill ta tillvara på vår gemensamma kunskap på bästa sätt. Hos oss pratar vi inte bara om framtiden – vi jobbar för att möjliggöra den. 

Vi söker nu en driven och vass Change Manager som vill vara med och utveckla myndighetens it-miljö. Vår it-miljö har höga krav på tillgänglighet, spårbarhet och säkerhet. Du kommer att ansvara för att driva, utveckla, bygga och förvalta processer som underlättar och stödjer vårt förändringsarbete.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• planera och koordinera förändringar från många olika områden
• bevaka nya, pågående och avslutade ärenden samt säkerställa att alla förändringar hanteras enligt gällande rutiner och processer
• följa upp ärenden som inte genomförts som planerat
•  medverka vid framtagande av releaseplaner (Release/Deploy hantering)
•  ge internt stöd till myndigheten om både tillämpning av processerna, stödsystem och verktyg
•  delta i myndighetens processforum
•  leda besluts -och beredningsmöten
•  agera incidentmanager vid behov
•  fånga myndighetens behov gällande processtöd, omvärldsbevaka inom området och kontinuerligt förbättra processen tillsammans med processledare. 

Du måste ha

• akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• erfarenhet inom konfigurationshantering
• erfarenhet av arbete i Team Foundation
• erfarenhet av rollen som beställare gentemot externa leverantörer
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av leveranskontroll och baselinehantering
• erfarenhet av att dokumentera system
• bred kompetens inom it-teknikområdet (nätverk, servrar, integration, applikationer etc.)
• erfarenhet av att arbeta med standarder och/eller policies gällande it-säkerhet eller informationssäkerhet
• erfarenhet av att arbeta enligt processer baserade på ITIL
• certifiering inom ITIL-foundation.

Vi vill att du

• arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats
• tar ansvar för din uppgift, är lösningsinriktad och driver processer vidare med högt engagemang
• är ansvarstagande för din och teamets vidareutveckling, skapar engagmang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål 
• har en god kommunikativ förmåga där du lyssnar och är mottaglig för motparten och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidareanställning med placering i Örebro. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du är välkommen att kontakta sektionschef Mariana Blaxmo, 010-495 66 77, Mariana Blaxmo@transportstyrelsen.se, Saco, Peter Tang och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11480.  Vi behöver din ansökan senast den 2 januari. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Testare inom området för skatter och avgifter

Testledare
Läs mer Nov 30
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet

Här finner du gemenskap och nybyggaranda. Vi arbetar inom agila team som ansvarar för förvaltning och nyutveckling av både interna och externa it-lösningar inom skatte- och avgiftsområdet.

Nu söker vi dig som brinner för test och som vill jobba inom en verksamhet där samhällsnytta kommer i första hand. Vi kan erbjuda dig samarbete, gemenskap, kunskap och glädje. Du har tillsammans med dina ambitiösa och trevliga kollegor, stora möjligheter till kompetensutveckling och många interna karriärmöjligheter. Hos oss finner du viljan att tänka framåt.

Som testare är du med i utvecklingen av effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. 

På IT-avdelningen har vi även en väletablerad testfunktion som jobbar på en övergripande plan och ser till att vi jobbar enhetligt inom hela testområdet.

Hos oss är du viktig

Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att


• under eget ansvar ta fram, genomföra och analysera utfall av tester, utvärdera och rapportera testresultat
• vara med i workshopar och ge support kring lösningar
• stötta och utbilda de agila teamen med testkompetens
• stötta och utbilda användare i våra system
• driva förbättringar och automatiseringar.

Du måste ha


• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• flerårig arbetslivserfarenhet av test
• flerårig arbetslivserfarenhet inom it-området
• kunskaper inom testfallsdesign och testmetodik
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.

 Det är meriterande om du också har


• programmeringserfarenhet inom .NET-plattformen
• erfarenhet av agila metoder
• erfarenhet av testledning

Vi vill att du


• har ett engagemang och en vilja att utveckla och utvecklas
• har god analytisk förmåga
• är öppen, har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer
• är kommunikativ och lyhörd.

 Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med placering  i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor, välkommen att kontakta sektionschef Jennie Sandberg, 010-495 52 26, jennie.sandberg@transportstyrelsen.se Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök

Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10834. Vi behöver din ansökan senast den 18 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen Antal anställda:

Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Produktägare - Till samhällsviktigt uppdrag inom vägtrafikområdet.

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 21
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året runt. Vi har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd såväl strategiskt som operativt för all verksamhet. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska, spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi jobbar för att möjliggöra framtiden.

Du kommer jobba på avdelningen Fordonsinformation som ansvarar för fordonsregistreringen i Sveriges vägtrafikregister. Registret innehåller bland annat uppgifter om fler än 11 000 000 fordon samt deras ägare och har flera hundra tusen enskilda användare.

Vår enhet ansvarar vi för utveckling och förvaltning  samt kravställning av de IT-stöd som möjliggör:


• registerhållning av fordon
• intag av fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgifter och felparkeringsavgifter
• intag av andra avgifter inom vägtrafikområdet såsom körkorts-, tillsyns- och skyltavgifter. 

Du kommer att komma in i en mycket spännande tid då myndigheten initierat flera större program och uppdrag som syftar till att bland annat modernisera myndighetens vägtrafikregister. För att nå i mål med denna resa är vi i behov av att förstärka ett av våra team, som jobbar med registerhållning, med en engagerad produktägare.

I rollen som Produktägare kommer du att verka i gränslandet mellan vår kärn- och it-verksamhet med såväl utveckling av verksamhet som långsiktig förvaltning utifrån ett agilt arbets- och förhållningssätt. Du kommer att leda och styra ditt ansvarsområde tillsammans med kunniga engagerade kollegor i våra leveransteam.

Rollen produktägare ansvarar du för produktens leveranser och att rätt prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv för att säkerställa att uppsatta mål nås.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• leda, följa upp och prioritera förvaltnings- och utvecklingsarbetet
• verka i ett nära samarbete med våra verksamheter
• fånga in behov från verksamheterna och omsätta det i budget-, resurs- och kompetensbehov
• samarbeta agilt mellan myndighetens verksamheter och vara länken mellan verksamhet och it
• delta i taktiskt och strategiskt arbete kring produktområdets färdplan och mål.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning utifrån produktens ansvarsområde eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av att leda team i utvecklings- och förändringsarbete i komplexa organisationer
• flerårig erfarenhet av agilt arbete
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• förändringsledning
• ramverket SAFe
• att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av it
• att arbeta med kunddriven utveckling.

Vi vill att du

• har ett gott ledarskap; leder, motiverar och skapar delaktighet samt förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå
gemensamma mål, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra
• är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet samt
skapar stabila relationer
• är självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
• har en god kommunikationsförmåga; lyhörd, ödmjuk och anpassar dig efter såväl mottagare som situation för att skapa bra
relationer samt arbetsklimat
• är säkerhetsmedveten.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro, Norrköping, Kista eller Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Andreas Wedén, 010-495 60 17 andreas.weden@transportstyrelsen.se.
Saco, Astrid Edlund och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9433.  Vi behöver din ansökan senast den 9 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare till samhällsnyttigt uppdrag

Verksamhetsanalytiker
Läs mer Nov 17
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi behöver förstärka våra team med fler engagerade verksamhetsutvecklare!

Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss på Transportstyrelsen, dygnet runt, året runt. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska, spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi jobbar för att möjliggöra morgondagens resor och transporter. 

Du kommer jobba på avdelningen Fordonsinformation som har ett omfattande ansvarsområde. Vi har ett övergripande ansvar för vägtrafikregistret, som bland annat innehåller uppgifter om fler än 11 000 000 fordon och registrerade ägare. Varje år hanterar våra medarbetare och system cirka 20 miljarder i intäkter från skatter och avgifter. Allt detta styrs av lagstiftning, vilket är vårt ansvar att efterleva och utveckla. Sammantaget en mycket dynamisk arbetsplats med en hög förändringstakt. 

Du kommer att komma in i en mycket spännande tid då myndigheten initierat flera större program och uppdrag som syftar till att modernisera vägtrafikregistret. För att nå i mål med denna resa är vi i behov av att förstärka våra team med fler engagerade verksamhetsutvecklare. Ditt dagliga arbete sker i nära samarbete med produktägare, verksamhetsutvecklare, projektledare, utredare, systemförvaltare och verksamhetsspecialister.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med och ansvara för verksamhetskomponenter (processer, förändringsledning och informationsmodeller) inom flera olika områden
• ansvara för värdeflöden i nära samarbete med it, genomföra verksamhetsanalyser samt identifiera utvecklingsbehov
• leda utvecklingsarbetet framåt i nära samarbete med andra inom myndigheten
• stödja linjearbete och projekt med processmodeller, analyser samt behovs- och beslutsunderlag.

Du måste ha

• akademisk utbildning eller annan kunskap/erfarenhet av motsvarande roll som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av verksamhetsutveckling med kopplingar till it-stöd
• erfarenhet av metoder och modeller som rör verksamhetsutveckling, i förbättringsverktyg som exempelvis Dimac, LEAN, Astrakan eller ISO
• erfarenhet av att dokumentera och strukturera verksamhetskomponenter (processer, begrepp, regler och informationsmodeller)
• god förmåga och erfarenhet av att skriva analyser, beslutsunderlag samt rapporter
• svenskt medborgarskap (då tjänsten är säkerhetsklassad).

Det är meriterande om du också har

• vana av att arbete med tydlig målsättning och erfarenhet av att följa upp beslut samt leveranser
• erfarenhet av förändringsledning
• erfarenhet av att leda samt driva förstudier, workshops eller projekt
• dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt
• arbetat inom en offentlig verksamhet
• arbetat med Sparx Enterprise Architect, Visual studio eller liknande verktyg.

Vi vill att du

• är vetgirig; nyfiken och omvärldsbevakar samt vill utveckla verksamheten
• är kreativ; ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem
• är självgående; tar ansvar för din uppgift, förmåga att se helheten snarare än detaljer, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
• har god kommunikationsförmåga; lyhörd, anpassar dig efter såväl motparten som situationen och kunna bidra med dina kunskaper om verksamhetsutveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Andreas Wedén, 010 – 495 60 17, andreas.weden@transportstyrelsen.se.
ST, Siv Nederman och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9432.  Vi behöver din ansökan senast den 8 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Licenssamordnare It

IT-samordnare
Läs mer Nov 14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Avdelning It står inför många spännande utmaningar då vi bland annat håller på att etablera egen it-drift och utveckla vårt långsiktiga it-säkerhetsarbete. Det innebär att vi behöver bli fler!

Om jobbet
Vi söker nu en Licenssamordnare till avdelning It. Du kommer tillsammans med befintlig Licenssamordnare se till att myndighetens programvarulicenser används optimalt och korrekt. Genom att både följa upp och vidareutveckla processer och rutiner bidrar du till en proaktiv licenshantering som bland annat innebär minskade totalkostnader och riskreducering. I det dagliga arbetet kommer du agera rådgivare och stötta hela myndigheten i frågor och ärenden kring licenser och licensavtal.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• medverka till att fastställa strategiska mål och handlingsplaner för licenshantering
• vara med och vidareutveckla rutiner och processer för licenshantering
• optimera licensmodeller för myndigheten
• sköta kontakter och kravställning gentemot externa leverantörer och återförsäljare av licenser
• kartlägga och följa upp myndighetens licenser och licensnyttjande
• säkerställa registerhållning av inköpta licenser med spårbarhet till användningstillfälle
• hantera licensrevisioner
• ge rekommendationer till åtgärder för att uppnå kostnadsbesparingar och riskreducering
• analysera licenspåverkan vid förändringar
• hantera beställningar
• bistå i upphandlingsarbete.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom t.ex. it, juridik eller annan utbildning eller motsvarande kunskaper som Transportstyrelsen bedömer likvärdig 
• minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete med licenshantering inom it-området
• ha god kännedom om offentlig upphandling
• goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
• svenskt medborgarskap då anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

• kunskap inom området it-infrastruktur och it-drift
• erfarenhet av arbete med komplexa licensavtal (licensiering av virtuella miljöer, klustrade miljöer, molnmiljöer och liknande via t.ex. Microsoft, VMware, Citrix och Cisco)
• erfarenhet av att jobba med licenshanteringsverktyg, ex. Snow License Manager eller motsvarande.

Vi vill att du

• är strukturerad och ordningsam
• är självgående med högt engagemang och tar stort ansvar för det du gör
• kan skapa och behålla förtroendefulla relationer
• är prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter
• har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga
• har ett högt säkerhetsmedvetande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johan Svanholm, 010 – 495 51 25, johan.svanholm@transportstyrelsen.se. ST, Siv Nederman, SACO Peter Tang nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10485. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Systemutvecklare inom integration

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
I rollen som integrationsutvecklare på Transportstyrelsen kommer du att utveckla och förvalta alla myndighetens integrationslösningar.
Du kommer även vara med i ett stort arbete med att modernisera och framtidssäkra verksamhetens integrationer genom att ta fram nya integrationsplattformar och system genom omvärldsbevakning och nyutveckling.

Vid din sida har du erfarna IT-arkitekter, operativa ledare, integrationsutvecklare och systemtekniker i ett agilt team.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med Transportstyrelsens integrationslösningar
• arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för att skapa stabila och säkra lösningar för verksamheten
• förvalta och nyutveckla Transportstyrelsens integrationslösningar
• livscykelhantera våra system
• omvärldsbevaka och framtidssäkra myndighetens integrationer
• ta fram nya integrationsplattformar
• säkerställa att våra system når upp till verksamhetens krav
• arbeta med säkerhetshöjande åtgärder
• delta i uppbyggnaden av myndighetens nya vägtrafikregister.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst två års arbetslivserfarenhet av systemutveckling
• minst ett års arbetslivserfarenhet av integrationer
• erfarenhet av källkodshantering
• erfarenhet av arbete med -server
• goda kunskaper i C# och/eller i .NET
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• arbete inom en stor och komplex IT-organisation
• agil utveckling
• enhetstestning och automatiserade tester
• automatiserade bygg och releaser i Azure DevOps Serveer
• BizTalk
• WCF och REST API
• XML
• JSON
• PowerShell
• XSLT
• NserviceBus
• Rabbit MQ
• Containerteknik.

Vi vill att du

• är ansvarstagande, strukturerad och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter
• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika utmaningar samtidigt
• är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att bemöta olika parter på ett professionellt och pedagogiskt sätt
• har lätt för att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter
• har lätt för att växla mellan självständigt arbete och att arbeta i grupp
• har ett brinnande intresse för IT och systemutveckling med ambitionen och drivkraften att utvecklas inom området integrationer.

Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Eriksson, 010 – 495 45 47 hanna.eriksson@transportstyrelsen.se.

Saco, Peter Tang och ST, Axel Frick nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-7867. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef Ekonomi enhet Uppbörd

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi jobbar för att möjliggöra framtiden.

Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året runt. Fordonsinformation har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd såväl strategiskt som operativt för all verksamhet. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska och spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. 

Fordonsinformation är inne i en mycket spännande tid med många större program och uppdrag inom bland annat flödet rörande uppbörd och redovisning. Enhet Uppbörd är ny sedan 1 april och det finns två sektioner med ca 15-20 medarbetare i varje. Tillsammans ansvarar vi för att utveckla och förvalta myndighetens uppbörd och sidoordnade bokföring med den ärendehantering som sker inom området. Som sektionschef för sektion Ekonomi ser vi att din goda förståelse för betalflöden och intresse för utveckling ger medarbetarna förståelse och uppmuntran att vara med och utveckla arbetssätt, kravställa vid utveckling, implementera nya arbetssätt och arbeta med nytt systemstöd.

Vi söker dig som vill vara med och skapa framtiden tillsammans med oss! Du som vill vara en del av en helhet som utvecklar det vi har idag för att möta morgondagens behov.  

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion samt ert bidrag till enheten, avdelningen och Transportstyrelsen. Du arbetar aktivt med personal-, budget- arbetsmiljö- kompetensförsörjning- samt verksamhetsutvecklingsfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Vi söker dig som brinner för att som chef och ledare skapa en inspirerande arbetsmiljö som möjliggör att vi tillsammans har kunderna i fokus och levererar på våra mål.

Du kommer att

• leda och styra på ett sådant sätt att vi levererar det vi ska inom den tid vi ska samt samarbetar med alla interna och externa kollegor som arbetet kräver
• behovsbeskriva verksamhetens behov och se till att verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och är förberedda för nya arbetssätt med digitalisering och automatisering
• ansvara för kompetensförsörjning och säkerställa att vi har rätt kunskap både för det arbete vi gör nu och det arbete som vi ska göra framöver
• ha budgetansvar och ansvara för att den budget som tilldelas sektionen används på bästa möjliga sätt sett till de behov som sektionen och enheten har
• ha personalansvar samt arbetsmiljöansvar och som chef ansvara för att Transportstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare sett till rätt kompetens för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen
• ansvara för den dagliga driften
• ansvara för månadsuppföljning för din sektion
• bidra till arbete med verksamhetsplanering för din sektion och enheten
• delta och utveckla enhetens ledningsgrupp.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller annan motsvarande kunskap och erfarenhet som vi bedömer likvärdig 
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar 
• flerårig erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete 
• flerårig erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt och dess utvecklingsmetodik
• flerårig erfarenhet av att leda på distans.

Det är meriterande om du också har


erfarenhet av att jobba i verksamhet som varit kravställande och mottagande av IT-systemstöd/systemutveckling.Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år. Fordonsinformation har merparten av sin verksamhet i Örebro vilket därmed är placeringsort för sektionschefstjänsten. Vi har även distansavtal under beslutade former. Detta innebär att det finns vissa möjligheter att i kombination med arbete på Örebrokontoret även arbeta från annat kontor hos Transportstyrelsen eller hemifrån.

Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Helene Häggström, 010 - 495 30 71  helene.haggstrom@transportstyrelsen.se.
ST, Anna Malmborg och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9450. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Ansök nu

Senior systemutvecklare inom integration

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
I rollen som integrationsutvecklare på Transportstyrelsen kommer du att utveckla och förvalta alla myndighetens integrationslösningar.
Du kommer även vara med i ett stort arbete med att modernisera och framtidssäkra verksamhetens integrationer genom att ta fram nya integrationsplattformar och system genom omvärldsbevakning och nyutveckling.

Vid din sida har du erfarna IT-arkitekter, operativa ledare, integrationsutvecklare och systemtekniker i ett agilt team.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med Transportstyrelsens integrationslösningar
• arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för att skapa stabila och säkra lösningar för verksamheten
• förvalta och nyutveckla Transportstyrelsens integrationslösningar
• livscykelhantera våra system
• omvärldsbevaka och framtidssäkra myndighetens integrationer
• ta fram nya integrationsplattformar
• säkerställa att våra system når upp till verksamhetens krav
• arbeta med säkerhetshöjande åtgärder
• delta i uppbyggnaden av myndighetens nya vägtrafikregister.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst fem års arbetslivserfarenhet av systemutveckling
• minst två års arbetslivserfarenhet av integrationer
• erfarenhet av källkodshantering
• erfarenhet av arbete med -server
• goda kunskaper i C# och/eller i .NET
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• arbete inom en stor och komplex IT-organisation
• agil utveckling
• enhetstestning och automatiserade tester
• automatiserade bygg och releaser i Azure DevOps Serveer
• BizTalk
• WCF och REST API
• XML
• JSON
• PowerShell
• XSLT
• NserviceBus
• Rabbit MQ
• Containerteknik.

Vi vill att du

• är ansvarstagande, strukturerad och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter
• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika utmaningar samtidigt
• är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att bemöta olika parter på ett professionellt och pedagogiskt sätt
• har lätt för att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter
• har lätt för att växla mellan självständigt arbete och att arbeta i grupp
• har ett brinnande intresse för IT och systemutveckling med ambitionen och drivkraften att utvecklas inom området integrationer.

Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Eriksson, 010 – 495 45 47 hanna.eriksson@transportstyrelsen.se.

Saco, Peter Tang och ST, Axel Frick nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-7863. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

IT-arkitekt inom integration

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
I rollen som IT-arkitekt på sektion Integration kommer du bland annat att vara med och ta fram framtidens integrationsplattformar så väl som att vara med och utveckla och förvalta myndighetens nuvarande integrationsplattformar.

Du kommer också att omvärldsbevaka, modernisera, standardisera och arbeta med ett högt säkerhetstänk.

Vid din sida har du erfarna IT-arkitekter, operativa ledare, integrationsutvecklare och systemtekniker i ett agilt team.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med Transportstyrelsens integrationslösningar
• arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för att skapa stabila och säkra lösningar för verksamheten
• ansvara för att förvalta arkitekturen gällande Transportstyrelsens integrationsplattformar
• ingå i nätverket av IT-arkitekter på myndigheten
• i samråd med myndigheter och externa parter standardisera informationsutbyte gällande It-integrationer
• tillsammans med sektionens agila team och med verksamheten skapa framtidens lösningar för integrationer inom myndigheten
• stötta och vägleda sektionens integrationsutvecklare och systemtekniker för att säkerställa hög kvalitet och bidra till kunskapshöjning inom sektionen.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer relevant
• minst 5 års erfarenhet av systemutveckling
• minst 1 års erfarenhet av arbete som IT-arkitekt
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av

• integrationsmönster och integrationsarkitektur
• design och utveckling av API:er
• distribuerade system och ESB-teknologi
• certifiering inom IT-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
• att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex IT-organisation
• IT-drift
• att ha arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
• agila metoder/team.

Vi vill att du

• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika utmaningar samtidigt
• känner dig trygg i att ta välgrundade och motiverade beslut
• är ansvarstagande, strukturerad och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter
• är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att bemöta olika parter på ett professionellt och pedagogiskt sätt
• har ett brinnande intresse för IT och systemutveckling med ambitionen och drivkraften att utvecklas inom området integrationer.

Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Eriksson, 010 – 495 45 47 hanna.eriksson@transportstyrelsen.se.

Saco, Peter Tang och ST, Axel Frick nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-7859. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Scrum Master

Systemansvarig
Läs mer Nov 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Hos oss får du chansen att jobba med och skapa unika system som verkligen har betydelse för framtiden. System som gör nytta dagligen för både privatpersoner och företag. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi pratar inte bara om framtiden – vi jobbar för att möjliggöra den. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och vi vill ta tillvara på vår gemensamma kunskap på bästa sätt. Vi arbetar för att du ska hitta en balans mellan jobb och fritid.

Nu söker vi dig, en Scrum Master, till Produktområde Körkort som utvecklar och förvaltar IT-lösningar inom Körkortsområdet. Detta i nära samarbete med medarbetare med många olika förmågor och roller från både Körkortsavdelningen, och från IT-avdelningen.

 

Om jobbet
Som scrum master har du uppgiften att främja samarbete och kommunikation i och utanför utvecklingsteamet med ett agilt förhållningssätt som grund. Du ledsagar teamet i att driva på mot att leverera värde utifrån de gemensamma regler ni har satt upp. Tillsammans strävar ni för att ständigt förbättra arbetet med att nå teamets mål, utveckla med rätt kvalitet och hålla en kontinuerlig och uthållig flödestakt . Du stöttar Produktägaren i att hantera backloggen. Du kan också fungera som teamets talesperson i olika nätverk. Du bistår teamet med att identifiera hinder och undanröja dessa. Utöver rollen som scrum master hjälper du till med mer it-inriktade frågor och arbetsuppgifter, t ex releaseplanera, planera uppgraderingar och beställa förutsättningar för drift samt andra it-koordinerande arbetsuppgifter.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• agera scrum master till ett eller flera utvecklingsteam
• stödja Produktområdet i it-realaterade frågor
• samordna operativa/taktiska frågeställningar med andra Produktområden, it:s linjeverksamhet och driftleverantören
• vid behov stötta leveransteamen med kravhantering eller systemutveckling eller testarbete utifrån ditt kompetensområde.

Du måste ha

• en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet av att arbeta som scrum master
• mycket goda kunskaper om Scrum, agila värderingar och principer inom området
• erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i Microsoft.Net eller kravhantering eller test av mjukvara, utifrån ditt kompetensområde
• erfarenhet av förändingsarbete
• svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad i säkerhetsklass 
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• certifiering som Scrum master (t ex PSM, CSM eller motsvarande)
• erfarenhet av coachande och kommunikativt ledarskap
• arbetat i Azure DevOps Server.

Vi vill att du

• anammar vår värdegrund som visar att vi är möjliggörare, vi är modiga och tar ansvar och vi är hjälpsamma 
• är driven av utveckling och förbättringar, tar initiativ och är lösningsfokuserad 
• har förmåga att kunna se helhet och förklara komplexa förhållande. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Mer information
Anställningen är tillsvidare  med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl, 010-495 53 73 maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se. Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10648.  Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

IT-arkitekt till PO Körkort

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Vi vill bli fler!
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag cirka 260 anställda samt ett antal konsulter. Vi vill nu bli fler anställda och minska andelen konsulter. Därför vill vi att just du kommer till oss, som anställd, och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag. Här får du chansen att jobba med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. 

I rollen som  it-arkitekt på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden fordon, körkort och yrkestrafik, system som stödjer hundratusentals användare. Du designar nya lösningar och features samt vidareutvecklar hållbarheten av befintliga system. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade och omväxlande vardag.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba med it på Transportstyrelsen

Du kommer att• ansvara och förvalta it-arkitekturen inom ditt verksamhets- eller teknikområde vilket innebär att du ansvarar för att analysera och ta fram lösningar för verksamhetens behov, för en kort- och långsiktigt hållbar it-arkitektur
• ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
• göra avvägningar mellan kort- och långsiktiga lösningar
• designa och utforma it-lösningar så att de uppfyller både verksamhetens krav samt de tekniska regler och riktlinjer som gäller
• stötta och vägleda systemutvecklare och systemförvaltare för att säkerställa en hög kvalitet samt att beslutade strategier följs
• samarbeta med systemdrift för att lösa akuta problem och anpassa lösningar för att få en effektiv och stabil drift
• ha en vision och plan för att kunna möta framtidens behov inom området.

Tekniker och verktyg vi för närvarande arbetar med:


• C#
• Net Core/ ASP.Net
• Angular
• MVC
• Net Web Api /WCF
• Javascript
• Enhetstestning & automatiska tester
• Azure/Azure Stack.
• Enterprise Architect.

Du måste ha


• en akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst 3 års erfarenhet av .Net-utveckling
• minst 1 års aktuell erfarenhet av arbete som it-arkitekt
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har


• certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
• erfarenhet av att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex it-organisation
• erfarenhet av arbete i Windows-miljöer
• erfarenhet av it-drift
• arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
• erfarenhet av agila metoder/team
• erfarenhet av Enterprise Architect
• erfarenhet av nServiceBus.

Vi vill att du


• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika problem samtidigt
• känner dig trygg i att ta välgrundade och motiverade beslut
• tar stort eget ansvar med en hög initiativförmåga
• är lyhörd
• är kommunikativ och kan prata med olika personer på deras språk, oavsett om de är programmerare eller användare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intresserad?
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl vid frågor, maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se, 010- 495 53 73

Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10722.  Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sektionschef Produkt enhet Uppbörd

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi jobbar för att möjliggöra framtiden.

Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året runt. Fordonsinformation har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd såväl strategiskt som operativt för all verksamhet. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska och spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. 

Fordonsinformation är inne i en mycket spännande tid med många större program och uppdrag inom bland annat flödet rörande uppbörd och redovisning. Enhet Uppbörd är ny sedan 1 april och det finns två sektioner med ca 15-20 medarbetare i varje. Tillsammans ansvarar vi för att utveckla och förvalta myndighetens uppbörd och sidoordnade bokföring med den ärendehantering som sker inom området. Som sektionschef för Produkt ser vi att dina kunskaper inom verksamhetsutveckling och goda förståelse för betalflöden ger medarbetarna förståelse för vikten av och storheten i den utveckling som görs för verksamheten och dess intressenter och kunder.

Vi söker dig som vill vara med och skapa framtiden tillsammans med oss! Du som vill vara en del av en helhet som utvecklar det vi har idag för att möta morgondagens behov.  

Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion samt ert bidrag till enheten, avdelningen och Transportstyrelsen. Du arbetar aktivt med personal-, budget- arbetsmiljö- kompetensförsörjning- samt verksamhetsutvecklingsfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Vi söker dig som brinner för att som chef och ledare skapa en inspirerande arbetsmilljö som gör att vi tillsammans har kunderna som vårt fokus och levererar på våra mål.

Du kommer att 

• ha ansvar för att utveckla och underhålla ny- och egen utveckling av myndighetens digitala betalningsfunktioner inom uppbörd och sidoordnad bokföring
• ha verksamhetsansvar - leda och styra på ett sådant sätt att vi levererar det vi ska inom den tid vi ska samt samarbetar med alla interna och externa kollegor som arbetet kräver
• ha ansvar för utveckling - du har det totala leveransansvaret för din produkt därför ska du ha förmåga att agera självständigt och fatta självständiga beslut inom ramarna för produkten
• ha ansvar för  sektionens kompetensförsörjning - behovsinventera och säkerställa att vi har rätt kunskap både för det arbete vi gör nu och det arbete som vi ska göra framöver
• ha budgetansvar - ansvara för att den budget som tilldelas sektionen används på bästa möjliga sätt sett till de behov som sektionen och enheten har
• ha personalansvar samt arbetsmiljöansvar - du ansvarar som chef för att Transportstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare sett till rätt kompetens för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen
• ha ansvar för månadsuppföljningen för din sektion
• bidra till arbete med verksamhetsplanering för din sektion och enheten
• delta och utveckla enhetens ledningsgrupp.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning inom ekonomi och/eller systemutveckling eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig 
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar 
• flerårig erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete 
• flerårig erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt och dess utvecklingsmetodik
• flerårig erfarenhet av att leda på distans.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av att leda tvärfunktionella grupper och medarbetare som bygger system/systemstöd eller vidareutvecklar systemstöd ur verksamhetsperspektiv tillsammans med IT
• erfarenhet av att ansvara för utveckling och förvaltning av systemstöd.

Vi vill att du

• är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad 
• är drivande och har en helhetssyn 
• är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt 
• är initiativrik och entusiasmerande 
• har god förmåga att fatta beslut 
• är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa 
• har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten 
• har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år. Fordonsinformation har merparten av sin verksamhet i Örebro vilket därmed är placeringsort för sektionschefstjänsten. Vi har även distansavtal under beslutade former. Detta innebär att det finns vissa möjligheter att i kombination med arbete på Örebrokontoret även arbeta från annat kontor hos Transportstyrelsen eller hemifrån.

Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Helene Häggström, 010 - 495 30 71  
helene.haggstrom@transportstyrelsen.se.
ST, Anna Malmborg och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9451. Vi behöver din ansökan senast den 4 december 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare

Organisationsutvecklare
Läs mer Nov 9
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Inom körkortsområdet kommer det att hända mycket spännande saker framöver, vi ska bland annat framtidssäkra det samhällsviktiga Vägtrafikregistret, vilket är myndighetens hittills största utvecklingsprojekt och viktigt också sett ur ett samhällsperspektiv.

Har du intresse för verksamhetsutveckling? Nu söker vi på Transportstyrelsen och avdelning Körkort flera verksamhetsutvecklare med erfarenhet av, samt intresse för processutveckling. På enheten ansvarar vi för utveckling och förvaltning av it-system och processer inom körkortsområdet. Vi samverkar med andra avdelningar, myndigheter och organisationer i arbetet för att få ett aktuellt, tillgängligt och tillförlitligt system. Fokus ligger på digitalisering och automatisering.  

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• identifiera, föreslå och driva förbättringar och utveckling inom körkortsområdet, till exempel i processer och arbetssätt
• arbeta med att kartlägga våra verksamhetskomponenter (process-, begrepps-, regel- och informationsmodeller)
• arbeta i våra utvecklingsprojekt.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av verksamhetsutveckling med kopplingar till it-stöd
• erfarenhet av att beskriva verksamhet med hjälp av verksamhetsmodellering (process-, begrepps-, regel- och informationsmodeller)
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av förändringsledning
• vana av att arbeta med tydlig målsättning och erfarenhet av att följa upp beslut och leveranser
• kunskap om agilt arbetssätt
• arbetat inom en myndighet
• certifiering i verksamhetsutveckling med Astrakanmetoden (eller annan metod som Transportstyrelsen bedömer som likvärdig)
• erfarenhet av att dokumentera verksamhetsmodellering i verktyget Sparx Enterprise Architect eller liknande modelleringsverktyg
• erfarenhet av att arbeta med informationshantering, exempelvis att dokumentera och strukturera information i informationsmodeller samt informationsutbyten
• erfarenhet av att leda och driva modelleringsarbete och workshop
• erfarenhet av digitalisering och automation.

Vi vill att du

• arbetar strukturerat, är analytisk och kan beskriva dina slutsatser på ett enkelt och pedagogiskt sätt
• har ledarskapsförmåga; leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål
• har god förmåga att kommunicera, samverka och skapa engagemang såväl internt inom myndigheten som externt med parter som branschorganisationer, media, företag och andra myndigheter
• är nyfiken, har ett öppet sinne och vill utvecklas i takt med verksamheten
• är strategisk, lösningsfokuserad och har förmåga att se helheten. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Ulrika Björk, 010-495 49 74, ulrika.bjork@transportstyrelsen.se. Saco, Peter Backe och ST, Gunilla Ejeskog nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-8192. Vi behöver din ansökan senast den 30 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Körkort

Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista.

Ansök nu

Operatör till ärendestöd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Nu söker vi dig som vill arbeta som operatör på Ärendestödssektionen.

Om du tycker om utmaningar, ett flexibelt arbete och processförbättringar så kommer detta arbete att passa just dig. Du kommer att ha möjlighet att vara med och forma din egen kompetensutveckling, förbättra befintliga arbetssätt och jobba med områdesansvar. På enheten arbetar vi mot en ökad digitalisering, att minska antal inkomna fysiska handlingar och införa nya smarta e-tjänster för våra medborgare. Du blir en viktig del i processen och förväntas leverera förbättringsförslag. Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling inom produktions- och säkerhetsområdet. På enheten arbetat vi gränsöverskridande över sektionsgränserna och det kan komma att bli aktuellt med flexibla arbetsuppgifter.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• vara en del av processen vid hantering av inkomna fysiska handlingar
• öppna och sortera post
• skanna, datasätta samt arkivera inkomna handlingar.

Du måste ha

• som minst en avslutad gymnasieutbildning
• aktuell erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska 
• god datorvana (Officeprogram)
• aktuell erfarenhet av att granska och kontrollera inkomna handlingar inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete med säkerhetsklassad information
• erfarenhet av W3D3
• erfarenhet av digitalisering och arkivering av fysiska handlingar.

Vi vill att du är

• flexibel - har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
• hänsynstagande - har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn
• initiativtagande - tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet 

Mer information
Uppdraget är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Sanna Lennartsson, telefon 010-495 66 76, sanna.lennartsson@transportstyrelsen.se
Saco, Astrid Edlund och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10402. Vi behöver din ansökan senast den 30 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Kundtjänsthandläggare

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 4
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.
Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Som kundtjänsthandläggare hos oss kommer du att arbeta med många olika typer av arbetsuppgifter, vilket gör arbetet varierande och lärorikt. Utöver inkommande samtal besvarar du även frågor skriftligt samt prövar och beslutar i ärenden om körkort och fordonsfrågor. Du kommer att arbeta med antingen körkorts eller fordonsfrågor. Arbetet kräver att du har god förmåga att snabbt inhämta rätt information i våra olika system.
Arbetstiden är fördelat till lika stora delar inkommande samtal som ärendehandläggning och är schemalagd 08.00-16.30.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans del av veckan.
Anställningen börjar med en utbildning som avslutas med en examinering. 

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Om du ska trivas hos oss behöver du kunna lyfta blicken, se helheten och tänka långsiktigt. Eftersom du är vårt ansikte utåt ska du kunna representera vår verksamhet på ett bra sätt. Vi vill att du tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt.

Du kommer att

• arbeta med ärendehandläggning
• fatta myndighetsbeslut
• tyda och förklara lagtext
• ge information, råd och anvisningar till allmänheten via telefon, e-post och brev
• söka efter information i olika informationsdatabaser 

Du måste ha

• fullständiga gymnasiebetyg
• arbetat i något yrke där kundmötet står i centrum
• minst två års arbetslivserfarenhet
• god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• god datorvana och förmågan att hantera olika typer av IT-baserade information och verksamhetssystem

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av kundkontakter via telefon
• erfarenhet av kundservice
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter

Vi vill att du

• har god samarbetsförmåga
• är noggrann och pålitlig
• har en hög egen drivkraft
• är flexibel och kan hantera flera parallella ärenden samtidigt
• kan ta in och analysera komplex information
• har ett professionellt och trevligt bemötande samt sätter kunden i centrum

För att passa i rollen som kundtjänsthandläggare är det viktigt att du är bekväm med att kommunicera med andra, både via telefon och i skrift. Du har en naturlig känsla för service, är självgående och trivs med att arbeta med kundbemötande i ett högt tempo.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta produktionsplanerare Sandra Tyresgård, Malin Holm, Anna-Lena Spennare, Mikael Johansson eller Helena Flink. Enhetschef Dinko Odobasic, sektionschef Pernilla Hedström.
Du kan också kontakta våra fackliga representanter Peter Backe, Astrid Edlund (SACO) och Joakim Wenck, Jannike Jansson (ST). Enhetschef Dinko Odobasic, sektionschef Pernilla Hedström, samtliga nås via vår växel 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9703. Vi behöver din ansökan senast den 25 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om avdelning Körkort
Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista.

Kort om avdelning Fordonsinformation
Fordonsinformationsavdelningen arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Dessutom arbetar vi med ursprungskontroll av fordon. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat ägarförhållanden, fordonsskatt, trängselskatt och parkeringsanmärkningar. Vi finns i Arjeplog, Borlänge, Visby och Örebro och har cirka 440 medarbetare.

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområde:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping

Ansök nu

Ekonomicontroller

Controller
Läs mer Nov 7
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och vi vill ta tillvara vår gemensamma kunskap på bästa sätt. Vi arbetar för att du ska hitta en balans mellan jobb och fritid. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Ditt framtida arbete

It har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd både strategiskt och operativt för all verksamhet. Avdelningen består av ca 350 medarbetare och arbetar med IT-styrning, strategisk planering, arkitektur, kravanalys, systemutveckling, förvaltning och drift av IT-system samt infrastruktur. Bland prioriterade uppdrag inom Transportstyrelsen de kommande åren ansvarar avdelningen för införandet av intern It-drift och är även djupt involverad i arbetet med utvecklande av ett nytt svenskt Vägtrafikregister. 

Vi söker nu en ekonomicontroller till enhet Ledningsstöd som består av åtta medarbetare. Enheten stödjer avdelningsledningen och har ansvar för avdelningens styr- och ledningsprocesser med bl.a. planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Du kommer att ingå i controllergruppen på avdelningen och samarbeta med våra två controllers (ekonomi och verksamhet). Som ekonomicontroller är du en viktig och stödjande resurs till avdelningens chefer och verksamhet.

Dina framtida arbetsuppgifter


• arbeta både strategiskt och operativt inom avdelningen med bland annat budgetprocess, ekonomiska analyser, bokslut, uppföljning och ekonomistyrning
• samordna avdelningens ekonomiarbete tillsammans med vår andra ekonomicontroller
• arbeta i controllergruppen på avdelningen och samarbeta med controllers på övriga avdelningar inom myndigheten
• stödja avdelningens chefer och ledare i deras ekonomiska ansvar
• medverka i arbetet med att skapa och vidareutveckla rutiner för avdelningens ekonomiarbete
• medverka i arbetet med uppföljning och rapportering till avdelningsdirektören
• delta i avdelnings- och myndighetsövergripande projekt och utredningar.

Du måste ha


• en högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom ekonomiområdet
• mycket goda kunskaper i Office-paketet, i synnerhet Excel
• erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Agresso/UBW eller liknande 

Det är meriterande om du också har erfarenhet av


• statlig ekonomistyrning
• controllerarbete i en större organisation.

Vi vill att du


• är självständig och initiativtagande
• har god samarbetsförmåga
• har en god helhetssyn
• har analytisk förmåga
• är van att arbeta efter deadlines
• kan hantera ett periodvis högt tempo
• är strukturerad och noggrann
• är bra på att kommunicera
• är flexibel
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi tillämpar normalt provanställning.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Du är välkommen att kontakta enhetschef/stf. it-direktör Akmal Sarwar på
010-495 60 03 eller akmal.sarwar@transportstyrelsen.se.

Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Därför behöver vi din ansökan senast den 27 november 2022 märkt med referensnummer TSG 2022-10387. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare med inriktning mot verksamhetsmodellering

Organisationsutvecklare
Läs mer Okt 24
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Nu söker vi på Transportstyrelsen och avdelning Fordonsinformation flera verksamhetsutvecklare som har erfarenhet av att arbeta med att kartlägga och dokumentera olika typer av verksamheter med stöd av verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodeller. I denna roll kommer du samarbeta med verksamhetsarkitekter och andra verksamhetsutvecklare för att stötta avdelningen inom många spännande uppdrag!

På avdelning Fordonsinformation ansvarar vi för utveckling och förvaltning av it-system, information och processer inom Fordonsområdet samt inom Skatter och avgifter. Vi samverkar med andra myndigheter och företag och vi deltar i internationella uppdrag. Tjänsten är placerad på en sektion som jobbar med verksamhetsarkitektur och stödjer hela avdelningen. 

Vi behöver förstärka vår avdelning med verksamhetsutvecklare som är intresserade av att arbeta med verksamhetsutveckling i relation till IT-stöd och har erfarenhet av att skapa och använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem.

Vi tror att du tidigare har jobbat med t ex processmodellering och informationsmodellering och är väl förtrogen med begreppsmodeller, intressentmodeller och regelmodeller. Du har säkert också jobbat med verksamhetsutveckling i relation till IT-stöd och är van vid att leda workshops och hålla arbetsmöten med sakkunniga från olika delar av verksamheten och IT-verksamheten.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• använda och skapa verksamhetsmodeller för att beskriva verksamheten
• arbeta med att kartlägga våra verksamhetskomponenter, dvs process-, begrepps-, regel- och informationsmodeller
• arbeta i olika uppdrag och utvecklingsprojekt.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av verksamhetsutveckling med kopplingar till it-stöd
• erfarenhet av att dokumentera verksamhetsmodellering i verktyget Sparx Enterprise Architect eller annat liknande modelleringsverktyg
• erfarenhet av att beskriva verksamhet med hjälp av verksamhetsmodeller (t ex process-, begrepps-, regel- och informationsmodeller)
• erfarenhet av att leda workshops och modelleringsarbete
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• certifiering i verksamhetsutveckling hos Dataföreningen, Astrakan (eller har annan typ av utbildning som Transportstyrelsen bedömer som likvärdig)
• erfarenhet av att arbeta med informationshantering, exempelvis att dokumentera och strukturera information i informationsmodeller samt informationsutbyten.

Vi vill att du

• arbetar strukturerat, är analytisk och kan beskriva dina slutsatser på ett enkelt och pedagogiskt sätt
• har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samverka och skapa engagemang såväl internt inom myndigheten som externt med parter såsom t ex branschorganisationer, media, företag och andra myndigheter
• förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda
• tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Maria Pettersson, 010 – 495 64 22 maria.pettersson2@transportstyrelsen.se. ST, Jannike Jansson och Saco, Astrid Edlund eller Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9683. Vi behöver din ansökan senast den 27 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Personaladministratör - vikariat

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Nov 4
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi söker nu dig som vill vikariera som personaladministratör under det kommande året. Arbetetsuppgifterna är omväxlande och varierar både i omfång och komplexitet.   

Är du noggrann, bra på att samarbeta och sprider positiv energi? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss!

Du kommer att vara en viktig del i att Transportstyrelsen når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har nyligen påbörjat sina största uppdrag någonsin: utveckling av nytt vägtrafikregister, etablering av egen IT-drift samt långsiktiga informationssäkerhetshöjande åtgärder. Dessa uppdrag innebär stort fokus på kompetensutvecklingsprocessen men även andra HR-relaterade uppgifter. Som vikarierande personaladministratör kommer du under det kommande året att bidra till att Transportstyrelsen klarar sina uppdrag.

Du kommer att tillhöra personalenheten som arbetar med alla personalrelaterade uppgifter men ditt fokus kommer att vara på personaladministration. Du kommer ingå i ett välfungerande team och arbeta i nära samarbete med din kollegor. Personalenhetens medarbetare finns på orterna Norrköping, Örebro och Borlänge, för den här tjänsten finns möjlighet att arbeta från Norrköping eller Örebro. Resor i tjänsten kan förekomma.

 

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• hantera lönepåverkande händelser, skriva anställningsavtal och beslutsunderlag, strukturera och organisera olika typer av dokument och arbetsmaterial, diarieföring och arkivering samt registervård
• hantera allmänna handlingar och registerutdrag
• administrera rekryteringsärenden 

Du måste ha

• avslutad gymnasieutbildning
• mycket god datavana samt erfarenhet av arbete i olika personaladministrativa stödsystem
• några års erfarenhet där du självständigt hanterar administrativa uppgifter
• god förmåga att strukturera och arbeta metodiskt
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift 

Det är meriterande om du också har erfarenhet av 

• arbete med ärenden inom offentlighet och sekretesslagstiftningen
• avtalstolkning

Vi vill att du

• har hög integritet
• är flexibel på så vis att du har lätt att anpassa dig till ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar
• har känsla för service, är pedagogisk och kan prioritera 
• har ett strukturerat arbetssätt, planerar och organiserar det egna arbetet på ett effektivt sätt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tidsbegränsat vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning med placering i Örebro eller Norrköping. Vi vill att du börjar så snart som möjligt men senast i början på januari 2023. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Kerstin Hansson, 010 –495 31 99 kerstin.hansson@transportstyrelsen.se]. ST, Anna Malmborg och Saco, Carola Sander, nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-10187.  Vi behöver din ansökan senast den 23 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Personal

Avdelning Personal stöder alla avdelningar i deras arbete med personal-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsfrågor. Vårt fokus är att utveckla människor, relationer och verksamhet. Vi är cirka 25 medarbetare och finns i Norrköping, Borlänge och Örebro.

Ansök nu

Systemutvecklare i ett agilt team

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 1
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Just nu söker dig som vill bidra till morgondagens resor och transporter genom att  utveckla och förvalta flertalet av våra systemlösningar inom Väg- och järnvägsområdet! Vi bygger alltifrån större ärendehanteringssystem till enskilda e-tjänster. Vi har ett spännande och brett uppdrag där vi idag söker DIG som vill arbeta tillsammans med oss i något av våra agila team.

Våra team består av kompetenser som tillsammans arbetar inom systemutvecklingsprocessen, så som Scrum master, systemutvecklare, testare, kravanalytiker och produktägare. Några exempel på vad vi arbetar med: nyutveckling av ärendehanteringssystem där både aktörer från järnvägsbranschen och typgodkännande för fordon kan kontakta oss i olika ärenden. Vi arbetar också med register för olycksstatisk på väg, och enskilda e-tjänster för flertalet aktörer inom yrkestrafiken - så som taxi- och godschaufförer. Du har med andra ord stor möjlighet att utvecklas hos oss och arbeta med olika tekniker och produkter framöver. 

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.  

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ingå i ett agilt team och arbeta med agil systemutvecklingsmetodik med Scrum
• delta i planering av teamets arbete 
• utveckla effektiva, smarta och hållbara IT-lösningar
• arbeta med verksamhetskritiska system för att uppnå samhällsnytta
• vidareutveckla befintliga system.

Du måste ha

• en akademisk examen inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling
• arbetslivserfarenhet av C#/.NET
• arbetslivserfarenhet av MS Server
• mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du också har

• goda kunskaper om Scrum och agilt arbetssätt
• erfarenhet av .Net Core
• erfarenhet av testautomatisering
• erfarenhet av NET MVC/Web API
• erfarenhet av Angular och webbutveckling
• erfarenhet av automatiserad bygg och releasehantering i Azure DevOps.

Vi vill att du

• har ett engagemang och en vilja att utveckla och utvecklas
• är samarbetsorienterad
• är tillmötesgående, lugn och uppmärksam i ditt bemötande samt har vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar
• är lösningsorienterad med engagemang och vilja att utveckla ideér som ger nytta för våra medborgare
• är ansvarstagande och tar ansvar både för ditt eget arbete och för teamets gemensamma uppdrag.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge eller Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Linda Sundkvist, 010-49 555 88, linda.sundkvist@transportstyrelsen.se. ST, Anna Malmborg och Saco, Peter Tang nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9167. Vi behöver din ansökan senast den 22 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområde:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare - Ärendehantering

Organisationsutvecklare
Läs mer Okt 18
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Sektion informationshantering ansvarar för strategisk styrning, stöd, utveckling och utvärdering inom området informationsförvaltning. På sektionen finns idag 19 medarbetare i rollerna arkivarie, verksamhetsutvecklare och produktägare. Informationshantering är en av tre sektioner på avdelningen Strategisk utveckling och förvaltning. Vi behöver nu förstärka sektionen med en verksamhetsutvecklare.

I din roll som verksamhetsutvecklare ärendehantering kommer du att arbeta inom avdelningens produktområde i gränslandet mellan vår kärn- och it-verksamhet med såväl utveckling av verksamhet som långsiktig förvaltning. I rollen ingår det att sätta sig in i och förstå ärendeprocessen, ha god systemkännedom och ett högt säkerhetsmedvetande. På myndigheten finns idag ett flertal olika systemstöd för ärendehantering. Det stödsystem som du främst kommer att arbeta med är för närvarande W3D3. Du kommer att behöva ha kunskap om myndighetens ärendehanteringssystem så pass bra att du kan vara ett stöd för samtliga verksamheter inom myndigheten utifrån deras behov, se lösningarna och realisera utvecklingsbehoven tillsammans med medarbetare från it-avdelningen. Du kommer att ingå i avdelningens nystartade produktområde, PO SUF, som utifrån ett agilt och kunddrivet arbetssätt förvaltar och utvecklar de it-lösningar som omfattas av avdelningens ansvar. Produktområdet består av två produkter, Ärendehantering och Dataanalys, och du kommer vara 1 av totalt 3 stycken verksamhetsutvecklare som jobbar med produkt ärendehantering.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ingå i ett leveransteam och tillsammans med produktägare jobba med prioritering av teamets backlogg
• analysera och beskriva organisationens ärendeprocesser i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar
• hantera och följa upp uppdrag och utgöra användarstöd
• samla in verksamhetens/beställarens behov av ärendehantering
• delta i och driva frågor i användargrupper
• ansvara för att driva utredningar inom produktområdet
• medverka vid att ta fram nya processer, rutiner, mallar
• bidra med underlag så korrekta beslut om prioritering kan fattas inom ramen för produktområdets ansvarsområde.

Du måste ha

• akademisk examen som Transportstyrelsen anser relevant för uppgifterna t ex, systemvetenskap eller likvärdiga kunskaper förvärvad på annat sätt t ex flerårig förvaltning av system
• erfarenhet av arbete med ärendehantering
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av att leda andra
• god kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
• goda kunskaper om W3D3
• erfarenhet av e-arkiv
• praktisk erfarenhet av att arbeta med ändringshantering
• erfarenhet av arbete enligt agila arbetssätt och metoder
• arbetat med förändringsledning.

Vi vill att du

• har god ledarskapsförmåga
• har en god analytisk förmåga
• är kommunikativ och lyhörd
• har ett starkt intresse att lära nytt och utvecklas i din roll
• är samarbetsorienterad och hittar lösningar tillsammans med andra
• har förmåga att prioritera och att självständigt leverera med hög kvalitet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att ske enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Patrik Reveron, 010 – 495 45 75, patrik.reveron@transportstyrelsen.se, alternativt produktägare Sara Luthman, 010 - 495 62 94 sara.luthman@transportstyrelsen.se. Saco, Maria Inghamn och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9386  Vi behöver din ansökan senast den 8 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.


Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning.

Ansök nu

Verksamhetsnära Systemförvaltare till samhällsviktig tjänst

Systemförvaltare
Läs mer Okt 31
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vill du vara med och skapa värde och samhällsnytta? Vi på Transportstyrelsen driver flera spännande och samhällsviktiga förändringsprojekt. Två exempel på detta är ett förstärkt utifrån- och-in-perspektiv genom kunddrivet arbetssätt och en pågående implementering av en ny modell för vår projekt- och förvaltningsstyrning. Denna baseras på ökad agilitet och ett nära samarbete mellan verksamhet och IT. Vad vi kan erbjuda dig är ett flexibelt, självständigt och omväxlande arbete där du har stor frihet att forma din arbetsdag och utveckla din kompetens!

På Fordonsinformationsavdelningen och vår enhet ansvarar vi för utveckling och förvaltning  samt kravställning av de IT-stöd som möjliggör:


• registerhållning av fordon
• intag av fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgifter och felparkeringsavgifter
• utskick till allmänhet och företag
• intag av andra avgifter inom vägtrafikområdet såsom körkorts-, tillsyns- och skyltavgifter.

I rollen som verksamhetsnära systemförvaltare är du länken mellan beställande kärnverksamhet och IT-avdelning. Vi har en prestigelös atmosfär där vi tillsammans vill skapa resultat som vi är stolta över. Du faciliterar samarbetet och stödjer vår verksamhet i frågor kopplade till systemförvaltning och systemutveckling. För att nå framgång har du intresse för, och förståelse kring, vår verksamhets behov och en förmåga att tillsammans med ditt team realisera våra behov genom IT-stöd. Du har god systemkännedom och ett högt säkerhetsmedvetande.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• jobba med systemförvaltning och utveckling av systemstöd i samarbete med flera olika team
• utbilda och ge användarstöd inom ditt ansvarsområde
• ansvara för dokumentation av rutiner och arbetssätt
• vid behov delta i samverkansgrupper internt och externt
• delta i analysarbetet av hur föreslagna förändringar av IT-stödet påverkar interna och externa användare.

Du måste ha

• akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan kunskap som vi bedömer som likvärdig
• erfarenhet som kravställare vid utveckling och förvaltning av stora och komplexa system
• en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av kravställning vid ny- och vidareutveckling av IT-system
• erfarenhet av ledarskap så som projektledning, utvecklingsledning, förändringsledning eller liknande
• erfarenhet av att arbeta agilt
• förståelse för- och erfarenhet av SCRUM

Vi vill att du

• är nytänkande, förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
• är lyhörd och pedagogisk, med god kommunikativ förmåga
• är drivande och har en helhetssyn
• är strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Lisa Pagling Lundberg, 010-495 31 84 Lisa.PaglingLundberg@transportstyrelsen.se. 

Saco, Astrid Edlund och ST, Jannike Jansson nås via vår växel 0771-503 503

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-8976.  Vi behöver din ansökan senast den 14 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.

Ansök nu

Systemutvecklare inom automation

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Okt 7
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vill du jobba med spännande uppgifter inom AI och automation Vi är ett nystartat team, under uppbyggnad, som vill utöka med fler systemutvecklare som kan hjälpa oss att effektivisera, automatisera och utveckla processer inom myndigheten. Hittills är vi igång med RPA och chattbot och vi vill framöver utveckla oss i ytterligare tekniker för att kunna förbättra kundmötet och för att effektivisera verksamheten.

Du blir en värdefull kollega i ett agilt utvecklingsteam bestående av erfarna systemutvecklare, it-arkitekter och
scrummaster. Vi ingår, tillsammans med ett BI-team, i ett produktområde där vi jobbar kunddrivet på ett myndighetsövergripande sätt.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• arbeta med att utforma lösningar för att effektivisera och automatisera processer
• omvärldsbevaka inom området AI, automation, chattbot och närliggande för att hitta nya och lämpliga tekniska lösningar
• medverka till att skapa effektiva team och ett agilt arbetssätt.

Du måste ha

• akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdig 
• minst två års utvecklarerfarenhet av MS.Net
• praktisk erfarenhet av att ha jobbat med chattbot eller AI ur ett utvecklingsperspektiv
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. 

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av MS
• praktisk erfarenhet av "ansiktsigenkänningsteknik"
• kompetens av att hantera biometriska uppgifter
• genomfört säkerhetsanalyser
• praktisk erfarenhet av RPA
• erfarenhet av testarbete.

Vi vill att du

• anammar vår värdegrund som visar att vi är möjliggörare, vi är modiga och tar ansvar och vi är hjälpsamma
• är initiativtagande och drivs av utveckling och förbättringar är lösningsorienterad och ser till helheten
• har god kommunikativförmåga
• har ett högt säkerhetsmedvetande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Martine Ahlse, 010- 495 62 15 martine.ahlse@transportstyrelsen.se, systemutvecklare David Axelsson, 076 723 33 25 david.axelsson@transportstyrelsen.se . ST, Anna Malmborg och Saco, Anneli Hjalmarsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-8338. Vi behöver din ansökan senast den 13 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Strategisk verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering

Organisationsutvecklare
Läs mer Okt 19
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Anställningen är placerad i sektion Kunddriven utveckling som ansvarar för myndighetsövergripande digitaliseringsfrågor och kundfrågor. Sektionen består av ca 15 medarbetare med placering i Örebro och Norrköping.

Arbetet präglas av att stödja och vägleda myndighetens avdelningar så att vi tillsammans bidrar till regeringens uppsatta mål för ett hållbart digitaliserat Sverige. Just nu arbetar vi med ett myndighetsgemensamt effektiviseringsprogram i vilket ingår att öka effektivitet genom kundfokus, digitalisering och samarbete. Vi utbildar och genomför temadagar för att öka den digitala kompetensen på myndigheten. Vi jobbar i team tillsammans med andra stödjande funktioner för att möjliggöra digitalisering och öka digitaliseringstakten. I flera uppdrag samverkar vi med andra myndigheter och organisationer om gemensamma frågor, exempelvis Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och samverkansprogrammet eSam.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• utveckla och förvalta myndighetens strategiska digitaliseringsmål, med tillhörande arbetssätt och metoder
• omsätta myndighetens mål och strategier till handling genom att tillhandahålla stöd, kommunikation och utbildningar
• följa upp och utvärdera det arbete som genomförs på andra avdelningar
• omvärldsbevaka och analysera trender i omvärlden
• göra analyser och skriva beslutsunderlag, strategidokument och rapporter
• arbeta med olika grupperingar inom myndigheten men också med andra aktörer inom offentlig och privat sektor
• delta i nationellt samverkan inom digitaliseringsområdet hantera remisser från exempelvis regeringen och andra myndigheter
• bidra till sektionens utveckling och avdelningens övriga ansvarsområden.

Du måste ha

• akademisk utbildning om minst tre år inom ett för tjänsten relevant område eller annan motsvarande erfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete med förändringsledning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har

• samverkat och byggt nätverk, både internt och externt
• erfarenhet av arbete med arkitektur
• erfarenhet av innovationsarbete
• erfarenhet av arbete med tjänstedesign
• arbetat inom offentlig sektor.

Vi vill att du

• är flexibel, uthållig och trivs att arbeta med komplexa utmaningar
• kan ta initiativ, är nytänkande, kreativ och kan omsätta kunskaper och erfarenheter till handling och driva dina uppdrag framåt
• är utåtriktad, har mod och är bekväm med att ha en ledande roll
• trivs med att samarbeta med andra kompetenser
• gillar utmaningar, har god analys- och problemlösningsförmåga och strävar efter ständiga förbättringar. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping eller Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Charlotte Friman, 010 – 495 63 73 charlotte.friman@transportstyrelsen.se. Saco, Maria Inghamn och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9151. Vi behöver din ansökan senast den 9 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.


Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning.

Ansök nu

Teknisk koordinator

Projektledare, IT
Läs mer Okt 14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart samt väg. IT-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och att skapa såväl nytta som värde i samhället.

Enheten för Infrastruktur och Driftstyrning är idag under förändring för att möta verksamhetens framtida behov, både organisatoriskt och inom området IT-säkerhet. Rollen som teknisk koordinator innebär att arbeta i en teambaserad linjeverksamhet i nära samarbete med sektionschefen. Arbetssättet är agilt och strävar efter effektivitet, säkerhet, robusthet samt en aktiv kontinuitetsplanering.

Då vi befinner oss på en förändringsresa kommer du tillsammans med dina kollegor att vara med och bygga upp vår förmåga att på ett professionellt sätt kunna möta framtidens krav på teknik, organisation och samverkan med såväl andra myndigheter som aktörer.

Merparten av medarbetarna inom avdelning it finns idag i Örebro. Under de senaste åren har vi även rekryterat i Borlänge, Norrköping och Kista. Vår strategi är att fortsätta att växa på de orter där myndigheten har större verksamhet. 

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ha ett operativt ledarskap och stötta/styra teamen inom sektionens verksamhetsområden
• aktivt delta i sektionens verksamhetsplanering
• planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter inom sektionen, både inom linjearbete samt inom uppdrag och projekt
• tillsammans med sektionens ledning bidra till utveckling av den egna verksamheten
• delta i arbete med att kontinuerligt utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• erfarenhet av förvaltning av it-miljöer i roller som exempelvis förvaltningsledare, koordinator, uppdrags-/projektledare eller motsvarande
• förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
• förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. 

Det är meriterande om du också har

• goda kunskaper inom ITIL och erfarenhet av att arbeta efter ITIL-baserade processer eller liknande arbetssätt
• goda kunskaper inom it-säkerhet
• erfarenhet av komplexa it-miljöer
• erfarenhet av förändringsledning inom it.

Vi vill att du

• är självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
• är servicefokuserad; lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar
• är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
• är vetgirig; håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar samt trendspanar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse  Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Jörgen Persson, 010-495 64 01, jorgen.persson@transportstyrelsen.se. Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9445. Vi behöver din ansökan senast den 6 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

It-säkerhetsanalytiker IT

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Okt 11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
IT-avdelningen har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd både strategiskt och operativt för all verksamhet.

Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi pratar inte bara om framtiden – vi jobbar för att möjliggöra den. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och vi vill ta tillvara vår gemensamma kunskap på bästa sätt.

Vi söker nu engagerade och kunniga it-säkerhetsanalytiker till vårt SOC-team (Security Operations Center).

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• i ditt team vara delaktig i att ständigt vidareutveckla vår SOC
• arbeta tillsammans med övrig verksamhet inom områdena loggning, detektion, analys och generellt it-säkerhetsarbete
• dagligen granska och analysera loggar samt genomföra sårbarhetsskanning
• dokumentera och rapportera säkerhetsincidenter
• delta i utredningar och föreslå förbättringar
• verifiera kravuppfyllnad mot ställda säkerhetskrav
• bedriva omvärldsbevakning med fokus på att utveckla verksamhetens förmåga att motstå cyberhot
• i stor utsträckning ha kontakter och samarbeta med andra inom myndigheten.

Du måste ha

• akademisk examen/eftergymnasial utbildning/yrkesinriktad utbildning inom it-området, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• aktuell arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsarbete
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• svenskt medborgarskap då anställningen är placerad i säkerhetsklass

Det är meriterande om du också har

• kunskaper inom något eller några av områdena serverdrift, behörighet/autentisering, virtualisering, windows, linux, nätverk, brandväggar, bash, powershell, python, klient eller applikation
• arbetat i en SOC-funktion eller i andra roller inom IT-säkerhetsområdet
• arbetat med SIEM-system, EDR, XDR
• arbetat med sårbarhetsskanning, penetrationstestning eller IDS/IPS
• arbetat med ramverk/tekniker som t.ex. SIGMA, MITRE ATT@CK, NIST, CIS, OWASP top 10 eller liknande
• certifieringar inom it-säkerhetsområdet

Vi vill att du

• har en god analytisk förmåga för att framgångsrikt analysera och bedöma IT-säkerhetsrelaterade händelser
• har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med enhetens förändring
• är en initiativrik lagspelare som är van att ta eget ansvar för leveransen i dialog med ditt team
• har god kommunikations- och samarbetsförmåga
• är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem
• kan prioritera ditt arbete på kort och lång sikt
• har ett högt säkerhetsmedvetande och agerar för en god säkerhetskultur
• har ett genuint intresse för vad som händer inom IT-säkerhetsområdet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Peter Skoglund, 010 – 495 60 31, peter.skoglund@transportstyrelsen.se. ST, Anna Malmborg och Saco, Peter Tang nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9198. Vi behöver din ansökan senast den 6 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

IT-arkitekt till PO Körkort

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Okt 3
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Vi vill bli fler!
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag cirka 260 anställda samt ett antal konsulter. Vi vill nu bli fler anställda och minska andelen konsulter. Därför vill vi att just du kommer till oss, som anställd, och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag. Här får du chansen att jobba med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. 

I rollen som  it-arkitekt på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden fordon, körkort och yrkestrafik, system som stödjer hundratusentals användare. Du designar nya lösningar och features samt vidareutvecklar hållbarheten av befintliga system. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade och omväxlande vardag.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba med it på Transportstyrelsen

Du kommer att• ansvara och förvalta it-arkitekturen inom ditt verksamhets- eller teknikområde vilket innebär att du ansvarar för att analysera och ta fram lösningar för verksamhetens behov, för en kort- och långsiktigt hållbar it-arkitektur
• ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
• göra avvägningar mellan kort- och långsiktiga lösningar
• designa och utforma it-lösningar så att de uppfyller både verksamhetens krav samt de tekniska regler och riktlinjer som gäller
• stötta och vägleda systemutvecklare och systemförvaltare för att säkerställa en hög kvalitet samt att beslutade strategier följs
• samarbeta med systemdrift för att lösa akuta problem och anpassa lösningar för att få en effektiv och stabil drift
• ha en vision och plan för att kunna möta framtidens behov inom området.

Tekniker och verktyg vi för närvarande arbetar med:


• C#
• Net Core/ ASP.Net
• Angular
• MVC
• Net Web Api /WCF
• Javascript
• Enhetstestning & automatiska tester
• Azure/Azure Stack.
• Enterprise Architect.

Du måste ha


• en akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• minst 3 års erfarenhet av .Net-utveckling
• minst 1 års aktuell erfarenhet av arbete som it-arkitekt
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har


• certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
• erfarenhet av att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex it-organisation
• erfarenhet av arbete i Windows-miljöer
• erfarenhet av it-drift
• arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
• erfarenhet av agila metoder/team
• erfarenhet av Enterprise Architect
• erfarenhet av nServiceBus.

Vi vill att du


• är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika problem samtidigt
• känner dig trygg i att ta välgrundade och motiverade beslut
• tar stort eget ansvar med en hög initiativförmåga
• är lyhörd
• är kommunikativ och kan prata med olika personer på deras språk, oavsett om de är programmerare eller användare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intresserad?
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl vid frågor, maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se, 010- 495 53 73

Saco, Peter Tang och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-9123.  Vi behöver din ansökan senast den 6 november 2022. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu