Hitta lediga jobb i Örebro

Hitta lediga jobb i Örebro med hjälp av denna jobbsite. Läs jobbannonser och gå vidare och ansök till de jobb du finner intressanta. Välj att visa bara jobb från en specifik arbetsgivare eller inom ett specifikt yrke i Örebro.

Logoped Vuxenhabiliteringen, Örebro

Logoped
Läs mer Jun 7
Nytt
Vuxenhabiliteringen välkomnar dig.
Vuxenhabiliteringen i Örebro län ger habilitering och rehabilitering till personer som har varaktiga funktionsnedsättningar. Målet med våra insatser är att de personer med funktionsnedsättningar som vi möter, ska nå ökad delaktighet, funktion och självständighet i sitt vardagsliv. Vi arbetar i specialiserade multiprofessionella team. Vi involverar närstående och personal/personliga assistenter i arbetet. Vi samverkar med nätverket och andra aktörer som svarar för insatser till vår målgrupp. Viktigt är också förmågan att se helheten runt patienten och att vara intresserad av att bidra på ett mångsidigt sätt i re-/habiliteringen.

Habilitering och hjälpmedels verksamheter ska främja människors utveckling och finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.


Logoped Vuxenhabiliteringen, Örebro

Arbetsuppgifter

Som logoped på Vuxenhabiliteringen har du ett brett och omväxlande arbetsfält. Patienterna har intellektuella funktionsnedsättningar på alla nivåer, autism samt neurologisk eller förvärvad hjärnskada. Dina arbetsuppgifter är varierande och består bland annat av att utreda och bedöma behov av logopediska insatser gällande tal, språk, kommunikation samt ät och svälj- förmåga. Arbetet är ofta konsultativt mot de vardagsnära nätverken runt patienten. Behandling förekommer samt förskrivning av hjälpmedel.
Som nyanställd erbjuds du en mentor och introduktionsutbildning.
Du planerar självständigt ditt arbete i nära samverkan med teamet. Du utför insatserna ensam eller tillsammans med annan profession ur teamet. Vuxenhabiliteringen har sin utgångspunkt i de individuella planer som vi upprättar för varje patient.
Tjänsten är placerad i Örebro på Karlahuset med patientbesök också ute i våra länsdelar.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad logoped. Meriterande är arbete med våra målgrupper och från habilitering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i team med andra professioner och även andra aktörer i samhället. Vi söker dig som gillar utmaningar och finner drivkraft i att se lösningar och möjligheter i komplexa situationer.
B-körkort är ett krav.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Sjuksköterska VO infektion, USÖ

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker dig som har intresse för infektionssjukdomar och akutsjukvård, samt vill bli en del av högspecialiserad avancerad sjukvård. VO infektion har mottagning, avdelning, sprutbyte och intag direkt från akuten. Du kommer att träffa patienter med svåra infektionssjukdomar såsom endokardit och tuberkulos vilket ofta innebär att möta patienter i livets svåra situationer. Vi arbetar i lag och det innebär att du har flera andra yrkeskategorier att samarbeta med. Du blir en viktig del i laget.
Infektionskliniken befinner sig i ett stort utvecklingsskede och uppbyggnad och vi behöver därför dig med driv och engagemang samt gärna erfarenhet! Du bör ha god förmåga att skapa bra relationer och samarbeta med andra. Vi har korta beslutsvägar och det finns möjligheter till att påverka och utvecklas i ditt arbete.
Hos oss hjälps vi åt!

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Sjuksköterska VO infektion, USÖ

Arbetsuppgifter

Tjänsten avser avdelningsarbete på infektionsavdelning. Vi bedriver högspecialiserad vård som kräver specialkunskaper men också basal infektionssjukvård. Vi har kompetensutveckling bland annat med att erbjuda fördjupande intresse i specifika infektionssjukdomar.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion och inskolning i samråd med chef och kvalitetsjuksköterska anpassad efter just din kompetens och tidigare erfarenheter.
Arbetstid:
Tjänsten avser heltid, i första hand rotationstjänst. Det innebär att kvällar och helger förekommer. Vid nattarbete är veckoarbetstiden 30,25 timmar. Deltid kan diskuteras.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Erfarenheter ifrån liknande arbete är meriterande liksom flerspråkighet. Vi fäster stor vikt vid egenskaper som samarbets- och initiativförmåga samt ansvarskänsla. Det är en fördel om du har ett helhetssynsätt och samtidigt ser till patientens enskilda problematik. Detta för att kunna erbjuda en god vård.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Sjuksköterska sprutbytet på VO infektion, USÖ

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker sjuksköterskor till främst sprutbytet på VO infektion. Infektionskliniken befinner sig i ett stort utvecklingsskede och uppbyggnad. Sprutbytet är en del av kliniken som består av avdelning med dygnet runt vård samt mottagning. Vi har behov av dig som är trygg i din roll som sjuksköterska och vill pröva något nytt. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska eftersom klientelet ibland är utmanande.
Du bör ha god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Vi har korta beslutsvägar och det finns möjligheter till att påverka och utvecklas i ditt arbete.
Sprutbytet drivs i samarbete med psykiatri beroendevård, kvinnokliniken USÖ och VO infektion. Sprutbytet har idag öppet tre dagar i veckan och ligger i anslutning till infektionsmottagningen och infektionsavdelningen. Tillsammans med enhetschef och kollegor får du ett stort ansvar i att utveckla verksamheten, förbättra tillgänglighet och nå ut regionalt i Örebro.
Hos oss hjälps vi åt!

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska sprutbytet på VO infektion, USÖ

Arbetsuppgifter

Sprutbytet har som övergripande mål att minska smittspridning av infektiösa sjukdomar såsom hepatit C och motivera missbrukare till att upphöra med sitt missbruk. Du jobbar i lag med annan personal. Sprutbytet har idag öppet dagtid men verksamheten behöver vidareutvecklas och reella program som tex följer det nationella elimineringsprogrammet för hepatit C bör tas fram. Sprutbytets arbete bör också utökas med ett mer länsövergripande ansvar då sprutbytet än så länge endast finns tillgänglig på USÖ i Örebro.
Helgtjänstgöring kan förekomma på infektionsavdelningen. Detta för att upprätthålla kontakter mot avdelning då avdelningen ofta vårdar infektionspatienter som även har missbruksproblem. I ditt arbete möter du ofta patienter med komplicerade infektionssjukdomar såsom HIV eller tuberkulos.
För att säkerställa att du får bästa möjliga start hos oss erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion och inskolning i samråd med chef och kvalitetsjuksköterska anpassad efter just din kompetens och tidigare erfarenheter.
Arbetstid:
Tjänsten avser heltid, främst måndag till fredag. Det kan tillkomma tjänstgöring 1 helg per månad och avser sedvanligt förekommande avdelningsarbete. Deltid kan diskuteras.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning såsom till exempel distriktssköterska. Utbildning i motiverande samtal eller likvärdigt är meriterande, liksom flerspråkighet. Vi fäster stor vikt vid egenskaper som samarbets- och initiativförmåga samt ansvarskänsla.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Jobba Som Festsäljare

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare!
Pratar du flytande svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Hög provision
? Jobba på fester, deltid & flexibelt
? Sälj- & produktutbildning
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Vill sälja vuxenprodukter
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu

Skötare Allmänpsykiatrisk heldygnsvård, avdelning 3 USÖ

Skötare
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du skötare och intresserad av ett spännande jobb med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter? Trivs du med ett samarbetsinriktat och patientnära arbete med många kontaktytor? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Vi söker dig som vill vara med i utvecklingen av den psykiatriska heldygnsvården på avdelning 3. Har du ett intresse av verksamhetsutveckling, heldygnsvård och psykiatri så är det här helt rätt ställe. Hos oss får du kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Om du är nyanställd får du introduktionsutbildning. Du får även utbildning i bland annat "svåra möten" och S-HLR.
På avd 3 vårdas allmänpsykiatriska patienter.
Uppdraget för enheten ligger i att:
- bedöma och behandla allmänpsykiatriska patienter med behov av heldygnsvård utifrån gällande vårdprogram och riktlinjer.
- arbeta med en personcentrerad vård och ett nära kontaktmannaskap med dagliga stödsamtal.
- ge psykiatrisk akutsjukvård för patienter som behöver stimulifattig miljö eller en högre vårdnivå för att säkerställa att patienten ska få en trygg och säker vårdmiljö.
- ge farmakologisk- och psykiatrisk behandling i den akuta fasen.

Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. På våra vårdavdelningar har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar.
Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Skötare Allmänpsykiatrisk heldygnsvård, avdelning 3 USÖ

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och att ha patientens bästa för ögonen. Du skall vara trygg i dig själv och i din roll som skötare.
Vi arbetar med ett personcentrerat arbetssätt och arbetsuppgifterna innefattar många olika delar som kräver både en bred och djup kompetens. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat psykiatriskt omvårdnads- och behandlingsarbete, dokumentation samt att genomföra bedömningar och patientsamtal. Du kommer även ha kontakt med anhöriga och andra vårdgivare. Anhöriga och övriga samarbetspartners är viktiga för oss för att ge patienten så bra förutsättningar som möjligt under vårdtid och inför utskrivningar.
Vi arbetar tillsammans i team med sjuksköterskor, skötare, kurator/ utskrivningssamordnare samt avdelningsläkare.

Övrig information

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Genomförd skötarutbildning/YH-utbildning för skötare eller motsvarande. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande.
Du har ett genuint intresse för individer med psykisk ohälsa och hur man genom teamarbete, såväl internt som externt, och tillsammans med närstående, kan stödja individen att återgå till livet utanför avdelningen. Då vi arbetar i team krävs det också att du har en mycket god samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ, vara flexibel och ha hög social kompetens. Du är en god kommunikatör och har ett serviceinriktat bemötande till både patienter och medarbetare. Du behärskar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Att du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten, ser vi som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Barnskötare/fritidspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Jun 7
Nytt
Älskar du närheten till naturen och möjligheten att utveckla utomhuspedagogik? Då är detta arbetsplatsen för dig! Fridhem förskola och skola har skogen och landsbygden som närmsta granne. Hållbarhet och miljötänk genomsyrar hela verksamheten, exempelvis lagas maten från grunden på plats i skolans kök och vi har ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet.
Vi är en liten verksamhet vilket möjliggör för alla barn och elever att känna sig trygga och utvecklas i sin egen takt. Verksamheten drivs som föräldrakooperativ så om du tycker om korta beslutsvägar och möjligheten att påverka och utveckla verksamheten kommer du att trivas här.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer dela din arbetstid mellan att vara barnskötare i förskolan och att arbeta i skolans fritidsverksamhet.
Du kommer att arbeta naturnära då den egna skogen med kojby, lekstall och hinderbana är både skolgård och arbetsplats.
Din profil
Vi välkomnar dig som har erfarenhet av arbete i förskola och/eller fritidsverksamhet. Om du är intresserad av hållbarhetsfrågor och friluftsliv ser vi det som en stor tillgång.
Att skapa relationer till såväl barn, vårdnadshavare och kollegor faller sig naturligt för dig. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och trivs i en kontext där alla känner alla. Att lösa uppkomna problem gör du snabbt utan att släppa det långsiktiga perspektivet. Som person är du trygg och skapar tillit hos barnen.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi önskar inte bli kontaktade av externa rekryteringsfirmor eller annonsförsäljare.

Ansök nu

Söker Erfaren Damfrisör

Damfrisör
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker dig som är serviceinriktad och professionell i sin roll som frisör.
Vi behöver förstärkning till vår salong i norra Örebro
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Erfaren lösningsarkitekt sökes till Örebro!

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jun 7
Nytt
Erfaren Lösningsarkitekt sökes till Örebro!
 
Arbetar du inom IT och är nyfiken på att anta en ny utmaning?   
Då ska du läsa vidare! 
 
Viva Bemanning söker just nu en erfaren Lösningsarkitekt till bemanningsuppdrag i Örebro!   
   
Arbetsuppgifter 
I din arbetsroll kommer du hantera och styra arkitekturen kring BizTalk-miljöer och vara stöd till utvecklarna i teamet. Du kommer ta beslut om nya och befintliga integrationer. Mer info kommer ges vidare i rekryteringsprocessen.
 
Startdatum 
September.

Uppdragets längd 
2 år.
 
Anställningsform   
Tillsvidare. On-site.

Ort 
Örebro.

Språkkunskaper 
Kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.

Kvalifikationer och krav 
Vi söker efter en talangfull kandidat till rollen. Som person ser vi att du är proaktiv och engagerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen ska du minst ha 5 års erfarenhet av rollen som Lösningsarkitekt. 
Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av:  
Utveckling i plattformen BizTalk.
Arbete som IT-arkitekt i projekt eller förvaltning med fokus på integrationer.
Meddelandehantering.
API:er.
Synkrona och asynkrona lösningar.
Uppdrag åt myndigheter eller stora organisationer.
Utbilda juniora kollegor.
Drift och komplexa miljöer.

Om oss 
Viva Bemanning startade år 2019 med visionen att hjälpa människor att hjälpa andra människor. Idag har vi över 240 konsulter på uppdrag i Sverige och Norge som vi hjälpt hitta rätt arbetsplats och uppdrag. Vi kommer alltid sträva efter att bibehålla den familjära småföretagskänslan där du kommer känna att vi ser, värnar och bryr oss. 
 
Vad erbjuder vi?  Förhöjd ersättning 
Maximalt friskvårdsbidrag 
Service i världsklass 
Arbetsmiljö med hög kvalitet 
Arbeta med de mest intressanta, roligaste och populäraste uppdragen i branschen just nu 
Vill du lära dig snabbräkning, minnestekniker eller få mentalträning? Eller kanske vill du starta eget företag? Vi finns här för dig! 
 
Ansökan 
För att ansöka tjänsten klickar du på länken ”Ansök här” och sedan ”Sök denna tjänst”. Var noga med att bifoga ditt CV. 
Du är välkommen att skicka epost eller ringa oss vid frågor. 
Ansökningar genom epost undanbedes! 
 
Tele: 073-545 40 60 
Epost: rekrytering@vivabemanning.se 
Hemsida: www.vivabemanning.se 
 
Viva Bemanning IT – din framtid börjar hos oss!

Ansök nu

Innesäljare

Telefonförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Katshing sales AB är ett svenskt företag som idag jobbar med försäljning av vårat eget varumärke inom Telekombranschen.
Arbetsbeskrivning
Som medarbetare på vårat nya och superfräscha kontor i centrala Örebro kommer du främst arbeta med vårat varumärke inom telekombranschen.
Våra produkter som vi erbjuder är både mot företag och privatpersoner. Som nyanställd kommer man till en början ringa emot privatpersoner (B2C), med bra resultat och inställning kan man även avancera till företagsförsäljning (B2B).
Du kommer att tillhöra vårat unga och drivna team som alltid strävar efter att uppnå våra mål och bli bäst inom det vi gör. Vi erbjuder självklart introduktionsutbildning och aktiv coachning som löper genomgående under din anställning.
Arbetsplatsen Erbjuder:
Säljutbildning
Timlön
Hög provision
Bonusar
Rekryteringsbonus
Frukost
Härliga kollegor
Tävlingar med fina priser
Förmåner vid uppklarade målVi söker just nu dig som är driven och vill utvecklas som människa och inom yrkeslivet. Är du en lagspelare som gillar att samarbeta och uppnå mål tillsammans? Är du en tävlingsinriktad och målmedveten som person? Iså fall har du fina möjligheter att ta steg uppåt samt att kombinera en fin lön med en rolig vardag på vårat kontor.
För en anställning krävs goda kunskaper inom det svenska språket. Vi har inga krav på tidigare erfarenheter.
Generell information
Omgående anställning
Lön bestående av timlön, provision och bonus
Tillsvidareanställning 6 mån
Goda kunskaper inom svenska språket
Arbetstider 8-17 (kompromisser kan lösas vid eventuella sidosysslor)Låter detta som ett passande jobb för dig?
Tveka inte på att höra av dig, Vi bokar då in en kort intervju och tar det vidare därifrån.
För studerande i gymnasial skola eller Universitet:
Det finns även för dig möjlighet att arbeta med vårat Team. Till dig som går i gymnasiet så ser vi gärna att även du skickar in en ansökan om eventuell anställning efter din examen.
Jobbtyp: Heltid, Provanställning (6 månader)

Ansök nu

Norsktalande mötesbokare/innesäljare

Innesäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
MPWR Consulting är ett framstående konsultbolag som specialiserar sig på säljorienterad marknadsföring inom IT-branschen. Vi hjälper IT-företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med huvudkontor i Örebro och lokalkontor i Stockholm och Köpenhamn sträcker vi oss över hela regionen.
Vi söker nu en engagerad mötesbokare/innesäljare till vårt kontor i antingen Örebro eller Stockholm, som kommer att stödja våra kunders säljteam genom att boka säljmöten på den norska marknaden. Du ska kunna tala och skriva norska flytande. I dina kunduppdrag kommer du att assistera IT-företag över hela Norden genom strategisk leadsgenerering via telefon. Vi agerar som innesäljare för våra kunder och vår huvuduppgift är att identifiera affärsmöjligheter och boka säljmöten för deras räkning.
Följande erfarenheter och kvalifikationer är meriterande för denna tjänst:
Tidigare erfarenhet av mötesbokning och förmåga att kommunicera med beslutsfattare på IT-avdelningar.
Du bör trivas i en resultatinriktad miljö och drivas av att uppnå tydliga mål.
Du behärskar de grundläggande funktionerna i Word och Excel.
Om du är intresserad av att arbeta i en stimulerande och utmanande miljö där du får möjlighet att skapa positiva resultat, ser vi fram emot din ansökan.
Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information!

Ansök nu

Produktionstekniker sökes till Euromaint i Örebro!

Produktionstekniker, maskin/verkstad
Läs mer Jun 7
Nytt
Nu söker vi en produktionstekniker till Euromaint i Örebro!

Om Euromaint

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaints heltäckande utbud av underhålls- och ombyggnadstjänster omfattar bland annat kvalificerat tekniskt underhåll, reservdelsförsörjning, fordonsmodifiering och komponentservice. Dess kompetens omfattar alla typer av spårburna fordon för person- och godstrafik samt infrastrukturarbeten. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos Euromaint arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Om jobbet:

Här kommer du som produktionstekniker få driva och leda projekt inom tågunderhåll, samt arbeta med utveckling av system, flöden och processer. Du kommer även få arbeta med arbetsmiljöfrågor samt kvalitétsrutiner. Du kommer agera spindeln i nätet inom det produktionstekniska och ha en övergripande roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kommer driva affärsenhetens förbättringsarbete samt se till att den följs på ett strukturerat sätt för både kortsiktiga och långsiktiga mål.

- Utveckla medarbetare och arbetsmetoder för att engagera och effektivisera produktionen enligt LEAN-principen mot uppsatta mål

- Leda och utveckla intern- och kundprojekt samt följa upp NPI

- Administrera avvikelsehantering

- Utföra riskanalyser samt följa upp och utreda övriga rutiner och avvikelser

- Hantering och uppföljning av arbetsmiljöfrågor

Vem söker vi?

Vi söker dig med bakgrund inom produktion och som har erfarenhet av projekt- och analysarbete. Viktiga kärnvärden vi söker beskriver dig som pålitlig, samarbetsvillig, ansvarstagande och bidragande. Din leverans utförs med hög säkerhetsgrad och hanteras ansvarsfullt. Du som person drivs av att jobba mot uppsatta mål, trivs med ett större ansvar och arbetar analytiskt. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsmiljöarbete samt kvalitétshantering.

Erfarenhet:

- Erfarenhet av Lean production

- Tidigare arbetslivserfarenhet inom produktion, projekt- och analysarbete

- Högskoleutbildning inom relevant område för produktion eller analys

- Goda kunskaper inom Microsoft Office

- Kunskap inom verktyg, kvalitetssystem för effektivisering och utveckling, tex PDCA, 5S, flödesanalys.

Tillsättning:

Omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är ett interimuppdrag på 1 år via Libera med tjänstgöringsgrad 100%.

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

rekryterare, örebro

Rekryterare/Rekryteringskonsult
Läs mer Jun 7
Nytt
Arbetsbeskrivning
Brinner du för personliga möten och rekrytering? Vill du arbeta på en samhällsviktig myndighet inom rekrytering och HR? Söker du nästa utmaning och vill arbeta hos en av Sveriges största och viktigaste myndigheter? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! 
Vår välkända kund söker just nu flitiga och engagerade Rekryterare till sitt team i Örebro. Uppdraget är på heltid, kontorstider med möjlighet till flex i samråd med kund. Start är i början av September 2023. 
Uppdraget är till en början på 6 månader men för rätt person finns goda möjligheter till förlängning eller anställning direkt hos kund.
Välkommen med din ansökan redan idag!


Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.


Du ansöker på www.randstad.se, senast 2023-06-18. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan dess.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta pernilla.jansson@randstad.se.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
Arbetsuppgifter:


 självständigt kunna genomföra hela rekryteringsprocesser
upprätta tidplan i samverkan med rekryterande chef
 upprätta kravprofil i samverkan med rekryterande chef
ta fram annonsförslag
hantera ansökningsadministrationen
kandidatkontakt under hela processen
genomföra grovgallring av ansökningar
genomföra den första intervjun
genomföra eventuell andra intervju
genomföra tester och ta referenser på de sökande
 presentera kandidater för rekryterande chef
hantera återkopplingen till kandidater och rekryterande chef
 göra avslut och genomföra uppföljning av rekryteringar, hantera kontakter med arbetstagarorganisationer enligt gällande rutin.


Kvalifikationer
Skallkrav:       
minst ett till två (1-2) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
akademisk examen inom personal- och arbetsvetenskap (PA), beteendevetenskap eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. 
goda kunskaper i svenska i både tal och skriftMeriterande:


erfarenhet av statliga arbetsgivare eller andra stora och komplexa organisationer
erfarenheter av personaladministrativa system
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt


Erfarenhet
Ja, minst 6 månader

Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.

Ansök nu

Sommarvikarie (Housekeeping/Städ), Scandic Grand Hotel, deltid

Hotellstädare
Läs mer Jun 7
Nytt
Nu söker vi sommarvikarier till Scandic Grand Hotel.

Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar som värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.

I rollen arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!

Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!

Vad är innebär rollen ?

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent och ser till att våra gäster få en ”wow-känsla” när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är städning av hotellrum, korridor samt allmänna utrymmen på hotellet. Du hanterar tvätt och fyller på förråd. Självklart stöttar du upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.

Vem är du?

För att trivas i rollen behöver du också vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga och då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega.

Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.

Information om tjänsten:

Tjänsten är en visstidsanställning på deltid.

Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.

Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!

Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!


Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.

Delar du våra värderingar?

BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD

Ansök nu

Sjuksköterska natt till vårdavdelning 49, VO Ögon USÖ

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Vill du vara en i vårt team som under februari 2021 flyttade in i ett helt nytt högspecialiserat hus med nya moderna lokaler med toppmodern medicinteknisk apparatur. En helt ny ögonklinik kommer att växa fram där vi erbjuder länets invånare men också delar av Sveriges invånare en modern högteknologisk ögonsjukvård.

Verksamhetsområde ögon är en av Sveriges fem största ögonverksamheter. Vår universitetssjukvård består av två enheter. En medicinsk enhet med stor öppenvårdsverksamhet och en kirurgisk enhet. Öppenvården har en teambaserad verksamhet inom allmänoftalmologi, glaukom, medicinsk retina, barn- och skelning, neurooftalmologi och uveit. På den kirurgiska enheten finns en stor vitreo-retinalkirurgisk sektion samt en främre segmentskirurgisk sektion med ett hornhinnecentrum. Totalt är vi drygt 130 anställda i verksamheten.
Vi strävar efter att vara i frontlinjen med hög medicinsk kvalitet inom flera områden, bland annat medicinsk retina. Här finns avancerad utrustning med bland annat navigerad retinallaser och wide-field imaging. Här finns en lång tradition av att delta i internationella kliniska läkemedelsprövningar och goda möjligheter för forskning. Universitetssjukhuset har ett nära samarbete med Örebro universitet, där bland annat läkarutbildning finns. Verksamhetsområdet ögon har en aktiv undervisnings- och utbildningsverksamhet. Här finns forskningsaktivitet och goda möjligheter för FoU-intresserade medarbetare.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Sjuksköterska natt till vårdavdelning 49, VO Ögon USÖ

Arbetsuppgifter

På vårdavdelningen träffar du patienter i olika åldrar som behandlas för medicinska och kirurgiska ögonsjukdomar. Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom bas- och högspecialiserad ögonkirurgi och i nära samarbete med klinikens övriga enheter.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker en sjuksköterska som är engagerad, flexibel, ser förändringar som en möjlighet, gillar nya spännande utmaningar och vill bidra med din kunskap och kompetens. Du tycker om att arbeta självständigt och gillar att arbeta med teknisk utrustning. Lyhördhet, samarbetsförmåga och flexibilitet ser vi som viktiga personliga egenskaper. Om intresse finns kan möjlighet till vidareutbildning inom ögonsjukvård diskuteras.
Om tjänsten:
Tillsvidare , natt tjänstgöring, schemalagd arbetstid med var tredje helg, 100%
Tillträde 2023-08-14 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Facklig företrädare:
Vårdförbundet, Linnèa Yngström, 019-602 14 31

Ansök nu

SRD Global Product Safety & Environmental Manager

Manager
Läs mer Jun 7
Nytt
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.

Do you want to make a difference and have a central role in a global leading company? 

We are looking for an experienced and inspiring leader that will be active in all our development processes, by defining ways of working, coaching, inspiring & training the organization to reach an excellence level while also strengthening our culture in the Product Safety and Environmental area.
Join our team
With our Surface Division Drilling and Exploration Products, we have a market-leading position globally and are investing heavily in technology and product development to stay competitive and provide our customers with world-leading, sustainable and safe products, which are supporting the global society's ongoing transition to digitalization, automation and CO2 reduction. This role will give you a great exposure to technically advanced products used by demanding customers around the world, and an opportunity to join one of the most successful Epiroc divisions. At the same time, you will get a chance to grow as a person together with great colleagues in a global environment.
You will be part of the global Management team and report to Global Products R&D Manager.  
Your mission
Your mission as SRD Global Product Safety and Environmental Manager is to ensure that the Division has the prerequisites to provide safety leading & competitive Products minimizing time-to-market and risks in New Product Development (NPD) and Continuous Products Improvements (CPI), in the overall most cost-efficient way, securing Epiroc position as Safety leader during a dynamic Technology shift journey.

Main responsibilities include but aren`t limited to: 
-    Own and continuously develop a common Product Safety conformity process incl. CE-marking, a reactive Product Safety Process and the routines for environmental compliance linking to Epiroc Way & external requirements.
-    Develop and own related guidelines, tools and methods. 
-    Secure implementation and adherence to our global processes, tools etc. in all Product Companies where SRD R&D is acting.
-    Give continuous support & training in all our global R&D operations and secure competence excellence, collaborate with universities, colleagues, attend conferences, interact with other OEM:s etc.
-    Attend and develop adequate forums such as Global Product Safety & Quality Board, Local Product Safety Committees and other.
-    Compile monthly reports including a Divisional summary of Product Safety cases & incidents.
-    Secure development and usage of appropriate & effective data driven KPI:s
Your profile 
You have a Master’s in science within a relevant area or other highly qualified Engineering background, with at least 8-10 years of experience from technical product development with similar complexity as our Products. You have deep understanding of the applicable legal -and Environmental Product requirements e.g. the EU Machinery Directive, EN 16228, Technical File and other related standards and know how to interpret global regulations and standards to recommend design solution principles. You have a clear interest and a talent in preparing and giving training, tailoring effective processes, supporting tools & forums, collaborating with universities and other OEM:s, effectively leading key forums and engaging in external development of new –or amended product safety standards.
The candidate we are looking for is a highly motivated professional able to work independently in a cross functional global environment. To enjoy your work, it is important that you have a passion for technology and a holistic, structured approach. You are innovative, analytical and can get things done. Good presentation skills with small and large groups and good communication skills in English, verbal and written are also required. Previous Manager, Project management, Project Sponsoring or similar experience is meriting.

Location and travel
This position is in Örebro, Sweden, with occasional travel required. In case a candidate from a different country applies and is successful, Swedish local terms and conditions will apply.
Application and contact information
In this recruitment process, we review applications continuously. Welcome with your application as soon as possible by creating an account in our recruitment system. Last day to apply for this position is 2023-07-09.
For questions about the position please contact hiring manager: Rickard Hammer, Global Products R&D Manager, rickard.hammer@epiroc.com
For questions about the recruitment process or application please contact: Recruitment specialist Zuzana Kalivodova, zuzana.kalivodova@epiroc.com

Ansök nu

MAX Behrn Arena söker medarbetare Över 18 år inför Höst

Restaurangbiträde
Läs mer Jun 7
Nytt
MAX är Sveriges äldsta burgarkedja och vi använder oss endast av lokalt kött, kyckling och bacon. Vi har också branschens bredaste utbud av gröna burgare. År 2008 blev vi världens första restaurangkedja att klimatmärka menyn och klimatkompensera alla utsläpp. 
Vem är du?

Vill du ha roligt på jobbet? Är du sugen på en karriär inom snabbmatsbranschen eller ett extra jobb vid sidan av studierna? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kommer att trivas hos oss!  

Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i team.

Du ser dig själv som serviceinriktad och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet. Att arbeta i team är något du trivs bra med, och du delar våra värderingar mod, passion och gemenskap.

MAX utgångspunkt är alla människors lika värde. För oss betyder det lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är. Det är dina egna ambitioner och resultat som avgör hur långt du kan gå. Vi hjälper dig på vägen med en tydlig plan, interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste burgarkedja.

En dag på MAX

Som restaurangbiträde är dina arbetsuppgifter varierande. Du serverar våra gäster och ser till så att det är fint och rent ute i restaurangen, jobbar i köket där du bland annat tillreder burgare, smoothies och friterar pommes. Du är ansvarar för kassan där du tar emot beställningar och ser till så att gästerna får rätt varor, allt detta tillsammans med dina kollegor. 

Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger. Under handledning av restaurangchefen eller en erfaren kollega lär du dig jobbet steg för steg på de olika stationerna samt genom våra digitala utbildningar. Nästan alla våra chefer har börjat i den här rollen!

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Vi erbjuder en rad olika internutbildningar för dig som är intresserad av att växa tillsammans med oss. Lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag.

Hur går processen till?

Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett test skickat till din mail, detta är ett Servicetest och går ut på att du svarar hur du hade agerat i en situation som kan uppstå i det dagliga arbetet på MAX. Genom testet får du som kandidat ett smakprov på hur det är att arbeta på MAX. Testet tar max 15 minuter. Efter att du har gjort testet går vi igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart vi kan. Går du vidare i processen får du en inbjudan till intervju, går du inte vidare återkopplar vi till dig via Mail. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd

Ansök nu

Sjuksköterska sökes till höstuppdrag!

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Går du i tankarna att testa något nytt i höst? Vi har redan nu börjat få in höstuppdrag i stora delar av Sverige!
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
2023-09-01 - 2023-12-31
Schema
Du får vara med och styra över ditt eget schema.
Hur vill du arbeta? Dag/kväll/natt/helg?
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Vi ser även att du har körkort och är en van förare. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu

Ansök nu

Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi har uppdrag runt om i Sverige

Socialsekreterare
Läs mer Jun 7
Nytt
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor!
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.
Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll?
Just nu söker vi specifikt socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta med aktuella uppdrag inom:
Barn och unga
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
BarnsekreterareVi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferKvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. procapita, reserva, pulsen combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Vi på Cura Nord

Ansök nu

Elevassistent till Karolinska gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du engagerad, nyfiken och motiveras av att arbeta med människor i ett nära samspel för personlig utveckling? Då ska du söka tjänsten som elevassistent hos oss på Karolinska gymnasiet!

Om tjänsten
Som elevassistent på Karolinska så kommer du att ansvara för att stödja en elev utifrån dennes behov så att eleven kan delta i skolans undervisning utifrån individuellt uppgjorda mål och planer. Tjänsten är förlagd till det Estetiska programmet.

En viktig del i rollen kommer att vara att anpassa ditt arbetssätt och bemötande efter elevens förutsättningar för att stötta i uppkomna situationer som uppstår under skoldagen. I din roll kommer du, förutom med eleven, även att samspela med lärare, vårdnadshavare och andra eventuella samarbetspartners runt eleven. 

Du kommer framför allt att stötta eleven med ledsagning, både under lektionstid och raster, inklusive syn- och bildtolkning. 

Vi vill att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet där eleven är i centrum och ges möjlighet att utveckla sin tro på sig själv, socialt samspel och kunskaper. Du har förmågan att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar och intresse.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

• hjälpa, stödja och stimulera enskild elev som har ett uttalat behov av stöd
• stötta med ledsagning samt syn- och bildtolkning
• ansvara för att stödja elev utifrån individuellt uppgjorda mål och planer
• bistå elev med särskilda behov så att denne kan delta i skolans undervisning
• samspela med lärare, vårdnadshavare och andra samarbetspartners runt eleven
• lösa uppkomna situationer, stödja elevens sociala utveckling och fostran samt arbeta med elevinflytande

Om arbetsplatsen
Karolinska gymnasiet är beläget centralt i Örebro med ca 900 elever och ca 100 personal. Gymnasieskolan har fem nationella program, Estetiska programmet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet med internationella relationer.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/karolinskagymnasiet

Kvalifikationer
För att passa som elevassistent hos oss är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är tydlig i din kommunikation med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vidare är du utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer. 

Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datavana då arbetet innefattar mycket dokumentation.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig 

Meriterande:

• erfarenhet av Estetiskt gymnasieprogram
• god datavana
• eget musikintresse
• erfarenhet av arbete med synskadade

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 14 augusti

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Universitetslektor i statskunskap (statsvetenskap)

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker en universitetslektor i statskunskap (statsvetenskap) för visstidsanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Örebro universitet erbjuder utbildning i statskunskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen. Merparten av ämnets utbildning bedrivs inom programmet Offentlig förvaltning och ledning, men statsvetenskapliga kurser förekommer även inom andra program och lärarutbildningen. Därtill kommer forskarutbildning med egen doktorandgrupp. Vid ämnet statskunskap bedrivs forskning inom olika centrala områden. Exempelvis bedrivs forskning om politiskt deltagande, politisk kultur, politisk socialisation, informationsteknik och -säkerhet, politisk extremism, miljöpolitik, tjänstemännens roller i politiska processer, demokratisering och statsformation. Ämnets forskning utmärks av mångvetenskapliga samarbeten som resulterar i internationella publikationer.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på statsvetenskapliga kurser inom grundutbildningen. Även undervisning på programspecifika kurser i Programmet Offentlig förvaltning och ledning ingår. I arbetsuppgifterna ingår också att vara med i arbetet med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb.

Information
Anställningens omfattning är 70–100% under 5-6 månader med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. 20% forskning ingår.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen, 019-303409, e-post: ann-catrin.kristianssen@oru.se eller enhetschef Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, 073-1532988, e-post: ann-sofie.lennqvist-linden@oru.se 

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-06-21. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

ST-läkare till VO anestesi- och intensivvård

ST-läkare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi på VO Anestesi- och intensivvård söker nu två till tre underläkare som är drivande i sin egen kunskapsinhämtning, självständiga men med förmågan att känna sina begränsningar.
VO Anestesi- och intensivvård är ett verksamhetsområde som bedriver verksamhet på tre sjukhus och med stor klinisk bredd. Dessutom bedrivs forskning och utbildning på olika nivåer för flera yrkesgrupper. Forskning och utbildning är viktigt för oss på kliniken och vi satsar på dess fortsatta utveckling.
Vi är idag knappt 55 läkare varav cirka 25 är ST-läkare. Flera av dessa blir inom kort specialister och vi söker därför nya. Totalt har kliniken ca 450 medarbetare. Vi vill gärna välkomna er till oss för tjänstgöring inom anestesi och intensivvård.

Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


ST-läkare till VO anestesi- och intensivvård

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. arbete på operation, intensivvårdsavdelning, smärtenheten och jourarbete. Undervisning av läkarstuderande och andra yrkesgrupper ingår i arbetsuppgifterna.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare, svensk AT eller BT är meriterande. Som person behöver du ha lätt för att se helheten och bidra till en välfungerande arbetsgrupp. Då samarbeten med andra yrkeskategorier och verksamhetsområden är en mycket viktig del av arbetet hos oss på VO Anestesi- och intensivvård varpå god samarbetsförmåga är av yttersta vikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om tjänsten:
Anställning är en tidsbegränsad anställning om 8 månader med eventuell möjlighet till en tillsvidareanställning som ST-läkare, heltid. Tillträde under hösten 2023. Tjänstgöring sker på alla tre sjukhus i Region Örebro län; Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett.

Ansökan

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Sjuksköterska sökes till höstuppdrag!

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Går du i tankarna att testa något nytt i höst? Vi har redan nu börjat få in höstuppdrag i stora delar av Sverige!
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
2023-09-01 - 2023-12-31
Schema
Du får vara med och styra över ditt eget schema.
Hur vill du arbeta? Dag/kväll/natt/helg?
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Vi ser även att du har körkort och är en van förare. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu

Ansök nu

Personbilsmekaniker Veho Bil Sverige AB-Örebro

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Jun 7
Nytt
Du kommer att arbeta med

På vår anläggning i Örebro får du på verkstaden arbeta med Mercedes-Benz fantastiska produkter som ständigt utvecklas med den modernaste tekniken. Dina arbetsuppgifter innefattar service och reparationer av Mercedes-Benz personbilar.

Vem du är

Vi vill att du som söker denna tjänst har dokumenterad erfarenhet av mekanikeryrket, fordonsteknisk utbildning samt B-körkort. Har du tidigare arbetat med Mercedes-Benz är det meriterande. Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, social och positiv. Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor på jobbet då du bidrar med god stämning och prestigelöshet som genererar den speciella teamkänslan och yrkesstoltheten som finns hos oss inom Veho Bil.

Vi erbjuder dig

Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter. Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.

Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss  

Därför investerar vi kontinuerligt i kompetenshöjande utbildningar för våra medarbetare. Förutom kompetensutveckling erbjuder vi ett bonussystem men också andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och olika former av rabatter. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete för att nå målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.


Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning uppmuntrar vi kvinnliga sökande till den här tjänsten.


Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. 


Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Sjuksköterska -vid behov/ timmis- sökes

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Vill du komma till oss och jobba på en av stans bästa arbetsplatser? Capio Läkargruppen är en positiv och familjär arbetsplats, med högt fokus på kvalitetsfrågor.

Arbetsplatsen präglas av en hög serviceanda gentemot varandra, våra kunder och patienter.Beskrivning
Capio Läkargruppen är ett specialistsjukhus med mottagningsverksamhet samt dagkirurgisk verksamhet. Vi söker sjuksköterskor som kan komma in med kort varsel vid sjukdom och ledigheter.

På vår Vaccinationsmottagning erbjuder vi vaccination inför resor, mot influensa och TBE. Mottagningen drivs i samarbete med infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

På vår Kirurgmottagning tar vi emot  patienter med ljumsk- och navelbråck, ändtarmsbesvär, pilonidalcystor samt magbesvär. Vi utför gastroskopier och opererar hudförändringar, aterom, lipom och nageltrång.

På vår Kvinnomottagning tar vi emot patienter för utredning, behandling och operation av olika gynekologiska besvär. 

På vår Ortopedmottagning tar vi emot patienter för bedömning och operation av besvär från knän, axlar eller fötter. Våra handspecialister hanterar besvär från hand, underarm eller armbåge, till exempel ledartros, seninflammation eller nervinklämning, hos patienter från andra län eller patienter med sjukvårdsförsäkring.

På vår Öron-, näs, och halsmottagning tar vi emot patienter för utredning och behandling inom specialistområdet. Vi har både mottagnings och operationsverksamhet.

Nästan alla av våra patienterna som opereras hos oss går hem samma dag och övervakas endast några timmar på vår postoperativa avdelning. Ibland behöver patienter stanna kvar över natten och då görs detta på vår vårdavdelningen.

Urologmottagningen behandlar patienter med godartad prostataförstoring (BPH) med CoreTherm värmebehandling. Vi utför även vasektomier och cystoskopier.

Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomstillstånd, utför hälsoundersökningar samt utfärdar olika typer av friskintyg på Allmänmedicinmottagningen.

På Företagshälsovården brinner vi för arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet. Är du intresserad av hälsa och proaktivt arbete så är vi i perioder i behov av timmisar för utförande av hälsoundersökningar på våra kunders medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ser dagarna olika ut beroende på vilken enhet man jobbar på, arbetsuppgifterna kan innefatta:

- Att assistera läkare vid mottagningsbesök, undersökningar, åtgärder och behandlingar
- Hantering av prover
- Hantering av tidsbokningar och telefonrådgivning samt inkommande ärenden via 1177
- I förekommande fall disk och sterilpackning, samt städ mellan patienter
- Egen mottagning (endast på vissa enheter)

Kvalifikationer
Du är sjuksköterska med erfarenhet inom något av våra specialistområden.

Du är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta i ett team med flera kompetenser. Våra team är små och det innebär att man hjälps åt med alla typer av uppgifter, inom sitt område samt olika typer av "kring-uppgifter". 

Du vill endast jobba som "timanställd" vid behov.

 

Övrigt
Vi finns centralt vid hamnplan i Örebro dit man lätt tar sig. Det finns tillgång till frukost varje dag. Vi får goda resultat i patient-, kund-, och medarbetarenkäter.

Capio – Nordens största privata vårdgivare
Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget!


Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i fem länder. För mer information, besök https://capio.se/.


Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef sökes till Region Örebro Län!

Affärsområdeschef
Läs mer Jun 7
Nytt
Nu söker vi på Jurek en Sektionschef för ett konsultuppdrag ute hos Region Örebro Län,
Vi söker dig som gärna har tidigare erfarenhet från likande interimsuppdrag inom statlig myndighet eller offentlig förvaltning.

Uppdraget förväntas starta i augusti 2023. 
Varmt välkommen att skicka in en ansökan!

Arbetsuppgifter
I rollen ingår det:

• Värna om en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Leda och planera för medarbetarnas kompetensutveckling
• Planera för och hålla i medarbetarsamtal, lönedialoger samt genomföra arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten
• Tillsammans med schemaplanerare arbeta med schemaläggning, hantera schemabyten, sjukanmälningar och ledighetsförfrågningar. 
• Samarbeta och delta i projekt och nätverk med både interna och externa kollegor och aktörer
• Ansvara för att främja arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen.

Vem är du?
Vi ser att du ska uppfylla följande;

• Relevant akademisk examen eller utbildning.
• Tidigare flerårig arbetslivserfarenhet som chef/ledare som liknar detta uppdrag.

Meriterande krav för uppdraget;

• God kunskap inom och förståelse för den särskilda kollektivtrafiken eller erfarenhet av trafikledning från buss, taxi eller likande verksamhet.
• Goda kunskaper i planeringsverktyget PLANET samt Heroma.
• Flerårig chefserfarenhet gärna från liknade interimsuppdrag inom statlig myndighet eller offentlig förvaltning.   

Stor vikt läggs också på personlig lämplighet då vi söker dig som är relationsorienterad och trygg ledare med en starkt utvecklad kommunikativ förmåga. Vidare bör du även vara serviceinriktad, lugn, metodiskt, samarbetsvillig och lösningsfokuserad och som snabbt kan förstå och komma in i uppdraget.
Du erbjuds
Tjänsten är på heltid, 100%. Planerad start är augusti 2023 och förväntas pågå till och med januari 2024, med eventuell chans till förlängning ytterligare någon månad. Placering: Örebro. Du erbjuds ett konsultuppdrag via oss ute hos vår kund. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira Björebäck på elvira.bjoreback@jurek.se.
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management

Ansök nu

Skolsköterska till Engelbrektsskolan

Skolsköterska
Läs mer Jun 7
Nytt
Vill du arbeta med en förebyggande elevhälsa och ingå i skolans elevhälsoteam? Har du även ett engagemang i utvecklingsfrågor som rör skola och elevhälsa, då är detta ett arbete för dig. Välkommen till oss på Engelbrektsskolan!

Om tjänsten
I rollen som skolsköterska får du arbeta i vårt elevhälsoteam med främjande, förebyggande och stödjande insatser, både individuellt och i grupp. Du tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete, samt ger råd och information i medicinska frågor. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam, där målet är att ge eleverna en god lärmiljö samt en god grund för sitt fortsatta lärande. På skolan finns ytterligare en skolsköterska som du kommer ha ett nära samarbete med.

Som skolsköterska ingår du i ett nätverk med flera skolsköterskor. Elevhälsans medicinska insats (EMI) står för kompetensutveckling för dig och övriga skolsköterskor i kommunen och upprättar rutiner i Ledningssystem/Metodbok.

Exempel på arbetsuppgifter:

• arbeta med främjande och förebyggande hälsoarbete
• ansvara för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen
• ansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar
• ansvara för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser
• informera och ge medicinsk rådgivning i dialog med elever och vårdnadshavare
• bidra med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetet
• tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjas
• initiera och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet

Om arbetsplatsen
Engelbrektsskolan ligger nära Örebros stadskärna och vår vackra stadspark, närmare bestämt vid Svartån (Slussen). Här finns elever från skolår 4 till skolår 9, totalt ca 750 elever och ca 130 anställda. I skolan finns också grundsärskola för skolår 4-9 samt träningsskola för åk 7-9. Skolan har också ett fritidshem för skolår 4-6. Skolans profil är dans och fotboll. Engelbrektsskolan drivs sedan några år som kommunal intraprenad.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/engelbrektsskolan

Kvalifikationer
För att passa i rollen som skolsköterska behöver du vara ansvarsfull, kreativ, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation med barn, föräldrar och övrig personal på skolan. Du behöver också ha en god förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt, samt ha ett engagemang i utvecklingsfrågor som rör skolan och elevhälsa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller barn och ungdom

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som skolsköterska
• erfarenhet av arbete i digitala journalsystem, t.ex. Prorenata Journal
• utbildning i Motiverande Samtal (MI)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsad anställning

Sysselsättningsgrad: 50%

Tillträde: 7 augusti 2023 t.o.m. 1 mars 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare i matematik och NO-ämnen årskurs 7-9 till Engelbrektsskolan

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 7
Nytt
Här får du möjlighet att jobba på progressiv skola med utveckling av undervisning i fokus och en satsning på utomhuspedagogik och rörelse i Örebros vackraste stadsdel. Välkommen till oss på Engelbrektsskolan!

Om tjänsten
Du kommer att arbeta som lärare och undervisa våra elever i årskurserna 7-9 i ämnena matematik, kemi, fysik och biologi! Som lärare på Engelbrektsskolan kommer du utöver ditt arbetslag även ingå i ett nätverk med ämneskollegor. Arbetet utgår ifrån att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i de ämne du har behörighet i. Tjänsten innefattar vidare mentorskap för elever och att delta i övrigt arbete på skolan. Som pedagog på Engelbrektsskolan kommer du utöver ditt arbetslag även ingå i ett nätverk med ämneskollegor. Engelbrektsskolans lärare arbetar aktivt med lektionsstruktur, kooperativt lärande och utomhuspedagogik. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

• planera, genomföra och utvärdera undervisning
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• stödja elevers sociala utveckling
• skapa god miljö för lärande

Om arbetsplatsen
Engelbrektsskolan ligger nära Örebros stadskärna och vår vackra stadspark, närmare bestämt vid Svartån (Slussen). Här finns elever från skolår 4 till skolår 9, totalt ca 700 elever och ca 100 anställda. I skolan finns också grundsärskola för skolår 4-9 samt träningsskola för åk 7-9. Skolan har också ett fritidshem för skolår 4-6. Skolans profil är dans och fotboll. Engelbrektsskolan drivs sedan några år som kommunal intraprenad. 

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/engelbrektsskolan 

Här kan du se mer om vårt Engelbrektslyft: orebro.se/engelbrektslyftet

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, kemi, biologi och fysik för årkurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande:

•  erfarenhet av arbete i grundskola

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 10 augusti

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Heltidstjänst med fast grundlön där startdatumet är 15/6

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jun 7
Nytt
Om jobbet
Vi söker en kundsupport-specialist som är redo att möta kunder med ett leende och kompetens! Älskar du att hjälpa andra, vill vara en del i ett fantastiskt team och arbeta på en härlig arbetsplats så är du den som Transcom söker!


Vad erbjuder vi dig
På Transcom tror vi att en rolig arbetsmiljö där kunderna får rätt service även kommer leda till du att trivs i ditt arbete. För oss är gemenskap och utveckling något som alltid står i fokus då du som medarbetare är vår viktigaste tillgång. Utöver en ljus och fin arbetsplats med högt i tak för våra ca 300 kollegor medföljer även:
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Rikskort, för att spara pengar i matbutik/restaurang
Karriärmöjligheter på ett globalt stort företag
Fast grundlön och möjlighet till provisionDin roll inom kundsupport
Du kommer att besvara inkommande samtal och e-post från Tele2’s kunder för att hjälpa dem lösa problem och ge svar på eventuella frågor. För att lyckas i rollen behöver du vara en god lyssnare som förstår kundernas behov och kan hantera stressiga situationer. För att förstå behoven görs en behovsanalys för att skräddarsy tilläggstjänster som kunden kan gynnas av.


Arbetstid: Schemalagd arbetstid.
Öppettider vardagar 07:45-19:15. Lördagar 08:45-15:15
Anställningsgrad: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader
Startdatum: 15 Juni


Om dig
Vi söker ingen cyberforskare som redan kan allt, utan vi söker dig som har ambitionen att få lära dig (och uppskattar fantastiska kollegor). Du är en problemlösare som är redo att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt och vill utveckla din förmåga att hjälpa kunder på bästa vis. De kompetenser du har sen tidigare är:
Svenska flytande i både tal och skrift
Engelska flytande i tal och skrift för att kommunicera med alla våra kunder
Du är över 18 år och innehar en gymnasieexamenRekryteringsprocessen
Du behöver inte bifoga något CV, men det är alltid uppskattat om du vill dela dina erfarenheter med oss. Efter att du fyllt i din ansökan kommer du att få genomföra 4 digitala tester. Är du den vi söker så kommer vi att kontakta dig för en första intervju. Vill du redan nu få en inblick i hur livet på Transcom är? Besök vår Instagram: TranscomSverige


Vi ser fram emot att få ta del av DIN ansökan!!!


Om Transcom ????
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet genom vårt omfattande nätverk av 85 kontaktcenter i 27 länder på 33 språk. Vi drivs av innovation och har en passion för att hjälpa människor att lösa problem. Dessutom är vi en av Sveriges största arbetsgivare för unga människor. På Transcom är vi engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Att ta den potential som finns idag och omvandla den till kompetens för framtiden. Att bli noterad för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stötta andra. Bidrar med positiva och varaktiga förändringar i sitt team och till samhället. Det är precis så vi är på Transcom. Här bryr vi oss om varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Med rätt tankesätt finns det ingen ände på hur långt vi kan gå tillsammans.

Ansök nu

Sjuksköterska sökes till höstuppdrag!

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Går du i tankarna att testa något nytt i höst? Vi har redan nu börjat få in höstuppdrag i stora delar av Sverige!
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
2023-09-01 - 2023-12-31
Schema
Du får vara med och styra över ditt eget schema.
Hur vill du arbeta? Dag/kväll/natt/helg?
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Vi ser även att du har körkort och är en van förare. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu

Ansök nu

AnnSam söker Sjuksköterskor! ? SÄBO, Hemsjukvård, Korttidsboende i Örebro

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999 , söker nu Sjuksköterskor för uppdrag inom SÄBO, Hemsjukvård och Korttidsboende i Örebro!  
Perioden: Omgående - 2023.08.31
Arbetstid: Dag, kväll samt helg.
Erfarenhet: 2 år som Allmänsjuksköterska och trygg i din yrkesroll.
Journalsystem:  
Ev. övrigt: Körkort B
Ref.nr:  230516

Att arbeta som Bemanningssjuksköterska hos AnnSam:

Vi på AnnSam är måna om att tillsätta rätt Sjuksköterska  till rätt uppdrag, detta för att ha nöjd personal och nöjda kunder.
Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite extra.
Du kan även hyras ut som underkonsult om du ha ett eget bolag.
Rollen som bemanningssköterska innebär att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Deltar i ronder, medicinsk planering och utförande. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.  

AnnSam erbjuder sina konsulter:
- Tydlig och ärlig information.
- Personlig kontakt och service.
- Konkurrenskraftiga löner.
- Timlön utbetalas månadsvis alt. var 14:e dag.
- Tjänstepensions lösning.
- Möjlighet till löneväxling.
- Semesterersättning.
- Sjuklön.
- Reseersättning vid arbete på annan ort.
- Försäkring under ditt arbete.
- Inskolning så att du kan känna dig trygg.
- Boende i samband med uppdraget.
- Arbeta som underkonsult via eget bolag.

För att bli anställd hos oss så behöver du:  
- Godkänd svensk Sjuksköterskeleg.
- Erfarenhet som leg. sjuksköterska, minst 1 år.  
- Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.  
- Vana av att arbeta med databaserade journalsystem.
- B-Körkort kan vara ett krav på vissa uppdrag.
- Meriterande är ett Varmt hjärta och ett Glatt leende!
 
Om AnnSam AB:
 
AnnSam AB är ett personligt bemanningsföretag vars ägare och VD har en lång erfarenhet som Sjuksköterska och av att bedriva vårdbemanning.  
För att hålla hög kvalitet fokuserar vi på uthyrning av Allmän Sjuksköterskor, Specialist Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.  
Vårt mål är att alltid ha en nära och personlig kontakt med både kunder och personal, vi erbjuder dig god service och ett nära samarbete.    
AnnSam har avtal och bemanningsuppdrag i stora delar av Sverige, hos både offentliga och privata aktörer. Berätta gärna för oss var du önskar uppdrag så söker vi i vår kundbas!

Välkommen till AnnSam, vi  har bemannat vården med Sjuksköterskor sedan 1999. Hos oss kan du känna dig trygg!  

Se samtliga vår uppdrag på vår hemsida, vi ser fram emot din ansökan!  
www.annsam.se  

info@annsam.se
Tel: 016-55 12  450

Ansök nu

Medicinsk vårdadministratör Kärl och Thorax, USÖ

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker nu en ny medarbetare till kärl-thoraxadministration. Vår enhet består av fem medicinska vårdadministratörer och en administrativ enhetschef.
Verksamhetsområde kärl och thorax består av en vårdavdelning med tillhörande intermediärvårdsavdelning (IMA), intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, kärlmottagning samt administration. Vi utför ca 1600 operationer/år inom öppen hjärtkirurgi, allmän thoraxkirurgi, kärlkirurgi samt arytmiverksamhet. Utifrån patientens fokus präglas verksamheten av en stark produktionsinriktning i kombination med ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi bedriver avancerad kärl-thoraxkirurgisk sjukvård dygnet runt och specialister finns inom thoraxkirurgi, kärlkirurgi och thorax-anestesiologi. Totalt är vi ca 200 engagerade medarbetare som dagligen bidrar till ett öppet arbetsklimat och ett utpräglat teamarbete

Verksamhetsområde kärl - thorax omfattar tre specialiteter: thoraxkirurgi, kärlkirurgi samt thoraxanestesi och intensivvård. Vi bedriver högspecialiserad vård i form av hjärt- och lungkirurgi, avancerad kärlkirurgi med endovaskulär inriktning, arytmikirurgi i olika former, samt avancerad intensivvård inklusive ECMO. Inom verksamhetsområdet genomförs cirka 1 500 kirurgiska ingrepp varje år. Våra viktigaste övergripande mål är hög kvalitet och god tillgänglighet med patienten i fokus. Forskning och utveckling har hög prioritet och bedrivs inom flera områden. Verksamheten präglas av framåtanda, teamarbete och gott samarbete.
Verksamhetsområdet består av operationsavdelning, vårdavdelning med intermediärvårdplatser, intensivvårdsavdelning samt administrativ enhet. Vi är cirka 200 medarbetare fördelat på kärlkirurger, thoraxkirurger, anestesiologer, perfusionister, sjuksköterskor (allmän, operation, anestesi och intensivvård), undersköterskor samt medicinska vårdadministratörer. Universitetssjukhuset och verksamhetsområdets storlek möjliggör korta beslutsvägar och ett mycket välfungerande samarbete kring patienten. Läkarutbildningen finns ständigt närvarande och är en viktig del av vårt uppdrag.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Medicinsk vårdadministratör Kärl och Thorax, USÖ

Arbetsuppgifter

I rollen som vårdadministratör erbjuds du ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar och stor möjlighet att själv vara med att utveckla din roll. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. medicinsk dokumentation, patientadministration, posthantering, vara behjälplig med visst arbete i våra kvalitetsregister och allmänna administrativa uppgifter. Du kommer ingå i ett rullande veckoschema som delas av alla MVA, där varje vecka innefattar olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, samt även tilldelas individuella arbetsuppgifter.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad medicinsk vårdadministratör. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, är serviceinriktad, flexibel, självständig och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du bör tycka om att arbeta för förbättringar såväl i ditt arbete som MVA samt för verksamheten och ser detta som en naturlig del av ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning i sjukdomsklassificering är meriterande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Träarbetare på traktamente

Träarbetare/Snickare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker träarbetare för jobb på traktamente. Vi arbetar inom hela Sverige och har projekt bl.a. i Kalmar, Borlänge och Sundsvall.
Är du snickare med minst sex års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör träarbete (stommar, stomkomplettering, gipsa, sätta reglar, tak, golv m. m.)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!

Ansök nu

Snickare med yrkesbevis

Träarbetare/Snickare
Läs mer Jun 7
Nytt
ExpanderaMera söker flera självgående snickare till framtida uppdrag.
För denna tjänst behöver du ha minst 5 år erfarenhet inom yrket. Eftersom uppgifterna kan variera är det bra om du har breda yrkeskunskaper. Att kunna kommunicera på svenska eller engelska på arbetsplatsen är ett krav. Yrkesbevis och körkort är meriterande.
Dessa uppgifter kan förekomma: Stomkomplettering, stomme, gipsning, sätta reglar, tak, golv m. m.
Skicka in din ansökan redan idag till: jobb@expanderamera.se
Följande info ska finnas i din ansökan:
- Namn och kontaktuppgifter
- Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)
- Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.
- Vilka språk du kan kommunicera fritt.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Armerare

Betongarbetare
Läs mer Jun 7
Nytt
ExpanderaMera behöver flera medarbetare till framtida uppdrag.
Är du betongarbetare med minst fem års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör betongarbete(armering, gjutning osv)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Har du några frågor så tveka inte kontakta oss på 08-53034378

Ansök nu

Mötesbokare till Verisure i Örebro

Innesäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Välkommen till en riktigt rolig arbetsplats!
Nu söker vi en mötesbokare till en av våra fantastiska franchisetagare, Revir Sverige AB. Som mötesbokare ansvarar du för att erbjuda våra tjänster till blivande kunder och säkra att de kommer i kontakt med oss.

Vi erbjuder dig:
* Garantilön och en attraktiv provisionsstege
* Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
* Daglig stöttning för att du ska kunna utvecklas i din karriär
* En energifylld arbetsplats med härliga kollegor
* Attraktiv karriärstege

Vad innebär tjänsten?
Som mötesbokare har du fullt fokus på att hjälpa familjer att säkra sina hem. Din huvudsakliga uppgift kommer vara att boka in möten för en kostnadsfri säkerhetsrådgivning som våra säkerhetsexperter genomför hemma hos kund. Vårt främsta mål är nöjda kunder, så vi ser det som en självklarhet att du har en hög servicekänsla.

Vi söker dig som:
* Datorvana/telefonvana
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
* Trivs med att arbete i ett högt tempo
* Är bekväm med att ta kontakt med kunder via telefon
* Tidigare erfarenhet av telebooking eller kundtjänst är meriterande

Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR. Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.

Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så sök redan idag!

Har du frågor? Läs mer på vår karriärsida eller kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se .

Ansök nu

Account Manager inom digital marknadsföring

Account manager
Läs mer Jun 7
Nytt
.

Mediakonsulterna är en mediabyrå som startade 2004 med mål att bli det självklara valet för företag när det kommer till digital marknadsföring. Tack vare en lång och gedigen erfarenhet inom digital marknadsföring och webbproduktion så kan vi idag erbjuda våra kunder en helhetslösning inom dessa områden.
Idag finns Mediakonsulterna med kontor i Linköping & Örebro och vi är ca 30 medarbetare.
Idag har vi omkring 1300 företagskunder som vi hjälper med någon form av lösning för deras synlighet på internet.
Vi är certifierade som ett Great Place to Work och har som mål att vara Sveriges bästa arbetsplats - alltid.
Här får du chansen att vara med på en långsiktig resa tillsammans med likasinnade kollegor som kommer ta fram det bästa ur dig.

Som vår nya Account Manager kommer du att jobba med marknadsföring och framförallt försäljning av Mediakonsulternas tjänster inom digital marknadsföring mot företag primärt i Örebro med omnejd.
Du ser till att växa tillsammans med dina kunder, alltså förvalta och förädla din kundstock vilket innebär stora förtjänstmöjligheter och varierande försäljning mot både nya och befintliga kunder.
Du ansvarar själv för hela försäljningsprocessen, allt från prospektering och mötesbokning till analys, offertskrivning och signering. Du är även med och genomför hela leveransen till kund och sköter därefter all form av kommunikation och kundvård. Bakom dig har du ett fantastiskt team med specialister som sköter all form av optimering och produktion samt stöttar dig så att vi tillsammans ska kunna ge bästa möjliga resultat.
Mediakonsulterna som arbetsgivare lägger stor vikt vid kompetensutveckling & utbildning, därav kommer vi bl.a. att utbilda dig så att du kan certifieras inom olika utbildningsprogram hos Google och META.

Vi erbjuder dig:
- Hög fast lön med förmånlig provisionsmodell
- 30 dagar semester
- Flextid
- Friskvård under arbetstid
- Årlig hälsoundersökning
- Kompetensutveckling varje månad
- Möjlighet till tjänstebil

Vem söker vi?
Du är en vass relationsskapare som brinner för att jobba med människor och har ett stort kontaktnät i Örebro bland företagare.
Du har den där sociala förmågan och lång erfarenhet av att bygga affärsrelationer med företag som gör att du kommer axla den här utmaningen galant.
Du är driven och har en hunger av att lära dig nya saker för att kunna utvecklas tillsammans med kunderna.
Ibland krävs det att du tar fram din strukturerade sida för att kunna styra skeppet i rätt riktning.
Du är duktig på att nätverka och tycker om när dagarna fylls med hög aktivitet.
Du som söker har minst 6månaders erfarenhet från uppsökande försäljning mot företag och/eller en 2årig utbildning inom företagsförsäljning. Erfarenheter inom projektledning, egen företagare, delaktighet i affärsnätverk med mera är meriterande.

 Är du rätt person för oss, skicka då in:
- CV 
- Personligt brev 

För mer information:
karriar.mediakonsulterna.se
 
Följ oss gärna på Instagram för att få en inblick i vår vardag:
https://www.instagram.com/mediakonsulternase/

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Devi söker en ny teamleader

Utesäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Devi fortsätter att växa och söker nu en hungrig - Teamleader som är redo att ta nästa steg i karriären tillsammans med oss!

Som Teamleader på Devi kommer du leda och coacha dina säljare i deras dagliga arbete, du är proaktiv och analyserar läget inom produktionen och har förmågan att därefter optimera det dagliga arbetet. Du kommer att säkerställa de dagliga leveranserna utav försäljningen, efterlevnad av gemensamma processer och säkerställa kontinuerlig utveckling av teamet samt driva förbättringsarbetet inom produktionen. Teamet befinner sig i en tillväxtfas och befinner sig i Örebro, du kommer att arbeta nära Sales Manager och därifrån få stöttning i det dagliga arbetet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:

- Ansvar för teamets leverans och måluppfyllnad

- Leda och coacha ditt team i det dagliga arbetet

- Bedriva egen försäljning mot slutkund (B2C)

- Följa upp på resultat och KPI avseende ditt team

- Planering för avdelningen

- Budgetansvar

Vem är du?

Du är en kommunikativ och säljorienterad lagspelare med en positiv inställning och vinnarmentalitet. Du har ett genuint intresse för försäljning och att göra affärer, du drivs utav att få din omgivning att nå nya nivåer. Vidare är du proaktiv, driven och självständig i ditt arbete. Du har goda kunskaper i försäljning och tillhörande coachningsarbete. Tidigare erfarenhet från att leda säljkår ser vi som meriterande. Som Teamleader på Devi får du ett stort utrymme för att vara med och påverka samt implementera processförbättringar och förändringsarbete inom ditt ansvarsområde.

Utöver detta ser vi att du har goda kommunikativa egenkaper, är flexibel och kan arbeta på resande fot.

Du erbjuds

På Devi blir du en del av en organisation med goda värderingar, stark vilja att lyckas tillsammans, där man varje dag arbetar för att ta nya steg som verksamhet. Vi som arbetar på Devi brinner för entreprenörskap, innovation och att leverera hög standard varje dag på arbetet. I din roll som Teamleader erbjuds du att få vara med på en mycket spännande tillväxtresa med stora möjligheter att utvecklas vidare inom bolaget. Du erbjuds en plats på ett fantastiskt kontor centralt beläget i Örebro.

- En attraktiv lönemodell utan tak med fastlön + höga provisioner

- Resultatsbonusar

- En gedigen utbildning inom försäljning, ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling i vårt interna utbildningsorgan Devi Academy

- Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag

- Möjlighet till Förmånsbil

- En familjär företagskultur med stark teamkänsla.

Ansök nu

Teknikbröderna Marieberg Galleria söker fler medarbetare!

Abonnemangsförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Teknikbröderna Marieberg Galleria söker fler medarbetare!
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker fler medarbetare till vår butik i Marieberg Galleria i Örebro!
Vi söker deltid & heltidspersonal.
Teknikbröderna är en lokal återförsäljare som förmedlar mobiltelefoner, surfplattor, datorer, TV-apparater, mobiltillbehör, mobilabonnemang och bredbandsabonnemang.
Butiken har funnits i Marieberg Galleria sen 2009, vi har genom åren kunnat hjälpa tusentals kunder med sin hemelektronik.
Som säljare hos oss kommer du dagligen möta nya och gamla kunder där dina arbetsuppgifter är att förmedla våra tjänster samt produkter vi erbjuder. Du kommer dagligen jobba med drivna, målmedvetna och positiva kollegor som har erfarenhet av försäljning och kundservice.


TJÄNST:
-Tillsvidareanställning heltid.
-Deltid med timanställning och möjlighet till heltid i framtiden.


LÖN:
-Attraktiv bonus med grundlön.
-Månadstävlingar.
-Personliga tävlingar.
-Middagar & månadsaktiviteter


PLATS:
Marieberg Galleria, Örebro.


START:
Omgående anställning.


Alla ansökningar sker via mejl. Bifoga CV samt Personligt brev.
Info@teknikbroderna.se

Ansök nu

Kurator till Virginska gymnasiet

Skolkurator
Läs mer Jun 7
Nytt
Hos oss på Virginska kommer du in i ett varmt arbetsklimat, där vi har fokus på eleverna. Samarbete och kollegialt lärande är en stor del av Yrkesprogrammens kultur och nu söker vi en kurator som vill vara med i vår gemenskap!

Om tjänsten
Du genomför yrkesmässiga samtal med elever, både individuellt och i grupp. Du ingår i elevhälsoteamet och arbetar utifrån beprövade kunskapsteorier och evidensbaserade metoder. Du medverkar i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner. I tjänsten som kurator har du kompetens om psykosociala faktorer och du ser eleven i hela det sociala sammanhanget. Arbetet innebär att stötta och handleda skolans övriga personal, i elevvårdsarbetet med enskilda elever, grupper av elever samt deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakten med myndigheter som t.ex. Socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, terapeuter och lärare. Du arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med miljön i skolan. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ha samtal med elever om deras livssituation och att arbeta för bättre studiemotivation. Arbetet kan också vara förebyggande, ett exempel på ett sådant viktigt arbete är att förebygga mobbing. Man ger även råd och hjälp för att förbättra skolmiljön.

Exempel på arbetsuppgifter:

• du genomför yrkesmässiga samtal, såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal
• du är en viktig del av elevhälsoteamet
• du kartlägger och bedömer den sociala situationen i och utanför skolan för enskilda elever
• du arbetar med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte
• du dokumenterar i de verksamhetssystem som finns, Its Learning och ProReNata.

Om arbetsplatsen
Virginska Gymnasiet ligger på Fabriksgatan, nära Conventum i Örebro. Virginska gymnasiet är en av fem kommunala gymnasieskolor i Örebro. Antalet elever är ca 1 600 och medarbetarna på skolan är ca 200. Skolan har både nationella program och riksgymnasium för döva och hörselskadade samt introduktionsprogram och särskola. Läs vidare på orebro.se/virginskagymnasiet 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
I den här tjänsten behöver du vara en god lagspelare och besitta ett stort engagemang i mötet med människor i allmänhet och med ungdomar i synnerhet. Du är ansvarstagande och driver ditt arbete självständigt samt att du är initiativtagande. Som person har du ett stort engagemang och vill utvecklas. Du är även trygg och uppmärksam samt kan organisera och planera ditt arbete på ett strukturerat sätt.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• socionomexamen

Meriterande:

• goda kunskaper i Officepaketet.
• kompetensutbildning inom KBT och/eller yrkeserfarenhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 50%

Tillträde: augusti 

Antal tjänster:  1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 juni.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

CNC-operatör till kund i Örebro

CNC-operatör/FMS-operatör
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du CNC-operatör och letar efter en ny utmaningar? Vi söker just nu efter CNC-operatörer till våra kunder i Örebro. 

Om Adecco
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Om tjänsten
Tjänsterna är konsultuppdrag med stora möjligheter till anställning hos våra kundföretag. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag.

I din roll som CNC-operatör kan dina arbetsuppgifter innebära:

- Säkerställa driften 
- Ritningsläsning
- Kvalitetskontroller och underhåll
- Programmering

Om dig
Vi söker dig som har grundläggande utbildning för CNC-teknik samt programmering, eller har motsvarande erfarenhet. Du ska ha god datorvana, mättekniska kunskaper samt erfarenhet av att utläsa processbeskrivningar. 

Som person är du driven och initiativtagande. Du bör även ha en god förmåga att analysera, planera och genomföra ditt arbete på ett framgångsrikt sätt. 

Viktigt för tjänsten är:
- Grundläggande utbildning för CNC-teknik eller motsvarande erfarenhet. 

Om anställningen
Du kommer att bli anställd som konsult hos oss på Adecco men det finns goda möjligheter till anställning ute hos vår kund. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och du omfattas givetvis av försäkringar och företagshälsovård.

Om ansökan
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande. Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök". 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: pontus.enblom@adecco.se 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan! 

Sökord: Örebro, CNC-operatör, Industri, Adecco.

Ansök nu

Svetsare

Svetsare, manuell
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du en person som gillar skapande och lösa problem? Har du erfarenhet av svetsning och söker nästa möjlighet? Då har vi ett jobb för dig!

Vi på Adecco växer och söker nu proaktivt en ny Svetsare som kan kompletera oss och bli en del av vår tillväxtresa. Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Hur ser din arbetsdag ut?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att svetsa diverse produkter. Du kommer att arbeta självständigt samt som del av ett team bestående av dina kollegor på arbetsplatsen. Mer information kommer delges under intervjuprocessen. 

Vem trivs här?
Du ska ha en grundläggande utbildning inom svetsning, samt erfarenhet av densamma. Därtill bör du ha god samarbetsförmåga och sociala kompetens för att klara detta jobb. Annars lägger vi stor vikt vid personlighet, så är du lättlärd, initiativtagande och noggrann så är detta en perfekt tjänst för dig. Har du tidigare erfarenhet utav att jobba inom industri så är det meriterande.

Om uppdraget
Detta är ett potentiellt konsultuppdrag på heltid. Som konsult får du en anställning hos Adecco Sweden och blir uthyrd till vår kund. Vi har kollektivavtal och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Vänligen bifoga CV och personligt brev. Du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök" intill annonsen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: pontus.enblom@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fältsäljare Fastlön + Provision

Hemförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Välkommen till Devi - där din säljkarriär tar fart!

Vi söker efter passionerade och drivna säljare som vill vara med på vår framgångsresa. Hos Devi får du inte bara en jobbmöjlighet, utan en chans att utvecklas och nå dina personliga och professionella mål i en modern och innovativ miljö. Bli en del av vårt team och upplev den dynamiska och spännande världen av försäljning!

Varför välja Devi?

Enastående utbildning och personlig utveckling: Vi tror på att investera i våra medarbetare. Du kommer att få en gedigen säljutbildning och kontinuerlig coaching för att förbättra dina färdigheter och maximera din potential. Vårt mål är att göra dig till en framgångsrik säljare och ge dig verktygen att växa både personligt och professionellt.

Oslagbara karriärmöjligheter: Hos Devi finns det inga gränser för din karriärsutveckling. Vi erbjuder spännande möjligheter att klättra inom företaget och ta dig till nya höjder. Vårt framgångsrika team är beviset på att det är möjligt att nå stora framgångar hos oss.

En inspirerande arbetsmiljö: Vi tror på att skapa en arbetsplats där du känner dig inspirerad och motiverad varje dag. Vår arbetsmiljö är varierad och tävlingsinriktad, vilket ger dig möjlighet att växa och blomstra. Vi sätter värde på starkt teamarbete och en familjär företagskultur där du känner dig välkommen och viktig.

Attraktiv ersättning: Vi vet att ditt hårda arbete förtjänar erkännande och belöning. Därför erbjuder vi en attraktiv fastlön tillsammans med förmånliga provisioner som ger dig möjlighet att påverka din inkomst avsevärt varje månad.

Flexibla arbetstider: Hos Devi är vikten av balans mellan arbete och fritid väldigt viktigt. Vi arbetar primärt mot B2C marknaden, därför erbjuder vi arbetstider mellan 13:00 och 21:00 för att det är då vår kund är hemma, vilket ger dig flexibilitet att anpassa ditt arbete till din livsstil och personliga behov. Du får möjligheten att ta vara på dagarna och ha tid för andra åtaganden samtidigt som du trivs i en spännande och dynamisk arbetsmiljö.

Vi letar efter dig som:

- Brinner för försäljning och vill ta din karriär till nästa nivå.

- Älskar att möta människor och bygga starka relationer.

- Är en tävlingsmänniska och trivs i högt tempo.

- Drivs av att nå och överträffa uppsatta mål.

- Är redo att ta kontakt med nya människor och erbjuda dem kvalitativa lösningar.

Bli en del av Devi och upptäck möjligheterna inom försäljning. Vi väntar på att välkomna dig till vårt framgångsrika team och stötta dig på din resa mot framgång! Ansök idag och låt oss skapa en framtid tillsammans.

Ansök nu

Stärk vår bemanning i sommar, vikarier till LSS-boenden sökes!

Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker dig som kan arbeta vid behov i sommar och stärka bemanningen i våra verksamheter
Arbete vid behov, planerad och oplanerad frånvaro samt vid behov av extra personal (tex. vid aktiviteter). Det finns även möjlighet att bli inskolad på flera gruppbostäder eller att bokas schema under delar av sommaren för den som har utrymme.

Vi har behov av vikarier året om, vilket innebär att det finns goda chanser att kunna fortsätta att arbeta vid behov även efter sommaren.Beskrivning av tjänsten som boendestödjare
Näsets gruppbostad ligger i Näsby i utkanten av Örebro och är ett LSS boende för personer med förvärvad hjärnskada. Som boendestödjare stöttar du våra kunder i deras vardag och utifrån deras individuella förutsättningar. Utgångspunkten i arbetet är kundens självbestämmande och fokus.

Verksamheterna är bemannade dygnet runt och arbetstiderna inkluderar obekväm arbetstid samt pass med sovande jour. Vi har dygnspass och 12 timmarspass, samt kortare pass.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Stödjande insatser vid:

Hushållssysslor, aktiviteter och social samvaro

Hygiensituationer, omsorg och delegerade HSL-insatser

Dokumentation och rapportering

Samverka med närstående, företrädare, dagligverksamhet, hälso- och sjukvården och andra instanser i kundernas nätverkVi erbjuder dig
Ett varierande och betydelsefullt arbete och en arbetslivserfarenhet som är värdefull inom de flesta yrkeskategorier. Vi har även ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är naturligt lyhördhet för andras perspektiv och har en förmåga att möta människor på deras villkor. Vi värdesätter att du är strukturerad och ansvarstagande. Självklart ska du kunna möta våra kunder enligt Frösundas värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.

Du behöver kunna arbeta alla olika typer av arbetspass (d.v.s. kväll, helg, dygn), vara självständigt men med god samarbetsförmåga.

Meriterande är om du har erfarenhet av målgruppen, att arbete med människor eller utbildning inom vård- och omsorg eller med pedagogisk inriktning.

Övrigt:

Goda kunskaper i svenska och god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift

DatorvanaOm Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.

Övrig information

- Anställningsform: vid behovs anställning (timvikarie)

- Omfattning: Varierande, lämna gärna dina önskemål i ansökan

- Arbetstid: Vardag, kväll, helg och pass med sovande jourVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi rekrytera löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!

Sista ansökningsdag 2023-07-30Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Elisabeth Pettersson Stf Verksamhetschef

Telefon: 010 130 40 92

E-post: Elisabeht.Pettersson@frösunda.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Lärare i samhällskunskap och historia till Virginska gymnasiet

Lärare i gymnasiet
Läs mer Jun 7
Nytt
Hos oss på Virginska kommer du att möta engagerade lärare i ett varmt arbetsklimat, där vi har fokus på eleven och dess kunskapsutveckling. Samarbete och kollegialt lärande är en stor del av Yrkesprogrammens kultur och nu söker vi en lärare som vill vara med i vår gemenskap!

Om tjänsten

Hos oss på Virginska kommer du att möta engagerade lärare i ett varmt arbetsklimat, där vi har fokus på eleven och dess kunskapsutveckling. Samarbete och kollegialt lärande är en stor del av Yrkesprogrammens kultur. Du kommer att tillhöra Hantverksprogrammets arbetslag, i den organisation som vi benämner Yrkesprogrammen Virginska. Där ingår förutom Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Du undervisar på samtliga program.

Exempel på arbetsuppgifter:

• du undervisar i samhällskunskap/historia på ”Yrkesprogrammen” Virginska
• utveckla undervisningen tillsammans med ämnesgruppen
• utöva mentorskap/utför klassföreståndaruppgifter
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• vara med och delta i det kollegiala lärandet 

Om arbetsplatsen
Virginska Gymnasiet ligger på Fabriksgatan, nära Conventum i Örebro. Virginska gymnasiet är en av fem kommunala gymnasieskolor i Örebro. Antalet elever är ca 1 600 och medarbetarna på skolan är ca 200. Skolan har både nationella program och riksgymnasium för döva och hörselskadade samt introduktionsprogram och särskola. Läs vidare på orebro.se/virginskagymnasiet 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du både kan arbeta självständigt men samtidigt arbeta tillsammans med andra och har en god samarbetsförmåga. Du är en kreativ person som kommer med lösningar och idéer samt att du kan ha en bra struktur över ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du även ha en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och förmåga att anpassa arbetet utifrån befintliga miljöer och individens olika förutsättningar. Du ska ha en god muntlig kommunikation och bra förmåga att utrycka sig tydligt i tal och skrift. Tjänsten kräver även mycket arbete i våra digitala system så du ska även ha en god datavana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Samhällskunskap och Historia på gymnasienivå alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation

Meriterande:

• tidigare erfarenhet av undervisning på yrkesprogram
• tidigare erfarenhet av undervisning på högstadiet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 50 %

Tillträde: 8 augusti 2023 tom 14 juni 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Lärare i matematik/No till Yrkesprogrammen, Virginska gymnasiet

Lärare i gymnasiet
Läs mer Jun 7
Nytt
Hos oss på Virginska kommer du att möta engagerade lärare i ett varmt arbetsklimat, där vi har fokus på eleven och dess kunskapsutveckling. Samarbete och kollegialt lärande är en stor del av Yrkesprogrammens kultur och nu söker vi en lärare som vill vara med i vår gemenskap!

Om tjänsten
Vi söker dig som är behörig i matematik och i ett eller flera NO-ämnen, du är aktuell även om du är behörig i ett men undervisar i alla ämnen. Du kommer att tillhöra Hantverksproprammets arbetslag, i den organisation som vi benämner Yrkesprogrammen Virginska. Där ingår förutom Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Du undervisar på samtliga program. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• du undervisar i matematik/NO på ”Yrkesprogrammen” Virginska
• utveckla undervisningen tillsammans med ämnesgruppen
• utöva mentorskap/utför klassföreståndaruppgifter
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• vara med och delta i det kollegiala lärandet

Om arbetsplatsen
Virginska Gymnasiet ligger på Fabriksgatan, nära Conventum i Örebro. Virginska gymnasiet är en av fem kommunala gymnasieskolor i Örebro. Antalet elever är ca 1 600 och medarbetarna på skolan är ca 200. Skolan har både nationella program och riksgymnasium för döva och hörselskadade samt introduktionsprogram och särskola. Läs vidare på orebro.se/virginskagymnasiet 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du både kan arbeta självständigt men samtidigt arbeta tillsammans med andra och har en god samarbetsförmåga. Du är en kreativ person som kommer med lösningar och idéer samt att du kan ha en bra struktur över ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du även ha en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och förmåga att anpassa arbetet utifrån befintliga miljöer och individens olika förutsättningar. Du ska ha en god muntlig kommunikation och bra förmåga att utrycka sig tydligt i tal och skrift. Tjänsten kräver även mycket arbete i våra digitala system så du ska även ha en god datavana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik på gymnasienivå alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation

Meriterande:

• tidigare erfarenhet av undervisning på yrkesprogram
• tidigare erfarenhet av undervisning på högstadiet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 8 augusti 2023

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Fibersäljare - Snittlön 50 000kr

Hemförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du sugen på en karriär inom försäljning där du kan se ordentliga resultat av ditt jobb? Är det viktigt för dig att utvecklas såväl privat som professionellt? Vill du jobba med ett gäng riktigt peppande och drivna kollegor? Låt oss presentera Global Connect!

Arbetsbeskrivning

Som säljare för Sveriges största fiberleverantör Global Connect får du möjlighet att jobba med försäljning genom personliga möten med kunder Face To Face. Här jobbar du med en otroligt eftertraktad produkt mot personer som har ett behov. Detta är en 100% resande tjänst där resor och boende är betalt. Körkort är inte ett krav, men meriterande.

Vi erbjuder

- En heltidstjänst

- Stora utvecklingsmöjligheter

- Höga provisioner utan lönetak

- En säker start med garantilön

- Vidareutbildningar i försäljning och ledarskap

- Möjlighet till tjänstebil

- Aktiviteter, tävlingar och events

Vi söker dig som

- Är flytande i tal och skrift på svenska

- Är målmedveten och drivs av att se resultat

- Är social och klickar enkelt med nya personer

- Älskar att vara på resande fot och upptäcka nya platser

- Körkort är meriterande, men inget krav

Har vi beskrivit dig eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt då vi rekryterar löpande.

Vid frågor angående tjänsten kontakta en av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson
emmy@viasales.com
076-872 31 42

Roksana Ahmad
roksana@viasales.com
072-145 00 40

Ansök nu

Erfaren Fältsäljare till välkända Tele2 - Snittlön 40.000kr

Hemförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vill du ta nästa steg i karriären? Söker du ett fysiskt och omväxlande uppdrag? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande runtom i Sverige måndag till torsdag.

Arbetsbeskrivning

Som fältsäljare på VIASALES får du möjlighet att arbeta med några av nutidens största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och alla besök har aviserats till kunden i förväg. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige.

Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du arbetar i tätt samarbete med ett säljteam för att gemensamt, såväl som individuellt, uppnå uppsatta mål. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning är en viktig del av din arbetsdag på VIASALES.

Utöver det så har vi lyxen att arbeta med marknadens modernaste schema.. ????
Våra fältsäljare jobbar måndag till torsdag och är LEDIGA VARJE FREDAG! Att uppnå krav och budget är ingen större utmaning för våra säljare på fyra arbetsdagar, därav har vi valt att unna oss tre helgdagar istället för två.

Vi söker dig som

- Som talar och skriver flytande svenska

- Har tidigare erfarenhet av försäljning - i någon form

- Är lyhörd och resultatinriktad

- Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift

- Körkort är det meriterande men inget krav

Vi erbjuder

- En heltidstjänst

- Lediga fredagar

- Höga provisioner utan lönetak

- En säkert start med garantilön

- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader

- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap

- Belöningar och events. Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster

- Möjlighet till tjänstebil

Om Viasales

Visales erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales och door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.

Frågor om tjänsten besvaras gärna av en av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson
emmy@viasales.com
076-872 31 42

Roksana Ahmad
roksana@viasales.com
072-145 00 40

Ansök nu

Oerfaren fältsäljare - Snittlön 35.000kr

Hemförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige måndag till torsdag.

Vem vi söker

Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du behöver. Det här är jobbet för dig som vill arbeta med försäljning och kommunikation och som tycker om att vara på resande fot.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett team med erfarna säljare som förmedlar tjänster och produkter från några av Sveriges största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och varje unikt besök har aviserats till kunden i förväg.

Tjänsten innebär eget ansvar, men våra processer och rutiner är tydliga. Du får utbildning, vägledning och arbetar tätt intill erfarna säljare och coacher. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag på Viasales.

Utöver det, så har vi även lyxen att få arbeta med marknadens modernaste schema..????
Våra fältsäljare jobbar enbart måndag till torsdag och är lediga VARJE FREDAG!

Vi söker dig som

- Talar flytande svenska

- Är nyfiken på säljbranschen

- Älskar att vara på resande fot och upptäcka nya platser

- Körkort är meriterande men inget krav

Vi erbjuder

- En heltidstjänst

- Lediga fredagar

- Höga provisioner utan lönetak

- En säker start med garantilön

- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader

- Härliga kollegor och gemenskap

- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap

- Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster

Om företaget

Viasales erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. Viasales grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.

Frågor om tjänsten besvaras gärna av någon av våra rekryteringskonsulter????

Emmy Zachrisson
emmy@viasales.com
076-872 31 42

Roksana Ahmad
roksana@viasales.com
072-145 00 40

Ansök nu

Kickstarta din karriär som resande säljare! - Med start omgående

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du sugen på att kickstarta din karriär som säljare och utvecklas både privat och professionellt?? Se hit!

Om tjänsten:

Just nu söker vi säljare som ska jobba för ett av Sveriges största bolag inom telecom!

Som säljare hos oss kommer du främst jobba över telefon där din huvudsakliga uppgift kommer vara att hjälpa kunderna med bästa möjliga lösning för just dom.

Inget krav på tidigare erfarenhet) Du kommer kontinuerligt få coachning för att hela tiden utvecklas i din roll som säljare.Kontraktstyp:

- Heltid
- Arbetstider mån- tors kl 09.30-18.00 fre 09.30-17.00
- Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare
Vi söker dig som:

- Är 18+

- Flytande svenska i tal och skrift

- Drivs av att tjäna pengar och personlig utveckling

- Har en positiv inställning & målinriktadVi erbjuder:

- Konkurrenskraftiga provisioner
- Utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag.
- Löpande säljkurser.
- Karriärmöjligheter inom bolaget
- Säljtävlingar, resor och festligheter!


Meriterande:

- Tidigare erfarenheter inom försäljning

Är det dig vi söker? Skicka din ansökan idag! https://jobb.valuesales.se/

Om oss

Value Sales är ett ungt och snabbväxande företag som arbetar inom fält- och event försäljning samt telemarketing.

Vi samarbetar med väletablerade affärspartners och hjälper organisationer att utveckla sitt viktigaste element - vi säljer!

Vårt huvudkontor är beläget i Kista, Stockholm.

Hemsida: www.valuesales.se (http://www.valuesales.se/)

Följ vår resa på sociala medier:

Instagram: @valuesalesab / TikTok: @valuesales

Ansök nu

Resor, säljutbildning, tjänstebil - Starta din karriär inom sälj

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Jun 7
Nytt
Innovative sales har snabbt tagit över marknaden och är idag en av de ledande företagen inom försäljning. Dem samarbetar idag med stora varumärken såsom Telia, Allente och Telenor.

Vill du bli en del av deras otroliga resa?

Fördelar med att arbeta hos Innovative sales:

- Utvecklingsmöjligheter
- Betald säljutbildning
- Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort till utlandsresor!
- Garantilön & provision
- Lönemodell utan tak


Innovative sales är på jakt efter dig som...

- Är målmedveten
- Älskar att ta dig an nya utmaningar
- Är resultatorienterad
- Besitter hög socialkompetens
- Kan arbeta självständigt likväl som i grupp


Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet inom försäljning.

Arbetsuppgifter I rollen som säljare hos Innovative kommer du genomföra kundmöten där du förmedlar tjänster från varumärken såsom Telenor, Telia och Allente. All försäljning sker via personliga möten med kunden och inte bakom telefonen. Fördelaktigt är att du får träffa och bemöta nya personer varje dag!

Rutiner: Du kommer utgå med ditt team från din hemort (anställningar sker från Stockholm, Nyköping, Göteborg, Örebro, Västerås, Enköping, Eskilstuna och Norrköping) men sedan arbetar du i olika städer runtom i hela Sverige. Innovative sales står för resorna, boenden och planering så du kan fokusera på försäljningen.

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag, 12.00 - 21.00

Om kunden

Innovative sales är ett svenskt företag som idag hjälper varumärken såsom Telia, Telenor samt Allente i marknadsföring-och försäljningssyfte. Idag består Innovative av 150 drivna personer med stort intresse för försäljning. Att arbeta på Innovative är en betydelsefull resa, här kan du samla på dig erfarenheter inför framtida yrken eller varför inte bygga en karriär inom bolaget?

Låter detta som något för dig eller någon du känner? Tveka inte på att skicka in en ansökan redan idag eller mejla övriga frågor till info@missions.se

Vill du ansöka till tjänsten på ett smidigare sätt? (Här kan du ansöka utan CV)

Sök jobbet! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/SQ87Qhjp)

Letar ditt företag efter nya rekryter?

Söker personal! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/yg8kYjlt)

Ansök nu

Personlig assistent åt en nyfiken 15-årig kille boende i norra Örebro

Personlig assistent
Läs mer Jun 7
Nytt
Tycker du att studielånet inte räcker långt? Här får du chansen till ett extraknäck samtidigt som du hjälper en ung kille till ett aktivt liv. Denna tjänst är perfekt att kombinera med exempelvis studier, då samtliga pass är förlagda eftermiddagar/kvällar och helger.


Vi på Humana söker nu en personlig assistent som vill arbeta på schema åt en aktiv kille på 15 år boendes i Hovsta. I rollen kommer du göra skillnad i en annan människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.


Personen som söker personlig assistent är en ung tonårskille som är mycket nyfiken av sig och vill veta allt om hur världen ser ut och fungerar! Han älskar fart och fläkt och hittar gärna på saker utanför hemmet. Han uppskattar bland annat teknik och fordon, att vara ute i naturen eller åka en tur till stan där man kan titta på spännande grejer.Om tjänsten

I rollen som personlig assistent kommer du få stötta upp och hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i vardagen, såsom påklädning, måltider samt personlig omvårdnad. Killen kan mycket själv men det finns inte många saker han klarar av att utföra helt på egen hand - och det är där du som personlig assistent kommer in i bilden. Din roll är också att ge killen möjligheter till en rik fritid.


Vem är du?

Vi söker dig som är flexibel och gillar att ta egna initiativ. Du har ett intresse för kommunikation och vill hjälpa killen att på olika sätt göra sig förstådd och ta till sig information. Killen är döv och använder ett begränsat teckenspråk och du behöver ha viljan att lära dig hans sätt att kommunicera på.


Du behöver inte vara fysiskt stark för att klara av jobbet då killen med stöd kan stå och gå på sina egna ben. Däremot kommer du behöva stötta vid förflyttningar till och från rullstolen och även lyfta i och ur rullstolen i en bil.


Vi söker dig som:• Är flexibel och ser lösningar istället för problem.
• Är en stabil och engagerad person som kan planera och hantera olika situationer och därefter ta egna initiativ
• Har B-körkort (manuell växellåda)
• Inte har pälsdjursallergi då det finns katt i hemmet
• Är minst 21 år gammal.


Det är även meriterande om du har grundläggande kunskap i svenskt teckenspråk eller TSS och har erfarenhet av ett liknande arbete.


Arbetstid och tjänstgöringsgrad

Vi söker någon som kan arbeta på en fast schemarad tisdagar och torsdagar samt enstaka fredagskvällar samt en helg per månad. Vi ser även gärna att du har möjlighet att arbeta extra under lov och storhelger.


Schemat och arbetstiderna ser ut enligt nedan:


Tisdag 15:45-21:00 och Torsdag 15:45-21:00

Lördag 09:00-17:00 och söndag 11:00-21:00Lön: Timlön samt övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal.Tillträde: Snarast.


Registerutdrag krävs

Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från Polisen med hjälp av Bank-ID, på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Om du inte har Bank-ID beställer du istället registerutdrag via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/Att jobba på Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16?000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9?000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?

Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnvakt/Nanny Örebro Sporadiskt - Kollektivavtal

Barnflicka/Barnvakt
Läs mer Jun 7
Nytt
Om Nannynu! / About Nannynu!
Vi är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag och stolta över att ha kollektivavtal och bra villkor våra alla våra anställda barnvakter.

Vi tror på att leverera barnvakter i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt/nanny. Vi ser till att du får jobba i en barnvaktsfamilj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba som barnvakt på nanny.nu. Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familj i Örebro med ett barn (1 år) önskar hjälp med barnpassning sporadiskt på helger och enstaka tillfällen.
Önskar så småningom mer hjälp om allt fungerar! Önskar en barnvakt som gått ut gymnasiet.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag i form av barnpassning samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop barnpassningen? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Då barnvakt är ett extraarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).
Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/.
Sök jobb som barnvakt hos oss idag!Vi erbjuder / What we offer
Börjar du jobba som barnvakt hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.

Du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs där du lär dig mer om barnvaktsjobbet
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– Vi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 121.38 - 151.72 kr/timme inkl. semesterersättning.
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg
– Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
– Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen

Vid anställning som barnvakt hos oss begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/

Ansök nu

Ramudden söker en Platschef till Örebro

Platschef, anläggning
Läs mer Jun 7
Nytt
OM OSS
Ramudden skapar säkra arbetsplatser längs vägarbeten, byggnationer, anläggningar, järnvägar och andra infrastrukturprojekt. Vi erbjuder anpassade lösningar med omtanke om människors trygghet och arbetsmiljö. Vi tillhandahåller utrustning när och där det behövs, utför tjänster på plats samt utbildar våra kunders medarbetare i säkra arbetsplatser. Vi hjälper också till att säkra publika platser. Vårt syfte är att se till att människor kommer hem oskadda varje dag, oavsett om de jobbar på en arbetsplats eller bara passerar den. Vi finns idag på ett 80-tal platser i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Kanada och omsätter runt 2,1 miljarder SEK per år och har ca 850 anställda.

Vi söker nu en Platschef till Örebro som tillsammans med ett gäng engagerade kollegor vill arbeta för säkra arbetsplatser. Örebro ingår i Region Mitt tillsammans med orterna Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Karlstad, Strängnäs och Västerås.

OM TJÄNSTEN
Som Platschef har du ansvar för all verksamhet på depån, du fördelar resurser samt leder och fördelar det dagliga arbetet. Rollen kräver att du kan fatta egna beslut och du kommer ha ett stort ansvar, men samtidigt en stor frihet att påverka utvecklingen av verksamheten.

Du kommer att ansvara för verksamhetens resultat och affärer, kundrelationer, rutiner, arbetsmiljö, personal och personalutveckling. Som stöd har du ett nätverk av personer och funktioner inom Ramudden.

Du rapporterar till Regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. Du ansvarar även för att främja samarbeten med övriga depåer i regionen och koncernen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örebro.

OM DIG
Vi söker dig som är en trygg, affärsdriven och säljfokuserad ledare. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en lokal förankring samt tidigare erfarenhet som ledare, kanske som Platschef eller liknande. Du som söker bör ha grundläggande företagsekonomisk förståelse samt god administrativ vana. Vidare ser vi det som meriterande om du kommer från bygg- eller anläggningsbranschen.

Som person är du engagerad, resultatfokuserad och trivs att arbeta i team. Du har en förmåga att få saker gjorda och att få människor omkring dig att arbeta åt samma håll. Då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer krävs det att du har en hög social kompetens och lätt att samarbeta. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska då engelska är vårt koncernspråk. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och social kompetens i denna rekrytering.

VÅRA KÄRNVÄRDEN
Nära, drivna och omtänksamma

Vi jobbar nära våra kunder och är lyhörda för deras behov. Vi är drivna i vårt jobb och hittar nya smarta lösningar som bidrar till vår ledande ställning i branschen. Vi är omtänksamma och personliga i samarbetet med våra kunder.

DETTA ERBJUDER VI DIG
Som vår nya kollega kan du se fram emot ett framåtblickande företag med stor entreprenörsanda, en stark sammanhållning och en stabil arbetsplats. Vi vet att alla duktiga medarbetare är vår största tillgång. Därför satsar vi extra mycket på kompetensutveckling och fortbildning av alla i personalen.

Vi har även en friskvårdssatsning som vi kallar "Passion for health" med fokus på att vi skall må bra i vardagen, stärka sammanhållningen och leva hälsosammare. Som medarbetare på Ramudden kan du ta del av många olika förmåner inom hälsa, friskvård och fritid.

Läs mer på https://www.ramudden.se/passionforhealth

ÖVRIGT
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vi söker Örebros mest engagerade rektor!

Rektor
Läs mer Jun 7
Nytt
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Tror du på att man mår bra av att studera? Brinner du för elevers möjlighet till en trygg och bra studiegång? Är du engagerad i såväl din lokala såväl som din globala omvärld? Är det viktigt för dig att arbeta hos någon som vill att det ska gå bra för både dig och skolan?

Då har du hamnat i rätt annons! Här finns chansen att få leda en stabil och fin gymnasieskola och till det söker vi en

Engagerad rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro

Drottning Blankas Gymnasieskola är skolan som är engagerad i sina elever, sitt närområde och världen. Genom personligt engagemang når vi tillsammans med våra elever framgång. På vår skola i Örebro brinner vi för att ge våra 300 elever de bästa kunskaper man kan få både inför fortsatta studier och ett givande arbetsliv i Sverige, såväl som internationellt. Vi har tilltro till våra elevers förmågor och engagemang och kommer göra allt vi kan för att hjälpa dem att nå sina mål.

Vad innebär rektorsuppdraget hos oss?

Som rektor leder du den operativa verksamheten och har det övergripande ansvaret för elever och medarbetare samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid. Du är skolans pedagogiska ledare och har i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Drottning Blankas Gymnasieskolor har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete, där varje DBGY-rektor har en nyckelroll för att se till att varje elev ska kunna nå sin fulla potential och prestera resultat som ger många valmöjligheter för vidare studier och arbete.

Drottning Blankas gymnasieskolor arbetar med resiliens som kan översättas till motståndskraft och här leder du arbetet som har målsättningen att stärka elevernas välmående, deras utveckling såväl som studieresultat.

Ett tydligt uppdrag kommer vara att fortsätta utveckla skolans attraktivitet, kvalitet och kontakter med bransch och näringsliv och att arbeta för att tydligt synas gentemot de elever som står inför sitt gymnasieval.

Vem söker vi?

Vi söker dig som genomfört rektorsutbildningen och som är en tydlig och närvarande ledare, som med en god kommunikativ förmåga kan skapa en stabil och förtroendeingivande arena för både elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en god organisatör och tycker om att arbeta strukturerat. Genom ett starkt driv och energi och genom att var en god förebild lockar du fram det bästa hos medarbetare och skapar förutsättning för utveckling inom verksamheten. Du är en erfaren rektor och känner dig trygg i din roll och har en pedagogisk utbildning i grunden.

Vad erbjuder vi?

Vi finns i fina centrala lokaler helt nära tågstationen. Förutom professionella medarbetare och härliga elever finns till din hjälp en skolchef, 28 rektorskollegor runt om i landet och en stab som stöttar dig i frågor som rör bland annat kvalitet, specialpedagogik, internationalisering, HR, juridik och ekonomi.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats och karriärmöjligheter samt kompetensutveckling genom Academedia Academy och möjlighet till både interna och externa samarbeten. Självklart omfattas din anställning på Drottning Blankas Gymnasieskola av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Vi rekryterar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdag som är den 21 juli 2023.

Vid frågor kring tjänsten, kontakta skolchef Anne Engardt, anne.engardt@academedia.se eller HR, Emma Odmyr, emma.odmyr@academedia.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Vi söker nu en Interim enhetschef till Reningsverk i Närke

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker för ett uppdrag på ett år med start 1 augusti en interim enhetschef till ett reningsverk i Närke

Dina arbetsuppgifter

- Verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten tillsammans med gruppchef
- leda verksamheten mot uppsatta mål och att resultat uppnås inom ramen för tilldelade resurser
- skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett arbete med önskad kvalitet för dem som verksamheten är till för
- skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
- leda och vara ett stöd för enhetens medarbetare
- sammanställa och följa upp budget för drift och investeringar
- identifiera och analysera utvecklingsbehov och initiera åtgärder
- vara en ambassadör i kontakter med politiker, intressenter och samarbetspartners
- känna till och följa gällande lagar, policys och rutiner för verksamheten
- arbete i personal- och ekonomisystem
- rapportera till verksamhetschef

Dina kvalifikationer

- akademisk examen inom relevant område eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömas likvärdig
- dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar
- dokumenterad erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat
- erfarenhet av liknande roll
- B-körkort

Har du erfarenhet från VA-området och/eller energiområdet är det meritande. Även erfarenhet av offentlig förvaltning är meriterande.

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 010

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ansök nu

Lärare i Ma och No till Odenskolan 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 7
Nytt
Har du ett genuint intresse för undervisning och skolutveckling? Odenskolan söker dig som är legitimerad lärare i matematik och NO.

Om tjänsten
Din undervisning utgår från styrdokumentens krav på planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Utöver ordinarie undervisning och mentorskap förväntas du bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet på skolan. Du har elevfokus och tror på varje elevs vilja och möjlighet att utvecklas och du varierar din undervisning efter elevernas behov. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• använda metoder och arbetssätt som leder till elevers utveckling och bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• stödja elevers sociala utveckling
• skapa god miljö för lärande
• dokumentera i de verksamhetssystem som finns 

Om arbetsplatsen
Odenskolan är en grundskola F-9 i Odensbacken, som ligger ca 2,5 mil från Örebro med goda bussförbindelser. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande och kreativ lärmiljö för våra elever. Odenskolan erbjuder en inkluderande arbetsmiljö och välkomnar sökande oavsett kön, etnicitet, religion eller funktionshinder.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/odenskolan

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du är självgående, flexibel och har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, biologi, kemi och fysik för årkurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som lärare
• kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 juni.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Sjuksköterskor till hemsjukvården

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 7
Nytt
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare och om våra sjuksköterskor. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VD med lång erfarenhet som narkossjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som sjuksköterska som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.


Vi har utöver detta en mängd förmånlig rabatter för alla våra anställda

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hemsjukvård,

Kontakta oss gärna för mer information på info@ofelia.se/010-178 36 20

Vi ordnar självfallet med resor och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag!

Ansök nu

Speciallärare/lärare till Brickebackens anpassade grundskola

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Jun 7
Nytt
Är du en engagerad lärare som är redo att ta nästa steg och få möjligheten att läsa till speciallärare i kombination med arbetet? Eller är du redan utbildad speciallärare? Då har du hittat rätt! Välkommen att söka tjänsten som speciallärare/lärare i anpassad grundskola hos oss.

Om tjänsten
Som speciallärare/lärare i anpassad grundskola kommer du framförallt att undervisa elever som läser ämnen på mellanstadiet men även ämnesområden för årskurserna 1-9. Du kommer tillsammans med andra planera och genomföra undervisningen för en mindre grupp elever samt övrigt arbete så som föräldrakontakter och vara klasslärare för ett antal elever. Som lärare hos oss förväntas du jobba efter vår strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera och genomföra undervisning
• leda andra vuxna då du kommer att ha ett antal elevassistenter till din hjälp
• utöva mentorskap
• föräldrakontakter
• elevdokumentation

Om arbetsplatsen
Brickebackens anpassade grundskola har i dagsläget ca 60 elever samt lika mycket personal i olika professioner. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Vi har elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1-9. 

Du kan läsa mer om Brickebackens skola på: orebro.se/brickebackensskola

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Kvalifikationer
För att passa som lärare hos oss behöver du kunna se individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Du ska också ha förmåga att kunna kommunicera och samverka med elever, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och/eller årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation

Om du ej redan har en speciallärarutbildning kommer du på sikt att behöva läsa in den kompetensen i kombination med arbetet.

Meriterande:

• speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
• erfarenhet av arbete i anpassad grundskola
• erfarenhet av teckenspråk
• erfarenhet av AKK och TAKK
• erfarenhet av bildkommunikation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 10 augusti

Antal tjänster: 1

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 juni.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Personlig assistent deltid 80%

Personlig assistent
Läs mer Jun 7
Nytt
Ambitiös och flexibel assistent sökes (80%)
Är du en pålitlig, hängiven, skärpt och snabblärd TJEJ som vill ha en fast och långvarig anställning? Då tycker jag att du ska söka det här jobbet!
Jag förväntar mig att du uppfyller nedanstående kriterier:
1. Du har inga skador sedan tidigare, är stark och har bra grundkondition.
2. Du är rök- och snusfri.
3. Du har lätt att lära dig nya rutiner och är smidig och noggrann i ditt arbetssätt.
4. Du ska kunna hantera att bara finnas till hands stundtals men samtidigt vara snabb och aktiv när det behövs.
5. Du kan tala, skriva och förstå svenska flytande.
6. Du är boende i Örebro eller Kumla.
7. Du har möjlighet att ta extra pass med kort varsel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av assistans- eller omvårdnadsyrket, men det som är viktigast är att personkemin mellan oss fungerar och att vi trivs med varandra. Så tveka inte att höra av dig till mig om du känner igen dig själv i beskrivningen och uppfyller kriterierna. I ansökan vill jag att du berättar om dig själv, med utgångspunkt från det jag har skrivit i denna annons.
Jag är mån om att mina assistenter ska trivas och tycka att jobbet är utmanande och roligt. Som assistent hos mig får du möjlighet till en trygg och långvarig anställning.
Om mig:
Jag är en 52-årig elrullstolburen kvinna som bor tillsammans med min man i en villa i Örebro och p.g.a. en muskelsjukdom behöver hjälp med det mesta i min vardag, vilket innebär: personlig omvårdnad, hjälp på jobbet och dagliga hushållssysslor.
Om tjänsten:
Du kommer att vara anställd av Örebro kommun i form av en s.k. PAN-anställning kopplad till mig som brukare.

Lön
Fast timlön
Anställningstyp
PAN anställning
Varaktighet
Tillsvidare
Telefonnummer
0708-290 210 (efter kl. 16:00)
Kontaktperson
Magdalena Landberg
magdalena.landberg@gmail.com
Arbetstid
Deltid, ca. 80%
Tillträde: Snarast
Sista ansökningsdag: 30 juni 2023. Intervjuer kommer att ske löpande.
Endast personer som väljs ut till intervju kommer att kontaktas!

Ansök nu

Supporttekniker IT

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
 Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och att skapa såväl nytta som värde i samhället.

Enheten för infrastruktur och drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-drift. Sektionen servicedesk och processtöd som ingår i enheten infrastruktur och drift har i uppdrag att från verksamhetens behov hantera ärenden och åtgärder. I vårt arbete använder vi oss av ITIL processserna. Vi söker nu en servicedesktekniker med stort kundfokus som drivs av att ge support med hög kvalitet. Arbetet är varierat och våra medarbetare arbetar både självständigt och i team där man tar hjälp av varandra.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ingå i ett team om 10 personer
• agera SPOC (single point of contact) och dispatcha ärenden till 2nd line och andra sektioner
• registrera, hantera, analysera och felsöka it-ärenden från alla verksamheter inom Transportstyrelsen
• uppdatera dokumentation, tex kunskapsartiklar
• arbeta med konto- och behörighetshantering
• bidra till ständiga förbättringar av arbetssätt inom servicedeskfunktionen.

Du måste ha

• genomförd utbildning på minst gymnasienivå med inriktning it eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har

• arbetat i olika stödsystem för it-support såsom beställnings- eller ärendehanteringssystem
• tidigare erfarenhet av att ha arbetat med it-support.

Vi vill att du

• är ansvarstagande, strukturerad och har ett stort eget driv
• har förmågan att prioritera och arbeta efter väl beskrivna processer
• är serviceinriktad och kan bemöta våra slutanvändare på ett professionellt och pedagogiskt sätt
• har förmåga att vilja skapa goda resultat i samarbete med övriga kollegor
• är intresserad av utveckling inom it-området.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning. För våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Mariana Blaxmo, 010-495 66 77 mariana.blaxmo@transportstyrelsen.se. Saco, Anneli Hjalmarsson och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-4208. Vi behöver din ansökan senast den 28 juni 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen Antal anställda: Ca 2000.

Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om avdelning It Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping. Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning It

Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge och Norrköping.

Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.

Ansök nu

Sommarjobb orderplockare/truckförare till DHL i Örebro

Truckförare
Läs mer Jun 7
Nytt
På jobandtalent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom jobandtalent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.

Om jobbet som Lagerarbetare
Är du på jakt efter ett sommarjobb med stor chans till förlängning om man så vill där du får arbeta fysiskt? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på jobandtalent lagerpersonal till DHL´s verksamhet i Örebro. Vill du vara med på DHL´s resa? Välkommen med din ansökan.

ARBETSTIDER
Arbetet är primärt förlagt under måndag till fredag.
Dessa arbetstider bör du kunna jobba, tiderna är varierande.
06-15
07-16
08-17

Tjänsten kommer att starta med 1 vecka utbildning på heltid måndag-fredag. Under någon av tiderna ovan, kan också variera emellan tiderna.

ARBETSBESKRIVNING

- Orderplock

- Packning

- Truckkörning

- Utlastning

DINA KVALIFIKATIONER

- Truckkort samt erfarenhet är ett krav A1,A2,A4 - B1,B3,B4

- Du bör kunna arbeta under varierande arbetstider.

- Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil.

- Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Det är också viktigt att du har ett effektivt, strukturerat arbetssätt.

För såväl oss på jobandtalent som DHL är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund. Vi vill tillvara ta all den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller kulturell tillhörighet.

För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.

ANSÖKAN

Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev.
Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

OM JOBANDTALENT

Jobandtalent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige har vi 6000 medarbetare och omsätter 2 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.

Ansök nu

BI-utvecklare Örebro

Dataingenjör
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi söker nu efter en Business Analyst inom IT med en god kommunikationsförmåga och ett brinnande intresse för verksamhetsutveckling. Vi behöver dig som är ambitiös och ödmjuk och du trivs i en internationell miljö. Det blir en perfect match om du trivs även i gränslandet mellan verksamhet och teknik och vill gärna förstå hur saker hänger ihop. Om du har ett stort engagemang för att skapa effektiva och stabila lösningar tillsammans med kunden, kommer du att trivas med oss på ALTEN!

VAD ERBJUDER VI?

På ALTEN är varje individ lika värdefull när vi utvecklar morgondagens värld idag. Vi möter framtida utmaningar genom att bidra med relevant kompetens i våra kunders projekt och ge våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.

Vi är övertygade om att din utveckling styrs av din passion och drivkraft. Genom att vara verksamma inom flera olika branscher kan vi erbjuda ett brett utbud av uppdrag och en möjlighet att påverka både din omvärld och din egen utveckling framåt. Med ett coachande ledarskap guidar våra ledare dig i rätt riktning. Vi erbjuder även personliga utbildningsmöjligheter genom din individuella utbildningsbudget, som du kan nyttja i vår interna ALTEN Academy eller på externa kurser.

På ALTEN finns alla möjligheter till inspirerande gemenskap och att få göra det du tycker är roligt, tillsammans med dina kollegor. Under våra Tech Weeks får du höra vad dina kollegor jobbar med och även en chans att själv dela med dig av dina erfarenheter. Vi har flera interna nätverk, såsom ALTEN Sports och Women@ALTEN, där du ges möjlighet aktivera dig tillsammans med dina kollegor eller driva frågor och ämnen som just du brinner för.

För oss är balansen mellan arbete och fritid viktig – därför ger vi dig tre extra lediga dagar per år. Dessutom är alla våra anställda anslutna till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.

I rollen som BI-utvecklare ingår att arbeta med att säkerställa att våra kunders IT-system stödjer verksamhetens önskemål. Det kan exempelvis innefatta att driva, analysera och specificera IT-relaterade delar inom olika projekt och intressenter.

VI BEHÖVER DIG SOM HAR:
• Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av ETL/DW-automation – i exempelvis TimeXtender
• Erfarenhet av andra BI/DW-plattformar (Exempelvis Qlikview, IBM, SAP, Oracle eller SAS)
• Erfarenhet av visualiseringsverktyg såsom Qlik Sense, Tableau, eller Power BI.
• Talar flytande svenska och engelska.
Nämna gärna om du har erfarenhet av att arbeta som affärsanalytiker och är van vid att kommunicera med olika kravställare avseende prioriteringar, förändrade krav och testresultat.
Eller om du har grundläggande kunskaper i system- samt mjukvaruutveckling och är van vid att jobba i agila miljöer. Det blir bara meriterande!

OM ALTEN

ALTEN är ett av Europas största konsultbolag inom teknik, IT och Life Sciences med över 54 000 anställda i fler än 30 länder. Vi är en global aktör med lokal närvaro, med 1400 engagerade kollegor från Lund i söder till Skellefteå i norr. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Flyg & Försvar, Energi, Industri, Offentlig sektor och Life Sciences.

ALTEN har i fyra år i följd utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

We believe in growing together.

 Vid frågor kontakta Isidora Stamenkovic,

Talent Acquistion Partner IT på:
Isidora.Stamenkovic@alten.se

Välkommen in med din ansökan!

Ansök nu

Tekniker till Work System bilinredning i Örebro

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Jun 7
Nytt
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med stolthet, enkelhet och snabbhet. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess med bland annat 5 gasellutmärkelser av affärstidningen Dagens Industri. Alltså har vi gjort en fantastisk tillväxtresa - och har en minst lika spännande tid framför oss.
Vi utökar nu vår anläggning i Örebro med ytterligare en Tekniker och söker dig som vill vara med på vår resa! I din roll kommer du att få möjlighet att arbeta tillsammans med andra kollegor och i nära samarbete med vår anläggning i Västerås.
Om tjänsten som Tekniker
Rollen som tekniker hos oss är bred - och din arbetsdag innebär stor variation. Din huvudsakliga arbetsuppgift innebär montering och installation av bilinredning samt kringprodukter för transportbilar, så som pick-up tillbehör, extraljus, arbetsljus, takutrustning osv. Du kommer få arbeta med både standardinredning och specialbyggnationer i olika stora kundprojekt.


Vi söker dig som…
… är en praktisk, händig och social person. Vi är ett ungt och snabbväxande företag och lägger stor vikt vid att du ska vara lika driven, passionerad och engagerad som oss. Därför tror vi att du trivs med att jobba i en självständig roll - men är samtidigt en självklar lagspelare.
Du trivs med ordning & reda på arbetsplatsen och strävar efter ett effektivt arbetssätt där små ständiga förbättringar är en del av vardagen.
Vi ger dig en gedigen introduktion vid anställningens start och du blir certifierad i att installera vår inredning och vårt sortiment. Du får möjlighet till fortsatt utveckling i rollen genom både interna och externa utbildningar.
Du har lätt för att kommunicera, och gör detta obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.
Minst en av följande punkter stämmer väl in på dig:
Du har ett intresse för bilar - och mekar gärna på fritiden
Tidigare erfarenhet av arbete med fordon i en roll som mekaniker eller liknande
Tidigare erfarenhet av arbete med elinstallationer

Du har med fördel utbildning inom ellära, teknik eller fordonsteknik. Har du erfarenhet från påbyggarbranschen ser vi det som ett stort extra plus hos dig men vi kommer utbilda dig i vårt sortiment och installation.
B-körkort är ett krav för tjänsten.


Vad kan vi på Work System erbjuda dig?
Välkommen till en spännande miljö, i ett företag präglat av entreprenörskap, familjeanda, glädje och ett stort mått av utmaning för dig som är redo att ta nästa steg!
Vi erbjuder en marknadsmässig lön, vinstdelning, pension, försäkringar, utbildningar för utveckling inom din roll, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och andra hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och andra teamaktiviteter i världsklass:)


Vi är ett Great Place to Work!
Varje år utvärderar Great Place to Work organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen bedömer medarbetarna verksamheten utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Våra engagerade medarbetare är en av våra viktigaste resurser och viktig bidragande faktor till vår affärsmässiga framgång. Att bli certifierade är en viktig bekräftelse på den familjära känsla, genuina engagemang och stolthet som finns hos oss!

Ansök nu

Tidningsdistributör på söndagar

Tidningsbud/Tidningsdistributör
Läs mer Jun 7
Nytt
Vi är först på plats när dagen börjar.
En bra dag börjar för de flesta människor med en dagsfärsk tidning till frukost. För att tidningsläsning ska kunna vara en god vana krävs att tidningen når prenumeranter på ett tillförlitligt sätt och inom utlovad tid.
Detta kräver en väl fungerande distribution som är i gång varje natt. I Prologs områden arbetar ca 1000 distributörer med att dela ut drygt 200 000 morgontidningar, reklam och paket. Vi delar ut en mängd olika produkter varje natt, så det är mycket att hålla reda på.
Som tidningsbud är du vår viktigaste medarbetare som ansvarar för att kunder får sina tidningar och produkter varje morgon inom utlovad tid. Varje distributör har ansvar för ett distrikt. Utdelningen görs med bil, moped eller cykel. Till sin hjälp har varje distributör en arbetstelefon som innehåller den gångordning som gäller för distriktet och talar om för distributören vem som ska ha vilken tidning eller produkt.
Vill du arbeta som distributör hos oss på söndagar?
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och har hög servicekänsla. Du får självklart inte vara morgontrött då arbetet bedrivs nattetid.
Arbetstiden varierar mellan kl. 02.00 - 06.30 och beror på distriktets storlek.
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år
• Trivs med ett fysiskt arbete
• Har B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av liknande uppgifter
Välkommen med din ansökan via vår hemsida: https://prologkb.se/jobba-hos-...
OM FÖRETAGET
1831 grundades Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och det sidobolag som skulle sköta distributionen – det som senare skulle bli Prolog. Allt eftersom åren gick började vi leverera allt fler tidningar i Mälardalen. Nästan 200 år efter grundandet, gick bolaget in i en ny fas 2011 och 2012 adderades post och reklam till tidningsrutterna, och under 2016 adderades även paketleveranser i hela vårt område.
Prolog KB ägs av Bonnier News och är en del av affärsområde Bonnier News Logistik och Produktion.
Vi är också en del av Early Bird AB.
Prologs område innefattar delregionerna Västmanland, Norrtälje, Södertälje och Örebro vilka hör till två större regioner, Norr och Söder. De centrala funktionerna är främst samlade i Västerås, viss del i Örebro och Eskilstuna.
Idag når vi ca 400 000 hushåll fördelat på ca 450 distrikt, och vi delar ut ca 35 miljoner tidningar varje år. Vi distribuerar 64 olika tidningstitlar, varav 26 är morgontidningar.
Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Ansök nu

Personal shoppers - Twilfit by Change Örebro, Marieberg

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Jun 7
Nytt
Varje dag på Twilfit by Change Lingerie lyckas vi med vårt mål att ge varje kvinna möjligheten att få extraordinära underkläder - oavsett kroppsform och storlek. Framgången drivs av passion, omtanke till varje kund och en stark vilja att förverkliga tillväxtpotentialen i våra butiker. Vill du delta i resan tillsammans med oss?

Nyckeln till att bli en framgångsrik säljare hos oss är att förse våra kunder med en unik och exceptionell kundupplevelse, där vi guidar våra kunder genom vårt stora utbud med 88 olika bh -storlekar genom personlig service. Låter detta som något för dig? Sök då denna tjänst!

Vi söker just nu personal shopper på deltid 20 timmar till Twilfit by Change Örebro, Marieberg

Vad kännetecknar våra mest framgångsrika personal shoppers?

- Du motiveras av personlig försäljning som gör skillnad för kunden
- Med uppriktigt intresse får du kunden att känna sig speciell och bekväm
- Du har en god energi och situationsförståelse
- Du är flexibel
- Erfarenhet från underkläderverksamheten är meriterande


Vad erbjuder vi dig:

Du kommer få en gedigen och fortlöpande utbildning både av din butikschef samt din säljcoach. Dessutom kommer vi se till att du blir bland de bästa i detaljhandeln. Detta görs bland annat genom e-lärande, men också genom utbildning och coachning i butiken. Lön enligt kollektivavtal.

Du kommer att bli en del av ett företag som drivs av passionerade medarbetare, som oavsett position arbetar hårt för att alltid leverera de bästa produkterna med en personlig service till våra kunder. Vi förväntar oss en serviceinriktad, självgående säljare med god energi och höga ambitioner. .

Ansök nu

Vi ser fram emot att höra hur du kommer att hantera uppgiften och hur du har uppnått resultat i din karriär hittills. Skicka oss din ansökan så snart som möjligt genom att använda länken "Sök tjänsten". Ansökningar som skickas per mail kommer inte att beaktas. Vi kommer att utföra intervjuer löpande under ansökningsperioden och kommer ta bort jobbannonsen när vi har tillräckligt många kandidater, så ansök så snart som möjligt.

Skicka ansökan (https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1178&ProjectId=145427&DepartmentId=18973&MediaId=4618&SkipAdvertisement=true)

Ansök nu

CE CHAUFFÖR I ÖREBRO SÖKES

Fjärrbilsförare
Läs mer Jun 6
Nytt
Ce chaufför sökes i Örebro för sommar uppdrag. Stor möjlighet att fortsätta även efter denna sommar period.
Denna turen är en perfekt nybörjar tur om du nyligen tagit ce kort. Den går likadant dagligen med få stopp. Man jobbar ca 45 timmar per vecka och är ledig på fredagar.
Mera detaljerad info ges vid kontakt.
Du måste ha
Ce kort
Ykb
Truckkort
Lön enl avtal transport
Maila in till focus@focus-lots.se

Ansök nu

C CHAUFFÖR I ÖREBRO SÖKES

Distributionsförare
Läs mer Jun 6
Nytt
Lastbils chaufför med c kort och ykb samt truck kort sökes i till sommar uppdrag. .
Du kommer att köra ut olika matvaror till kunder i Örebro med omnejd.
Lön enl transports avtal.
Mera info ges vid kontakt. Det är även till flera olika körningar vi söker.

Ansök nu

CE CHAUFFÖR MED ADR SÖKES FÖR FAST ANSTÄLLNING ÖREBRO

Fjärrbilsförare
Läs mer Jun 6
Nytt
CE CHAUFFÖR MED ADR INTYG SÖKES OMGÅENDE FÖR TRAILER KÖRNING FRÅN ÖREBRO..
Du bör vara lite flexibel då du får reda på samma dag om du behöver åka på kvällen till Stockholm för att lossa och sedan övernatta i bilen.. Vissa dagar räcker det med att starta på morgonen och åka till Stockholm för att lossa det som är på och sedan lasta upp efter last lista.
Då det är fina och rena bilar så bör du vara noga med att hålla bilen ren och fräsch.
Arbetet är fem dagar i veckan.
Lön enl avtal med traktamenten då du sover borta.
För frågor maila focus@focus-lots.se eller ring 076-8690826

Ansök nu

Hovmästare - Italiensk Restaurang

Hovmästare
Läs mer Jun 6
Nytt
Är du en erfaren och passionerad hovmästare med kunskaper inom italiensk gastronomi? Vi söker nu en skicklig och engagerad hovmästare för att ansluta sig till vårt team på vår italienska restaurang. Om du har en stark gästfokusering, enastående serviceförmåga och en önskan att skapa minnesvärda matupplevelser, ser vi fram emot att höra från dig!
Ansvarsområden:
Skapa en välkomnande och professionell atmosfär för våra gäster, med fokus på förstklassig service.
Vara ansvarig för att leda och koordinera serveringspersonalens arbete under serviceperioder.
Ta emot gäster, guida dem till sina platser och erbjuda information om menyer och drycker.
Säkerställa att serveringspersonalen har god kunskap om rätter och vinlistor.
Hantera bokningar och säkerställa korrekt bordstilldelning för att optimera gästupplevelsen.
Övervaka och säkerställa att servicen följer hög kvalitetsstandard.
Hantera eventuella gästfrågor, önskemål eller klagomål på ett professionellt och effektivt sätt.
Samarbeta med köket för att säkerställa smidig kommunikation och effektiv serviceleverans.

Krav:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som hovmästare
Starkt fokus på service och förmågan att skapa en gästcentrerad atmosfär.
Kunskap om mat, dryck och viner
Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att leda och motivera ett team.
Förmåga att hantera hektiska situationer och bibehålla en positiv attityd under tryck.
Organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera bokningar och reservationssystem.
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
En passion för mat, dryck och att erbjuda en överlägsen gästupplevelse.

Ansök nu

Italian Chef

Kock, à la carte
Läs mer Jun 6
Nytt
Are you passionate about Italian cuisine and skilled in creating mouthwatering dishes? We are seeking a talented and experienced Italian Chef to join our team at our Italian restaurant. If you have a deep understanding of Italian culinary traditions, a creative flair, and a dedication to delivering exceptional dining experiences, we want to hear from you!
Responsibilities:
Design and develop new menus with a focus on seasonal ingredients and regional specialties.
Ensure the highest quality standards are maintained in food preparation and presentation.
Oversee the kitchen operations, including managing inventory, ordering supplies, and maintaining equipment.
Train and mentor kitchen staff, ensuring their skills and knowledge align with our restaurant's standards.
Collaborate with the management team to develop innovative ideas for special events and promotions.
Maintain a clean and organized kitchen, adhering to all food safety and sanitation regulations.
Stay updated with industry trends, new techniques, and ingredients to continually enhance the menu offerings.

Requirements:
Proven experience as an Italian Chef, preferably in high-end or fine dining establishments.
Deep understanding of Italian culinary traditions, including regional dishes and cooking techniques.
Extensive knowledge of Italian ingredients, flavors, and seasonings.
Ability to create and execute authentic Italian recipes while adding a personal touch.
Strong leadership and communication skills to effectively manage kitchen staff.
Ability to work under pressure and maintain high standards during busy service periods.
Excellent organizational and time management skills.
A passion for delivering exceptional dining experiences and exceeding customer expectations.
Food safety and sanitation certification is highly desirable.

We offer a competitive salary, based on experience and skills, along with the opportunity to work in a dynamic and supportive team environment. As an Italian Chef in our restaurant, you will have the creative freedom to showcase your talent while delighting our guests with the flavors of Italy.
To apply, please submit your resume and a portfolio showcasing your culinary creations. We look forward to receiving your application and potentially welcoming you to our team of passionate individuals dedicated to providing an authentic Italian dining experience.

Ansök nu

Resande säljare - Allente (5 jobb)

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Jun 6
Nytt
Är du sugen på att kickstarta din karriär som säljare och utvecklas både privat och professionellt?? Se hit!

Om tjänsten:

Just nu söker vi säljare som ska jobba för ett av Sveriges största bolag inom telecom!

Som säljare hos oss kommer du främst jobba över telefon där din huvudsakliga uppgift kommer vara att hjälpa kunderna med bästa möjliga lösning för just dom.

Inget krav på tidigare erfarenhet) Du kommer kontinuerligt få coachning för att hela tiden utvecklas i din roll som säljare.Kontraktstyp:

- Heltid
- Arbetstider mån- tors kl 09.30-18.00 fre 09.30-17.00
- Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare
Vi söker dig som:

- Är 18+

- Flytande svenska i tal och skrift

- Drivs av att tjäna pengar och personlig utveckling

- Har en positiv inställning & målinriktadVi erbjuder:

- Konkurrenskraftiga provisioner
- Utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag.
- Löpande säljkurser.
- Karriärmöjligheter inom bolaget
- Säljtävlingar, resor och festligheter!


Meriterande:

- Tidigare erfarenheter inom försäljning

Är det dig vi söker? Skicka din ansökan idag! https://jobb.valuesales.se/

Om oss

Value Sales är ett ungt och snabbväxande företag som arbetar inom fält- och event försäljning samt telemarketing.

Vi samarbetar med väletablerade affärspartners och hjälper organisationer att utveckla sitt viktigaste element - vi säljer!

Vårt huvudkontor är beläget i Kista, Stockholm.

Hemsida: www.valuesales.se (http://www.valuesales.se/)

Följ vår resa på sociala medier:

Instagram: @valuesalesab / TikTok: @valuesales

Ansök nu

Sjuksköterska på Äldrevård i Örebro (66000 kr/mån)

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 6
Nytt
Hitta ditt nästa jobb med Bemlo! Vi hjälper dig hitta ditt drömuppdrag, oavsett var i landet du vill jobba (eller om du vill till Norge...). Detta med hjälp av Bemlos stora nätverk av över 25 samarbetspartners i Sverige och Norge

Vad är Bemlo?

Bemlo är Sveriges största plattform för att hitta temporära uppdrag. Varje månad hjälper vi över 500 personer hitta sitt drömuppdrag och ger värdefull information till ytterligare 20 000 besökare. Hos Bemlo hittar du ditt nästa uppdrag.

Nu finns det en ledig tjänst som sjuksköterska på SÄBO i Örebro.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-06-26 och pågår till 2023-08-03. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på SÄBO. Du behöver vara flexibel i ditt arbete och redo att hoppa in med kortare introduktion än vanligt.
Varför Bemlo?

Visste du att samma uppdrag kan finnas hos flera olika bemanningsbolag? Med hjälp av Bemlo kan du jämföra erbjudanden från olika aktörer och på så vis vara säker att du alltid får det bästa erbjudandet för just dig. Chansa inte, använd Bemlo

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen samt två år som yrkesverksam sjuksköterska de senaste tre åren.

Ansök nu

Jobba I Cypern

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jun 5
Sök jobbet som kundtjänst på RoligaJobb för att jobba i Cypern!
Pratar du flytande svenska & vill jobba i Cypern? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Cypern. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Cypern
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Vill jobba som kundtjänst i Cypern
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu

Personlig assistent till ung tjej i Norrköping

Personlig assistent
Läs mer Jun 5
Söderort Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela landet. Denna tjänst avser Norrköping.
Söderort Assistans AB har fokus på kvalitet och det är viktigt att kunden har full delaktighet, självbestämmande och inflytande över hur dennes assistans utformas.
Vi som assistansanordnare arbetar för våra kunder genom att erbjuda insatser som är individuellt utformade. Vi vill hjälpa våra kunder att leva sina egna liv, som de själva vill leva det, med hjälp av sina personliga assistenter.
Kunden söker personlig assistent som är glad och positiv! Vi ser helst kvinnliga sökanden, då det är till en 16-årig tjej. Arbetstiderna är varierande.
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd, hjärtat på rätta stället, ödmjuk inför de uppgifter och utmaningar du ställs inför. Att du är lugn och trygg i dig själv, att du har en förmåga att vänta in och lyssna på kunden. Det är viktigt att du är ansvarsfull, plikttrogen, flexibel och samarbetsvillig med dina övriga kolleger i gruppen. Du har god fysisk hälsa. Du är pigg och alert.
Som personlig assistent ska du hjälpa kunden med allt i sin vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig. Du ska vara kundens förlängda armar och ben. Du ska kunna hjälpa till med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, sondmatning. Det är bra om du sedan tidigare har erfarenhet av att hjälpa en person med självskadebeteende.
Det är ett krav att du har körkort för denna tjänst! Viktigt att märka ansökan med Norrköping.

Ansök nu

Restaurant /bar 75%

Servitör/Servitris
Läs mer Jun 5
Clarion Collection® Hotel är en samling personliga hotell med en genuint mysig och varm känsla. Du hittar våra hotellpärlor mitt i stan, just nu i Sverige och Norge. Hos oss får du inte bara en skön hotellsäng och en riktigt god frukostbuffé. Vi bjuder dessutom på fika och, som den enda hotellkedjan i Norden, på vår omtyckta kvällsmat – alla dagar i veckan.

Vi vill att våra gäster ska se oss som en vän på resan. En varm, omtänksam vän att komma hem till, var de än befinner sig. Vi har en klar vision om att Clarion Collection® Hotel ska erbjuda den mest personliga vistelsen med genuin omtanke. Träffar den visionen dig rakt i hjärtat? Då ser vi fram emot att få träffa dig!

Clarion Collection® Hotel – Yours truly. Clarion Collection® Hotel är en del av Strawberry.

Är du Clarion Collection® Hotel Borgens nya stjärna i restaurangen ?

Att vi bjuder alla våra gäster på kvällsmat och fika är mycket uppskattat och något som nästan blivit en symbol för den varma, ombonade känslan man får på våra hotell.

Om tjänsten:

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor skapa en härlig vardag för våra gäster. Det gör du genom att servera kvällsmat med omtanke och kärlek. Din arbetsdag är varierande. Du diskar, säljer dryck till kvällsmaten, skriver skyltar till frukostbuffén och när det är en lugn stund passar du på att piffa i matsalen och pyssla så att vårt hotell upplevs som varmt och ombonat. Passen är förlagda till både vardagar och helger, du arbetar kvällar. Skift- och helgarbete ingår. Du rapporterar direkt till restaurangchefen på hotellet.

Om dig:

• Du har några år i yrket i restaurang/bar.
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.
• Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.
• Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.
• Du är självständig och flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo.
• Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.

Vi ger dig:

En härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Omringad av fantastiska kollegor bidrar du med din arbetsglädje och hittar din plats i teamet som tillsammans ser till att hotellet når sina mål. Vill du jobba i ett företag med utvecklingsmöjligheter? Då söker du till rätt arbetsplats.

Interjuver kommer ske löpande. Tjänsten tillsätts snarast.

Ansök nu

Säljare på resande fot - Snittlön 35.000 kr

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Jun 5
Just nu söker vi efter fler stjärnor som vill jobba med våra fantastiska säljare!

Ingen tidigare erfarenhet inom försäljning krävs. Vi utbildar samtliga nyanställda inom en säljstruktur som gynnar säljaren hos oss likväl som i framtiden inom andra yrken eller områden.

Har du kanske framtidsplaner på att starta eget? Bli entreprenör? Lär dig allt inom försäljning från grunden hos oss!

Om tjänsten

Här erbjuds en heltidstjänst där du besöker kunderna i olika städer inom Sveriges gränser. Under besöken säljer du olika typer av tjänster från välkända varumärken från en av våra uppdragsgivare.

Vi står för samtliga resor samt boendekostnader till alla våra säljare!

Kontraktstyp

- Heltid.
- Arbetstider mån-fre kl 13:00-21:00 & fre 14:00-20:00.
- Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare.Vi söker dig som:

- Motiveras av personlig utveckling och resultat.
- Målmedveten och tävlingsinriktad.
- Utåtriktad med en positiv inställning.
- Lärovillig och engagerad.Vi erbjuder:

- Generös provision (utan tak).
- Utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag.
- Teoretisk samt praktisk utbildning inom sälj.
- Varierande arbetsuppgifter med givande och starka varumärken.
- Löpande coachning och utbildning.
- Säljtävlingar, resor och festligheter!Meriterande

- B-körkort (inget krav).


Är det dig vi söker? Skicka din ansökan idag! https://jobb.valuesales.se/

Om oss

Value Sales är ett ungt och snabbväxande företag som arbetar inom fält- och eventförsäljning samt telemarketing.

Vi samarbetar med väletablerade affärspartners och hjälper organisationer att utveckla sitt viktigaste element - vi säljer!

Vårt huvudkontor ligger beläget i Kista, Stockholm.

Hemsida: www.valuesales.se

Följ vår resa på sociala medier:

Instagram: @valuesalesab / TikTok: @valuesales

Ansök nu

Commercial Manager, IKEA Örebro

Butikschef
Läs mer Jun 5
IKEA Örebro is now looking for a strong leader who wants to be part of our journey forward. We are looking for a Commercial Manager that will join our team. Your main focus will be to drive the commercial agenda on the market.
We are looking for you who is incredible confident in yourself and in your leadership. You have a high drive and dare to try and test new things, even outside the box. You influence others by communicate in an open, honest and inspiring way. You have an innovative way of thinking and you stand for your thoughts and ideas and are not afraid of making mistakes.
To be successful in this position we are looking for you who have a background from a similar leader role and experience from IKEA and preferable the functions; Sales, Customer Experience and/or Communication & Interior Design. For this position we require that you speak fluent English.


Your responsibilities
You will be responsible for the functions; Sales, Customer Experience and Communication & Interior Design. Focus will be to drive extraordinary growth and brand positioning, maximizing sales and encouraging an excellent shopping experience across all channels within the market. Strengthening the competitive position of IKEA Örebro, increasing Penetration and Market Share.
You will work closely with the Commercial Team and other stake-holders, to ensure the continued success of the IKEA Concept and to ensure commercial direction, processes and tools are effectively implemented in most cost-efficient way. You will create and implement goals, strategies and actions, steering the business in an omni-channel retail environment. You will together with your team drive sales and optimize profitability in the store using the knowledge of the range, local market, competition and customers.
You will have direct personal responsibility for Sales Manager, Customer Experience Manager and Com&In; Manager. You will be a part of IKEA Örebro Management Team and report to VAPS Market Manager.


Apply now!
We offer a full-time permanent position with start date 1st of September or upon agreement.
Apply with CV and personal letter to Sophia.Rosander@ingka.ikea.com
Last day to apply is thursday 15th of June.

Ansök nu

Internationell koordinator

Studieadministratör
Läs mer Jun 5
Vi söker en internationell koordinator för tillsvidareanställning vid studentavdelningen.

Bakgrund
På studentavdelningen arbetar vi med stöd till studenter och till universitetets övriga funktioner bland annat inom områdena antagning, studentintroduktion, tentamensadministration, studievägledning, student- och lärarutbyte, stöd till studenter med funktionshinder, studenthälsa, utfärdande av examensbevis samt med systemadministration av flera av universitetets IT-system.

På Internationella kontoret arbetar en verksamhetsansvarig, fyra internationella koordinatorer och en internationell studentassistent. Vi är en samordnande funktion som arbetar tillsammans med institutioner och avdelningar för att stödja och utveckla internationell mobilitet inom universitetet.    

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator ingår du i ett team som hanterar in- och utresande mobilitet och tillhörande stipendieprogram. Arbetet är varierat med flera parallella processer samtidigt och präglas av läsårets tider med tydliga deadlines. Arbetet är serviceinriktat och innebär kontakt med många olika parter såväl internt på Örebro universitet och med andra myndigheter, som med resten av världen. Inom teamet är samarbete mycket viktigt och det läggs stor vikt vid att stötta och avlasta varandra för att på så sätt kunna bidra till en kreativ och inbjudande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:


• Administration av in- och utresande mobilitet samt tillhörande stipendieprogram.
• Hantering och administration av utbytesavtal.
• Information och marknadsföring av internationella möjligheter till studenter och personal.
• Ge stöd till institutioner i deras internationaliseringsarbete.
• Delta i/ansvara för enhetens utvecklings- och projektarbeten inom internationalisering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du har erfarenhet att arbeta i olika administrativa system och med digitala lösningar. Erfarenheter av studier utomlands eller andra internationella erfarenheter är meriterande. Vi ser gärna att du också har god förmåga och erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter samt god förmåga att kommunicera med olika målgrupper och i olika kanaler.  

Arbetet som internationell koordinator innebär många kontakter med människor och du är en del av en servicefunktion. Därför söker vi dig med utpräglad servicekänsla och god förmåga att bygga nätverk, både internt och med internationella partners. Arbetet kräver en förmåga att självständigt och med hög kvalitet ta ansvar för de aktuella arbetsuppgifterna och ha en förståelse för myndighetsutövning. Du arbetar strukturerat och noggrant och har förmågan att balansera hög kvalitet med effektivitet. Du tycker det är roligt med administration och ser betydelsen av goda rutiner. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, framför allt god organisations- och samarbetsförmåga samt stresstålighet. Som person är du social, initiativtagande, drivande och självgående. 

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Information
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jessica Waleryd, 019-30 35 79, e-post: jessica.waleryd@oru.se eller av enhetschef Jenny Peterson Engström, 019-30 13 34, e-post: jenny.peterson-engstrom@oru.se.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett brev med motivering till varför du söker och vad du kan erbjuda i kompetens
• CV med beskrivning av din kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker den efterfrågade kompetensen

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-06-19. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskningsassistent i psykologi

Forskarassistent
Läs mer Jun 5
Vi söker forskningsassistenter för tillsvidareanställning under ett forskningsprojekt vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Bakgrund
Vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning pa? grund- och avancerad niva? inom kriminologi, psykologi, ra?ttsvetenskap och socialt arbete. Vid BSR bedrivs a?ven framsta?ende forskning och forskarutbildning. Vi so?ker nu forskningsassistenter till ett pa?ga?ende forskningsprojekt i psykologi.

Arbetsuppgifter
I det initiala uppdraget ingår att ansvara fo?r och samordna implementering och datainsamlingen inom ”PIA Projektet”. PIA projektet är ett sexårigt projekt med målet att utveckla interventioner för att främja anpassning och välbefinnande hos nyanlända ungdomar och familjer. Projektet drivs av forskare från Örebro universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet och Nordiska Folkhälsoinstitutet. Forskningsassistenten kommer att tillsammans med projektledaren och forskargruppen arbeta med att organisera projektet, kontakta kommuner och skolor, rekrytera deltagare samt samordna fältarbetet och datainsamlingen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som helst har en magisterexamen i psykologi, socialt arbete eller annan samhällsvetenskaplig disciplin. Kunskaper om ungdomsforskning med preventivt fokus, longitudinell design, och erfarenhet av stora datainsamlingar inom området är meriterande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, och gärna även i andra för projektet relevanta språk. Du har erfarenhet av att samordna externfinansierade forskningsprojekt och god förmåga att samarbeta, såväl inom forskargruppen som med externa aktörer. Du har uppvisat förmåga att träna upp och handleda mer juniora kollegor, samt god förmåga att hantera datahanteringsprogram. Kunskap och erfarenhet av kvantitativ och/eller kvalitativ dataanalys är meriterande. Du har mycket god organisations- och problemlösningsförmåga och kan självständigt planera och organisera arbetet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visat god samarbetsförmåga.

För tjänsten krävs körkort B samt möjlighet att arbeta och utgå från Campus Örebro.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Information
Anställningarna är tillsvidare på 80%, med tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningarna är baserad på externfinansierade medel vilket innebär att anställningnarna löper på under forskningsprojektets gång.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare Metin O?zdemir, metin.ozdemir@oru.se eller proprefekt Sofia Sjödin, sofia.sjodin@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du go?r din anso?kan pa? va?r hemsida genom att klicka pa? knappen "Anso?k".

En komplett anso?kan ska inneha?lla fo?ljande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med en motivering till varfo?r du so?ker detta arbete och vad du kan erbjuda i kompetens.
• CV med beskrivning av din kompetens.
• Kopior av relevanta betyg/intyg som sta?rker din kompetens.

Endast handlingar skrivna pa? svenska, engelska, norska eller danska kan bedo?mas.

Sista ansökningsdag är 2023-06-19. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare Inbyggda System

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 5
Hej, vad kul att du är nyfiken på Avalon Innovation! Oavsett vilka tekniska intressen du har i ryggsäcken så har du möjlighet att forma vår framtid i Örebro. Sitter du med intressanta arbetsuppgifter men känner att något saknas på ditt jobb idag? Ta chansen att utvecklas med oss och arbeta med ny teknik. Välkommen!

Din framtid hos oss
Att vara Avalon-konsult är att kombinera det bästa av två världar, om du frågar oss. Du får karriärutveckling genom olika uppdrag som matchar dina tekniska intressen - helt utan att du behöver byta arbetsgivare. Hos Avalon blir du del av en fantastisk gemenskap, roligheter och får hänga med kompetenta och lite tokiga kollegor som till exempel närmsta ledare Tomas Rydh (https://www.linkedin.com/in/tomasrydh).

I Örebro har du sällskap av teamet inom produktutveckling men du blir en av de första kollegorna inom mjukvaruutveckling. Det kommer hända en hel del i Mälardalen framöver och du blir en tongivande del i det pusslet.

Som konsult jobbar du antingen plats hos kund eller i något av Avalons inhouseprojekt där vi går in som kundens utvecklingspartner. Inhouse-verksamhetens projektkontor finns nämligen i Västerås så där finns chans till samarbete och synergier. Kanske kommer du sitta tre dagar på kundens kontor, en dag hemma och en dag på vårt Örebrokontor när du vill ta fikapaus med Tomas och gänget? Vi pratade med vår kollega Patrick Sjöö om hur det är att jobba som mjukvaruutvecklare hos oss:

Hur är det att jobba på Avalon Innovation? "Alldeles fantastiskt! Vi har intressanta projekt och jag upplever att det finns en stor frihet att välja bland dem. Styrkan att kunna styra vilka projekt man vill ha är ovanlig om jag jämför med andra bolag jag jobbat på. Vill man lära sig något nytt så finns det i princip alltid en möjlighet att göra det genom nya uppdrag. Sen är det oerhört sköna människor som jobbar här! Vi hittar på saker och mycket fokus läggs på att skapa samhörighet med teamet. Avalon är inte är ett så stort företag, så är det tydligt att det finns mer tid till individen." Läs hela intervjun här.

Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. För att ta första steget i samarbetet så söker vi dig som

- Gillar att lösa problem och få saker att fungera.

- Har erfarenhet av inbyggda system, Linux och C/C++. Du är antagligen ingen främling för Python heller.

- Talar och förstår svenska och engelska.

Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!

Vad händer nu?
Vad kul att du har läst såhär långt! Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att höra av dig. På grund av GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringen pågår löpande så vänta inte med att skicka in dina kontaktuppgifter och bilagor.

Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:

Tomas Rydh, Business Manager i Mälardalen

Tel 072 232 45 42

Anna Wärdell, Talent Acquistion Specialist

Tel 070 454 30 68

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vill du flytta hemifrån? Jobba som resande säljare!

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Jun 5
Just nu söker vi efter fler stjärnor som vill jobba med våra fantastiska säljare!

Ingen tidigare erfarenhet inom försäljning krävs. Vi utbildar samtliga nyanställda inom en säljstruktur som gynnar säljaren hos oss likväl som i framtiden inom andra yrken eller områden.

Har du kanske framtidsplaner på att starta eget? Bli entreprenör? Lär dig allt inom försäljning från grunden hos oss!

Om tjänsten

Här erbjuds en heltidstjänst där du besöker kunderna i olika städer inom Sveriges gränser. Under besöken säljer du olika typer av tjänster från välkända varumärken från en av våra uppdragsgivare.

Vi står för samtliga resor samt boendekostnader till alla våra säljare!

Kontraktstyp

- Heltid.
- Arbetstider mån-fre kl 13:00-21:00 & fre 14:00-20:00.
- Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare.Vi söker dig som:

- Motiveras av personlig utveckling och resultat.
- Målmedveten och tävlingsinriktad.
- Utåtriktad med en positiv inställning.
- Lärovillig och engagerad.Vi erbjuder:

- Generös provision (utan tak).
- Utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag.
- Teoretisk samt praktisk utbildning inom sälj.
- Varierande arbetsuppgifter med givande och starka varumärken.
- Löpande coachning och utbildning.
- Säljtävlingar, resor och festligheter!Meriterande

- B-körkort (inget krav).


Är det dig vi söker? Skicka din ansökan idag! https://jobb.valuesales.se/

Om oss

Value Sales är ett ungt och snabbväxande företag som arbetar inom fält- och eventförsäljning samt telemarketing.

Vi samarbetar med väletablerade affärspartners och hjälper organisationer att utveckla sitt viktigaste element - vi säljer!

Vårt huvudkontor ligger beläget i Kista, Stockholm.

Hemsida: www.valuesales.se

Följ vår resa på sociala medier:

Instagram: @valuesalesab / TikTok: @valuesales

Ansök nu

Säljare till Örebro

Utesäljare
Läs mer Jun 5
Vill du bli Sveriges bästa säljare? Kickstarta din säljkarriär hos oss på Verisure! 

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi erbjuder därför en onboarding i världsklass! Du får lära dig försäljningsarbetet från grunden och får alla verktyg för att lyckas i din säljkarriär. Är du driven och vill utvecklas vidare så har vi fantastiska karriärmöjligheter samt erbjuder vidareutbildning inom både försäljning och ledarskap. Tjänsten är placerad hos Revir Sverige AB som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.

 

Vi erbjuder dig: 
* Attraktiv lön med garanterad del och provisionsstege 
* Tjänstebil 
* Onboarding i världsklass 
* Attraktiv karriärstege 
* Säljtävlingar med extraordinära priser 
* Kollektivavtal och friskvårdsbidrag 

 

Vad innebär tjänsten? 

Som säkerhetssäljare jobbar du med försäljning som hjälper familjer och människor att känna trygghet i vardagen. I praktiken besöker du privatpersoner för kostnadsfri rådgivning och sälj av säkerhet för ett smartare hem. Du ansvarar för hela säljprocessen från bokning, genomförande av kundbesök till avtalsskrivning. Vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande och har därför inget krav på tidigare försäljningserfarenhet.  

 

Vi söker dig som: 
* Har B-körkort (obligatoriskt krav)
* Kan arbetar vardagar mellan kl. 12-21
* Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande 
* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret och hos UC
* Drivs av att arbeta mot uppsatta mål 
* Har stort kundfokus med hög integritet 
* Värdesätter samarbete och ett bra team 

 

Sök direkt utan CV 

Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.  

Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.  

Läs gärna mer om oss på vår Karriärsida eller följ oss på vår Instagram .

Ansök nu

Driven lagerarbetare sökes till dagtidstjänst

Terminalarbetare
Läs mer Jun 5
Till ett av Örebros största centrallager söker vi nu dig som är en skicklig truckförare och trivs med ett tempofyllt arbete!

Du som person: 
Vår kund tycker det är viktigt att alla jobbar mot gemensamma mål och har personal som är engagerad i sitt arbete. 

Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av plocktruck och är säker i din truckkörning. Arbetet kan vara stundtals både stressigt och tungt, så viktigt att du har en god fysik och orkar hålla ett högt temp och är stresstålig. Det är viktigt att du är självständig i din roll som lagerarbetare och kan ta egna initiativ, samt arbetar med högt säkerhetstänkande. Då du kommer att arbeta i ett team, är det även viktigt att du kan arbeta i grupp och lätt skapar god stämning bland dina kollegor! 

Kvalifikationer:
- Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av truckkörning, med behörighet A1-A4 till B1-B4. Då arbetet stundtals kan vara tungt fysiskt är det viktigt att du har en god grundfysik. 
- B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
- Mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. 

Sysselsättningsgrad:
Heltid

Arbetstid: 
Mån-Fre 07:00-15:30

Ansökan
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.
Genom att söka denna tjänsten ger du ditt samtycke till oss att begära in utdrag ur belastningsregister samt genomföra en liten kreditupplysning. 

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.
För oss är det viktigt att du ska trivas och känna glädje över att gå till jobbet. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig. Oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder.
www.onepartnergroup.se

Företagsbeskrivning - OnePartnerGroup 
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft – att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings-och bemanningsföretag du också

Att arbeta som konsult hos oss
Denna tjänst innebär att du kommer att bli anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som anställd hos oss kan du få prova på olika roller, dra nytta av din befintliga kompetens eller kanske ta nästa steg i karriären, samtidigt som du har samma trygghet som hos andra företag. Det betyder att vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer och du kommer ha en regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du alltså testa nya utmaningar och utmanas under tryggaförhållanden

Ansök nu

Jobba som resande säljare - Med start omgående!

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Jun 5
Just nu söker vi efter fler stjärnor som vill jobba med våra fantastiska säljare!

Ingen tidigare erfarenhet inom försäljning krävs. Vi utbildar samtliga nyanställda inom en säljstruktur som gynnar säljaren hos oss likväl som i framtiden inom andra yrken eller områden.

Har du kanske framtidsplaner på att starta eget? Bli entreprenör? Lär dig allt inom försäljning från grunden hos oss!

Om tjänsten

Här erbjuds en heltidstjänst där du besöker kunderna i olika städer inom Sveriges gränser. Under besöken säljer du olika typer av tjänster från välkända varumärken från en av våra uppdragsgivare.

Vi står för samtliga resor samt boendekostnader till alla våra säljare!

Kontraktstyp

- Heltid.
- Arbetstider mån-fre kl 13:00-21:00 & fre 14:00-20:00.
- Provanställning 6 mån, därefter tillsvidare.Vi söker dig som:

- Motiveras av personlig utveckling och resultat.
- Målmedveten och tävlingsinriktad.
- Utåtriktad med en positiv inställning.
- Lärovillig och engagerad.Vi erbjuder:

- Generös provision (utan tak).
- Utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag.
- Teoretisk samt praktisk utbildning inom sälj.
- Varierande arbetsuppgifter med givande och starka varumärken.
- Löpande coachning och utbildning.
- Säljtävlingar, resor och festligheter!Meriterande

- B-körkort (inget krav).


Är det dig vi söker? Skicka din ansökan idag! https://jobb.valuesales.se/

Om oss

Value Sales är ett ungt och snabbväxande företag som arbetar inom fält- och eventförsäljning samt telemarketing.

Vi samarbetar med väletablerade affärspartners och hjälper organisationer att utveckla sitt viktigaste element - vi säljer!

Vårt huvudkontor ligger beläget i Kista, Stockholm.

Hemsida: www.valuesales.se

Följ vår resa på sociala medier:

Instagram: @valuesalesab / TikTok: @valuesales

Ansök nu

Forskningsassistenter i statskunskap

Forskarassistent
Läs mer Jun 5
Vi söker forskningsassistenter i statskunskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Bakgrund
Statskunskap vid Örebro universitet kännetecknas av en mångfald av statsvetenskapliga perspektiv och inriktningar. Ämnet har en bredd och en öppenhet när det gäller forskningsområden, teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Vår forskning knyter an till flera av statsvetenskapens kärnbegrepp som makt, stat, demokrati, policy, deltagande och institutioner. Vi bedriver forskning bland annat inom politisk teori, policy och planering, institutionell teori, politisk socialisation, jämförande politik, offentlig förvaltning och politiskt deltagande.

Arbetsuppgifter
Ämnet statskunskap söker en eller flera forskningsassistenter för anställning under hösten 2023. Som forskningsassistent arbetar du i forskningsprojekt tillsammans med forskare i ämnet. Dina arbetsuppgifter kan innefatta att genomföra litteraturöversikter, koordinera och genomföra enkätstudier, samt genomföra kodning av textkällor.

Att arbeta som forskningsassistent inom forskningsprojekt är ett sätt att skaffa sig erfarenheter av forskningsverksamhet vilket kan vara meriterande för den som i framtiden vill ansöka om att antas till forskarutbildning. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i statskunskap eller tidigare har bedrivit studier i statskunskap. En filosofie kandidatexamen i statskunskap är meriterande.

Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är analytisk och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Information
Anställningen omfattar 20 till 100%, under 1 till 6 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Martin Karlsson 019-30 36 27, e-post: martin.karlsson@oru.se, eller biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen, 019-30 34 09, e-post: ann-catrin.kristianssen@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-06-19. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Registrator till rättssektion Bergslagen, placering Örebro

Registrator
Läs mer Jun 5
Registrator till rättssektion Bergslagen, placering Örebro
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu registrator för tillsvidareanställning till rättsavdelningen med placering vid Informationsförvaltning, rättssektion Bergslagen.
Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens informationsförvaltning, rättslig styrning och stöd samt förvaltningsrätt. Avdelningen finns representerad i hela landet och består av närmare 950 medarbetare.
Rättssektion Bergslagen är en av rättsavdelningens sju rättssektioner och innefattar länen Dalarna, Örebro och Värmland. Vid rättssektion Bergslagen arbetar för närvarande fem grupper inom områdena rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning. Informationsförvaltningens huvudsakliga verksamhet består av att ta emot, diarieföra, arkivera, vårda och lämna ut handlingar. Gruppen består i nuläget av 15 personer, registrator, arkivarie, arkivhandläggare, sekretesshandläggare och gruppchef.
Arbetsbeskrivning
Som registrator är du ett viktigt verksamhetsstöd i Polismyndighetens hantering av allmänna handlingar. Du ansvarar för att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring och är van vid digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem. Som registrator bedömer och hanterar du allmänna handlingar i enlighet med gällande bestämmelser. I rollen förväntas du tillsammans med övriga medarbetare ständigt kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar, samt med hjälp av din pedagogiska förmåga informera och utbilda medarbetare i diarieföring i det allmänna diariet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
delta i postöppningen
fördela inkommande post och e-post
diarieföra handlingar
söka fram ärenden till medarbetare inom Polismyndigheten
stödja medarbetare internt med din kompetens
tillsammans med övriga medarbetare kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar
informera och utbilda medarbetare i diarieföring i allmänna diariet

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
gymnasieexamen
för området relevant utbildning som exempelvis registratorsutbildning alternativt förvärvade erfarenheter som registrator som arbetsgivaren bedömer relevant
relevant erfarenhet av elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
goda kunskaper i Officepaketet

· tidigare erfarenhet av registratorsarbete inom offentlig förvaltning
kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorsfunktionens ansvarsområden
goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta såväl självständigt som i grupp. Att kunna axla rollen som registrator, i en arbetsmiljö som periodvis har hög arbetsbelastning, kräver att du har förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete. Vidare förväntas du på egna initiativ inom givna ramar lösa de frågor som dyker upp och vi ser därför att du är lösningsorienterad. Uppdraget innebär att du behöver ha intresse av och vara professionell i dina kontakter med allmänheten, och i övrigt ha god förmåga att samverka både internt och externt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Annica Lennholm, annica.lennholm@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult
Mikaela Axelsson, mikaela.axelsson@polisen.se
Fackliga företrädare
OFR/P: Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Saco-S Avdelningarna: Lawen Dehghani, tfn: 010-563 85 79
Seko Polisen: Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27
ST vid Nationella avdelningarna: Pär Renberg, tfn 072-246 52 37
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader/tidsbegränsad anställning
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Registrator


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 19 juni 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A328.084/2023 i mailets ärendemening.
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
För fullständig annons, se www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kock till Sagogårdens förskola

Kock, storhushåll
Läs mer Jun 5
Är du en engagerad och driven kock som sprider matglädje? Nu erbjuder vi en tjänst hos oss där du får möjlighet att tillaga både god och näringsrik mat till våra härliga barn och pedagoger.

Om tjänsten
Sagogårdens förskola har ett tillagningskök som lagar frukost, lunch och mellanmål till fyra avdelningar. 

Som utgångspunkt för ditt arbete ligger Örebro kommuns övergripande mål för kostverksamheten och du kommer arbeta utifrån konceptet "Smartare mat". Detta innebär bland annat ett aktivt arbete för att öka andelen ekologiska livsmedel, laga mer vegetariskt och för att minska matsvinnet. Vi ser gärna att du är en kock som brinner för att laga mat från grunden, tänker nytt och väljer råvaror med omsorg. Du gör gärna det lilla extra i det dagliga arbetet och presenterar måltiden och salladsbuffén på ett inbjudande och aptitligt sätt.

Exempel på arbetsuppgifter:

• beräkna, tillaga allt typ av mat på ett näringsriktigt, smakfullt och hygieniskt sätt
• utföra alla i kök förekommande arbetsuppgifter
• ansvara för att maten håller god kvalitet vid servering
• ansvara för beställning av varor enligt gällande upphandling
• tillaga specialkost
• sköta egenkontroll
• aktivt bidra till kökets kvalitetsutveckling
• aktivt arbeta med mål och resultat

Om arbetsplatsen
Förskolan Sagogården ligger i Vivalla, ett av Örebro kommuns större bostadsområden. Här finns grönområden, flera härliga lekparker, bibliotek och närhet till skog samt Boglundsängens naturreservat. Vivalla är ett mångkulturellt område med många nationaliteter, vilket leder till flera goda möten mellan människor från olika kulturer och med skilda livserfarenheter.

Du hittar mer information om vår förskola här: orebro.se/sagogarden

Kvalifikationer
För att passa i rollen som kock behöver du ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ofta nya idéer och tankar i arbetet och har lätt för att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Som person är du trygg, stabil och har viljan och förmågan att skapa och underhålla goda relationer med andra inom förskolan. Du är lyhörd, har lätt för att kommunicera och har en god samarbetsförmåga med barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• kockutbildning på gymnasienivå, alternativt annan kockutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att laga specialkost
• erfarenhet av att laga mat till många
• erfarenhet av att planera produktion och göra inköp i digitala system (exempelvis Raindance)
• kunskaper inom saperemetoden

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 juni. 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Undersköterska med laboratorie erfarenhet till Odensbackens vårdcentral

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Jun 5
Odensbackens vårdcentral är en mindre vårdcentral på landet. Hos oss är stämningen positiv och samarbetet över professionsgränserna gott. Hela verksamheten genomsyras av patienten i centrum och ett gott bemötande. Vi har ett förändringsinriktat klimat där vi är öppna för att prova nya arbetssätt som kan leda till kvalitetsförbättringar för patienter och personal.

Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Undersköterska med laboratorie erfarenhet till Odensbackens vårdcentral

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar dels arbeta på laboratorium med arbetsuppgifter i huvudsak provtagning, provhantering och analyser enligt gällande rutiner för laboratoriearbete En del av uppdraget är mottagningsarbete, assistera på vår läkarmottagning, beställa förråd, fyller på och förbereder utifrån vårdcentralens uppdrag.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan.
För att kunna bedöma anställningsbarhet måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan. Vi söker dig som har erfarenhet av att ta prover/laboratorier farenhet. God samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten och är intresserad av att arbeta för verksamhetens utveckling. Du tycker att det är roligt med självständigt arbete, är flexibel och har ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt, är van att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat. Primärvårds och laboratorievana är meriterande.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Förvaltningsledare Katalogtjänst, Region Örebro Län

Systemförvaltare
Läs mer Jun 5
Välkommen till ett härligt gäng! Vi har roligt på jobbet, i en fantastisk arbetsmiljö!
Vi sitter i det nybyggda IT-huset i närheten av Stora Holmen. Hos oss hittar du underbara kollegor som alla arbetar med IT-frågor. Lokalerna är ljusa, fräscha och moderna. Här kan du arbeta både aktivitetsbaserat och med en fast arbetsplats. Eftersom vi vet att livet inte bara består av arbete, kommer du att kunna arbeta på distans vissa dagar i veckan. En balans mellan arbete och privatliv är viktig.
På morgonen samlas vi i vår fina matsal och om vädret tillåter kan du ta med kaffekoppen ut på vår vackra takterrass med utsikt över Stora Holmen. På fredagar träffas vi alla för att ta del av nyheter, inspiration och information från vår områdeschef. När det är dags för lunch kan du njuta av fina promenadstråk längs Svartån. Eller du kanske hellre dyker ner i ett 1000-bitarspussel tillsammans med en kollega i matsalen?
Som anställd hos oss kan du träna i gymmet som ligger en kort promenad från IT-huset. Du är även varmt välkommen att umgås med kollegorna på något av de trevliga events som vår personalklubb anordnar.

Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra 950 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Område IT är en av de största IT-arbetsplatserna i länet med ca 150 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda IT-utvecklingen i Region Örebro län, en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.


Förvaltningsledare Katalogtjänst, Region Örebro Län

Arbetsuppgifter

Katalogtjänst:
Tjänsten innebär att du är en del av gruppen inom Katalogtjänst. Systemförvaltning ansvarar för systemen KOLL/HSA och Befolkningsregistret. HSA är ett nationellt register som registrerar organisation och medarbetare för alla Sveriges regioner och kommuner samt till viss del privata aktörer. HSA används även av nationella system (t ex pascal, NPÖ, 1177.se) för att hämta information om personer och organisationer inom vård och omsorg. Informationen i HSA om Region Örebro län kommer från KOLL.
KOLL är Region Örebro läns lokala katalog, motsvarande det nationella HSA. KOLL stödjer Region Örebro läns olika system med organisations- och personalinformation samt underlättar informationsutbyte mellan regioner och kommuner. KOLL håller reda på Region Örebro läns medarbetare och arbetsplatser och är en förutsättning för att du till exempel ska kunna få en egen e-postadress, inloggningskonto till din dator och ett eTjänstekort m.m. KOLL hanterar medarbetares uppgifter från det att man kommer till Region Örebro län och till dess att man slutar.
Befolkningsregistret förser system med uppgifter om en personers folkbokföringsuppgifter, uppgifterna kommer från Skatteverket och Ineras PU-tjänst.
Arbetsuppgifter:
Som förvaltningsledare för Katlogtjänst och befolkningsregistert får du ett omväxlande arbete, allt från förvaltningsuppgifter som att planera förvaltningens mål, beställa och godkänna systemleveranser, till att möta andra förvaltnare av IT-system och olika verksamheteter. Du får även arbeta med organisationsförändringar, nationella tjänster, ansvara för utbildningar och vara en del i Cosmicinförandet (organisation, behörigheter m.m). Du har ett nära sammarbete med objektsspecilist, förvaltningsledare IT och IT-specialist inom systemförvaltningen katalogtjänst.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Du är en person som gillar utmaningar, att lösa problem och vara flexibel. Du bör ha goda kunskaper om vår kärnverksamhet och ha förståelse för ITs del i dess dagliga arbete.
För att trivas hos oss behöver du motiveras och känna glädje av samarbete - det är något du värdesätter högt i ditt arbete. Som person tror vi att du är engagerad och ansvarstagande. Tillsammans med teamet vill du utvecklas och hitta bra lösningar till vår kund.
Vi samarbetar alltid nära kunden. Det primära språket i kommunikation är svenska. Därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift.
Meriterande:
Det är meriterande att ha kunskaper om HSA/KOLL och att ha arbetat i PM3.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och referensnummer till sökt tjänst. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en ev. intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Mathias Örneland, Avdelningschef 019-6026061
Fackliga företrädare:
Markus Kihlgren SACO 019-6024602
Isabell Karlsson, Vision 070-602 15 35

Ansök nu

Kundtjänstmedarbetare sökes – ingen tidigare erfarenhet krävs!

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jun 5
I din roll som kundtjänstmedarbetare hos oss kommer du att representera ett av Sveriges största varumärke inom telekom, du kommer vara stationerad på vårt kontor mitt i centrala Örebro och kommer att sälja till befintliga kunder via telefon.

Vi har inga krav på tidigare erfarenheter, då vi erbjuder dig en gedigen utbildning inom försäljning, kundbemötande och personlig utveckling, både teoretiskt och praktiskt under din resa hos oss.

Vi erbjuder:

- En attraktiv lönemodell, prestationsbaserat med garantilön

- Kontor i Centrala Örebro

- Arbetstider förlagda 07:45-17:00 mån-fre

- Roliga och motiverande tävlingar

- Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag

- En gedigen utbildning inom försäljning, kundbemötande och personlig utveckling

- En familjär företagskultur med stark teamkänsla

Vi söker dig som är:

- Duktig på att bygga relationer

- Lösningsorienterad och samarbetsvillig

- Bekväm att ta kontakt över telefon

- Självständig och resultatinriktad

- Vill jobba med försäljning och drivs av att utvecklas

Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss.

Ansök nu

Undersköterska till Berggården

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Jun 5
Slår ditt hjärta lite extra för de äldre? Vill du ha kul på jobbet och känna att du gör skillnad på riktigt? Då är du varmt välkommen till oss på Berggården!

Om tjänsten
Just nu söker vi 2 undersköterskor, den ena till vår somatiska avdelning och den andra till demens. Men på Berggården hjälps vi åt över gränserna och därför kommer du få jobba med både somatik och demens. Hos oss kommer du arbeta med personcentrerad vård och omsorg där hyresgästens önskemål och behov står i fokus. Våra hyresgäster ska känna sig trygga och leva ett liv så som de önskar utifrån egen förmåga. Därför jobbar vi för att skapa delaktighet och en meningsfull vardag. Vill du bli en av våra vardagshjältar?

Exempel på arbetsuppgifter:

• planera, utföra och utvärdera service-, omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser 
• skapa förtroendefulla relationer med den enskilde och anhöriga och som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen
• bära delansvar för den individuella vård- och omsorgsplanen tillsammans med teamet
• använda de digitala verksamhetssystem som verksamheten kräver och dokumenterar i enlighet med lagar, riktlinjer och rutiner

Om arbetsplatsen
Berggården är ett vård- och omsorgsboende beläget på norr i Örebro med plats för 36 hyresgäster. Här finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, administratör och enhetschefer som alla arbetar tillsammans i team med den boende i centrum. Vår vision är att bli ett stjärnmärkt boende vilket innebär att hela personalen ska ha en grundkompetens inom demensvård, vilket vi kommer erbjuda utbildning inom. Boendet är fortfarande under nystart men vi är på god väg! Du som söker får därför en ypperlig möjlighet att vara delaktig i att bygga upp en verksamhet med rutiner och strukturer som säkerställer hög kvalitet och trygghet för hyresgästerna. 

Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss vill vi att du har ett starkt engagemang för människor och en positiv inställning. Du är trygg, professionell och tar ansvar för din uppgift. Vidare är du bra på att kommunicera och att arbeta med andra. Du ser det som en självklarhet att alltid ge ett gott bemötande och visar omtanke mot?våra hyresgäster. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Tjänsten kräver att du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs god datorvana. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens

Meriterande:

• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete med demensvård
• erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Antal tjänster: 2

Arbetstid: schemalagd dag/kväll och helg 

Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 14 juni.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Farmaceut till Ladugårdsängen, Örebro

Farmaceut/Apotekare
Läs mer Jun 5
Välkommen till oss! Följ med på en unik förändringsresa med apoteksbranschens nya aktör som består av Apoteksgruppen och Kronans Apotek - tillsammans är vi Sveriges tredje största aktör med flest apotek runt om i hela landet. Genom att behålla det bästa från båda företagen är vi starkare, smartare och en modig utmanare i branschen. Tycker du att detta låter lika spännande som vi gör? Härligt - häng med på resan!

Apoteksgruppen Ladugårdsängen
Varmt välkommen till Apoteksgruppen i Ladugårdsängen! Apoteket är beläget intill en stor matbutik och Friskis&Svettis;, och har goda bussförbindelser till centrala Örebro. Apoteket öppnade upp sina dörrar under förra året och är därmed helt nytt och fräscht. Vi söker nu efter dig som är farmaceut och som vill tillsammans med oss, vara med på vår framtida utvecklingsresa.

Apoteket är öppet måndag-fredag mellan kl. 09:30-18:30 och lördagar mellan kl. 10.00-14.00 och söndagar stängt. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.

Din Apotekschef Kanchan berättar:
Varmt välkommen till vårt nya apotek i Örebro! Här kommer du få arbeta i nya fräscha lokaler där det finns en god arbetsmiljö. Vi som jobbar här är måna om varandra och tycker det är viktigt att vi tillsammans utvecklas och har kul på jobbet! Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till teamet!

Din roll som Farmaceut
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Ditt viktigaste uppdrag som farmaceut hos oss är att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lager, kampanjer, administration, kvalitet och utveckling.

I din roll arbetar du tillsammans med ett team som tar ansvar för apoteket och med stort engagemang skapar en kundupplevelse i världsklass. Till er hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet!

Ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss, i din ansökan vill vi ha ditt CV/LinkedInprofil samt svar på några frågor i ansökningsformuläret som är relevanta för anställningen.?Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens och förespråkar objektiv rekrytering. Lära känna dig gör vi gärna vid en eventuell intervju! Om du är nyfiken på att veta vad som händer efter att du skickat in din ansökan kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess här. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Kanchan Khosla tel. 073 035 40 26.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Sommar- och timvikarier till hemvården & vård- och omsorgsboenden 2023

Vårdbiträde
Läs mer Jun 5
Vill du ha ett omväxlande, roligt och meningsfullt arbete som får dig att växa som person? Hos oss får du lära dig att ta ansvar och ett flexibelt bemötande. 
Varmt välkommen till vård och omsorg!

Boosta din höst – tjäna upp till 12 000 kr extra i sommar!

För dig som jobbar åtta sammanhängande veckor mellan 19 juni och 20 augusti erbjuder vi just nu en vikariebonus med 4000 kr extra utöver ordinarie lön. Den gäller oavsett var du jobbar inom vård och omsorg /funktionsstöd i Örebro kommun.

Om du väljer att jobba i en av våra verksamheter på landsbygden tillkommer även möjligheten att tjäna ytterligare 24,24 kr extra i timmen (4000 kr/extra i månaden baserat på heltid) utöver ordinarie lön.  Prickar du in båda erbjudandena får du alltså 12 000 kr extra.

Erbjudandena kan nyttjas av alla våra vikarier och kan kombineras. Skriv med i din ansökan vilket/vilka erbjudanden du är intresserad av, så berättar vi mer om hur det fungerar och vilka landsbygdsområden det gäller.

 
Vi letar efter fantastiska kollegor som vill jobba i team med våra engagerade medarbetare inom vård och omsorg. Vi söker dig som vill jobba redan nu men även i sommar. Som anställd hos oss blir du en trygg punkt och kan varje dag göra skillnad i vardagen för någon annan. Passa på att säkra ditt sommarjobb redan nu! 

Om tjänsten 
Vi erbjuder sommar- och timjobb antingen inom hemvård, dagvård eller på vård- och omsorgsboende. Din arbetstid är dag/kväll/helg. Vi söker vikarier till: 


• vård- och omsorgsboende (demens, somatisk, rehabilitering, äldrepsykiatri) 
• hemvård 
• landsbygden (Odensbacken, Vintrosa, Ölmbrotorp samt Glanshammar) 
• förebyggande (demensdagvård) 

Du kan via din ansökan i denna annons ange vart du helst vill arbeta av våra verksamheter. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• ge personlig omvårdnad (t.ex. dusch, toalettbesök, mat mm.) utifrån individuella behov 
• utföra hälso- och sjukvårdsinsatser 
• utföra hushålls- och serviceinsatser?t.ex. städ,?inköp och tvätt 
• arbeta i olika digitala system med exempelvis dokumentation 

Kompetenskrav 

• fyllt 18 år vid anställningens start 
• pågående eller avslutade gymnasiestudier 
• du behärskar det svenska språket på ett sätt?som gör att du kan?kommunicera med kunder/hyresgäster samt övrig personal 
• du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten och arbetet kräver 
• god datorvana? 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett gott bemötande och?har lätt för att?ta egna initiativ samt samarbeta med andra.?Du är en trygg och pålitlig person som kan hålla många bollar i luften och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. 

Övrigt meriterande 

• omvårdnadsutbildning och/eller erfarenhet av?arbete inom vård och omsorg 
• B-körkort?(och gärna tillgång till egen bil) 
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind och TES 
• om du studerar till omvårdnadsrelaterade yrken 

Om arbetsplatsen 
Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun och inom?vård och omsorg??Sommarjobb - Jobba i Örebro kommun (orebro.se) 

Omfattning och tillträde 
Omfattning: timanställning, möjlighet till schema (procent?kan variera)?under sommarperioden finns. Som timvikarie?bokas du via ett personalsystem där du själv kan påverka när och hur mycket du vill jobba. 

Övrig information 
Innan du erbjuds anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Mer information kommer vid eventuell intervjuinbjudan. 

Ansökan 
Vi tar endast emot ansökningar via denna annons, skicka din ansökan genom att klicka på ”Ansök” på denna sida. 

Vi?vill att du bifogar personligt brev, CV, relevanta intyg och betyg exempelvis undersköterskeintyg i din ansökan.

Det är mycket viktigt att du har ett uppdaterat cv där all din tidigare arbetslivserfarenhet framkommer.? 

Urval och anställning sker löpande, så vänta inte med din ansökan. 

Intervjuer kommer att ske digitalt via Microsoft Teams. 

Har du frågor? Kontakta oss via mail på rekrytering.vo@orebro.se 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Sommarvikarier natt till vård- och omsorgsboende och hemvård

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Jun 5
Vill du ha ett omväxlande, roligt och meningsfullt arbete som får dig att växa som person? Hos oss får du lära dig att ta ansvar och ett flexibelt bemötande. 

Varmt välkommen till vård och omsorg!


Boosta din höst – tjäna upp till 12 000 kr extra i sommar!

För dig som jobbar åtta sammanhängande veckor mellan 19 juni och 20 augusti erbjuder vi just nu en vikariebonus med 4000 kr extra utöver ordinarie lön. Den gäller oavsett var du jobbar inom vård och omsorg /funktionsstöd i Örebro kommun.

Om du väljer att jobba i en av våra verksamheter på landsbygden tillkommer även möjligheten att tjäna ytterligare 24,24 kr extra i timmen (4000 kr/extra i månaden baserat på heltid) utöver ordinarie lön.  Prickar du in båda erbjudandena får du alltså 12 000 kr extra.

Erbjudandena kan nyttjas av alla våra vikarier och kan kombineras. Skriv med i din ansökan vilket/vilka erbjudanden du är intresserad av, så berättar vi mer om hur det fungerar och vilka landsbygdsområden det gäller.

 

Vi letar efter fantastiska kollegor som vill jobba i team med våra engagerade medarbetare inom vård och omsorg. Vi söker dig som vill jobba vaken natt i sommar, men gärna även nu. Som anställd hos oss blir du en trygg punkt och kan varje natt göra skillnad i vardagen för någon annan.? 

Om tjänsten
Vi erbjuder sommarjobb antingen inom hemvård eller på vård- och omsorgsboende. Din arbetstid är vaken natt (arbetstiden är ca 21:00-07:00). 

Du kan via din ansökan i denna annons ange vart du helst vill arbeta av våra verksamheter. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ge personlig omvårdnad (t.ex. dusch, toalettbesök, mat m.m.) utifrån individuella behov 
• utföra hälso- och sjukvårdsinsatser 
• utföra hushålls- och serviceinsatser? 
• arbeta i olika digitala system med exempelvis dokumentation 

Kompetenskrav

• fyllt 18 år vid anställningens start 
• gymnasiekompetens 
• omvårdnadsutbildning och/eller erfarenhet av?arbete inom vård och omsorg (på ett vård- och omsorgsboende och/eller arbete i hemvården)  
• du behärskar det svenska språket på ett sätt?som gör att du kan?kommunicera med kunder/hyresgäster samt övrig personal 
• du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten och arbetet kräver 
• god datorvana?

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett gott bemötande och?har lätt för att?ta egna initiativ samt samarbeta med andra.?Du är en trygg och pålitlig person som kan hålla många bollar i luften och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. 

Övrigt meriterande 

• B-körkort? (och gärna tillgång till egen bil). Obs Manuellt körkort krävs i hemvården natt.  
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva, Medvind och TES 
• om du studerar till omvårdnadsrelaterade yrken 

Om arbetsplatsen 
Läs mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun och inom?vård och omsorg på denna sida:?Sommarjobb - Jobba i Örebro kommun (orebro.se) 

Omfattning och tillträde 
Timanställning, möjlighet till schema (procent?kan variera)?under sommarperioden finns. 

Som timvikarie?bokas du via ett personalsystem där du själv kan påverka när och hur mycket du vill jobba. 

Övrig information 
Innan du erbjuds anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Mer information kommer vid eventuell intervjuinbjudan. 

Ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via denna annons, skicka din ansökan genom att klicka på ”Ansök” på denna sida. 

Vi?vill att du bifogar personligt brev, CV, relevanta intyg och betyg exempelvis undersköterskeintyg i din ansökan.

Det är mycket viktigt att du har ett uppdaterat cv där all din tidigare arbetslivserfarenhet framkommer.? 

Urval och anställning sker löpande, så vänta inte med din ansökan. 

Intervjuer kommer att ske digitalt via Microsoft Teams. 

Har du frågor? Kontakta oss via mail på rekrytering.vo@orebro.se 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ansök nu

Kurator/rehabkoordinator till Ängens vårdcentral

Kurator
Läs mer Jun 5
Ängens vårdcentral är den nyaste vårdcentralen i Örebro. Vi finns, sedan 2011, i Ladugårdsängen som är ett av Örebros moderna bostadsområden. Våra lokaler är ljusa och fräscha vilket skapar en välkomnande atmosfär.
Verksamheten är välfungerande och är uppskattad av våra patienter. Vi har bra tillgänglighet och är kända för att ha ett gott bemötande. Vi som jobbar här har god sammanhållning och vilja att tänka nytt. Det är högt i tak och det råder ett gott samarbete både inom och mellan olika yrkeskategorier. Vi arbetar utifrån behovet hos varje patient och våra olika professioner bidrar med sina kompetenser. Tillsammans strävar vi efter utveckling - både för individen och för verksamheten.
Ängens vårdcentral är den enda i Örebro som är HBTQ certifierad. Vårdcentralen är placerad i samma byggnad som kommunens dag rehab och vårdboenden vilket underlättar samarbetet med kommunens personal.

Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Kurator/rehabkoordinator till Ängens vårdcentral

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som kurator innefattar bland annat självständigt utrednings- och behandlingsarbete, stöd- och krisbearbetning med patienter och deras anhöriga samt extern samverkan. Som kurator hos oss arbetar du i team där du samverkar med andra yrkeskategorier. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla nya arbetssätt och gruppverksamhet utgör en stor del av arbetet. Handledning erbjuds kontinuerligt.
Arbetsuppgifterna som rehabkoordinator inom hälso- och sjukvården är att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Som Rehabkoordinator på vårdcentralen kommer du att arbeta självständigt men även i team med läkare, fysioterapeut och vårt psykosociala team.
Som rehabkoordinator ska du:
-Stödja vårdcentralens arbete med att utveckla sjukskrivningsprocessen genom att ta fram, implementera och följa upp rutiner för detta.
-I ett tidigt skede identifiera och aktualisera patienter som har behov av koordinerade insatser och stödja dessa patienter under sjukskrivning.
-Kartlägga patienters rehabiliteringsbehov och bidra till att en rehabiliteringsplan upprättas i dialog med patienten, läkaren och andra aktuella vårdkontakter eller aktörer.
-Vara samarbetspartner och kontaktperson för externa aktörer såsom arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Psykoterapeutisk grundutbildning, steg 1, är meriterande. Eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och med erfarenhet från aktuella delar inom yrkesområdet. Meriterande med erfarenhet av rehab koordinering.
För att lyckas med uppdraget som rehabkoordinator behöver du vara initiativrik, ansvarstagande, självständig, drivande och ha god förmåga att samverka med andra aktörer såväl inom som utanför organisationen. Du behöver ha god kännedom om samhällets olika stödsystem och ha intresse för frågor om försäkringsmedicin, arbetsmiljö, jämställdhet, våld i nära relationer och arbetsrätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu

Redo för ett fartfyllt arbete? Tjäna 40.000kr/månaden

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Jun 5
Älskar du försäljning men vill ha mer rörelse i din vardag? Då är detta den perfekta tjänsten för dig!

Innovative sales har snabbt tagit över marknaden och är idag en av de ledande företagen inom försäljning. Dem samarbetar idag med stora varumärken såsom Telia, Allente och Telenor.

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag, 12.00 - 21.00 (Starta dagen med en sovmorgon!)

Fördelar med att arbeta hos Innovative sales:

- Utvecklingsmöjligheter

- Betald säljutbildning

- Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort till utlandsresor!

- Garantilön & provision

- Lönemodell utan tak

Kunden kräver ingen tidigare erfarenhet av försäljning då dem utbildar dig på plats!

Innovative sales är på jakt efter dig som...

- Är målmedveten

- Älskar att ta dig an nya utmaningar

- Är resultatorienterad

- Besitter hög socialkompetens

- Kan arbeta självständigt likväl som i grupp

Krav: Mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift

Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet inom försäljning.

Arbetsuppgifter I rollen som säljare hos Innovative kommer du genomföra kundmöten där du förmedlar tjänster från varumärken såsom Telenor, Telia och Allente. All försäljning sker via personliga möten med kunden och inte bakom telefonen. Fördelaktigt är att du får träffa och bemöta nya personer varje dag!

Rutiner: Du kommer utgå med ditt team från din hemort (anställningar sker från Stockholm, Nyköping, Göteborg, Örebro, Västerås, Enköping, Eskilstuna och Norrköping) men sedan arbetar du i olika städer runtom i hela Sverige. Innovative sales står för resorna, boenden och planering så du kan fokusera på försäljningen.

Om kunden

Innovative sales är ett svenskt företag som idag hjälper varumärken såsom Telia, Telenor samt Allente i marknadsföring-och försäljningssyfte. Idag består Innovative av 150 drivna personer med stort intresse för försäljning. Att arbeta på Innovative är en betydelsefull resa, här kan du samla på dig erfarenheter inför framtida yrken eller varför inte bygga en karriär inom bolaget?

Låter detta som något för dig eller någon du känner? Tveka inte på att skicka in en ansökan redan idag eller mejla övriga frågor till info@missions.se

Vill du ansöka till tjänsten på ett smidigare sätt? (Här kan du ansöka utan CV)

Sök jobbet! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/SQ87Qhjp)

Letar ditt företag efter nya rekryter?

Söker personal! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/yg8kYjlt)

Ansök nu

Säljare - Tjäna över 40.000 kr/månaden

Hemförsäljare
Läs mer Jun 5
Om kunden

Det är ett svenskt företag som idag hjälper varumärken såsom Telia, Telenor samt Allente i marknadsföring-och försäljningssyfte. Idag består dem av 150 drivna personer med stort intresse för försäljning. Att arbeta hos kunden är en betydelsefull resa, där kan du samla på dig erfarenheter inför framtida yrken eller varför inte bygga en karriär inom bolaget?

Fördelar!

Garantilön 15.000 kr varje månad

Generösa provisionsmodeller och bonusar!

Möjligheter till att växa inom bolaget

? Kostnadsfri säljutbildning

Lyxfrukost varje dag

Fantastiska kollegor!

Sköna arbetstider 12.00 - 21.00 (Sovmorgon för den morgontrötte)

Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort, utlandsresor eller körkortspaket!

Här reser du runt med ditt team och upptäcker Sverige!

Omfattning Heltidstjänst

Arbetstider Måndag - Fredag kl 12.00 - 21.00

Kunden är på jakt efter en ny stjärna och söker dig som...

- Besitter en hög socialkompetens

- Har lätt för att bygga tillitsfulla relationer

- Trivs med att arbeta självständigt likväl som i grupp

- Är målmedveten och tävlingsinriktad

- Gillar äventyr och variation i vardagen

Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenheter inom service och försäljning.

Utbildas på plats! En god grund lägger spår för en fantastisk utvecklingskurva och karriär. Din anställning kommer därför att starta med en teoretisk samt praktisk utbildning inom produktkunskap och säljteknik. Du kommer även arbeta tätt inpå erfarna säljare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Rutiner: Du kommer utgå med ditt team från din hemort (anställningar sker från Stockholm, Nyköping, Göteborg, Örebro, Västerås, Enköping, Eskilstuna och Norrköping) men sedan arbetar du i olika städer runtom i hela Sverige. Innovative sales står för resorna, boenden och planering så du kan fokusera på försäljningen.

Låter detta som något för dig eller någon du känner? Tveka inte på att skicka in en ansökan redan idag eller mejla övriga frågor till info@missions.se ????

Vill du ansöka till tjänsten på ett smidigare sätt? (Här kan du ansöka utan CV)

Sök jobbet! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/SQ87Qhjp)

Letar ditt företag efter nya rekryter?

Söker personal! (https://vpnlpdb0vzp.typeform.com/to/yg8kYjlt)

Ansök nu

Skolsköterska till trevlig Gymnasieskola

Skolsköterska
Läs mer Jun 5
Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som vill arbeta 20%-30% på en trivsam gymnasieskola i centrala Örebro.
Om du vill vara en del av ett välfungerande EHT är det här skolan för dig.

Uppdraget startar omgående och sträcker sig över vårterminen.

Hör av dig så berättar jag mer!

Din bakgrund
Nu söker vi dig rutinerad skolsköterska som är flexibel och gillar nya utmaningar.

Inom Klara SkolPool har vi alltid korta kontaktvägar och du har alltid nära till din konsultchef och samordnande skolsköterska.
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
- Självgående
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Brinner för elevhälsa och våra barn


Om oss
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.


Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.

Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.Vi erbjuder:

- Marknadsmässig lön

- Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse

- Friskvårdsbidrag

- Kollektivavtal

- Personlig utbildningspott

- Bidrag för sociala aktiviteterUrval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.

För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.

Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.


Välkommen till Klara SkolPool!

Ansök nu

Svetsare till stort företag

Svetsare, manuell
Läs mer Jun 5
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du noggrann och stresstålig? Har du jobbat som svetsare förut och vill komma till ett företag med god gemenskap och vara med i en stor utvecklingsfas? Då kommer denna tjänst i Frövi att passa dig perfekt.

PerformIQ söker nu för kunds räkning en svetsare till ett stort företag i Frövi. Du förväntas kunna leverera resultat även i ett högt tempo och vara noggrann och ordningsam. Det är viktigt att du är en van svetsare, och att du kan slipa och polera. Till en början pågår tjänsten i sex månader, men med goda möjligheter att bli överrekryterad direkt av kund. Du kommer att arbeta i produktion där arbetstiderna är uppdelade i två skift.

Personprofil
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig.

- Du har svetsat, slipat och polerat tidigare.
- Arbetat inom produktion eller verkstad tidigare.
- Du är ordningsam och noggrann.
- Vi ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från liknande arbeten.
- Du är självgående, men har inga problem att arbeta i grupp.


Övrigt
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, sex månader med god chans till att bli överrekryterad av kunden.
Arbetstid: Skift
Plats: Frövi

Företagspresentation
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ.
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se

Skicka in din ansökan genom att trycka på ”ansök”.

Ansök nu

Medicinsk vårdadministratör till obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Jun 5
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi bedriver en akut och planerad verksamhet, där gynekologi- och obstetriksektioner samt reproduktions medicin ingår. Vi är en länsverksamhet, där USÖ, Karlskoga och Lindesberg samverkar. Totalt arbetar cirka 330 medarbetare inom vår verksamhet. Enheten för administration har många varierande administrativa arbetsuppdrag, såsom journaldokumentation, receptionsarbete, remisshantering, diagnoskodning, väntelista, IT, statistikuttag, webb, PM. Vi är ett team som samarbetar kring våra olika uppdrag, där man behöver vara flexibel utifrån dagens upplägg och arbetsuppgifter. Vi deltar också i många olika utvecklingsprojekt på kliniken. Du kommer att tillhöra mottagnings- och receptionsteamet.

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet vid två av regionens sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Vi arbetar aktivt för att utveckla forskningen inom kvinnosjukvård.
På Universitetssjukhuset i Örebro finns en obstetrisk sektion med specialistmödravård och fosterdiagnostik, förlossningsavdelning och BB/eftervård. Den gynekologiska sektionen har öppen, sluten och akut gynekologisk vård. Här finns också en fertilitetsenhet och en operationsavdelning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Medicinsk vårdadministratör till obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ

Arbetsuppgifter

Vårdnära administration, journaldokumentation, remisshantering, bevakningslistor, registrering, kodning, receptionsarbete mm. Arbetet kan vara flexibelt utifrån de ansvarsuppdrag du får. Vi använder journalsystemen Infomedix och Obstetrix för vårddokumentation.Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör eller motsvarande. Du har en hög servicenivå och lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi kommer att fästa stor vikt vid egenskaper som samarbetsförmåga, initiativ- och ansvarsförmåga, kvalitetstänk samt flexibilitet. Meriterande är att du har tidigare erfarenhet som medicinsk vårdadministratör, gärna inom kvinnosjukvård.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ansök nu