Örebro kommun jobb i Örebro

Hitta lediga jobb hos Örebro kommun i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Örebro.

Operativ Service Desk Manager till Support, Service och Processtödsenheten

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Dec 5
Nytt
Som ett led i vårt utvecklingsarbete med enheten för IT Support, Service och Processtöd kompletteras nu teamet med en operativ Service Desk Manager (SDM). Service Desk Manager utgör en nyckelroll i Digitaliseringsavdelningens IT-supportleverans till verksamheten och är ansvarig för den löpande, operativa driften av kommunens IT-supportteam.

Om tjänsten

I rollen som Service desk Manager kommer du att coacha och arbetsleda teamet som utgör kommunens IT Support. Du ansvarar för att våra beslutade processer följs och är delaktig i att förbättra dessa. Du förväntas vara ett operativt stöd till teamet i deras service mot våra slutanvändare samt jobbar aktivt med utveckling av de delar i vårt ITSM verktyg, CA SDM, som rör IT Support. Du ansvarar även för att kvalitetssäkra användarstödet i kanalerna som våra förvaltningsobjekt använder för att kommunicera med våra slutanvändare.

Rollen är operativ och innebär att du förväntas hantera supportärenden samt andra administrativa uppgifter såsom, t.ex. schemaläggning och semesterplanering tillsammans med ansvarig chef. 

Service Desk Manager utgör en viktig del av kommunen ITIL processteam och arbetet med kvalitetssäkringen av avdelningens tjänsteleveranser. Som Service Desk Manager förväntas du ha löpande kontakt med verksamhetens kravställare för att säkerställa att vi levererar våra tjänster enligt kända förväntningar som bygger på verksamhetens behov och krav 

Exempel på arbetsuppgifter

• arbetsleda teamet som utgör kommunens IT Support
• säkerställa, prioritera och koordinera leveransen av IT-stöd utifrån beslutade processer
• kvalitetssäkring av användarstödet i kanalerna som använts av våra förvaltningsobjekt.
• schemaläggning och semesterplanering tillsammans med ansvarig chef

Om arbetsplatsen

Informationsförsörjning- och digitaliseringsavdelningens uppdrag är att utveckla och samordna IT-stödet för att skapa förutsättningar för en enklare vardag genom digitalisering av kommunens service och tjänster.

Avdelningen leds av en avdelningschef och fem enhetschefer, tillsammans utgör de ledningsgruppen för avdelningen.

Informationsförsörjning- och digitaliseringsavdelningen är en del av Kommunstyrelseförvaltningen vars uppdrag är att leda, styra, följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.?

Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Du har goda ledaregenskaper. Du arbetar resultatinriktat och har förmåga att leda, delegera och följa upp aktiviteter på ett strukturerat sätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, är kommunikativ, lyhörd samt är en prestigelös person med förmåga att skapa goda relationer. Du kan självständigt driva och ta ansvar för övergripande frågor. Vi jobbar i en ständigt föränderlig värld så vi ser gärna att du är flexibel och gillar förändringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk utbildning, gärna med IT-riktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom ITSM/Service Desk-området
• du har goda kunskaper inom ITIL Service Operation.
• erfarenhet av planering och styrning inom en IT-organisation
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

• ledarerfarenheter
• erfarenhet av etableringsprojekt inom Service Desk/ITSM-området, t ex projekt för uppbyggnad av Service Desk eller implementation av ITIL-processer.
• erfarenhet av att etablera rapporteringsformer till intressenter utifrån överenskomna KPI:er.
• erfarenhet av ITIL Continual Service Improvement. 
• erfarenhet av att kvalitetssäkra supportleveransen tillsammans med leverantörer inom infrastrukturområdet , när det gäller exempelvis nätverk, telefoni, andra infrastruktur-leveranser.
• erfarenhet av att konfigurera Service Desk-verktyg såsom CA SDM, ServiceNow eller dylikt liknande samt att bygga upp stöd för ITIL-processer i motsvarande verktyg.


Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 januari.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska alternativt vårdbiträde till Haga/Karlslund hemvård

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Dec 5
Nytt
Har du en positiv grundsyn och en vilja att hitta lösningar? Brinner du för att ge en god vård och omsorg till andra? Då är det dig vi söker till Haga/Karlslund hemvård!

Om tjänsten
Haga och Karlslund hemvård är två hemvårdsgrupper där vi samarbetar kring våra kunder och arbetet i stort. Här kommer du tillsammans med dina kollegor stötta kunderna i de dagliga sysslorna. Vi arbetar i team med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vissa av våra kunder har omfattande omvårdnadsbehov, andra behöver hjälp med att ta på sig sina strumpor. Oavsett vad de behöver hjälp med finns vi till som stöd i deras vardag.

Hos oss har du möjligheten att bli del av en arbetsgrupp med bred kompetens där vi både samarbetar med andra och arbetar självständigt med våra kunder. Vi vill därför att du, som vi, har ett engagemang i det du företar dig. Du gör det lilla extra för dina kollegor och för våra kunder, och har en insikt om att du är en av de viktigaste personerna i våra kunders vardag.

Tillsammans med oss har du möjligheten att bidra till en god vård och omsorg inom hemvården!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge personlig omvårdnad och service utifrån kundens individuella behov
• arbeta utifrån rehabiliterande förhållningssätt
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad till kunden
• samverka med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och sjuksköterska utifrån kundens behov
• tillsammans med resten av arbetsgruppen ska du vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder inom hemvården

Om arbetsplatsen
Haga hemvård består av cirka 25 medarbetare och utgår ifrån lokaler på Skäpplandsgatan 31-33 vid Haga centrum. Enheten har ungefär 170 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök, i områdena Västhaga och Oxhagen. Det geografiska upptagningsområdet är relativt litet och det är cykelavstånd till alla kunder.

Karlslund hemvård består av cirka 30 medarbetare som är uppdelade i två grupper, en tätortsgrupp som utgår ifrån Karlslundsgården och en landsbygdsgrupp som utgår ifrån Vintrosahemmet. Enheten har ungefär 150 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök. Det geografiska upptagningsområdet är varierande, därav används både cykel och bil i tjänsten.

Haga hemvård och Karlslund hemvård har ett nära samarbete, vilket innebär att personal på de båda enheterna ibland jobbar ”över gränserna”. Det innebär att du som medarbetare är anställd hos en av enheterna, men kan tillfälligt lånas ut till någon av de andra enheterna vid behov.

Kvalifikationer
Vi ser att du har ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot våra kunder. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du är bra på att kommunicera och arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• avslutad gymnasieutbildning
• kunna cykla

Meriterande:

• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• undersköterskeutbildning
• vårdbiträdesutbildning, 800 gymnasiepoäng
• B-körkort
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete inom hemvård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind, TES

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 5-6. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Om du blir aktuell för tjänsten och saknar vårdutbildning kommer utbildning att ingå som en del i anställningen. Mer information om detta ges under rekryteringsprocessen. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare till Ekebergabacken

Förskollärare
Läs mer Nov 20
Är du en engagerad förskollärare som vill arbeta naturnära? Vill du vara med och utveckla pedagogiska lärmiljöer tillsammans med oss på Ekebergabackens förskola? Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten 
Välkommen till Ekebergabackens förskola! Här strävar vi efter att tillsammans med barn och vårdnadshavare skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Vårt systematiska kvalitetsarbete sätter barnet i fokus, ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten och vi arbetar aktivt med ”Vi-känslan” i huset. Det är viktigt att våra barn har inflytande över sin vardag och våra vårdnadshavare känner sig delaktiga. ICDP (vägledande samspel) genomsyrar vår förskola och är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar. Som nyexaminerad förskollärare erbjuder vi ett introduktionsprogram inom förskoleområdet där vi ger dig verktyg för att utveckla din kompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera utbildningen
• ansvara och arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, utifrån att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• ansvara för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande

Om arbetsplatsen
Vår förskola Ekebergabacken är belägen i Ekeby-Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Förskolan består av fem avdelningar med plats för cirka 90 barn i åldrarna 1-5 år. Vår verksamhet bedrivs i ett hus med en sammanhängande stor och fin utegård. Dessutom har vi närhet till Hjälmaren, skog och natur, som vi enkelt kan nå med våra lådcyklar. Vår närhet till naturen möjliggör för utomhuspedagogik, vilket är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har ett eget tillagningskök med kock som lagar vår goda mat. 

Läs mer om vår förskola här: www.orebro.se/ekebergabacken

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

 

Kvalifikationer
Som förskollärare har du god förståelse för hur barnen tar till sig kunskap och kan därmed anpassa ditt sätt utifrån barns olika förutsättningar. För att uppnå förskolans mål förväntas du vara driven och ta ansvar för dina uppgifter. Vi vill ha en god miljö på förskolan vilket du bidrar till genom att ha ett flexibelt förhållningsätt och förmågan att anpassa dig efter behov och situation. Därtill lyssnar och kommunicerar du väl med kollegor, barn och vårdnadshavare, samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande 

• erfarenhet av arbete på förskola
• erfarenhet/utbildning i ICDP (vägledande samspel)
• erfarenhet av IKT/digitala verktyg i förskolan
• VFU-handledarutbildning, 7,5 hp

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat

Sysselsättningsgrad: 100% gällande tillsvidare och 75% gällande vikariat.

Tillträde tillsvidaretjänsten: 8 januari eller enligt överenskommelse.

Tillträde vikariatet: from 8 januari eller enligt överenskommelse tom juni 2024

Antal tjänster: 2

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 16 november.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier inom kök

Restaurangbiträde
Läs mer Dec 1
Vill du laga god och hälsosam mat till våra barn, elever och äldre i Örebro kommun? Nu erbjuds du möjlighet att få bidra med ditt engagemang och din kunnighet i köket.

Om tjänsten
Vi söker dig som kan jobba som restaurangbiträde och/eller kock inom förskola, skola och äldreomsorg. Dina arbetsuppgifter innefattar att laga god och näringsrik mat till våra invånare. Detta innebär att tillgodose de olika behoven som finns utifrån allergier och specialkost för att ge dem en trevlig upplevelse av måltiden.

Exempel på arbetsuppgifter


• laga, servera och presentera klimatsmarta luncher anpassade för respektive målgrupp
• utföra alla i kök/restaurang förekommande arbetsuppgifter, t.ex. städning och disk
• arbete med egenkontroll och följa arbetsplatsens rutiner för hygienarbete

Om arbetsplatsen
Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar vikariat som är allt från en dag och upp till tre månader inom förskola, skola, fritidshem och gymnasium i Örebro kommun. För att arbeta hos BBU behöver du kunna cykla, ta bussen eller inneha ett B-körkort och bil för att ta dig till alla våra verksamheter. Vi söker bara dig som kan arbeta i hela kommunen vilket kan innebära resor utanför tätorten. Vi använder oss av Medvind som system där du som vikarie lägger in din tillgänglighet för att bli bokad på dina arbetspass. 

Kvalifikationer
Du är ansvarstagande, flexibel och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt bemötande till både kollegor och matgäster. Du har lätt för att ta egna initiativ och samarbeta med andra. Du är en trygg och pålitlig person som kan hantera stressfulla situationer. Kommunikation och dokumentation är en viktig del av det dagliga arbetet och därför ska du ha goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav


• du är minst 18 år och kockutbildning, alternativt erfarenhet av arbete i kök
• du kan vikariera inom samtliga kök inom Örebro kommun 

Meriterande


• B-körkort
• erfarenhet av arbete i storkök
• erfarenhet av att laga specialkost

Omfattning och tillträde
Anställningsform: korttidsvikariat

Sysselsättningsgrad: 40-100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 10-20

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer själv utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdrag!

Som en del av urvalsprocessen tillämpar vi språktester. 

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 december. Urval, tester och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag.

Majoriteten av urvalet kommer ske i mellandagarna för att intervjuer ska hållas i januari.

För att din ansökan ska hanteras ska den innehålla: CV, betyg/intyg med tillhörande kursöversikt.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier inom förskola

Barnskötare
Läs mer Dec 1
Är du nyfiken på barnens lärande och utveckling i förskolan? Nu söker vi vikarier som vill arbeta inom förskolan och ge barnen den bästa starten på sitt livslånga lärande! 

Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter innefattar att tillgodose barnens omsorgsbehov samt aktivt bidra till barnens lärande under tiden de vistas på förskolan. Dessa innebär både praktiskt stöd och hjälpa barnen förstå hur saker fungerar med hjälp av läroplanen för förskola som grund.  

Exempel på arbetsuppgifter


• hjälpa och stötta barnen vid på- och avklädning av ytterkläder vid byte mellan aktivitet inomhus och utomhus
• hjälpa och stötta barnen vid fruktstund, lunch och mellanmål
• hjälpa och stötta barnen i lek och aktivitet
• läsa böcker 
• bidra till vardaglig dokumentation och administration på förskolan

Om arbetsplatsen
Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar vikariat som är allt från en dag och upp till tre månader inom förskola, skola, fritidshem och gymnasium i Örebro kommun. För att arbeta hos BBU behöver du kunna cykla, ta bussen eller inneha ett B-körkort och bil för att ta dig till alla våra verksamheter. Vi söker bara dig som kan arbeta i hela kommunen vilket kan innebära resor utanför tätorten. Vi använder oss av Medvind som system där du som vikarie lägger in din tillgänglighet för att bli bokad på dina arbetspass. 

Kvalifikationer
Som person är du självgående, flexibel och engagerad. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter barnens, kollegornas och vårdnadshavarnas behov. Kommunikation och dokumentation är en viktig del av det dagliga arbetet och därför ska du ha goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav


• du är minst 18 år och har avslutat gymnasieutbildning eller yrkesutbildning genom t.ex. Komvux 
• du kan vikariera på samtliga förskolor inom Örebro kommun 

Meriterande


• B-körkort
• utbildning inom barn och fritid 
• annan likvärdig utbildning och/eller tidigare erfarenhet av liknande arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: korttidsvikariat

Sysselsättningsgrad: 40-100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 30

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer själv utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdrag!

Som en del av urvalsprocessen tillämpar vi språktester. 

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 december. Urval, tester och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag.

Majoriteten av urvalet kommer ske i mellandagarna för att intervjuer ska hållas i januari.

För att din ansökan ska hanteras ska den innehålla: CV, betyg/intyg med tillhörande kursöversikt.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier inom grundskola och anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Dec 1
Vill du göra skillnad för ungdomar i deras vardag? Vi söker timlärare, elevassistenter och fritidshemsassistenter. Du kan ansöka till alla tre eller välja om du bara vill jobba inom en specifik yrkeskategori.

Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter är väldigt varierande och beror på vilken roll du går in i för dagen. Som timvikarie inom grundskola och anpassad grundskola är du med elever både enskilt och i grupp under deras skoldag, där du stöttar i deras sociala utveckling och fostran, samt i deras lärande. Det kan vara i klassrum, på fritidshemmet, i korridorerna och ute på rasterna.

Exempel på arbetsuppgifter


• ersätta ordinarie personal kopplat till deras arbetsuppgifter
• arbetslagsarbete
• assistera elever i behov av särskilt stöd
• vid behov undervisa inom särskilda ämnen
• bidra till vardaglig dokumentation och administration

Om arbetsplatsen
Bemanningen Barn och Utbildning (BBU) förmedlar vikariat som är allt från en dag och upp till tre månader inom förskola, skola, fritidshem och gymnasium i Örebro kommun. För att arbeta hos BBU behöver du kunna cykla, ta bussen eller inneha ett B-körkort och bil för att ta dig till alla våra verksamheter. Vi söker bara dig som kan arbeta i hela kommunen vilket kan innebära resor utanför tätorten. Vi använder oss av Medvind som system där du som vikarie lägger in din tillgänglighet för att bli bokad på dina arbetspass. 

Kvalifikationer
Som person är du självgående, flexibel och engagerad. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter elevernas, kollegornas och vårdnadshavarnas behov. Kommunikation och dokumentation är en viktig del av det dagliga arbetet och därför ska du ha goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav


• minst 18 år och avslutad gymnasieutbildning
• möjlighet att vikariera på samtliga grundskolor inom Örebro kommun 

Meriterande


• påbörjad eller avslutad lärarutbildning
• annan pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: korttidsvikariat

Sysselsättningsgrad: 40-100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 30-40

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer själv utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Du kan läsa mer på https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Tänk på att det kan dröja upp till två veckor att få hem ditt registerutdrag!

Som en del av urvalsprocessen tillämpar vi språktester. 

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 december. Urval, tester och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag.

Majoriteten av urvalet kommer ske i mellandagarna för att intervjuer ska hållas i januari.

För att din ansökan ska hanteras ska den innehålla: CV, betyg/intyg med tillhörande kursöversikt.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare åk 4-6 till Tybblelundsskolan

Grundlärare, 4-6
Läs mer Dec 5
Nytt
Hos oss på Tybblelundsskolan arbetar vi i årskursvisa arbetslag där samarbetet är viktigt. Vi söker dig som är duktig på att skapa relationer, är flexibel och har ett kreativt tänkande. Du gillar att vara en del av ett kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Välkommen till oss på Tybblelundsskolan!

Om tjänsten
Vi söker nu en lärare med behörighet inom flera olika ämen för årskurserna 4-6 som kan bli en del av vår skola. Vi tror att man kan lära mycket av varandra och utvecklas tillsammans, därför jobbar vi för ett kollegialt lärande i samtliga arbetslag. Du som söker har en förmåga att anpassa undervisning utifrån gruppen och enskilda elever samt har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar. Du bidrar även till en lugn och trygg skolmiljö för såväl elever som kollegor.

Exempel på arbetsuppgifter: 

• undervisning i klass
• tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska undervisningen
• tillsammans med övriga pedagoger bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse
• skapa god miljö för lärande
• mentorskap för elever 

Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan är en F-6 skola. I dagsläget har vi ca 490 elever och 60 personal. Skolan är nybyggd och vi flyttade in hösten 2018. Skolan ligger i närheten av Örebro universitet och är granne med Tybblelundshallen. 

Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan.?????

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet i engelska, religion, samhällskunskap, geografi och historia för årskurs 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation   

Meriterande:

•  tidigare erfarenhet av arbete som lärare årskurs 4-6
•  utbildning i vägledande samspel, ICDP
•  erfarenhet av bildstöd
•  erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 19 december.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Sjuksköterska till Adolfsbergshemmet

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Dec 5
Nytt
Är du en motiverad och trygg sjuksköterska som brinner för vård av äldre? Nu har du möjlighet att bli en del av vår engagerade arbetsgrupp på Adolfsbergshemmet! Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
På Adolfsbergshemmet arbetar vi i ett nära hälso- och sjukvårdsamarbete bestående av sju sjuksköterskor och två arbetsterapeuter. Du som sjuksköterska har omvårdnadsansvar för 9-12 hyresgäster och tillsammans med teamet tar vi ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och för att följa de riktlinjer och beslut som följer uppdraget. Tillsammans har vi en stor kunskapsbredd med mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Hos oss är hälsan och den enskildes förmågor, motivation och drivkraft vägledande för vården och omsorgen.

Som sjuksköterska på Adolfsbergshemmet ingår du i vård och omsorgs samarbetsområde Sydväst där du tillsammans med sjuksköterskekollegor från andra vård- och omsorgsboenden samarbetar kvällar och helger över ett större geografiskt område. Detta medför färre kvällar och helger på schemat. 

Hos oss har vi en bredd av inriktningar, från äldrepsykiatri, till somatik och demens. Här arbetar vi kontinuerligt med utvecklingsarbete och kompetensutveckling och vi hoppas att du vill vara en del av det!

Exempel på arbetsuppgifter:

• vara omvårdnadsansvarig och besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• handleda och delegera omvårdnadspersonal samt ge råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i verksamhetssystem och kvalitetsregister för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad till den boende
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet

Om arbetsplatsen
Adolfsbergshemmet ligger vackert beläget med närhet till natur, vårdcentral, apotek, lunchservering och busshållplats. Vi är cirka 100 anställda som arbetar på åtta avdelningar. Vi har inriktning somatik, demens och äldrepsykiatri. 

Här hittar du information om vår verksamhet: orebro.se/adolfsbergshemmet

Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt och tycker om att ha egna ansvarsområden. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster/kunder ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster/kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• kunskap och erfarenhet av verksamhetssystem såsom Treserva, Lifecare, Pascal och Senior Alert

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

Arbetstid: huvudsakligen dag, en del kvällar och helger.

Övrig information 
En ny HSL-organisation för vård- och omsorgsboende kommer att träda i kraft i mitten av januari 2024. Detta innebär att du som legitimerad personal kommer att ha en HS-chef som din närmsta chef. Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg. 

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 19 december. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Stödpedagog till Skäpplandsgatan

Stödpedagog
Läs mer Dec 4
Vill du vara med i arbetet med att utveckla det pedagogiska stödet på ett kvalitativt sätt tillsammans med chef och medarbetare på verksamheten Skäpplandsgatan 25? Då är du den vi söker! Välkommen att bli en del av vårt dedikerade team!


Om tjänsten
Välkommen till en spännande roll som stödpedagog på gruppbostaden Skäpplandsgatan 25!

Som stödpedagog här kommer du att vara ett viktigt stöd i servicemottagarnas dagliga liv samtidigt som du har en utökad roll i att forma och utveckla rutiner, handlingsplaner och strukturer i verksamheten. Rollen är ny i verksamheten men du får ett gott kollegialt stöd från en trygg och erfaren arbetsgrupp för att komma in och starta upp den. Du kommer sedan att vara den som vägleder dina kollegor genom olika metoder och arbetssätt, och du kommer att spela en central roll i att planera, implementera, utvärdera och analysera vårt arbete.

Hos oss är varje individ unik och ditt arbetssätt grundar sig på servicemottagarnas personliga förutsättningar och behov. Servicemottagarna på boendet har olika funktionsnedsättningar som innebär att de bland annat behöver stöd med omvårdnad och medicinska insatser. I din roll som stödpedagog kommer du att hjälpa till att stärka servicemottagarnas färdigheter och personliga tillväxt, och det gör du med fokus på deras egen delaktighet och förmåga att påverka sina liv. Genom att använda vårt visuella, individuella och strukturerade tillvägagångssätt (VISA) kommer du att säkerställa att våra servicemottagare har goda levnadsvillkor, men också en meningsfull vardag och möjlighet att utvecklas.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation
• vägleda kollegor i metoder och arbetssätt
• stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner
• samordna samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• ha god kännedom om och följa lagar, policys, rutiner, riktlinjer, mål och planer
• använda verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet och dokumenterar utifrån styrande dokument

Om arbetsplatsen
Skäpplandsgatan 25 är en gruppbostad som ligger i Västhaga. Här får sex servicemottagare dagligen hjälp och stöd av en erfaren och trygg arbetsgrupp som motiveras av att ge dem en meningsfull vardag!

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalifikationer: 
För att passa som stödpedagog i dessa verksamheter är det viktigt att du är stabil, trygg i dig själv och skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram till mottagaren samt har en god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar därav sättet du kommunicerar med individen. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhörd och smidigt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt arbete. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datavana då arbetet innefattar social dokumentation.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav: 

• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet

Meriterande:

• kunskap i social dokumentation
• erfarenhet av att upprätta och följa mål- och genomförandeplaner
• kunskap eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik ex. AKK eller VISA
• erfarenhet av omvårdnadsarbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad:100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Sista ansökningsdag är 18 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Speciallärare till Adolfsbergsskolan

Speciallärare
Läs mer Dec 4
Vi söker nu en speciallärare för undervisning i särskild undervisningsgrupp. Vi söker dig som drivs av att hitta lösningar på komplexa lärsituationer och är duktig på att hitta rätt nivå i förhållande till elevers kunskapsutveckling.

Om tjänsten
Som speciallärare i vår särskilda undervisningsgrupp ansvarar du för undervisning och samordning kring elever som har särskilda stödbehov. Du är relationellt duktig och bygger hållbara relationer. Du är van att undervisa elever på låg- och mellanstadiet.

I arbetet i särskild undervisningsgrupp är det viktigt att du är kreativ och har lätt för att hitta och anpassa material som passar eleverna. Du är van vid att arbeta laborativt och med konkret material.

Exempel på arbetsuppgifter:

• undervisning på både grupp- och individnivå i särskild undervisningsgrupp
• samordning kring elever
• anpassa material och skoluppgifter
• kontakt med vårdnadshavare

Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Adolfsberg i de södra delarna av Örebro. På skolan finns även anpassad grundskola/RH årskurs 1–9. Vår vision: ”Lika – unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande”. Vi vill ha en skola och ett fritidshem med hög måluppfyllelse. En verksamhet där alla elever, föräldrar och personal trivs och känner sig trygga. Genom att skapa en god och tillåtande miljö kan vi främja utveckling, delaktighet och inflytande. Tillsammans skapar vi en skola att vara stolta över.

Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med bred behörighet att undervisa i grundskolan
• speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling

Meriterande:

• erfarenhet av undervisning i grundskola och/eller anpassad grundskola
• erfarenhet av läs- och skrivinlärning
• erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 december. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare till Solskenet och Karlslunds förskola

Förskollärare
Läs mer Dec 4
Vi söker två engagerade förskollärare som vill vara med och driva vårt utvecklingsarbete tillsammans med kompetenta kollegor. Varmt välkomen med din ansökan!

Om tjänsten

Vi söker nu två förskollärare för att förstärka våra befintliga medarbetare i Björk-Haga området på förskolorna Karlslunds förskola och Solskenet. Vi ser gärna att du som vill arbeta hos oss är öppen för att arbeta med alla åldrar. Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna på båda förskolorna för att skapa trygghet för liten som stor. Båda förskolorna ingår också i ett större områdesteam, där fem förskolor samarbetar och har pedagogiska närverk.

Hos oss är huvuduppdraget som förskollärare att planera, genomföra och genom utvärdering säkerställer innehållet för en god kvalitet i undervisningen, för både enskilda barn och gruppen. Vi strävar efter att barnen ska få ny kunskap genom både planerad och spontan undervisning, där barnens idéer och tankar visar vägen till lärande. Vi använder både inomhus och utomhusmiljön i vår undervisning. Som förskollärare är du en trygg och inspirerande pedagog som vill prova nya utmaningar och vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Som förskollärare har du schemalagd planeringstid och till nyexaminerad förskollärare finns möjlighet till stöd genom ett mentorskap.   

Exempel på arbetsuppgifter: 

• Du känner till och följer gällande läroplan, lagar, policys och rutiner
• Du ansvarar för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla
undervisningen.
• Du använder metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Du ansvarar för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och
utvärderas.
• Du ansvarar och arbetar för att varje barn och gruppen får sina behov
tillgodosedda, utifrån att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt.
• Du ansvarar för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och
lärande.
• Du ansvarar för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och säkrar
genomförandet.
• Du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns. 

Om arbetsplatsen
Solskenet har tre avdelningar och Karlslunds förskola har fem avdelningar med barn mellan 1 och 5 år. Solskenet och Karlslunds förskolor har närhet till natursköna grönområde och skog. Björkhaga och Hagaområdet finner du i den västra delen av Örebro. Dessa förskolor ingår också i ett samarbetsområde där 5 förskolor har samarbete inom olika kompetensområde och nätverk.

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Kvalifikationer
Vi söker två utbildade förskollärare som är förtrogen med förskolans läroplan. Som medarbetare hos oss har du ett professionellt förhållningssätt i ditt bemötande med barn vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans i ditt arbetslag genomför ni förskolans dagliga undervisning där barnens lärande sker i olika aktiviteter. Du ska ha goda kunskap i att använda digitala system. Du behärskar det svenska språket och kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal samt skriftligen dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation  

Meriterande 

• erfarenhet att arbeta med tecken som stöd (TAKK)
• digital kompetens i t.ex. office 365
• utbildning i eller erfarenhet av ICDP (vägledande samspel)
• erfarenhet av utomhuspedagogik 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 15 januari eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 2

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 december.

Interjuver och urval kommer ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Legitimerad gymnasielärare i svenska och psykologi.

Lärare i gymnasieskolan
Läs mer Dec 5
Nytt
Vill du vara en del av ett lärarlag där vi tar gemensamt ansvar för våra elevers framtid?
Vi söker nu en engagerad lärare, som har höga förväntningar på våra elever och som brinner för att arbeta på samhällsvetenskapsprogrammet för elever med högfungerande autism (SAHA).

Om tjänsten
Idag har vi 31 elever med högfungerande autism som går programmet, men med plats för 36. Du kommer tillhöra en gemenskap och ett ambitiöst lärarlag som arbetar med elever som går högskoleförberedande program. Från höstterminen 2024 kommer utbildningen att flyttas till Karolinska gymnasiet och byter därför namn till samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom autismspektrum (SAAST). 

I din roll som lärare har du ett pedagogiskt ansvar och mentoransvar för en klass med elever i blandade åldrar, som du undervisar i ett nära samarbete med dina kollegor och arbetslag. Du har en god förmåga att anpassa din undervisning efter elevernas individuella behov samt en god förståelse hur eleverna tar sig an kunskap utifrån olika förutsättningar. Med tydlig strukturerad pedagogik hjälper ni varje elev att nå sin fulla potential och bli så självständig som möjlig.

Exempel på arbetsuppgifter:

• undervisa i klass
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med kollegor
• bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse tillsammans med övriga kollegor
• utöva mentorskap och elevnära arbete
• inneha ett nära samarbete med elevhälsa

Om arbetsplatsen
Virginska gymnasiet är en av fyra gymnasieskolor i Örebro. Skolan består både av nationella program, riksgymnasium för döva och hörselskadade, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Idrottsgymnasiet är kommunens mest framgångsrika skolverksamhet utifrån elevernas måluppfyllelse, trivsel och antalet sökande. Verksamheten består av fyra gymnasieprogram och ett femtontal olika idrottsalternativ. Hela Virginska har ca 1400 elever.

Läs mer om vår skola Samhällsvetenskapsprogrammet för dig med högfungerande autism (SAHA) - Virginska gymnasiet (orebro.se)

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi ser att du som lärare hos oss har ett flexibelt förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Du har en god pedagogisk insikt och har lätt för att samarbeta med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i svenska och psykologi alternativ inneha behörighetsgivande examen

Meriterande:

• erfarenhet av arbete med elever inom AST med utmaningar såsom särbegåvning och problematisk skolfrånvaro
• erfarenhet av att arbeta i team och att samarbeta med andra aktörer
• utbildning i specialpedagogik
• erfarenhet av pedagogiskt arbete med digitala hjälpmedel och kunskaper om assisterande teknik 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsad anställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari 2024 tom 14 juni 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 december. 


Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Stödpedagog till gruppbostaden Källvägen 9

Stödpedagog
Läs mer Dec 4
Vi söker nu en engagerad stödpedagog som vill vara med och driva det pedagogiska arbetet tillsammans med boendestödjarna på Källvägen 9. Är du på jakt efter ett meningsfullt arbete där du kan göra en skillnad? Då kan detta vara tjänsten för dig!


Om tjänsten
Som stödpedagog på Källvägen 9 arbetar du med att ge servicemottagarna stöd i deras vardagliga liv kombinerat med att ha ett utökat ansvar för att arbeta med att rutiner, handlingsplaner och strukturer följs och utvecklas. Det innebär att du vägleder kollegor i olika metoder och arbetssätt, samt planerar, implementerar, utvärderar och analyserar arbetssätt och metoder i verksamheten. Ditt arbetssätt grundar sig på servicemottagarnas egna förutsättningar och individuella behov av stöd. I rollen ingår även omvårdnadsuppgifter utifrån egenvård och delegation.

Som stödpedagog arbetar du med att stärka servicemottagarnas färdigheter och personliga utveckling och du har ett tydligt fokus på deras egen delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. För att tillförsäkra servicemottagarna goda levnadsvillkor arbetar vi utifrån ett visuellt, individuellt, strukturerat arbetssätt (VISA).

Exempel på arbetsuppgifter:

• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering
• stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner
• handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman och pedagogiska förhållningssätt med reflektion som arbetsmetod
• samordna samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• introducera nyanställda samt handleda studerande
• ha god kännedom om och följa gällande lagar, policys, rutiner, riktlinjer, mål och planer
• använda verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet och dokumentera utifrån styrande dokument

Om arbetsplatsen
Källvägen 9 är en gruppbostad med plats för sex servicemottagare och verksamheten är belägen i Odensbacken. Vi har under hösten 2022 flyttat till nyrenoverade och välanpassade lokaler. Du kan enkelt ta dig hit med hjälp av länsbuss från Örebro, goda pendlingsmöjligheter finns även från Kumla och Hallsberg via riksväg 52. Vi är en arbetsgrupp om 14 personer som brinner för att ge våra servicemottagare bästa möjliga stöd och service! Välkommen att bli en del av vårt fantastiska arbetslag!

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socilatjänstlagen (SoL) 

Kvalifikationer: 
I den här rollen behöver du ha god du förmåga att möta både servicemottagarna och personalen på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att du samarbetar bra med andra människor och att du relaterar dig till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du har hög förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du behöver vara en person som snabbt kan ställa om efter ändrade omständigheter och som självständigt och effektivt kan driva dina processer framåt. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav: 

• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning

Meriterande:

• kunskap eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik ex. AKK eller VISA
• erfarenhet av eller utbildning i lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av att handleda och coacha andra 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstiden: dag/kväll/helg

Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 december. Urval kommer att ske löpande!

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Stödpedagog till Trollbärsgatan

Stödpedagog
Läs mer Dec 1
Vill du arbeta med pedagogisk utveckling? Ta chansen och sök våra tjänster som stödpedagog!


Om tjänsten
Som stödpedagog arbetar du med att ge servicemottagarna stöd i deras vardagliga liv kombinerat med att ha ett utökat ansvar för att arbeta med att rutiner, handlingsplaner och strukturer följs och utvecklas. Det innebär att du vägleder kollegor i olika metoder och arbetssätt, samt planerar, implementerar, utvärderar och analyserar arbetssätt och metoder i verksamheten. Ditt arbetssätt grundar sig på servicemottagarnas egna förutsättningar och individuella behov av stöd. Som stödpedagog arbetar du med att stärka servicemottagarnas färdigheter och personliga utveckling och du har ett tydligt fokus på deras egen delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. För att tillförsäkra servicemottagarna goda levnadsvillkor arbetar vi utifrån ett visuellt, individuellt, strukturerat arbetssätt (VISA).

Du kommer också att ingå ett större nätverk med stödpedagoger som arbetar med områdesövergripande uppdrag vid behov.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation
• vägleda kollegor i metoder och arbetssättsamordna samverkan med kollegor och utomstående som t.ex. närstående
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• ha god kännedom om och följa lagar, policys, rutiner, riktlinjer, mål och planer
• dokumentera

Om arbetsplatsen
Trollbärsgatan 36 är en gruppbostad i Vivalla och här bor sex servicemottagare som får stöd av en personalgrupp bestående av 12 boendestödjare. Verksamheten är förlagd i en enplansvilla som är anpassad efter verksamhetens behov. Det går enkelt att ta sig till verksamheten med bil, buss eller med cykel.

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalifikationer: 
Som stödpedagog i denna verksamhet är det mycket viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap samt för människors olika förutsättningar. Du tar ansvar för din uppgift och har god förmåga att själv strukturera ditt arbete. Du är en person som ser möjligheter i förändringar och som kan driva sina processer vidare. Du har hög förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Vi ser också gärna att du är en person som arbetar bra med andra människor och kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Vidare önskar vi att du är en bra lagspelare som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att passa för tjänsten bör du även vara trygg och stabil i dig själv. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datavana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Krav: 

• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet

Meriterande:

• kunskap eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (ex. AKK eller VISA)
• erfarenhet av dokumentation enligt IBIC (individens behov i centrum)
• erfarenhet av att handleda personal
• erfarenhet av datasystem (t.ex. Treserva)
• erfarenhet av omvårdnadsarbete
• cykla
• simma


Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: efter överenskommelse - tom 1 januari 2025

Antal tjänster:  1

Arbetstiden: dag, kväll och helg

Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 17 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Elevassistent till Vintrosa skola

Elevassistent
Läs mer Dec 1
Vill du vara med och stötta olika barn med behov av stöd i deras lärande på Vintrosa skola?

Om tjänsten 
Nu söker vi en evassistent till Vintrosa skola.

Du kommer arbeta med barn som har behov av nära stöd i undervisningen under skoldagen och i fritidshemmet under övrig dag. Idag finns ingen liten undervisningsgrupp på Vintrosa skola utan vi arbetar för att alla elever ska vara så inkluderade i klassen som möjligt. Här blir DU en viktig del för att det ska fungera. Därför uppskattar vi om du har goda kunskaper i tydliggörande pedagogik och det är meriterande om du har en vana att arbeta med olika stödstrukturer. Som elevassistent på Vintrosa skola arbetar du med "hela människan" vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är under ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Arbetstiden är förlags både till skoldagen och i fritidshemmet. Stor vikt läggs vid pesonlig lämplighet.

Exempel på arbetsuppgifter:

• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med eleven, föräldrarna, lärare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer
• stödja elevens sociala utveckling och fostran
• arbeta med elevens inflytande
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Vid randen av de "Blå Bergen" och i ett naturnära läge som inbjuder till spännande lek och äventyr ligger Vintrosa skola. Närheten till naturen är en tillgång som vi utnyttjar på olika sätt i undervisningen.

Vi har en god arbetsmiljö och pedagoger och barn trivs bra tillsammans. Vårt värdegrundsarbete sker genom KRAFT (kamratskap, respekt, ansvar, framtid och trygghet). Detta arbete präglar all verksamhet som sker under dagen.

Skolan har ett nära samarbete med Latorps skola och tillsammans har skolorna tre förstelärare som har till uppgift att leda utvecklingsarbetet så att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Under de senaste åren har vi fördjupat våra kunskaper inom NPF och språk och hur vi bäst arbetar med ledning och stimulans utifrån alla barns olika förutsättningar för lärande.

Vi delar vissa professioner inom elevhälsan med Garphyttans skola, men elevhälsans arbete på Vintrosa skola är utifrån våra elevers- och organisationers behov. På skolan tänker vi "tillsammans" för att få det bästa lärandet och varandet under skoldagarna.

Kvalifikationer
Du är lugn, trygg, inlyssnande och tydlig. Du gillar att vara aktiv, gärna ute i naturen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Krav:

• adekvat gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet, eller annan relevant utbildning för uppdraget

Meriterande:

• kunskap och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande, samt bildstöd

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari - tom 16 juni 2024, med eventuell möjlighet till förlängning

Antal tjänster: 1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 15 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Sjuksköterskor till Hemsjukvård Nordost

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 30
Till dig som är nyfiken på hemsjukvård finns nu tjänster lediga hos Hemsjukvård Nordost med placering på enheterna Vivalla och Norrby. Här erbjuder vi dig ett varierat uppdrag med omväxlande dagar vilket kommer bredda din kompetens. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten 
Välkommen till hemsjukvården Nordost! Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska, som vill arbeta med våra patienter i deras hemmiljö. Inom hemsjukvården är våra patienters önskemål och behov i fokus då vi arbetar för att göra deras vardag meningsfull. Enligt våra mål arbetar vi mot personcentrerad vård och rehabiliterande arbetssätt. Du kommer att arbeta i team med andra sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschefer. Samarbete med privata utförare förekommer efter valfrihetens införande. 

Tjänstgöringen är förlagd främst dagtid men även kväll och helg. Vi har en gemensam kvälls- och helgorganisation där alla hemsjukvårdsområden arbetar tillsammans och utgår från en gemensam lokal. Detta skapar mervärden såsom nära kollegialt samarbete, tydligare arbetsfördelning och mindre arbetstid fördelad under kvällar och helger.

Vi har möjlighet att erbjuda placering på ett geografiskt område eller pooltjänst med uppdrag på olika enheter inom vårt område.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Självständigt ansvara för planering, genomförande av insatser samt uppföljning och utvärdering av insatserna
• utföra undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar
• arbeta med läkemedelshantering och delegera uppgifter till omvårdnadspersonal
• ge råd och vägleda omvårdnadspersonal
• arbeta med förebyggande hälsoarbete

Anställs du som distriktssköterska har du även förskrivningsrätt och använder dina kunskaper om läkemedels egenskaper, ordination och dess biverkningar. Utifrån fördjupad kunskap göra hälsoekonomiska val för utredning och behandling. Du handleder kollegor i områden med utbildningsbehov och är en drivkraft på väg mot Nära vård.

Om arbetsplatsen
Hemsjukvården Nordost består av fyra mindre enheter som sträcker sig över ett större geografiskt område från landsbygdsmiljö till de centrala delarna av Örebro. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Kommunen och Region Örebro län har ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvården. Hemsjukvården utför hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens bostad för de som har svårt att själv eller med hjälp ta sig till vårdcentralen.

Vi söker sjuksköterskor/distriktssköterskor till det västra området som arbetar mot bostadsområdena Vivalla-Lundby och centralt norr.

Kvalifikationer
Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården är självständigt och varierande, det är därför viktigt att du är en person som är du trygg i dig själv och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, alltid med patientsäkerhet i fokus. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och kunder ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort för manuell växellåda

Meriterande: 

• distriktssköterska eller annan relevant specialistutbildning (geriatrik/vård av äldre och psykiatri)
• erfarenhet av kommunal hemsjukvård
• erfarenhet av verksamhetssystemen TES, Treserva, MCSS, Pascal eller Lifecare 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

Arbetstid: dag, kväll och helg

Övrig information 
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg. Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du även visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 december. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska till Lindhultsgården

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Nov 29
Vill du ”Ge Guldkant på tillvaron” för våra hyresgäster på Lindhultsgården? Är du en driven person som vill göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Som undersköterska på Lindhultsgården kommer du tillsammans med dina kollegor stötta hyresgäster i de dagliga sysslorna med fokus på att ta tillvara på individens egna förmågor och resurser. Här sätts personen och inte sjukdomen i fokus. Vården och omsorgen tar utgångspunkt i personens upplevelse av sin verklighet. Anpassad kommunikation och bemötande har betydelse för våra hyresgästers mående och välbefinnande och du bör betrakta hen som en aktiv samarbetspartner. Nu har du möjligheten att komma till en arbetsplats där vi ger hyresgästerna guldkant på tillvaron!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge personlig omvårdnad och service utifrån hyresgästens individuella behov
• arbeta med kontaktmannaskap och skapa goda relationer med anhöriga
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad
• tillsammans med kollegor vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder på Lindhultsgården
• samverka med undersköterska, arbetsterapeut och sjuksköterska utifrån hyresgästens behov
• ta ansvar för eventuell ombudsroll 

Om arbetsplatsen
Lindhultsgården ligger vackert och naturnära i bostadsområdet Adolfsberg. Närhet finns till vackra promenadstråk, vårdcentral, apotek, folktandvård och restauranger.

Lindhultsgården är ett familjärt boende för personer med kognitiv svikt. Vi är Örebro Kommuns minsta vård- och omsorgsboende med 24 platser fördelat på tre avdelningar och vi arbetar i team som består av omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjuksköterska och chef. Vi har djur i vår verksamhet så det är bra om du tycker om djur.

Vi är en intrapenad vilket innebär att vi har större befogenheter att styra verksamheten men också större ansvar för resultatet av verksamheten.

Läs mer om vår verksamhet här: Lindhultsgården - orebro.se

Kvalifikationer
Vi ser att du har ett starkt engagemang för människor och ett kvalitetstänkande gentemot våra hyresgäster. Du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot våra hyresgäster. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du är bra på att kommunicera och arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• erfarenhet av arbete med vård av personer med kognitiv svikt

Meriterande:

• fördjupad utbildning inom kognitiv svikt
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska alternativt vårdbiträde till Haga/Karlslund hemvård

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Dec 5
Nytt
Har du en positiv grundsyn och en vilja att hitta lösningar? Brinner du för att ge en god vård och omsorg till andra? Då är det dig vi söker till Haga/Karlslund hemvård!

Om tjänsten
Haga och Karlslund hemvård är två hemvårdsgrupper där vi samarbetar kring våra kunder och arbetet i stort. Här kommer du tillsammans med dina kollegor stötta kunderna i de dagliga sysslorna. Vi arbetar i team med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vissa av våra kunder har omfattande omvårdnadsbehov, andra behöver hjälp med att ta på sig sina strumpor. Oavsett vad de behöver hjälp med finns vi till som stöd i deras vardag.

Hos oss har du möjligheten att bli del av en arbetsgrupp med bred kompetens där vi både samarbetar med andra och arbetar självständigt med våra kunder. Vi vill därför att du, som vi, har ett engagemang i det du företar dig. Du gör det lilla extra för dina kollegor och för våra kunder, och har en insikt om att du är en av de viktigaste personerna i våra kunders vardag.

Tillsammans med oss har du möjligheten att bidra till en god vård och omsorg inom hemvården!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge personlig omvårdnad och service utifrån kundens individuella behov
• arbeta utifrån rehabiliterande förhållningssätt
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad till kunden
• samverka med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och sjuksköterska utifrån kundens behov
• tillsammans med resten av arbetsgruppen ska du vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder inom hemvården

Om arbetsplatsen
Haga hemvård består av cirka 25 medarbetare och utgår ifrån lokaler på Skäpplandsgatan 31-33 vid Haga centrum. Enheten har ungefär 170 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök, i områdena Västhaga och Oxhagen. Det geografiska upptagningsområdet är relativt litet och det är cykelavstånd till alla kunder.

Karlslund hemvård består av cirka 30 medarbetare som är uppdelade i två grupper, en tätortsgrupp som utgår ifrån Karlslundsgården och en landsbygdsgrupp som utgår ifrån Vintrosahemmet. Enheten har ungefär 150 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök. Det geografiska upptagningsområdet är varierande, därav används både cykel och bil i tjänsten.

Haga hemvård och Karlslund hemvård har ett nära samarbete, vilket innebär att personal på de båda enheterna ibland jobbar ”över gränserna”. Det innebär att du som medarbetare är anställd hos en av enheterna, men kan tillfälligt lånas ut till någon av de andra enheterna vid behov.

Kvalifikationer
Vi ser att du har ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot våra kunder. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du är bra på att kommunicera och arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• avslutad gymnasieutbildning
• kunna cykla

Meriterande:

• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• undersköterskeutbildning
• vårdbiträdesutbildning, 800 gymnasiepoäng
• B körkort, manuell växellåda
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete inom hemvård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind, TES

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 4-5. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Om du blir aktuell för tjänsten och saknar vårdutbildning kommer utbildning att ingå som en del i anställningen. Mer information om detta ges under rekryteringsprocessen. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier till Örebro kommuns SoL- och LSS-verksamheter

Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Läs mer Sep 22
Mitt i vardagen. Varje dag. Precis där har du nu chans att stötta våra servicemottagare med det de behöver för att må bra. Ibland är det härligt, roligt och fartfyllt, och ibland lite tyngre och krävande av dig som person. I vilket fall skapar du minnen för livet. 

Antar du utmaningen? 

Om tjänsten
Varmt välkommen till ett lärorikt extrajobb inom funktionsstöd!  
Som timvikarie hos oss får du arbeta med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Här blir det din roll att finnas till hands, stötta, vara tryggheten, ge ett gott bemötande och sätta individens behov och intressen i centrum. Så att varje individ, utifrån sina förutsättningar, kan få en så självständig och oberoende vardag som möjligt. Personerna som vi stöttar kallar vi servicemottagare eller deltagare.   

Vi ser gärna att du har påbörjat eller slutfört utbildning från Barn & fritidsprogrammet eller undersköterskeprogrammet.  

De verksamheter vi erbjuder timanställning inom är: 

• Grupp-och servicebostad för vuxna LSS 
• Korttidsvistelse för barn/unga och vuxna, korttidstillsyn (ungdomsfritids) för ungdomar samt bostad med särskild service för barn och ungdomar
• Daglig verksamhet för LSS
• Grupp-och servicebostad och boendestöd enligt SoL samt Arbetsverksamhet inom Socialpsykiatrin
• Personlig assistans 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Alla personer som vi stöttar är unika. Därför arbetar vi efter individuella genomförandeplaner, som beskriver vad varje servicemottagare/deltagare behöver stöttning med. Arbetet är strukturerat och kan skilja sig åt beroende på vart du får din placering som vikarie. 

Exempel på arbetsuppgifter som förekommer i samtliga verksamheter: 

• Delta, närvara och stödja servicemottagarna i hemmets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter 
• Utföra omvårdnadsinsatser såsom personlig hygien samt utifrån delegation hantera viss medicinhantering
• Dokumentera i vårt dokumentationssystem Treserva

Kompetenskrav 

• Gymnasieutbildning 
• Fyllt 18 år 
• Grundläggande datorkunskaper 
• Ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift, då det krävs att du kan kommunicera med servicemottagare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt dela ut medicin

Eftersom vi arbetar med att stötta människor i deras vardag behöver du som vill arbeta som timvikarie hos oss vara lyhörd, serviceinriktad och flexibel. Det är också viktigt att du är en trygg och stabil som person med förmåga att möta servicemottagarna/deltagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.  Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov.  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande 

• Gymnasieutbildning: Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
• Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning 
• Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (ex. VISA och AKK)
• Erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende
• Erfarenhet av arbete med omvårdnadsinsatser
• Erfarenhet av arbete med social dokumentation i Treserva
• B-körkort
• Kunna cykla
• Kunskaper i teckenspråk/stödtecken

Omfattning och tillträde 
Anställningsform
Timanställning vid behov  

Tillträde
Enligt överenskommelse 

Arbetstid
Dag/kväll/vaken natt/sovande jour/helg

Om arbetsplatsen 
Socialförvaltningen i Örebro kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Stödet ges genom olika insatser. I alla verksamheter jobbar vi med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt) som innebär att våra servicemottagare har individuella mål som personalen jobbar gemensamt mot för att nå. 

Övrig information 
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med barn och unga eller med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret. Mer information kommer vid eventuell intervjuinbjudan. 

Intervjuer sker digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. 

Ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via denna annons, skicka din ansökan genom att klicka på ”Ansök” på denna sida. Vi vill att du bifogar personligt brev, CV, relevanta intyg och betyg exempelvis undersköterskeintyg i din ansökan. Det är mycket viktigt att du har ett uppdaterat cv där all din tidigare arbetslivserfarenhet framkommer. 

Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande under annonseringstiden så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Timvikarier till hemvården & vård- och omsorgsboenden höst 2023

Vårdbiträde
Läs mer Sep 22
Är du nyfiken på andra människor och vill du ha ett omväxlande, roligt och meningsfullt arbete?
Varmt välkommen till vård och omsorg!
Vi letar efter fler fantastiska kollegor som vill jobba i team med våra engagerade medarbetare inom vård och omsorg. Vi söker dig som vill jobba redan nu men även senare i höst/vinter. Som anställd hos oss blir du en trygg punkt och kan varje dag göra skillnad i vardagen för någon annan.

Har du redan en aktiv timanställning inom område vård och omsorg i Örebro kommun räcker det att du mailar oss på rekrytering.vo@orebro.se (du behöver inte ansöka igen).

Om tjänsten
Vi erbjuder timanställning inom hemvård, dagvård eller vård- och omsorgsboende. Du jobbar enbart på en enhet. Din arbetstid är dag/kväll/helg alternativt natt (vaken). Vi söker vikarier till:


• vård- och omsorgsboende (demens, somatisk, rehabilitering)
• hemvård
• nattpersonal (vård- och omsorgboende och hemvård)
• landsbygden (Odensbacken, Vintrosa samt Glanshammar)
• förebyggande (demensdagvård)

Du kan via din ansökan i denna annons ange i vilka av våra verksamheter du helst vill arbeta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ge personlig omvårdnad (t.ex. dusch, toalettbesök, mat mm.) utifrån individuella behov
• utföra hälso- och sjukvårdsinsatser och besvara trygghetslarm
• utföra hushålls- och serviceinsatser t.ex. städ, inköp och tvätt
• arbeta i olika digitala system med exempelvis dokumentation

Kompetenskrav
- fyllt 18 år
- gymnasiekompetens
- du behärskar det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med kunder/hyresgäster samt övrig personal
- du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten och arbetet kräver
- god datorvana
- kunna cykla (gäller hemvård)

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett gott bemötande och har lätt för att ta egna initiativ samt samarbeta med andra. Du är en trygg och pålitlig person som kan hålla många bollar i luften och har ett genuint intresse av att arbeta med människor.

Övrigt meriterande

• omvårdnadsutbildning och/eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• B-körkort (och gärna tillgång till egen bil)
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind och TES
• om du studerar till omvårdnadsrelaterade yrken
• att kunna arbeta både dag, kväll och helg

Om arbetsplatsen

Bemanningsenheten Vård och omsorg är en central enhet som sköter rekrytering av timvikarier till våra verksamheter i Socialförvaltningen.

Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun och inom vård och omsorg  Vikariat inom vård och omsorg - Jobba i Örebro kommun (orebro.se)

Omfattning och tillträde
Omfattning: timanställning ca 3-5 pass/v, möjlighet till att få tillfälligt schema kan förekomma.
Tillträde: Löpande
Som timvikarie bokas du via ett personalsystem där du själv kan påverka när du vill jobba.

Övrig information
Innan du erbjuds anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Mer information kommer vid eventuell intervjuinbjudan.

Ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via denna annons, skicka din ansökan genom att klicka på ”Ansök” på denna sida.

Vi vill att du bifogar personligt brev, CV, relevanta intyg och betyg exempelvis undersköterskeintyg i din ansökan.

Det är mycket viktigt att du har ett uppdaterat cv där all din tidigare arbetslivserfarenhet framkommer. 

Urval och anställning sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Intervjuer kommer att ske digitalt via Microsoft Teams. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Har du frågor? Kontakta oss via mail på rekrytering.vo@orebro.se

 

 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska alternativt vårdbiträde till Haga/Karlslund hemvård

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Dec 4
Har du en positiv grundsyn och en vilja att hitta lösningar? Brinner du för att ge en god vård och omsorg till andra? Då är det dig vi söker till Haga/Karlslund hemvård!

Om tjänsten
Haga och Karlslund hemvård är två hemvårdsgrupper där vi samarbetar kring våra kunder och arbetet i stort. Här kommer du tillsammans med dina kollegor stötta kunderna i de dagliga sysslorna. Vi arbetar i team med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vissa av våra kunder har omfattande omvårdnadsbehov, andra behöver hjälp med att ta på sig sina strumpor. Oavsett vad de behöver hjälp med finns vi till som stöd i deras vardag.

Hos oss har du möjligheten att bli del av en arbetsgrupp med bred kompetens där vi både samarbetar med andra och arbetar självständigt med våra kunder. Vi vill därför att du, som vi, har ett engagemang i det du företar dig. Du gör det lilla extra för dina kollegor och för våra kunder, och har en insikt om att du är en av de viktigaste personerna i våra kunders vardag.

Tillsammans med oss har du möjligheten att bidra till en god vård och omsorg inom hemvården!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge personlig omvårdnad och service utifrån kundens individuella behov
• arbeta utifrån rehabiliterande förhållningssätt
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad till kunden
• samverka med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och sjuksköterska utifrån kundens behov
• tillsammans med resten av arbetsgruppen ska du vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder inom hemvården

Om arbetsplatsen
Haga hemvård består av cirka 25 medarbetare och utgår ifrån lokaler på Skäpplandsgatan 31-33 vid Haga centrum. Enheten har ungefär 170 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök, i områdena Västhaga och Oxhagen. Det geografiska upptagningsområdet är relativt litet och det är cykelavstånd till alla kunder.

Karlslund hemvård består av cirka 30 medarbetare som är uppdelade i två grupper, en tätortsgrupp som utgår ifrån Karlslundsgården och en landsbygdsgrupp som utgår ifrån Vintrosahemmet. Enheten har ungefär 150 kunder, varav hälften har dagliga eller veckovisa besök. Det geografiska upptagningsområdet är varierande, därav används både cykel och bil i tjänsten.

Haga hemvård och Karlslund hemvård har ett nära samarbete, vilket innebär att personal på de båda enheterna ibland jobbar ”över gränserna”. Det innebär att du som medarbetare är anställd hos en av enheterna, men kan tillfälligt lånas ut till någon av de andra enheterna vid behov.

Kvalifikationer
Vi ser att du har ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot våra kunder. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du är bra på att kommunicera och arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• avslutad gymnasieutbildning
• kunna cykla

Meriterande:

• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• undersköterskeutbildning
• vårdbiträdesutbildning, 800 gymnasiepoäng
• B körkort, manuell växellåda
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete inom hemvård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind, TES

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 4-5. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Om du blir aktuell för tjänsten och saknar vårdutbildning kommer utbildning att ingå som en del i anställningen. Mer information om detta ges under rekryteringsprocessen. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Stödpedagog till Mosåsvägen

Stödpedagog
Läs mer Nov 29
Vi söker nu en engagerad och initiativtagande stödpedagog som vill vara med och driva det pedagogiska arbetet tillsammans med boendestödjarna på Mosåsvägen. Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!


Om tjänsten
På Mosåsvägen kommer du som stödpedagog arbeta med att ge våra servicemottagare stöd och service i deras vardagliga liv, kombinerat med att ha ett ansvar för att arbeta med att rutiner, genomförandeplaner och strukturer följs och utvecklas. En vanlig arbetsdag hos oss kan innebära att du stöttar servicemottagarna i allt från matlagning och omvårdnadsuppgifter, till att du vägleder kollegor i olika metoder och arbetssätt samt planerar, implementerar, utvärderar och analyserar arbetssätt och metoder i verksamheten. Som grund för ditt arbete ligger servicemottagarnas egna förutsättningar och individuella behov av stöd. Som stödpedagog arbetar du med att stärka servicemottagarnas färdigheter och personliga utveckling och du har ett tydligt fokus på deras egen delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• stödja servicemottagarna utifrån mål och beviljad insats, samt anpassa verksamheten utifrån en eller flera servicemottagares behov
• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering
• planera, implementera, utvärdera och analysera arbetssätt och metoder i arbetsgruppen
• stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner, samt vägleda dem i olika metoder och arbetssätt
• handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman och pedagogiska förhållningssätt med reflektion som arbetsmetod
• samordna samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• introducera nyanställda samt handleda studerande

Om arbetsplatsen
Mosåsvägen 51 är en gruppbostad enligt LSS där sex servicemottagare bor. Boendet ligger i nybyggda lokaler granne med Djurkyrkogården, Adolfsberg, på Mosåsvägen ut mot Marieberg. Goda bussförbindelser finns. I dagsläget är vi 12 personal på gruppbostaden, däribland två stödpedagoger.

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som är lugn, stabil och som kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till den situation du befinner dig i. Det är viktigt att du, både mot servicemottagare och kollegor, kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap har gått fram. Rollen innebär även att du kan arbeta bra med andra människor och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Då arbetet handlar om att hjälpa andra människor behöver du ha väl grundade och tydliga värderingar, samt styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.

Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datavana då arbetet innefattar social dokumentation. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad.

Krav: 

• Yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen
• Minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar

Meriterande:

• kunskap i social dokumentation
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik
• kunskap i lågaffektivt bemötande
• kunskap i stödtecken

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad:100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstiden: dag, kväll, varannan helg

Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Biträdande rektor till Änglandaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Dec 4
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Änglandaskolan!

Om tjänsten

Från och med ht 2024 kommer Änglandaskolan att växa genom att elever och personal från Kryddgårdsskolan går samman med Änglandaskolan. 

Som biträdande rektor på Änglandaskolan F-6 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektorer, ledningsgrupp och pedagoger. Tillsammans med rektorerna leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för fritidsverksamheten. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Vi värdesätter förmåga att kunna skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare för att bidra till engagemang och delaktighet.

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.

Exempel på arbetsuppgifter:

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• ansvara för fritidsverksamheten
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Om arbetsplatsen
Änglandaskolan är en relativt nybyggd F-6 skola som startade upp verksamheten i augusti 2018. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, och inte med traditionella klassrum. På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion.

Läs mer om Änglandaskolan; https://skolor.orebro.se/anglandaskolan.html

Kvalifikationer
Som biträdande rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp 
• erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av arbete i fritidshem och grundskola

Meriterande:

• erfarenhet av skoladministrativt arbete
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - tom 31 december 2024

Antal tjänster: 1

Intervjuer beräknas hållas den; 20 och 21 december på förmiddagarna  

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.

Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.

Examensbevis bifogas i ansökan. 

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Familjebehandlare till Bryggan

Socionom
Läs mer Nov 28
Är du en driven och engagerad person som vill göra verklig skillnad? Vill du vara med och bidra till att hjälpa barn och ungdomar bort från utanförskap? Välkommen till ett stimulerande, utmanande och utvecklande arbete där vi jobbar tillsammans i ett tvärprofessionellt team.

Om tjänsten 
En fungerande skolgång är den största skyddsfaktorn samhället kan ge för att motverka psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att arbeta för att de elever som av olika skäl inte kommer till skolan ges möjlighet att ta sig tillbaka och återerövra sin skolgång. Det är just detta som är Bryggans uppdrag. Genom att erbjuda stöd och möjlighet att delta i skola på Bryggan så är målet att eleverna kan ta sig tillbaka till sin hemskola för att färdigställa sin skolgång.

Arbetet bedrivs i familjers hem, i Bryggans lokaler eller på annan plats som bedöms som viktig för arbetet. Ditt ansvar är att bidra med psykosocialkompetens för att ge enskilda elever och vårdnadshavare det stöd de behöver som ska leda till en fungerande hem- och skolsituation för eleven.

Arbetet utgår från Magelungens hemmasittarprogram som är en välbeprövad arbetsmetod. De enskilda uppdragen kommer från IFOs myndighetskontor.

Exempel på arbetsuppgifter:

• arbeta med stöd- och behandlingsinsatser för eleven och deras familjer
• upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner
• dokumentera löpande i våra verksamhetssystem

Om arbetsplatsen
Vi på Bryggan har våra lokaler vid Vasatorget i Örebro. Lokalerna är anpassade så att varje elev har sin egen plats i klassrummet och möjlighet att skärma av sig. Vi har även många övriga ytor på Bryggan som kan användas för skolarbete och samtal. Här arbetar tre familjebehandlare och tre lärare tillsammans i ett tvärprofessionell team. 

Syftet med vår familjebehandling är att hjälpa både elev och föräldrar att orka göra den förändring som behövs för att eleven ska kunna få den undervisning som eleven har rätt till och önskar. Arbetet utgår från en systemisk grund med målet att ge stöd till hela familjen för den förändring som ska till. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi ser att du arbetar bra tillsammans med andra människor och att du uppskattar att arbeta i team. Du har en god förståelse för människors olika förutsättningar och hanterar uppkomna situationer med ett lugn. Du tar även självständigt ansvar för dina uppgifter och förblir motiverad tills resultat är uppnådda. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• utbildad socionom eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig och omfattande 210 hp
• B-körkort

Meriterande:

• utbildning i Magelungens hemmasittarprogram
• utbildning i KBT steg 1
• erfarenhet av behandlingsarbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: januari

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Om du erbjuds anställning kan du bli skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

HR-konsult inom långsiktig kompetensförsörjning

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Nov 28
Vi är en HR-funktion i framkant - en proaktiv, verksamhetsstödjande och värdeskapande HR-funktion som ska bidra till utvecklingen av Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare. Drivs du av att jobba med strategisk kompetensförsörjning i ett chefsnära stöd? Då ska du söka denna tjänst som HR-konsult!

Om tjänsten 
Fokus i uppdraget kommer att vara att stötta förvaltningarna i arbetet med att säkra deras långsiktiga kompetensförsörjning. En av de större arbetsuppgifterna är att leda och stötta förvaltningarna i den kommunövergripande kompetensförsörjningsprocessen som består i att genomföra kompetenskartläggningar samt stöd i framtagande av lämpliga åtgärder. I uppdraget ingår också att stötta förvaltningarna i genomförandet av de identifierade åtgärderna. Uppdraget är både på en strategisk och operativ nivå. I uppdraget ingår även att tillsammans med kollegorna i enheten och på hela HR-avdelning bidra i enhets och HR-avdelningens övriga uppdrag.

Exempel på arbetsuppgifter:

• kvalificerat stöd till chefer inom kompetensförsörjning
• konsultativt stöd till chefer inom i huvudsak områdena kompetensplanering, kompetenskarläggning.
• bidra till utveckling av arbetssätt och metoder utifrån din kunskap och erfarenhet
• planera och leda Workshops
• utbilda chefer i HR-processer
• behovsanalys

Om arbetsplatsen
HR-avdelningen ger stöd inom personal- och arbetsgivarfrågor. Vår avdelning består av cirka 90 medarbetare. Vi är en del av Kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att leda, styra, följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.

Hos oss har du möjlighet att vara en del av något större, vi stöttar Örebro kommuns chefer så att de kan fokusera på att utveckla sina verksamheter, allt ifrån parkskötsel till äldreomsorg och skola. Du har stora möjligheter att påverka och utveckla våra interna rutiner och arbetssätt.

Enhetens uppdrag är att stödja verksamheten i att strategiskt hantera utmaningar inom kompetensförsörjning, genom ledarskapsutveckling och tolkning av kollektivavtal samt tvistehantering. Vi är ca. 10 kollegor som har en god kollegial stämning där vi gillar att utvecklas och tillsammans arbetar för att ge kommunens chefer bästa möjliga stöd!

För tillfället har vi våra lokaler på Ringgatan 32, bara någon minuts promenad från Örebro resecentrum. I framtiden kommer vi att flytta till nya, fräscha lokaler på Åbylunden som ligger beläget i Örnsro.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som person är du strukturerad, självgående och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Rollen som HR-konsult kräver en god förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Du vågar vara kreativ och kommer med egna idéer för hur man kan förbättra och utveckla verksamheten. Självklart har du en god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer samtidigt som du drivs av att ge cheferna i kommunen en god service.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
• några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• aktuell kunskap om gällande lagar och avtal inom personalområdet
• erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning

Meriterande:

• erfarenhet av kompetensplanering
• erfarenhet av effektmätning
• erfarenhet av people analytics
• erfarenhet av förändringsarbete/förändringsledning
• erfarenhet av att leda workshops
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av arbete med LMS (Learning Management Systems)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Producent till Kulturkvarteret

Producent: kultur, media, film, scen, dataspel
Läs mer Nov 28
Kulturkvarteret är under ständig utveckling och nu märker vi att vi saknar en person som kan hjälpa oss att arbeta med breddat deltagande och publikutveckling. Är det du? 

Om tjänsten

År 2025 har vi som mål att våra besökare ska spegla Örebro kommuns befolkning och därför arbetar vi aktivt för att nå ut till de människor vi saknar idag. I tjänsten som producent kommer du arbeta uppsökande mot våra prioriterade målgrupper samt vara delaktig i arbetet med programverksamheten i Kulturkvarteret så att vi kan skapa aktiviteter som tilltalar en bredare grupp. Arbetet innebär alltså både samarbete på plats på Kulturkvarteret och nätverkande ute bland externa parter, exempelvis mötesplatser för unga. Dina närmsta kollegor blir vår produktionsledare och mötes- och eventansvarig som är med i arbetet kring att sätta programmet.

Exempel på arbetsuppgifter:

• samarbeta med föreningsliv och civilsamhälle
• ingå i Kulturkvarterets produktionsgrupp
• arbeta med publikutveckling och breddat deltagande

Om arbetsplatsen
Kulturkvarteret är Örebro kommuns nya kulturcenter som ligger mitt i Örebro vid kanten av Svartån. Kvarterets uppdrag är att vara alla Örebroares plats. Vi ska vara en inkluderande mötesplats där du kan både utöva och uppleva kultur. Genom att samla kulturverksamheter av alla dess former under samma tak suddar vi ut gränserna och uppmuntrar till samarbeten. Vi har särskilt fokus på barn och unga. Kulturkvarteret byggdes 2021 och organisationen är fortfarande ung. I den här tjänsten tillhör du driftens lednings- och utvecklingsgrupp, som i huvudsak arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor. Men driftsenheten är liten och här hugger vi i och hjälper varandra med det som behöver fixas. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb eller Kulturkvarteret på https://kulturkvarteret.orebro.se/

Kvalifikationer
För att passa som producent hos oss behöver du vara socialt aktiv, kommunicera väl och ha förmåga att skapa nya kontakter. Du planerar och organiserar ditt arbete samt tar initiativ för att uppnå resultat. Vår verksamhet är ännu ung vilket sätter krav på dig att kunna anpassa dig efter ändrade omständigheter och nya arbetssätt. Vi tror att du är en trygg och stabil person.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• adekvat högskoleexamen 180 hp inom för tjänsten relevant område (exempelvis inom kulturområdet eller pedagogik)
• erfarenhet av att jobba med breddat deltagande

Meriterande:

• lokalt nätverk inom kultur och fritid
• erfarenhet av arbete med ungas kulturutövande
• flerspråkighet inom för tjänsten relevant språk (exempelvis arabiska eller teckenspråk)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 50%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Överförmyndarhandläggare

Socionom
Läs mer Nov 30
Vill du jobba för samhällets mest utsatta, se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och samtidigt bidra till utveckling av överförmyndarkansliet?
Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Örebro kommun utvecklas. Välkommen med din ansökan. 

Om tjänsten 
Nu kan vi på överförmyndarkansliet erbjuda dig som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete en roll som överförmyndarhandläggare i vårt team. Hos oss ingår du i ett team där du både enskilt och i samarbete med kollegor arbetar för att driva och utveckla det strategiska arbetet inom överförmyndarkanslitet framåt. I rollen som handläggare arbetar du med digital verksamhetsutveckling och systemadministration. Överförmyndarkansliet har särskilt fokus på att digitalisera verksamhetens tjänster och processer för att underlätta för gode män, förvaltare och förmyndare.

I rollen ingår ett nära samarbete med verksamhetschefen. Som överförmyndarhandläggare kommer du vara en del av vårt pågående utvecklingsarbete där fokus ligger på att ge stöd och service för att upprätthålla god rättssäkerhet till våra medborgare. Vi hoppas att du vill vara en del av vår utvecklingsresa för att forma och driva en verksamhet som har service och kvalitét i fokus.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätt
• företräda överförmyndarnämnden i domstol
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• registrera, förhandsgranska, begära in kompletteringar och granska årsräkningar från ställföreträdare
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter

Om arbetsplatsen
På överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. Du blir en del av ett team med 18 medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann och styrs utifrån mål och kvalitetsstandard samt löser numeriska underlag snabbt och korrekt. Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och en förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du driver dina processer framåt där du och dina kollegor planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och där tidsramar följs. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare kräver arbetet att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har en god administrativ förmåga samt har lätt för att dokumentera information.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskoleutbildning om minst 180 hp, gärna inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifterMeriterande:

• erfarenhet med att utreda och besluta inom myndighetsområde 
• erfarenhet av arbete med handläggning och beslutsfattande inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat med eller studerat överförmyndarfrågor 
• erfarenhet av verksamhetssystem Wärna Go

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Barnskötare till Tybble förskola

Barnskötare
Läs mer Dec 4
Vi söker dig som är engagerad och som med glädje vill vara med och skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje speglar verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Välkommen till Tybble förskola! Vi har två avdelningar och vi jobbar tillsammans som ett team över hela förskolan. Tillsammans planerar, genomför, dokumenterar och följer vi upp barnens utveckling. På vår förskola vill vi ge barnen möjlighet att påverka sin vardag och vi arbetar med barns delaktighet och inflytande. Vi lägger stor vikt vid leken och erbjuder barnen en trygg, rolig och lärande miljö. Barns lärande och pedagogers förhållningssätt är en viktig grund i vårt arbetssätt. Du kommer som barnskötare vara del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen. Du kommer att vara kontaktpedagog för vissa barn där du bland annat självständigt dokumenterar och håller utvecklingssamtal. Därav tror vi att du som söker är självgående och trygg i rollen som barnskötare. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

• att skapa goda relationer i möten med/mellan barn och vuxna
• att tillsammans med förskollärare planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet
• att tillsammans med all personal vara en närvarande pedagog och arbeta för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas
• att medverka till att erbjuda en stimulerande lärmiljö
• att vara med och skapa meningsfulla sammanhang där barn får pröva sina teorier, lösa problem och utmanas i sitt lärande
• att ha fortlöpande samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomför utvecklingssamtal i samråd med förskollärare
• att dokumentera och arbeta i de verksamhetssystem som finns 

Om arbetsplatsen
Tybble förskola ligger i Sörbyområdet och har nära till större parker, naturmiljöer och ligger nära Tybble torg. Förskolan har ca 35 barn i åldrarna 1-5 år. Vår goda mat levereras från Sörbyängsskolans kök. 

Förskolan är en av Sörbyområdets tre förskolor; Galaxen, Lavendelgården och Tybble. Sörbyområdet leds av en rektor. Samtliga förskolorna i området arbetar med arbetssättet vägledande samspel (ICDP). Förskolorna har regelbunden stöttning av Team Almbys specialpedagogteam. 

Läs mer om vår förskola på orebro.se/tybbleforskola!

Kvalifikationer
I rollen som barnskötare krävs det att du är lyhörd och kommunikativ. Du är därtill utåtriktad, engagerad och har lätt för att skapa nya kontakter. För dig är det viktigt att ha en god kommunikation med vårdnadshavare och du förstår vikten av att skapa trygghet i dina relationer. Du vet att alla har olika förutsättningar och känner en trygghet i hur du ska anpassa dig för att möta upp olika behov. Du tar ansvar för dina uppgifter, är flexibel och ser möjligheter i förändring. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavarna och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Goda datorkunskaper krävs då arbetet innefattar digital dokumentation i våra verksamhetssystem.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• utbildad barnskötare genom exempelvis Barn- och fritidsprogrammet eller Komvux
• erfarenhet som kontaktpedagog
• erfarenhet av att självständigt föra pedagogisk dokumentation
• IT-kompetens och erfarenhet av arbete i förskolans verksamhetssystem (ex. Teams, Unikum, Tempus)

Meriterande

• utbildning i Vägledande samspel (ICDP)
• utbildning i/kunskap av tecken som stöd (TAKK)
• erfarenhet av utomhuspedagogik

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari

Antal tjänster: 1 

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare Stallbacken

Förskollärare
Läs mer Nov 28
Är du en förskollärare som letar efter en liten och trygg förskola med drivna och positiva kollegor? Då är det till oss på Stallbacken du ska söka! 

Om tjänsten

Välkommen till oss på Stallbacken! Vår förskola har två avdelningar och just nu söker vi en ny kollega till Stallet, vår avdelning för de äldsta barnen. Hos oss jobbar vi i ett nära samarbete över hela förskolan och här blir du en del av ett tryggt, erfaret och engagerat gäng pedagoger. Tillsammans gör vi vårt yttersta för våra små. Vi sätter barnets trygghet, lust och glädje i centrum och att varje barn ska få möjlighet att vara sitt bästa jag i sin vardag på förskolan. Vi är dessutom måna om varandra! 

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och barnens intressen och frågor utgör en grund för innehåll och planering av undervisningen. Vi har den senaste tiden jobbat hårt för att utveckla våra lärmiljöer vilket vi är mycket stolta över. Vi hoppas nu att vår nya kollega vill vara med på vår fortsatta väg framåt!

Varmt välkommen med din ansökan!

Exempel på arbetsuppgifter: 

• tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet
• tillsammans med arbetslaget arbeta för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas
• känna till och följa gällande läroplan, lagar, policys och rutiner
• arbeta för att erbjuda en tillgänglig lärmiljö för utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll och genomförande
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Stallbackens förskola ligger i Ladugårdsängen med närhet till grönområde med flera lekplatser. Stallbacken är en av nio förskolor i Ängens förskoleområde. Ängens förskolor har ett nära samarbete och utbyte sinsemellan, med bl. a. gemensam ledningsgrupp, gemensamma nätverk, fortbildning, samt gemensamma mål i utvecklingsplan och trygghetsplan. Som tillsvidareanställd i Ängens förskolor får du tillgång till en personlig lärplatta samt arbetskläder.

Där möten sker finns möjlighet till lärande!

Vi tror att där möten sker finns möjlighet för lärande! Därför bjuder utbildningen i Ängens förskolor in till möten som genom omsorg skapar trygghet, glädje och utveckling. Vi ser olikheter som en tillgång. Förskolan ska vara inbjudande, likvärdig och tillgänglig. Genom att göra barnen delaktiga tar vi till vara på deras nyfikenhet och lust att lära. Leken har en central plats i vår utbildning och undervisning. Här möter barnen personal som genom sitt medvetna förhållningssätt gör förskolan till en plats att längta till!

Stallbackens förskola är även en övningsförskola i samarbete med Örebro universitet vilket gör att vi alltid håller oss uppdaterade på den senaste forskningen!

Läs mer om vår förskola på orebro.se/stallbacken!

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll och har en god förståelse för hur barn tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du tar ansvar för, och är aktiv i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen på förskolan. För att passa in hos oss behöver du ha lätt för att samarbeta och vara flexibel om dagen inte blir som förväntad. Rollen kräver även att du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett tydligt sätt. Du kommer även skriftligen dokumentera det som verksamheten kräver i våra digitala system.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande 

• erfarenhet av arbete som förskollärare
• erfarenhet av att aktivt arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
• utbildning/erfarenhet av ICDP (vägledande samspel)
• goda kunskaper i IT/digitala verktyg
• VFU-handledarutbildning 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december. Urval och intervjuer sker löpande!

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Brottsförebyggande samordnare till Säkerhetsavdelningen

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 22
Det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun utvecklas och växer. Här får du vara med och driva utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i Örebro kommun och utveckla kommunens arbetssätt i linje med lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196. Drivs du av att få arbeta brottsförebyggande och att få samordna arbetet mot narkotika? Då har du hittat rätt! Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten 
I tjänsten som brottsförebyggande samordnare i Örebro kommun arbetar du med övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor kommunen. Du ingår och deltar i en arbetsgrupp på fem personer som ansvarar för samordningen kring kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Tjänsten innebär ett speciellt fokus på kommunens samordnade arbete mot narkotika, såsom öppen narkotikahantering och platssamverkan. I tjänsten ingår ansvar för att upprätta och arbeta utifrån lägesbilder, analysera och samordna insatser och samverka med relevanta aktörer internt i kommunen samt externa aktörer såsom polis, näringsliv, civila aktörer och lokalsamhälle.

Som brottsförebyggande samordnare arbetar du som en del av genomförandet och utvecklandet av Effektiv Samordning för Trygghet, EST, och förväntas samordna brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser utifrån EST. Du förväntas arbeta utifrån situationell brottsprevention med de samverkansparter som ingår i EST arbetet. Tjänsten har en tydlig koppling till arbetet med sociala insatser gällande riskgrupp för missbruk och kriminalitet och behöver därför tydligt samverka med kommunens verksamheter som arbetar socialpreventivt framför allt inom samverkan med skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis (SSPF) som samtidigt implementeras i kommunen.Du kommer även ingå i nationella nätverk gällande de frågor tjänsten berör. En del av tjänsten är att redovisa lägesbilder, insatser och sakkunskap i rapporter och muntliga redovisningar. Det brottspreventiva arbetet riktat mot narkotika är under utveckling, varav delar av arbetet behöver formas efter kommunens behov och vi söker därför en flexibel person med hjärta för brottsprevention. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• bedriva och utveckla arbetet mot öppen narkotikahantering i kommunen
• upprätta lägesbilder kring öppen narkotikahantering och riskmiljöer
• bedriva arbetet efter den kunskapsbaserade arbetsmodellen med lägesbilder, analyser, insatser, uppföljning och utvärdering
• utveckla arbetet mot narkotikaplatser med kommunens arbete med Effektiv samordning för trygghet (EST)
• samordna och samverka i insatser i enlighet med Dokumentation av Problembild (DAP)
• samverka med relevanta interna och externa aktörer såsom ÖBO, polisen, civilsamhället och näringsliv med flera kring platser och fenomen gällande narkotika
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Säkerhetsavdelningen är en övergripande funktion i Kommunledningsförvaltningen direkt under Kommunstyrelsen. Avdelningen ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet inom bland annat krishantering, civilt försvar, brottsförebyggande frågor, brandskydd, våldsbejakande extremism m.m. Uppdraget inom den aktuella tjänsten är att i huvudsak arbeta inom området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Säkerhetsavdelningen har sina lokaler i Stadsbyggnadshus 2 i centrala Örebro. Avdelningen har idag 10 anställda.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en utvecklad förmåga att se helhet samtidigt som du kan omsätta övergripande perspektiv och praktisk handling. Du ska ha mycket god självkännedom och lätt för att samarbeta, entusiasmera och bygga samverkan. Arbetsuppgifterna kräver att du är självgående, analytisk lagd och har ett strukturerat arbetssätt. Tjänsten kräver en förmåga att samordna och samverka med kommunala och externa parter. Vi ser att du är tillmötesgående i ditt bemötande och är tydlig i din kommunikation. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• kandidatexamen om minst 180 hp inom kriminologi, beteendevetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• kunskap och erfarenhet av situationellt brottsförebyggande arbete och/eller narkotikafrågor
• erfarenhet av samverkan och/eller samordning

Meriterande:

• genomförd grundläggande basutbildning via Brottsförebyggande rådet
• erfarenhet av arbete mot öppen narkotikahantering
• erfarenhet av arbetssättet EST, effektiv samordning för trygghet
• erfarenhet av att leda projekt samt att skriva formella rapporter
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Intervjuer planeras att hållas under vecka 50.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare till avdelning för barn i behov av särskilt stöd

Förskollärare
Läs mer Nov 24
Söker du som förskollärare nya utmaningar? Brinner du lite extra för barn i behov av särskilt stöd? Ädelstenens avdelning Rubinen är den första i sitt slag i Örebro kommun. Här får du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i arbetet med en liten grupp med barn med extraordinära behov.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Vi söker en förskollärare till Rubinen, vår avdelning för barn i behov av särskilt stöd. På Rubinen jobbar du tillsammans med tre andra kollegor och utformar en utbildning efter barnens enskilda behov samt efter gruppens dynamik, allt efter målen i lpfö18. Flera av barnen på Rubinen har kontakt med externa aktörer, såsom habiliteringen och i ett tätt samarbete med vårdnadshavare, arbetslag och specialpedagog, utformas individuella mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Flera av barnen har insatser från habiliteringen i form av MII tidigare benämnt IBT.

På Rubinen kan det finnas som flest tio barn inskrivna, men det är barnens samlade behov som avgör hur många som är inskrivna. Detta avgörs i samråd med rektor, specialpedagog samt arbetslaget. Barnens diagnoser och behov av särskilt stöd är varierande och därmed är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd.

Hos oss arbetar vi med tydliggörande pedagogik, AKK, TAKK  i den dagliga utbildningen och ser till att den utvecklas kontinuerligt utifrån barnens behov. Arbetslaget på Rubinen har kontinuerlig handledning och du som förskollärare har även enskild handledning av specialpedagog. Möjlighet till handledning av kommunspsykolog finns också.

Läs mer här om vår fantastiska verksamhet på Rubinen!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ansvara för att leda, organisera, planera och genomföra undervisningen
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvecklas
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• ansvara för att varje enskilt barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, utifrån ett demokratiskt arbetssätt med grund i våra styrdokument
• ansvara för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande
• även ansvara för att barnens individuella mål följs upp och utvärderas.

Om arbetsplatsen
Ädelstenens förskola ligger i Lundby och nås enkelt med stadsbuss. Det är en förskola med fyra avdelningar som förutom Rubinen har en avdelning för de yngsta barnen, en mellanavdelning samt en avdelning för de äldsta. Förskolan har stora rymliga lokaler och två stora gårdar med både lekutrustning och natur/skogsmiljöer. I närområdet finns både skog, lekplatser, fotbollsplan och bibliotek som besöks regelbundet. Som anställd på Ädelstenen får du en personlig Ipad för dokumentation och kommunikation samt vinterkläder och skalkläder.

Du kan läsa mer om vår förskola på: orebro.se/adelstenen

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll som förskollärare. Du är ansvarstagande med en god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt; både enskilt och tillsammans med kollegor. Som person är du lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett gott bemötande och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du har god förståelse för människors olikheter och möter varje barn utifrån dess förutsättningar och behov. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan enkelt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver i våra system.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• erfarenhet av att arbeta i barngrupp
• erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd

Meriterande

• grundutbildning i Vägledande samspel (ICDP)
• utbildning inom AKK och TAKK
• erfarenhet av barn i behov av medicinskt stöd
• utbildning inom specialpedagogik eller barn med behov av särskilt stöd

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari 2024, enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december. Förlängd annonsering. 

Urval och intervjuer sker löpande! 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare 4-6 Brunnsskolan

Grundlärare, 4-6
Läs mer Dec 1
Vi söker en medarbetare till Brunnsskolan 4-6. Är du positiv, lösningsfokuserad och har god kunskap om barn och elevers utveckling, då är detta kanske ett jobb för dig. 

Om tjänsten
Som lärare på Brunnsskolan utgår vi ifrån gällande styrdokument och de uppsatta mål vi har utformat för verksamheten. Det här är jobbet för dig som är intresserad av ditt eget lärande och vill utvecklas vidare. Just nu så söker vi en lärare till åk 5 med behörigheterna SVA, matematik och engelska. Du vill tillsammans med dina kollegor skapa en atmosfär där klimatet är tillåtande och inspirerar till en trygg och god lärmiljö. Vi lägger stor vikt på samarbete för att skapa en lärande kultur på skolan.

Exempel på arbetsuppgifter: 

• planera, genomföra och utvärdera undervisningen i åk 5
• arbeta för bästa möjliga måluppfyllelse hos våra elever
• du har kunskap om och är intresserad av att utveckla undervisningen
• delta i arbetslagsarbete
• du skapar god miljö för lärande
• du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
• att tillsammans med skolans personal delta i utvecklingsarbetet på skolan
• utövar mentorskap 

Om arbetsplatsen
Vår vision: Kunskap, glädje och trygghet. Tillsammans lär vi för livet!

Brunnsskolan F-6 är en intraprenad och övningsskola med ca 480 elever och 63 personal. Den är belägen i Adolfsberg, sydöstra delen av Örebro, där den har ett fint läge med närhet till natur, parker och kommunikation. Hos oss ingår du i ett arbetslag som arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet.

Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/brunnsskolan 

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
I tjänsten som lärare är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du är tydlig i kommunikationen med elever, vårdnadshavare och kollegor. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar, kommunicerar och lösningsfokuserad. Du förväntas ha goda IT-kunskaper för att kunna vara med på skolans fortsatta digitala resa, samt är nyfiken och driven i utvecklingen av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:


lärarlegitimation med behörighet att undervisa  i matematik, engelska och SVA för årskurs 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimationMeriterande:

• erfarenhet av arbete i digitala verksamhetssystem (exempelvis It´s Learning)
• erfarenhet av arbete med digitala verktyg (exempelvis interaktiva tavlor)
• erfarenhet av att ha arbetat med STL (skriva sig till lärande-modellen)
• erfarenhet som VFU-handledare 
• kunskaper inom specialpedagogik

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare till Leklustan

Förskollärare
Läs mer Nov 24
Är du en engagerad och närvarande förskollärare? Vill du arbeta utifrån ett utforskande och Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där barnen får utrymme att påverka sin vardag? Tycker du att det är extra roligt att jobba med att skapa inspirerande lärmiljöer? Vi söker nu dig till vår nya småbarnsavdelning som öppnar i januari. Välkommen med din ansökan till Leklustan! 

Om tjänsten 
Vår förskola hittar du i Adolfsberg, omgiven av vackra utemiljöer och med moderna inomhusmiljöer. Här kommer du att arbeta tillsammans med två kollegor på vår nyöppnade avdelning för de minsta, med stora möjligheter att vara med och skapa inspirerande lärmiljöer.

Hos oss jobbar vi med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vårt arbetssätt är att jobba utforskande och projektinriktat med stöd av observation, dokumentation, reflektion, många kreativa uttryckssätt i en inspirerande miljö och med spännande material. Vi arbetar med de "Hundra språken" och ger barnen möjlighet att utforska genom olika estetiska uttryckssätt såsom lera, bild, dans och teater. Vår övertygelse är, att barnen får möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga, genom att de görs delaktiga, kan påverka sin vardag och får möta pedagoger som är nyfikna på och positiva till barnens idéer och val. 

Totalt blir vi i januari sju avdelningar där barnen är indelade i åldersanpassade grupper. För oss är ett nära samarbete viktigt och vi samarbetar även över avdelningsgränserna då vi ser oss som en helhet där vi skapar en lärande och utvecklande miljö tillsammans. Vi arbetar med ett övergripande tema på hela förskolan kring Hållbar framtid som en viktig del i vårt utforskande arbetssätt tillsammans med barnen. Vårt fokus i detta läsår är det pedagogiska arbetet är språk och kommunikation detta läsår.

För dig som vill ta nästa steg finns även möjligheten till ett utvecklingsledaruppdrag där du utifrån ett helhetsperspektiv kommer att driva förskolans pedagogiska utveckling mot målen samt ansvara för vissa administrativa uppgifter. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!

Exempel på arbetsuppgifter:

• enskilt och tillsammans med andra pedagoger bidra till en reflekterande kultur med stor nyfikenhet på barnen och deras förmågor
• arbeta med projekterande där barnen får möjlighet att mötas i mindre grupper för dialog, utforskande och relationsbyggande
• skapa meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans spekulerar, undersöker, får prova sina teorier, lösa problem och språka tillsammans
• introducera och ständigt låta barnen använda olika uttryckssätt i sitt utforskande och lek
• skapa en inspirerande och rik miljö med kreativt material för lek och lärande både ute och inne
• använda dig av dokumentation och reflektion som verktyg för att driva ett utforskande tillsammans med barnen samt kunna synliggöra barns lärande både på gruppnivå och enskilda barn
• humor, glädje och fantasi i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor 

Om arbetsplatsen
Leklustans förskola finns i en fantastiskt fin miljö på Ekeskolans område i Adolfsberg. Vår vision är att barn och vuxna i vår förskola ska få möjlighet att utvecklas i en verksamhet där utforskande och nyfikenhet, fakta och fantasi, glädje och gemenskap alltid är närvarande! Det gör vi bland annat genom att arbeta med olika estetiska uttryckssätt med barnen, genom ett utforskande och projektinriktat arbetssätt där vi tar tillvara på de vackra närliggande miljöerna i leken och undervisningen. Vi har en nytänkande miljö både ute och inne. Utomhus är gårdarna utrustade med plats för olika kreativa aktiviteter och direkt inpå förskolan har vi en naturlig skogsmiljö. Förskolans avdelningar är fördelade i tre hus. Vår goda mat lagas av våra duktiga kockar i vårt tillagningskök. 

Läs mer om vår förskola här: orebro.se/leklustan! 

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll, med en god förståelse för hur barn tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du har god förmåga att organisera och driva ett pedagogiskt arbete med hög kvalitet och gott bemötande. Du tar ansvar för, och är aktiv i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Det är viktigt att du dels genom gott samarbete med barn, kollegor och vårdnadshavare, dels genom ett organiserat arbetssätt, kan hantera de förändringar som sker dagligen och i stort på förskolan. Du kommer gärna med idéer och förslag och bidrar till vår väg framåt. Därtill har du också en god förmåga att skapa delaktighet och engagera de runtomkring dig på arbetsplatsen. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal, samt skriftligen dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande

• erfarenhet eller kunskap om ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt
• grundutbildning i ICDP (vägledande samspel)
• VFU-handledarutbildning (7,5 hp)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: januari 2024, enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december. Urval och intervjuer sker löpande! 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Gruppchef Återvinningscentraler och Återvinningsstationer

Gruppchef, teknik
Läs mer Nov 24
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag.

Om tjänsten
Örebro kommuns återvinningscentraler och återvinningsstationer erbjuder kommunens invånare och företag en god service och möjlighet att sortera och återvinna sitt avfall genom generösa öppettider och god tillgänglighet. 

Till våra fem återvinningscentraler (ÅVC); Atleverket, Mellringe, Glanshammar, Odensbacken och Hovsta samt 35 återvinningsstationer (ÅVS) söker vi nu en gruppchef som vill vara med och driva den fortsatta utvecklingen av avfallsverksamheten.

Som gruppchef har du en operativ och administrativ roll. I nära samarbete med två arbetsledare leder och organiserar du arbetet för att verksamheten på bästa sätt ska uppnå de mål och förväntningar som finns, utifrån en helhetssyn fattar du självständiga beslut inom verksamhetsområdet. I samarbete med enhetschefen lyfter du verksamhetens utvecklingsbehov och ansvarar för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området för att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus. Vidare förväntas du samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Som ledare förväntas du skapa delaktighet och förtroende samt vara en ambassadör för både avfallsverksamheten och Örebro kommun som helhet. 

Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. 

Som chef hos oss i Örebro kommun erbjuds du introduktionsutbildning, mentorskap, kontinuerlig kompetensutveckling samt möjligheten att få ett koncernövergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram. Du får även tillgång till kvalificerat och nära chefsstöd via kommunens interna ekonomi- HR- kommunikations- och IT-funktioner.

Tjänsten är placerad på Atleverket, Tippvägen 1 i Örebro och arbetstiderna är förlagda under dagtid med skiftberedskap var fjärde vecka eller femte vecka.

Exempel på arbetsuppgifter:

• ekonomi-, verksamhet- och personal/arbetsmiljöansvar
• utöva ett engagerat och närvarande ledarskap
• planera och leda arbetsgruppen för måluppfyllelse inom tilldelade resurser
• skapa goda förutsättningar och delaktighet för medarbetare att utföra ett gott arbete
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
• upprätta och följa upp enhetens budget och inköp

Om arbetsplatsen
Teknik- och serviceförvaltningens uppdrag är att ge Örebroarna en god kommunalteknisk service. Vi ansvarar för gator, vägar, trafik, torg, parker, avfall, kommunens fordon samt vatten och avlopp.

Återvinningscentralerna med cirka 30 anställda inklusive timanställda ligger inom Avfallsverksamheten i Örebro kommun med ca 70 medarbetare. Vi erbjuder en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering med god kvalitet. Verksamheten innefattar kommunens avfallsanläggning, transport, återvinningscentraler samt en kundserviceenhet. Vi utgår från flera olika arbetsplatser, och rör oss över hela Örebro kommun för att utföra vårt uppdrag, vilket betyder att du träffar många kollegor och invånare i din arbetsvardag.

Kvalifikationer
Som gruppchef har du en god förmåga att bygga relationer och skapar bra samarbeten genom ett närvarande ledarskap och känsla för helheten. Via ditt lösningsorienterade och flexibla förhållningssätt samordnar du arbetet och leder medarbetare mot verksamhetens mål och visioner. Som person är du trygg, har god självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du har goda kunskaper i svenska och kommunicerar på ett tydligt sätt både skriftligt och muntligt. Du är en positiv person med en god kommunikativ förmåga som uppskattar de sociala kontakterna i samarbetet med såväl kunder, myndigheter som kollegor. För att lyckas med uppdraget behöver du ha ett tydligt, kommunikativt och nära ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• relevant akademisk examen och/eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• chefserfarenhet från första linjens chef med personal och arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i arbetsgrupper
• B-körkort
• kunskaper inom Officepaketet

Meriterande:

• erfarenhet av avfallshantering och återvinningsarbete
• erfarenhet av Raindance, Personec och Medvind

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan tester komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Matsmart och kunnig kock till Team 2 Måltidsverksamheten - Pooltjänst

Kock, storhushåll
Läs mer Nov 30
Vi erbjuder nu en plats i vårt team på Måltidsverksamheten till en flexibel, glad och kunnig kock som vill vara med och bidra till matglädje!

Om tjänsten
Du anställs som kock i Team 2 inom Måltidsverksamheten. Du kommer att arbeta som kock i våra skolkök i form av en pooltjänst. Du kommer att ha Tybblelundsskolans kök som utgångspunkt och kökschefen där blir din närmaste chef. Du kommer vid behov placeras ut i teamets kök och kan således komma att jobba i alla våra 13 kök. Du förväntas i denna tjänst ha möjlighet att ta dig runt till de olika kök som ingår i verksamheten. Vi jobbar aktivt med kommunens klimatmål, lagar mat enligt konceptet ”Smartare mat” och jobbar med våra egna kvalitets- och utvecklingsmål. I köken tillagas dagligen minst två varmrätter från grunden, varav en alltid är vegetarisk. Förutom varmrätterna tillagas specialkoster, en stor salladsbuffé och det bakas bröd. Vi har tillgång till kostdataprogrammet MASHIE för recept och beräkningar. Tjänsten innebär stort ansvar för matlagning med hög kvalitet och samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever och skolans personal. Tjänsten är ett vikariat på sex månader. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• du beräknar och tillagar all typ av mat, inklusive specialkost, på ett näringsriktigt, smakfullt och hygieniskt sätt enligt kommunens riktlinjer
• du ansvarar för att köket och tillhörande utrymmen håller en god ordning och hygien
• du ansvarar för att maten håller fullgod kvalitet och utför allt arbete i enlighet med verksamhetens egenkontrollprogram
• du ansvarar för att maten håller god kvalitet vid servering och utskick
• du utför alla i köket förekommande arbetsuppgifter och deltar aktivt i kökets och restaurangens kvalitetsutveckling
• du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.

Om arbetsplatsen
Vi som ingår i måltidsverksamheten förser skolor, gymnasier och vård- och omsorgsboenden med god, vällagad och säker mat. Vi lagar mat från grunden med råvaror av god kvalitet och vi arbetar för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Våra 260 medarbetare arbetar i 60 kök runt om i Örebro kommun. Gemensamt för oss i verksamheten är vår övertygelse om att måltider kan göra skillnad. Skillnad för hälsa och miljö, för våra elevers studieresultat och för vardagen för kommunens äldre. För att bidra till en hållbar framtid arbetar vi efter konceptet ”Smartare mat” som du kan läsa mer om här.  
Måltider i kommunens kök och serveringar - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se) 

Kvalifikationer
Som kock i vårt team är du flexibel, ansvarstagande och kommunikativ. Vi ser gärna att du är nyfiken, kreativ och delar med dig av kunskaper och erfarenhet och jobbar utan prestige och med glädje. För att kunna kommunicera väl, lätt ta till dig information och arbeta utifrån givna instruktioner krävs hög nivå på svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• kockutbildning
• erfarenhet av att laga specialkost

Meriterande:

• erfarenhet och intresse av att laga vegetarisk mat till många
• erfarenhet av digitala beställningar
• datavana

Omfattning och tillträde
Anställningsform: visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: fr.o.m.1 januari - tom 15 juni 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb .

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Varmt välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska till Trädgårdarna

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Nov 28
Klappar ditt hjärta för vård och omsorg? Är du en driven person som vill göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Trädgårdarna.

Om tjänsten
Som undersköterska inom vård-och omsorgsboenden i Örebro kommun kommer du arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt där de boendes behov vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. För oss är kvalitet och god omsorg viktigt därför söker vi dig som vill bidra och delta i vårt utvecklingsarbete. All personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, utföra och utvärdera service-, omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser 
• skapa förtroendefulla relationer med hyresgäster och anhöriga och som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen
• bära delansvar för den individuella vård- och omsorgsplanen tillsammans med teamet
• använda de digitala verksamhetssystem som verksamheten kräver och dokumentera i enlighet med lagar, riktlinjer och rutiner

Om arbetsplatsen
Trädgårdarna är beläget i nordvästra Örebro med bra bussförbindelse och cykelvägar från centrum. I vår utemiljö finns härliga atriumgårdar, där man kan möta årstiderna. På boendet finns 85 platser fördelade på nio enheter. På nedre plan finns tre enheter för personer med kognitiv svikt och övriga sex vårdboendeenheter har somatisk inriktning.

Vår målsättning är att bidra till en meningsfull vardag för hyresgästerna. De som bor på Trädgårdarna ska uppleva att de lever livet på sina villkor. Här har man sitt hem, man går hemifrån för att delta i aktiviteter eller samvaro när man så vill. 

Från 2019 är vi ett akademiskt vård- och omsorgsboende som samverkar med Örebro universitet och region Örebro län om att utveckla utbildning, utveckling och en praktiknära forskning på Trädgårdarna.

Läs mer om verksamheten här: Trädgårdarna - orebro.se

Kvalifikationer
Vi ser att du har ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot våra kunder. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du är bra på att kommunicera, arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)

Meriterande:

• erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast/enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förstelärare till Adolfsbergsskolan

Grundlärare, 4-6
Läs mer Nov 27
Vill du vara med och driva utvecklingsarbetet tillsammans med övriga förstelärare på Adolfsbergsskolan? Våra förstelärare är viktiga för hela skolans utveckling och har ett stort ansvar för vår gemensamma kompetensutveckling och för vårt kvalitetsarbete. Du blir en viktig person för alla våra elever och i kollegiet.

Om tjänsten
Vi söker nu en förstelärare som, tillsammans med ytterligare fyra förstelärare på skolan, kan driva utvecklingsarbetet på hela Adolfsbergsskolan F-6. Som förstelärare på skolan arbetar du övergripande med fortbildningsinsatser och kvalitetsarbete. Vi förväntar oss att du, förutom att vara skicklig i klassrummet, sätter stort värde på omvärldsbevakning, analysarbete och engagemang. Vi värdesätter förmåga att se hela vår verksamhet och vi förväntar oss att du ska kunna driva utvecklingsarbete i alla våra årskurser. 

Undervisningsuppdraget är förlagt till årskurs 4-6. Vi söker någon med bred ämnesbehörighet, gärna med behörighet för både låg- och mellanstadiet. Resterande del av vårterminen kommer du att undervisa i svenska, engelska och matematik. Utöver undervisning ingår även mentorskap. 

Du är en varm och trygg lärare som har god självkännedom, är skicklig i undervisningssituationer och kan bygga förtroendefulla relationer med både elever, föräldrar och kollegor. Du har god förmåga att tänka strukturellt och strategiskt. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du tycker att det är intressant att träffa olika typer av individer, att du självklart har en positiv elevsyn och ett stort genuint intresse att arbeta med alla våra elever och all vår personal. Du har kunskaper om, och erfarenhet av, arbete med elever med olika typer av funktionsvariationer.  

Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar. Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra samtidigt som du utmanar och utvecklar din ämnesundervisning.   

Du har ett stort engagemang och tar ett stort ansvar i arbetet. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra. Du har erfarenhet av att leda andra kollegor.

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du ansvarar för 
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• arbeta tillsammans med arbetslaget och övrig personal på skolan

Om arbetsplatsen
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad lärare för undervisning i åk 4-6/1-7
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning

Meriterande:

• erfarenhet av utvecklingsarbete
• kunskaper om olika funktionsnedsättningar
• ICDP-utbildning
• IT-vana
• bred ämnesbehörighet
• erfarenhet av VFU-handledning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 februari, eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare i svenska till Olaus Petriskolan 7-9 city

Ämneslärare, 7-9
Läs mer Nov 24
Är du en engagerad och kreativ svensk lärare som letar efter ditt nästa jobb? Vill du jobba på en stor och attraktiv högstadieskola mitt i stan? Då ska du söka vår tjänst till Olaus Petriskolan 7-9 City. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare i svenska till Olaus Petriskolan. Tjänsten innebär undervisning i svenska där du kommer att inspirera och utmana eleverna i deras språkutveckling. Du kommer även att ha ett mentorskap för en klass i årskurs 7. Ditt mentorskap spelar en viktig roll i elevernas personliga och akademiska utveckling. Tillsammans med andra pedagoger kommer du att arbeta för skolutveckling med målet att öka måluppfyllelsen och skapa en ännu bättre skola för våra elever.

Exempel på arbetsuppgifter: 

• tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska undervisningen
• du stödjer elevernas sociala utveckling
• du har mentorskap för elever
• tillsammans med övriga pedagoger bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse
• du vill arbeta ämnesövergripande tillsammans med andra

Om arbetsplatsen
Olaus Petriskolan är en F-9-skola som ligger centralt i Örebro. F-6 på norr och 7-9 i city vid Oskarsparken. Högstadiet har ca 600 elever fördelade på 6 arbetslag. Arbetslagen har ansvaret för en tydligt avgränsad elevgrupp. Vi erbjuder tre unika profiler: kultur, idrott och hälsa och maker space. I nära samarbete med Kulturskolan arbetar vi över ämnesgränserna, vi låter bild, musik, teater bidra till alla elevers lärande när vi arbetar med ämnesövergripande temaområden.

Olaus Petriskolan är sedan läsåret 2015/2016 Övningsskola, ett samarbete med lärarutbildningen på Örebro Universitet.

Du kan läsa mer om vår skola här: orebro.se/olauspetriskolan  samt orebro.se/stureskolan 

Kvalifikationer
Vi vill att du ska vara ansvarsfull, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är självständig i ditt arbete och har lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektorer. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation 

Meriterande:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i annat ämne
• erfarenhet av att ha arbetat på högstadiet 
• erfarenhet av att ha arbetat med språkutvecklande arbetssätt
• goda IT-kunskaper

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 februari 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 december.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Boendestödjare till nattjänst på Grytängsvägen 19

Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Läs mer Nov 24
Är du en person som älskar natten och den lugna atmosfären som råder när allt annat är tyst? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Just nu söker vi en boendestödjare till en nattjänst på Grytängsvägen 19.

Om tjänsten
Att arbeta på natten är en unik upplevelse som skiljer sig från dag- och kvällstid. Som nattarbetande boendestödjare är ditt främsta ansvar att skapa en trygg och rofylld miljö för våra servicemottagare som bor på boendet. Även om de flesta av våra servicemottagare sover under din tjänstgöring, finns du där för dem om de skulle behöva dig. Du kommer exempelvis att få stötta servicemottagare med bl.a. omvårdnad och medicinering men även med serviceuppgifter såsom inköp och städning. Även om du arbetar nattetid så förväntas du delta i verksamhetens planering, genomförande, utvärdering och utveckling. För att tillförsäkra en god kvalitet och ett gott bemötande gentemot servicemottagarna arbetar vi alla utifrån ett individuellt, strukturerat och visuellt arbetssätt (VISA).

Exempel på arbetsuppgifter:

• delta, närvara och stödja servicemottagarna i hemmets alla göromål
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• planera och utveckla arbetet självständigt men även tillsammans med övriga i personalgruppen
• ha kontakt med vårdnadshavare, anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation

Om arbetsplatsen
Gruppbostaden är belägen i Lillån strax utanför centrala Örebro i ett bostadsområde med en trevlig trädgård i anslutning till boendet. Här bor det fyra servicemottagare och vi är 11 boendestödjare och enhetschef i arbetsgruppen. 

Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalifikationer
Som boendestödjare är du är trygg, förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke mot?våra servicemottagare. Att vara professionell i din yrkesroll och ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har en god förmåga att arbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Du har förmåga att hantera de flesta uppkomna situationerna med ett lugn och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med servicemottagare och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• omvårdnadsutbildning på gymnasienivå alternativt barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt eller socialt arbete
• erfarenhet av omvårdnadsarbete 

Meriterande:

• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, (EX. VISA)
• erfarenhet av att social dokumentation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstiden: natt

Övrig information
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 december. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator Wallerska

Kurator
Läs mer Nov 23
Vill du vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete på våra skolor och stötta våra elever i deras vardag? Nu har du möjligheten att jobba som kurator hos oss på Wallerska skolan. Varmt välkommen med din ansökan! 

Om tjänsten
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och har hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Du arbetar strukturerat och samordnar sociala insatser runt elever med olika skolsvårigheter. I tjänsten handleder du som kurator även lärare i psykosociala frågor, arbetar med elever på individ- och gruppnivå samt har stödsamtal med elever. Utifrån eleven samarbetar du med lärare, vårdnadshavare och övriga inom elevhälsoteamet samt externa kontakter så som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin.

Exempel på arbetsuppgifter:

• genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer 
• initiera och delta i nätverksarbete kring elever 
• kartlägga och bedöma den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever 
• arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte 
• medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner 
• använda och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Wallerska skolan är en F–6-skola med cirka 310 elever, som ligger i bostadsområdet Nya Hjärsta på Väster i Örebro. Våran verksamhet genomsyras av trygghet och gemenskap, ansvar, respekt för varandra och empati. Vi har fina och skyltade cykelvägar från centrum och goda bussförbindelser. Efter jul kommer Wallerska skolan att flytta till tillfälliga lokaler i Mellringeområdet

Läs mer om oss här:

orebro.se/wallerska-skolan

Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn och trygg. För att passa i rollen som kurator behöver du ta tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga, vara tydlig och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Det är också av stor vikt att du besitter god empatisk förmåga och att du kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket i skrift och tal på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och kollegor och dokumentera i våra system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• socionomexamen 210 hp

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som kurator eller med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av att arbeta inom skola
• erfarenhet av att handleda lärare

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 50% 

Tillträde: enligt överenskommelse- tom 23december 2024

Antal tjänster: 1 

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb .

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Förskollärare till Villekulla förskola

Förskollärare
Läs mer Nov 24
Vill du ha ett utav de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss på Villekulla förskola får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag!

Om tjänsten

Vi söker nu dig som är legitimerad förskollärare som vill vara med och bygga en innehållsrik och trygg verksamhet med barnen i fokus. Tillsammans med övrig personal ska du driva den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument. Vi arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet. Hos oss har du goda möjligheter att ha ett inflytande och vara delaktig! Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar utifrån pedagogiska tisdagar, vilket innebär att nästan all personal är schemalagd till klockan 17 och en gång i månaden till klockan 18. Här finns utrymme för kollegialt lärande och olika nätverk inom enheten. Pedagogiska tisdagar ser vi som en långsiktig insats för att arbeta arbetsmiljöfrämjande samt undvika att arbeta på kvällstid. 

Exempel på arbetsuppgifter:


• ansvara för att leda, organisera samt utveckla undervisningen
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
• vara en del av verksamheten och bidra till att den utvecklas i rätt riktning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem dom finns
• ge barnen goda förutsättningar för att växa och utvecklas till kreativa och trygga individer
• ansvara för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling lek och lärande  norra stadsdelen.

Om arbetsplatsen
Villekulla förskola är en stor förskola i Norr City i Örebro med en stor trädgård. Förskolan består av åtta avdelningar. Den pedagogiska miljön är utforskande och undersökande. Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barns tankar och hypoteser. Vi har ett eget tillagningskök, där all mat lagas från grunden. 

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Kvalifikationer
Som person ska du vara flexibel och arbeta aktivt för att tillsammans med dina kollegor göra verksamheten trygg, lugn, lärorik, spännande och rolig för våra barn. Du arbetar bra med andra människor där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är engagerad, har ett positivt förhållningssätt och tillvaratar barnens tankar och idéer för att skapa lekfulla, stimulerande och utmanande lärmiljöer. Vidare har du förmågan att möta varje barn som den unika individ hen är. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal samt skriftligen dokumentera det som verksamheten kräver i våra system. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande

• erfarenhet av arbete som förskollärare eller med liknande arbetsuppgifter
• utbildning i vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av att arbeta i digitala system samt med dokumentation
• VFU-handledarutbildning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: februari, alternativt enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 december. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Yrkeslärare Fordon Tullängsgymnasiet

Yrkeslärare
Läs mer Nov 24
Vill du vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande, har god förmåga att samarbeta och trivs med utveckling och att kontinuerligt förbättra den verksamhet du befinner dig i.

Om tjänsten

Vi söker nu en yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsmekaniker. I din roll som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning och med att aktivt stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• undervisning i yrkesämnen på Fordons- och transportprogrammet (mekaniker/tekniker)
• mentorskap
• gemensam planering och uppföljning av arbetet med kollegor

Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde för ungdomar. Vi erbjuder utbildningar inom Bygg och anläggning, VVS, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och Dator- och kommunikationsteknik. Hos oss finns också det högskoleförberedande Teknikprogrammet. Skolan har även Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning samt Anpassad gymnasieskola och Anpassat Riksgymnasium. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara en öppen person som är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har en positiv elevsyn och ett lösningsinriktat förhållningssätt. Ett gott bemötande och ett förtroendefullt sätt är självklarheter för oss liksom en personlig mognad och eget driv. Du är förtroendeingivande i din kommunikation och lösningsfokuserad när du möter elever, vårdnadshavare och kollegor. Arbetet kräver att du är självständig och har ett strukturerat arbetssätt. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad lärare i yrkesämnen/personbilsmekanikerämnen eller erfarenhet av att undervisa på gymnasiet och/eller vuxenutbildning, eller kvalificerad yrkeserfarenhet inom aktuella områden

Meriterande:

• kunskap inom el- och hybridteknik

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 januari

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare F-3 till Rostaskolan

Grundlärare, förskoleklass och 1-3
Läs mer Nov 23
Tycker du som vi att det kollegiala lärandet är viktigt och vill vara en del av ett sammansvetsat team? Då är denna tjänst på Rostaskolan något för dig, välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Skolans pedagoger är indelade i sex arbetslag. Du kommer tillhöra ett arbetslag på lågstadiet. Varje arbetslag har en utvecklingsledare som tillsammans med rektorerna bildar skolans ledningsgrupp. Vi tycker att det kollegiala lärandet är viktigt och vi har flera forum som skapar förutsättningar för det. Som lärare hos oss har du regelbundna planeringsträffar tillsammans med andra lärare, möjlighet att lyfta frågor i forumet kring elevsamverkan och regelbunden handledning och stöd från vårt elevhälsoteam. Vi har även två flexgrupper för att erbjuda elever särskilt stöd vid behov. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom olika ämnen
• stödja elevernas sociala utveckling
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• vara klasslärare för en klass, men också att ha ett nära samarbete med de andra i arbetslaget och fördela undervisningen utifrån ämnesbehörighet
• ha kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbeta utifrån gällande styrdokument
• skapa en god lärandemiljö
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns 

Om arbetsplatsen
Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen, med goda bussförbindelser och ca 15 minuters promenadväg in till centrala Örebro.. Skolan är en F–6-skola. Vi är drygt 500 elever och cirka 85 personal, fördelade på 21 klasser varav tre förskoleklasser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på skolan.

Hos oss har vi regelbunden planeringstid, både enskilt och gemensamt i arbetslagen, enligt riktlinjerna inom Örebro kommun. Utöver detta har vi även utvecklingsgrupper där vi träffas för att samordna och utveckla verksamheten tillsammans. Rostaskolan har ett fokus på trygghet, trivsel och arbetsro och du får möjlighet att vara med att driva detta arbete framåt. Skolans arbetslag präglas av både ett gott teamwork och kollegialt lärande.

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet att undervisa i årskurs F-3, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation.

Meriterande:

• utbildning i ICDP, vägledande samspel
• kunskap och erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - t.o.m. 14 juni 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Arbetsterapeut till Adolfsbergshemmet

Arbetsterapeut
Läs mer Nov 24
Vi letar efter dig som vill vara med och arbeta för att varje hyresgäst skall ha ett så självständigt liv som möjligt. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete på Adolfsbergshemmet.

Om tjänsten
Här finns möjligheten för dig som vill göra en betydelsefull skillnad åt andra i vardagen. Som arbetsterapeut hos oss kommer du att vara en utav totalt två arbetsterapeuter som har rehabiliteringsansvar på våra avdelningar. Primärt kommer du att arbeta på somatikavdelningarna. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt vilket innebär att du arbetar målinriktat i vård- och omsorgsteam men framförallt i partnerskap med våra hyresgäster som använder våra tjänster och är i behov av vår kunskap. Syftet med detta är att personer som har eller löper risk för väsentliga begränsningar i sin fysiska, psykiska och/eller social funktion, uppnår ett självständigt och meningsfullt liv. Som arbetsterapeut på Adolfsbergshemmet arbetar du i team tillsammans med arbetsterapeutkollega, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschef.

Exempel på arbetsuppgifter:

• genomföra bedömningar och sätta upp vårdplaner
• ansvar för hela rehabiliteringprocessen - planera, genomföra och följa upp
• handleda, utbilda och instruera personal i ett rehabiliterande arbetssätt
• ha en ledande roll på teamträffar
• vara drivande i arbetet med individuella och gemensamma aktiviteter
• ha kontakt och ge stöd till anhöriga och närstående
• dokumentera i dokumentationssystemet Treserva  

Om arbetsplatsen
Adolfsbergshemmet ligger vackert beläget med närhet till natur, vårdcentral, apotek, lunchservering och busshållplats. Vi är cirka 100 anställda som arbetar på åtta avdelningar. Vi har inriktning somatik, demens och äldrepsykiatri. 

Här hittar du information om vår verksamhet: orebro.se/adolfsbergshemmet

Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt tillvägagångssätt och driver dina processer vidare. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med andra och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att förväntningarna är klara för berörda parter. Då arbetet innefattar dokumentation i kvalitetssystem och verksamhetssystem krävs god datorvana. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal samt digitalt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad arbetsterapeut
• b-körkort med behörighet för manuell växellåda

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som arbetsterapeut inom äldreomsorgen
• erfarenhet av verksamhetssystem (Treserva, NPÖ, Webbsesam och Lifecare)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstidens förläggning: mån-fre, dagtid.

Övrig information 
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg. 

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Modersmålslärare i finska till enheten för flerspråkighet

Modersmålspedagog
Läs mer Nov 24
Vill du ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Då är du välkommen att söka tjänsten som modersmålslärare i finska till enheten för flerspråkighet.

Om tjänsten 
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i finska som modersmål. Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt delta i enhetens gemensamma utvecklingsarbete. Undervisningen sker på plats ute på skolorna alternativt via fjärrundervisning på Teams.

Vi samarbetar med olika grundskolor i kommunen och för att värna om miljön cyklar vi till skolorna vid de tillfällen som undervisning sker i fysisk miljö. Hos oss på enheten för flerspråkighet ingår du i ett mångkulturellt arbetslag bestående av ca 35 lärare som tillsammans arbetar för att vidareutveckla modersmålsundervisningen för eleverna.  Tjänsten kommer att vara fördelad på 4 arbetsdagar i veckan, måndagar till torsdagar. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• undervisa i modersmål
• planera och genomföra undervisning enligt läroplan i ämnet modersmål
• bedömning av elever mot kunskapsmål för modersmålsämnet
• arbeta och dokumentera i våra verksamhetssystem
• studiehandledning till elever i olika ämnen på modersmålet

Om arbetsplatsen
Enheten för flerspråkighet tillhör Förskole- och grundskoleförvaltningen i Örebro kommun och administrerar all modersmålsundervisning för alla grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun. Enheten för flerspråkighets uppdrag är att stötta skolorna i arbetet med att erbjuda modersmål och studiehandledning.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil samt tar ansvar för ditt arbete. Du är strukturerad och har en vilja och intresse för att hjälpa eleven att nå sina mål. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Vidare har du ett kreativt arbetssätt och kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med elever och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver i våra system.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• svensk lärarlegitimation
• dokumenterat goda kunskaper i svenska och finska
• god datorvana
• erfarenhet av att arbeta i grundskola

Meriterande:

• erfarenhet av modersmålsundervisning på grund- eller gymnasieskola
• erfarenhet av arbete som studiehandledare
• B-körkort
• kunna cykla

Omfattning och tillträde
Anställningsform: visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 50%

Tillträde: 8 januari t.o.m. 14 juni 2024

Antal tjänster: 1

Din arbetsplats kommer vara i Örebro kommun, så krav på fysisk närvaro ställs.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Administrativ samordnare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 24
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag.

Om tjänsten
Nu finns möjlighet att arbeta som administrativ samordnare hos oss med placering i Staben. Staben arbetar mot alla verksamheter inom Teknik- och serviceförvaltningen: Måltid, Avfall, Vatten och avlopp, Park och gata, Fordon samt Gas. Inom staben arbetar 18 medarbetare. Vi erbjuder dig ett utvecklande och lärorikt arbete samt trevliga arbetskamrater.

Exempel på arbetsuppgifter:

• leda förvaltningens inköpsorganisation
• leda arbetet med att samordna förvaltningens avvikelsehantering
• delta i förvaltningens arbete avseende intern kontroll
• ge kvalificerat administrativt stöd till chefer/verksamheter
• leda och samordna uppdrag och projekt utifrån förvaltningens behov

Om arbetsplatsen
Teknik- och serviceförvaltningens stab är en kompetent resurs som inspirerar och stödjer förvaltningens verksamheter med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra deras arbete. Din arbetsplats blir i moderna kontorslokaler i Citypassagen nära centralstationen, med goda möjligheter till distansarbete delar av din arbetsvecka.

Kvalifikationer 
För tjänsten krävs att du är kommunikativ och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt. Som person är du noggrann och har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vidare behärskar du svenska språket på ett sätt som gör att du obehindrat kan kommunicera och dokumentera det som verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• godkänd högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis samhällsplanering, statsvetenskap, offentlig förvaltning
• god kunskap i Officepaketet

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av administrativt arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Omfattning: start enligt överenskommelse tom 31 augusti 2024

Antal tjänster: 1 

Schema: dagtid med flextidsavtal

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december.
Urval sker efter annonsering.

Välkommen med din ansökan! 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Gruppledare till Växthuset och Växthuset Sture

Gruppledare inom socialtjänst
Läs mer Nov 23
Nu erbjuder vi möjligheten att arbeta som gruppledare till två stödboenden inom IFO. Vill du lyfta och stötta medarbetare i deras vardag? Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av verksamhet i en spännande utveckling? Då är du varmt välkommen att söka denna tjänst hos oss!
Om tjänsten
Våra stödboenden är en del av området eget utförande inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).  

På Växthuset arbetar ett erfaret och stabilt arbetsteam bestående av en gruppledare, tre kuratorer/handledare social och tre behandlingsassistenter. Vi arbetar i boendeverksamhet med psykosocialt stöd till vuxna personer med komplex social problematik. De som bor hos oss har en dokumenterad beroendeproblematik men har också fattat ett beslut om att leva nyktert och drogfritt. Förutom beroendeproblematik möter vi ofta olika psykiska funktionsnedsättningar i kombination med psykisk ohälsa, kriminalitet och våldsutsatthet.?Syftet med verksamheten är att erbjuda ett tillfälligt drogfritt stödboende tills klienten uppnått målet för ett annat mer självständigt boende. 
 
Tjänsten som gruppledare innebär att leda och fördela arbetet mellan två arbetsgrupper och finnas som stöd för personalen i frågor som rör deras uppdrag. Tillsammans med enhetschef och övriga två gruppledarkollegor är du även med vid utvecklingen av verksamheten i hela enheten. I ditt uppdrag samverkar du med externa samarbetspartners och internt med övriga socialnämnden. Du förväntas vara en god ambassadör för verksamheten och föregår med gott exempel. Operativt arbete kan även förekomma. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• leda och fördela det dagliga arbetet på Växthuset och Växthuset Sture 
• ge stöd och hjälpa verksamhetens medarbetare i arbetsrelaterade frågor 
• skapa struktur för det arbete som ska utföras i verksamheten 
• utveckla verksamheten tillsammans med övriga i ledningsgrupp fatta beslut enligt delegation samverka internt och externt  

Om arbetsplatsen
Växthuset ligger på Skyttegatan 18 i Örebro, hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, cykel eller bil. Vi erbjuder 19 lägenheter till?bostadslösa vuxna som inte kan erhålla en egen bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi har också ett antal referenslägenheter i andra delar av stan. 
 
Vi planerar att 1/3 öppna vår nya?verksamhet Växthuset Sture som ligger ett stenkast från boendet Växthuset. Här kommer det att finnas?12 lägenheter och ett antal referenslägenheter till samma målgrupp.?Även om målgrupp och syfte kommer vara identiskt med Växthuset har du möjlighet att utveckla en ny verksamhet i nya lokaler, stötta personal i att ta emot nya klienter och bygga upp fungerade riktlinjer tillsammans med övrig personal och chef.?? 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på?www.orebro.se/jobb. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är strukturerad, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört sätt. Som gruppledare är du bra på att samordna grupper och skapa engagemang och delaktighet. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål, samt kommunicerar på ett tydligt sätt. I rollen förväntas du vara den i gruppen som ser helheten och utöver att förstå din egen roll kan ta hänsyn till det större perspektivet. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Krav: 


• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
• B-körkort för manuell växellåda 

Meriterande:? 


• erfarenhet av arbetsledning 
• erfarenhet av utvecklingsarbete  

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse 

Anställningslängd: minst 1 år

Antal tjänster: 1

 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare i åk 4-6 Rostaskolan

Grundlärare, 4-6
Läs mer Nov 23
Tycker du som vi att det kollegiala lärandet är viktigt och vill vara en del av ett sammansvetsat team? Då är denna tjänst på Rostaskolan något för dig, välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Som lärare hos oss kommer du ha klassläraransvar för en klass men kommer också arbeta i nära samarbete med andra i arbetslaget, där ni fördelar undervisningen i klasserna i årskursen utifrån ämnesbehörighet. Skolans pedagoger är indelade i sex arbetslag där du kommer tillhöra ett arbetslag på mellanstadiet. Varje arbetslag har en utvecklingsledare som tillsammans med rektorerna bildar skolans ledningsgrupp. Vi tycker att det kollegiala lärandet är viktigt och vi har flera forum som skapar förutsättningar för detta. Som lärare hos oss har du regelbundna planeringsträffar tillsammans med andra lärare, möjlighet att lyfta frågor i forumet kring elevsamverkan och regelbunden handledning och stöd från vårt elevhälsoteam. Vi har även två flexgrupper för att erbjuda elever särskilt stöd vid behov.

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom olika ämnen
• stödja elevernas sociala utveckling
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• vara klasslärare för en klass, men också att ha ett nära samarbete med de andra i arbetslaget och fördela undervisningen utifrån ämnesbehörighet
• ha kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbeta utifrån gällande styrdokument
• skapa en god lärandemiljö
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns 

Om arbetsplatsen
Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta intill Stjärnhusen, med goda bussförbindelser och ca 15 minuters promenadväg in till centrala Örebro. Skolan är en F–6-skola. Vi är drygt 500 elever och cirka 85 personal, fördelade på 21 klasser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på skolan. 

Hos oss har vi regelbunden planeringstid, både enskilt och gemensamt i arbetslagen, enligt riktlinjerna inom Örebro kommun. Utöver detta har vi även utvecklingsgrupper där vi träffas för att samordna och utveckla verksamheten tillsammans. Rostaskolan har ett fokus på trygghet, trivsel och arbetsro och du får möjlighet att vara med att driva detta arbete framåt. Skolans arbetslag präglas av både ett gott teamwork och kollegialt lärande.

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet att undervisa i årskurs 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation 

Meriterande:

• behörighet att undervisa i svenska, engelska och SO för årskurs 4-6
• ICDP-utbildning (vägledande samspel)
• kunskap och erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - t.o.m. 14 juni 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Upphandlare inriktning varor och tjänster till Upphandlingsenheten

Upphandlare
Läs mer Nov 22
Vill du vara med och utveckla Örebro kommuns upphandlingsarbete och är intresserad av stora varu- och tjänsteupphandlingar? Vi söker nu en upphandlare som på ett strategiskt sätt kan vara med och utveckla och effektivisera vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Tjänsten är placerad på enheten Upphandling. Här arbetar upphandlare, avtalscontroller, e-handelshandläggare och hållbarhetssamordnare tillsammans för att skapa goda offentliga affärer – allt för att möta verksamheternas behov och ge Örebro kommuns medborgare mesta möjliga nytta för sina skattemedel. Vi har påbörjat resan mot att införa kategoristyrt arbetssätt med målet att kunna göra ännu bättre offentliga affärer och ditt bidrag kommer vara en viktig del i att lyckas med detta. Örebro kommun ingår i Inköpssamverkan i Örebro län där samordnade upphandlingar genomförs i nära samarbete med länets kommuner och kommunala bolag som är del i samverkansavtalet, under ledning av Upphandlingsenheten i Örebro kommun.

Du har en projektledande och konsultativ roll i de upphandlingar som du ansvarar för. Du arbetar i hela upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsundersökning till utformning av avtal och dokumenthantering. I arbetsuppgifterna ingår också att förvalta ramavtal som avtalsansvarig och att tillsammans med enhetens avtalscontroller medverka i de uppföljningar som sker under den tid som avtalen gäller. Du kommer även att ge råd och stöd i inköps- och upphandlingsfrågor till verksamheten och bidra till utveckling av upphandlingsprocessens metoder och rutiner samt ha kontakter med verksamheter, sakkunniga, länets kommuner och leverantörer. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• ansvara självständigt för stora och komplexa upphandlingar av varor och tjänster
• driva, leda, planera och styra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen
• arbeta med behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, kravspecifikationer, upprätta förfrågningsunderlag mm., i nära samarbete med berörda intressenter
• stödja och vägleda våra beställare i upphandlings- och avtalsfrågor
• medverka i informations- och utbildningsinsatser till verksamheterna
• upphandla avtal, ramavtal och hantera avrop (förnyad konkurrensutsättning)
• skapa strategier för upphandlingar, utveckla och förbättra arbetssätt

Om arbetsplatsen
Upphandlingsenheten ingår i Örebro kommuns Kommunledningsförvaltning och är organiserad under Ekonomiavdelningen som ger stöd inom inköp, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter. Vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader till kommunens förvaltningar och Örebro läns kommuner.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
I rollen som upphandlare ser vi att du är affärsmässig, kvalitetsmedveten och noggrann. Du har du en god analytisk förmåga och arbetar bra med komplexa frågor och problemlösning. Du tar ansvar för hela upphandlingsprocessen och har lätt för att självständigt arbeta med flera parallella upphandlingar på ett strukturerat sätt. En god samarbetsförmåga är en framgångsfaktor i arbetet. Du arbetar bra tillsammans med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Som person är att du är trygg och stabil i dig själv, samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till den situation du befinner dig i. Arbetet ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska och att du uttrycker dig väl både skriftligt och muntligt samt förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalité.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av offentlig upphandling med goda kunskaper i LOU (lagen om offentlig upphandling) och upphandlingsprocessen
• erfarenhet av självständigt arbete med upphandlingar

Meriterande:

• erfarenhet av upphandlingar av varor och tjänster, t.ex. möbler, förbrukningsmaterial och försäkringsförmedlare
• erfarenhet av att arbeta med e-handelssystem
• erfarenhet av att arbeta i Mercell Tendsign
• erfarenhet av att arbeta i en kategoribaserad inköpsorganisation
• erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Intervjuer planeras att hållas i början av vecka 50. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Enhetschef till Örebro bibliotek

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 23
Vill du utmanas och ha kul på jobbet? Söker du efter ett arbete som ger dig personlig utveckling och möjlighet att bidra till en bättre vardag för andra människor? Som enhetschef inom Örebro kommuns bibliotek erbjuds du ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter.  

Om tjänsten

Som en av tre enhetschefer ansvarar du för Örebro kommuns folkbiblioteksverksamhet. Du är utvecklingsansvarig för flera delar av verksamheten och personalansvarig för medarbetare både på stadsbiblioteket och stadsdels- och landsbygdsbibliotek.

Du arbetar i ett nära samarbete i bibliotekets ledningsgrupp tillsammans med Kulturskolans enhetschefer under verksamhetschefen för Kulturskola och bibliotek. Stadsbiblioteket finns i Kulturkvarteret, men verksamhet bedrivs också i stadsdelar, på landsbygden och mobilt genom våra två bokbilar.

Exempel på arbetsuppgifter:


• mångspråksarbete, inklusive teckenspråksverksamhet
• ungdomsverksamhet, inklusive stadsbibliotekets ungdomsavdelning och samarbete med fritidsgårdar och föreningsliv
• verksamhetsutveckling för personer med funktionsvariationer
• bibliotekets barnrättsarbete
• läs- och litteraturfrämjande arrangemang för unga och vuxna
• mobil verksamhet
• bibliotekets trygghetsarbete
• stadsdels- och landsbygdsbibliotek
• avtal för skolbibliotekstjänster

Om arbetsplatsen
Örebro bibliotek är en del av Örebro kommun. Stadsbiblioteket finns i det nybyggda Kulturkvarteret i centrala Örebro. Uppdraget är att, tillsammans med två enhetschefskollegor driva och utveckla Örebro kommuns hela folkbiblioteksverksamhet och bidra till verksamhetsutvecklingen inom bibliotek/kulturskola och Kulturkvarteret. Biblioteket har cirka 60 medarbetare. De flesta är bibliotekarier, men det finns även bibliotekssocionom, digitaliseringsutvecklare, producent, kommunikatör och administratörer inom organisationen. Bibliotek och kulturskola är en verksamhet under Kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med verksamheterna Öppna mötesplatser, Natur- och kulturliv och Drift av anläggningar.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som ledare har du god samarbetsförmåga och är kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:


• akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn

Meriterande:


• chefserfarenhet från biblioteksverksamhet
• utbildning eller arbetslivserfarenhet av annan kulturverksamhet
• arbetslivserfarenhet från en politiskt styrd organisation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 februari eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 6 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu